Subscribe: Trelleborgs kommun
http://www.trelleborg.se/rsspress
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att  ett  för att  för  kommer  kommun  med  och    till  trelleborg  trelleborgs kommun  trelleborgs  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Trelleborgs kommun

RSS - PressreleaserKommunens pressreleaser samlade i en RSS-feed.Last Build Date: Fri, 23 Mar 2018 11:57:14 +0100

 Söderslättsgymnasiets bibliotek utsett till Skolbibliotek i världsklass

Fri, 23 Mar 2018 11:57:14 +0100

För andra året i rad får Söderslättsgymnasiets skolbibliotek DIK:s utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”. Biblioteket får utmärkelsen för sitt fina kvalitets – och utvärderingsarbete och för sitt nära samarbete med lärare och skolledning.

– Att få denna utmärkelse två år i rad är mycket hedrande, säger Magdalena Paulsson, bibliotekarie på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Det är också ett kvitto på att Söderslättsgymnasiet har ett av de bästa skolbiblioteken i Sverige.

DIK:s kriterier för att ett skolbibliotek ska anses vara i världsklass är följande:

 • vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision;
 • samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande;
 • stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld;
 • stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier;
 • erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser;
 • ha överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Fotnot: DIK är ett fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK:s medlemmar arbetar främst inom kultur och kommunikation.
Blixtlåsets regionsfinal i Trelleborg

Mon, 12 Mar 2018 17:34:17 +0100

Onsdagen den 14 mars är Söderslättsgymnasiet arrangör av innovationstävlingen Blixtlåsets distriktsmästerskap. Det är 34 lag från hela Skåne som tävlar om vem som har årets mest uppfinningsrika idé och går vidare till riksfinalen.

Blixtlåset är ett samarbete mellan Siemens Sverige, Teknikcollege Sverige, T-konventet och ett antal entusiastiska gymnasieskolor. Tävlingen stöds också av övriga industrisverige.

Blixtlåset är en mötesplats för alla inom gymnasiesverige som vill satsa på lärande, kreativa och utvecklande projekt. Tävlingen går från idé till en konkret och fungerande produkt som slutmål.

Läs mer om innovationstävlingen Blixtlåset.
Nu är det nolltolerans som gäller!

Thu, 08 Mar 2018 17:14:51 +0100

På torsdagseftermiddagen träffades Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkta med fritidsnämndens och socialnämndens ordförande för att diskutera problemen i Trelleborgs centrum som har lett till att Gasverket har tvingats stänga tillfälligt.

Det behövs krafttag och att det behövs nu var man eniga om, för att en gång för alla ska kunna stävja oroligheterna och trygga verksamheten på Gasverket. Oroligheterna har flyttat runt mellan olika offentliga platser, både inomhus och utomhus, som Övre och Stadsparken sen i somras.

Kommundirektör Fredrik Geijer fick i uppdrag att genomdriva nödvändiga åtgärder på både kort och lång sikt.

Ett arbete med att öka samordningen mellan kommunen och andra myndigheter är redan igång.

- Vi måste prova nya grepp säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson, som tänker bjuda in justitie- och inrikesminister Morgan Johansson till Trelleborg.

- Vi måste även se hur organisationer som jobbar med sociala frågor samt andra kommuner, både inrikes och utomlands arbetar med dessa problem och dra lärdomar av det, säger han.

Den 19 mars har arbetsutskottet ett extrainsatt möte för att följa upp hur det går.
Bildningsnämnden beslutar om namn på ny skola och avveckling av familjecenter

Wed, 07 Mar 2018 18:00:34 +0100

På bildningsnämndens möte den 7 mars 2018 beslutades att den nya skolan som ersätter nuvarande Lillevångskolan och Vannhögskolan ska heta Västervångskolan.

Enligt ett nämndbeslut från den 11 oktober 2017 skulle elevråden på Lillevångskolan och Vannhögskolan, tillsammans med skolledningen på respektive skola och representanter för bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, få i uppdrag att ta fram 3-5 förslag till namn på den nya skolan. Bildningsnämnden tog därefter ställning till förslagen.

Backafalls familjecenter avvecklas

Vidare beslutade bildningsnämnden att omgående avveckla Backafalls familjecenter, som är den öppna förskolan på Fagerängen och istället hänvisa familjer till den öppna förskolan på den nyöppnade familjecentralen Bryggan i centrala Trelleborg. På så sätt erbjuds även familjerna på och i områdena kring Fagerängen den högre kvalitet och det större utbud som den nya familjecentralen har att erbjuda. Utöver öppen förskola erbjuder familjecentralen Bryggan barnmorskemottagning, barnavårdscentral och socialrådgivare.

Bildningsnämnden beslutade också att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra uppsökande verksamhet, bl.a. genom personlig kontakt, med berörda familjer som bor på och i närområdet kring Fagerängen för att informera om Bryggans familjecentral och att i september återkomma med rapport om resultatet av den uppsökande verksamheten.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Övrig information

På mötet fick nämnden också en redogörelse för Yrkeshögskolan i Trelleborg som ska starta till hösten.

Protokoll från mötet är ännu inte justerat.

För mer information om bildningsnämndens möte den 7 mars - se kallelse och dagordning.
Vannhögskolan stänger för dagen

Wed, 07 Mar 2018 10:24:12 +0100

Värmepannan på Vannhögskolan har havererat och temperaturen har sjunkit så pass att undervisning inte kan bedrivas.

Eleverna har skickats hem. Skolbuss hämtar klockan 10:30. Taxi är informerad och kommer och hämtar elever runt klockan 11.

Under dagen kommer en ny motor att installeras och skolledningen räknar med att värmen är tillbaka i god tid innan skolan börjar imorgon bitti.
Trelleborgs kommun träffade föräldrar och fastighetsägare om flytten från Högalids förskola till ersättningslokaler

Tue, 06 Mar 2018 07:52:05 +0100

På måndagskvällen den 5 mars träffade representanter för Trelleborgs kommun både föräldrar till barn på Högalids förskola samt grannarna kring området runt Vattentornet (Östervång 1:85-1:109) för att berätta om planerna på att uppföra ersättningslokaler vid Vattentornet. Mötet hölls på Vannhögskolan.

André Levin, tillförordnad förvaltningschef för bildningsförvaltningen och Ulrica Falck, utbildningschef för förskolan, inledde mötet med att berätta att planerna är att paviljonger ska stå färdigställda vid Vattentornet under maj månad. Då utflyttning från Högalids förskola ska ske senast den 20 april har kommunen högsta prioritet på att arbeta fram en temporär lösning, som ska fungera för barn och personal under tiden som paviljongerna vid Vattentornet färdigställs.

En lösning är att Folkets park blir en tillfällig hemvist för barnen och personalen. Med denna lösning kan förskolan hålla samman barngrupperna med ordinarie personal. Där finns också tillgång till både lokaler och inhägnad utemiljö, och personalen har möjlighet att samarbeta med närliggande förskolor.

Sven Lindkvist, bildningsnämndens ordförande, berättade också att parallellt med ovanstående lösning har han tillskrivit å bildningsnämndens vägnar, samhällsbyggnadsnämnden med anledning av förändrade förutsättningar för flytt av verksamheten på Högalids förskola till andra lokaler. Den tidigare inriktningen var att ersättningslokaler skulle placeras i parken vid Knäckekärr (Östervång 1:33), där barn och personal skulle kunna vistas fram till dess att en ny permanent förskola står färdig. Denna placering är dock inte längre aktuell och därför planeras nu ersättningslokalerna vid Vattentornet. Bildningsnämnden föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden förlänger tiden som verksamheten får vara kvar i befintliga lokaler på Högalid till dess att de planerade ersättningslokalerna är på plats vid Vattentornet, det vill säga i maj 2018.

Henrik Alkevall, fastighetschef på serviceförvaltningen, informerade om hur paviljongerna och utomhusmiljön ska utformas, och Greger Ragnarsson, chef för avdelningen för Bygg, Mät och Karta på samhällsbyggnadsförvaltningen, berättade att berörda grannar runt området vid Vattentornet ges möjlighet att yttra sig i ärendet fram till den 15 mars.

Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, presenterade också ett utvecklingsförslag för området efter att barn och personal från Högalids förskola har flyttat därifrån till nya, permanenta lokaler. Planerna är att göra området vid Vattentornet till en park, men beslut är ännu inte fattat.
Trelleborgs kommun bygger ersättningslokaler vid Vattentornet för barn och personal på Högalids förskola

Fri, 02 Mar 2018 10:51:30 +0100

Som tidigare meddelats stänger Högalids förskola på grund av fukt och mögel i fastigheten. Utflyttning av barn och personal ska ske senast den 20 april.

Den första inriktningen var att ersättningslokaler/paviljonger skulle placeras i parken vid Knäckekärr (Östervång 1:33) där barn och personal kunde vistas fram till dess att en ny permanent förskola var klar.

Ovanstående inriktning är dock inte längre möjlig. Därför har en ny bygglovsansökan lämnats in för etablering av ersättningslokaler/paviljonger vid Vattentornet (Östervång 1:85--1:109). Med stor sannolikhet blir denna bygglovsansökan beviljad och då kan ersättningslokalerna vara inflyttningsklara under maj månad.

Situationen är brådskande och Trelleborgs kommun gör allt för att barn och personal ska kunna komma till nya friska lokaler så fort som möjligt. Därför har kommunen högsta prioritet på att arbeta fram en lösning som ska fungera för barnen och personalen på Högalids förskola under tiden som ersättningslokalerna görs inflyttningsklara vid Vattentornet.
Finansministern besöker Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Fri, 09 Feb 2018 10:50:23 +0100

Måndagen den 12 februari kommer finansminister Magdalena Andersson på besök till Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Där ska hon träffa elever, som får rösta för första gången vid höstens val, för att diskutera aktuella samhällsfrågor.
Trelleborgs kommun får Yrkeshögskola

Fri, 26 Jan 2018 09:48:21 +0100

Trelleborgs kommun får yrkeshögskoleutbildningar inom följande områden: Pedagogik och undervisning - Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever och Hälso- och sjukvård- Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik.

- Det är mycket glädjande att Trelleborgs kommun får möjligheten att ansvara för nya yrkeshögskoleutbildningar, säger Anders Wramnell, utbildningschef för gymnasium och vuxenutbildningen. Att få behörighet som utbildningsanordnare för nya yrkeshögskoleutbildningar är också ett bevis på att våra utbildningar håller hög kvalitet och ständigt utvecklas.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) som fattar beslut om vilka utbildningsanordnare som ska beviljas statsbidrag eller särskilda medel till nya utbildningar.
Kraftsamling på Valen

Mon, 22 Jan 2018 07:52:28 +0100

Kraftsamling Trelleborg kommer under veckan att tillfälligt att flytta sitt kontor till Valen.

Sex rekryterare från Trelleborgs kommun turas om att bemanna kontoret på Valens köpcenter från måndag till fredag för att informera om Kraftsamling Trelleborg och vilken service kommunen kan erbjuda till företag med rekryteringsbehov.

- Alla som är nyfikna på vilka vi är och vad vi gör är välkomna att komma förbi och prata med oss! Vår förhoppning är att fler ska känna till oss och att vi ytterligare ska kunna utöka vårt samarbete med det lokala och regionala näringslivet, säger Zouhair Arabi-Eter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Kraftsamling Trelleborg är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och företagsorganisationerna i Trelleborg som samverkar för ett bättre företagsklimat i Trelleborg och en lägre arbetslöshet i kommunen.

Kraftsamlings rekryterare kommer att finnas mitt i Valengallerian mellan klockan 10 och 18 från måndag till torsdag, och mellan klockan 10 och 15 på fredag.

Mer information
Zouhair Arabi-Eter, enhetschef
0410-73 45 11
Stängning av Högalids förskola – verksamheten flyttas till ersättningslokaler

Thu, 18 Jan 2018 14:52:01 +0100

Bildningsförvaltningen har, i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen, beslutat att stänga Högalids förskola och flytta verksamheten till ersättningslokaler. Detta ska ske snarast möjligt. Flytten berör 85 barn och 17 personal.

Beslutet fattades efter att förvaltningarna tagit del av en byggnadsteknisk utredning från fastighetsägaren Riksbyggen, som visar på fukt och mögel i fastigheten.

- Inriktningen är att paviljongetablering sker i närheten av Högalids förskola, säger Ulrica Falck, utbildningschef för förskolan i Trelleborgs kommun. Paviljongerna används till dess att verksamheten kan flytta till permanenta lokaler.

Om Högalids förskola

Högalids förskola byggdes på 1970-talet. Ägare av fastigheten är Riksbyggens bostadsförening, Trelleborgshus nr. 6. Bildningsförvaltningen hyr lokalerna via serviceförvaltningen.
Skolledare från Trelleborg deltar i världskongress om skolan

Mon, 15 Jan 2018 09:24:40 +0100

I förra veckan träffades 700 skolledare, forskare och politiker från 46 länder på ICSEI-kongressen i Singapore för att diskutera frågor som hållbart skolledarskap, kollegialt lärande och hur vi utbildar våra unga för ett framtida samhälle.

Stefanie Sennevall, Majvi Wijk och Anders Wramnell, alla skolledare i Trelleborgs kommun, deltog på ICSEI-kongressen. Syftet med resan var att få ta del av den främsta internationella forskningen inom skolvärlden för att sedan sprida kunskaperna vidare till kollegorna i Trelleborgs skolor.

– Det är viktigt att vi som arbetar inom skolan i Trelleborg fortbildar oss och är uppdaterade med det som sker i skolvärlden internationellt, för att vi ska kunna driva skolutvecklingen och vara en kommun som ligger i framkant inom skola och utbildning, säger Stefanie Sennevall, rektor på Vannhögskolan.

De tre skolledarna från Trelleborg konstaterar att ländernas tankesätt kring utbildningsfrågor och skolutveckling många gånger är liknande, men det finns även frågor där synsättet skiljer sig åt.

– Ett exempel är huruvida innovativ utbildning behöver vara utmananade eller till och med provokativ, säger Majvi Wijk. Diskussionerna gick varma när denna fråga diskuterades.

Studieresan avslutades med att skolledarna fick uppleva en dag i en singaporiansk skola.

– Det var mycket intressant att ta del av ett utbildningssystem som når så höga resultat som man gör i Singapore, säger Anders Wramnell, tillförordnad utbildningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen.

International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) är en internationell organisation vars syfte är att främja forskning och utveckling för att förbättra undervisning och lärande för barn och ungdomar runt om i världen. Organisationen håller årliga kongresser i januari och dessa vänder sig främst till forskare, lärare och politiker med intresse för skola och utbildning.
Arbetsmarknadsförvaltningen får ny chef

Wed, 10 Jan 2018 16:21:00 +0100

Zara Göransson Tosic blir ny chef för Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg. Det beslöt kommunstyrelsen vid sitt sammanträde på onsdagen. Zara Göransson Tosic har tidigare arbetat som bitr. avdelningschef på förvaltningen och kommer närmast från en tjänst i Region Skåne.

Vi är glada och stolta över att ha rekryterat Zara Göransson Tosic till tjänsten som förvaltningschef på arbetsmarknad. Hon är väl insatt i den nationellt erkända Trelleborgsmodellen, säger kommundirektör Fredrik Geijer, och har stor erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadsfrågor i ledande ställning.

Genom sitt sätt att leda involverar hon medarbetarna och driver utvecklingen inom området. Hon är välorganiserad, strukturerad och en engagerad ledare som tillsammans med sina medarbetare skapar ett mycket gott resultat.

En uppvisad analytisk förmåga tillsammans med en aktiv omvärldsorientering utvecklar såväl medarbetare som organisation, säger Fredrik Geijer och understryker r att Zara Göransson Tosic kommer att bidra till att stärka chefsorganisationen i Trelleborgs kommun.

Zara Göransson Tosic är uppvuxen och bosatt i Trelleborg. Hon ser fram emot sitt nya uppdrag; Jag kommer att leda en förvaltning full av modiga och kompetenta medarbetare som jobbar effektivt och innovativt med arbetsmarknadsfrågor. Vi kommer att fortsätta arbetet i samma riktning som idag och bidra till att så många trelleborgare som möjligt får arbete och kan leva självständigt samtidigt som vi ger arbetsgivare tillgång till bra arbetskraft.

Zara Göransson Tosic understryker att hon kommer att arbeta för ett fortsatt gott och nära samarbete med näringslivet. Vi ska också bygga samverkan med övriga aktörer i samhället med samma uppdrag, ett samarbete som leder till att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Zara Göransson Tosic tillträder den 6 mars.
Väl investerade skattemedel

Fri, 05 Jan 2018 09:04:13 +0100

När arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun summerar 2017 kan man konstatera att de medel man satsat på arbetsmarknadsinsatser gett resultat – 450 trelleborgare har under året blivit självförsörjande genom arbete eller studier.

Trelleborgs kommun och arbetsmarknadsnämnden har under år 2017 spenderat ungefär 25 miljoner kronor på arbetsmarknadsinsatser. Detta har resulterat i 450 avslut till självförsörjning genom arbete (376) och studier (74).

- Många företag lyfter kompetensförsörjningen som ett hinder för tillväxt. Inom ramen för Kraftsamling Trelleborg, vårt samarbete med lokalt och regionalt näringsliv, har företag möjlighet att rekrytera ny personal och därigenom växa. Det är fantastiskt att se vad kommunens kunniga medarbetare tillsammans med alla engagerade företagare kan åstadkomma för fler trelleborgare i arbete. Jag är otroligt stolt över att vara en del av det arbetet, säger Patrik Möllerström tf. arbetsmarknadschef.

450 personer som uppbär försörjningsstöd kostar drygt 40 miljoner kronor på ett år. Varje satsad krona på arbetsmarknad, besparar cirka 1,60 kronor på ekonomiskt bistånd. Utöver detta så kommer de 376 trelleborgare som avslutats till arbete att generera drygt 2,8 miljoner kronor i skatteintäkter – varje månad.

Mer information
Patrik Möllerström, 0410-73 30 29
Skateholm ett strategiskt viktigt förvärv

Thu, 21 Dec 2017 14:33:43 +0100

- Köpet av markområdet i Skateholm är av strategisk betydelse för kommunens utvecklingsplaner, och vi har för avsikt att behålla tomten. Däremot kommer vi att se över regelverket för delegationsbeslut av den här typen.

Det säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, med anledning av att Förvaltningsrätten upphäver kommundirektör Fredrik Geijers beslut att köpa en stugby i Skateholm i östra delen av Trelleborgs kommun.

Det var i våras som kommundirektören - efter samråd och med stöd av kommunstyrelsens ordförande - fattade beslut att köpa in två tomter för sammanlagt 5,7 miljoner kronor. Avsikten var att i ett första skede använda de gamla campingstugorna som bostad till kommunanvisade flyktingar. Behovet av bostäder för nyanlända var akut, och där skulle den gamla stugbyn kunna fungera som ett temporärt boende. I nästa skede är avsikten att säkra mark för utbyggnad av kommunal service i de östra kommundelarna.

Beslutet att köpa in markområdet överklagades av Mikael Rubin, moderat oppositionsråd i kommunen.

I sin dom säger Förvaltningsrätten att beloppet 5,7 miljoner inte är att betrakta som ringa. Däremot anser man inte att köpet inte skulle vara av strategisk betydelse eller att priset varit för högt.

- Vi kommer inte att överklaga beslutet från förvaltningsdomstolen, säger kommundirektör Fredrik Geijer, men kommer att ta kontakt med säljaren i frågan.

- Vi anser fortfarande att köpet av tomterna i Skateholm är viktig för kommunens utveckling, säger Torbjörn Karlsson, något som rätten inte heller säger emot. Vi kommer däremot att se över rutinerna så vi får klarare besked om vad som gäller.

- Jag har fortsatt förtroende för kommundirektör Fredrik Geijer och hans sätt att arbeta med och hantera ärendet.
Trelleborgs kommun på plats 55 när grundskolor rankas

Wed, 13 Dec 2017 16:29:56 +0100

Trelleborgs kommun hamnar på plats 55 av 290 kommuner i SKL:s årliga rapport: Öppna jämförelser: grundskola 2017. Syftet med rapporten är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra på kommunnivå.

