Subscribe: New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers
http://www.newyorkrangers.cz/rss.php
Preview: New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers

New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY RangersNew York Rangers.CZ - vše o klubu NHL New York Rangers v češtině a slovenštiněLast Build Date: Wed, 25 Apr 2018 07:30:18 GMT

Copyright: 2018 New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers. All rights reserved.
 Sezóna skonèila porážkou ve Philadelphii. Giroux slaví hattrick, Rangers se neprosadili

Sat, 07 Apr 2018 23:49:57 GMT

I v poslednĂ­m zápase mìli Rangers o motivaci postaráno. Jejich pøípadná vĂ˝hra v øádnĂ© hracĂ­ dobì mohla pomoci vystavit Flyers stopku v obsazenĂ­ poslednĂ­ho volnĂ©ho mĂ­sta pro playoff ve vĂ˝chodnĂ­ konferenci. Zázrak se ovšem nekonal. Rangers byli v poslednĂ­m zápase sezĂłny neškodnĂ­, ve druhĂ© tøetinì dostali dva gĂłly bìhem šesti sekund a domácĂ­ kapitán Giroux v závìreènĂ© èásti uzavøel hattrick. Ă