Subscribe: IssueTracker - Endringsloggen
http://bs.uib.no/rss.php
Preview: IssueTracker - Endringsloggen

IssueTracker - EndringsloggenHva skjer på IT-avdelingenPublished: Fri Mar 23 19:02:16 CET 2018

 Oppgradering Mitt UiB

2018-03-22T13:40:18+00:00

Ansvarlig: Kristian Ådlandsvik Skurtveit, IT-avd, App - Fagområdet åpne systemer (Gjennomført og avsluttet)Oppgradering Mitt UiB test

2018-03-22T12:36:55+00:00

Ansvarlig: Kristian Ådlandsvik Skurtveit, IT-avd, App - Fagområdet åpne systemer (Gjennomført og avsluttet)Avvikle svn tjenesten ved UiB

2018-03-22T06:49:08+00:00

Ansvarlig: Kristian Botnen, IT-avd, Faggruppe Unix (Venter på godkjenning i endringsmøte)proxyAddresses oppdateres

2018-03-21T16:24:45+00:00

Ansvarlig: Robert Hetlelid, IT-avd, Faggruppe Windows (Under arbeid)Avvikle gitlab.uib.no

2018-03-20T13:20:39+00:00

Ansvarlig: Christoffer Krzywinski, IT-avd, Faggruppe Unix (Venter på godkjenning i endringsmøte)Små justeringer

2018-03-20T09:22:46+00:00

Ansvarlig: Elin M. Bjørndal, IT-avd, App - Sebra (Gjennomført og avsluttet)Avvikle owncloud cloud.beta.uib.no

2018-03-19T13:38:07+00:00

Ansvarlig: Kristian Botnen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)LLDP påslått på NetApp'ene

2018-03-19T13:05:58+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Oppgradere software wifi

2018-03-17T16:33:39+00:00

Ansvarlig: Arild Raftevoll, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)HA-løsning for eksamensnett - uib-digi

2018-03-17T16:32:34+00:00

Ansvarlig: Arild Raftevoll, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)Linuxpatching

2018-03-17T15:41:59+00:00

Ansvarlig: Trond Davidsen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Oppgradere BBB-GW

2018-03-17T15:04:14+00:00

Ansvarlig: Christian Aadland Matre, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)Utskift av BBB-gw

2018-03-17T15:02:58+00:00

Ansvarlig: Christian Aadland Matre, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)Forberedelser til å oppgradere BBB-GW

2018-03-17T14:59:41+00:00

Ansvarlig: Christian Aadland Matre, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)Fjerning av VTP og endring av mgmt IP adresse til privatnett.

2018-03-17T14:58:32+00:00

Ansvarlig: Christian Aadland Matre, IT-avd, Nettverk (Gjennomført og avsluttet)VMware Tools

2018-03-17T13:25:07+00:00

Ansvarlig: Rannveig Ulvahaug, IT-avd, Faggruppe Windows (Gjennomført og avsluttet)Generell patching

2018-03-17T13:04:03+00:00

Ansvarlig: Kristian Holst, IT-avd, Faggruppe Windows (Gjennomført og avsluttet)Oppgradering Wikihost

2018-03-17T12:05:04+00:00

Ansvarlig: Helge Opedal, IT-avd, App - Alle saker (Gjennomført og avsluttet)Oppdatere haproxy

2018-03-17T10:34:52+00:00

Ansvarlig: Raymond Kristiansen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Patche telefoniservere

2018-03-17T09:31:50+00:00

Ansvarlig: Bjørn Tore Sund, IT-avd, Telefoni (Gjennomført og avsluttet)Flytte 292-4160-nex-sw2 ned 1U i racket.