SKL:s rapport visar bland annat att:

 • Trelleborgs kommun rankas på 55:e plats (av 290 kommuner)
 • 77,3% av eleverna i årskurs 9 har uppnått kunskapskrav i alla ämnen
 • meritvärdet för eleverna i årskurs 9 ligger på 233,4 (maxvärde 340 för 17 ämnen)
 • 85,4 % av alla elever i årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram (har grundläggande gymnasiebehörighet)

- Dessa resultat är högre än förväntat utifrån elevernas förutsättningar, säger Serene Rosberg, utbildningschef för grundskola och grundsärskola i Trelleborgs kommun.

Exempel på elevers förutsättningar är bland annat elevernas kön, föräldrarnas utbildningsnivå och nyinvandrade elever, enligt SKL:s undersökning.

En trend för hela riket är att skolresultaten sjunker i grundskolan och Trelleborgs kommun följer trenden. Trots detta har Trelleborg klättrat till plats 55 jämfört med plats 102 föregående år.

- Att Trelleborgs kommun kommer så högt upp som på 55:e plats beror på att eleverna i grundskolan ändå presterar bättre resultat i jämförelse med andra kommuner, säger Serene Rosberg.
Vinnande förslagen för Sjöstaden korades

Thu, 30 Nov 2017 20:29:00 +0100

Två förslag delar på förstapriset i arkitekttävlingen Europan när det gäller Trelleborgs tävlingsområde Sjöstaden. Dessutom får ett tredje förslag hedersomnämnande.Det var under en ceremoni på Form/Design Center i Malmö på torsdagskvällen som den internationella juryn offentliggjorde vinnarna för de svenska tävlingsområdena; Trelleborg och Karlskrona, i 14:e omgången av Europan. På delad första plats kom förslagen Pioneers (MG488) och New Sjöstad: water, walk with me (EW354). Pioneers bygger på att de nya stadsdelarna i första skedet ska befolkas av pionjärer som i liten skala får tillverka sina egna hus och att kvarteren därefter byggs ut och färdigställs av andra aktörer. Det andra vinnande förslaget visar på hur centrum kan knytas till havet på ett nytt sätt, när ringvägen är på plats. Väg 9 är omorganiserad, vilket försvagar dess ”barriäreffekt” samtidigt som kopplingen till den befintliga staden stärks. Förslaget visar även på stråk och flera nya vattennära offentliga rum av hög kvalitet som framgångsfaktorer för området. De befintliga lagerlokalerna får nya produktiva funktioner och integreras i området, som växer fram över tid. Om Pioneers skriver juryn att förslaget levererar ett tankeväckande och radikalt argument för en långsam och gradvis utveckling baserad på självbyggande. Om New Sjöstad: water, walk with me skriver juryn att förslaget visar god förståelse för det befintliga stadsmönstret i Trelleborgn och lägger till en samtida tolkning av de befintliga varierade, genombrutna och ganska stora kvarteren som består av en mängd typologier. Förslaget Futur comes slowly (WK154) fick ett hedersomnämnande. Juryn menar att förslaget utgör en drömlik resa genom tiden som präglas av en sorts optimistisk melankolisk attityd att ”framtiden genomsyras av det förflutna”. Fortsatt arbete Nästa steg i stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 är att inleda en dialog med de vinnande arkitekterna för att undersöka möjligheterna till samarbete i former som passar tävlingsbidragen och kommunen. Trelleborgs kommun planerar, med inspiration från alla tävlingsbidrag, att utveckla en fysisk strukturplan under 2018 och därefter starta arbetet med att ta fram planprogram för området under 2019. Trelleborgarnas favoritbidrag Samtliga 28 arkitektförslag har under hösten ställts ut på Vallengallerian där besökare har kunnat rösta på sin favorit. Totalt har 163 röster räknats in, varav 40 gått till Nidå (IN907). Näst flest röster fick en av juryns vinnare; New Sjöstad: Water walk with me (EW354) samt Let’s sea (HH948) som båda fick 18 röster. Övriga bidrag fick färre än 10 röster. Endast tre bidrag blev helt utan röster. Många har i samband med att de röstat skrivit positivt om illustrationerna av hur staden ska möta vattnet, ytor för allmänheten och sammanhängande grönstråk. Se förslagen Alla arkitektförslag finns att se på kommunens webbplats. De förslag som vunnit juryns förstapris, fått hedersomnämnande samt trelleborgarnas egen favorit kommer att ställas ut i projeketlokalen på Algatan 5 i Trelleborg från och med den 1 december. Lokalen är öppen och bemannad med projektledare för Kuststad 2025 samt delprojektledare för Sjöstaden måndagen den 4 december klockan 11-13. Frågor om projektet kan också ställas via e-post. Mer information Samtliga arkitektförslag och juryns motiveringar i sin helhet. Mer om stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.[...]Kvalitetschef blir tillförordnad förvaltningschef för Bildningsförvaltningen

Wed, 29 Nov 2017 09:44:31 +0100

Linda Abrahamsson tar vid som tillförordnad förvaltningschef för Bildningsförvaltningen när Jytte Lindborg lämnar för nytt uppdrag. Som aviserats tidigare lämnar Jytte Lindborg sitt uppdrag som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen i Trelleborg till förmån för Lund till årsskiftet.

Till dess att en ny förvaltningschef är på plats tar kvalitetschefen Linda Abrahamsson över som tillförordnad.

Linda Abrahamsson jobbar idag som kvalitetschef på Kvalitet- och myndighetsavdelningen inom Bildningsförvaltningen och då hon ingår i ledningsgruppen är hon väl insatt i Bildningsförvaltningens verksamheter. Uppdraget fasas in direkt men fullt ut från 1 januari då Jytte Lindborg officiellt lämnar sitt uppdrag i Trelleborg. Linda tillträdde som kvalitetschef i januari 2017 och kom då närmast från en anställning på Skolinspektionen i Lund, men har tidigare även arbetat som lärare och rektor.

- Att bli utsedd som tillförordnad förvaltningschef är ett förtroende som jag tar mig an med både stolthet och ödmjukhet, säger Linda Abrahamsson. Det är ett omfattande och givetvis ett spännande uppdrag. Bildningsförvaltningen har flera pågående utvecklingsprocesser, inom såväl enskilda verksamheter som inom den stödorganisation som successivt byggts upp.

I väntan på att rekryteringen av en ny förvaltningschef blir klar kommer Linda Abrahamsson att leda förvaltningens arbete vidare utifrån den gedigna grund som lagts och det utvecklingsarbete som påbörjats under Jytte Lindborgs tid som förvaltningschef.

- Bildningsförvaltningen är en förvaltning med skickliga och engagerade chefer och medarbetare, så mitt viktigaste uppdrag blir att se till att det goda arbete som dagligen görs för kommunens alla barn, elever och studerande inte avstannar i väntan på att rätt person rekryteras till förvaltningschefsposten, säger Linda Abrahamsson.
Fullmäktige klubbade budget inför 2018

Tue, 28 Nov 2017 11:30:00 +0100

Efter ett par timmars debatt fattade politikerna i kommunfullmäktige på senaste sammanträdet beslut om kommande års budget. Den innehåller bland annat satsningar på en familjecentral, trygghetsvärdar samt kultur för äldre.

Ledamöterna hade att ta ställning till inte mindre än fyra olika budgetförslag. Utöver kommunstyrelsens förslag lade även Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna fram egna förslag.

Efter cirka två timmars debatt och votering med röstsiffrorna 27 mot 22 (två ledamöter lade ner sina röster) stod det dock klart att det är kommunstyrelsens budgetförslag som ska gälla under nästa år.

- Från kvartettens sida vill vi säkra en fortsatt utveckling för att göra Trelleborg till en än bättre plats att bo, leva och verka på. Budgeten för 2018 ger oss förutsättningarna för det genom en blandning av offensiv stil och återhållsamhet, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten för 2018 ryms såväl satsningar som sparkrav. Satsningarna handlar bland annat om barn med speciella behov, utveckling av eftergymnasiala utbildningar och fortsatt arbete med stadsutvecklingsprojeket Kuststad 2025.

Socialnämndens budget förstärks med 56 miljoner för att säkerställa att kvalitet och service består.

Samtidigt ska 1,8 miljoner kronor sparas in på kurser, konferenser och representation, vilket motsvarar femton procent av budgeten.

Budgetbeslutet innebär att skattesatsen nästa år blir oförändrad, 20,60 kronor. Det budgeterade resultatet uppgår till drygt 27 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och statsbidrag.
Klart med Trelleborgs kommuns nya stadsarkitekt

Tue, 28 Nov 2017 08:50:02 +0100

Nu står det klart att Daniel Wasden blir Trelleborgs kommuns nya stadsarkitekt och planchef. Daniel har tidigare jobbat på stadsbyggnadskontor i Lund, Hässleholm och Malmö och kommer börja sin nya tjänst i Trelleborg i mars 2018.

Tidigare planeringsledare och planarkitekt i Lund

Tidigare har Daniel Wasden varit planchef i Hässleholms kommun, men kommer närmast från en roll som planeringsledare och planarkitekt hos Lunds kommun. Dessutom har han undervisat högskolestudenter i bland annat hållbar stadsgestaltning vid Lunds Tekniska Högskola.

- Daniel har en väldigt bred kompetens och har en intressant erfarenhet från både stora och små stadsbyggnadsprojekt, säger Rune Brandt som är samhällsbyggnadschef på Trelleborgs kommun.

Efter att vara uppvuxen i Lund, ha studerat i Lund och till största del jobbat i Lund blir Trelleborg en ny erfarenhet för 38-årige Daniel, en utmaning han ser fram emot. Och han betonar att det inte finns någon brist på stora visioner i Trelleborg:

- Jag är mycket imponerad av det arbete som gjorts på planavdelningen och av de ambitiösa mål och visioner som finns för stadsutvecklingen i Trelleborgs kommun. Det ska bli väldigt spännande att tillsammans med medarbetarna på planavdelningen få möjlighet att driva det arbete som påbörjats framåt, säger Daniel Wasden.

Börjar i mars

Första arbetsdagen hos Trelleborgs kommun blir 1 mars 2018. Daniel ersätter då nuvarande stadsarkitekten, tillika planchefen, Ann-Katrin Sandelius som från årsskiftet börjar på Malmö stads planavdelning.
Fortsatt tryggt i Trelleborg

Mon, 27 Nov 2017 14:00:00 +0100

Bilar som kör för fort och buskörning med mopeder – det är de största anledningarna till otrygghet bland befolkningen i Trelleborgs kommun. Speciellt stora är problemen i Anderslöv och Skegrie enligt den trygghetsundersökning som kommunen och polisen nyligen gjort.-Mätningen visar att tryggheten har ökat i Trelleborg jämfört med förra årets undersökning, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Det är vi förstås väldigt nöjda med, men samtidigt finns det problem som vi måste lösa. Trelleborg är och har i många år varit en trygg kommun att bo och leva i och så ska det vara också i framtiden. Varje år gör Polismyndigheten trygghetsmätningar i flertalet kommuner i landet. Sedan förra året väljer Trelleborg att göra separata mätningar i Anderslöv, Skegrie och Smygehamn. Det sammanlagda värdet för Trelleborgs kommun stannar i år på 1,75, en förbättring för 2016 års 1,81. Dock låg värdet lägre under åren 2012, 2013 och 2015. Frågorna handlar bland annat om nerskräpning, skadegörelse, berusade personer och bostäder som är tillhåll för alkoholister och narkotikamissbrukare. Det upplevs inte som något problem i Trelleborg i stort, och siffrorna har sjunkit sedan tidigare år. Inte heller folk som bråkar och slåss utomhus anses vara ett bekymmer, medan siffran för ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen har ökat jämfört med tidigare år i såväl Skegrie som Anderslöv. Trafikproblemen kvarstår Trafikproblemen har varit återkommande under de år som undersökningen gjorts – bilar kör för fort och det förekommer buskörning med mopeder. I Anderslöv och Skegrie är siffran betydligt högre än i tätorten och markeras med kraftigt rött i protokollet. Så många som varannan Skegriebo upplever bekymmer med buskörning med mopeder, i Anderslöv är det drygt sex av tio bybor som tycker att bilarna kör för fort. Få trelleborgare har under det senaste året utsatts för fysiskt våld - 0,6 procent. Åtta procent har utsatts för stöld, och lika många för skadegörelse. Det är lägre siffror än tidigare år. Oron för att utsättas för inbrott ligger på samma höga nivå som föregående år. Totalt säger 58 procent att de oroas för inbrott i bostaden. I Skegrie är oron större - hela 69 procent uppger sig vara bekymrade för inbrott i hemmet. Oron för att bil, mc eller cykel ska stjälas har sjunkit generellt. Ökad trygghet på Resecentrum Otryggheten utomhus, ensam sen kväll är generellt sett låg, förutom i Trelleborgs tätort där den har ökat sedan föregående år. Däremot är det fler som känner sig trygga i samband med buss- och tågresor, inte minst i tätorten där flera åtgärder vidtagits för att öka tryggheten på Resecentrum. Satsningen på Resecentrum är kopplade till det Medborgarlöften som Trelleborgs kommun och Polisen undertecknat. Överlag är Trelleborgs befolkning relativt nöjd med polisens insatser. Den åsikten delas dock inte av de boende i Anderslöv och Smygehamn som inte tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen. - Trygghetsmätningen är en viktig indikator för hur vi lyckas med att göra Trelleborg till en trygg och trivsam kommun, säger Torbjörn Karlsson. Den senaste tidens bekymmer med stökiga ungdomar på biblioteket motverkar vi på olika sätt bland annat i samarbete med polisen.. - Vi kommer inom kort att införa Trygghetsvärdar som finns på plats runt om i hela kommunen för att på olika sätt kunna hjälpa och stötta i olika[...]Diplom för lugnare studentfirande i Trelleborg!

Tue, 21 Nov 2017 12:33:12 +0100

Pernilla Aagesen från IQ delade ut diplom till representanter för Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Söderslättsgymnasiet, Räddningstjänsten och Polisen för sitt arbete med sitt förebyggande arbete. De 4 senaste årens studentfirande har blivit lugnare och samarbetet mellan myndigheterna har stärkts i kommunen.

Med vid diplomutdelningen var Anders Wramnell, t.f. Utbildningschef för Gymnasiet, Boel Holmqvist, Rektor på Söderslättsgymnasiet, Karin Jeppson, Hållbar utveckling Trelleborgs kommun, Sanel Demiraca, praktikant på Hållbar utveckling, Kent Naterman, Räddningstjänsten, samt Mats Rindborn Grahl, Polisen.

Studentfirandet i Trelleborg firas i en hel vecka med dräktparad, spex, brännboll och firande. Tidigare år har detta också inneburit alkohol och våldsamt beteende till följd av berusning. Men sedan 2012 har kommunen tillsammans med Räddningstjänsten och Polisen samverkat för att förebygga och minska alkoholkonsumtionen i samband med studentfirandet. Ett samarbete som har burit frukt och de senaste 4 åren bedöms studentfirandet hållas på en bra nivå.
En stor del av arbetet ligger i att knyta upp studentkommittén redan i September när sista året startar och hålla dialogen igång.

- Vi skapar ett förtroendeband med studenterna och dom är måna om att inget skall förstöra deras student, säger Anders.

Viktiga faktorer i arbetet har varit samarbetet mellan myndigheterna likväl som ordningsvakter under hela studentveckan som inte bara lär känna ungdomarna men som också avlastar personalen på Söderslättsgymnasiet. Man kommer inte in berusad på skolan bara för att man känner lärarna. Bedömningen görs av en objektiv person. Att inte tolerera berusning i samband med skolaktiviteterna är en stor del av framgången.

- Vi vill att dom skall ha en bra studentexamen som dom kommer ihåg, framförallt att dom kommer ihåg den, säger Mats.

En av aktiviteterna under veckan är onsdagen då eleverna samlas på Dalabadet under kvällen och har gjort det under många år. Detta är i sig ingen skolaktivitet, men tack vare det samarbete som man har byggt upp så finns kommunen på plats med räddningstjänst, polis, nattvandrare och varannan vatten. För att stötta och finnas till hands.

IQ, är ett fristående dotterbolag till systembolaget, och stöttar projekt som förebygger och minskar alkoholkonsumtion. En del av att diplomera projekt är att lyfta dom och sprida goda exempel. Kommuner och organisationer i hela Sverige kan ta del av bra projekt och använda dom. Till varje projekt anges också en kontaktperson som man kan ta kontakt med för att få stöd och råd i sitt eget arbete.

- Detta är ett väl genomfört projekt, säger Pernilla, med sådan här projekt behöver man inte uppfinna hjulet hela tiden och kan sätta igång snabbt i kommunerna. Ett solklart IQ-projekt.

Här finns mer information från IQ.
400 avslut sparar pengar åt Trelleborgs kommun

Wed, 15 Nov 2017 15:15:00 +0100

Med en och en halv månad kvar av året så har arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun redan avslutat 400 personer till självförsörjning genom arbete (334) och studier (66). De två senaste åren har siffran stannat på 365 respektive 369.

- 400 personer som uppbär försörjningsstöd, kostar Trelleborgs kommun närmare 3 miljoner kronor – i månaden! 334 trelleborgare som börjat arbeta genererar dessutom ungefär 2,5 miljoner kronor i skatteintäkter – varje månad, säger Henrik Lundh verksamhetscontroller på arbetsmarknadsförvaltningen.

Att antalet avslut till självförsörjning har ökat beror inte på ökade volymer. Tvärtom, så har antalet personer som uppbär försörjningsstöd minskat med ungefär 12 procent under året. Och kostnaderna har sjunkit med nästan 3 miljoner kronor.

- Det är viktigt att poängtera att det inte är den rådande högkonjunkturen som automatiskt ligger bakom siffrorna, utan ett aktivt arbetsmarknadsarbete med såväl sökande som med arbetsgivare som har resulterat i detta, säger Patrik Möllerström tf. arbetsmarknadschef.

Mer information
Henrik Lundh, 0410-73 31 34
Patrik Möllerström, 0410-73 30 29
Trelleborg vinnare av Sveapriset

Tue, 14 Nov 2017 21:03:16 +0100

Kommunens utvecklingsarbete har prisats igen. Tidigare i år har Trelleborg vunnit Guldlänken och eDiamond Award och under tisdagskvällen ropades Trelleborg ut som vinnare av Sveapriset 2017.

Av 76 inskickade bidrag vann Trelleborgs kommun Sveapriset med bidraget "När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna". Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen, som båda arbetar med att automatisera delar av handläggningsarbetet för att effektivisera och kunna ge bättre service åt medborgarna, står som avsändare.

- Det här betyder väldigt mycket för oss och är ett kvitto på att det finns ett stort intresse för det vi gör i Trelleborg och ett behov av utveckling av den svenska välfärden. Digitala tjänster och automatisering ger en mer effektiv och medborgarvänlig service där vi kan lägga mer tid på dem vi är till för istället för administration, säger Eleonore Schlyter, enhetschef i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun utsågs till vinnare på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan under tisdagskvällen och får, förutom en glasskulptur designad av konstnären Kjell Engman, ett utvecklingsbidrag på 150 000 kronor.

- Det här priset är viktigt för det ger oss mandat att fortsätta utveckla och ligga i framkant. Vår erfarenhet ger oss nu möjlighet att gå vidare med det riktigt svåra, tvärprocesser med samarbetspartners utanför kommunen. Tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna kommer vi automatisera processen kring utskrivning från sjukhus för de personer som behöver hjälp av kommunen för att kunna komma hem. Det innebär att vi kvalitetssäkrar vården för medborgarna samtidigt som vi sparar mycket administrativa resurser både hos oss och sjukvården, säger Annikki Tinmark, förvaltningschef i Trelleborgs kommun.

Sveapriset har delats ut sedan 2007 och går till det projekt eller verksamhet inom vård och omsorg som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg med hjälp av IT.

Mer information:
Eleonore Schlyter, enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen
0410-73 30 90
Mikael Karlsson, enhetschef socialförvaltningen
0410-73 34 19
Satsningar och sparkrav i 2018 års budget

Thu, 09 Nov 2017 11:14:54 +0100

Familjecentral, fortsatt satsning på barn med speciella behov, utveckling av eftergymnasiala utbildningar, trygghetsvärdar samt kultur för äldre. Det här är några av punkterna i den budget som kommunstyrelsens majoritet kommer att lägga fram för beslut i kommunfullmäktige den 27 november.

