Subscribe: Idescat. Novetats
http://www.idescat.net/novetats/?m=rss
Preview: Idescat. Novetats

Idescat. NovetatsActualitzacions de resultats estadístics i principals notícies d'Idescat.cat, el lloc web de l'estadística oficial de Catalunya Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2017

2018-03-20T09:05Z

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 3,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 4,9% respecte a un any enrere.Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2018

2018-03-16T13:43Z

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al primer trimestre del 2018 . El treball de camp es durà a terme a partir del dia 15 dels mes de març i tindrà una durada prevista de 20 dies naturals.Estadístiques de cost laboral. T4/2017

2018-03-16T11:23Z

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.828,38 euros a Catalunya al quart trimestre del 2017, un 0,3% més que al mateix trimestre del 2016.Índex de vendes en grans superfícies. 01/2018

2018-03-16T09:16Z

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha disminuït un 4,6% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l' índex de vendes en grans superfícies es publica en base 2015.Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. 2017

2018-03-15T10:06Z

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 234.651 milions d’euros al 2017, xifra que representa un creixement anual del 3,4%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.Comptabilitat trimestral. T4/2017

2018-03-15T10:01Z

El producte interior brut de Catalunya va registrar un augment del 3,5% interanual i del 0,8% intertrimestral al quart trimestre del 2017.Índexs de comerç al detall. 01/2018

2018-03-15T09:30Z

L'índex general de comerç al detall (base 2015=100) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex general de comerç al detall es publica en la base 2015.Índex de preus de consum. 02/2018

2018-03-13T09:21Z

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al febrer del 2018.Índex de producció industrial. 01/2018

2018-03-12T11:43Z

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex de preus industrials es publica en base 2015.Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018

2018-03-09T09:03Z

L'Idescat i el Departament de Cultura posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. El treball de camp de l'Enquesta s'inicia la primera setmana de març i s'allargarà fins al mes de setembre.Convocatòria del 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments

2018-03-07T12:34Z

El 21 de març finalitza el període d'inscripció a la novena edició del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Aquest concurs és organitzat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport de l'Idescat.Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-03-05T09:05Z

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 10,0% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017. En el conjunt de l'any 2017 el creixement de les vendes a l'estranger de productes d'alta tecnologia va ser d'un 9,0%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Comerç amb l'estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-03-02T09:03Z

Les exportacions van créixer un 6,5% interanual i les importacions un 5,2% a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017 les exportacions van créixer un 8,7% i les importacions un 8,3%, segons dades provisionals de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Despesa del turisme estranger. 01/2018

2018-03-01T11:18Z

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 912 milions d'euros al gener del 2018, xifra que suposa un increment de l'11,1% respecte el mateix període de l'any anterior.Turisme estranger. 01/2018

2018-03-01T10:39Z

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,0% interanual al gener del 2018.Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2017

2018-03-01T08:59Z

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,2% al desembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.131.688 persones.Estadística de l'estructura de les explotacions agràries. 2016

2018-02-28T11:20Z

L'Idescat difon les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2016, que actualitzen les del 2013; d'aquesta manera dona continuïtat a la sèrie històrica iniciada l'any 1993. L'organisme responsable d'aquesta operació estadística és l'INE.Indicadors de benestar i progrés social. 2017. Avanç

2018-02-28T09:52Z

L'Idescat presenta la primera actualització dels Indicadors de benestar i progrés social. S'actualitzen 16 indicadors amb dades del 2017 corresponents principalment als àmbits de Condicions de vida i treball, Educació, i Inclusió, drets i participació.Enquesta industrial de productes. 2016

2018-02-27T10:17Z

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 87.442 milions d'euros l'any 2016, un 0,3% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes (EIP).Índex de preus industrials. 01/2018

2018-02-23T13:51Z

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al gener del 2018. A partir d'aquest mes, l'índex de preus industrials es publica en base 2015.Estadística de l'activitat hotelera. 01/2018

2018-02-23T09:09Z

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,0% interanual a Catalunya al gener del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 01/2018

2018-02-22T10:24Z

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 1,8% interanual a Catalunya al gener del 2018 i es va situar en 83,22 euros.Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017

2018-02-22T09:47Z

La població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya era d'1.041.362 habitants a 1 de gener de 2017, xifra que representava un increment interanual de l'1,8%. L'augment es reflectia a 17 comarques, encapçalades pel Barcelonès (5,7%) i el Ripollès (4,0%).Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Dades definitives

