Subscribe: RSS Infor.pl - Wskaźniki
http://rss.infor.pl/rss/inforpl_wskazniki.xml
Preview: RSS Infor.pl - Wskaźniki

RSS Infor.pl - WskaźnikiWskaźniki i stawkiLast Build Date: Thu, 18 Jan 2018 16:15:01 +0100

Copyright: Copyright (c) INFOR PL S.A.
 Roczna podstawa wymiaru składek : 85290 zł Wpłata na IKE : 4.055 zł

Thu, 18 Jan 2018 16:15:01 +0100

Aktualne wskaźniki znajdują się na stronie http://www.infor.pl/wskazniki.html