Subscribe: Blog: Jozef Lužinský
http://luzinsky.blog.sme.sk/rss/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Slovak
Tags:
aby  ako  jehova  luzinsky  matúš  nie  size  sme    čo  života luzinsky  ” matúš  ” rimanom  ”  korinťanom   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Blog: Jozef Lužinský

Blogblog.sme.sk Kto bráni vzájomnému povzbudzovaniu! (luzinsky)

Tue, 20 Feb 2018 17:50:39 +0100

“Povzbudzujme sa navzájom, a to tým viac, keď vidíte, že sa blíži ten deň.” - Hebrejom 10:25. Ako by sme sa mali povzbudzovať?Jehova Boh nie je obmedzený ničím! (luzinsky)

Tue, 20 Feb 2018 02:44:48 +0100

“Kamkoľvek sa zachcelo duchu ísť, išli.” - Ezechiel 1:20. Pravdaže, okrem svojich vlastných svätých zákonov!Udržujme si duchovnú čistotu! (luzinsky)

Mon, 19 Feb 2018 23:50:48 +0100

“Hlavný dvorný úradník im určil mená. Preto určil Danielovi meno Baltazár.” - Daniel 1:7. Boží služobníci dnes žijú v duchovnom vyhnanstve!Viera je titul vlastníctva k večnému životu! (luzinsky)

Mon, 19 Feb 2018 17:49:32 +0100

“V srdci prejavuj vieru.” - Rimanom 10:9. Veriť znamená oveľa viac než len rozumieť, čo je Božie predsavzatie!Poetický opis vedeckých zákonov! (luzinsky)

Sun, 18 Feb 2018 01:27:24 +0100

"Rozťahuje sever nad prázdnom, vešia zem na ničom.” - Jób 26:7 size="17px". Rodičia, myslite na to, že deti majú mimoriadnu predstavivosť.Poslúchajme pomazaných bratov Krista! (luzinsky)

Sat, 17 Feb 2018 03:02:40 +0100

"Všetko robte na Božiu slávu.” - 1. Korinťanom 10:31 size="19px".V Božom Slove nachádzame múdre radyAko zvíťaziť nad zlom? (luzinsky)

Fri, 16 Feb 2018 19:16:55 +0100

“Nedaj sa premôcť zlom.” - Rimanom 12:21. Nepriatelia na nás môžu zaútočiť vo chvíli, keď to najmenej očakávame a keď nám je najhoršie!Rodina je svätá inštitúcia! (luzinsky)

Wed, 14 Feb 2018 08:21:33 +0100

“Manželka nemá odchádzať od svojho manžela... a manžel nemá opúšťať svoju manželku.” - 1. Korinťanom 7:10, 11.Spôsob vzdelávania Ježiša Krista! (luzinsky)

Sun, 11 Feb 2018 02:11:02 +0100

"Ježiš odišiel odtiaľ, aby vyučoval a zvestoval v ich mestách.” - Matúš 11:1. Ježiš nevydával svedectvo len zástupomJehova Boh je pôvodcom manželstva! (luzinsky)

Thu, 08 Feb 2018 21:24:03 +0100

“Urobím mu pomocníčku.” - 1. Mojžišova 2:18. Manželstvo medzi mužom a ženou v ľudskej spoločnosti patrí k životu!Ako Jehova vyriešil otázku svojej Zvrchovanosti! (luzinsky)

Thu, 08 Feb 2018 06:33:11 +0100

"Stal som sa jeho služobníkom podľa veľkorysého daru Božej nezaslúženej láskavosti.” - Efezanom 3:7.Keby sme dokonale spĺňali všetky Jehovove požiadavky, jeho láskavosť by sme si zaslúžiliNebezpečenstvo nepodloženej úzkostlivosti! (luzinsky)

Wed, 07 Feb 2018 16:06:08 +0100

“Prestaňte byť úzkostliví o svoje duše.” - Matúš 6:25. Ježišovi poslucháči si robili starosti o veci, ktorými sa nemuseli znepokojovať!Citový človek je často nestály! (luzinsky)

