Subscribe: Salawikain Noon at Ngayon
http://salawikain-at-sawikain.blogspot.com/feeds/posts/default
Preview: Salawikain Noon at Ngayon

Salawikain Noon at NgayonSalawikain is a Filipino proverb that guides us in our day-to-day life while sawikain is a Tagalog idiom or idiomatic expression.Updated: 2018-03-05T12:56:04.978-08:00

 Salawikain of the Day-Character

2008-10-16T07:38:56.106-07:00

Salawikain of the day 10/16/08

Kahit paliguan man ng pabango ang aso,
lalabas at lalabas pa rin ang mabahong amoy nito.


Translation/Meaning:


Even perfume can not mask the bad odor. No amount of cover-up using money and power can obscure the real character of a person.

Back to SalawikainSalawikain of the Day- Business-Greed

2008-10-16T09:05:04.017-07:00

Salawikain of the day 10/09/08

Sa mahal magbenta, nababarat ang paninda.


Translation/Meaning:


Businessmen who overprice their products will always have customers haggling for a lower price.

Back to SalawikainSalawikain of the Day-Money

2008-10-16T08:08:17.736-07:00

Salawikain of the day 9/16/08

Mabuti pa ang maliit na dampa,
Kaysa sa palasyong nakasangla.


Translation/Meaning:


It is better to have a small house you can call your own than a palatial home which is still mortgaged and is still payable.

Back to SalawikainSalawikain of the Day- Cautiousness

2008-10-16T08:31:07.373-07:00

Salawikain of the day 8/16/08

Ang mata ang gamitin at ang bibig ay tikumin.


Translation/Meaning:


We got to observe first before we say anything that will turn out to be wrong.

Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day-Criticism

2008-10-16T08:37:49.193-07:00

Salawikain of the day 7/16/08

Ang lumura paitaas, sa sariling mukha ang bagsak.


Translation/Meaning:


One who criticizes his own family is insulting himself.

Back to SalawikainSalawikain of the Day-Perseverance

2008-10-16T08:40:17.361-07:00

Salawikain of the day 6/16/08

Ang mahira kunin ay masarap na kainin.


Translation/Meaning:


The fruit of labor and persistence will always be sweet.

Back to SalawikainSalawikain of the Day-Money

2008-10-16T08:49:13.295-07:00

Salawikain of the day 5/16/08

Ang bulsa ng mayaman ay palagi ring kulang.


Translation/Meaning:


There is no enough money the can satisfy a person.

Back to SalawikainSalawikain of the Day - Character

2008-10-16T08:54:20.156-07:00

Salawikain of the day 4/16/08

Kung ano ang hinala sa kapwa, kadalasan ay yaon ang kaniyang gawa.


Translation/Meaning:


A very suspicious person is often guilty of his suspicion to other people.

Back to SalawikainSalawikain of the Day - Cautiousness

2008-10-16T08:58:05.230-07:00

Salawikain of the day 3/16/08

Pag masakit ang biro, ito ay nagpapadugo ng puso.


Translation/Meaning:


Jokes that are too personal can hurt people's feelings.

Back to SalawikainSALAWIKAIN OF THE DAY-MONEY

2008-02-07T07:07:45.587-08:00

Salawikain of the day 2/7/08

Ang sa bula hinanap, sa bula rin mawawaldas.


Translation/Meaning:


Easy come, easy go especially for money earned from illegal means.

Back to Salawikain


,,,,SALAWIKAIN OF THE DAY-FLEXIBILITY

2008-02-07T07:13:55.477-08:00

Salawikain of the day 2/6/08

Kung anong tugtog ay siyang isayaw.


Translation/Meaning:


Literal meaning is dance to the tune which can be interpreted to mean that one should be able to adjust to the situation.

Back to Salawikain


,,,,SALAWIKAIN OF THE DAY-CHARACTER

2008-02-07T09:17:26.087-08:00

Salawikain of the day 2/5/08.

Nakakaawang patayin, nakakainis buhayin.


