Subscribe: Idescat. Novetats
http://www.idescat.net/novetats/?m=rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Catalan
Tags:
augmenta interanual  augmenta  catalunya  estadística  interanual catalunya  interanual  juliol  juny  maig  volum negoci  índex 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Idescat. Novetats

Idescat. NovetatsNous productes i serveis, noves estadístiques i notícies d'Idescat.cat, el lloc web de l'estadística oficial de Catalunya Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Agost 2017

2017-09-22T09:06:00+00:00

(image) La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2017 i es situa en 111,61 euros.Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda (PPSR). Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016

2017-09-22T08:38:00+00:00

(image) L'any 2016, 352.869 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència. Aquesta xifra suposa una disminució del 9,0 % respecte de l'any anterior.Posició competitiva en el sector industrial (PCSI). I/2017

2017-09-22T08:07:00+00:00

(image) L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana respecte als països industrialitzats al primer trimestre de 2017 es manté estable en termes interanuals.Dia de l'Estadística de Catalunya 2017

2017-09-21T10:30:00+00:00

(image) Ja es pot consultar el programa del Dia de l'Estadística de Catalunya 2017. L'edició d'enguany serà organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB i tindrà lloc el dia 6 d'octubre a la sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la UAB. Edifici C. Planta -1.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Juliol 2017

2017-09-21T10:24:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Juliol 2017

2017-09-21T09:07:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,2% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juliol 2017

2017-09-21T09:04:00+00:00

(image) L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 3,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). 2016

2017-09-20T10:01:00+00:00

(image) L?Idescat publica, per primera vegada, els Indicadors de benestar i progrés social, que mostren la informació disponible i significativa sobre l?estat i l?evolució del benestar i progrés social a Catalunya. Aquesta estadística ha estat dissenyada per les direccions generals de Pressupostos i d?Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d?Economia i Hisenda, i per l?Idescat.Estadístiques de cost laboral (ECL). II/2017

2017-09-15T10:28:00+00:00

(image) El cost laboral per treballador i mes és de 2.773,08 euros a Catalunya al segon trimestre del 2017, un 0,1% menys que al mateix trimestre del 2016.Moviments migratoris (MM). 2016

2017-09-15T08:50:00+00:00

(image) A l'any 2016 es van registrar 230.171 canvis de residència entre municipis de Catalunya, amb una disminució del 5,8% respecte de l?any 2015, segons l'Estadística de moviments migratoris. El 56,5% d'aquests canvis van ser intercomarcals i van donar com a resultat un saldo migratori de signe positiu a 23 comarques i a Aran.Comptabilitat trimestral (PIBT). II/2017

2017-09-14T08:10:00+00:00

(image) El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,0% i de l?1,1% intertrimestral al segon trimestre del 2017.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN). II2017

2017-09-13T08:17:00+00:00

(image) L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 6,5% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 6,4% respecte a un any enrere.Índex de preus de consum (IPC). Agost 2017

2017-09-13T07:28:00+00:00

(image) L'IPC augmenta un 2,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2017.Índex de producció industrial (IPI). Juliol 2017

2017-09-08T09:18:00+00:00

(image) L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC). II/2017

2017-09-07T08:05:00+00:00

(image) Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.856,2 milions d'euros al segon trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 2,7%.Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juliol 2017

2017-09-06T08:02:00+00:00

(image) L'IVGS a preus corrents ha disminuït un 1,1% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Comerç amb l'estranger (COMEST). Juny 2017

2017-09-06T07:27:00+00:00

(image) Les exportacions creixen un 5,6% interanual i les importacions un 5,2% a Catalunya al juny del 2017.Despesa del turisme estranger (TURDEST). Juliol 2017

2017-09-05T08:57:00+00:00

(image) La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.804 milions d'euros al juliol del 2017, xifra que suposa un augment de l' 11,7% respecte el mateix període de l'any anterior.Índexs de comerç al detall (ICD). Juliol 2017

2017-08-31T09:36:00+00:00

(image) L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Turisme estranger (TUREST). Juliol 2017

2017-08-31T09:05:00+00:00

(image) El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,5% interanual al juliol del 2017.Índex de preus industrials (IPRI). Juliol 2017