Mon, 05 Feb 2018 22:11:47 +0100

“Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné.” - Jeremiáš 17:9. K čomu môže viesť pýcha každého človeka dnes?Rozumné očakávanie od Stvoriteľa života! (luzinsky)

Mon, 05 Feb 2018 04:40:10 +0100

"Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova. A budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou životnou silou.” - 5. Mojžišova 6:4, 5 size="17px".Ešte nie je neskoro! (luzinsky)

Sun, 04 Feb 2018 02:02:06 +0100

Pamätaj na svojho Vznešeného Stvoriteľa v dňoch svojho mladého veku, skôr než prídu biedne dni.” - Kazateľ 12:1 size="17px".Mnohé problémy, ktoré sa rozoberajú v článkoch pre mladých, sa netýkajú iba ichDobrovoľné dary Jehovovi sú veľmi cenné! (luzinsky)

Sun, 04 Feb 2018 00:19:39 +0100

“Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci.” - 2. Korinťanom 9:7. Možno by sme radi slúžili celým časom ako pravidelní priekopníci!Úloha Krista a jeho pomazaných bratov! (luzinsky)

Fri, 02 Feb 2018 23:32:08 +0100

“Musím oznamovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve.” - Lukáš 4:43. Ježiš oznamoval dobré posolstvo o Božom kráľovstve!Všetci brati si zaslúžia rešpekt a dôstojnosť! (luzinsky)

Thu, 01 Feb 2018 16:51:30 +0100

“S pokorou mysle považujte ostatných za vyšších od seba.” - Filipanom 2:3. Ako môžeme aplikovať túto inšpirovanú radu?Kto vytrvá až do konca, ten sa zachráni! (luzinsky)

Wed, 31 Jan 2018 07:30:15 +0100

“Nech vytrvalosť dokončí svoje dielo.” - Jakub 1:4. Aké ‘dielo’ musí vytrvalosť dokončiť? To čítame ďalej:Porozumenie je schopnosť múdrych! (luzinsky)

Tue, 30 Jan 2018 05:08:18 +0100

"Múdry bude počúvať a prijme viac poučenia, a človek s porozumením, ten získava obratné vedenie!” - Príslovia 1:5.Výstrahy pre uctievateľov Jehovu Boha! (luzinsky)

Mon, 29 Jan 2018 10:05:49 +0100

"To sa im stávalo ako príklady, a tie boli napísané ako výstraha pre nás, ktorých zastihli konce systémov vecí.” - 1. Korinťanom 10:11.Svedkovia rešpektujú ľudí a vládcov! (luzinsky)

Mon, 29 Jan 2018 00:59:31 +0100

“Ctite ľudí každého druhu, milujte celé spoločenstvo bratov, majte bázeň pred Bohom, ctite kráľa.” - 1. Petra 2:17.Človek stvorený ako duchovná bytosť! (luzinsky)

Sun, 28 Jan 2018 05:40:17 +0100

“Nielen zo samého chleba bude žiť človek, ale z každého výroku, vychádzajúceho z Jehovových úst.” - Matúš 4:4.Podmienka večného života! (luzinsky)

Sat, 27 Jan 2018 23:03:46 +0100

“Z toho nebudeš jesť.” - 1. Mojžišova 2:17. Adam s Evou sa museli rozhodnúť, čo urobia. Poslúchnu Jehovu alebo hada?Neschopnosť ľudstva odhaliť pravdu! (luzinsky)

Sat, 27 Jan 2018 02:37:22 +0100

"Ľudstvo nie je schopné odhaliť dielo, ktoré bolo vykonané pod slnkom; akokoľvek namáhavo ľudstvo pracuje, aby našlo, predsa to neodhalí. A aj keby si povedali, že sú dosť múdri, aby poznali, nebudú schopní to odhaliť." - Kaz 8:17Všetci znášame následky Adamovho hriechu! (luzinsky)

