Subscribe: LVB.net
http://lvb.net/xml-rss.php
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
als  deze  die  door  geen  geïnterviewd door  hebben  hun  kunnen  media  met  naar  omdat  uit  wat  wij  worden 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: LVB.net

LVB.net

 Gezondheidszorg in Noord- en Zuid-Europa

Thu, 29 Dec 2016 17:33:16 +0000

Op het gebied van gezondheidszorg bestaan er in Europa twee opvattingen. De eerste opvatting gaat ervan uit dat alleen artsen de geneeskunde kunnen uitoefenen en zieken behandelen, zij het dat er uitzonderingen worden gemaakt voor enkele beroepsgroepen die ook medische of paramedische handelingen mogen verrichten. Afgezien daarvan is de beoefening van de geneeskunde verboden. Dit is de opvatting in Zuid-Europa, Frankrijk, België en Luxemburg. (...)

De tweede opvatting, die domineert in de landen van Noord-Europa, gaat uit van een tegenovergestelde benadering: iedereen die dat wenst, kan de geneeskunde beoefenen, maar bepaalde handelingen mogen uitsluitend verricht worden door artsen. (...)

Het Europees Parlement wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdige toestand, waarin een behandelaar die in één land officieel erkend wordt, in een ander land van de EU aangeklaagd kan worden voor het onwettig uitoefenen van geneeskunde. Deze vervolging is in strijd met het Verdrag van Rome. 

Dat bovendien de Belgische ziekenfondsen wel dekking bieden voor osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, homeopathie en kruidengeneeskunde in hun aanvullende verzekeringen kan een zekere vorm van fout te interpreteren erkenning geven aan deze alternatieve behandelingen.

Michel Bafort in EOS, september 2016

(image)Zigeuners in het Europa van de 15e eeuw

Thu, 29 Dec 2016 17:21:59 +0000

De zigeuners die in de zomer van 1427 bij de Franse hoofdstad opdoken, beweerden dat ze bekeerde christenen waren uit "Neder-Egypte". Hun bekering was het gevolg van de verovering van hun land door de christenen. Toen de "Saracenen" hun land opnieuw veroverden, verzaakten ze aan hun nieuwe geloof, tot de herovering door de Duitse keizer en de koning van Polen. Als straf voor hun religieuze wispelturigheid, moesten de zigeuners van de paus zeven jaar de wereld rondreizen, zonder in een bed te slapen. De paus zou wel voor aanbevelingsbrieven gezorgd hebben, zodat hun groep ondersteund kon worden door aalmoezen.

Volgens een variant op dit verhaal was de zevenjarige pelgrimstocht een straf omdat de Egyptenaren Maria en haar kind geweigerd hadden te herbergen tijdens hun vlucht naar Egypte.

Het is duidelijk dat veel van deze verhalen volledig uit de lucht gegrepen waren. Daarbij werd misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van de late middeleeuwers. Ter verdiging van deze naïviteit moet worden opgemerkt dat in West-Europa in deze periode wel meer zonderlinge figuren op tocht waren, waarvan sommigen effectief op de vlucht waren voor de Turken.

Bovendien gaven de titels van hertogen en graven, waarvan de hoofdmannen van de zigeuners zich bedienden, de indruk dat het hier om een soort van zwervenda adel ging, wat de geloofwaardigheid van de Egyptenaren verhoogde. (...)

Hendrik Callewier in "Uit het land van Pape Jan: zigeuners, vluchtelingen en andere exotische bezoekers van middeleeuws Kortrijk", in "de Leiegouw", jaargang 58 aflevering 2, 2016.

(image)Het succes van desinformatie

Fri, 02 Dec 2016 23:59:07 +0000

Laten we eens kijken naar enkele gegevens om te illustreren hoe succesvol de pro-Kremlin propaganda is in het exploiteren van de angsten van onze burgers. De helft van het Tsjechische publiek denkt dat de honderdduizenden Syrische vluchtelingen die in Europa zijn, de verantwoordelijkheid zijn van de Verenigde Staten.  28% van de Tsjechen denken dat de Russische militaire interventie in Syrië helpt om de Europese vluchtelingencrisis op te lossen, terwijl in werkelijkheid de Russische militaire acties duizenden mensen ertoe dwingen om uit hun huizen te vluchten in Syrië.

Niemand pleit voor censuur. We moeten gewoon de vijandige desinformatiecampagnes benoemen en aan het licht brengen. Die campagnes hebben een gemeenschappelijk doel met onze eigen extremisten: ons democratisch systeem ondermijnen. Ongeacht of het nu het Kremlin, zijn bondgenoten, of ISIS is, het is onaanvaardbaar. Wij moeten onze soevereiniteit herstellen en systematisch vijandige desinformatie-operaties uit onze landen verdrijven.

Tomáš Prouza, Tsjechisch staatssecretaris vooor Europese Zaken, op Euractiv.com, naar aanleiding van een resolutie van het Europees Parlement tegen propaganda van het Kremlin en ISIS.

(image)Internet en censuur als wapen

Tue, 04 Oct 2016 20:08:50 +0000

Ik heb veel wapens gezien in mijn carrière. Maar dat internet... Ik kan er niet bij. Zo snel, zo'n bereik!

Een hogere militair in de fictieserie "Cordon" op VTM, 3 oktober 2016.

In het verleden werkte censuur door het blokkeren van de informatiestroom. In de eenentwintigste eeuw werkt censuur door de mensen te overspoelen met irrelevante informatie. (...) In de Oudheid betekende macht dat je toegang had tot informatie. Vandaag betekent macht dat je weet wat je mag negeren.

