Subscribe: MediNews.be
http://www.medinews.be/xml/rss_8.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Dutch
Tags:
artsen  door  euro jaar  euro  geneesmiddelen  itinera stelt  itinera  maandelijkse  medinews  miljoen euro  prijslijst  stelt  verstandig 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: MediNews.be

MediNews.beNews from the MediNews.be website. Verstandig geneesmiddelenbeleid levert 444 miljoen euro per jaar op

Mon, 14 May 2012 09:43:08 GMT

Het Itinera Institute berekende dat een verstandig geneesmiddelenbeleid, een besparingspotentieel van gemiddeld 444 miljoen euro per jaar kan opleveren met vrijwaring van de innovatieve farma capaciteit. Om dit te realiseren moet de Belgische overheid naast de hervormingen die momenteel worden ingevoerd bijkomende maatregelen nemen en verouderde marktverstorende procedures afschaffen. Itinera stelt voor om het bestaande quotasysteem voor goedkope geneesmiddelen voor artsen af te schaffen en te vervangen door een verplichting voor artsen om geneesmiddelen op stofnaam voor te schrijven behalve voor wetenschappelijk onderbouwde uitzonderingen. Selectieve contractering door ziekenfondsen zorgt ervoor dat meerdere prijzen gelijktijdig op de markt komen en stimuleert de concurrentie. De substitutieplicht voor apothekers op basis van een maandelijkse herzienbare prijslijst houdt risico’s in voor ongewenste neveneffecten. Itinera stelt een 6-maandelijkse in plaats van een maandelijkse herziening voor van de prijslijst voor goedkoopste geneesmiddelen.