2018-02-22T09:39Z

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2017 era de 7.555.830 habitants. Segons el lloc de naixement, el 64,9% eren nascuts a Catalunya, el 17,5% a la resta d'Espanya i el 17,6% a l'estranger. Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (83,0%), les Garrigues (81,6%), el Priorat (81,0%) el Berguedà (80,7%) i el Moianès (80,6%).Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017

2018-02-21T11:14Z

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2017

2018-02-21T10:46Z

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2017

2018-02-21T10:44Z

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,8% interanual a Catalunya al desembre del 2017.Posició competitiva en el sector industrial. T3/2017

2018-02-16T09:03Z

L' índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats al tercer trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,8 punts, això suposa un empitjorament d'1,1 punts en termes interanuals.Índex de preus de consum. 01/2018

2018-02-15T09:26Z

L'índex de preus de consum (IPC) augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al gener del 2018.Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

2018-02-09T11:17Z

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".Índex de producció industrial. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-02-08T11:55Z

L' índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 12,5% interanual a Catalunya al desembre del 2017. L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de producció industrial també va créixer un 3,9%, segons dades provisionals.Avanç de la variació del PIB. T4/2017 i any 2017

2018-02-07T11:03Z

En el conjunt del 2017, l'economia catalana va créixer un 3,4%, segons l'Avanç del PIB que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,8%.Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016

2018-02-07T10:55Z

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, junt amb la metodologia associada en format PDF.Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. 2017. Dades provisionals

2018-02-07T09:52Z

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 7,2% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.Estadística de l'activitat en càmpings. 2017. Dades provisionals

2018-02-06T09:30Z

El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 8,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.Enquesta de població activa. 2017

2018-02-05T09:40Z

La taxa d'atur es va situar en el 13,4% de mitjana a Catalunya el 2017, amb un total de 507.200 persones desocupades, un 14,6% menys que al 2016, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 156.700 llars, fet que representa un decrement del 16,1% interanual.Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2017

2018-02-05T09:30Z

S'ha actualitzat el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya amb les dades del Padró continu a data 1 de gener de 2017, que permet la consulta de la població per sexe de les entitats de població inframunicipals de Catalunya.Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2017

2018-02-02T09:26Z

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 10,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.Comerç amb l'estranger. 11/2017

2018-02-02T09:08Z

Les exportacions van créixer un 11,8% interanual i les importacions un 5,4% a Catalunya al novembre del 2017.Despesa del turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-02-01T12:16Z

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 6,8% interanual al desembre del 2017. L'any 2017, aquesta despesa total va augmentar un 9,6% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.Turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-02-01T12:09Z

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 13,9% interanual al desembre del 2017. En el conjunt de l'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2017

2018-02-01T08:53Z

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 9,2% interanual al quart trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.Xifres de Catalunya 2018

2018-01-31T11:00Z

L'Idescat ha editat el fullet Xifres de Catalunya 2018, en què es presenta una selecció de les estadístiques bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i de la Unió Europea.Índex de vendes en grans superfícies. 12/2017 i any 2017

2018-01-31T09:05Z

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va disminuir un 1,7% interanual al desembre del 2017. En l'any 2017, l'IVGS de Catalunya a preus corrents va disminuir un 0,7% en relació amb l'any anterior.L'Idescat publica la seva Carta de serveis

2018-01-29T10:37Z

L'Idescat posa a disposició dels usuaris una nova eina de qualitat: la Carta de serveis. Aquesta Carta conté els principals serveis que ofereix l'Idescat, els compromisos en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de les persones usuàries en la millora de la prestació.Índexs de comerç al detall. 12/2017

2018-01-29T10:12Z

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017.Enquesta de població activa. T4/2017

2018-01-25T09:51Z

L'atur va disminuir a Catalunya en 79.200 persones al quart trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (-14,2%) i es va situar en 479.200 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,63%, segons l'Enquesta de població activa. La població ocupada va augmentar de 113.600, un 3,5% més que al mateix període de l'any anterior, i es va situar en 3.316.200 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC van créixer per sobre de la mitjana catalana.Índex de preus industrials. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-01-24T12:21Z

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2017. D'altra banda, l'any 2017, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials va augmentar un 2,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.Indicadors d'activitat hotelera. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-01-24T09:37Z

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 10,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. En el conjunt de l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