Förslaget innebär förstärkningar, inte minst på socialnämndens område, men också besparingar på kurser, konferenser och representation.

- Vår målsättning, trots det kärva ekonomiska läget, är att öka kvaliteten inom de viktiga välfärdsområdena, att öka Trelleborgs attraktion för boende, näringsidkare och besökare samt att också framöver ha höga ambitioner när det gäller en hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 20,60 kronor. Det budgeterade resultatet uppgår till drygt 27 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och statsbidrag.

Bland de ambitioner som presenteras i budgetförslaget finns utveckling av förenings- och näringsliv, och fortsatt arbete med Kuststad 2025.

- Kuststad är den kanske största och mest omvälvande förädlingen av Trelleborg som skett i modern tid, säger Torbjörn Karlsson.

Socialnämndens budget förstärks med 56 miljoner för att säkerställa att kvalitet och service består. Den digitala utvecklingen fortsätter och samtliga verksamheter kommer att få någon form av digitalt planeringssystem nästa år. Genomlysningen av hemvårdens organisation kommer att få full verkan nästa år. Den kommer att leda till en mer kostnadseffektiv organisation.

Inom bildningsnämndens område märks satsningar på inkluderande skola för alla, personlig IT-utrustning till alla pedagoger, utveckla samarbetet med högskola och universitet samt översyn av lokalbehoven fram till 2025 med arbetsmiljön i fokus.

Löparbanorna på Östervångsstadion ska rustas upp, nio Trygghetsvärdar kommer att få hela kommunen som arbetsfält, besöksnäringen får extra tillskott och de som bor på kommunens äldreboende ska få fler kulturupplevelser. Också barn och ungdomar omfattas av kulturgarantin.

Sociala hänsyn ska tas vid upphandlingar, friskvårdspengen till kommunens anställda ökar med tjugo procent och vägsamfälligheterna ska få ett större stöd.

1,8 miljoner sparas in på kurser, konferenser och representation, vilket motsvarar femton procent av budgeten.

- Kombinationen av satsningar och ansvarstagande som budgeten innebär gör att vi kan fortsätta utveckla Trelleborg till att bli en framgångskommun på ett långsiktigt hållbart sätt, till fördel för dagens och framtidens trelleborgare, konstaterar Torbjörn Karlsson.
Samverkan ska öka tryggheten

Fri, 03 Nov 2017 12:54:25 +0100

Trygghetsvärdar. Ordningsvakter. Kartläggning av ungdomarnas önskemål. Större polisiär närvaro. Bättre samordning av samhällets resurser.

Det är några av de åtgärder som kommer att vidtas i centrala Trelleborg för att få bukt på problemen med stökiga ungdomar. Den senaste tiden har biblioteket blivit ett tillhåll för unga med vandalisering, slagsmål och andra ordningsstörningar till följd.

- Vi ser mycket allvarligt på den situationen som uppkommit i Trelleborg, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande. Trelleborg är en trygg och trevlig stad, och därför måste vi se till att komma till rätta med ungdomsgängen som stör.

Mot bakgrund av detta kallade Torbjörn Karlsson i torsdags till ett möte på Rådhuset med deltagare från polis, socialtjänst, bildning, säkerhet, kultur och fritid, kommunledning och arbetsmarknad. Det finns sedan många år tillbaka en samverkan inom USSP, som står för ungdomsenhet, skola, socialtjänst och polis.

-Vi måste ytterligare samordna våra verksamheter och resurser, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Samtliga – politik, polis och hela den kommunala organisationen behöver en gemensam lägesbild och ett gemensamt mål.
-Vi accepterar inte den situation vi har idag, varken som arbetsgivare eller ansvarig för en publik verksamhet som riktar sig till alla trelleborgare, tillägger Torbjörn Karlsson som är beredd att bidra med ökade resurser till olika trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har kommunens räddningsutskott beslutat anställa trygghetsvärdar som kommer att röra sig framför allt i centrum.

En lång rad förslag på åtgärder har tagits fram där varje ansvarsområde bidrar med sin sakkunskap och sina insatser.

-Vi kommer att intensifiera vårt arbete mot den kriminella verksamheten, säger Michael Storm, lokalpolischef i Trelleborg, som dock betonar att den största delen av ungdomsgängen inte misstänks för brott.

Ett sätt att få till stånd en lugnare miljö på biblioteket, till fromma för såväl personal som besökare, är att anlita ordningsvakter. Idag finns väktare regelbundet på biblioteket, men dessa har inte samma befogenhet som ordningsvakter. Man ser också över möjligheten att kunna avhysa personer som stör den allmänna ordningen på biblioteket. Också rent fysiska åtgärder kommer att vidtas för att minska problemen. Det gäller bland annat tillgång till wifi, toaletter, videoövervakning och plomberade fönster.

För att se till att unga människor inte dras in i kriminalitet genomför socialtjänsten så kallade bekymringssamtal med föräldrar och ungdomar. Det är en förebyggande åtgärd som syftar till att tidigt uppmärksamma unga som behöver stöd.

En större vuxennärvaro kan bli möjligt genom att anställa så kallade biblioteksvärdar. Det är den statliga satsningen på så kallade extratjänster gör att kommunen kan rekrytera ytterligare personal utan att belasta den kommunala ekonomin.

Inom skolans område kommer man att fråga ungdomarna om vilka önskemål de har om aktiviteter på sin fritid. En sådan kartläggning kan sedan användas för att se över lokalbehov, bemanning och samarbete med exempelvis föreningslivet.
Inflyttning i etapp 2 på Sockerbiten

Tue, 31 Oct 2017 12:51:07 +0100

Onsdagen den 1 november är det inflyttning för etapp 2 på Sockerbrukstomten i Trelleborg. AB TrelleborgsHem har då färdigställt de sista 59 lägenheterna av totalt 133 lägenheter i kvarteret som fått det passande gatunamnet Sockerbiten.

- Vi lämnar nu ut nycklarna till 59 förväntansfulla familjer som alltså kommer att börja sin inflyttning den 1 november 2017, säger Pia Jönsson VD på TrelleborgsHem. Första flyttbilen kommer redan kl. 06:00 på morgonen och vi är väl förberedda för ett par dagar av full aktivitet.

Samtliga lägenheter i andra etappen är uthyrda och intresset för bostäder är fortsatt stort i kommunen. Färdigställandet innebär även att AB TrelleborgsHem nu har passerat 2 000 lägenheter i kommunen.

- Vi kommer att finnas på plats med personal hela dagen för att vara behjälpliga och svara på frågor, och har även säkerställt lite flyttförtäring till alla som flyttar in på onsdag. Ett bra sätt och tillfälle att hälsa på sina nya grannar, kommenterar Pia Jönsson.
Tydligare regler för förskolors och skolors utemiljöer

Thu, 26 Oct 2017 09:00:00 +0200

Kraven på utemiljön i Trelleborgs kommuns skolor ska bli tydligare. Det fastslogs när samhällsbyggnadsnämnden antog riktlinjer för förskolors och skolors utemiljöer.

Riktlinjerna ska förtydliga storlekskraven som Trelleborgs kommun ställer på förskolors och skolors så kallade friytor, det vill säga ytor för lek och utevistelse. I dagsläget finns det inga nationella riktlinjer, så därför har Trelleborgs kommun istället tagit fram egna.

- Trelleborgs kommun växer och så även antalet barn. Då är det viktigt att säkerställa kvaliteten hos barnens skolmiljö så de får bra förutsättningar för att leka och utvecklas, säger Emily Golrang som tillsammans med Sofi Lott jobbat med projektet på Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Riktlinjerna förtydligar vad den minsta storleken för skolgårdar eller utemiljöer ska vara, och även vad friyta för lek och utevistelse ska innebära. De kommer bland annat användas som underlag i bygglovs- och planläggningsärenden.

Gröna skolgårdar bra för barns fantasi

Dessa riktlinjer har tagits fram som en första etapp som senare behöver kompletteras med tydligare direktiv för vilken kvalitet friytorna ska hålla. Till exempel hur kraven på växtlighet och grönska ska se ut.

- Forskning visar på att utemiljöer som innehåller grönska är mer stimulerande för barn och unga. Barns omgivning påverkar och bestämmer hur leken tar form, så växtlighet har på så sätt visat sig öka barns och ungas fantasi. Därför räcker det inte med att bara ta fram en storleksnorm, utan kvalitén av skolgården behöver också säkerställas, säger Sofi Lott.

Riktlinjerna i korthet

Storleksnorm för förskolor:

I tätort: Riktvärdet för barns utemiljö i förskolan är 30 kvadratmeter per barn. Där det finns närhet till lämpligt park- eller grönområde kan den egna gården minskas till 25 kvadratmeter per barn.

På landsbygd: Riktvärdet för barns utemiljö i förskolan är 40 kvadratmeter per barn.

Storleksnorm för grundskolor:

I tätort: Riktvärdet för barns utemiljö i grundskolan är 20 kvadratmeter per barn. Där det finns närhet till lämpligt park- eller grönområde kan den egna gården minskas till 15 kvadratmeter per barn.

På landsbygd: Riktvärdet för barns utemiljö i grundskolan är 30 kvadratmeter per barn.
Planer för både bostäder och verksamheter intill Stortorget

Thu, 26 Oct 2017 06:51:18 +0200

I centrala Trelleborg, precis intill Stortorget och Stadsparken, finns intresse för att bygga bostadshus i 11 våningar. Och Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnd vill nu se över detaljplanen och möjligheterna för att bygga både bostäder och olika verksamheter där.

Intresset kommer från Fastighets AB Hovskolan som i juni 2017 begärde planbesked för fastigheten. Den nuvarande detaljplanen har bara tillåtit handel på platsen. Men nu ska Trelleborgs kommun undersöka om platsen är lämplig för mer blandad bebyggelse, alltså en fastighet med både bostäder och olika verksamheter.

Mer levande gator och torg

Bland de 10-11 våningarna, som Fastighets AB Hovskolan föreslår i sin ansökan om planbesked, är de två nedersta tänkta för olika centrumverksamheter och resten av våningarna för bostäder.

- Fastighetsägaren som begärt planbesked visar på höga ambitioner för platsen. De vill aktivera gaturummet och torget med verksamhetslokaler i bottenplan samtidigt som de vill bevara öppenheten mellan Stadsparken och Nygatan, säger Fredrik Magnusson som är planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett nytt landmärke för Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inleda arbetet med detaljplanen våren 2019. Och i och med platsens centrala läge blir det många delar som ska passa ihop.

- En byggnad i 10-11 våningar innebär att ett nytt landmärke skapas på platsen, och det ställer särskilda krav på arkitekturen. Byggnadens volym och utformning behöver studeras vidare. Det är viktigt att byggnaden passar in i området och kompletterar såväl gamla byggnader som exempelvis vattentornet som de nya byggnaderna i kvarteret Bävern, säger Fredrik Magnusson.

- I planarbetet behöver vi även titta på hur byggnaden påverkar Stadsparken och omkringliggande träd och grönytor. Till exempel genom hur byggnadens skuggor kommer falla, fortsätter Fredrik.

Tidigare kioskbyggnad

Den tilltänkta platsen består av detaljplanen Kiosken 1 och delar av Innerstaden 4:10. Tidigare fanns där en kiosk- och restaurangbyggnad som totalförstördes i en brand i mars 2016. Och i dagsläget är platsen grusad och används för att avlasta de byggarbetsplatser som är i full gång med att bygga kvarteret Bävern utmed Nygatan.
Berättelser om flykt i ny konstinstallation

Tue, 17 Oct 2017 09:07:13 +0200

Med hjälp av lågmälda berättelser vill upphovsmännen bakom verket Stanna upp beskriva hur det är att fly från sitt hemland. På fredag är det invigning av konstinstallationen vid Centralstationen.

Via en högtalare, monterad på fasaden utanför Centralstationens huvudentré, ska besökare kunna ta del av berättelserna. De har spelats in av en grupp invandrarungdomar som redogör för sina långa, ofta strapatsrika, resor till Sverige. Inspelningarna innehåller även reflektioner över de inre resor som omställningen att komma till ett nytt land inneburit.

- Här finns jämförelser över vardagen idag med studier och fotboll. Här finns rap och gatuljud, här finns havsbrus och fågelsång. Här finns drömmar om framtiden, om vad ungdomarna vill bidra med för att göra världen till en bättre plats för oss alla, säger Birgitta Godlund som står bakom den konstnärliga idéen.

Invigning

Invigningen av verket sker fredagen den 20 oktober klockan 15 vid Centralstationens huvudentré. Förutom konstnärerna själva medverkar även skådespelaren Michael Segerström som kommer att kåsera kring ett hemligt tema och kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson som utlovar en överraskande insats.

Om projektet

Stanna upp är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Utöver Birgitta Godlund och Mohammed Moe Chahin som stått för redigeringen medverkar även Asmait Mukur, Hadi Rihan, Mohammad Amairi, Rebeca Risberg Venegas, Rebecca Low och Sara Kuzmanovska.
Rekordmånga går från bidrag till egenförsörjning

Fri, 13 Oct 2017 14:56:56 +0200

Redan i oktober kan arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun se att över 370 personer gått från bidragsberoende till egenförsörjning och meddelar att man därmed passerat förra årets totala resultat.

När Trelleborgs kommun summerade 2016 kunde man konstatera att 369 personer gått från bidrag till arbete eller studier och därmed kunde räkna sig som självförsörjande. Ett fantastiskt resultat tyckte man då, men idag kan man konstatera att 2017 års siffror kommer bli än mer glädjande.

- Det här är vi otroligt glada för, säger Rehanna Ståhlstierna, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen. Det här visar att vårt sätt att organisera och förhålla oss kring de här frågorna ger resultat.

Arbetsmarknadsförvaltningens service till arbetssökande trelleborgare innefattar bland annat individuella planeringar för snabbast väg mot självförsörjning, stöd i att söka jobb och konkreta arbetsmarknadsinsatser.

- Vårt sätt att ha höga förväntningar på dem vi möter, men samtidigt möter upp med hög service är ett medvetet strategiskt val från vår sida. Vi vet att människor kan och vill ta ansvar för sina egna val och vi vet att det är det som ger resultat, det ser vi ju här!

För mer information:
Rehanna Ståhlstierna, enhetschef
0410-73 32 63
Chans att tycka till om Övre

Mon, 09 Oct 2017 07:00:00 +0200

Efter att navet för kollektivtrafiken i Trelleborg flyttats från Övre till Centralstationen har arbetet med att utveckla Övre pågått. Nu ställs ett förslag till planprogram ut på samråd.

Förslaget innebär en del förändringar för Övre och platserna runt omkring det tidigare busstorget. Bland annat föreslår det att Stadsparken utvidgas åt norr, att en förskola byggs i anslutning till Generationsparken samt att parkeringarna i området i huvudsak samlas till två parkeringshus.

Målsättningen är att Övre i framtiden ska hjälpa till att binda samman staden snarare än att, som idag, utgöra en barriär. Förslaget innebär en ny kvartersstruktur, med gator och hus som binder samman staden på ett nytt sätt.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren har pågått under 2017. Förslaget har hämtat inspiration och idéer från de tre arkitektfirmorna Gehl Architects, Arkitema Architects och Okidoki arkitekter som i början av året tog fram varsitt förslag på hur området kan utvecklas.

Den politiska styrgrupp som arbetat med Övre och Stadsparkskvarteren har beslutat att området ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel.

Förslaget till planprogram behandlades av samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg den 26 september 2017. Det kommer att vara ute på samråd den 9 oktober-6 november. Under denna period har allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter på det.

Samråd

Under samrådstiden kommer förslaget till planprogram samt information om hur du kan lämna synpunkter att finnas tillgängligt på följande platser:

Samrådsaktiviteter

Trelleborgs kommun bjuder också in till olika aktiviteter under samrådstiden:

 • Samrådsmöte med information om förslaget, tisdag 24 oktober klockan 18, Parken, Trelleborg.
 • Stadsvandring i planområdet tillsammans med Trelleborgs kommun och Föreningen Gamla Trelleborg, torsdag den 26 oktober klockan 16 samt lördag den 28 oktober klockan 13. Start vid Parken, Trelleborg.
 • Utställning av förslaget i korthet vid den före detta butikslokalen på Övre under hela samrådsperioden.Trelleborg växer på höjden

Fri, 29 Sep 2017 11:24:53 +0200

Nu ser det ut som om gamla Vattentornet i Trelleborg får konkurrens om epitetet stadens högsta byggnad. Såväl kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsnämnden ger klartecken för planerna på ett 16-våningshus i Rådhuskvarteret.

Huset blir – precis som Vattentornet – 58 meter högt. Fastighetsbolaget Abitare har lämnat in ansökan om bygglov och om inga överklaganden kommer in, kan både detaljplan och bygglov vara klara under det här året. Kommunfullmäktige kommer att behandla detaljplanen vid sitt sammanträde i mitten av oktober. Byggstart kan ske i mars eller april och inflyttning kan i så fall ske i slutet av 2019.

Under arbetets gång har detaljplanen förändrats. Bland annat har man tagit hänsyn till klimatförändringarna och framtida risker för översvämningar. Det nedersta våningsplanen kommer att ligga tre meter över havsnivån, och huset kommer att sakna källare och garage. I de understa våningsplanen blir det inga bostäder utan verksamhetslokaler. En trappa kommer att leda upp från Hamngatan till huset. Huset kommer att trappas av ju högre upp man kommer med början på fjärde våningen. Här blir det en takterrass som ansluter till utemiljön i de radhus som planeras ovanpå Swedbankhuset.

Fyra av våningsplanen i höghuset är tänkt som äldreboende. Högst upp byggs två etagevåningar med privata terrasser. Den största våningen blir på 231 kvadratmeter och får utsikt över hamnen och havet.

Planen omfattar också ett nytt liv för Telinska magasinet som kan blir hemvist för restaurang och saluhall, men också användas för butiksändamål och kontor. Hamngatan kommer att smalnas av på samma sätt som skett på Järnvägsgatan
Trelleborg får utmärkelsen Good Practice City

Thu, 28 Sep 2017 17:02:43 +0200

Trelleborgs kommun får pris av EU:s europeiska regionala utvecklingsfond för sitt arbete med Kraftsamling Trelleborg för att förbättra det lokala och regionala företagsklimatet och minska arbetslösheten.

URBACT, som är det europeiska utbytes- och utvecklingsprogrammet för hållbar stadsutveckling, har utsett Kraftsamling Trelleborg som god praxis för andra europeiska städer.

- I Trelleborg arbetar vi inte med sysselsättning - vårt fokus är riktiga arbeten och långsiktiga lösningar och här är vårt samarbete med det lokala och regionala näringslivet otroligt viktigt, säger Patrik Möllerström, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

URBACT beskriver modellen som distinkt, innovativ och effektiv. Den är ytterst relevant för andra europeiska städer att ta del av och har starka kopplingar till prioriteringar i den Urbana Agendan för EU.

- URBACT menar att Kraftsamling är ett intressant paradigmskifte och förhållningssätt där Trelleborg gått från fokus på bistånd till att ge människor jobb, säger Viktoria Hansson, etableringskoordinator i Trelleborgs kommun.

URBACT:s sekretariat har nyligen startat en kommunikationskampanj för de organisationer som fått utmärkelsen URBACT Good Practice City, däribland Kraftsamling Trelleborg. En av höjdpunkterna inom ramen för utmärkelsen är URBACT:s City Festival som kommer att äga rum i Tallinn i första veckan i oktober 2017 där Kraftsamling Trelleborg är särskilt inbjudna för att formellt ta emot priset. Därefter påbörjas utbytes- och utvecklingsprogrammet tillsammans med andra europeiska städer.

Kraftsamling Trelleborg är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och företagarorganisationer som samverkar för ett bättre företagsklimat i Trelleborg och en lägre arbetslöshet i kommunen. Modellen fungerar som en palett med olika rekryteringsmodeller och service till arbetsgivare och arbetssökande, med målet att snabbt, enkelt och flexibelt få ut fler medborgare till självförsörjning.

