Subscribe: business.center.cz
http://business.center.cz/business/rss/
Preview: business.center.cz

business.center.czInformaèní server pro podnikání.Last Build Date: Wed, 18 Oct 2017 08:56:00 GMT

Copyright: (C) 1998 - 2017 HAVIT, s.r.o.
 Zástavní smlouva

Tue, 11 Apr 2017 10:22:00 GMT

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem zástavně-právního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel. Tato šablona je pro Vás nyní připravena ke stažení.Potvrzení o studiu

Fri, 05 May 2017 10:01:00 GMT

Formulář potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší je pro Vás nyní ke stažení.Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Fri, 05 May 2017 10:56:00 GMT

Nová šablona žádost o podporu v nezaměstnanosti je pro Vás připravena ke stažení.Společenská smlouva S.R.O.

Fri, 05 May 2017 11:10:00 GMT

Připravena je pro Vás společenská smlouva společnosti s ručením omezeným je smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. Společenskou smlouvou se dle hlavy I a hlavy IV zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozumí i stanovy a zakladatelská listina.Smlouva o převodu obchodního podílu

Thu, 11 May 2017 09:31:00 GMT

Smlouva o převodu obchodního podílu je pro Vás nyní nově k dostání. Svůj podíl dle smlouvy můžete převést na jiného společníka, ale i na osobou, která společníkem není.E-shopy a elektronická evidence tržeb

Mon, 15 May 2017 09:07:00 GMT

Od začátku března mají e-shopy stejně jako ostatní maloobchody a velkoobchody povinnost elektronicky evidovat tržby. Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Proto jsme pro Vás přidali článek na toto téma.Předžalobní výzva

Mon, 22 May 2017 15:31:00 GMT

Předžalobní výzva je pokus o smír ze strany věřitele vůči dlužníkovi, jehož účelem je naplnění předmětu závazku předtím, než je přistoupeno k vymáhání pohledávky právní cestou prostřednictvím vydání soudního rozhodnutí. Tuto šablonu jsme pro Vás nyní přidali ke stažení.Výživné

Sat, 12 Aug 2017 15:15:00 GMT

Přidali jsme pro Vás vzor žádosti o zvýšení výživného na dítě.Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Thu, 14 Sep 2017 08:46:00 GMT

Pokud připravujete přiznání k dani z příjmů, pak Vám doporučujeme vyplnit závěrku, která je součástí formuláře daňového přiznání. Tato šablona je pro Vás nyní je stažení pro rok 2017.Účetní závěrka pro neziskové organizace

Thu, 14 Sep 2017 09:00:00 GMT

Účetní závěrka pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání. Tato šablona je pro Vás nyní je stažení pro rok 2017.Účetní závěrka v plném rozsahu

Thu, 14 Sep 2017 09:11:00 GMT

Účetní závěrky v plném rozsahu pro rok 2017 jsme pro Vás nyní přidali ke stažení. Šablony jsou k dostání i v angličtině a němčině.Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Thu, 14 Sep 2017 09:22:00 GMT

Účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2017 jsme pro Vás nyní přidali ke stažení. Šablony jsou k dostání i v angličtině.Příloha k účetní závěrce - v plném rozsahu

Wed, 18 Oct 2017 08:48:00 GMT

Přidali jsme pro Vás přílohu šablony účetní závěrky v plném rozsahu pro podnikatele vedoucího účetnictví.Příloha k účetní závěrce - ve zjednodušeném rozsahu

Wed, 18 Oct 2017 08:50:00 GMT

Příloha šablony účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele vedoucího účetnictví je pro Vás nyní připravena ke stažení.Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Wed, 18 Oct 2017 08:56:00 GMT

Nová šablona účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu i ve verzi LIMIT je pro Vás nyní připravena. Jedná se o zkrácenou verzi účetní závěrky pro některé obchodní korporace, který ale obsahuje výsledovku v plném rozsahu.