Subscribe: Comments on gudmundson: Pakistans reaktion ord för ord
http://gudmundson.blogspot.com/feeds/2233950956310487767/comments/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att man  att  ett  för att  för  inte  jag  man  med  mot  och  pakistan    ska  swedish    usa  vara  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Comments on gudmundson: Pakistans reaktion ord för ord

Comments on gudmundson: Pakistans reaktion ord för ord

Updated: 2010-10-28T21:52:02.016+02:00

 The author is a retired Vice President from C-I-L ...

2007-09-01T08:58:00.000+02:00

The author is a retired Vice President from C-I-L Inc. and has lived in Canada for the past 34 years. A graduate of Punjab University and University of Missouri; Rolla, USA, the author is a former investment strategies analyst and international relations manager. Views expressed are his own. email harisud@hotmail.com

är väl knappast källa nog för att anklaga USA för att spela med i Pakistans kärnvapenprogram och därigenom bryta mot icke-spridningsavtalet.

Men jag hade ju heller inte väntat mig mer från Johannnes.Varför påminner ingen om Ahmedinejads stora hatuts...

2007-08-31T22:25:00.000+02:00

Varför påminner ingen om Ahmedinejads stora hatutställning mot Förintelsen, för att förlöjliga den? Och Israels gapflabb åt den? Se http://IsraeliSverige.blogg.seBultenDet fanns all anledning att visa ”superoro” ...

2007-08-31T20:56:00.000+02:00

Bulten
Det fanns all anledning att visa ”superoro” för Saddams WMD då han redan 1989 hade mycket konkreta planer för tillverkning av kärnvapen. En viktig, kanske den viktigaste, del var upparbetning av uran, varför Saddam sökte leverantörer av tillverkningsutrustning i framför allt Europa. I slutet av 1989 vann ett tyskt företag en beställning omfattande hydraulisk utrustning och material för tillverkning av ca 8000 centrifuger. Jag har kännedom om både de exakta siffrorna och det tyska företag som erhöll beställningen då jag själv tyvärr var inblandad i en konkurrerande offert. Det hela gick om intet tack vare Saddams stora misstag genom att attackera Kuwait den 2 augusti 1990. Hade han insett det futila i denna attack hade Irak sannolikt haft kärnvapen redo högst 10 år senare. Så här 17 år senare saknar detta någon större betydelse, tack och lov, men rätt ska vara rätt.Jag ska tydligen vara "ägd" (av vem?) för att jag ...

2007-08-31T19:17:00.000+02:00

Jag ska tydligen vara "ägd" (av vem?) för att jag påpekat att den regim som klagade på den svenska yttrandefriheten har massförstörelsevapen och är allierad med USA i det så kallade kriget mot terrorismen.Du sa det på fel sätt.
Du sa diktatur och islam eller nåt sånt jobbigt samtidigt som du sa kompis och Usa.

Då blir det kortslutning och resultatet blir att Bush egentligen är president även i Pakistan."Hade" är rätt tempus bulten. Man kan nog anta att...

2007-08-31T17:57:00.000+02:00

"Hade" är rätt tempus bulten. Man kan nog anta att USA har ett, om inte totalt, så mycket betydande inflytande över de pakistanska kärnvapnen.
USA var redan på 90-talet alarmerat över att Talibanvänner från den pakistanska säkerhetstjänsten hade skaffat sig inflytande över kärnvapnen och att forskare i Pakistan hade förmedlat info om kärnvapen till Nordkorea.
Precis som förre CIA-subchefen i Afghanistan, Gary Berntsen i "Jawbreaker" skriver, skaffade sig USA därför kontroll, om total eller partiell är oklart, över de Pakistanska kärnvapnen innan angreppet mot Talibanerna.
Nedan en annan källa som får sägas utgöra ett indirekt stöd för Berntsens
uppgifter.
Man är ytterst tacksam mot USA om allt detta är sant. Kärnvapen i händerna på Talibansympatisörer, hugaligen.
http://www.saag.org/papers10/paper927.htmlJag ska tydligen vara "ägd" (av vem?) för att jag ...

2007-08-31T17:17:00.000+02:00

Jag ska tydligen vara "ägd" (av vem?) för att jag påpekat att den regim som klagade på den svenska yttrandefriheten har massförstörelsevapen och är allierad med USA i det så kallade kriget mot terrorismen.

