Subscribe: интернет реклама
http://internetreklama.com/category/bulgaria/esignature/feed/
Preview: интернет реклама

Електронен подпис – интернет реклама и SEO оптимизацияинтернет реклама статии и новини за SEO оптимизация web 2.0 SMO социални мрежи и реклама в интернетLast Build Date: Fri, 08 Sep 2017 09:02:07 +0000

 Електронен подпис

Fri, 09 Aug 2013 10:30:41 +0000

Електронният подпис е средството, което ми осигурява възможността единствено аз да съставям електронни документи от свое име. За да се сдобия с електронен подпис, трябва първо да избера доставчик на удостоверителни услуги. Следва да подам писмено искане до него, че желая да ми се издаде електронен подпис, като трябва да упомена от кой вид да […]Електронна фактура

Wed, 14 Nov 2007 08:46:00 +0000

Изнервени от бързане и счетоводни срокове, всяка компания с удоволствие би си спестила тези усилия. Новата услуга е-фактура на Банксервиз АД предлага именно това на фирми, учреждения и граждани. Тя намалява с почти 80% разходите за отпечатване и доставка на фактури, но и спестява време по веригата поръчка – фактуриране – плащане. Приблизителната цена за […]Търговски регистър и електронен подпис

Wed, 03 Oct 2007 04:46:51 +0000

Юридически и технологични причини налагат уреждането и прилагането на технологии за многократно подписване на електронни документи. В едни случаи документът, като например дружествен договор, трябва да бъде подписан от всички съдружници. Наредбата в 10 вида регистрации изисква документи, съдържащи повече от един подпис. В други случаи многократно подписване се налага в технологичните процедури, осигуряващи доверие […]Електронен подпис и търговски регистър 2

Tue, 25 Sep 2007 07:59:16 +0000

Въвеждането на електронния търговски регистър е необходимо да бъде извършено така, че правото да се възползва от преимуществата на новите технологии, а не да създава фикции в стремежа си да преодолее или овладее техни оригинални качества. В момента обаче съществуват правни празноти, които следва да бъдат преодолени, за да действа успешно регистърът. Преходът към електронен […]Закон за електронния документ и електронния подпис

Tue, 31 Jul 2007 08:16:55 +0000

Валидност на електронните документи Законът за електронния документ и електронния подпис не създава необходимите правни условия за използване на електронни подписи и документи (популярно изложение на темата) проф. д-р Вихър Кискинов Законът за електронния документ и електронния подпис действа от октомври 2001 г. В този близо 6-годишен период у нас възникнаха четири доставчика на удостоверителни […]Документи за електронен подпис

Fri, 18 May 2007 07:03:50 +0000

Необходими документи за електронен подпис За електронен подпис на физическо лице: 1. Копие от документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, заверено от заявителя. Необходим е и оригиналът на личната карта, за да се сравни достоверността на копието. 2. Подписано искане за издаване на сертификат. 3. Подписан договор за удостоверителна услуга. 4. Подписана и […]e-Подпис пести време, пари и нерви, дава пълна сигурност

Fri, 18 May 2007 07:02:08 +0000

Електронният подпис направи възможно плащането на данъци и такси по Интернет, получаването на достъп до конфиденциална информация, възможност за електронно подписване на документи и договори, редуцирането на разходите и времето при комуникация с държавни институции. С универсалния електронен подпис (УЕП) може да се подават финансови отчети и поверителна информация, да се получават справки за социално […]36 лева с ДДС за пакет универсален електронен подпис

Tue, 15 May 2007 14:29:09 +0000

Първият регистриран доставчик на удостоверителни услуги в България „Информационно обслужване“ АД обявява промоционални цени за универсален електронен подпис (УЕП) Stamplt. Комплектът на УЕП включва: сертификат, смарт карта и карточетец на цена от 36 лева с ДДС за юридически и физически лица. Универсалният електронен подпис ще се предлага във всички клонове на „Информационно обслужване“ АД в […]Закон за електронния документ и електронния подпис

Sat, 12 May 2007 06:14:28 +0000

Орган на издаване: НС Държавен вестник: 38/2007 Обн. 11.05.2007 Закон за електронния документ и електронния подпис Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Приложно поле Чл.1. (1) Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. (2) Този закон не се прилага: 1. относно сделки, за които законът изисква квалифицирана писмена […]Инфонотари

Fri, 20 Apr 2007 09:38:48 +0000

Малкият бизнес разбира предимствата на електронния подпис Цените на електронния подпис са между 20 и 80 лева за физически лица и между 50 и 84 лева за юридически лица „Инфонотари“ ЕАД е търговско дружество, създадено през 2004 г., еднолична собственост на „Датамакс систем холдинг“ АД, и е регистриран доставчик на удостоверителни услуги по Закона за […]