Yuval Noah Harari, "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow"

(image)Trump is geen patriot

Mon, 25 Jul 2016 03:02:00 +0000

Onder Obama werd Amerika minder vrij, meer gereguleerd, en minder gebonden aan grondwettelijke normen. En ik vind dat zijn buitenlandse politiek Amerika minder veilig en de wereld chaotischer gemaakt heeft.

Maar wat Donald Trump donderdag deed in zijn aanvaardingstoespraak op de Conventie, in zijn poging om het contrast tussen hemzelf en Obama's opvolger Hillary Clinton te schetsen, was schokkend, zelfs voor de shock-jock van de presidentskandidaten. Het was een uitbarsting van anti-Amerikaans sentiment en Spengleriaanse wanhoop, die misschien past in zijn eigen politieke marketing, maar niets minder is dan afstotelijke laster tegen deze Verenigde Staten. (...)

Amerika in 2016 is nog altijd Amerika. Het is nog altijd de prachtigste, nobelste, vrijste, rechtvaardigste samenleving die de wereld ooit gekend heeft, en een lichtend baken van hoop voor de wereld. Als daar een karikatuur van gemaakt wordt, als dat wordt afgebroken, als aan zijn volk wordt verteld door één van de twee mensen die de komende vier jaar in het Witte Huis zouden kunnen zitten, dat ze leven in een barbaarse en hopeloze dystopie waaruit ze gered moeten worden door een sterke hand, in plaats van dat ze in een prachtig land leven waar een paar zaken ontspoord zijn die terug op de sporen moeten gezet worden - de persoon die zoiets doet, is zich te buiten gegaan aan een zeer onpatriottische daad van retorische schande.

John Podhoretz op Commentary.com, 22 juli 2016

(image)Hoe werkelijk is de werkelijkheid?

Thu, 17 Mar 2016 21:33:32 +0000

Een gastcolumn van Claudia Beurghs. Wat fascineren de media ons. Als er iets gebeurt, weten we het meteen. Hoe spectaculairder het nieuwtje, des te groter de aantrekkingskracht die het op ons uitoefent. We kénnen de wereld. Lang leve de media! De media geven de hedendaagse wereld weer. Meer nog, zonder media zou de wereld onzichtbaar blijven voor het merendeel van de mensen: al gaan we nog zo veel op reis, het meeste wat we zien van de wereld, zien we via kranten, tijdschriften, televisie en internet. Bovendien, de media ‘kraken of maken’ een land. Staten in oorlog krijgen een uiterst negatieve stempel, waardoor ze in moeilijkheden komen om zich te ontwikkelen, zowel op economisch, politiek als sociaal vlak. Eens er belangen mee gemoeid zijn, blijft gewoon nieuws niet langer gewoon. Onveiligheidsgevoelens sluiten nauw aan bij wat de media ons voorhouden. In elk geval staat het vast dat de machtige media doelbewust angst voor criminaliteit creëren om politieke of andere verborgen belangen te dienen. Denk maar aan de al te uitvoerige verslaggeving omtrent de aanslagen in Parijs. We mogen niet bang zijn, en toch trachten de media ons voortdurend angst in te pompen. Bovendien krijgt Molenbeek, en bij uitbreiding het hele land, de genoemde stempel opgedrukt.  Nemen we verder de politiek: hier blijkt het erg belangrijk wat er gezegd wordt, maar vooral ook wat er géén vermelding krijgt.   Objectieve selectiviteit? Media staan of vallen met de vermeende objectiviteit. Immers, de lezer heeft geen boodschap aan enig persoonlijk gevoel van de kant van de journalist. Deze objectiviteit kunnen media m.i. echter niet bereiken. Een subjectieve inkleuring geven, het lijkt typisch menselijk. Geen nieuwtje laat ons onberoerd, er komen gevoelens bij kijken, al dan niet bewust vellen we een oordeel.  Hoewel we van journalisten dan toch een zekere objectiviteit vragen, zijn zij tevens mensen.  Mathew Ingram is gewezen schrijver bij GigaOm.com, één van de belangrijkste technologische blogs in de VS, en bij de krant The Globe and Mail. Hij schrijft over de media en de evolutie ervan. Daarbij ziet hij het filteren van informatie als de fundamentele taak van de journalist. Binnen de gemaakte selectie leggen de verslaggevers nog hun eigen accenten. Bovendien heeft een conflict meerdere dimensies, waardoor er misschien helemaal geen universele waarheid bestaat. Als we een kant kiezen, is dit de juiste? Zelfs de meest waarheidlievende reporter vertekent dus het beeld. Schuift hij zijn blik, en daarmee eveneens de focus, een meter op, dan ziet hij misschien wel een heel ander gegeven. Kortom, er bestaat geen universele waarheid. Daarbij rijst de vraag of er überhaupt een waarheid bestaat. Als zij al bestaat, schiet onze menselijke geest hoe dan ook tekort om ze te vatten.    De invulling van de werkelijkheid Taal vormt het medium van de media. Taal op zich maakt al een interpretatie uit. Bij media gaat het net zo goed om een persoonlijke gewaarwording als verwerking van een waargenomen prikkel. Dat toonde fotograaf Jimmy Kets prachtig aan met zijn foto’s van het lege Brussel, in het kader van de lockdown in november. Deze vergelijking van de media even met de fotografie gaat ook ruimer op: afhankelijk van zoom, moment en keuze van centrale onderwerpen in combinatie met de eigen opvoeding, opleiding, fantasie en angsten, kan de waarheid op tientallen manieren beleefd worden.  Liefst kiezen we daarbij zelf de invulling die we aan feiten geven. Toch bepaalt de redactie deze invulling al voor ons. We kiezen voor een bepaalde krant, eerder op sensatie dan wel op ‘kwaliteit’ gericht. We kijken naar de openbare omroep of naar commerciële stations. Ergens kiezen we dus inderdaad zelf, maar om de filter kunnen we niet heen. Volatiliteit kenschetst de media eveneens. Er gebeurt zoveel op deze aarde dat het onmogelijk wordt één topic te blijven opvolgen. Dit betekent niet[...]Britten willen geen post-nationale EU