Thu, 25 Jan 2018 23:17:03 +0100

“Našiel som Dávida... muža príjemného môjmu srdcu.” - Skutky 13:22. Dávidov život sa vyznačoval výnimočnou vernosťou!Aj verní môžu vážne schybyť! (luzinsky)

Tue, 23 Jan 2018 04:07:21 +0100

"Našiel som Dávida... muža príjemného môjmu srdcu.” - Skutky 13:22. Dávidov život sa vyznačoval výnimočnou vernosťouMúdrosť a skromnosť sú sestry! (luzinsky)

Mon, 22 Jan 2018 21:56:26 +0100

“Múdrosť je u skromných.” - Príslovia 11:2. Kráľ Saul bol na začiatku svojej vlády veľmi skromným človekom. (1. Sam. 9:1, 2, 21;10:20–24) Praví kresťania nies sú prehnane úzkostliví! (luzinsky)

Mon, 22 Jan 2018 05:05:40 +0100

“Nikdy nebuďte úzkostliví.” - Matúš 6:34. Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal, aby sme nikdy neboli úzkostliví?Ako spoznáme pomazaných bratov Krista? (luzinsky)

Sun, 21 Jan 2018 20:39:11 +0100

“Tí, ktorí sú v súlade s duchom, zameriavajú svoju myseľ na veci ducha.” - Rimanom 8:5. V čase Pamätnej slávnosti si možno všetci čítame slová z Rimanom 8:15–17.Falošné kresťanstvo - hlavná časť Veľkého Babylóna! (luzinsky)

Sun, 21 Jan 2018 02:21:16 +0100

“Vyjdite z neho, ľud môj.” - Zjavenie 18:4. Čo si desaťročia pred prvou svetovou vojnou uvedomovali SJ?Svedkovia sú známi jednotou zmýšľania! (luzinsky)

Sat, 20 Jan 2018 22:35:39 +0100

“Buďte pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia.” - 1. Korinťanom 1:10. Ako vedie Jehova svojich uctievateľov?Povzbudzovanie je korenie života! (luzinsky)

Sat, 20 Jan 2018 05:52:18 +0100

“Pavol povzbudzoval tamojších mnohými slovami.” - Skutky  20:2. Apoštol Pavol sa vo svojich listoch vyjadroval o spolukresťanoch veľmi pochvalne!Titul vlastníctva večného života! (luzinsky)

Fri, 19 Jan 2018 20:06:56 +0100

“Viera je... zrejmý dôkaz skutočností, hoci ich nevidíme.” - Hebrejom 11:1. Kresťanská viera je veľmi vzácna vlastnosť!Pravdu najlepšie chápeme v materinskom jazyku (luzinsky)

Thu, 18 Jan 2018 21:14:22 +0100

“Žiaden z nich nevedel hovoriť židovsky.” - Nehemiáš 13:24. Keď myšlienkam z Božieho Slova v cudzom jazyku nerozumieme, naše duchovné zdravie môže byť ohrozené!Môžete byť učitelia ako Ježiš! (luzinsky)

Mon, 15 Jan 2018 00:06:31 +0100

“Žiak nie je nad svojho učiteľa, ale každý, kto je dokonale vyučený, bude ako jeho učiteľ.” - Lukáš 6:40.Ani Kristus sa nepáčil sám sebe! (luzinsky)

Sat, 13 Jan 2018 22:25:39 +0100

“Ani Kristus sa nepáčil sám sebe.” - Rimanom 15:3. Konať Božiu vôľu a pomáhať druhým bolo pre Ježiša dôležitejšie než myslieť na vlastné pohodlie!Dnešní Dávidovia proti Goliášom! (luzinsky)

Sat, 13 Jan 2018 06:02:17 +0100

“Zápasíme so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.” - Efezanom 6:12 size="15px". Boj pravých kresťanov je ten najnobleznejší!Hľadajme presné biblické poznanie! (luzinsky)