För mer information
Patrik Möllerström, 0733-51 12 92
Enhetschef, Trelleborgs kommun
Fullmäktige sköt fram beslut om ringväg

Mon, 25 Sep 2017 20:24:03 +0200

Det blev inget beslut om placering av den planerade ringvägen och hamninfarten. Istället beslutade kommunfullmäktige att ta upp ärendet på nytt om en månad.

Måndagens möte i kommunfullmäktige väckte ovanligt stort intresse bland allmänheten. Det var fullsatt i salen i Parken där kommunens högst beslutande organ sammanträder varje månad - och dessutom många åhörare på plats i det intilliggande rum där mötet kunde följas via storbildsskärm.

Orsaken till det stora intresset var mötets tionde punkt, Val av sträckning för östlig ringväg och infart till hamnen. Ärendet blev också flitigt debatterat efter att varje parti fått chansen att ge sin syn på saken.

- Enigheten är stor i sakfrågan – det vill säga att vi ska ha en ringväg och hamninfart, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson i sitt anförande.

När debatten avslutats och alla yrkanden lagts fram kunde fullmäktiges ordförande konstatera att ledamöterna hade att välja mellan två alternativ: att fatta beslut under det pågående mötet eller att återremittera ärendet i syfte att partierna skulle hinna prata sig samman kring ett sträckningsalternativ.

Efter votering stod det klart att beslutet blev att frågan ska återremitteras. Ärendet om placering av ringväg och hamninfart ska tas upp på nytt under kommunfullmäktiges nästa möte.

Bakgrund

I februari 2016 tog kommunfullmäktige beslutet att kommunen ska arbeta för en ringväg och ny, östlig infart till hamnen samt att denna väg ska stå klar att användas senast 2026.

De olika placeringsalternativ för vägen, som planeras mellan väg 108 och Trelleborgs Hamn via väg 9, har tagits fram av två olika konsultfirmor under våren 2017. Förslagen har därefter kommunicerats med medborgarna.

Konsulterna har i sitt arbete konsekvensbedömt alla alternativ utifrån påverkan på fastigheter, jordbrukslandskap, natur- och kulturvärden, rekreation, buller, risker samt kostnader.
Europan-utställning förlängs

Mon, 25 Sep 2017 08:34:24 +0200

Intresset för utställningen där samtliga 28 bidrag som lämnats in för Sjöstaden i arkitekttävlingen Europan har varit stort. Därför förlängs utställningen på Valengallerian.

Arkitektbidragen innehåller olika förslag på hur de framtida stadsdelarna i Sjöstaden skulle kunna se ut när hamnverksamheten flyttats åt sydost. Den redan påbörjade flytten kommer att frigöra stora ytor där Trelleborgs kommun planerar för bostäder, service och rekreation - men även produktion som är årets tema i Europan.

Öppettider

Utställningen kan ses på Valengallerians andra våning varje dag från den 25 september till och med den 30 november.

Lokalen är öppen måndag-fredag klockan 10-19, lördag klockan 10-16 och söndag klockan 12-16.

Om Europan

Sjöstaden i Trelleborg är ett av 44 områden som arkitekterna kunde välja att arbeta med när tävlingen utlystes i februari i år. Tävlingsdeltagarna har fått ta ställning till klimatanpassning, produktiva städer och etapputbyggnad samt koppling till staden och karaktärsskapande delområden i sitt arbete.

Juryn, bestående av arkitekter från olika delar av Europa, hade sitt första möte den 14 september på plats i Trelleborg. Jurymöte nummer två sker i oktober och den 1 december offentliggörs vinnarna för alla områden. Den första bedömningen var att förslagen håller en mycket hög nivå.

Trelleborgs kommun hoppas att de vinnande förslagen har sådana kvalitéer att tävlingen kan leda till fortsatt samarbete med några av arkitekterna. Planeringen kommer då att hämta influenser från flera av förslagen. Tanken är att arbeta fram en övergripande strukturplan för Sjöstaden under 2018 och att arbetet med att ta fram ett planprogram kan starta 2019.

Mer information

Alla bidrag finns också att se på webbplatsen.
Årets kraftsamlare 2017 är nominerade!

Mon, 11 Sep 2017 13:03:08 +0200

Metso Sweden AB, Modulbetong i Lund AB och ESV Fastfood/Sibylla har på olika sätt engagerat sig för fler trelleborgare i arbete och är nominerade till priset Årets kraftsamlare 2017.

- Det är tre väldigt värdiga kandidater som vi i nämnden har nominerat, säger Veronica Larsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

På Metso har man provat på Kraftsamlings mentorskapsprogram och har sett fördelar både för företaget och för de personer som deltog.

Modulbetong i Trelleborg har genom sitt samarbete med Kraftsamling Trelleborg startat en rekryteringsutbildning och anställt 16 nya medarbetare. Samarbetet fortsätter under hösten med nya chanser till anställning för trelleborgare.

När Sibylla öppnade ny restaurang i Trelleborg valde man att rekrytera samtlig personal genom Kraftsamling, något som uppmärksammades nationellt inom Sibylla då det gav resultat utöver det förväntade.

- Det är väldigt roligt att få lyfta lokala företag som ger det där lilla extra som betyder så mycket, både för den enskilde trelleborgaren men även för Trelleborg som stad, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Utmärkelsen Årets kraftsamlare delas i år ut för sjätte året i rad och går till ett företag som visat särskilt stort engagemang och som på ett innovativt sätt gett av sin tid för att trelleborgare ska komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.

Priset delas ut av Veronica Larsson under Trelleborgsgalan i Söderslättshallen i Trelleborg torsdagen den 16 november.

Mer information:
Cecilia Lejon, förvaltningschef
0410-73 34 33
Sjöstaden-förslag visas upp i utställning

Mon, 11 Sep 2017 07:59:52 +0200

Nu visas de 28 bidragen med idéer för hur Sveriges sydligaste stadsdelar kan utvecklas för allmänheten. Bidragen i arkitekttävlingen Europan börjar bedömas av en jury den 14 september och ställs sedan ut på Valengallerian i Trelleborg.

Utställningen innehåller samtliga bidrag som lämnats in för Trelleborgs del och visas i Valengallerian helgen den 16-17 september. Lokalen, som ligger på andra våningen, är öppen klockan 10-16 på lördagen och klockan 12-16 på söndagen.

Klockan 11-13 på lördagen finns representanter från stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 på plats för att svara på frågor och höra vad allmänheten tycker om bidragen. Besökarna kan också rösta på sitt favoritbidrag.

För den som missar utställningen finns även chans under hösten att se arkitektförslagen då de på olika sätt kommer att visas upp i Kuststad 2025:s utställningslokal på Algatan 5. Mer information kommer närmare.

Om Europan

Sjöstaden i Trelleborg är ett av 44 områden som arkitekterna kunde välja att arbeta med när tävlingen utlystes i februari i år. Tävlingsdeltagarna har fått ta ställning till klimatanpassning, produktiva städer och etapputbyggnad samt koppling till staden och karaktärsskapande delområden i sitt arbete.

Juryn, bestående av arkitekter från olika delar av Europa, har första mötet den 14 september på plats i Trelleborg. Jurymöte nummer två sker i oktober och den 1 december offentliggörs vinnarna för alla områden.

Trelleborgs kommun hoppas att de vinnande förslagen har sådana kvalitéer att tävlingen kan leda till fortsatt samarbete med några av arkitekterna. Planeringen kommer då att hämta influenser från flera av förslagen. Tanken är att arbeta fram en övergripande strukturplan för Sjöstaden under 2018 och att arbetet med att ta fram ett planprogram kan starta 2019.
Företagsinkubator intar Valen

Mon, 04 Sep 2017 08:07:17 +0200

Trelleborgs kommuns företagsinkubator Green Room flyttar tillfälligt till Valen. Under tre dagar tar de emot besökare i Trelleborgs köpcentrum.

- Vi vill möta trelleborgarna, göra oss lite mer publika och visa att det finns en inkubatorverksamhet i Trelleborg som kommunal service, säger Pauli Korhonen, från Green Room

- Vi hoppas på många trevliga och intressanta samtal med trelleborgare och andra som vill veta mer om Green Room och vad kommunen kan göra för nyföretagare, säger John R Pickens som även han arbetar på Green Room.

Green Room finns på plats i Valens köpcenter från tisdag till torsdag och besökare är välkomna att pitcha eventuella affärsidéer, ställa frågor om inkubatorn och verksamheten. Det går också bra att antingen boka möten med oss där eller vid ett senare tillfälle, i Green Rooms ordinarie lokaler.

För mer information:
Patrik Möllerström, enhetschef, 0410-73 30 29
En kvarts miljon timmar för fler trelleborgare i arbete

Fri, 01 Sep 2017 08:19:10 +0200

250 050 timmar. Så mycket av sin tid har arbetsgivare i regionen gett Trelleborgs kommuns kampanj Kraftsamling för att arbetslösa trelleborgare ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

Tack alla kraftsamlare! Tillsammans har ni bidragit med över en kvarts miljon timmar för fler i arbete.

Kraftsamling Trelleborg har sedan kampanjen startade 2012 hållit räkning på alla de timmar som arbetsgivare i regionen gett av sin tid för att på olika sätt hjälpa kommunen att få fler trelleborgare till arbete. Det började blygsamt, men antalet timmar har stadigt vuxit med antalet företag som valt att bidra till kampanjen, i dagsläget 539 företag.

I veckan tickade räkneverket över kvartsmiljonstrecket.

Till alla anställningsmöjligheter som de kraftsamlande företagen gett kan läggas otaliga praktikmöjligheter, föreläsningar och studiebesök, bland annat. Samt goda relationer till ett stort antal företag i kommunen och regionen.

Kraftsamling Trelleborg är ett samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun och Trelleborgs företagsföreningar med målet att stärka dialogen mellan kommun och företag och att hjälpas åt för att fler trelleborgare ska komma in på arbetsmarknaden.

För mer information:
Patrik Möllerström, enhetschef 0410-73 30 29
Fokus på arbete sänker kostnaderna för försörjningsstöd

Thu, 24 Aug 2017 14:30:31 +0200

Trelleborgs kommun kan än en gång visa på goda resultat när det gäller antal trelleborgare ut i arbete och sänker därmed kommunens kostnad för utbetalt försörjningsstöd.

- Resultaten är en effekt av vårt sätt att arbeta – att ha arbetsmarknadsfokus i precis allt vi gör, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Under perioden mars - juni 2017 avslutade arbetsmarknadsförvaltningen 199 personer till självförsörjning genom arbete eller studier. Motsvarande period 2016 avslutades 122 personer, vilket innebär en ökning av resultatet med 63 procent. Under 2016 gick 369 trelleborgare från bidrag till självförsörjning, vilket är det bästa resultatet någonsin under ett helt år.

- Med en månads eftersläpning kan vi tydligt se hur försörjningsstödet utvecklats i motsatt riktning, säger Henrik Lundh, verksamhetscontroller på arbetsmarknadsförvaltningen.

Under perioden april - juli 2017 betalades 11,7 miljoner kronor ut i försörjningsstöd vilket kan jämföras med 13,2 miljoner kronor under samma period 2016. Det ger en minskning med 1,5 miljoner, eller 11,5 procent.

Mer information:
Cecilia Lejon, förvaltningschef, 0410-73 34 33
Henrik Lundh, verksamhetscontroller, 0410-73 31 34
Prata med oss på Sveriges sydligaste motorträff

Fri, 11 Aug 2017 10:48:00 +0200

Hur är det att bo i Trelleborgs kommun? Vad är bra och vad vill du ändra på? Torsdagen den 17 augusti klockan 17-19 har medborgarna chansen att möta ledande politiker och chefer för att säga sin mening.

Det är i samband med den sista motorträffen för säsongen på Smygehuk som kommunalrådet Torbjörn Karlsson tillsammans med utvalda nämndsordföranden kommer att finnas på plats för att prata med kommuninvånare.

- Detta är ett sätt för oss att få en samhällsdialog och få reda på vilka frågor som medborgarna tycker är viktiga, säger Torbjörn Karlsson.

Kommunalrådet, som själv planerar att ställa ut sin bil under kvällen, ser fram emot samtal med likasinnade men försäkrar att han är redo att prata om annat än motorfordon.

- Givetvis vill jag föra samtal om det som kommuninvånarna är intresserade av. Vi har valt att finnas på motorträffen den här gången eftersom det är ett arrangemang som lockar många besökare, men jag hoppas att vår närvaro innebär att det även kommer människor som inte brukar besöka bilträffar, säger Torbjörn Karlsson.

Konceptet kommunsnack instiftades av Torbjörn Karlsson i våras. Med uppmaningen ”Prata med oss” har han tillsammans med nämndsordföranden och chefer för förvaltningar och bolag under våren besökt olika ställen i kommunen för att möta medborgarna.

Kommunsnack pågår vid Köpmansmagasinet på Smygehuk torsdagen den 17 augusti klockan 17 - 19. Förutom Torbjörn Karlsson medverkar denna gång även Fredrik Geijer, kommundirektör, Martin Nilsson, förvaltningschef Tekniska förvaltningen och Ditte Fagerlund, VD för AB Visit Trelleborg. Förtroendevalda nämndsordföranden som medverkar är Veronica Larsson, Tomas Tigerschiöld, Lennart Höckert och Johnny Nilsson.

Under hösten planeras även kommunsnack i samband med en bokbusstur den 5 oktober samt vid TFF:s sista hemmamatch för säsongen den 4 november.

Mer information

För frågor om arrangemanget kontakta kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson, 0410 - 734440 eller torbjorn.karlsson@trelleborg.se.
Första kryssningsfartyget har anlänt

Wed, 19 Jul 2017 09:27:59 +0200

Tidigt på onsdagsmorgonen gled hon in mellan pirarmarna, M/S Artania. Det är första gången någonsin som Trelleborg gästas av ett kryssningsfartyg.

Besättningen och de 1200 passagerna möttes av pompa och ståt med musik av stadens två musikkårer, utplacerade på en ramp intill kajen.

Många trelleborgare tog sig på morgonen till Västra piren och utsiktsplatsen för att få en glimt av fartyget som är 231 meter långt och 29 meter brett.

(image)

Se fler bilder från M/S Artanias besök på Facebook.

Kryssningsfartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn under hela onsdagen. Passagerarna väljer själva hur de vill spendera sin dag men klart är att det finns gott om aktiviteter att välja mellan. Rederiet arrangerar bussutflykter till Köpenhamn, Ystad och Malmö/Lund, medan Visit Trelleborg erbjuder busstur till Smygehuk och Trelleborgen.

De tyska turister som väljer att istället gå i land för att upptäcka Trelleborgs stad ska mötas av specialerbjudanden i butikerna, museum och utställningar som håller extraöppet - och ett 20-tal tysktalande guider redo att svara på frågor om Sveriges sydligaste kommun.

Klockan 20 på onsdagskvällen lossas förtöjningarna och M/S Artania styr kosan mot hemmahamnen i Kiel där kryssningen avslutas. Kryssningsfartyget kan ses från utsiktsplatsen under hela dagen.
Information från VA-avdelningen

Wed, 19 Jul 2017 09:21:02 +0200

Flera fastighetsägare har på kort tid kontaktat Trelleborgs kommun efter att rörbrott i enskilda fastigheter uppkommit.

Fastighetsägarna har kontaktat kommunen för att få råd samt för att få vattenmätarna utbytta. Personal från VA-avdelningen har besökt de drabbade fastigheterna och kunnat konstatera att det är identiska skador, där visst samband föreligger med installationer utförda mellan åren 2004 och 2007. Det som inträffat är att inkommande rördel till vattenmätarkonsolen har gått rakt av. Ett sådant rörbrott kan tyda på att materialet är undermåligt alternativt att montaget skett på ett felaktigt sätt.

Vattenmätaren eller ett vattenmätarbyte har inget med skadan att göra då vattenmätarkonsolens funktion är att säkerställa att fastighetens rörinstallation inte påverkas vid ett byte av mätaren. Flera kunder har önskat att få sin vattenmätare utbytt men detta har ingen funktion och skyddar inte fastigheten mot översvämningar då felet inte sitter i vattenmätaren.

Den som är orolig rekommenderas att kontakta en auktoriserad rörläggare för en bedömning om det är något fel på installationen. Alternativt kontakta leverantören av vattenmätarkonsolen för att få råd. I de drabbade fastigheterna är konsolerna tillverkade av Beulco.

Då Trelleborgs kommun inte äger konsolen eller annat i installationen (det är enbart vattenmätaren som är kommunens egendom) får respektive fastighetsägare själv stå för eventuella kostnader som kan uppkomma.
28 bidrag inlämnade i arkitekttävling

Mon, 17 Jul 2017 08:50:41 +0200

Hur ska framtidens Sjöstaden se ut? Var ska det byggas först, och vad ska det byggas? Kanske finns svaren bland de 28 arkitektbidrag som tagits fram för området.

Den europeiska arkitekttävlingen Europan som pågår under hela 2017 har nu kommit så långt att sista datum för att lämna in bidrag har passerats.

För Trelleborg och Sjöstadens del blev resultatet att 28 olika bidrag lämnats in. Vad förslagen består av eller var i Europa som de tävlande arkitekterna är bosatta är dock hemligt fram till första jurymötet i september.

Efter att juryn tittat på alla bidrag och gjort en första utgallring får förslagen visas upp för allmänheten. Projektet Kuststad 2025 planerar att visa upp samtliga förslag för allmänheten i en utställning under hösten.

Sjöstaden är arbetsnamnet på det 50 hektar stora område som idag används av Trelleborgs Hamn men som, när hamnens verksamhet flyttat åt sydost, kommer att bli tillgängligt för allmänheten med möjlighet att bygga nya stadsdelar med bostäder, lokaler och rekreation.
Ledarduo lämnar Trelleborg

Wed, 12 Jul 2017 13:29:16 +0200

Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg, och Ola Johnsson, arbetsmarknadschef, lämnar under hösten sina anställningar i Trelleborgs kommun för nya utmaningar.

Rekryteringen av ny förvaltningschef och arbetsmarknadschef startar inom kort.
Sverige har fått en ny kryssningshamn

Mon, 10 Jul 2017 10:00:00 +0200

Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn och det lokala näringslivet samarbetar på bred front för att på bästa sätt kunna ta emot passagerarna när staden för första gången får besök av ett kryssningsfartyg.

Totalt är det 1200 tyska turister som väntas stiga i land den 19 juli när M/S Artania lägger till i Trelleborgs Hamn. Passagerarna välkomnas med musik av stadens musikkårer och information om Trelleborg. Väl i land väntar en levande stad med butiker som håller extraöppet, erbjudande om olika verksamheter att besöka och utflykter med buss till Smygehuk eller Trelleborgen. Under tolv timmar blir det fullt pådrag i Trelleborg.

- Det kommer också att finnas tysktalande guider på stan och butikerna har uppmanats att, om möjligt, ta emot euro som betalning. Vi vill att passagerarna ska känna sig välkomna i Trelleborg, säger Ditte Fagerlund, vd för Visit Trelleborg.

Även för trelleborgarna finns det möjlighet att göra dagen till något utöver det vanliga. Klockan 06.45 på morgonen avgår Londonbussen från Stortorget till utsiktsplatsen väster om Trelleborgs Hamn. Där kan man avnjuta medhavd picnic samtidigt som man ser fartyget glida in i hamnen vid 8-tiden på morgonen.

Det är första gången som Trelleborgs Hamn utgör ett stopp för ett kryssningsfartyg. Det är det längre nybyggda färjeläget och pirarmarna som gjort det möjligt för Trelleborgs Hamn att ta emot M/S Artania.

- Vi har fått förfrågningar förr, men då var hamnen inte utbyggd och vi kunde inte erbjuda det manöverutrymme som så stora fartyg kräver. Efter att vi kommit överens med M/S Artania har vi fått förfrågningar från fler rederier, men än är inget klart, säger Tommy Halén, vd för Trelleborgs Hamn.

Kryssningsfartyget är 231 meter långt. Det utgår från tyska Kiel och är just nu ute på en tio dagar lång resa i Östersjön. Sista stoppet innan M/S Artania ankommer till Trelleborg är Bornholm och efter 12 timmar vid färjeläge 10 styr besättningen vid 20-tiden på kvällen den 19 juli kosan åter mot Kiel där resan avslutas.