Sun, 17 Jan 2016 08:00:08 +0000

Veel continentale Europeanen zijn voor de EU omdat ze daarin de beste garantie en bescherming zien tegen de dreiging van oplevend, agressief nationalisme. Maar de Engelsen hebben een hele andere geschiedenis. Europeanen denken: nooit meer nationalisme, want anders krijgen we nieuwe Hitlers. Engelsen leren op school dat ze juist dankzij hun nationalisme Hitler konden verslaan. Ze zien dus ook gewoon de noodzaak niet van post-nationale politieke integratie. Vandaar ook dat ze de EU beschouwen als een economisch en niet als een politiek of cultureel project. 

Joris Luyendijk in The Guardian, 11 januari 2016, en De Standaard, 13 januari 2016.

(image)Religieus extremisme en achterafgoderij

Sun, 03 Jan 2016 10:43:03 +0000

De bochten waarin sommige commentatoren zich wringen om andere motieven te vinden dan religieuze waanzin, zijn soms verbluffend. Het gevaar is dat zo'n illusie leidt tot een verkeerde inschatting van de situatie, en een verkeerde diagnose.

Wie bijvoorbeeld denkt dat we met rust zullen worden gelaten als we ons niet langer met het Midden-Oosten bemoeien, dwaalt. De Canadese journalist Graeme Wood heeft in The Atlantic overtuigend aangetoond dat veel van wat IS doet compleet onbegrijpelijk is, behalve in het licht van een geloof in een nakende eindtijd en het hiernamaals. Pas wanneer we dat inzien, kunnen we een juiste strategie uittekenen om IS te bekampen. (...)

Maar liberale gelovigen doen alsof hun progressieve lezing [van religieuze teksten] er altijd is geweest. Moderne christenen vinden het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het scheppingsverhaal niet letterlijk is bedoeld, terwijl die visie tot voor kort de norm was. 'Achterafgoderij' maakt gelovigen blind voor de voor de hand liggende lezing van hun heilige teksten en voor de kracht van religieuze overtuiging.

Maarten Boudry, geïnterviewd door Dieter De Cleene naar aanleiding van zijn boek "Illusies voor gevorderden. Of waarom de waarheid altijd beter is.", in Eos, januari 2016

(image)Drogredenen tegen Latijn op school

Sun, 27 Dec 2015 15:46:16 +0000

Van wetenschapscommunicatoren verwachten we dat ze zich met logisch coherente redeneringen tot hun publiek richten. Een voorbeeld van het tegendeel is een recent betoog van VRT-wetenschapscommunicator Lieven Scheire over Latijn op de middelbare school. "Latijn in het secundar, dat slaat eigenlijk nergens op", tweette hij afgelopen voorjaar naar aanleiding van een artikel in de krant De Standaard.

Enkele dagen later lichtte hij in het programma Hautekiet op Radio 1 zijn standpunt toe. Scheires argumentatiestrategieën in dit radio-interview bieden een kristallisatie van drogredenen (of denkfouten?) die wel vaker worden gebruikt om Latijn in schoolcurricula aan te vallen. Zelden worden ze herkend.

Scheires argument waaruit moest blijken dat Latijn niet thuishoort in ons onderwijs, was dit: de richting Latijn, die 'gigantisch veel tijd' ('duizend uren') in beslag neemt, is een 'heel specialistische studie' en past daarom niet in de algemene vorming die we met onze humaniora nastreven.

Nog los van de vraag hoe specialistisch Latijn is (is wiskunde of Frans minder specialistisch?), houdt deze redenering formeel geen steek. Ze is een schoolvoorbeeld van een compositie- en divisiedrogreden: eigenschappen van delen van een geheel worden zonder meer toegeschreven aan het geheel zelf, of omgekeerd. (...)

Zijn impliciete (maar foutieve) aanname is dat in een onderwijssysteem gericht op algemene vorming ook elk individueel vak algemeen is of moet zijn. Latijn is dat niet, stelt hij, en dus moet het eruit. Dat klopt uiteraard niet: ons onderwijssysteem kan algemeen vormend genoemd worden omdat het vele diverse vakken aanbiedt, niet omdat elk vak algemeen van aard is. (...)

Koen De Temmerman in "Latijn op school - Schijnredenen ontmaskerd" in Eos, oktober 2015

(image)Jack Wheeler op de Poolse televisie

Fri, 25 Dec 2015 22:48:38 +0000

width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8lkEQi9U3e0" frameborder="0" allowfullscreen>

 

(...) Toen we zwak waren, met Vietnam, Watergate, Jimmy Carter, begon de Sovjetunie aan zijn imperium-mars. Ze namen minstens 14 “kolonies” over, van Congo-Brazzaville in 1969 tot Afghanistan in 1979.

Poetin doet momenteel hetzelfde. Amerika is zwak, we hebben een zwakke president die zijn land niet wil verdedigen, een Jimmy Carter op stelten. En dus zijn ze weer met hun mars bezig.

