Subscribe: MPO - obor Prumysl a stavebnictvi
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi.rss
Preview: MPO - obor Prumysl a stavebnictvi

MPO - obor Prumysl a stavebnictviZpravy z www stranek Ministerstva prumyslu a obchoduPublished: 27 Sep 2016 04:30:03 +0100

Last Build Date: 27 Sep 2016 04:30:03 +0100

 ECHA zveřejnila dokument, ve kterém vysvětluje, jak se hodnotí a určuje osnova pro EOGRTS v rámci hodnocení technické dokumentace

19 Sep 2016 00:00:00 +0100

Dokument ECHA nelze považovat za pokyny ve smyslu požadavků nařízení REACH.ECHA zveřejnila překlad Praktického průvodce "Jak používat a oznamovat (Q)SAR"

20 Sep 2016 00:00:00 +0100

Aktualizovaný praktický průvodce byl přeložen do 22 jazyků členských zemí EU.Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

26 Sep 2016 00:00:00 +0100

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP.Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

26 Sep 2016 00:00:00 +0100

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.