2017-08-25T10:35:00+00:00

(image) L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT). Juliol 2017

2017-08-24T08:00:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 2,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juliol 2017

2017-08-23T08:24:00+00:00

(image) La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juliol del 2017 i es situa en 106,33 euros.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Juny 2017

2017-08-11T09:35:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 7,0% interanual a Catalunya al juny del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Juny 2017

2017-08-11T09:14:00+00:00

(image) L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 6,8% interanual a Catalunya al juny del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Juny 2017

2017-08-11T09:14:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 7,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.Índex de preus de consum (IPC). Juliol 2017

2017-08-11T07:40:00+00:00

(image) L'IPC augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al juliol del 2017.Estadístiques de cost laboral (ECL). 2016

2017-08-08T08:33:00+00:00

(image) El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.328,1 euros a Catalunya l'any 2016, xifra que representa un decrement del 0,6% respecte al 2015 segons l'Enquesta anual de cost laboral.Índex de producció industrial (IPI). Juny 2017

2017-08-04T09:02:00+00:00

(image) L'IPI corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.Despesa del turisme estranger (TURDEST). Juny 2017

2017-08-03T09:36:00+00:00

(image) La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.117 milions d'euros al juny del 2017, xifra que suposa un augment del 18,5% respecte el mateix període de l'any anterior.Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural (TURUR). II/2017

2017-08-02T08:35:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 27,4% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT). 2016. Dades definitives

2017-08-01T08:51:00+00:00

(image) Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 6,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera.Estadística de l'activitat en càmpings (TURCAM). II/2017

2017-08-01T08:41:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya augmenta un 18,7% interanual al segon trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.Turisme estranger (TUREST). Juny 2017

2017-07-31T11:27:00+00:00

(image) El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 9,7% interanual al juny del 2017.Comerç amb l'estranger (COMEST). Maig 2017

2017-07-31T08:02:00+00:00

(image) Les exportacions creixen un 15,0% interanual i les importacions un 15,5% a Catalunya al maig del 2017.Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Juny 2017

2017-07-28T09:33:00+00:00

(image) L'IVGS a preus corrents augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.Avanç de la variació del PIB (PIBAVN). II/2017

2017-07-28T08:45:00+00:00

(image) El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,8% al segon trimestre del 2017, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat.Estadística de l'activitat en càmpings (TURCAM). 2016. Dades definitives

2017-07-28T07:58:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en els càmpings va créixer un 3,5% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.Enquesta de població activa (EPA). II/2017

2017-07-27T09:18:00+00:00

(image) L'atur disminueix a Catalunya en 106.200 persones al segon trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (?17,6%) i se situa en 497.400 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 13,20%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta en 89.200, un 2,8% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.270.500 persones; els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC creixen per sobre de la mitjana catalana.Índexs de comerç al detall (ICD). Juny 2017

2017-07-26T09:20:00+00:00

(image) L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juny del 2017.Innovació (IN). 2015

2017-07-26T08:41:00+00:00

(image) La despesa en innovació tecnològica va ser de 3.324 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, un 6,6% superior respecte de l'any anterior.Recerca i desenvolupament (R+D). 2015

2017-07-26T08:32:00+00:00

(image) La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,52% a Catalunya l'any 2015, xifra superior en 0,3 punts a la de l'any anterior.Índex de preus industrials (IPRI). Juny 2017

2017-07-25T10:05:00+00:00

(image) L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,6% interanual a Catalunya al juny del 2017.Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats territorials. 2016

2017-07-24T08:44:00+00:00

(image) L'any 2016, els majors percentatges de població que van declarar arribar amb dificultat a fi de mes van ser a les Terres de l?Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l?Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%), segons l?Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT). Juny 2017

2017-07-24T08:16:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 12,4% interanual a Catalunya al juny del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (ADR). Juny 2017

2017-07-21T08:21:00+00:00

(image) La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) augmenta un 10,8% interanual a Catalunya al juny del 2017 i es situa en 95,27 euros.Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (EFDE). Curs 2014-2015. Dades provisionals