Wat de heer Poetin moet begrijpen, is dat er een zeer goede kans bestaat dat dit niet zal blijven duren. Als Amerika een president kiest die gelijkaardig is als Ronald Reagan, dan is zijn spel uit. Het is makkelijk om een politiek te starten die maximaal gebruik maakt van de kwetsbaarheden van Rusland, zoals Ronald Reagan de kwestsbaarheden van Sovjet-Rusland maximaal benutte.  Rusland is virtueel failliet, het zit in een recessie, het heeft alleen gas en olie, en fracking is dat aan het vernietigen. Er zijn te veel centrifugale krachten in Rusland. Ik geef één voorbeeld: Siberië. Er is een zeer goede kans dat het oostelijk deel van Siberië, ten oosten van het Bajkal-meer, over twintig jaar eigendom van China zal zijn.  (…)

Zoveel journalisten, zoveel politici, in Oost-Europe, in heel Europa, in Brussel met de EU, staan op de loonlijst van het Kremlin. Het is hetzelfde als wat de Saoedi's doen: de Saoedi's zetten iedereen die ze kunnen op hun loonlijst, niet om Israël zwart te maken, maar zeg niks negatiefs over de Saoedi's. Daarom hoor je zo weinig negatiefs over de Saoedi's in de belangrijke media. Hetzelfde met het Kremlin: al die mensen staan op hun loonlijst, en dan word je verondersteld om Rusland steunen, Poetin steunen, of op zijn minst niets negatief zeggen. Zeg niet dat Poetin een imperialist is omwille van wat hij in Oekraïne of elders doet. Het is zeer belangrijk voor uw kijkers om te begrijpen dat dit overal gebeurt, en dat zoveel media op de loonlijst van het Kremlin staan. Met Republika is dat niet het geval, en daarom ben ik hier. (...)

Jack Wheeler, geïnterviewd op de Poolse Telewizja Republika, 15 december 2015.

(image)De informatie-oorlog van het Kremlin

Tue, 17 Nov 2015 01:52:33 +0000

In tegenstelling tot de vroegere Sovjet-propaganda doet de Russische informatie-oorlogsvoering niet aan ruwe promotie van de agenda van het Kremlin.  Zij is er integendeel op gericht om te verwarren, te bedwelmen en te verstrooien. In de woorden van Peter Pomeranzev en Michael Weiss heeft het hedendaagse Rusland informatie tot wapen gemaakt, door van de media een arm te maken van machtsprojectie door de staat. (...) Russische informatie is er niet op gericht om antwoorden te bieden, maar om twijfel te zaaien, onenigheid te veroorzaken en, uiteindelijk, te verlammen. (...)

De hoofdboodschap van RT en gelijkaardige media in andere landen is tegelijk eenvoudig en verkeerd: dat de Verenigde Staten bezig zijn met een zelfzuchtige en meedogenloze poging tot wereldheerschappij, en dat bijgevolg alles wat Rusland, of welk ander land dan ook, kan doen om daar weerstand tegen te bieden, lovenswaardig en gerechtvaardigd is. De fundamenten van de Euro-Atlantische veiligheid, zoals de uitbreiding van de NAVO naar de voormalige communistische landen, worden als hypocriet en onrechtvaardig bestempeld.  Deze landen zijn marionetten van de Verenigde Staten, worden bestuurd door gewetenloze elites, zijn op het hysterische af russofoob, en nemen het belang van hun bevolking niet ter harte.  De propaganda verwerpt elke kritiek op het gedrag van Rusland als ofwel verzonnen, ofwel het resultaat van twee maten en twee gewichten, vooroordelen en eigenbelang. (...)

Zoals recent onderzoek van NGO's als Telekritika in Oekraïne en de Open Estonia Foundation in Tallinn aantoont, komen kijkers die zowel Kremlin als niet-Kremlin media ontvangen, ertoe om niemand meer te vertrouwen - hoewel ze toch eerder naar de Kremlin-bronnen neigen, omdat ze "er beter uitzien" (lees: duurder ogen). (...)

Deze desinformatie met zwaarwichtige officiële weerleggingen beantwoorden, zou zelfs in de kaart van Rusland kunnen spelen. (...) Het oude spreekwoord, "geloof niets zolang het niet officieel ontkend is", past perfect in het Russische scenario.

Edward Lucas en Ben Nimmo in "Information Warfare: What Is It and How to Win It?", CEPA Infowar Paper No. 1, november 2015 [PDF]

(image)Ondergang van Merkel is een kwestie van weken

Sun, 15 Nov 2015 00:45:39 +0000

[Angela Merkel] heeft een historische fout gemaakt in de asielcrisis, en ze durft ze niet recht te zetten, waardoor de fout alleen maar erger wordt. Ik las in de Zürcher Zeitung dat dit haar politieke ondergang wordt. Ik geloof dat ook. Ze heeft haar eigen graf gegraven. Ze heeft nog de keuze om er zelf in te springen of om er zich in te laten duwen. Ofwel gaat ze door het stof, met excuses op tv en dan is ze politiek dood, ofwel schuift Schaüble haar opzij. Dat is nog een kwestie van weken. En waarom? Omdat Merkel in elke vluchteling een sukkelaar ziet die ze wil helpen. (...)  Sorry, maar dat is gewoon slechte politiek. Ik sta niet te dansen op haar graf. Maar als politiek leider moet je onverbiddelijk kunnen zijn. Ik zou me daar niet lekker bij voelen, als een heel continent gegijzeld wordt door een persoonlijke emotionele gewetensknoop. (...)

