Subscribe: W3C/Sweden
http://w3c.sics.se/rss/rss_2_0.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
arbetsgruppen för  arbetsgruppen  att  för  förslag  group” publicerat  group”  webben  working group”  working    ”web 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: W3C/Sweden

W3C/SwedenW3C technologiesLast Build Date: Thu, 19 Oct 2017 14:17:02 +0200

Copyright: Copyright 2010, w3c
 Svenska W3C-kontoret säger tack och farväl

19 Oct 2017 12:16:19 GMT

Nu avslutar SICS sitt värdskap för det svenska W3C-kontoret. Det arbete som globala W3C utför med att ta fram webbstandarder fortsätter som vanligt.Ny Proposed Recommendation: sociala webben ... ”WebSub”

09 Oct 2017 11:33:01 GMT

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag till infrastruktur som stöder den sociala webben.Ny Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition”

09 Oct 2017 11:30:08 GMT

HTML 5.1, andra utgåvan, vilken är framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.Ny Candidate Recommendations: audio-video ... ”Audio Output Devices API”; ” Capture and Streams”

09 Oct 2017 11:25:53 GMT

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har publicerat två genomarbetade förslag till hantering av audio och video i webbläsare.Toppledarmöte: möte med näringslivet i San Francisco i november 2017

02 Oct 2017 09:20:44 GMT

Experter i chefsposition inom näringslivet träffas vid ett toppledarmöte arrangerat av W3C, för att diskutera webbens påverkan på näringslivet.Nya Candidate Recommendations: säkerhet ... ”ODRL Information Model”; ”ODRL Vocabulary & Expression”

02 Oct 2017 09:13:41 GMT

Arbetsgruppen för digitala rättigheter och skyldigheter (”Permissions and Obligations Expression Working Group”) har nu publicerat två genomgranskade förslag till språk för rättigheter och skyldigheter: ODRL.Workshop annonseras: virtuell-realitet ... ”WebVR Authoring: Opportunities and Challenges”

25 Sep 2017 09:31:25 GMT

Idag meddelar W3C att en workshop kommer att äga rum i december, fokuserad på hur webben kan användas för att skapa upplevelser via virtuell realitet (VR).Ny Candidate Recommendation: tillgänglighet ... ”Core Accessibility API Mappings 1.1”

25 Sep 2017 09:23:03 GMT

Arbetsgruppen för rika Internet-tillämpningar (”Accessible Rich Internet Applications Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag till API som ger stöd för tillgänglighet.Ny Recommendation: innehåll ... ”Encrypted Media Extensions (EME)”

19 Sep 2017 11:52:20 GMT

En ny webbstandard har nu blivit antagen: hantering av krypterat innehåll på webben (EME).Intressegrupp förnyad: näthandel ... Web Commerce Interest Group

19 Sep 2017 11:57:37 GMT

W3C:s intressegrupp för webbhandel (”Web Commerce Interest Group”) har fått förlängt förordnande, med delvis nya mål.Nya Working Drafts: sakernas-webb ... ”WoT Architecture”; ”WoT Thing Description”; ”WoT Scripting API”

19 Sep 2017 11:45:59 GMT

Arbetsgruppen för sakernas webb (”Web of Things Working Group”) har nu tagit fram förslag till specifikation av tre grundläggande teknologiområden inom sakernas-webb.Nya Candidate Recommendations: webb-betalningar ... ”Payment Request API”; ” Payment Method Identifiers”

19 Sep 2017 11:43:34 GMT

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu levererat två genomgranskade förslag om teknologi för att stödja betalningar på webben.Nytt Working Draft: presentation ... ”Intersection Observer”

19 Sep 2017 11:40:34 GMT

Arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”) har nu levererat ett första utkast om hur man kan få information om hur delar av en visuell presentation överlappar varandra.Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... ”Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0 ”

19 Sep 2017 11:37:27 GMT

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll (”Web Content Accessibility Guidelines Working Group”) har publicerat en uppdatering av förslaget till hur man testar att webbinnehåll uppfyller tillgänglighetskrav.