Subscribe: Trelleborgs kommun
http://www.trelleborg.se/rssbibliotek
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Swedish
Tags:
bibliotek är  bibliotek  ett bibliotek  ett  för alla  för  gunilla thysell  med  mer än  mer  och  än ett  än  är mer  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Trelleborgs kommun

RSS - Biblioteken

Last Build Date: Wed, 28 Jun 2017 12:56:38 +0200

 Ett bibliotek är mer än ett bibliotek

Wed, 28 Jun 2017 12:56:38 +0200

Kulturnämndens ordförande Gunilla Thysell talade på kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni om bibliotekens betydelse och om den nya biblioteksplanen.

- Ett bibliotek är mer än ett rum med böcker, säger Gunilla Thysell från talarstolen. Ett bibliotek är mer än ett bibliotek. Ett bibliotek ska vara ett kulturcentrum, en mötesplats och ett kunskapscentrum. Tillgängligt för alla.

- Biblioteksplanen tar höjd för att finnas till för alla besökare, oberoende om det gäller arbete, studier eller fritid. Den medverkar och stimulerar till läsning, kunskap och kulturupplevelser.

Kommunfullmäktige beslutade att anta Trelleborgs kommuns nya biblioteksplan 2018-2021 som är en revidering och uppgradering från 2013.

Planen innehåller bland annat skolbibliotekspool, verksamhetsplan med konkreta mål och uppgraderad verksamhetsplan för det digitala biblioteket.

Biblioteksplan 2018-2021 (PDF-dokument, 3,7 MB)