Weet u wat het nettoresultaat van het Merkelianisme zal zijn? Dat iedere onderbouw van verdraagzaamheid en solidariteit zal worden weggeslagen. Moet Marine Le Pen dan echt eerst president van Frankrijk worden, voor deze waanzin stopt?  Wij laten iedereen binnen omdat het zogezegd moet. Dat is gewoon krankzinnig. Je kunt van migratie een succesverhaal maken als je de gezonde mix tussen actieve en passieve migranten goed bewaakt. Niet als je de deuren wijd openzet, en dan begint na te denken wat je met die mensen gaat aanvangen. (...)

Ik sluit niet uit dat we over een aantal verworvenheden opnieuw debatten zullen moeten voeren. Over gendergelijkheid, over homoseksualiteit... Je voelt dat schuiven. Het is een groot taboe om vast te stellen dat daar een etnische component aan zit. Wie zijn die mensen die homo's aanvallen en vrouwen aanspreken op hun zedigheid? Zeker in de steden is er zich een bepaalde vorm van apartheid aan het nestelen. We moeten het vermogen terugwinnen om te zeggen wie we zijn. Wij blinken uit in zelfschaamte en zelfontkenning. Links is gewoon de weg kwijt. Waar is de tijd van Hugo Claus die de kap van de nonnen wilde aftrekken? Nee, nu is de boerkini toppie. Het verhaal van links is het verhaal van 'weg met ons'. Het is het monopolie geworden van rechts om te zeggen dat we in een verlichte samenleving willen blijven wonen. Ik vind dat ironisch. 

Bart De Wever, geïnterviewd door Bart Eeckhout en Jonas Muylaert in Zeno, bijlage bij De Morgen, 14 november 2015

(image)De Noordpool, everzwijnen en Islamitische Staat als risicofactoren

Sat, 14 Nov 2015 20:11:25 +0000

[Als u een lijstje zou opstellen van drie conflicten die echt riskant zijn voor de wereldorde, hoe ziet dat lijstje er dan uit?]

Ik zou op de eerste plaatse de Zuid-Chinese en Oost-Chinese Zee plaatsen. Dat lijkt mij op dit ogenblik de potentiële brandhaard die het meest acuut is. Ten tweede zou wat mij betreft Oekraïne zijn. Dat is niet te verwonderen. En ten derde... dan heb ik toch wat moeite om in te schatten welke breuklijn een mondiaal effect zou kunnen hebben. Ik denk dat je heel veel lokale breuklijnen hebt, maar buiten die twee...? Weet je wat je er ook zou kunnen bijnemen? De race naar de Zuidpool, euh, de Noordpool, de race om energie, de race om grondstoffen. Ik denk dat je dat erbij kan nemen.

[Wat veel mensen zal verbazen is dat Islamitische Staat in uw lijstje niet voorkomt?]

Nee, omdat wij de Islamitische Staat als gevaar overschatten. Islamitische Staat is geen gevaar voor ons. Islamitische Staat is geen existentieel risico voor ons. Islamitische Staat, of Daesh, zoals men dat in de regio noemt, die is van vitaal existentieel belang voor de betrokken bevolking in Syrië en Irak, maar in godsnaam, dat is toch niet voor ons een bedreiging! Kijk naar de cijfertjes. Hoeveel doden zijn er gevallen door politiegeweld, in de afgelopen 20 jaar, en vergelijk dat met het aantal doden door aanslagen door jihadistische groepen.

Prof. Rik Coolsaet, geïnterviewd door Rik Delhaas in Bureau Buitenland op de Nederlandse VPRO-radio, 13 augustus 2015 [audiolicht-satirische video-montage]

 

Het is misschien een heel domme of dwaze vergelijking, maar de afgelopen tien jaar zijn er meer Belgen omgekomen in een botsing op de autowegen in Wallonië met everzwijnen en herten, dan in terroristische aanslagen.

Prof. Rik Coolsaet, geïnterviewd door Bart Schols in het VRT-programma De Afspraak, 14 november 2015

(image)Leg andersdenkenden niet het zwijgen op, maar ga ermee in discussie

Thu, 12 Nov 2015 13:58:51 +0000

Het zijn niet alleen de mensen die boos zijn omdat universiteiten te links zijn, die een probleem hebben. Soms zijn er mensen op universiteitscampussen die links zijn, en die het zelfs op een aantal punten met mij eens zijn, die soms niet luisteren naar de andere kant, en ook dat is een probleem. Ik heb gehoord over campussen waar een gastspreker ongewenst is omdat die te conservatief is, of ze willen geen boek lezen als het taalgebruik te beledigend is voor zwarten, of op één of andere manier een minachtend signaal uitzendt naar vrouwen. Ik moet jullie zeggen: ik ben het daar ook niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens dat als je universiteitsstudent wordt, je vertroeteld en beschermd moet worden tegen andere standpunten. Ik denk dat je in staat moet zijn om een discussie te voeren met iedereen die iets zegt waar je het niet mee eens bent. Maar je mag hen niet het zwijgen opleggen door te zeggen: u mag hier niet komen, want ik ben te gevoelig om te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Dat is ook niet de manier waarop we iets leren.

Barack Obama in een discussie op de North High School in Des Moines, Iowa, 14 september 2015.

(image)Wie is vragende partij voor vrijheid van meningsuiting?