Frågor

För mer information om kryssningsfartygets besök i Trelleborg kontakta Ditte Fagerlund, vd Visit Trelleborg, ditte.fagerlund@trelleborg.se eller 0410-733194.
Ny plats i Trelleborg redo att upptäckas

Mon, 03 Jul 2017 08:29:08 +0200

Under kommande vecka klistras ett tiotal markdekaler i form av stora solar upp på gatorna i Trelleborg. Klistermärkena visar vägen till Västra piren och utsiktsplatsen 17 meter över havet.

Det är Kuststad 2025 som står bakom initiativet. Syfte är att hjälpa trelleborgare och turister att upptäcka den del av Sjöstaden som redan idag finns tillgänglig att använda för rekreation.

Utöver klistermärken som visar vägen västerut från centrum och över Travemündeallén kommer det också att hängas upp vepor på före detta Dux byggnad.

Genom ett samarbete med Trelleborgs Hamn AB har Trelleborgs kommun också placerat ut bord med bänkar och ett antal grillar intill havspromenaden längs med Västra piren.

Syftet är att göra platsen tillgänglig och sprida informationen om att den finns. Därför märks cykel- och gångvägen ut hela vägen fram till Västra piren.

Den som tar sig till Västra piren med bil hänvisas till bilparkering söder om Dux med infart via västra korset.

Om Kuststad 2025

Sjöstaden är ett av delprojekten inom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som syftar till att skapa uppemot 4 000 nya bostäder i kollektivtrafik- och kustnära läge.
Rätt fokus ska ge snabbare etablering

Thu, 29 Jun 2017 10:53:10 +0200

Trelleborgs kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen för att starta upp och utveckla arbetsmarknads- och samhällsorientering (ASO) för nyanlända i egen regi.

- Vi ser stora vinster för både individen och samhället att kunna erbjuda ASO som är förankrad i lokal värdegrund och lokalt arbets- och samhällsliv. Vi utgår alltid från att alla kan och vill bidra till sin egen och samhällets utveckling – våra snabba insatser underlättar detta, säger Viktoria Hansson, etableringskoordinator i Trelleborgs kommun.

Idag erbjuder Trelleborgs kommun Samhälls- och Hälsoorientering genom Länsstyrelsens samverkansprojekt. Målet med den lagstadgade samhällsorienteringen är att nyanlända ska få kunskap om mänskliga rättigheter, grundläggande svenska och demokratiska värderingar.

När Trelleborgs kommun anordnar ASO i egen regi kommer både innehåll och struktur förändras och ha fokus på arbete från dag 1:

 • Fokus på etablering och arbetsmarknad i alla delar
 • CSR-insatser varje vecka, teori kopplat till praktik
 • Löpande intag varje vecka, vilket ger kortare väntetid
 • Det lokala konceptet kommer nå ut till en bredare målgrupp
 • Ökat antal timmar; från 85 timmar till över 100 timmar

Länsstyrelsen bedömer insatsen som intressant ur ett regionalt perspektiv, i synnerhet är det etablerings- och arbetsmarknadsperspektivet som de är intresserade av. Representanter från Trelleborgs kommun kommer att dela med sig av erfarenheterna av ASO i gemensamma spridningskonferenser och referensgruppsmöten kring samhällsorientering i Skåne.

För mer information:
Viktoria Hansson, 0410-73 30 80
Etableringskoordinator, Trelleborgs kommun
Rekord i sommarjobb nära för TFF och Trelleborgs kommun

Tue, 13 Jun 2017 11:00:00 +0200

Trelleborgs FF och Trelleborgs kommun har i år hittills säkrat 384 sommarjobb inom kommunen, förenings- och näringslivet för Trelleborgs ungdomar. Målet är satt till 400 platser – en historiskt hög siffra.

Sommarjobben går till ungdomar skrivna i Trelleborgs kommun mellan 16 och 20 år. Ungdomarna får ange önskemål om i vilken verksamhet och under vilken period de vill sommarjobba. Arbetsmarknadsförvaltningens rekryterare matchar därefter ungdomarna mot de olika jobben och försöker så långt det är möjligt tillmötesgå önskemålen.

Förra året lyckades arbetsmarknadsförvaltningen och kommunens föreningsliv tillsammans dra in 303 sommarjobbsplatser.

För att överträffa den siffran i år gick Arbetsmarknadsförvaltningen ut med en vänskaplig utmaning till stadens elitfotbollsförening Trelleborgs FF. Kunde TFF matcha kommunens rekordsiffra genom att dra in ännu fler sommarjobb genom föreningens affärsnätverk?

TFF:s försäljningschef Hasse Mattisson har lett satsningen från klubbens sida. Hittills har TFF genom sponsorer och nätverksföretag lyckats säkra 73 sommarjobbstillfällen – ett fint tillskott till de 311 platser som kommunen tagit fram. Tillsammans 384 jobb så här långt alltså.

När den vänskapliga sommarjobbskampen nu närmar sig slutet väljer TFF och arbetsmarknadsförvaltningen att tona ned tävlingen och istället väga samman resultatet.

Ambitionen att nå 400 platser kvarstår dock fram till måndag 19 juni när den första omgången sommarjobbande ungdomar går ut.

- Anledningen till att vi utmanade varandra var ju för att kunna maxa antalet sommarjobb och slå förra årets rekordsiffra, säger Patrik Möllerström, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen. Men vi är glada att TFF som är en bra samarbetspartner till oss gjort ett stort jobb mot det lokala näringslivet genom sina affärsnätverk.

- Fantastiskt kul att vi i TFF och framförallt våra samarbetspartners varit med och bidragit med sommarjobb till alla dessa ungdomar som vill ut och prova på arbetslivet i sommar. Stort tack till Trelleborgs kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen för deras initiativ till utmaningen och genomförandet av sommarjobbskampanjen, säger Hasse Mattisson, försäljningschef i TFF.

Mer information:
Patrik Möllerström, enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, 0733-51 12 92
Hasse Mattisson, försäljningschef Trelleborgs FF, 0733-16 64 80
Välkommen på informationsträff om ringväg och hamninfart

Mon, 12 Jun 2017 14:49:00 +0200

Måndagen den 19 juni bjuder stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 in till ett nytt informationsmöte om ringvägen och ny östlig hamninfart.

Rapporterna om möjliga placeringar av ringväg och hamninfart är inom kort klara och beslutet om ar vägen ska byggas fattas av kommunfullmäktige i höst.

Vill du se de olika förslagen och diskutera alternativen med tjänstepersoner, konsulter och politiker är du välkommen till en drop in-informationsträff i Parken måndagen den 19 juni mellan klockan 17 och 20. Ingen anmälan behövs och det går bra att dyka när som helst under den utsatta tiden.

Tjänstepersoner, konsulter och politiker finns på plats vid olika ämnesstationer som exempelvis trafikfrågor eller natur- och kulturmiljö. Förutom att få information om ringvägen kan du också ställa frågor om övriga delar i Kuststad 2025.
Framgångsrikt projekt för fler etablerade Trelleborgare fortsätter 2018

Thu, 08 Jun 2017 07:31:16 +0200

Kommunens arbete med att kartlägga och etablera unga mellan 15-25 år som varken arbetar eller studerar kommer under 2018 att intensifieras och breddas.Ett särskilt fokus kommer fortsatt att ligga på unga 16-19 år inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta meddelas sedan arbetsmarknadsförvaltningen beviljats drygt 1 miljon kronor för förlängning av projektet One Touch av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I förlängningen av projektet, som går under namnet Two Touch, kommer ungdomar fortsatt att erbjudas den breda service som finns inom kommunen, men med ett ännu tydligare arbetsmarknads- och studiefokus. - Tack vare lärdomarna som vi har dragit av One Touch kommer vi att kunna leverera en högre pricksäkerhet och en bättre kvalitet. I förlängningen kommer resultatet av projektet att bli en vinst för både individ och samhälle, säger Ola Johnsson, arbetsmarknadschef på arbetsmarknadsförvaltningen. Under perioden mars-maj 2017 har One Touch och arbetsmarknadsförvaltningen kontaktat samtliga ungdomar inom KAA inom 24 timmar (drygt 150 ungdomar), man har gjort uppemot 100 hembesök och har hittills kunnat registrera och avsluta 72 ungdomar som aktiva i antingen arbete eller studier. Uppemot 20 ungdomar har skrivits in på arbetsmarknadsförvaltningen och ett flertal unga har därutöver regelbunden, individuell kontakt med de två projektassistenter som arbetar på halvtid i projektet. Under 2017 har Arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med TFF- en kraft i samhället arbetat aktivt med uppsökande verksamhet för målgruppen. Trelleborgs FF kommer även i Two Touch att vara den drivande föreningen. - Att fortsätta att arbeta aktivt med unga i Two Touch är viktigt för oss. Genom föreningstillhörighet och sammanhållningen som skapas kring en föreningsaktivitet så blir unga snabbare en del i samhället. Vi har också ett stort nätverk i näringslivet som kan komma ungdomarna till gagn, säger Mattias Kronvall som är klubbdirektör i TFF. I One Touch har man utvecklat ett arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet i föreningslivet, det arbetet kommer att fortsätta i Two Touch med syftet att skapa nya kontaktvägar och ge bättre möjligheter för målgruppen. Sedan starten i mars har 158 ungdomar deltagit i fredagssatsningen Öppen hall där olika föreningar öppnar upp runtom i kommunen och bjuder in till aktiviteter. - Etablering är inte bara arbete och/eller studier. Det är minst lika viktigt att vara etablerad i civilsamhället och där gör föreningslivet stor skillnad – något som vi jobbar mycket med i Trelleborg, säger Martin Hansson, enhetschef på fritidsförvaltnin[...]Alternativ för ringväg och hamninfart klara

Fri, 02 Jun 2017 09:53:08 +0200

Konsulterna som under våren jobbat med att ta fram möjliga placeringar av en ringväg och östlig hamninfart kan nu presentera ett antal olika alternativ. I höst väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilket av alternativen som Kuststad 2025 ska arbeta vidare med.

Det är Tyréns, WSP och Norconsult som under våren arbetat med att ta fram olika alternativ för var ringvägen mellan väg 108 och väg 9 samt den anslutande infarten till Trelleborgs Hamn ska placeras.

Arbetet har resulterat i tre möjliga placeringar mellan väg 108 och rättspsyk, tre mellan rättspsyk och väg 9 samt fyra olika varianter för trafik till och från hamnen. Alla alternativ finns markerade i bilden ovan.

- Förutom påverkan på befintliga fastigheter måste också andra störningar, trafiksäkerhet och framkomlighet, natur- och kulturmiljö och kostnaderna vägas in i beslutet. Jag har förståelse för de fastighetsägare vars hus riskerar att påverkas av ringvägen, men målsättningen är att vägen ska påverka så få som möjligt, så lite som möjligt, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

WSP och Tyréns har tittat på alla alternativ utifrån just dessa kriterier och sammanställt för- och nackdelar med respektive placering. Under arbetets gång har ett par alternativ sållats bort.

De två konsulterna har också samarbetat för att binda samman de olika alternativen med varandra. Norconsults uppdrag har varit att har kartlägga hur vägplaceringarna fungerar tillsammans med den planerade utvecklingen av östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg.

Inom kort är alltså rapporterna helt färdiga, men redan nu har processen med att kommunicera förslagen med närboende, företagare och allmänhet satts igång. Den 19 juni arrangeras en drop in-informationsträff för allmänheten på Parken. Då kan man besöka olika stationer och ställa frågor om exempelvis trafiksäkerhet, natur- och kulturmiljö, intrång och Kuststad 2025 som helhet.

Efter sommaren hamnar ärendet hos kommunfullmäktige som i september väntas fatta beslut om vilket av vägalternativen som projektet ska arbeta vidare med.
Trelleborg vinnare av Guldlänken

Wed, 31 May 2017 17:44:00 +0200

Kommunens digitaliseringsarbete prisades på konferensen Offentliga rummet i Sundsvall. Av de tre finalisterna utropades Trelleborg till årets vinnare av Guldlänken.

Förvaltningscheferna Cecilia Leijon och Annikki Tinmark var på plats och tog emot priset.

- Vi är oerhört stolta över detta pris och våra medarbetare som har haft mod, förmåga att samarbeta och orkat fullfölja i verksamheter som har starka traditioner. Detta ger oss energi att fortsätta vårt gemensamma utvecklingsarbete att ständigt göra allt bättre för våra medborgare, sa socialförvaltningens chef Annikki Tinmark.

- Det är tack vare vårt mod och vår samverkan som vi lyckats med detta och framför allt är det tack vare alla medarbetare som vi har bakom oss, sa arbetsmarknadsförvaltningens chef Cecilia Leijon och fick fram kommunens övriga representanter på scenen: Mikael Karlsson, Eleonore Schlyter och Maria Staf.

Delegationen från arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen var på plats i Sundsvall för att, i likhet med övriga finalister, berätta om sitt utvecklingsarbete under konferensen. Trelleborg tog sig till final för sitt mod att våga prova nya vägar för försörjningsstöd och införa processautomatisering med hjälp av en handläggarrobot.

Kommunal kreativitet

Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, välkomnade de tre finalisterna upp på scenen. Sedan öppnade han kuvertet och ropade ut Trelleborg som vinnare. I motiveringen framhölls bland annat Trelleborg tagit täten med sitt mod att skapa nya lösningar och visa prov på kommunal kreativitet.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 årligen lyft fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet. I år sattes särskilt fokus på att premiera mod i förändring.

Guldlänken arrangerades 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet.
Trelleborg nominerat för framgångsrik förbättring

Tue, 30 May 2017 15:40:53 +0200

Av 76 inskickade bidrag är Trelleborgs kommun med bland de 5 som nominerats att vara med i slutkampen om Sveapriset.

Sveapriset har delats ut sedan 2007 och går till det projekt eller verksamhet inom vård och omsorg som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg med hjälp av IT.

”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna” är namnet på bidraget som arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt tävlar med. Båda förvaltningarna arbetar med att automatisera delar av handläggningsarbetet för att effektivisera och kunna ge bättre service åt medborgarna.

Vid en hearing på Socialdepartementet ska de nominerade få utveckla sina beskrivningar, identifiera hinder och ta fram tidsatta genomförandeplaner. Bidragen kommer även att presenteras under Kvalitetsmässan, den 14–16 november på Svenska Mässan i Göteborg. Vinnaren presenteras på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan.

Vinnaren får, förutom en glasskulptur designad av konstnären Kjell Engman, ett utvecklingsbidrag på 150 000 kronor.

Mer information:
Eleonore Schlyter, enhetschef arbetsmarknadsförvaltningen
0410-73 30 90
Mikael Karlsson, enhetschef socialförvaltningen
0410-73 34 19
Klartecken för nya bostäder i östra Skegrie

Mon, 15 May 2017 15:08:08 +0200

Det är fritt fram för att bygga 200 nya bostäder i östra Skegrie. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att det inte finns skäl att ta upp grannarnas överklagan mot nya detaljplanen.

Den nya detaljplanen för östra Skegrie ger förutom 200 bostäder även möjlighet till förskola, skola och idrottshall. Det ingår dessutom planer på ett centrum med olika verksamheter, och ett torg som knutpunkt i området. Bostäderna som planeras är flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

Fler bostäder i norra Snarringe

I anslutning till detaljplanen för östra Skegrie finns en plan för norra Snarringe med 25 nya bostäder. Där finns även planer på utbyggd gång- och cykelväg mellan Skegrie och Snarringe.

Mer information om projektet:
Läs mer om projektet för östra Skegrie
Smyg(e)start på söndag

Mon, 15 May 2017 15:05:12 +0200

Trelleborgs kommun har påbörjat upprustningen av Skandinaviens sydligaste utpost – Smygehuk. För att berätta mer om vad som har hänt och kommer att hända vid denna plats som årligen besöks av hundratusentals människor, arrangeras Smygestart på söndag 21 maj klockan 13 till 15.

Klockan 13 kommer kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson att berätta om insatserna i området, en kvart senare blir det ballonguppsläpp. I Båtklubbens lokaler visas bildspel från svunna tider, och den som vill lära sig mer kan med fördel ta en promenad med Smygebon Rune Hansson. Start 13.30.

Fyren har öppet mellan klockan 13 och 15. Den som önskar sig en ”äkta” Smygetatuering och knapp kan besöka Smygehuk turistinformation som lagom till årets säsong flyttat in i det lilla röda huset invid hamnen. Vid Turistinformationen finns möjlighet att starta den tipsrunda som leder runt området. Butik Södrast lockar också med tävling och hela arrangemanget avslutas med en saltstänkt konsert med SjörövarMange och Katta Pirat. Konserten tar sin början 14.15.

Program för Smygestart (PDF-dokument, 230 kB)
Anneli Hulthén på kommundialog i Trelleborg

Fri, 05 May 2017 14:34:00 +0200

Bostadsbyggande och integration av nyanlända diskuteras när landshövding Anneli Hulthén på tisdag 9 maj besöker Trelleborg under vårens kommundialoger som omfattar Skånes samtliga 33 kommuner.

Besöken är en fortsättning på den kommundialog Anneli Hulthén inledde i höstas, då hon bjöd in samtliga kommunledningar till diskussioner i Länsresidenset i Malmö.

­– Jag ser fram emot att få diskutera Skånes viktigaste utvecklingsfrågor med kommunerna. Skåne är ett län med goda framtidsutsikter. Men vi står inför stora utmaningar och dem måste vi lösa tillsammans i dialog mellan stat, kommuner och region, säger Anneli Hulthén.

Landshövdingen och kommunledningen för Trelleborgs kommun diskuterar bland annat bostadsbyggande och integration/mottagande av nyanlände. Under mötet görs ett studiebesök i hamnen där projektledaren Charlotte Lindström berättar om Kuststad 2025.

Medier är välkomna att delta i studiebesöket i hamnen, ca 9.00-9.30 vid Utsiktsberget i hamnens sydvästra del.

För mer information:
Kontakta stabshandläggare Karin Fransson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 13 31 eller kommunikationschef Ingrid Wall, Trelleborgs kommun, 0708-817 131.
One touch fångar upp unga

Wed, 26 Apr 2017 15:37:21 +0200

Sedan mars i år arbetar två personer på Trelleborgs kommun med att söka upp och erbjuda ungdomar mellan 16 och 19 år som står utanför samhället, aktiviteter som gör att de hittar sin väg tillbaka.

Arbetsmetoderna, i One touch som projektet heter, är ett intensivt och systematiskt uppsökande arbete.

- När april är slut har vi hunnit med 60 unika hembesök, säger Fredrik ”Fritz” Persson som är en av två projektassistenter. Att inte ge sig och att ha ett attraktivt erbjudande för ungdomarna när man når dem är A och O i arbetet.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där en del i uppdraget är att söka upp och få kontakt med de ungdomar som har skrivits ut ifrån skolan. Genom One touch har man sedan den 1 mars kontaktat 155 ungdomar, men det är inte alla som faktiskt står utan aktivitet. I de 88 fall där man har etablerat kontakt är det 20 som arbetar och är självförsörjande, 9 studerar på gymnasiet och 6 personer är i andra studier.

- Det har blivit tydligt att, av de ungdomar som ryms inom KAA, så har en stor andel faktiskt en aktivitet som vi inte känner till, flera arbetar och många studerar. Vi tror också att det finns ett stort mörkertal bland de som vi ännu inte har fått tag på, säger Jessica Österman, projektassistent.

Grunden till projektet handlar om att ungdomar som varken arbetar eller studerar har sämre förutsättningar att lyckas längre fram i livet.

- Ju tidigare vi kan nå de här ungdomarna desto bättre. Alla vinner på det – arbetsmarknaden, samhället, sjukvården, och inte minst ungdomen själv säger Lina Lindblom, samordnare insatser för unga i Trelleborgs kommun.

Ungdomar som står helt utan aktivitet erbjuds individuell planering och insatser mot arbete eller studier med kontinuerlig uppföljning.

- Genom att arbeta systematiskt med tät kontakt för att bygga relationer är vi säkra på att vi kommer att göra stor skillnad för de här ungdomarna, säger Lina Lindblom.

