Subscribe: business.center.cz
http://business.center.cz/business/rss/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Czech
Tags:
dani  jsme pro  jsme  nyní stažení  nyní  pro vás  pro  přiznání dani  přiznání  smlouva  stažení  vás nyní  vás 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: business.center.cz

business.center.czInformaèní server pro podnikání.Last Build Date: Sun, 15 Aug 2021 15:15:00 GMT

Copyright: (C) 1998 - 2017 HAVIT, s.r.o.
 Přiznání k dani z elektřiny

Tue, 31 Jan 2017 15:04:00 GMT

Formulář přiznání k dani z elektřiny 2017 je pro Vás nyní ke stažení.Přiznání k dani z pevných paliv

Tue, 31 Jan 2017 15:06:00 GMT

Formulář přiznání k dani z pevných paliv 2017 je pro Vás nyní ke stažení.Přiznání k dani ze zemního plynu

Tue, 31 Jan 2017 15:08:00 GMT

Formulář přiznání k dani ze zemního plynu 2017 je pro Vás nyní ke stažení.Uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 a násl.

Tue, 31 Jan 2017 15:14:00 GMT

Šablony přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 a následujících (vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla) jsou pro Vás připraveny ke stažení.Odstoupení od kupní smlouvy

Wed, 22 Feb 2017 09:44:00 GMT

Připravily jsme pro Vás šablonu odstoupení od kupní smlouvy.Zdravotní pojišťovny

Tue, 21 Mar 2017 10:18:00 GMT

Přidali jsme pro Vás přehled o zdravotních pojišťovnách na českém trhu.Oznámení o osvobozených příjmech

Thu, 06 Apr 2017 10:16:00 GMT

Novou šablonu oznámení o osvobozených příjmech musí podat každý občan, kdo realizuje příjem vyšší než 5.000.000 Kč. Tato šablona je pro Vás nyní připravena ke stažení.Zástavní smlouva

Tue, 11 Apr 2017 10:22:00 GMT

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem zástavně-právního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel. Tato šablona je pro Vás nyní připravena ke stažení.Potvrzení o studiu

Fri, 05 May 2017 10:01:00 GMT

Formulář potvrzení o studiu pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší je pro Vás nyní ke stažení.Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Fri, 05 May 2017 10:56:00 GMT

Nová šablona žádost o podporu v nezaměstnanosti je pro Vás připravena ke stažení.Společenská smlouva S.R.O.

Fri, 05 May 2017 11:10:00 GMT

Připravena je pro Vás společenská smlouva společnosti s ručením omezeným je smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. Společenskou smlouvou se dle hlavy I a hlavy IV zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozumí i stanovy a zakladatelská listina.Smlouva o převodu obchodního podílu

Thu, 11 May 2017 09:31:00 GMT

Smlouva o převodu obchodního podílu je pro Vás nyní nově k dostání. Svůj podíl dle smlouvy můžete převést na jiného společníka, ale i na osobou, která společníkem není.E-shopy a elektronická evidence tržeb

Mon, 15 May 2017 09:07:00 GMT

Od začátku března mají e-shopy stejně jako ostatní maloobchody a velkoobchody povinnost elektronicky evidovat tržby. Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Proto jsme pro Vás přidali článek na toto téma.Předžalobní výzva

Mon, 22 May 2017 15:31:00 GMT

Předžalobní výzva je pokus o smír ze strany věřitele vůči dlužníkovi, jehož účelem je naplnění předmětu závazku předtím, než je přistoupeno k vymáhání pohledávky právní cestou prostřednictvím vydání soudního rozhodnutí. Tuto šablonu jsme pro Vás nyní přidali ke stažení.Výživné

Sun, 15 Aug 2021 15:15:00 GMT

Přidali jsme pro Vás vzor žádosti o zvýšení výživného na dítě.