Mon, 09 Nov 2015 21:09:24 +0000

De vraag naar vrijheid is verhuisd van links naar rechts. Vroeger wilde vooral links vrijheid van spreken. Tegen de macht, het establishment, de monarchie, de kerk. Vandaag moet vooral rechts vechten voor die vrijheid, omdat links de focus legt op de mogelijke slachtoffers van al die meningen: het publiek, en dan vooral minderheden. Vroeger moest de spreker beschermd worden, vandaag de lezer en de luisteraar.

Koen Lemmens, geïnterviewd door Joël De Ceulaer in Knack, 4 november 2015

(image)De Standaard zaait haat tegen de helft van de Amerikanen

Sun, 08 Nov 2015 14:21:55 +0000

De helft van de Amerikanen zijn dus normale wereldburgers die bezig zijn met kwesties als worstelen met jezelf, verantwoord ouderschap, moderne wetenschap, burgerrechten. De andere helft zijn bekrompen pummels die zweren bij God en geweer en die opgroeien in het vaste geloof dat hun land the greatest country on earth is.

Zeven van de acht Oscarkandidaten bedienen de eerste helft; American sniper is er voor de tweede helft. Voor de mensen die zwelgen in een ‘je bent met ons of je bent tegen ons’­wereldbeeld, en die bij het kraken van een kratje Budweiser graag horen dat de invasie van Irak géén vergissing is geweest.

Steven De Foer in zijn bespreking van de film American Sniper, in De Standaard, 24 februari 2015

 

Quiz: De Standaard beschrijft vandaag een land hier ver vandaan dat voor de helft (=50%) bestaat uit "bekrompen pummels". Welk land?

Maarten Boudry via Twitter, 24 februari 2015

(image)VRT-hoofdredacteur: gebroeders Koch zijn een bende gangsters

Fri, 06 Nov 2015 17:33:16 +0000

[28:25] [Hoe reageerde Björn Soenens op 9/11] Ik dacht eerst... ik was vrij optimistisch: dit is een signaal. Ik ben absoluut geen sympathisant van terreurdaden, maar de terreur was een wake up call voor Amerika. Die is natuurlijk compleet verkeerd geïnterpreteerd, het was eerder van: wij zijn gehavend, wij zijn aangeschoten wild, en wat doe je dan: domme dingen. En ze hebben domme dingen gedaan. Ze hadden evengoed kunnen tot een soort inkeer komen en dat had een heel ander beeld voor de wereld opgeleverd. (...) [30:40] [Financiële crisis de schuld van Bush]Doordat Bush zoveel geld heeft uitgegeven en daardoor minder middelen (daar zijn theorieën over) zijn toegespitst op financiële criminaliteit, heeft het systeem zichzelf bijna vernietigd. Wat Osama Bin Laden voorspelde: ik ga het kapitalisme vernietigen, is misschien niet gelukt, maar het was bijna gelukt omdat, ja, samen met die tijd van de strijd tegen de terreur, ook veel minder controle was op de financiële instellingen en structuren, waardoor het systeem bijna instortte zoveel jaren na 9/11. [39:10] [Het prachtige verval van Amerika] Ik hou van het verval van Amerika. Ik zit eigenlijk liever in een stadje als Biloxi Mississippi, waar je je ontheemd voelt, waar  huizen nog dichtgetimmerd staan, zoveel jaren naar Katrina. (...) Daar zijn casino's waar je depressief van wordt. Ja, dat is een beetje de sfeer voor mij van Amerika: het verval, je eenzaam voelen, denken: ik wil naar iets groots, dan wil je meteen naar New York waar het leven bruist. Maar het grootste deel van Amerika is gewoon eenzaam en ontheemd.  [40:45] [Vervallen infrastructuur]Eind negentiende eeuw: grote investeringen, publieke werken. Maar er is niks  aan gedaan, onder meer ook door de Reagan-doctrine: we hoeven toch niet meer in publieke werken te investeren, de markt zal wel reguleren. Daardoor zie je overal verf afbladderen, bruggen in staat van verval.  (...) Als er een orkaan overkomt, en er is zo'n grote schade, denken wij: wat een grote orkaan, wat een geluk dat wij die niet hebben. Maar die orkanen zijn niet zoveel groter dan de stormpjes die hier kunnen plaatsvinden. Maar alle elektriciteitsleidingen liggen daar nog bovengronds, dus als er iets afknakt, dan zitten er meteen tienduizenden mensen zonder stroom. Dat is het verschil. Het is gewoon nog niet aangepast aan de eenentwintigste eeuw. [44:10]  [Over de tv-serie "The Newsroom"]Ze hebben het bijvoorbeeld in die reeks over de gebroeders Koch, eigenlijk een bende gangsters die financiering doen van obscure rechtse groepen die Obama willen ten val brengen. Die niet beursgenoteerd zijn, maar die enorm veel geld hebben, miljarden, plastic imperium, olie imperium. En zij hebben het daarover in die reeks, dus het gaat over de realiteit.  Björn Soenens, geïnterviewd door Chantal Pattyn in Pompidou op VRT radio Klara, 24 juni 2015  [audio, MP3]   Lees meer over Björn Soenens: Liefde-haatverhouding met Amerika (citaat, 21 februari 2010)  Een duidingsambtenaar over de VS (citaat, 18 augustus 2012)   De wereld volgens een duidingsambtenaar (citaat, 16 september 2010)  Aanslag in Boston en haat tegen de overheid (citaat, 22 april 2013)  De Vlaamse media en de Amerikaanse verkiezingen (17 november 2010)  VRT outfoxte weer eens Fox News (citaat, 4 november 2009)  Dark spot (citaat, 2 maart 2010)  De analyse van de Amerikawatcher van de VRT (citaat, 2 maart 2010)                                 [...]Kissinger over Vietnam