One Touch drivs av arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med TFF och finansieras av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Projektet pågår under 2017, men en ansökan om förlängning av projektet för 2018 är inlämnad.

För mer information
Lina Lindblom, processledare 0410-73 42 88
Jessica Österman, projektassistent 0410-73 42 79
Fredrik Persson, projektassistent 0410-73 36 06
Industrin i Trelleborg bjuds in till kreativa samtal

Mon, 24 Apr 2017 11:36:47 +0200

Trelleborgs kommun vill förbättra samtalet med olika branscher i kommunen. Produktion och tillverkning är en av kommunens starka sektorer. Så har det varit historiskt och det är kommunens ambition att det ska förbli så i framtiden.

För att kunna hantera framtidens och dagens utmaningar vill man därför gärna föra samtal med branschens företrädare.

- Jag bjuder in företagare med koppling till industrin, produktion och tillverkning till ett frukostmöte för samtal om Trelleborgs kommuns utveckling. Under denna träff kommer vi också informera om Industrinatten och IUC Syd säger Ulf Bingsgård, näringslivschef i Trelleborgs kommun.

Frukostmötet kommer äga rum på Best Western Hotel Magasinet fredagen den 12 maj. Inbjudna företag är Flint Group Sweden AB, FMT AB, Fönsterfabriken FF i Trelleborg AB, Herrströms mekaniska verkstads AB, Metso Sweden AB, Nordic Plastic Group AB, Plåtmekano i Trelleborg AB, Prestando i Trelleborg AB, Protega AB, Qloss AB, Reppu Svets & Montage AB, Ruukki Sverige AB, Textron Sweden AB, Trelleborg AB, TreMek i Trelleborg AB.

Fotnot:

IUC Skåne startade 1996, som en del av det nationella i IUC-nätverket. Nätverket består av 14 självständiga IUC-bolag över hela Sverige. Tillsammans utvecklas projektmodeller och arbetsmetoder och kan genomföra lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt.

IUC Skåne s webbplats
Gen cykelväg invigd

Sun, 23 Apr 2017 12:58:28 +0200

Med tal och fika - och cykling förstås - invigdes Trelleborgs nya cykelexpressrutt i helgen.

Både kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson och kommunens projektledare för Hållbart resande, Mats Åstrand, höll tal i samband med invigningen vid Centralstationens östra infart.

Cykelexpressrutten är cirka två kilometer lång och sträcker sig mellan Centralstationen och Hedvägen vid korsningen med Ståstorpsgatans förlängning. Satsningen innebär att det nu blivit smidigare att transportera sig med cykel genom staden. Till exempel underlättar den för cyklister i stadens västra delar som vill ta sig till Centralstationen för vidare resor med tåg eller buss.

Efter invigningsceremonin hoppade Torbjörn Karlsson upp på en av de tjänstecyklar som Trelleborgs kommun köpte in under fjoråret och trampade sig norrut genom staden.
Unga arkitekter på besök i Trelleborg

Fri, 21 Apr 2017 15:53:37 +0200

På fredagen besökte ett 20-tal unga arkitekter Trelleborg. Arkitekterna deltar i tävlingen Europan där framtida Sjöstaden är ett av tävlingsområdena.

Eftersom stora delar av tävlingsområdet är stängt för allmänheten var platsbesöket en chans för arkitekterna att komma in på hamnområdet och se de enorma ytorna i verkligheten.

I en inledande presentation berättade Charlotte Hägg Reader som är delprojektledare för Sjöstaden om kommunens vision som är att bygga nya stadsdelar med bostäder, service och rekreationsytor i bästa söderläge. Detta blir möjligt när Trelleborgs Hamn flyttat sin verksamhet österut och fått en ny östlig infart. Sammantaget går stadsutvecklingsprojektet under namnet Kuststad 2025.

Deltagarna i Europan, som är en tävling för arkitekter under 40 år, hade många frågor om området. De handlade om allt från samspelet mellan fritidsbåtar och färjor till möjligheten att skapa nya badplatser längs promenadstråket från Ståstorpsåns mynning till utkiksplatsen på Mudderberget.

Europan pågår under hela 2017. Arkitekterna ritar förslag under våren vilket följs av juryarbete och först i december står det klart vilka förslag som blir de vinnande på respektive område. Totalt kan arkitekterna välja mellan 44 områden i Europa.

Inspirationsfilm

För de arkitekter som hade möjlighet att besöka Trelleborg, och för alla andra som vill få en bild av platsen, har Kuststad 2025 tagit fram en film med bilder och information om Sjöstaden.

{YouTube-film}Trelleborg till final i Guldlänken

Tue, 18 Apr 2017 13:42:43 +0200

Först semifinal, nu final. Trelleborgs kommun är en av tre finalister som har chansen att ta hem utmärkelsen Guldlänken 2017.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 årligen lyft fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet. I år sätts särskilt fokus på att premiera mod i förändring.

Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen i Trelleborg har nu gått vidare till final för sitt mod att våga prova nya vägar för försörjningsstöd och införa processautomatisering med hjälp av en handläggarrobot.

En av tre finalister

Bidraget, som först valdes ut som en av tolv semifinalister, är ett av tre återstående som gått till final och tävlar om utmärkelsen. De övriga två är:

 • Att utmana verksamheten till innovation, Anette Falkenrot, Västra Götalandsregionen
 • Efterlevandeguiden.se - en webbplats för dig som förlorat någon nära.

Guldlänken arrangeras 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet.

De tre finalisterna har utrymme i programmet för denna konferens som hålls i Sundsvall 30 maj-1 juni då de ska redovisa sina utvecklingsexempel. Vinnaren utses under konferensen.

Läs mer

Trelleborg nominerat för mod i förändring

För mer information

Eleonore Schlyter
0410-73 30 90
Enhetschef, myndighetsprocessen försörjningsstöd
Arbetsmarknadsförvaltningen

Mikael Karlsson
0410-73 34 19
Enhetschef, teknik och utveckling
Socialförvaltningen
Välkommen att trampa in Trelleborgs nya cykelexpressrutt

Tue, 18 Apr 2017 08:34:59 +0200

Den 22 april blir det fest i Trelleborg. Då invigs av den nya cykelexpressrutten samtidigt som framtidens Övre står i fokus.

Invigningen av cykelleden, som förbinder stadens norra och västra delar med Centralstationen börjar klockan 11.30 vid östra övergången på Trelleborgs Centralstation. Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson invigningstalar och därefter bjuds det på fika.

Cykelexpressrutten dras rakt igenom Övre där festligheterna för dagen fortsätter. Klockan 11-13 kan du använda din energi för att trampa ihop en egen smoothie, låta barnen köra en cykelteknikbana eller bara slå dig ner en stund och titta närmare på arkitektförslagen som Gehl, Arkitema och Okidoki tagit fram.

På plats finns representanter från projektet för att svara på frågor. Projektets syfte är att omvandla det tomma busstorget och ytorna runt omkring till en ny stadsdel.

Välkommen till Centralstationens östra övergång klockan 11.30 och Övre klockan 11-13 lördagen den 22 april. Vi bjuder på fika med hus- och cykelkakor på båda ställena.

Fakta om Cykelexpressrutten

 • Satsningen är ett gjord för att underlätta för cykelresor i centrala Trelleborg.
 • Cykelexpressrutten är totalt två kilometer lång, och sträcker sig mellan Hedvägen vid korsningen med Ståstorpsgatans förlängning och Hantverkaregatan/Järnvägsgatan.
 • Cyklister har företräde i alla korsningar med undantag för Valldammsgatan.
 • Gång- och cykelbanor är separerade från varandra.
 • Delarna över Övre kommer att färdigställas i sin helhet allt eftersom området fylls med ny bebyggelse.
 • Totalt finns 472 cykelparkeringsplatser vid Trelleborg C. I cykelgaraget vid östra övergången finns plats för 62 cyklar varav 18 platser är utrustade med el för laddning av elcyklar.

Fakta om Övre

 • Övre och Stadsparkskvarteren är ett stadsbyggnadsprojekt som syftar till att omvandla Övre från stationsområde och barriär till en levande stadsdel som bidrar till att binda samman staden.
 • Projektet har tre fokusområden; energioptimering och klimatanpassning, ljudmiljö och genus.
 • Nyligen presenterade arkitektfirmorna Gehl, Arkitema och Okidoki varsitt förslag på hur området kan utvecklas. Utifrån förslagen ska ett planprogram arbetas fram.Trelleborgshem stöttar i jakten på bostäder

Tue, 11 Apr 2017 13:14:26 +0200

Trelleborgs kommun och det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem har skrivit avtal som ska underlätta för trelleborgare att få en bostad. Kommunen står för kontraktet under en tid för att den boende ska få möjlighet att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.

- Bostadsbristen är stor, inte bara i Trelleborg utan i en stor del av landet. Detta tillsammans med Anvisningslagen är bakgrunden till det avtal som undertecknades på måndagen.

- Lagen tvingar alla svenska kommuner att ordna bostad åt de personer som blivit anvisade till kommunen. Samtidigt finns det andra grupper som kan behöva hjälp in på bostadsmarknaden, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

I avtalet sägs att kommunen under ett års tid ska få tillgång till 25 procent av de lägenheter som blir lediga varje månad. Det finns en övre gräns på maximalt tio procent av bolagets totala fastighetsbestånd som kan tecknas med kommunala kontrakt.
Mediateket - ett skolbibliotek i världsklass!

Fri, 07 Apr 2017 10:33:48 +0200

Söderslättsgymnasiets Mediatek är i världsklass! DIK, fackförbund för arbetande eller studerande inom kultur och kommunikation, har tagit med Mediateket på Söderslättsgymnasiet på sin lista över skolbibliotek i världsklass.

Årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet, MIK.

- Det är stort och fantastiskt roligt, säger Magdalena Paulsson på Mediateket på Bastionen.

Det finns ett antal kriterier som skall vara uppfyllda för att bli ett skolbibliotek i världsklass. Kriterier som till exempel att man är en tydlig del av skolans pedagogiska vision och stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. Men det finns också tydliga kriterier på skolbibliotekarierna som att vara effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna och vara navet i den digitala kunskapsskolan.

Detta är bara en del av alla de kriterier som skall vara uppfyllda och Mediateken på Söderslättsgymnasiet uppfyller dem alla. Nytt för i år är hänvisningar till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler.

Stort grattis till Magdalena Paulsson och Sten Ivarsson som tillsammans lyfter Söderslättsgymnasiets Mediatek till ett skolbibliotek i världsklass!
Arkitekternas förslag för Övre är klara

Thu, 30 Mar 2017 08:00:00 +0200

Nyligen presenterade de tre arkitektfirmorna Gehl, Arkitema och Okidoki sina förslag på hur Övre och Stadsparkskvarteren skulle kunna utvecklas i framtiden.

Arkitektkontoren har jobbat med förslagen för platsen i cirka sex veckor. När de färdiga förslagen nyligen presenterades för politiker och tjänstemän stod det klart att arkitekterna till viss del tänkt på liknande sätt.

- De har alla tagit fasta på att försöka skapa en småskalig stadsdel, även om det såklart finns skillnader i förslagen, både övergripande och mindre saker, säger Fredrik Magnusson, projektledare för Övre och Stadsparkskvarteren.

Olikheterna visar sig bland annat i hur man tänkt kring en eventuell utökning av de gemensamma grönytorna som Stadsparken och Generationsparken, placering av ny förskoleverksamhet och skapandet av nya offentliga mötesplatser i området.

- Det är intressant att se hur de olika kontoren har ritat för att stärka förlängningen av Astrid Lindgrens Allé som ett stråk från havet, genom hela området och upp till Hedvägen och lasarettet, säger Fredrik Magnusson. Det är ett stråk som kommer binda samman Trelleborg på ett nytt sätt och som vi tror mycket på.

Han är nöjd med resultatet och kommer nu att jobba vidare genom att ta fram ett planprogram för platsen.

- Planprogrammet kommer att visa hur platsen som tidigare varit en barriär istället kan bidra till att binda samman staden, säger Fredrik Magnusson.

Allmänheten kommer att få möjlighet att ställa frågor kring arkitektförslagen och områdets framtid på plats på Övre i samband med cykelexpressvägens invigning den 22 april.

Mer om arkitektförslagen.
Trelleborg nominerat för mod i förändring

Mon, 27 Mar 2017 15:57:40 +0200

Trelleborgs kommun är nominerad och har gått till semifinal i Guldlänken 2017 som premierar modig och innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.Modet att våga prova nya vägar för försörjningsstöd och att införa processautomatisering har placerat Trelleborgs kommun bland de tolv semifinalisterna som tävlar om utmärkelsen. 2015 var Trelleborgs kommun först ut att införa en e-tjänst för försörjningsstöd vilket ledde till ökad tillgänglighet för den enskilde medborgare och ett effektivare sätt att arbeta för handläggarna. Nästa steg är att automatisera handläggningen av ansökningarna som kommer in digitalt. - För dig som medborgare innebär det rättssäker och skyndsam hantering av ditt ärende. För oss innebär det att vi kan lägga mer tid och resurser på att hjälpa trelleborgare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Eleonore Schlyter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Socialförvaltningen har inlett sitt arbete med processautomatisering genom att låta en handläggarrobot utföra vissa administrativa uppgifter. Handläggningen kring beräkning av avgifter inom hemvården har automatiserats och fler processer är på gång att sjösättas. - Vi ser att allt fler i samhället behöver vårt stöd. Genom att automatisera delar av vårt arbete kan vi arbeta lika rättssäkert som tidigare samtidigt som vi kan frigöra tid som kan användas för att ge stöd åt medborgarna, säger Mikael Karlsson, enhetschef på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun. Tre av bidragen går vidare till final och vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet i Sundsvall den 31 maj. Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Inriktningen har successivt anpassats till aktuella behov och i år premierar Guldlänken särskilt mod i förändring. Guldlänken arrangeras 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet. För mer informationEleonore Schlyter, 0410-73 30 90Enhetschef, myndighetsprocessen för[...]Kreativa samtal kring omvandlingen av Östra industriområdet

Mon, 27 Mar 2017 13:22:08 +0200

Som en del i arbetet med projektet Kuststad 2025 ska Östra Industriområdet omvandlas och Trelleborg Business Center etableras. En omvandling från dagens industriområde till ett modernt verksamhetsområde. I dagarna har fastighetsägare och verksamhetsutövare blivit inbjudna till samtal om Trelleborgs kommuns utveckling.

- Var finns möjligheterna och hur kan vi främja en utveckling i den riktningen? Vad vill man att Trelleborg Business Center ska innehålla? Hur ser de som idag är aktiva i området på framtiden? Frågorna är många och det är därför vi bjuder in branschen till samtal, säger Ulf Bingsgård, näringslivschef i Trelleborgs kommun.

- Företagarnas kunskaper, tankar och erfarenheter vill vi gärna ta del av. Vi kommer föra ett samtal kring detta över en lunch den 19 april, säger UIf Bingsgård.

Från Trelleborgs kommuns sida kommer Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025, delprojektledarna Håkan Asmoarp och Hans Lilja samt Ulf Bingsgård, näringslivschef, att delta.

Frågor besvaras av Ulf Bingsgård, telefonnummer 0708-81 71 10.

(image)
200 niondeklassare på konsert

Thu, 23 Mar 2017 09:28:46 +0100

200 niondeklassare åker till Malmö Live för att vara med när trombon-legenden Nils Landgren och Malmö Symfoniorkester repeterar inför en turné senare i veckan.

Projektet ingår i Trelleborg kommuns Kulturgarantin som möjliggör att alla elever får uppleva professionell kultur varje läsår.

Kulturgarantin i Trelleborgs kommun erbjuder olika kulturupplevelser för olika årskurser. För elever i årskurs 9 står ett besök på Malmö Live på vårschemat och den 28 mars kommer 200 elever från tre olika skolor i Trelleborgs kommun att bussas till Malmö Live. Där kommer de att få uppleva ett genrep av en unik konsert där Nils Landgren möter Malmö Symfoniorkester.

Konsertprogrammet sträcker sig från Cat Stevens till Dvořák och innehåller även ett helt nyskrivet verk till Nils Landgren av Österlen-tonsättaren Reine Jönsson. Konserten kommer att spelas senare i veckan på tre platser: Kungsbacka Teater 29 mars, Malmö Live 30 mars och Ystads Teater 31 mars.
Trelleborg köper stugby i Skateholm

Fri, 10 Mar 2017 12:48:00 +0100

Trelleborgs kommun planerar att köpa Skateholms stugby i Skateholm, beläget norr om väg 9 just invid kommungränsen till Skurup. Området är 1,7 hektar stort och rymmer idag 19 campingstugor.

- Vi ser möjligheten till ett strategiskt förvärv, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Marken kan i framtiden användas för bostäder och olika former av kommunal service. I det korta perspektivet vill vi använda stugorna för att underlätta bostadssituationen för våra nya trelleborgare.

Stora Beddinge 65:59 och 65:4 har tidigare använts för campingändamål med uthyrningsstugor. Enligt den tidigare ägaren har dock bristande lönsamhet gjort att det inte bedrivits någon campingverksamhet de senaste tio åren.

Stugorna har ett mindre sovrum med våningssäng, ett mindre trinettkök, toalett med dusch och allrum. Kommunalt vatten och avlopp samt elektricitet finns framdraget till alla stugor. Merparten av husen är i ett sådant skick att man kan flytta in direkt.

- Köpet av området är bra för Trelleborg både på kort och lång sikt, säger Fredrik Geijer. Stugorna blir ett kostnadseffektivt genomgångsboende för nya trelleborgare, i väntan på lägenheter.

- På lång sikt ger det oss möjlighet att råda över ett stort markområde som idag inte används för jordbruksändamål. Vi ser framför oss möjligheter att bygga bostäder i flerbostadshus kombinerat med kommunal service, exempelvis förskola.

Priset för fastigheterna är 5,7 miljoner kronor.
Tidsbokning för snabbare hjälp med bygglov

Tue, 07 Mar 2017 11:37:48 +0100

Från och med måndag 13 mars går det att boka besökstid för att få rådgivning av bygglovshandläggare hos Trelleborgs kommun. Samtidigt blir det också fler tider tillgängliga för besök.

De nya bokningsbara besökstiderna ersätter de drop in-tider som funnits tidigare.

- Drop in-tiderna var inte effektiva för varken medborgaren eller bygglovshandläggaren. Nu bokar man istället ett besök och slipper på så sätt de långa väntetider som kunde uppstå tidigare, säger Greger Ragnarsson som är chef för avdelningen Bygg, mät och karta på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Besöken bokas via kundtjänst senast dagen innan, antingen via telefon på 0410-73 30 00 eller via e-post till kundtjanst@trelleborg.se.
Trelleborg bygger för äldre

Tue, 28 Feb 2017 16:50:28 +0100

Trelleborgarna blir inte bara allt fler – de blir också allt äldre. Gruppen mellan 65 och 84 år ökar med ett hundratal varje år, medan gruppen över 84 år också kommer att växa kraftigt enligt prognoserna. Detta ställer allt större krav på samhällets resurser när det gäller bostäder och service.- Just nu har vi ett underskott i utbudet av särskilt boende för äldre, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Vi har dock målsättningen att vara i kapp på ett par års sikt. - För att klara detta kommer vi under det närmaste året att bygga i egen regi. Därefter kommer vi att behöva samarbeta med privata aktörer för att kunna möta behovet av bostäder för äldre. När som helst kommer Trelleborgs kommun att nå gränsen 44 000 invånare. Varje år sedan 1985 har befolkningen ökat i kommunen. Inte minst de äldre åldersgrupperna kommer att fortsätta öka. I befolkningsprognosen spås antalet personer i åldrarna 65 till 84 år gå från dagens drygt 8 000 till runt 9 500 år 2028. Gruppen 85 och äldre antas växa från dagens knappt 1 200 till drygt 1 600 under den kommande tioårsperioden. I april blir ytterligare tio bostäder för äldre tillgängliga när Trelleborgshems tidigare kontor på Västergatan byggts om till ytterligare en avdelning på Borgvallen. Kommunen planerar också för ett femtiotal bostäder för äldre på sjukhusområdet med byggstart i år. I centrala Trelleborg planeras bostäder för äldre i det höghus som Abitare vill bygga i hörnet Hamngatan/Corfitz Beck-Friisgatan. Flera våningsplan kommer att anpassas för äldreboende. Också delar av det tidigare industriområdet vid Johan Kocksgatan/Hedvägen kan komma att inrymma boende för äldre. Båda dessa boenden kommer att byggas av privata entreprenörer. Just nu står 45 personer i kö till kommunens platser för äldre i särskilt boende. Prognosen för de kommande tio åren visar på ett behov av 150 nya platser, femton platser per år. 11,4 procent av Trelleborgs befolkning över åttio år bor i särskilt boende. Det är betydligt f[...]Erkänn barnens status som asylsökande

Mon, 27 Feb 2017 16:22:03 +0100

Trelleborgs kommun ansökte i april 2016 om 68 590 991 kronor för kostnader i samband med det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Migrationsverket avslog delvis både ansökan och överklagan varför kommunen nu går vidare och ställer sitt hopp till förvaltningsrätten.