Ännu roligare är kanske att samma regim var en endast två länder (det likaså USA-vänliga Saudiarabien det andra) som uppehöll diplomatiska förbindelser med talibanernas Afghanistan, det ni!

Om ni USA-kramare ska visa lite trovärdighet borde ju er 2003 års superoro för eventuella sedan 70-talet utrangerade västlevererade gaskonservburkar hos Saddam Hussein följas av åtminstone ett påpekande att den stat som kallade upp den svenska Charge d´Affair faktiskt hade potenta kärnvapenladdningar i sin kontroll.

Fast ni kanske blev brända av den förra massförstörelsevapendebatten?Little Green Footballs kommenterar reaktionerna på...

2007-08-31T10:39:00.000+02:00

Little Green Footballs kommenterar reaktionerna på ett par bidrag i en australiensisk konsttävling föreställandes Maria i burqa och Usama som Jesus:

Australian Christians poured out of churches across the country, smashing store windows and setting fire to cars, chanting “Death to the Blake Society!” after an art competition included images of the Virgin Mary in a burqa, and Osama bin Laden morphing into Jesus Christ.

Oh, wait. No they didn’t.Jag håller med Flashman. Antingen håller en svensk...

2007-08-31T10:29:00.000+02:00

Jag håller med Flashman.

Antingen håller en svensk diplomat på att be om ursäkt för våra grundlagar inför en diktatur, en sorts beteende som i så fall måste upphöra omedelbart, eller så ljuger Pakistan i sitt uttalande om vad den svenske representanten sagt, vilket i så fall måste bemötas.

Så här får det inte gå till!Bulten ägd igen, han springer från blogg till blog...

2007-08-31T10:03:00.000+02:00

Bulten ägd igen, han springer från blogg till blogg och får stryk.Är det inte nog nu?Påståendet: "The Swedish Cd'A e...

2007-08-31T06:18:00.000+02:00

Är det inte nog nu?

Påståendet: "The Swedish Cd'A explained that the Swedish government fully shared the views of the Muslim community..." är antingen sant eller falskt. Jag vill veta vilket av de två alternativen som gäller, och vilka åtgärder som därav följer.

Oavsett om sveriges Cd'A blivit galen eller felciterats börjar det kanske bli dags att upplysa de upprörda islamistiska regimernas diplomater om vad som faktiskt gäller i våra mellanhavanden, nämligen det enkla faktum att rimliga ärenden för mellanstatliga påtryckningar trots allt begränsas till frågor över vilka man råder.

En note med krav typ:
"Sätt Pi = 3"
"Upphäv tyngdlagen nu!"

Är helt enkelt inte rimliga, eftersom de inte går att uppfylla, hur gärna man än vill.

Lika lite är ett krav på att en västerländsk regering skall agera mot, eller ursäkta sig för, aktioner vidtagna av aktörer över vilka man helt enkelt inte råder, typ den fria pressen, rimliga.

Sveriges regering är avseende Nerikes Allehanda lika lite ansvarig som Danmarks gentemot Jyllandsposten. Fel nummer, typ.

Skälet att man inte talar klarspråk i responsen mot de här påtryckningarna är tyvärr att man mycket väl vet att den ytligt föregivna klagan är nonsens, samt att avsändaren _också_ är mer än väl medveten om våra kuriösa traditioner med yttrande- och tryckfrihet mm. Tyvärr väljer man att inte låtsas om vad som egentligen sägs.

I det formellt uttalade kravet: "Tysta Grönköpings Veckoblad" (som är orimligt som fristående krav - båda parter är väl medvetna om att det är nonsens) döljer sig egentligen ett tvådelat krav, nämligen:
1 - Ändra era grundlagar.
2 - Tysta Grönköpings Veckoblad

Ett sådant krav är mycket nära Casus Belli, i synnerhet om det framförs i samband med direkta eller indirekta hot, vilket ju tyvärr är fallet i förevarande fall.

Det är möjligt att den rådande policyn att undvika problemet genom att inte låtsas om det är korrekt, vad vet jag. Men personligen tror jag att man i längden skulle vinna på att faktiskt slå näven i bordet och påpeka att det här inte är ok.