Sat, 19 Sep 2015 09:41:22 +0000

Ik heb een perceptie van [de oorlog in] Vietnam die niet overeenstemt met de perceptie van de meerderheid van de media over Vietnam. Ik denk dat wij in essentie onszelf verslagen hebben. Vietnam was een probleem was van de Amerikaanse ziel, en niet van de Amerikaanse prestaties. Tot we dit aanvaarden, zullen we de lessen van die periode niet leren. We beëindigden een oorlog vanuit deftige motiveringen, en we probeerden die oorlog te voeren vanuit beoordelingen die niet toepasbaar bleken te zijn op de situatie, omdat ze gesteund waren op Europese ervaringen. En met "wij" doel ik op de regeringen van Kennedy en Johnson. President Nixon probeerde ons uit die oorlog weg te halen, terwijl hij nu beschuldigd wordt de oorlog te hebben gerokken.

De enige beslissing die hij nam die de oorlog heeft gerokken heeft, is zijn weigering om in te gaan op de eis van de [Noord-Vietnamese] communisten, dat wij aan het begin van het vredesproces de regering van [Zuid-]Vietnam hadden moeten vervangen door een communistische regering, waarna wij onze troepen onder vuur hadden moeten terugtrekken. Dat waren de enige twee voorwaarden die hij geweigerd heeft. Als dat de oorlog verlengen is, dan zouden we het opnieuw doen.

Henry Kissinger, geïnterviewd door Niall Ferguson op de 2009 Freedom Awards, Washington DC, 8 oktober 2009.

(image)Zorg dat je Europa kunt verlaten

Mon, 31 Aug 2015 03:12:15 +0000

[Staat de Europese beschaving op het spel?] "Dat is een te algemeen begrip. Wat is dat ook, de Europese beschaving? Wel bedreigt de crisis de erfenis van de Verlichting. We slagen er, met deze omvang van migratie, niet in om vluchtelingen met die achtergrond te integreren. Het zal niet lukken op korte termijn, niet op middellange termijn, en ik vrees ook niet op lange termijn. Ik raad iedereen aan om een plan B te voorzien. Sta klaar om te vertrekken. Zorg dat je Europa kunt verlaten, want ik geloof niet a priori dat we de problemen die op ons afkomen de baas zullen kunnen. Culturen kunnen worden verdrongen, bewijst de geschiedenis. De christenen in het Midden­Oosten zijn verdreven. Wie zegt dat dit hier niet kan gebeuren?  Nee, ik ben geen apocalypticus, ik zeg niet dat ik zal vertrekken, maar de fundamentele conservatieve insteek is lange termijn. Een conservatief denkt na over wat er met zijn kleinkinderen zal gebeuren."

Matthias Storme, geïnterviewd door Hans Cottyn in De Standaard, 29 augustus 2015

(image)Omdat zij een bepaalde visie uit het debat willen bannen, bannen wij hun visie uit het debat

Wed, 27 May 2015 14:54:04 +0000

Op onze opiniepagina’s maken wij een selectie van clevere, goed geschreven teksten, die aanzetten tot denken. We trachten die selectie zo breed mogelijk te maken, omdat we die vier pagina’s per dag zien als een arena voor het democratische debat. Maar de basisvoorwaarde is dat alle deelnemers respect tonen voor andere meningen. En dat is naar ons gevoel niet het geval bij Vlaams Belang. Hun finaliteit is het om een bepaalde visie uit het debat te bannen. Dus denken we dat wij het debat niet op een integere manier zouden voeden, mochten we hen vrijuit aan het woord laten.

Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, geciteerd door Tom Naegels in "Bestaat het cordon médiatique nog?", in De Standaard, 27 mei 2015

(image)Obama is een neomarxist

Sun, 03 May 2015 22:03:12 +0000

WW: "U vindt ook dat Barack Obama een neomarxist is."

LDW: "Dat vind ik niet, dat ís zo. Kijk naar zijn jeugd, zijn vriendschappen, zijn ideeën over de herverdeling van de welvaart. Obama is een heel erg linkse jongen. Dat vind ik best. Maar ik vind ook dat je er gewoon duidelijk over moet zijn. Hij heeft een enorme weg afgelegd. Om dat te doen, moet je briljant zijn. Maar hij is niet de president voor wie ik zou kiezen. Het marxisme is een weinig succesvolle ideologie die leidt tot goelags, repressie, censuur en armoede."

WW: "Leidt Obama's Affordable Care Act tot goelags?"

LDW: "Nee. Het is niet omdat hij een marxist is dat hij van de Verenigde Staten een marxistische arbeidersheilstaat wil maken. Dat laat het Amerikaanse systeem niet toe. De overtuiging van de president wordt daar altijd afgezwakt door andere krachten in de samenleving, daar hebben de founding fathers goed over nagedacht. Ik vind die nationale gezondheidszorg trouwens heel zinnig. Maar ik ben er wel tegen dat ze centraal wordt opgelegd. De centrale macht wordt veel te groot in de VS, net als in Europa."

De Nederlandse auteur Leon de Winter, geïnterviewd door Wouter Woussen in De Standaard Weekblad, 2 mei 2015.

(image)Fernand Huts over ondernemen

Thu, 05 Mar 2015 18:40:34 +0000

Toen ik mijn eigen groenten- en fruitbedrijf begon, kreeg ik een grote les: een klein bedrijf leiden is veel moeilijker dan één met 10.000 man. Een platte band vervangen bij de camions, de btw-aangifte invullen: ik moest het allemaal zelf doen. Eén van mijn grootste voordelen nu is dat ik weet dat ik niets kan en me met de juiste mensen omring. (...)