- Trelleborgs kommun tog sitt fulla ansvar för de drygt 4000 barn som kom till Trelleborg som asylsökande under den här tiden, säger Veronica Larsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun. Men Migrationsverket menar att vi inte får ersättning för de barn som avvek innan de ansökt om uppehållstillstånd.

I sitt yttrande till förvaltningsrätten skriver Trelleborgs kommun att det var Migrationsverket själva som hindrade barnen. Myndighetens interna resursbrister gjorde det omöjligt att ansöka om uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige och barnen ställdes i veckolånga köer vilket ledde till att flertalet barn, i desperation, avvek spårlöst.

- Det är häpnadsväckande kallt och beräknande att förneka dessa barn status som asylsökande. Det är en oantastlig sanning att de barn som kom till Sverige under hösten 2015, som ensamma flytt sina hemländer, som upplevt sånt som inga barn ska behöva uppleva, kom i akt och mening att söka asyl, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg

Utgångspunkten i lagstiftningen är att Migrationsverket ska ersätta kommunens faktiska kostnader för vård och boende för asylsökande ensamkommande barn, men den uträkningsmodell som myndigheten använder missgynnar kommunen.

Trelleborgs kommun ställer nu sitt hopp till att förvaltningsrätten erkänner barnens status som asylsökande och fastställer kommunens rätt till ersättning.

Mer information
Torbjörn Karlsson 0410-73 44 40, Kommunstyrelsen ordförande
Veronica Larsson 0729-76 51 00, Ordförande arbetsmarknadsnämnden
Cecilia Lejon 0410-73 34 33, Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen
Uppåt för nyföretagandet i Trelleborg

Fri, 24 Feb 2017 10:11:55 +0100

Trelleborgs kommun klättrar nio placeringar när Nyföretagarcentrum idag publicerar Nyföretagarbarometern. Ny placering för nyföretagandet i Trelleborg är plats 132. Nyföretagarcentrums ranking bygger på antalet nystartade företag per 1000 invånare. Under 2016 startades 210 företag i Trelleborg. Motsvarande siffa för 2015 var 197 företag.

- Det är glädjande att fler och fler trelleborgare väljer att starta företag. Ser vi några år tillbaka så har vi varit på plats 141 (2015), 118 (2014) och 117 (2013). Det är bra att vi är på väg uppåt. Ambitionen är så klart att hamna på topp-100-listan, säger Ulf Bingsgård som är näringslivschef i Trelleborgs kommun i en kommentar.

Enligt Nyföretagarcentrum ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent. Siffran för Trelleborgs kommun är 6,6 procent.

- En av principerna i förslaget till Näringslivspolicy är att vi ska stimulera till företagandet. Det kan vi göra i olika sammanhang. Det handlar till exempel om Ung Företagsamhet, via vår inkubatorverksamhet och god rådgivning från kommunen och olika typer av företagarorganisationer. Ett bra och viktigt jobb som vi kan sätta än mer fokus på framöver, säger Ulf Bingsgård.

Läs Nyföretagarbarometern i sin helhet
14 har bestämt sig för Trelleborgsmodellen

Mon, 20 Feb 2017 09:51:23 +0100

14 kommuner har nu bestämt sig för att införa Trelleborgs förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och ensamkommande barn och unga.

- Alla 14 kommuner har skickat in sitt ställningstagande vilket innebär att de godkänt projektplanen, förankrat idén i hemkommunen och tagit ställning till att man är beredd att gör den här förändringsresan, säger Eleonore Schlyter, processledare i Trelleborgs kommun.

Projektet, som går under namnet Trelleborgsmodellen, startar med en första träff den 6-7 mars i Trelleborg för samtliga deltagare. Vid projektets målgång om ett år ska alla kommuner hittat sitt eget arbetssätt med Trelleborgs modell som grund.

- Vi kommer att finnas där som ett stöd i deras resa mot sin egen process. Jag ser fram emot att följa deras utveckling, det är ju samma resa som vi gjort en gång, säger Eleonore.

Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgsmodellen.

De 14 kommuner som anmält sig är Härryda, Nacka, Tjörn, Skara, Lidköping, Kristianstad, Kungsbacka, Karlskrona, Gotland, Ale, Mölndal, Norrtälje, Kävlinge och Kungälv.

För mer information:
Eleonore Schlyter, 0410-73 30 90 
Processledare, Trelleborgsmodellen

Cecilia Lejon, 0410-73 34 33
Förvaltningschef, Trelleborgs kommun
Trelleborgskalaset 2017

Tue, 14 Feb 2017 12:45:15 +0100

För 50 år sedan blev Trelleborg en storkommun. För 150 år sedan återfick dessutom Trelleborg sina stadsnycklar. Trelleborgarna gillar att fira, och detta är ju två mycket goda skäl till att fira Trelleborg!

Hela året kommer det finnas anledning att hitta loggan för Trelleborgskalaset på olika evenemang, men tyngdpunkten av firandet kommer att ske under sommaren, närmare bestämt 25-28 maj samt 2-6 juni.

25-28 maj firas Byakalaset när byarna visar upp sina allra bästa sidor och alla är välkomna på bussrunda emellan byarna.
Fredagen den 2 juni blir det talangtävling i Stadsparken och nyinvigning av Järnvägsparken.
Lördagen den 3 juni blir det stort Rockkalas i Stadsparken – en helt igenom ideell musikfest.
Söndagen den 4 juni blir det Barnkulturkalas i Parken. Dessutom samlar vi alla föreningar till en föreningsparad som avslutas på kalasvis med saft, kaffe och tårta i Stadsparken.
Måndagen den 5 juni blir stora öppethusdagen för både kommunala instanser och trelleborgsföreningar.
Det traditionella nationaldagsfirandet den 6 juni avrundar en riktig kalashelg.

Mer information kommer löpande att hittas på kommunens hemsida www.trelleborg.se/trelleborgskalaset
Arkitekttävling med Sjöstaden har startat

Tue, 14 Feb 2017 08:17:57 +0100

Nu har den 14:e omgången av arkitekttävlingen Europan inletts. Den framtida stadsdelen Sjöstaden som är tänkt att växa fram i västra delarna av Trelleborgs hamn är ett av 45 områden som de unga arkitekterna kan välja mellan.

Tävlingen, som riktar sig till arkitekter under 40 år i hela Europa, kommer att pågå under hela året. Under februari-juni får de tävlande arkitekterna rita förslag på hur det område de valt kan utvecklas och bebyggas. Därefter väntar juryarbete som i december 2017 leder fram till att vinnare och en två utses för varje område. Dessutom kan det delas ut specialomnämnande till ytterligare bidrag.

Sjöstaden är en del av det omfattande stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. Genom deltagandet i Europan hoppas Charlotte Hägg Reader som är delprojektledare för Sjöstaden att kommunen får in många intressanta förslag.

- Jag hoppas att arkitekterna kommer att tycka att Sjöstaden är ett spännande projekt. Tävlingsområdet är stort, 58 hektar, och här finns utrymme att skapa unik framtidsarkitektur. Kommunen avser att bygga upp ett samarbete med vinnande team i den form som passar tävlingsbidraget, säger hon.

Arkitektförslagen för Sjöstaden kommer att visas upp för allmänheten i höst, efter att juryn bedömt dem.

Totalt finns 13 länder representerade i den här omgången av Europan.
Ytterligare möte om infart efter stort intresse

Thu, 09 Feb 2017 08:04:58 +0100

Eftersom det visat sig att intresset för informationsmötet om ny östlig hamninfart i nästa vecka är väldigt stort har ytterligare ett mötestillfälle, den 15 februari, bokats in.

Det ursprungliga mötet tisdagen den 14 februari är fullsatt men för att alla som är intresserade av att delta ska få möjligheten har nu ytterligare ett möte bokats in.

Det nya mötet är onsdagen den 15 februari klockan 18-20 i Parken. Upplägget är detsamma som dagen innan. Mötet inleds med information om hamninfarten och stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. Därefter finns möjlighet att ställa frågor till politikerna i projektets styrgrupp.

På grund av begränsat antal platser tas anmälan emot.

Anmäl dig till informationsmötet.
Välkommen på informationsmöte om ny hamninfart

Wed, 01 Feb 2017 08:00:00 +0100

Stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 bjuder in till ett informationsmöte om en ny östlig hamninfart. På plats får du chans att ställa frågor till politikerna i projektets styrgrupp.

Mötet sker på Parkens kultur- och konferenscenter tisdagen den 14 februari, klockan 18-20.

Beslut om att kommunen ska arbeta för en östlig infart fattades av kommunfullmäktige i februari 2016. Nu påbörjar konsultfirman Tyréns på uppdrag av kommunen en utredning av vad som är en lämplig placering av infarten utifrån olika östliga alternativ.

Med anledning av utredningen bjuder kommundirektör Fredrik Geijer och kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson in allmänheten till ett första informationsmöte om projektet. På mötet kommer politiker och tjänstepersoner från kommunen att berätta om det största stadsomvandlingsprojektet i Trelleborgs historia samt om den pågående infartsutredningen. Du kommer också att få chans att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande och övriga politiker i projektets styrgrupp.

Anmäl dig till informationsmötet senast 7 februari

(image)
Näringslivsutskottet besöker Bergkvara Buss

Mon, 30 Jan 2017 10:58:04 +0100

Näringslivsutskottet fortsätter på den inslagna vägen att hålla sina möten ute hos företagen. Måndag 30 januari, är mötet hos Bergkvara Buss AB i Västra verksamhetsområdet.

Besöket hos Bergkvara Buss inleds med rundvandring på anläggningen och information om företaget. Sedan tar det formella mötet vid och bland annat den nya näringslivspolicyn kommer att diskuteras.

- Företagsbesök är bra sätt för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. Vi får möjlighet att få insikt i olika företags villkor och branscher. De ger möjlighet till respons på det som är bra och vad vi kan utveckla, säger näringslivschef Ulf Bingsgård.

Förra mötet var första gången det nya konceptet testades. Då besökte näringslivsutskottets ledamöter Restaurang Strandgatan 32 by Dannegården, hotell Dannegården och Fastighets AB Ivholt.

- Det var ett mycket uppskattat och intressant besök, både för ledamöterna i utskottet och för företagarna. Inspirerande och givande diskussioner kom till stånd, berättat Ulf Bingsgård.

En gång i månaden kommer företag besökas av näringslivsutskottet. Under 2017 är möten hos följande företag hittills inplanerade: Reppu Montage och Svets AB i februari, butiker i Valengallerian i mars, AM Rental AB i april, EA Installationer AB i maj, Prestando AB i juni, KLS Ugglarps i september, Woody Bygghandel AB i oktober och Larssons begravningsbyrå & juridik AB i november.

Näringslivsutskottet består av ordförande Bertil Larsson (SÖS), kommunalråd Torbjörn Karlsson (S), Mats Sjöslätt (C), Lars Mikkelä (M) och Henrik Silfverstolpe (L). Med på besöken finns näringslivschef och olika företrädare för de olika förvaltningarna.
Från rebell till modell

Thu, 26 Jan 2017 14:22:12 +0100

12 kommuner har anmält intresse att delta i utvecklingsprojektet Trelleborgsmodellen där Trelleborgs kommun kommer att leda ett förändringsarbete kring arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och ensamkommande barn och unga.

Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgsmodellen. Under torsdagen samlas de intresserade kommunerna för ett första möte för att ta del av upplägg och innehåll i projektet.

- Vi har ett arbets- och förhållningssätt som väcker stort intresse bland andra kommuner runt om i Sverige, säger Cecilia Lejon förvaltningschef i Trelleborgs kommun. Efter att under många år har varit något av en rebell inom området går vi nu över i en ny fas där vi står modell.

- Modellen kommer stå som grund för de kommuner som deltar i projektet, sen kommer varje kommun att behöva anpassa till sin verklighet för bästa genomslag säger Eleonor Schlyter, projektsamordnare för arbetet.

Utöver att de deltagande kommunerna förväntas ha en driftsatt produktionsapparat vid projektets målgång i mars 2018 är syftet även att prova modellen för interkommunalt lärande något som både SKL och Vinnova är intresserade av.

- Nu har berörda kommuner till den 9 februari på sig att inkomma med slutligt ställningstagande för sitt deltagande och därefter kör vi igång med en första lärträff på plats i Trelleborg i början av mars, säger Cecilia Lejon.

För mer information:
Cecilia Lejon, 0410-73 34 33
Förvaltningschef, Trelleborgs kommun

Eleonore Schlyter, 0410-73 30 90 
Projektsamordnare Trelleborgsmodellen
Äntligen invigning av Granlunda Förskola!

Thu, 26 Jan 2017 14:18:44 +0100

Hela förskolan hade samlats i januarikylan för att tillsammans med Barbro Ekerlund, verksamhetschef Förskola, och politiker från Bildningsnämnden äntligen officiellt inviga Granlunda förskola.Förskolan har byggts till och moderniserats inifrån och ut till ändamålsenliga lokaler skräddaranpassade för verksamheten. Det går inte att ta fel på barnens och personalens engagemang för sin förskola. Det officiella bandet klipptes av två barn från 5-årsavdelningen Snurran som varit med på förskolan under hela projektet, Millie och Younes, och efter lite kämpande med saxen så blev det till slut avklippt. Efter invigningen fick de som kommit en rundtur i förskolan och se de nya lokalerna och möjligheterna med en genomtänkt arbetsmiljö. Stora öppna rum med glaspartier för full insyn i verksamheten. Vägar ut till gården och utemiljön från avdelningarna, med möjlighet att under vackra dagar äta ute i anslutning till sin avdelning. En ”sova-ute” avdelning inomhus för de minsta barnen som sover middag. - Till sommaren blir det väldigt varmt här inne så vem vet kanske vi kan odla tomater som i ett växthus här då, säger Maria Solis som leder oss runt på förskolan. - Som man kan sätta ut sen i odlingslådorna på gården, fyller Barbro Ekerlund på med. Förskolan har också fått Grön flagg för sitt arbete med hållbar utveckling och senare kommer det även att bli ett officiellt erkännande och hissande av flagga på förskolan. Så det lider ingen brist på möjligheter att fira någonting på Granlunda förskola. Granlunda förskola ligger i centrala Trelleborg och består av sex avdelningar, med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna är uppdelade kring yngre barn, äldre barn och en 5-års avdelning. Namnen på avdelningarna för de yngre barnen är Gunghästen, Nallen och Kulpåsen, de[...]På väg!

Thu, 19 Jan 2017 09:05:52 +0100

På onsdagen hade Vannhögsskolans elever en heldag om pengar, entreprenörskap och jobb genom projektet På väg!. Projektet som drivs av Transfer siktar mot att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap.Under fyra pass fick eleverna i insikt i olika yrkesgrupper och tankar om första arbetsintervjun, Passen leddes av representanter för Swedbank, Vale Miftadi och Jenni Palm, UF, Sofia Livman, Drömmarnas hus, Luz Rivas och Anders Angel, samt som representant för Ingenjörer, Sabine Alexandersson. I drömmarnas hus pass pratade man om att söka jobb. Vad krävs för att få ett jobb och vad har man skaffat sig för erfarenheter som man kan använda och framhäva? Kan ett fritidsintresse ge några fördelar? Tillsammans kunde man konstatera att så var det nog ändå, även om de flesta tycktes lite osäkra på det i början. En lagidrott kan ge erfarenheter i att samarbeta, att simma kan ge erfarenheter som att träna och kunna lägga i en andra växel om det behövs. Snart nog identifierades ord som ansvar, respekt, uthållighet, träning och liknande. Allt saker som är bra att kunna framhäva och visa vid en intervju. Efter rollspel där eleverna provade på att söka jobb följde en sammanfattning av viktiga lärdomar. Artig, komma i tid, respekt, fokuserad. I ett annat rum står Sabine och pratar om titeln Ingenjör som innebär, enligt Sabine, en möjlighet att göra vad man vill. För Sabines del att köra U-båt i skärgården eller 10 miljoners prototypbilar. Nöjda elever gick mellan passen under dagen och fick lära sig både det och det andra och inte minst fått en del nya insikter om framtida yrkeskarriärer och viktiga lärdomar med sig. På väg! Projektleds av Transfer, finansieras av Sparbanksstiftelsen Skåne och Gripen samt sker i samarbete med Drömmarnas hu[...]Lokala åkeri- och logistikföretag bjuds in till kreativa samtal

Wed, 18 Jan 2017 14:09:06 +0100

Som en del i arbetet med projektet Kuststad 2025 ska Östra Industriområdet omvandlas och Trelleborg Business Centre etableras. En omvandling från dagens industriområde till ett område för framtidens transport- och logistikbransch.

Den lokala åkeri- och logistiknäringen bjuds in till samtal om Trelleborgs kommuns utveckling med koppling till transport och logistik.

- Var finns möjligheterna och hur kan vi främja en utveckling i den riktningen? Vad vill man att ett modernt framtida logistikcentrum i Trelleborg ska innehålla? Vilka är trenderna i branschen? Hur ser det ut i framtiden? Frågorna är många och det är därför vi bjuder in branschen till samtal, säger Ulf Bingsgård, näringslivschef i Trelleborgs kommun i en kommentar.

Branschens kunskaper, tankar och erfarenheter vill vi gärna ta del av. Vi kommer föra ett samtal kring detta över en lunch den 10 februari. Från Trelleborgs kommuns sida kommer Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025, och Ulf Bingsgård, näringslivschef.

Frågor besvaras av Ulf Bingsgård, telefon: 0708-81 7110.
Allt från anestesiläkare till rörmokare – 369 personer från bidrag till egen försörjning under 2016

Thu, 12 Jan 2017 13:47:33 +0100

Under 2016 har 369 trelleborgare gått från bidragsberoende till egenförsörjning genom arbete eller studier. Det är ett av många goda resultat när arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun sammanfattar året som gått.

Av de 369 personer som gått från bidrag till arbete eller studier har 300 personer fått anställning i 3 månader eller mer. Bland de 130 yrkestitlarna kan man hitta allt från anestesiläkare, växtodlare, barnskötare och rörmokare.

- Det är ett fantastiskt resultat och är en direkt effekt av vårt etableringsperspektiv och nära samarbete med näringslivet i regionen, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Arbetsmarknadsförvaltningen lade drygt 20 miljoner kronor på arbetsmarknadsåtgärder under år 2016. Om de 369 personerna skulle fortsätta uppbära försörjningsstöd under 2017 skulle detta kosta kommunen cirka 32,8 miljoner kronor. Varje satsad krona på arbetsmarknadsåtgärder under 2016 kan därmed bedömas ge en besparing på cirka 1,63 kronor under år 2017.