Istället för Sveriges Cd'A:s påstådda: "...fully shared the views of the Muslim community..." kunde kanske:

"1 - Vi önskar ett klargörande om huruvida Islamska Republiken Pakistan verkligen kräver att Konungariket Sverige skall upphäva eller åsidosätta vår grundlag för att kunna verkställa åtgärder mot en för Pakistan på religiösa grunder misshaglig publikation?

2 - Skall "consultations with the OIC", "future course of action" etc verkligen tolkas som det explicita hot det förefaller utgöra, i en fråga som till sin natur så uppenbart utgör en intern svensk angelägenhet?

3 - Är Pakistan verkligen berett att ta de fulla konsekvenserna om ovanstående krav och hot i denna enligt vår mening banala fråga, tolkats korrekt"

vara bättre på lång sikt.

Slutligen skall naturligtvis påpekas att i någon slags moralisk mening har ju vi i väst blandat oss i deras interna angelägenheter så det räcker och blir över, men det förändrar ändå egentligen inte den diplomatiska sakfrågan.

Ponera att Calle Bildt FORMELLT i egenskap av konungariket Sveriges utrikesminister krävde att en förestående stening av nån våldtagen tonårstjej i Pakistan eller Iran inställdes... (Implicit att skippa de däringa sharialagarna eftersom vi känner oss så kränkta här av att de tillämpar dem där)

Annars...

Oj oj oj, vilket liv det skulle bli! Fast det är ju skillnad f'ståss.

Slutligen är givetvis allt Bushitlers och USAs fel. Oavsett vad det gäller. Bara så vi slipper den pseudodebatten.Ojsan.har ar den korrekta: (Skickade innan jag las...

2007-08-31T03:40:00.000+02:00

Ojsan.

har ar den korrekta:
(Skickade innan jag last)

Bekglagligtvis ar tendensen bland vissa Europeer att blanda [den sk] "yttrandefriheten" med en uttalad och medveten forolampning mot varldens 1.3 miljarder muslimer pa uppgang.bp.Ni har fel."" situations tecknen inom "freedom ...

2007-08-31T03:36:00.000+02:00

bp.

Ni har fel.
"" situations tecknen inom "freedom of expression" andrar betydelsen i meningen och gor byggarens oversattning mer korrekt.

Har ar en mer korrekt oversattning:

Bekglagligtvis ar tendensen bland vissa Europeer att blanda [den sk] "yttrandefriheten" med en uttalad och overlagd skymf mot varldens 1.3 miljarder muslimer pa uppgang.Hur vore det att översätta korrekt?"Regrettably, t...

2007-08-31T03:06:00.000+02:00

Hur vore det att översätta korrekt?

"Regrettably, the tendency among some Europeans to mix the freedom of expression with an outright and deliberate insult to 1.3 billion Muslims in the world is on the rise."

Beklagligtvis är tendensen stigande bland somliga européer att blanda yttrandefriheten med en uttalad och överlagd skymf mot världens 1,3 miljarder muslimer.Aj fan Johannes! USA och sin allierade och tillika...

2007-08-31T00:35:00.000+02:00

Aj fan Johannes! USA och sin allierade och tillika massförstörelsevapenförsedda allierade, diktaturen Pakistan, har ett samarbete om massförstörelsevapen som alltså är nivån att man bara kan begära "hit med nycklarna, vi ska ha dom" så gör Pakistan det. Imponerande!

Nu är det väl så att ett alltför stor amerikansk inblandning i de pakistanska kärnvapnen skulle vara ett brott mot icke-spridningsavtalet, så jag der verkligen fram mot att du ger tydliga referenser till din kunskap på området.Man får vara glad att man lever i ett halvnormalt ...

2007-08-30T23:06:00.000+02:00

Man får vara glad att man lever i ett halvnormalt land där det ständigt är smash-läge mot bulten o hans gelikar... (som omfattar flera promille av befolkningen).Skall vara "Jawbreaker" som titeln på boken.D.S.

2007-08-30T22:40:00.000+02:00

Skall vara "Jawbreaker" som titeln på boken.
D.S.Tja bulten, enligt Gary Berntsen i"Jawbreaker, ans...