Een groot deel van de bevolking is bezig met nine-to-fives en meer verlof. Iemand die ervoor wil gaan, heeft het nu veel gemakkelijker dan vroeger om vooraan in de koers te zitten.

Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, geïnterviewd door Katrien Steyaert in K.U.Leuven Campuskrant, 28 januari 2015

(image)Europese Commissie negeert wetenschappelijk advies inzake ggo's

Fri, 02 Jan 2015 19:04:41 +0000

(...) Veel uitdagingen waar Europa voor staat, vereisen een wetenschappelijke bijdrage aan het beleid van het hoogste niveau. De [Europese] Commissie houdt wetenschappers kennelijk liever op afstand. Nochtans zou evidence based en science based decision making in het hart van de Europese besluitvorming moeten staan. Anders worden beslissingen te vaak gestuurd door lobby's van bedrijven of ngo's. (...)

Nemen we als voorbeeld het debat over genetische modificatie. Professor [Anne] Glover [voormalig wetenschappelijk adviseur van Barroso] heeft vanuit haar positie altijd gewezen op de beschikbare wetenschappelijke data dat er geen enkel schadelijk effect van genetisch gemodificeerd voedsel bekend is. (...) Ze noemde het verzet tegen de technologie van genetische modificatie 'een vorm van krankzinnigheid', waarmee ze afweek van de officiële EU-lijn.

En toch blijft de Commissie halsstarrig vasthouden aan een conservatief beleid waarbij de Europese markt dicht blijft voor ggo-voedsel en teelt van ggo's in de EU zo goed als onmogelijk is. Hiermee negeert ze de voordelen die ggo's met zich meebrengen.  Goedkeuringen worden vertraagd door drogredenen van ngo's en lobby-organisaties. (...)

Beleid moet gestoeld worden op objectieve wetenschappelijke bevindingen, die duidelijk voor- en nadelen in kaart moeten brengen. Op basis van irrationele angsten en foutieve informatie kan geen degelijk beleid gevoerd worden. Integendeel, dit soort beleid remt vernieuwing en is dodelijk voor innovatie. (...)

Philippe De Backer, Europees parlementslid, in een column in Eos, januari 2015

(image)Kerstmis, Nieuwjaar en de bourgondische Belg

Thu, 01 Jan 2015 19:12:33 +0000

Ik vermoed dat de elite pas in de loop van de jaren '20 is gezwicht voor het kerstfeest, toen we echt een formidabele economische groei hebben gekend, uniek in de geschiedenis: tussen 1925 en 1930 lag de economische groei tussen de 5 à 6 procent per jaar. De silver fifties en de golden sixties hebben voor de totale sociaal-economische omwenteling gezorgd, en dan dringt het beeld van het ideale feest door bij brede lagen van de bevolking via radio, televisie en advertenties. Er ontstaan codes, regels, gewoonten. Zoals: 'Zet een kerstboom'. Natuurlijk bestond de boom al als cultureel artefact, maar voor de Tweede Wereldoorlog stond er in geen enkele huiskamer een kerstboom. (...)

In de krant Vooruit werd in de 19de eeuw gewag gemaakt van Kerstmis. Dat feest was dus bekend in arbeiderskringen, maar Nieuwjaar werd amper vermeld. Het was altijd een overgangsritueel, natuurlijk: men stelde vast dat de kalender ten einde liep, en wie het kon betalen klonk op het nieuwe jaar. Maar dat werd niet culinair vertaald: tot 1946 moesten mensen op 1 januari gewoon gaan werken. Het einde van het jaar vieren met een groot feestmaal is helemaal een prille traditie, die nu pas zienderogen aan belang wint. (...)

De bourgondische Belg: daar ga ik van over mijn nek. Het is een associatie uit de tijd dat we een deel van het Bourgondische rijk waren: economisch een zeer goede tijd, maar het slaat echt nergens op. Wij gebruiken dat te pas en te onpas om onze natuur te bezingen, om ons af te zetten tegen de calvinistische Nederlanders, maar ik was onlangs in Dijon, de hoofdstad van Bourgogne, en daar viel men uit de lucht: "Allee? Tiens. Dat doet ons plezier".  

VUB-historicus prof. Peter Scholliers, geïnterviewd door Tom Pardoen in Humo, 23 december 2014.

(image)Het geheim van het Amerikaanse succes

Wed, 24 Dec 2014 11:05:41 +0000

Innovatie hangt minder af van het ontwikkelen van specifieke ideeën dan van het creëren van brede ruimtes. Autocratieën kunnen altijd hun schaakkampioenen, hun pianowonderkinderen en hun nucleaire ingenieurs cultiveren; ze kunnen altijd hun top-1% mobiliseren om één of andere taak te volbrengen. De hamvraag voor autocraten is wat te doen met de resterende 99%. Ze hebben geen echt antwoord, anders dan ze te besturen, te dicteren en te onderdrukken.

Een vrije samenleving die bereid is om miljoenen kleine weddenschappen af te sluiten op onbekende personen en ongeziene dingen, heeft dat probleem niet. Flexibiliteit, niet stugheid, is de ware test van sterkte. Succes is een gevolg van experiment, niet van ontwerp. Falen is aanvaardbaar voor zover aanpassing mogelijk is.

Dit is het Amerikaanse geheim, dat we vaak vergeten, omdat we ons geen enkele andere manier kunnen voorstellen.

Bret Stephens in The Wall Street Journal, 22 december 2014

(image)