Translation/Meaning:
.

It's pitiful to kill a person and pretty annoying if he is allowed to live. The person must have an abominable character.

Back to Salawikain


,,,,SALAWIKAIN OF THE DAY-CHARACTER

2008-02-07T09:30:29.516-08:00

Salawikain of the day 2/4/08

Ang anumang iyong gagawin, makapito mong iisipin; Naisip mo ng magaling, kung minsa'y mali pa rin.


Translation/Meaning:


In all things you do, it pays to be cautious to commit less mistakes.

Back to Salawikain


,,,,SALAWIKAIN OF THE DAY-TEMPTATIOM

2008-02-07T10:48:00.086-08:00

Salawikain of the day 2/3/08.

Walang humipo ng palayok na hindi naulingan.


Translation/Meaning:
.

It is not easy to resist temptation if you expose yourself to it.


Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day (Character Formation)

2008-01-05T10:20:19.865-08:00

Salawikain of the day 1/4/08

Ang batang matigas ang ulo
Ay mahirap mapanuto.


Translation/Meaning:


A stubborn child will have difficulty handling himself when he grows up.

Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day 1/3/07

2008-01-05T10:29:30.617-08:00

Salawikain of the day 1/3/08

Ang kahoy na naging baga, Pariktan ma'y madali na.


Translation/Meaning:When one does not resist to temptation, most often than not e will succumb to it easily.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day (Repentance)

2008-01-05T10:38:05.839-08:00

Salawikain of the day 12/31/07

Matuto kang umalis, matuto kang bumalik.


Translation/Meaning: A person should know when to accept his mistake and ask for apology or forgiveness.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day-

2008-01-05T11:56:23.017-08:00

Salawikain of the day 12/30/07

Gaano man katibay ang abaka, ay wala ring lakas kung iisa lang ang hibla.


Translation/Meaning: In unity there is strength.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day-Parenting-Character Formation

2008-01-05T12:12:29.546-08:00

Salawikain of the day 11/30/07

Ang kahoy, hangga't mura ay mahuhubog pang parang kandila. Kung lumaki na at tumanda, tuwirin mo ay lalong masisira.


Translation/Meaning: Character formation is best instilled when children are still young.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day -Life

2008-01-05T10:44:33.942-08:00

Salawikain of the day 11/5/07

Kapag matindi na ang kahirapan, tandang malapit nang dumating ang kaginhawaan.


Translation/Meaning: The darkest is always before the dawn. After the dawn is sunrise.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day -Youth

2008-01-05T15:42:16.595-08:00

Salawikain of the day 10/30/07

Kapag mura ang dayap, pigain may walang katas.


Translation/Meaning: Young people are likened to a an unripe lemon which does not have much juice. They have little experience to draw inspirations from.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day -Honesty

2008-01-05T10:48:18.997-08:00

Salawikain of the day 10/01/07

Ang malinis na kuwenta, Mahaba ang pagsasama.


Translation/Meaning: Honesty is an important factor in a long lasting relationship.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day -Repentance

2008-01-05T16:50:01.530-08:00

Salawikain of the day 9/30/07

Bakit kailangan ka pang magsisi, kung wala nang mangyayari?


Translation/Meaning: It is too late to repent when the harm can not be undone.Back to Salawikain


,,,,Salawikain for the Day -Money

2007-09-29T12:13:11.719-07:00

Salawikain for day 9-29-07

Ang salapi ay mabuti lamang alipin at tagasunod
Nguni't kapag ginawang panginoon,
Tila ito sakit na matinding salot.


Translation/Meaning: Money is only good if it is your slave and not a god to control and create ha voc in your life.Back to Salawikain


,,,,Salawikain of the Day -Wisdom

2008-01-05T10:56:51.548-08:00

Salawikain of the day 9/01/07

Sa pulutong ng bulag, ang maghahari ay ang pisak.


Translation/Meaning: In a group of blind people, the leader will be the one-eyed jack.Back to Salawikain


,,,,