2018-03-17T08:14:52+00:00

Ansvarlig: Karl Magnus Kolstø, IT-avd, datahall (Gjennomført og avsluttet)Oppdatere sertifikater på NetApp

2018-03-17T08:09:38+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Sikkerhetspatcher Vidyo portal mm

2018-03-15T21:21:56+00:00

Ansvarlig: Jan I Ellertsen, IT-avd, Telefoni (Gjennomført og avsluttet)exim-4.90.1

2018-03-15T20:30:59+00:00

Ansvarlig: Hans Morten Kind, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Oppgradere repository-database - Discoverer

2018-03-15T16:25:14+00:00

Ansvarlig: Terje Hidle, IT-avd, App - Fagområdet Oracle, adm.system (Gjennomført og avsluttet)Flytte frå tomcat8 til tomcat7 - Oracle REST Data Services (Apex)

2018-03-15T15:57:15+00:00

Ansvarlig: Terje Hidle, IT-avd, App - Fagområdet Oracle, adm.system (Gjennomført og avsluttet)Aksess til {frost,morse,poirot,shaft}.uib.no:ldap stenges

2018-03-15T15:41:35+00:00

Ansvarlig: Trond Davidsen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Ukentlig puppetrelease server

2018-03-15T15:01:33+00:00

Ansvarlig: Hedda Dorthea Asperheim, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)SEBRA - release R18.03.15

2018-03-14T08:14:24+00:00

Ansvarlig: Elin M. Bjørndal, IT-avd, App - Sebra (Godkjent)Splitting av hoved-vmware-cluster

2018-03-12T11:58:02+00:00

Ansvarlig: Svein Tore Bidne Bøe, IT-avd, Faggruppe Unix (Godkjent)flytte telefoni vmware-hosts til hovedcluster

2018-03-12T09:02:47+00:00

Ansvarlig: Svein Tore Bidne Bøe, IT-avd, Faggruppe Unix (Venter på godkjenning i endringsmøte)Bytte controller NG04

2018-03-11T20:45:17+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Flytting av Mitt UiB databasen

2018-03-09T07:45:06+00:00

Ansvarlig: Kristian Ådlandsvik Skurtveit, IT-avd, App - Fagområdet åpne systemer (Venter på godkjenning i endringsmøte)Oppdatere GitLab-tjenesten

2018-03-08T07:58:57+00:00

Ansvarlig: Jørgen Birkhaug, IT-avd, App - Fagområdet åpne systemer (Gjennomført og avsluttet)Failover på NetApp for å prøve å løse nettverksproblemer

2018-03-07T21:36:30+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Korrigering av feil i program som sperrer og sletter studentkonti

2018-03-06T14:46:38+00:00

Ansvarlig: Elin M. Bjørndal, IT-avd, App - Sebra (Gjennomført og avsluttet)Oppdatering av Elasticsearch-tjenesten pga. sikkerhetshull

2018-03-06T07:47:46+00:00

Ansvarlig: Jørgen Birkhaug, IT-avd, App - Fagområdet åpne systemer (Gjennomført og avsluttet)Oppgradering Mitt UiB

2018-03-01T15:46:26+00:00

Ansvarlig: Kristian Ådlandsvik Skurtveit, IT-avd, App - Alle saker (Gjennomført og avsluttet)Ukentlig puppetrelease server

2018-03-01T15:15:16+00:00

Ansvarlig: Kristian Botnen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Nødendring pga. bug i Wordpress selvbetjening

2018-02-28T11:34:56+00:00

Ansvarlig: Jørgen Birkhaug, IT-avd, App - Alle saker (Gjennomført og avsluttet)SEBRA - release R18.03.01

2018-02-27T12:08:19+00:00

Ansvarlig: Ivo Beijersbergen, IT-avd, App - Sebra (Godkjent)Endre nettverksport på NG03/NG04

2018-02-26T12:47:30+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Ta EQL-AG-01 ut av drift

2018-02-23T08:29:14+00:00

Ansvarlig: Morten-Christian Bernson, IT-avd, Faggruppe Unix (Under arbeid)Ukentlig puppetrelease server

2018-02-23T08:22:18+00:00

Ansvarlig: Kristian Botnen, IT-avd, Faggruppe Unix (Gjennomført og avsluttet)Oppgradering Mitt UiB test

2018-02-02T06:52:18+00:00

Ansvarlig: Kristian Ådlandsvik Skurtveit, IT-avd, App - Alle saker (Godkjent)