Mer information
Cecilia Lejon, 0708-817 1 44
Förvaltningschef, arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun
Ett steg närmare en ny hamninfart

Tue, 10 Jan 2017 12:27:04 +0100

Den 18 januari påbörjas utredningen som ska kartlägga förutsättningarna för de alternativa placeringarna av den nya östliga hamninfarten. Det är konsultföretaget Tyréns som ska utföra uppdraget.Stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 har för 2017 beviljats 5,25 miljoner kronor till det inledande arbetet med att utveckla Trelleborg som regional kärna med en bred arbetsmarknad och attraktiva boendemiljöer. – Under fjoråret har mycket energi gått åt till att bemanna projektet och strukturera arbetsformer. Efter att budgeten beslutats är vi nu redo att börja arbeta praktiskt i de olika delprojekten. Vi kommer att äska ytterligare medel hos kommunstyrelsen när så krävs, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Inom projektet börjar planerna för det kommande året ta form. Under 2017 tas ett första steg i delprojektet Ringvägen. Efter upphandling står det klart att det är konsultfirman Tyréns som ska utreda förutsättningarna för olika placeringar av den framtida hamninfarten. Resultatet ska redovisas i vår och frågan ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Samtidigt jobbar Trelleborgs Hamn AB vidare med hamnflytten. I dagsläget finns alla tillstånd som krävs på plats och just nu pågår projektering av två färjelägen i öster. Hamnflytten är, tillsammans med ny ringväg och hamninfart, förutsättningen för att Trelleborg ska kunna skapa Sjöstaden. Den nya stadsdelen kommer i sin tur att stärka Trelleborg som regional kärna och som bostadsort komplettera Malmö- och Lundregionen där det råder stor brist på bostäder. Andra planerade aktiviteter under 2017 Den europeiska arkitekttävlingen Europan, där Trelleborg deltar med Sjöstaden pågår hela år[...]Arkitekter ska rita framtidens Övre

Mon, 09 Jan 2017 07:00:14 +0100

Tre arkitektfirmor ska under början av 2017 rita förslag på hur Övre och Stadsparkskvarteren kan utvecklas i framtiden. Det är nästa steg i Trelleborgs kommuns arbete med att bebygga det tidigare busstorget.

Totalt var det sju arkitektbyråer som lämnade in anbud när uppdraget direktupphandlades i december. Efter utvärdering står det klart att det blir Gehl Architects, Arkitema och Okidoki Arkitekter som får uppdraget att rita förslag på framtidens Övre och Stadsparkskvarteren – ett område på ca 12 hektar.

­– Vi fick in många intressanta anbud men dessa stack ut. Alla tre har lämnat in inspirerande, tydliga och förtroendeingivande anbud, säger planarkitekt Fredrik Magnusson som är projektledare för de långsiktiga planerna för Övre.

Arkitekterna ska presentera resultatet av uppdraget i mars. Ingen vinnare kommer att utses utan alla tre arkitektbyråernas förslag kommer att ligga till grund för kommunens arbete med att utveckla ett planprogram för platsen.

Fredrik Magnussons förhoppning är att de tre förslagen ska innehålla möjliga helhetsstrukturer för området men också idéer inom projektets tre fokusområden; genus, ljudmiljö samt energiförsörjning och klimatanpassning.

– Vi kommer att titta på de tre förslagen för att hitta det bästa i varje, säger Fredrik Magnusson.

Det före detta busstorget har sedan kollektivtrafiken flyttade därifrån i december 2015 väckt mycket uppmärksamhet hos arkitekter och exploatörer. Bland arkitektbyråerna som tillfrågades inför direktupphandlingen fanns ett stort intresse för att delta i utvecklingen av Övre i synnerhet, men även för Trelleborg i allmänhet.
Frågor och svar om maten på Östergården

Wed, 28 Dec 2016 13:00:00 +0100

SVT:s inslag den 22 december om maten på Östergårdens äldreboende i Trelleborg har väckt starka reaktioner. Socialförvaltningen och serviceförvaltningen lämnade samma dag en kommentar på webbplatsen. Här belyser vi situationen ytterligare.Får hyresgästerna på Östergården bara gröt och fil att äta till middag?- Nej, naturligtvis inte. Lagad varm mat serveras mitt på dagen. Sedan serveras en varierad meny på kvällen. Betalar hyresgästerna på Östergården 43 kronor för en tallrik fil?- Avgiften för mat är 2 801 kronor per månad. Per dygn blir det cirka 93 kronor. För den summan får hyresgästerna frukost, förmiddagsfika, lagad varm mat mitt på dagen, eftermiddagsfika och kvällsmat. Ytterligare mellanmål är också möjligt att ordna samt något extra före läggdags. Fick hyresgästerna på Östergården bara en smörgås till jul?- Nej, självklart inte. Hyresgästerna på Östergården serverades en julbuffé med bland annat skinka, brunkål, ägg, sill, prinskorv, köttbullar, potatis och rödbetssallad. Till efterrätt blev det ris à la Malta. Julhelgen har också bjudit på honungsglaserade revben och Janssons frestelse. Har politikerna i socialnämnden beslutat att skära ner på de äldres mat?- Nej, det har de inte. Grunden till projektet på Östergården är att verksamheten såg att hyresgästerna åt dåligt och att mycket av maten fick slängas och provade därför en ny lösning med måltiden på kvällen. Vilka signaler har verksamheten fått efter den förändringen?- Positiva. Hyresgästerna äter mer än tidigare. Mindre mat kastas. Hyresgästernas hälsotillstånd har följts upp, viktkontroller har gjorts. Hyresgä[...]Med anledning av inslag om mat på Östergården

Thu, 22 Dec 2016 13:04:48 +0100

SVT har i dag på nyheterna gjort ett reportage om den mat som serveras på äldreboendet Östergården. Eftersom många medborgare nu med rätta blivit upprörda över det som sägs vill vi här kommentera inslaget.För ett år sedan upplevde personalen på Östergården att det kastades mycket mat. De äldre åt inte det som man serverade. Det är inte roligt för någon att servera mat till äldre som behöver äta men som inte vill ha det som serveras. När man är äldre och dessutom lider av flera sjukdomar som till exempel demens så är det vanligt att man inte har samma aptit eller önskan om mat som när man var frisk. Det är också vanligt att upplevelsen av smak förändras. Detta är bakgrunden till det projekt som startades på Östergården för att se om man istället för två lagade mål mat om dagen serverade ett lagat mål mat om dagen samt en enklare måltid på kvällen. Personalen som varje dag träffar de äldre får en god bild av vad som passar varje enskild hyresgäst och det är deras kunskap vi utgått ifrån. Hyresgästerna skulle även få större möjlighet att påverka vad som serveras. Projektet har än så länge visat att de äldre äter mer och visar att de är nöjda. Vår slutsats av projektet är att det är bättre att servera mat som de äldre vill ha än att vi slänger näringsrik kost som de äldre inte äter. I inslaget får man uppfattningen om att det bara serveras enkel färdigmat så som gröt till våra äldre. Det stämmer inte. Är man hyresgäst på Östergården serveras man flera mål mat om dagen. Frukost, förmiddagsfika, mitt på dagen lagad varm mat med efterrätt, eftermiddags[...]Nu tar näringslivsutskottet steget ut i näringslivet

Fri, 16 Dec 2016 10:00:00 +0100

På måndag, den 19 december, börjar en ny fas för näringslivsarbetet i Trelleborgs kommun. Näringslivsutskottet tar steget ut ur Rådhuset och förlägger sina möten på företag runt om i kommunen.

Första företaget som får besök är Hotell Dannegården, Restaurang Strandgatan 32 by Dannegården samt Fastighetsbolag Ivholt AB.

- Företagsbesök är bra sätt för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. Vi får möjlighet att få insikt i olika företags villkor och branscher. De ger möjlighet till respons på det som är bra och vad vi kan utveckla, säger näringslivschef Ulf Bingsgård.

En gång i månaden kommer företag besökas av näringslivsutskottet. Mellan dessa besök kommer givetvis andra typer av företagskontakter och besök att genomföras. Under 2017 kommer följande företag besökas – Bergkvara buss AB i januari, Reppu Montage och Svets AB i februari, butiker i Valengallerian i mars, AM Rental AB i april, EA Installationer AB i maj, Prestando AB i juni samt KLS Ugglarps i september. Än är kvar att boka besök i oktober, november och december.

Näringslivsutskottet består av ordförande Bertil Larsson (SÖS), kommunalråd Torbjörn Karlsson (S), Mats Sjöslätt (C), Lars Mikkelä (M) och Henrik Silfverstolpe (L). Med på besöken finns näringslivschef och olika företrädare för förvaltningarna.
Trelleborg - en tillväxtmotor

Thu, 15 Dec 2016 11:15:51 +0100

Nu sällar sig Tillväxtverket till skaran som tror på Trelleborg som en stark kommun att räkna med i framtiden. Verket anslår nära två miljoner kronor för att utveckla Trelleborg som en pådrivande kraft i regionen. Också Region Skåne går in med pengar i samma projekt.Projektet har namnet; Flerkärnighet för ökad tillväxt i Skåne/Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne. Verket har beviljat kommunen stöd med 49,99 procent av de bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 1 988 000 kronor. Trelleborgs del kommer att i reda pengar kosta runt 400 000 kronor, plus personella insatser. Också Region Skånes andel ligger runt 400 000 kronor. - Projektet ligger i linje med Tillväxtverkets insats Tillväxtskapande samhällsplaneringen och Utveckla svenska städer till regionala tillväxtmotorer, säger Åsa Bjelkeby som fattat beslutet för Tillväxtverkets räkning. - Trelleborgs kommun kommer att utveckla arbetsmetoder och utarbeta kunskap om vad det innebär att vara regional tillväxtmotor. Det kommer att ske genom ett ökat samspel mellan olika kommuner, regionala aktörer och näringslivet i planerings- och utvecklingsfrågor med målsättningen att stärka näringslivets konkurrenskraft. Syftet med projektet är att arbeta fram ett gediget underlag som ska leda till strategier som stärker Trelleborg som regional kärna. Dessa kommer att ligga till grund för den fysiska planeringen och transportstrategin som i första hand kommer att arbeta med planerna för Kuststad 2025. Det mer långsiktiga syftet är att också i övrigt bidra till kommu[...]Trelleborg vill bygga landets bästa ridanläggning

Wed, 14 Dec 2016 09:10:21 +0100

Om två år - i juletid 2018 – är målet att spaden ska sättas i jorden för det som ska bli Sveriges bästa ridanläggning. Kommunledningen och representanter för två av kommunens ridföreningar är överens om ambitionen att gemensamt skapa ett ridcenter i Trelleborg. Det är viktigt av många orsaker, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Ridsporten är en av de stora idrotterna i landet, och flertalet av utövarna är flickor. Många ridanläggningar fungerar också som fritidsgårdar, och här möts människor av olika åldrar och med olika förmågor. I veckan hölls ett inledande möte med kommunledningen och representanter från Trelleborgs Ryttareförening, TRF, och Kyrkoköpinge ryttarförening. Föreningarna har delvis olika inriktning på sin verksamhet men delar passionen för hästar och den möjlighet detta ger till en rik fritid. Båda föreningarna arrenderar idag sin mark och sina byggnader av kommunen, med undantag av ridhuset på Brosjödal. Båda föreningarna verkar i utkanten av Trelleborg och är beroende av betesmark, ridstigar, cykelled och kollektiva transportmedel. 2014 gjordes en utredning om ridsporten i Trelleborg. I denna pekades bland annat på framtida behov och det faktum att de ideellt arbetande styrelserna idag får lägga mycket tid och pengar på att underhålla fastigheter. - Vi ser mycket positivt på ett samarbete om en gemensam anläggning, säger Gunilla Jönsson från TRF. Det finns exempel runt om i landet där flera föreningar samsas om ett ridcenter. Då kan vi koncentrera oss på ver[...]1,3 miljoner för att sprida trelleborgsmodell

Tue, 13 Dec 2016 11:17:08 +0100

Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgs modell för arbete med arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering av ensamkommande barn och unga.Trelleborgs kommun har ett arbets- och förhållningssätt som väcker stort intresse bland andra kommuner runt om i Sverige. Hittills i år har mer än 70 kommuner gjort studiebesök för att på plats få ta del av organisation, synsätt, metoder och resultat. Med hjälp av bidraget från Vinnova ska nu ett utvecklingsprogram startas för ett 15-tal kommuner som visat stort intresse för Trelleborgs modell att arbeta. - Programmet kommer att köra igång under våren 2017, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun. De deltagande kommunerna bjuds in till gemensamma träffar där vi tillsammans tar oss fram till bästa process för respektive kommun. I oktober 2016 vann Trelleborgs kommun Vinnovas och SKL:s innovationspris för offentlig sektor för sitt arbete med förändrat synsätt och digitalisering och handläggning av försörjningsstödet. Resultatet av det projekt man nu blivit beviljade pengar för kan bli en modell för Vinnova och SKL att jobba vidare med framtida vinnare av Innovationspriset. - Parallellt med träffarna kopplar vi utvärdering och följeforskning för att säkerställa mätbarheten i framtiden och för att testa konceptet. Det handlar om att hitta ett format där de nya kommunerna kan dra ny[...]Missförhållande enligt Lex Sarah på barnboende

Wed, 07 Dec 2016 12:49:40 +0100

I en akut situation flyttade barn in i en bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS. Det fanns dock brister kopplade till både bostaden och planeringen av verksamheten. Situationen anmäldes enligt Lex Sarah och socialnämnden lämnar nu rapporten vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).En LSS-handläggare gjorde anmälan efter att ha besökt barnboendet. I rapporten pekas det bland annat på brister gällande bostadens inne- och utemiljö, personalens förutsättningar för att utföra arbetet och att bostaden inte är anpassad utifrån barnens behov. Den interna utredningen är avslutad. Där görs bedömningen att det inte kan uteslutas att det inträffade har inneburit en risk för allvarligt missförhållande för barnen. Rapporten kommer därför att anmälas till IVO. Starten av boendet skedde akut för att finna en lösning för ett barn med behov av boende och omvårdnad. I utredningen görs bedömningen att det funnits brister i ansvaret och tydligheten kring hur verksamheten skulle bedrivas efter det akuta skedet. Planering och beslut kring en permanent lösning borde ha skett direkt efter den akuta starten. Tydlighet och stabilitet i personalfrågan borde också ha säkerställts. Sedan situationen anmäldes har flera åtgärder vidtagits. En ny enhetschef har tillsatts och en teamledare finns som stöd till chefen. Tillsvidareanställd personal med relevant kompetens och erfarenhet arbetar på boendet. Bristerna i inne- och utemiljön har åtgärdats. För mer [...]Trelleborg fortsätter inspirera till nytänkande

Mon, 05 Dec 2016 10:44:07 +0100

Politiker och tjänstepersoner från Örebro kommun besöker under måndagen Trelleborgs kommun och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningens arbete lockar många intresserade till kommunen – med dagens studiebesök inkluderat kan man räkna till 75 studiebesök och föreläsningar under 2016.Trelleborgs kommun utmärker sig både vad gäller arbetssätt och hur man valt att organisera sig kring arbetsmarknadsfrågor, handläggning av försörjningsstöd samt arbetet med målgruppen ensamkommande unga. De 20 representanter från Örebro kommun som besöker Trelleborgunder måndagen fick höra talas om arbetsmarknadsförvaltningens arbete genom andra kommuner som varit här, blev nyfikna och bestämde sig för att själva göra ett besök. På programmet står bland annat en presentation av arbetsmarknadsprocessen och arbetet som kommunen utförde med flyktingmottagandet under hösten 2015. - Vi vill gärna höra mer om metoderna och vad det är som gör att man lyckas så bra i Trelleborg, säger Stefan Sjöbäck från vuxenutbildning och arbetsmarknad i Örebro kommun. Det processinriktade arbetet, tankesättet och de goda resultat Trelleborgs kommun kan visa på har lockat besökare från andra kommuner och organisationer under flera år, men under 2016 har antalet studiebesök och föreläsningar ökat markant. - Det är naturligtvis jätteroligt att ryktet om vårt goda arbete sprider sig och att vi kan vara med och inspirera andra kommuner till att tänka i nya bano[...]Nu frågar vi näringslivet

Fri, 02 Dec 2016 09:17:42 +0100

Trelleborgs kommun tar nya tag för att öka dialogen med näringslivet i Trelleborgs kommun. För att öka förståelsen för och dialogen med näringslivet lanseras nu Månadens fråga.

- Vi har varje vecka drygt hundra kontakter med näringslivet i form av besök och telefonsamtal. Månadens fråga är en utveckling av vårt utdrag och det känns spännande säger Patrik Möllerström, enhetschef för arbetsmarknadsprocessen på Arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun.

- Detta är ett bra sätt att använda sig av befintliga kanaler för att få inspel från näringslivet kring olika frågor. Resultaten kommer presenteras på näringslivsfrukosten #trelle0745 och för näringslivsutskottet och bli en del i utvecklingen för ett bättre företagsklimat, säger Ulf Bingsgård, näringslivschef i Trelleborgs kommun.

- Arbetsmarknadsförvaltningen har under lång tid haft god dialog med näringslivet i Trelleborg. Bra att vi kan utveckla och samarbeta för att öka upp dialogen, avslutar Cecilia Lejon, förvaltningschef, Trelleborgs kommun.

Den första frågan som kommer ställas är Vilken typ av företag vill du få till Trelleborg?. En fråga som ställer för att underlätta i arbetet att attrahera nya företag till Trelleborg.
Yrken och talanger testas under EM i yrkeskunskap

Tue, 29 Nov 2016 15:32:03 +0100

200 elever med lärare från Söderslättsgymnasiets samtliga yrkesprogram besöker EuroSkills - Europas största tävling i yrkesskicklighet. Besökarna kommer att kunna se på när cirka 500 unga skickliga yrkesutövare från hela Europa tävlar om EM-titeln i 35 yrken.EuroSkills är en unik möjlighet att låta Söderslättsgymnasiets elever inspireras av skickliga ungdomar, prova på olika yrken och lära sig mer om de olika programmen och vägarna till jobb. Ungdomar, studie- och yrkesvägledare och företag kommer att finnas på plats. - Vi vill inspirera våra elever och visa yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling. Våra elever ska vara stolta i sina yrkesval!, säger Eva Ekmark. 40 000 besökare beräknas vara på plats när evenemanget genomförs den 1-3 december i Göteborg. Söderslättsgymnasiets elever besöker Euroskills den 1 december. Genom Raka vägen, bildningsförvaltningens ESF-finansierade satsning, kan 200 elever från olika årskurser på följande program åka med: Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet (frisör) Vård och omsorg Medföljande elever får inför besöket olika uppgifter som ska dokumenteras och följas upp på olika sätt. Det är första gången tävlingen arranger[...]Projekt ska underlätta etablering

Thu, 24 Nov 2016 10:52:35 +0100

Trelleborgs kommun har sökt och blivit beviljade medel från Länsstyrelsen för att stärka upp arbetet med boendefrågor för nyanlända. Projektet kommer drivas i samarbete med Trelleborgshem, ABF och Hyresgästföreningen.Enligt bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016 är en kommun skyldig att ta emot och erbjuda bostad till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till kommunen. Under 2017 ska Trelleborgs kommun ta emot minst 169 personer och har därför behov av både bostäder och ett pedagogiskt program för boendeintroduktion för nya trelleborgare. - Projektet ger oss möjlighet att utveckla vårt arbete med bosättning för nya trelleborgare som anvisats till kommunen och det ser vi väldigt positivt på! Vi kommer att fokusera på boendeintroduktion och samverkan för att de som anvisats till kommunen ska få så bra förutsättningar som möjligt till snabb etablering, säger Zara Göransson-Tosic, biträdande avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun Målgruppen för projektet är dels nyanlända vuxna och barnfamiljer som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till Trelleborgs kommun, dels fastighetsägare och andra privatpersoner som kan tänka sig att hyra ut bostäder till nyanlända. För att göra detta möjligt kommer en boendekoordinator att rekryteras som får i uppdrag att koordinera arbetet med samarbetspa[...]Allmänheten bjuds in till trygghetsvandring kring resecentrum

Thu, 17 Nov 2016 11:17:10 +0100

Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor. En trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i.

Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse, nedskräpning etc. kan man identifiera platser som upplevs otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder.

Tillsammans med polisen bjuder Trelleborgs kommun in till en trygghetsvandring i området kring resecentrum. Vandringen vänder sig till personer som bor, vistas eller är verksamma i kommunen.

Vandringen genomförs den 29 november klockan 18.00–20.00.

Program

Samling utanför entrén till Brandstationen, Nygatan 15 samt kort information om vandringens syfte och upplägg.

Trygghetsvandring enligt karta.

Återsamling på Brandstationen för kaffe och genomgång av dokumentation.

Anmälan sker genom e-post till sofie.liljeberg@trelleborg.se senast den 25 november.

Karta över trygghetsvandringens sträckning (PDF-dokument, 48 kB)