Subscribe: New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers
http://www.newyorkrangers.cz/rss.php
Preview: New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers

New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY RangersNew York Rangers.CZ - vše o klubu NHL New York Rangers v češtině a slovenštiněLast Build Date: Sun, 21 Jan 2018 18:40:35 GMT

Copyright: 2018 New York Rangers.CZ - první česká a slovenská homepage NY Rangers. All rights reserved.
 OslabenĂ­ Rangers body od Rocky Mountains nevezou

Sat, 20 Jan 2018 23:43:14 GMT

Rangers, bez pìti hráèù základní sestavy, zaèali svùj ètyøzápasový trip po západì USA na ledì týmu, který vyhrál posledních 8 zápasù. Daniel Catenacci, který nahradil nemocného Grabnera, odehrál první zápas v dresu Rangers. Pøes znaèné oslabení se Rangers dokázali držet na dostøel a ve tøetí tøetinì mìli také smùlu. Domácí Avalanche nakonec slavili výhru 3-1.Ostudný zápas pøinesl debakl. Islanders si v MSG dìlali, co chtìli

Sat, 13 Jan 2018 21:44:08 GMT

Po povinné pìtidenní pauze, kdy se nesmí ani trénovat, zaèali Rangers nároèný program. A také sérii zápasù s divizními soupeøi. A pokud budou divizním rivalùm odevzdávat body, zbývá nám do konce sezóny ètyøicet zápasù. Islanders si v MSG dìlali, co chtìli. Rangers je nechali hrát, neatakovali je. Pøi výmìnì gólmanù (zápas zaèínal Pavelec) burcoval støídaèku Lundqvist, což nikdy pøedtím nedìlal. Bohužel z hráèù se nikdo nepøidal. Dnešní zápas byl jedním slovem ostuda. Navíc hned zítra hrají Rangers v Pittsburghu a pak je èeká zlepšující se Philadelphia.Rangers vyhrabali dva body z arizonské pouštì až v nájezdech

Sun, 07 Jan 2018 04:47:48 GMT

Arizona Coyotes jsou mladý tým, který momentálnì vlaje na chvostu ligy. Nedávno však porazili tøeba Capitals. A Rangers se rádi trápí s týmy, se kterými se èeká "