Sat, 13 Jan 2018 01:30:47 +0100

“Neprestali sme sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení presným poznaním Božej vôle.” - Kolosanom 1:9 size="15px". Ale čo znamená presné poznanie?Kristus a pomazaní príkladom pre manželstvo! (luzinsky)

Fri, 12 Jan 2018 01:21:00 +0100

"Nech manžel poskytuje svojej manželke to, čo jej patrí; ale nech sa správa aj manželka takisto k svojmu manželovi.” - 1. Korinťanom 7:3 size="17px".Inšpirované slová sú absolútne pravdivé! (luzinsky)

Thu, 11 Jan 2018 17:07:19 +0100

“Hľa, robím všetky veci nové... Píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé.” - Zjavenie 21:5. Akú úlohu majú pomazaní?  Samotný život je nezaslúžená láskavosť! (luzinsky)

Tue, 09 Jan 2018 09:44:34 +0100

“My všetci sme dostali... nezaslúženú láskavosť za nezaslúženou láskavosťou.” - Ján 1:16. Majiteľ vinice vyšiel zavčas rána na trhovisko, aby najal robotníkov.Vystríhajme sa každého druhu žiadostivosti! (luzinsky)

Mon, 08 Jan 2018 19:52:39 +0100

“Majte oči otvorené a vystríhajte sa každého druhu žiadostivosti.” - Lukáš 12:15. Satan chce, aby sme boli otrokmi bohatstva, nie Jehovu. (Mat. 6:24)Kresťanská láska znáša všetko! (luzinsky)

Sun, 07 Jan 2018 22:17:34 +0100

“Znášajte sa navzájom v láske.” - Efezanom 4:2. Ako sa pozeráš na spolukresťanov, ktorí pochádzajú z úplne iného kultúrneho prostredia ako ty?Nedostatok viery zatvrdzuje srdce! (luzinsky)

Fri, 05 Jan 2018 10:44:03 +0100

“Nadovšetko, čo treba chrániť, chráň svoje srdce.” - Príslovia 4:23. Na čo si musíme dávať pozor, aby sa naše srdce nezatvrdilo?Bezúhonnosť znamená poslušnosť! (luzinsky)

Thu, 04 Jan 2018 20:45:49 +0100

“Dozorca má byť bezúhonný.” - 1. Timotejovi 3:2. Zo zoznamu požiadaviek na dozorcu vidíme, že Jehova stanovil pre vymenovaných bratov vysoké normy. (1. Tim. 3:2–7)Jehova si zaslúži našu absolútnu dôveru! (luzinsky)

Thu, 04 Jan 2018 06:16:44 +0100

"Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie. Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky.” - Príslovia 3:5, 6 size="17px".Životodárna úloha pravých kresťanov! (luzinsky)

Mon, 01 Jan 2018 23:07:18 +0100

“Preto choďte a robte učeníkov.” - Matúš 28:19. Máme robiť učeníkov, krstiť ich a vyučovať. Ale čo je prvým krokom?Obozretní ako hady a nevinní ako holubice? (luzinsky)

Sun, 31 Dec 2017 23:23:23 +0100

“Buďte obozretní ako hady, a pritom nevinní ako holubice.” - Matúš 10:16. Obozretní sme vtedy, keď dokážeme zavčasu rozpoznať nebezpečné situácie!Pestujme vytrvalosť až do konca! (luzinsky)

Sun, 31 Dec 2017 10:51:42 +0100

“Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, aký výsledok spôsobil Jehova.” - Jakub 5:11. Zranili ťa neláskavé slová priateľa alebo člena rodiny?Za pravú vieru je potrebné bojovať! (luzinsky)

Sun, 31 Dec 2017 03:52:13 +0100

“Tvrdo bojujte za vieru.” - Júda 3. Úzkostlivé čakanie sa konečne skončilo. Dcéra beží v ústrety otcovi, ktorý dosiahol v boji veľké víťazstvo a teraz sa vracia domov živý a zdravý!