2017-07-19T08:57:00+00:00

(image) Els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d?euros durant el curs 2014-2015, segons dades provisionals de l?Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Aquesta xifra representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010.Enquesta de clima empresarial (CLEM). II/2017

2017-07-17T08:37:00+00:00

(image) Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al tercer trimestre del 2017 registren un saldo de 20,2 punts, segons l'Enquesta de clima empresarial.Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Maig 2017

2017-07-14T10:34:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 10,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI). Maig 2017

2017-07-14T10:04:00+00:00

(image) L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 13,8% interanual a Catalunya al maig del 2017.Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI). Maig 2017

2017-07-14T10:03:00+00:00

(image) L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 11,9% interanual a Catalunya al maig del 2017.Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural (TURUR). 2016. Dades definitives

2017-07-14T08:35:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va créixer un 2,8% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.Índex de preus de consum (IPC). Juny 2017

2017-07-13T07:43:00+00:00

(image) L'IPC (base 2016=100) augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al juny del 2017.Indicadors de confiança empresarial (ICEH). III/2017

2017-07-12T08:32:00+00:00

(image) L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior.Índex de producció industrial (IPI). Maig 2017

2017-07-07T09:24:00+00:00

(image) L'IPI corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,2% interanual a Catalunya al maig del 2017.Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014 (PDF)

2017-07-06T08:29:00+00:00

(image) L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2014".Despesa del turisme estranger (TURDEST). Maig 2017

2017-07-04T09:41:00+00:00

(image) La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.796 milions d'euros al maig del 2017, xifra que suposa un augment del 17,5% respecte el mateix període de l'any anterior.Comerç amb l'estranger (COMEST). Abril 2017

2017-07-04T08:30:00+00:00

(image) Les exportacions decreixen un 2,8% interanual i les importacions un 5,1% a Catalunya a l'abril del 2017.Enquesta anual d'estructura salarial (EAES). 2015

2017-07-03T08:30:00+00:00

(image) El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 24.321,57 euros l'any 2015, un 1,6% més que l'any anterior, segons l?Enquesta anual d'estructura salarial.Turisme estranger (TUREST). Maig 2017

2017-06-30T10:52:00+00:00

(image) El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 16,2% interanual al maig del 2017.Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Maig 2017

2017-06-30T08:08:00+00:00

(image) L'IVGS a preus corrents augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al maig del 2017.Projeccions de llars (PROJL). 2016-2036. Ampliació de resultats

2017-06-29T08:50:00+00:00

(image) L'Idescat publica una ampliació de resultats de les Projeccions de llars 2016-2036 sobre la població que viu en habitatges familiars. Les dades s'ofereixen per grandària de la llar, sexe, grans grups d?edat, d'acord amb els diferents escenaris d'evolució.Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI). Març 2017

2017-06-29T08:29:00+00:00

(image) El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al març del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.068.200 persones.Turisme dels residents de Catalunya (TURCAT). I/2017

2017-06-28T12:54:00+00:00

(image) L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme dels residents de Catalunya. Al primer trimestre del 2017, els residents de Catalunya han fet 6.411,1 milers de viatges, que han suposat 18.608,0 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits i una despesa de 1.236 milions d'euros.Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat (TURESP). I/2017

2017-06-28T12:53:00+00:00

(image) L'Idescat publica per primera vegada l'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Al primer trimestre del 2017, els residents a la resta de l'Estat han realitzat 948,5 milers de viatges amb destí a Catalunya, xifra que representa una disminució del 8,1% interanual.Índexs de comerç al detall (ICD). Maig 2017

2017-06-28T08:27:00+00:00

(image) L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 4,3% interanual a Catalunya al maig del 2017.Impost sobre béns immobles (IBI). 2016

2017-06-27T08:37:00+00:00

(image) L'Idescat presenta la informació cadastral i de l'impost sobre béns immobles (IBI), a partir de la informació què disposa la Dirección General del Catastro.Índex de preus industrials (IPRI). Maig 2017

2017-06-26T12:06:00+00:00

(image) L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2017.Estadística de l'activitat hotelera (TURHOT). Maig 2017

2017-06-26T08:20:00+00:00

(image) El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,6% interanual a Catalunya al maig del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.