Subscribe: Trelleborgs kommun
http://www.trelleborg.se/rsskungorelse
Preview: Trelleborgs kommun

RSS - Kungörelser

Last Build Date: Mon, 11 May 2015 15:57:00 +0200

 Dags söka stiftelsepengar

Mon, 11 May 2015 15:57:00 +0200

Sven-Erik Axelssons stiftelse vänder sig till djurskydd och stråkmusiker. Den som vill komma i fråga bör när det gäller stråkmusik berätta om hur länge man spelat samt eventuella framtida planer.

För djurskydd gäller att man skickar in en redogörelse hur man avser använda pengarna, gäller det en förening kan det vara en fördel att skicka med en årsredogörelse.

Ansökan skickas till "Sven-Erik Axelssons stiftelse för djurskydd och musiker" under adress Trelleborgs kommun, Algatan 13, 231 83 Trelleborg senast 27 maj.
Utdelning ur Bruhnska och JF Hellmans donationsfond med flera

Fri, 20 Feb 2015 08:45:00 +0100

Nu kan ansökan om bidrag från Bruhnska, JF Hellmans, N P och Maria Söderlings donationsfonder göras.

Bruhnska donationsfonden – till behövande som är mantalsskrivna i Trelleborg, i främsta rummet till sjömän och fiskare samt änkor efter sådana.

Ansökan senast den 20 mars 2015.

J F Hellmans, N P och Maria Söderlings donationsfonder – till behövande personer, sjuka eller gamla i Trelleborgs kommun.

Ansökan senast den 20 mars 2015.

Ansökningsblanketter finns under Självbetjäning här på hemsidan eller hos kundtjänst i Rådhuset på Algatan 13.
Onsdagsräkning efter valet

Mon, 15 Sep 2014 14:26:00 +0200

Onsdagen efter valdagen den 14 september 2014 äger den så kallade onsdagsräkningen rum. Där räknar valnämnderna i Sveriges kommuner sent inkomna förtidsröster.

Den preliminära rösträkningen av sent inkomna förtidsröster till riksdags-, kommunal och landstingsvalen äger rum hos Valnämnden i Trelleborgs kommun onsdagen den 17 september klockan 09.00 i sessionssalen på Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg.

Rösträkningen är öppen för allmänheten.
Onsdagsräkning efter valet

Mon, 12 May 2014 09:51:00 +0200

Onsdagen efter valdagen den 25 maj äger den så kallade onsdagsräkningen rum. Där räknar valnämnderna i Sveriges kommuner sent inkomna förtidsröster.

Den preliminära rösträkningen av sent inkomna förtidsröster till Europaparlamentet äger rum hos Valnämnden i Trelleborgs kommun onsdagen den 28 maj klockan 10.00 i sessionssalen på Rådhuset, Algatan 13 Trelleborg.

Rösträkningen är öppen för allmänheten.

VALNÄMNDEN
Utdelning ur Bruhnska, J F Hellmans donationsfond m.fl.

Fri, 01 Mar 2013 11:30:00 +0100

Ansökningsblanketter kan avhämtas i Rådhusets reception, Algatan 13 eller skrivas ut från hemsidan.

Bruhnska donationsfonden – till behövande som är mantalsskrivna i Trelleborg, i främsta rummet till sjömän och fiskare samt änkor efter sådana.
Ansökan senast den 15 mars 2013.

J F Hellmans, N P och Maria Söderlings donationsfonder – till behövande personer, sjuka eller gamla i Trelleborgs kommun.
Ansökan senast den 3 maj 2013.