2007-08-30T22:17:00.000+02:00

Tja bulten, enligt Gary Berntsen i"Jawbreaker, ansvarig för de första CIA operationerna under Afghanistan hade CIA tagit kontroll över de pakistanska kärnvapnen innan invasionen vilket får undertecknad att dra en suck av lättnad. Att ett islamskt lands regering har synpunkter på tryck- och yttrandefriheten i väst förstärker åsikterna om muslimer som antidemokratiska.BiB: Kul att se världen genom dina glasögon. Själv...

2007-08-30T22:13:00.000+02:00

BiB: Kul att se världen genom dina glasögon. Självklart ska Pakistan först och främst ses som USA-allierad och inte som en diktatur med en konstig syn på yttrandefrihet. Gör du samma sak med UK? "-Vad sägs om att ta en weekend i huvudstaden i det USA-allierade landet med massförstörelsevapen: Storbritannien."

Eller är det så att ditt stöd till dessa tomtar är just beroende av huruvida de är allierade med USA eller inte?Ett USA-allierat land med massförstörelsevapen kla...

2007-08-30T22:01:00.000+02:00

Ett USA-allierat land med massförstörelsevapen klagar på innehållet i svenska tidningar.

Tungt!"Regrettably, the tendency among some Europeans to...

2007-08-30T20:54:00.000+02:00

"Regrettably, the tendency among some Europeans to mix the freedom of expression with an outright and deliberate insult to 1.3 billion Muslims in the world is on the rise."

Hur var det nu igen det här med "they hate our freedom"...
Var det en myt, eller?För er som vill ha en översättning:"...deliberate ...

2007-08-30T20:50:00.000+02:00

För er som vill ha en översättning:

"...deliberate insult to 1.3 billion Muslims in the world is on the rise."

Här intar man inte direkt en offerställning utan spänner musklerna direkt och påpekar rakt av att det är en massa människor som kommer att bli skitförbannade om detta får fortsätta.

"...in the name of the ‘freedom of expression'."

Här menar man att vi i väst har någon konstig formulering, s.k "yttrandefrihet", som verkar gå ut på att häda och rita profeter.

"The Swedish Charge d'Affaires was told that the publication of the sketch had caused grave affront to the religious sentiments of Muslims. He was further told that the Government of Pakistan expected greater sensitivity on the part of the Swedish government on this issue."

Här menar man att man inte förstår varför Sveriges regering beslutat sig för att publicera denna hädelse sitt lokala regeringsorgan.

"The Swedish Cd'A explained that the Swedish government fully shared the views of the Muslim community and termed the publication as unfortunate."

Svensken har ingen aning om hur man ska förklara för Pakistans Utrikesdepartement att regeringen inte äger Nerikes Allehanda och inte bestämmer vad som ska publiceras däri. Han bestämmer sig därför att det kanske är bäst att be om ursäkt för säkerhets skull ändå och hoppas att ingen annan tidning gör samma sak. Om detta skulle hända ändå så kan han alltid söka till vår ambassad i Estland i stället.

"The Government of Pakistan will continue to work, with like-mined countries, in the UN to find ways of addressing the recurring issue of defamation of Islam and its sacred personalities."

Pakistan kommer att arbeta tillsammans med andra diktaturer i FN att för att försöka tvinga andra länder att bli mindre demokratiska.

Slut på översättningen.Nja, att man förväntar sig större känslighet (sens...

2007-08-30T19:10:00.000+02:00

Nja, att man förväntar sig större känslighet (sensitivity) hos sveriges regering i frågan är väl helt i sin ordning?

Skulle tro dom efterlyser en ny Freivalds som rycker ut så fort någon hotfull diktaturs befolkning känner sig kränkt.

Tyvärr tror jag inte borgerliga regeringen är så mycket bättre ifrågan när det kommer till kritan. Sverige har en lång tradition av undfallenhet mot fascistiska diktaturer."the Government of Pakistan expected greater sensi...

2007-08-30T18:38:00.000+02:00

"the Government of Pakistan expected greater sensitivity on the part of the Swedish government on this issue. "

De måste ha stavat fel. Det ska väl vara:

"the Government of Pakistan expected greater servilitude on the part of the Swedish government on this issue."

Vad kan det annars betyda?"The Swedish Cd'A explained that the Swedish gover...

2007-08-30T18:02:00.000+02:00

"The Swedish Cd'A explained that the Swedish government fully shared the views of the Muslim community and termed the publication as unfortunate."

Fan tro´t