2018-01-23T11:58Z

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) van disminuir un 5,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017 i es va situar en 83,52 euros. L' any 2017, l'ADR va augmentar un 6,6%, mentre que els ingressos per habitació disponible van augmentar un 10,8% respecte l'any 2016, segons dades provisionals.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2017

2018-01-22T10:34Z

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2017

2018-01-22T10:30Z

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,9% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria. 11/2017

2018-01-22T10:27Z

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Enquesta de clima empresarial. T4/2017

2018-01-19T08:55Z

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2018 registren un saldo d'11,7 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.Indicadors de confiança empresarial. T1/2018

2018-01-17T09:08Z

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre del 2018 respecte del trimestre anterior.Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Primer semestre 2018

2018-01-17T08:41Z

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al primer semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

2018-01-16T09:30Z

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior.Índex de vendes en grans superfícies. 11/2017

2018-01-12T09:06Z

L'Índex de vendes en grans superfícies a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Índex de preus de consum. 12/2017

2018-01-12T08:54Z

L'IPC augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017.Comerç amb l'estranger. 10/2017

2018-01-12T08:38Z

Les exportacions creixen un 10,2% interanual i les importacions un 11,6% a Catalunya a l'octubre del 2017.Índex de producció industrial. 11/2017

2018-01-11T10:26Z

L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 7,8% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni

2018-01-11T09:24Z

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 21 de desembre la Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.Estadística de matrimonis. 2016. Dades definitives

2018-01-10T09:54Z

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 29.355 matrimonis. En relació amb el 2015 els matrimonis van augmentar un 6,4%.Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives

2018-01-10T09:50Z

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 63.289 defuncions. En relació amb el 2015 les defuncions van disminuir un 2,4%.Estadística de naixements. 2016. Dades definitives

2018-01-10T09:47Z

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 68.974 nascuts vius. En relació amb el 2015, els nascuts vius van disminuir un 2,1%.Despesa del turisme estranger. 11/2017

2018-01-03T09:49Z

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 937 milions d'euros al novembre del 2017, xifra que suposa un decrement del 4,2% respecte el mateix període de l'any anterior.Padró municipal d'habitants. 1 de gener del 2017. Xifres oficials

2017-12-29T12:47Z

L'Idescat publica les xifres oficials de població per sexe, referides a l'1 de gener del 2017, resultants de la revisió del Padró municipal, que el Govern espanyol ha oficialitzat mitjançant el Reial decret 1039/2017, de 15 de desembre, publicat al BOE número 316 de 29 de desembre de 2017.

.Turisme estranger. 11/2017

2017-12-28T10:15Z

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,3% interanual al novembre del 2017.Estimacions de població. 2017. Dades definitives

2017-12-28T09:47Z

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de gener de 2017, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d'un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l'any anterior.Índexs de comerç al detall. 11/2017

2017-12-27T09:55Z

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2017

2017-12-22T13:49Z

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 1,7% interanual al tercer trimestre de 2017, fet que suposa un total de 1.823,2 milers de viatges, 12.071,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,6 nits i una despesa de 699 milions d'euros.Turisme dels residents de Catalunya. T3/2017

2017-12-22T13:27Z

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 16,9% interanual al tercer trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 10.685,2 milers de viatges, que han suposat 68.365,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6.4 nits i una despesa de 3.442 milions d'euros.Estadística de l'activitat hotelera. 11/2017

2017-12-22T12:37Z

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.Índex de preus industrials. 11/2017

2017-12-22T10:39Z

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al novembre del 2017.Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 11/2017

2017-12-22T08:50Z

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017 i es situa en 89,02 euros.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 10/2017

2017-12-21T11:42Z

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,2% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2017

2017-12-21T11:38Z

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 8,9% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria. 10/2017

2017-12-21T11:35Z

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,6% interanual a Catalunya a l' octubre del 2017.Calendari de difusió de resultats. 2018

2017-12-20T11:38Z

Ja està disponible el calendari de difusió de resultats de la producció estadística de l'Idescat per a l'any 2018.Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives

2017-12-20T09:30Z

L'any 2016, les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt van augmentar un 8,3% a Catalunya respecte a l'any anterior, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Comerç amb l'estranger. 2016. Dades definitives

2017-12-20T09:26Z

L'any 2016 les exportacions van créixer un 2,0% i les importacions un 1,5% respecte a un any enrere, segons dades definitives de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015

2017-12-20T09:13Z

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 11.005 milions d'euros l'any 2015.Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

2017-12-20T09:01Z

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior.