Subscribe: Visual Enterprise Nieuws
http://www.astona.nl/RSS/VisualEnterpriseNieuws.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Dutch
Tags:
bij  deze  dit  enterprise  kunnen  met  nieuwe versie  nieuwe  order  versie  via  visual enterprise  worden  wordt 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Visual Enterprise Nieuws

Visual Enterprise NieuwsNieuws over Visual EnterpriseLast Build Date: 2017-12-15

Copyright: Copyright (C) Astona Engineering
 Nederlands Taxonomie versie 12

2017-12-15T16:26:50

In de nieuwe versie zijn de wijzigingen aangebracht volgens NT 12 in de XBRL berichten voor BTW aangiften en ICP opgaven. De nieuwe berichten zijn tevens getest met de validatie testservice van de Belastingdienst. Hoewel er geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, zijn de gebruikte tags in het XBRL bericht gewijzigd. Het is niet helemaal duidelijk waarom de Belastingdienst deze wijzigingen heeft doorgevoerd. Vanwege genoemde wijzigingen is de nieuwe versie nodig bij het inzenden van BTW aangiften en ICP opgaven die betrekking hebben op 2018.Nog meer voorkeuren

2017-11-17T16:27:47

Via Opties|Voorkeur|Offertes in Order of BuyIt kan met de nieuwe versie ingesteld worden dat Offertes en Offerte aanvragen direct worden gefiatteerd nadat ze akkoord zijn gemeld. Het blijkt niet altijd wenselijk dat een geaccordeerde offerte vervolgens nog eens (door iemand anders) gefiatteerd dient te worden. Verder zijn de instellingen in Order en BuyIt onafhankelijk zodat bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat de offertes naar klanten wel gefiatteerd moeten worden en de offerte aanvragen / prijsopgaven aan leveranciers niet.Inzenden meerdere SEPA bestanden

2017-10-20T12:50:31

Bij het aanmaken van SEPA betaalbestanden via Mate|Crediteur wordt een Message ID gegeneerd bestaande uit de datum van vandaag en het uur van de dag. Dit betekent dat indien binnen 1 uur een tweede bestand wordt aangemaakt voor dezelfde bank dat het bestand wordt geweigerd vanwege het gebruik van dezelfde ID. Dit is opgelost door in het ID tevens de minuten en seconden te betrekken zodat met de nieuwe versie van Mate Metro elke 10 seconden een SEPA betaalbestand naar de bank kan worden verstuurd.Printer gekoppelde modellen

2017-09-22T17:04:06

In Order, BuyIt, Mate of Time kunnen modellen gekoppeld worden aan een vaste printer zodat niet steeds een printer hoeft te worden geselecteerd. Indien zo'n (aan een printer gekoppeld) model wordt geopend in hetzelfde venster dan blijft de printer van het oorspronkelijke model geselecteerd. In de nieuwe versie wordt voortaan de gekoppelde printer van de in hetzelfde venster geopende model geselecteerd. Op deze manier kunnen voortaan vanuit een venster via één of meer links meerdere printers worden aangestuurd!Slimmer e-mailen van relatie gekoppelde documenten

2017-08-25T16:30:51

Bij het e-mailen via de @ knop van een klant of leverancier gekoppeld document (zoals een offerte, order, bestelling, factuur) wordt in de nieuwe versie voortaan het e-mailadres ingevuld van de geselecteerde contactpersoon. Indien bij het document geen contactpersoon is geselecteerd dan wordt, zoals tot nu toe gebruikelijk, het laatst gebruikte e-mailadres ingevuld. Tevens kan met de nieuwe versie uit de keuzelijsten bij Aan en CC meerdere e-mailadressen worden gekozen. De gekozen adressen worden steeds toegevoegd aan de eerder opgegeven e-mailadressen gescheiden door een ;Programma's klaar voor Azure

2017-07-21T16:27:01

De start programma’s zoals finalacc.exe, mate.exe en time.exe zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een werkmap op te geven in de vorm van: /d werkmap. Indien gebruik wordt gemaakt van een snelkoppeling dan wordt de werkmap toegepast onafhankelijk van hetgeen is ingevuld bij: 'Beginnen In' van de snelkoppeling. Naast de extra parameter (/d of /D) zijn de noodzakelijke voorzieningen getroffen zodat de startprogramma's probleemloos gebruik kunnen maken van Windows Server 2016 en Azure (Cloud van Microsoft).'Niet tonen' bij Invoer|Wijzigen

2017-06-23T16:47:37

Met de nieuwe optie 'Niet tonen' worden Gereed gemelde orders en Akkoord gegeven offertes niet getoond bij wijzigen. Hetzelfde geldt voor Compleet gemelde bestellingen en Akkoord gegeven offerte aanvragen in BuyIt. Indien de optie is geselecteerd dan kunnen de offertes, orders en bestellingen alleen gewijzigd worden door het nummer in te geven.Sorteren Contactpersonen

2017-05-26T17:10:21

De dialoog met contactpersoon bij documenten zoals offertes, orders, bestellingen etc. kan op een willekeurige kolom op- of aflopend worden gesorteerd door één of twee keer op de gewenste kolomheader te klikken. Dit blijkt vooral bij relaties met een groot aantal contactpersonen relevant omdat een contactpersoon sneller kan worden gevonden indien de lijst is gesorteerd op bijvoorbeeld afdeling of functie.SBR Verzendfaciliteit nu super eenvoudig!

2017-04-21T16:51:05

De SBR Verzendfaciliteit is aangepast zodat het niet meer noodzakelijk is dat voor het eerste gebruik het DigiPoort certificaat in de Certificate Store aanwezig moet zijn. Het plaatsen van het DigiPoort certificaat in de Certificate Store was niet altijd automatisch mogelijk vanwege onvoldoende gebruiksrechten. In de nieuwe versie is het DigiPoort certificaat volledig ingebed in de software zodat eventuele problemen met toegangsrechten tot het verleden behoren.Aanpassing Metro tegelvenster

2017-03-17T17:28:17

De weergave grootte van het bureaublad en toepassingen zoals Visual Enterprise kunnen via de eigenschappen van het bureaublad ingesteld worden op standaard: 100, 125, 150 of 200% of handmatig op tussenliggende waarden. Indien de grootte is gewijzigd dan wordt in de nieuwe versie automatisch de grootte van het Metro tegelvenster (met de gekleurde tegels) opnieuw ingesteld.Extra set vinkjes in NAW

2017-02-17T17:12:43

Via Opties|Voorkeur in Order of BuyIt kan ingesteld worden dat een extra set opties in de dialoog met NAW gegevens wordt getoond in de vorm van vinkjes die aan of uit kunnen worden gezet. De instellingen gelden per document en kunnen per klant of leverancier worden vastgelegd door op ‘Bewaar’ te klikken. Nadat op ‘Bewaar’ is geklikt gelden de instellingen vervolgens als standaard. Als eerste instelling geldt ‘Invoer via Order’ of 'Invoer via Bestelling'. Indien deze instelling geldt dan wordt altijd een Order of Bestelling aangemaakt ook indien is gekozen: Invoer|Nieuw|Factuur of Invoer|Nieuw|Pakbon. In de NAW dialoog van de nieuwe Order of Bestelling kan de instelling weer worden uitgevinkt en op OK worden geklikt waarna alsnog een nieuwe factuur of pakbon wordt aangemaakt.Nieuw certificaat DigiPoort

2017-01-20T16:44:28

Digipoort maakt gebruik van een nieuw certificaat met een sterkere beveiliging gebaseerd op TLS 1.2. Het nieuwe certificaat is al beschikbaar op: https://dgp2.procesinfrastructuur.nl en wordt op 1 april 2017 tevens in gebruik genomen op het huidige adres: https://dgp.procesinfrastructuur.nl. De nieuwe versie van Visual Enterprise maakt gebruik van het nieuwe https://dgp2 eindpunt zodat de nieuwe versie direct geïnstalleerd kan worden. TLS 1.2 wordt ondersteund door het .NET Framework 4.5. Op werkplekken waar de aangiftes worden verstuurd moet daarom het .NET Framework 4.5 zijn geïnstalleerd!BTW Aangifte en ICP Opgaaf voor 2017

2016-12-16T16:56:52

De XBRL berichten voor OB Aangifte en ICP Opgaaf zijn aangepast op NT11 bestemd voor Aangiftes en Opgaven over 2017. Hoewel het een zeer kleine aanpassing betreft zal DigiPoort NT10 berichten met betrekking tot 2017 weigeren.Instelbare kolommen en 'Reset Dialoog'

2016-11-18T17:05:59

Eerder was de mogelijkheid toegevoegd om in diverse dialogen de breedte van kolommen instelbaar te maken. Dit is o.a. het geval in de dialogen om een relatie, afleveradres of contactpersoon te selecteren. De ingestelde kolommen worden in Windows 10 bij een vergrotingsfactor van 125% of hoger steeds breder. Uiteindelijk moest 'Reset Dialoog' uit het Beeldmenu worden geselecteerd om de dialogen weer bruikbaar te maken. In de nieuwe versie is dit probleem opgelost en alles werkt weer zoals bedoeld.Nieuwe optie in Order

2016-10-21T17:08:45

Met de keuze: Order|Opties|Vookeur|Offertes kan de nieuwe optie: 'Voorraad reserveren' worden ingesteld. Indien geactiveerd dan wordt tijdens het fiatteren van de offertes automatisch UitVrrd ingevuld met maximaal de op dat moment leverbare voorraad. Het resultaat is gelijk aan de situatie waarbij de order handmatig zou zijn ingevoerd op het moment van fiatteren.NAW bij Invoer|Nieuw

2016-10-14T16:37:42

In de dialoog bij Invoer|Nieuw van Order en BuyIt kan op een willekeurig veld een relatie opgezocht worden. In de nieuwe versie zijn deze velden tevens alfabetisch gesorteerd (precies zoals in de Zoekdialoog) zodat gemakkelijk het gewenste NAW veld kan worden gevonden.Tijdsvertraging Onderhoud Notaposten

2016-09-24T17:35:49

Bij Fiatteren van Orders met de Optie: “Fiatteren zonder Backorders” of Bestellingen met Optie: "Fiatteren zonder naleveringen" wordt indien nodig UitVrrd of VrrdIn aangepast. De waarde van het veld Leverb in de tabel via: Onderhoud|Notaposten werd achteraf berekend waardoor er een tijdsvertraging kan ontstaan. In de nieuwe versie wordt de waarde direct na het fiatteren berekend zodat er geen vertraging meer optreedt.Zoekdialoog

2016-08-22T17:18:38

De standaard zoekdialoog via het Uitvoer-menu van Order/Invoice, BuyIt/Supply en Time was eerder uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op een willekeurig veld uit de kopgegevens. In de nieuwe versie worden de NAW velden alfabetisch gesorteerd zodat gemakkelijk het gewenste veld kan worden gevonden. Daarnaast wordt de plaats en de omvang van de Zoekdialoog bewaard zodat met de gewenste hoeveelheid gegevens gewerkt kan worden zonder telkens de omvang van de dialoog te moeten wijzigen.Kopiëren aanvullende gegevens

2016-07-29T16:48:28

In Order en BuyIt kunnen via: Onderhoud|Notaposten bestaande notaposten worden gekopieerd door het dubbelklikken van de Notapostcode in de kolom Npc. Met de Notapostcode, afgekort tot Npc, kan op een snelle manier artikelen, diensten of teksten worden geselecteerd en ingevoerd. De eventuele aanvullende gegevens zoals productspecificaties in HTML, veiligheidsvoorschriften, toelatings- en keuringsnummers etc. worden echter niet gekopieerd. in de nieuwe versie worden tevens de aanvullende gegevens gekopieerd zodat productvarianten of -wijzigingen die een nieuwe Npc vereisen, gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Tevens worden de drijvende komma getallen in de aanvullende gegevens afgerond op het ingevoerde aantal decimalen.Onderhoud Notaposten

2016-07-08T17:00:51

Onderhoud Notaposten in Order en BuyIt is verbeterd waaronder het automatisch updaten van het berekende veld: Leverb. Ook worden kleine afrondingsverschillen in Leverb niet langer meer weergegeven als 1.73E-15 of 99.9999. De waarden worden nu afgerond op maximaal 3 decimalen waardoor 1.73E-15 wordt weergegeven als 0 en 99.9999 als 100. Verder kunnen alle prijzen met de * of – toets omgerekend worden naar ex. BTW volgens het geldende BTW tarief en met de + toets naar inclusief BTW.Creditor Reference

2016-06-20T16:47:45

Om gemakkelijk de 'RF Creditor Reference' in modellen te genereren en te controleren, is de Merger Engine uitgebreid met de nieuwe functies MakeRF en CheckRF. Het gebruik van de Creditor Reference wordt aanbevolen als betalingskenmerk in UBL. Verder is ook de meer generieke functie: Modulo97 toegevoegd waarmee de rest na deling door 97 wordt berekend. Dit kan o.a. toegepast worden bij de controle van IBAN's.UBL facturen verwerken

2016-05-16T16:53:45

In Mate is de menustrip van crediteuren uitgebreid met de keuze: 'UBL facturen verwerken'. Hiermee kunnen de ontvangen UBL facturen worden gecontroleerd, geaccordeerd en gefiatteerd. Voor een stapsgewijze instructie met screen shots wordt verwezen naar de handleiding. In de Metro modules is een speciale 'UBL Aan!' tegel toegevoegd om deze handleiding te openen.UBL facturen verzenden

2016-04-18T16:35:45

Met Order of Invoice kan met de @-mailknop een UBL factuur worden verzonden. Een UBL factuur bestaat uit een PDF en een XML bestand met dezelfde naam. Deze bestanden worden als bijlagen bij de e-mail gevoegd. Voordat met de @-mailknop een factuur (FC1 document) als UBL wordt verzonden moet UBL eerst worden geactiveerd. Dit kan met het Opties-menu van Order of Invoice via de keuze: Voorkeur. Op het tabblad: Factuur dient onder: 'Markeer email als geprint' naast de optie FC1 tevens de sub-optie: ‘Email UBL bijlagen (pdf+xml)’ onder het kopje: 'UBL Activeren' bevestigd te worden.Enumerator

2016-03-28T15:38:02

Tijdens het boeken van inkomende nota’s kan een door het systeem beheerde enumerator worden gebruikt. Bij iedere volgende slip wordt gestart met de laatste stand van de enumerator. Dit wordt alleen gedaan indien via Opties|Voorkeur ‘automatisch nummeren’ wordt aangevinkt en een beginstand ongelijk nul wordt ingevuld. De enumerator wordt tevens toegepast om de stuknummers bij de verwerking van ontvangen UBL facturen te bepalen.Server voor uitgaande mail

2016-03-14T16:58:41

Om via de @ mail knop e-mail te kunnen verzenden dient een mailserver voor uitgaande email te worden ingesteld. In enkele gevallen is ter beveiliging van servers voor uitgaande e-mail ook een loginnaam en wachtwoord vereist. Ook wordt soms een andere poort dan poort 25 gebruikt. In de nieuwe versie kan via: Account|Opties|Voorkeur naast een mailserver voor uitgaande e-mail tevens een loginnaam, wachtwoord en een poortnummer worden opgegeven.Tekst markeren

2016-02-17T16:27:50

In alle Metro modules is het Uitvoer menu en het Beeld menu uitgebreid met de mogelijkheid om tekst te markeren met een gele achtergrond. Het doel is om tekst te kunnen markeren zoals dat wordt gedaan met een markeerstift. De te markeren tekst kan in de menustrip worden ingevoerd in een vakje dat zichtbaar is in de menustrip van het Uitvoer- en Beeldmenu. Er kan bij herhaling tekst worden ingevoerd. Indien bijvoorbeeld eerst ‘bank’ en daarna ‘stel’ wordt ingevoerd dan wordt ‘bank’ in rechtbank, ‘stel’ in stelling en bankstel helemaal gemarkeerd.Dialogen instelbaar

2016-01-25T16:39:39

De grootte van de dialogen bij Fiatteren, Invoer|Nieuw, Contact Info en Adres Info in Order en BuyIt is instelbaar gemaakt evenals de breedte van de kolommen. De kolominstelling geldt per maatschappij per gebruiker omdat zo geoptimaliseerd kan worden voor bedrijfsafhankelijke gegevens. Bijvoorbeeld een brede kolom die wordt toegepast voor een korte code kan dan smaller gemaakt worden. De instelling wordt bewaard na OK. In alle Metro modules kunnen de kolombreedtes weer ingesteld worden op standaard breedtes door 'Reset Dialoog' uit het Beeld menu aan te vinken. Hiermee worden alleen de kolombreedtes opnieuw ingesteld en niet de grootte van een dialoog.Herstel Functietoets F10

2016-01-11T16:25:04

In de Metro modules wordt na het drukken van F10 de toetsen getoond waarmee de keuzes uit de menustrip kunnen worden gemaakt. Dit gedrag komt overeen met Office toepassingen zoals Word, Excel etc. De functietoets F10 was echter al in gebruik in Order (Order Gereed melden) en in BuyIt (Bestelling Compleet melden). De oorspronkelijke functies (Order Gereed en Bestelling Compleet) zijn inmiddels weer in ere hersteld!Verzending versie 034 compleet

2015-12-18T15:13:13

Versie 034 van Visual Enterprise is verzonden aan alle abonnees. De nieuwe Metro versie kenmerkt zich vooral door de introductie van een nieuwe gebruikersinterface. Dit betreft o.a. de invoering van een zogenoemde menu-strip zoals in Office en het gebruik van tegels. De tegels zijn gebaseerd op de Bauhaus en Swiss Style uit 1950 en bekend van Windows 8.x. De tegels kunnen worden voorzien van een eigen tekst, kleur en een afbeelding. Op deze manier kunnen snelkoppelingen naar belangrijke rapporten en tools gemakkelijk worden herkend en hoeven deze niet meer in een lange lijst te worden opgezocht.Nederlandse Taxonomie 10 (NT10)

2015-11-27T16:25:53

De wijzigingen volgens Nederlandse Taxonomie 10 (NT10) zijn verwerkt in de XBRL berichten voor de BTW aangifte en ICP opgave. De berichten zijn getest met versie 10b en op de valreep opnieuw met de definitieve versie. De via DigiPoort te verzenden aangiftes en opgaven die betrekking hebben op 2016 dienen te voldoen aan NT10. De Metro versie van Visual Enterprise (V034) wordt binnenkort verzonden zodat het versturen via DigiPoort van BTW aangiftes en ICP opgaven in 2016 zonder problemen kan worden gecontinueerd.Zoeken en vinden

2015-10-30T17:10:09

De standaard zoekdialoog via het Uitvoer-menu van Order/Invoice, BuyIt/Supply en Time is uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op een willekeurig veld uit de kopgegevens. In de vorige versie was dit beperkt tot het eerste veld, meestal de (bedrijfs)naam. Bij eerste gebruik, blijft dit gehandhaafd maar kan gewijzigd worden in bijvoorbeeld: Woonplaats, Postcode, Postbus, Banknummer etc. afhankelijk van welke kopvelden er worden gebruikt. Het gekozen veld en ingevoerde zoekcriterium worden bewaard zodra op: Zoek! wordt geklikt.Fiatteren

2015-09-25T16:47:32

Het fiatteren van documenten zoals facturen, orders, bestellingen en pakbonnen in Order/Invoice of Buyit/Supply is vanaf versie 034 mogelijk door het invoeren van een stuknummer. Indien op deze manier een document wordt gekozen, dan worden eventuele eerdere selecties genegeerd. Indien bijvoorbeeld handmatig één of meer orders zijn geselecteerd en daarna een ordernummer ingevuld (of gescand) dan wordt na OK alleen die order gefiatteerd.Meer ruimte voor de Notapostcode

2015-08-21T17:10:04

Met de Notapostcode afgekort als Npc kan op een snelle manier standaard artikelen, diensten of teksten worden overgenomen in bijvoorbeeld offertes, orders, bestellingen, pakbonnen en facturen. De Npc is momenteel begrensd op 25 posities en het komt steeds vaker voor dat deze voor een groot deel worden gebruikt. Het gaat dan om bijvoorbeeld tekeningnummers of lange (industriële) artikelnummers. Hierdoor wordt tijdens invoer in BuyIt en Order het artikelnummer afgebroken en de rest op de tweede of zelfs derde regel getoond. Tijdens invoer zijn de eerste twee regels direct zichtbaar en voor de daarop volgende regels moet gescrold worden. Dit bleek lastig en daarom is tijdens invoer de breedte verhoogd met ruim 35%. Dit geldt tevens voor de kolom Npc in de dialoog via: Onderhoud|Notaposten in zowel BuyIt als Order.Een nieuwe control de 'MetroTile'

2015-07-24T17:11:34

Om de tegelinterface in de rapportgenerator te kunnen toepassen, is de Merger Engine uitgebreid met een nieuwe control van het type MetroTile. Variabelen gedeclareerd met MetroTile vertegenwoordigen een zelfstandig AsToDate model met van instelbare grootte. Met de nieuwe functie: SetMetroTile kan de hoogte en breedte worden opgegeven en een initialisatie string ter verwerking in het met MetroTile gedeclareerde model. Met de functie: SetTileColor kan de kleur van de tegel worden ingesteld. Om de Tiles te voorzien van een afbeelding in een vast formaat en kleur zijn de functies: ResizePicture en SetPicTransColor toegevoegd.Introductie Metro versie Visual Enterprise

2015-06-26T17:18:30

De nieuwe versie is naast de menu-strip uitgebreid met een apart navigatievenster waarin tegels volgens het Metro ontwerpprincipe zoals bekend van Windows 8.x (tegelinterface gebaseerd op Bauhaus en Swiss Style uit 1950) worden getoond die dienen als snelkoppeling naar een rapport. Door hier op te klikken wordt een nieuw tabblad met het gekoppelde model geopend of wordt het tabblad met het eerder geopende model geactiveerd. Verder kunnen de snelkoppelingen worden georganiseerd in zelf te kiezen categorieën. De tegels kunnen worden voorzien van een eigen tekst, kleur en een afbeelding. Op deze manier kunnen belangrijke rapporten en tools gemakkelijk worden herkend en hoeven deze niet meer via: Uitvoer|Rapport in een lange lijst te worden opgezocht.Groene balken

2015-05-22T16:33:28

De leesbaarheid van de standaard uitvoer van Account is verhoogd. De standaard uitvoer is geschikt om zeer snel met matrixprinters op kettingformulier geprint te worden. Hoewel kettingformulier en matrixprinters steeds minder worden toegepast, blijkt dit een betrouwbare manier van archiveren te zijn waarbij direct gezien kan worden of de uitvoer compleet is. De toegepaste fonts zijn aangepast aan de wijzigingen in Windows 8 en 10 alsmede de nieuwe drivers voor inkt jet en laserprinters. Om de leesbaarheid op het beeldscherm verder te verhogen zijn tevens de groene balken wat donkerder gemaakt.FTP upload

2015-04-24T16:28:39

De rapportgenerator (Merger Engine) is voorzien van de nieuwe functie: FtpUpLoadFile. Met deze functie kan een bestand met bijvoorbeeld bestellingen naar de FTP server van een leverancier worden verstuurd. Hierbij kan een accountnaam en een wachtwoord worden vermeld. FTP (File Transfer Protocol) wordt al sinds 1971 toegepast om op een betrouwbare manier bestanden uit te wisselen tussen computers aangesloten op internet.Alles in één keer gereed.

2015-03-20T16:57:17

Via voorkeuren in Order kan de mogelijkheid geactiveerd worden om alle (geprinte) orders in één keer gereed te melden. In de dialoog via Invoer|Order|Gereed kan in dat geval: "Alles in één keer gereedmelden" aangevinkt worden. Deze mogelijkheid is bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld dagelijks orders uitleveren en deze eens per week willen verzamelen en factureren. De optie kan ingesteld worden via: Opties|Voorkeur|Order met de keuze: Alles in 1x gereed toestaan - Ja/NeeNieuwe look en feel

2015-02-20T17:41:05

De interface van Order, Invoice, BuyIt, Supply, Time en Mate wordt opnieuw ontworpen en o.a. voorzien van een zogenoemde menu-strip. Het voordeel is dat na de gemaakte keuze, de overige keuzes uit het menu zichtbaar blijven zodat steeds duidelijk is waar men in de toepassing precies actief is. Inmiddels zijn over de 100 icoontjes ontworpen in verschillende resoluties om te worden afgebeeld op deze nieuwe menu-strips.Voorkomen van dubbele betalingen

2015-01-23T17:41:16

Omdat leveranciers steeds vaker hun nota's per e-mail versturen, komt het steeds vaker voor dat een nota twee keer wordt uitgeprint en dubbel wordt geboekt en zelfs dubbel wordt betaald. Daarom controleert Account voortaan tijdens het boeken van inkomende nota’s of er voor de betreffende crediteur al eerder een nota is geboekt met dezelfde datum en bedrag. De controle wordt uitgevoerd in de onderhanden slip en alle eerder verwerkte slips. Op deze manier wordt voorkomen dat een factuur welke ontvangen is per e-mail en/of per post dubbel wordt geboekt. Indien deze situatie zich voor doet dan wordt gemeld: “Mogelijk een dubbele boeking! Er is voor deze crediteur al een nota geboekt met hetzelfde bedrag en dezelfde factuurdatum!”Verzending versie 033 compleet

2014-12-22T16:50:00

Versie 033 van Visual Enterprise is verzonden aan alle abonnees. De nieuwe versie zit boordevol nieuwe mogelijkheden die niet direct opvallen. Dit geldt vooral voor de verregaande ondersteuning van REST en SOAP web services en de uitgebreide ondersteuning van XML en JSON. We zijn er zeker van dat onze klanten hiermee opnieuw innoverende toepassingen zullen bedenken waarbij gebruik gemaakt kan worden van o.a. de Google API's, Cloud diensten, Big Data functies of koppelingen met smart devices zoals Netduino's of de aansluiting op het Internet of Things (IoT).Nederlandse Taxonomie 9 (NT9)

2014-11-28T17:12:04

De Nederlandse Taxonomie 9 (NT9) voor zover deze betrekking heeft op de BTW aangiftes en ICP opgaven is verwerkt in Visual Enterprise Mate V033. De via DigiPoort te verzenden aangiftes en opgaven over 2015 dienen te voldoen aan NT9 en is daarom al van toepassing bij de aangifte en/of ICP opgave over januari 2015. Versie 033 wordt binnenkort verzonden hoewel NT9 officieel (per 28 november 2014) nog niet definitief is. Er worden echter geen wijzigen verwacht maar mocht dit wel het geval zijn dan wordt een update verzonden.Big Data, Cloud, Google API en IoT?

2014-10-31T16:37:34

Met de nieuwe rapport generator kunnen vrijwel alle denkbare webservices worden geïntegreerd. Dit is mogelijk omdat nu naast SOAP tevens REST webservices worden ondersteund. Bovendien kunnen de gegevens eenvoudig verwerkt worden met de verbeterde XML en nieuwe JSON functies. Hiermee komen vele nieuwe diensten beschikbaar waaronder de Google API, Cloud diensten, Big Data functies en de koppeling met smart devices zoals Netduino's ter ondersteuning van IoT (Internet of Things). De webservices vinden al geruime tijd een zakelijk toepassing binnen Visual Enterprise. Genoemd worden de VWE webservices om LPG afmelden en OKR te automatiseren. Verder worden de webservices toegepast om een koppeling met (volledig automatische) webshops en andere toepassingen tot stand te brengen. Ook worden de services ingezet om het automatisch verzenden van SMS berichten mogelijk te maken. Daarnaast zijn smart devices in gebruik ter ondersteuning van bestel en magazijn functies. Onlangs is een nieuw voorbeeld toegevoegd om de BTW nummers live te controleren met de gratis webservice van de EU. Voorbeelden zijn te vinden via: Mate|Uitvoer|Rapport met de nieuwe modellen: BtwNummerControle.Rap.rtf en XmlWeerRapport.Rap.rtf.Direct e-mail verzenden met Outlook

2014-10-11T16:45:38

Via de knop: ContactPersoon in de dialoog met o.a. NAW gegevens welke bij het wijzigen van een bestaande of in te voeren nieuwe offerte, order, factuur, bestelling of pakbon wordt getoond, is bij alle e-mailadressen een knop toegevoegd waarmee direct een e-mail naar het geselecteerde e-mailadres kan worden verzonden met het standaard mail programma zoals Outlook.Werkkostenregeling (WKR)

2014-09-26T16:52:08

Mate is voorzien van het nieuwe model: WerkKostenRegeling.Rap.rtf vanwege de verplichte invoering van de WKR per 1-1-2015. In dit model kan het totaal van het fiscale loon ingevuld worden en het WKR percentage. Het model laat alle (kosten)rekeningen zien waarbij achter het veld Groep de tekenreeks: WKR voor komt. De kosten worden per maand van januari t/m december cumulatief getoond. Het totaal van deze kosten wordt verminderd met de beschikbare ruimte en het verschil per maand in het groen of in het rood getoond, afhankelijk of er nog ruimte beschikbaar is of al is verbruikt.Weer meer voorkeuren

2014-09-12T16:31:39

Via voorkeuren in Order en BuyIt kan ingesteld worden dat het met de hand selecteren van te fiatteren orders of bestellingen verplicht wordt gesteld. In de dialoog bij: Fiatteer|Order of Fiatteer|Bestelling is 'Selectie' aangevinkt en kan niet uitgevinkt worden. Bij de voorkeuren in Order kan tevens ingesteld worden dat bij het wijzigen van orders tevens het offertenummer wordt getoond.HttpClient en REST services

2014-08-29T17:11:38

Rapport generator (Astona Merger Engine) voorzien van de mogelijkheid om met standaard HTTP methoden de functies van REST (Representational State Transfer) webservices aan te roepen. Met de nieuwe functie HttpConnect kan een verbinding gemaakt worden met een webservice door de URL van webservice te vermelden. Met de overige functies kan de header en parameters ingesteld worden en met HttpSetContent de body van het HTTP bericht. Met HttpMethod tenslotte kan een van de standaard methoden HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_PUT, HTTP_POST, HTTP_DELETE, HTTP_PATCH of HTTP_OPTIONS worden aangeroepen waarna de response wordt ontvangen in een van de service afhankelijk formaat zoals HTML, JSON, XML etc.JSON document functies

2014-07-25T17:16:02

Astona Merger Engine is uitgebreid met functies waarmee naast XML tevens JSON gegevens eenvoudig kunnen worden verwerkt. JSON is een afkorting van Javascript Object Notation en is net zoals XML een gestandaardiseerd gegevensformaat. JSON maakt gebruik van paren met een naam en een waarde zoals beschreven op: http://json.org/. Het formaat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de uitwisseling van gegevens tussen servers en webapplicaties en kan gezien worden als een vereenvoudigd en compacter alternatief voor XML. Met de nieuwe functie: Jason_GetValue kan een waarde uit een JSON document worden gelezen. De eerste waarde van een reeks (of array) wordt met Json_FirstValue en met Json_NextValue de volgende waarde.Verzamelen van (deel)orders en

2014-06-27T17:00:39

Met de optie: Partition kunnen orders verzameld worden per factuur. Ook kunnen de orders gedeeltelijk gereed gemeld. Het verzamelen van een order met andere (deel)orders op een factuur is verbeterd zodanig dat de volgorde van de factuurregels overeenkomt met de orderregels en de ordernummers. Partition werkt nu sneller en eenvoudiger!Afleveradressen en Contactpersonen

2014-05-30T16:56:27

Het aantal posities in de NAW van afleveradressen is verhoogd van 35 naar 45. Dit geldt ook voor de persoonsnamen van contactpersonen. Net zoals bij de onlangs uitgevoerde verhoging van de kopvelden is deze verhoging noodzakelijk om de koppeling met websites te ondersteunen. Er blijken steeds vaker langere (buitenlandse) NAW's van afleveradressen en namen van contactpersonen te worden toegepast.QR-Codes en DataMatrices

2014-04-25T17:00:02

De standaard rapport generator (Astona Merger Engine) voorzien van de mogelijkheid om QR-Codes en DataMatrices te genereren in de formaten bmp, tif, jpg, png etc. Hiertoe zijn de functies: _MakeDataMatrix() en _MakeQRCode() toegevoegd.Windows Phone 8, Google Android en Apple iOS phones

2014-03-28T16:27:52

Webservices aangepast zodanig dat cross-domain aanroepen kunnen worden gemaakt. Hiertoe is de response HTTP header aangevuld met het veld: Access-Control-Allow-Origin (CORS). Het doel is om de Astona Enterprise webservices te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van app's voor smart phones en devices. De technische tests zijn inmiddels succesvol afgerond met Microsoft Windows Phone, Google Android en Apple iOS phones.Urenregistratie

2014-02-28T17:32:06

Met Registratie kunnen de werktijden eenvoudig op een order worden geklokt door de barcode op de werkorder te scannen. Indien met het werktijdenfilter gewerkt wordt dan is het nadeel dat achteraf het overwerk moet worden verwerkt. De volgorde van de invoer van overwerk is nu gelijk aan die bij het aan- en afmelden. Dus eerst Ordernummer en dan Persoonsnummer. Verder is de mogelijkheid toegevoegd om bepaalde (interne) orders uit te sluiten in de totaaltelling van het weekoverzicht. Dit wordt toegepast indien handmatig (prikklokfunctie zonder werktijdenfilter) aanwezig en afwezig gescand wordt.Verzending versie 032 compleet

2013-11-29T17:19:41

Versie 032 van Visual Enterprise is verzonden aan alle abonnees. In het begeleidend schrijven wordt geattendeerd op het feit dat de update wijzigen in bestanden en database doorvoert, welke niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is daarom van belang om vooraf een backup te maken! Tijdens het updaten worden er velden voor IBAN en BIC toegevoegd alsmede het aantal posities van de eerste 6 kopvelden verhoogd van 35 naar 45. Dit laatste i.v.m. koppelingen naar websites waarbij lange (al dan niet buitenlandse) namen en adressen worden toegepast.SBR Verzenfaciliteit

2013-10-25T16:43:28

Met de nieuwe SBR Verzendfaciliteit is het versturen van BTW aangiftes en ICP opgaven via DigiPoort kinderspel. De faciliteit kan gebruikt worden met een eigen PKIoverheid certificaat of met een door Astona beschikbaar gesteld verzamelcertificaat. Om dit mogelijk te maken is de rapport generator (Astona Merger Engine) voorzien van krachtige functies als: _SendXbrlMessage(), _GetXbrlStatusInfo() en een complete set certificaatfuncties.Van XML naar XBRL

2013-09-27T16:57:11

De ICP opgaaf en BTW aangifte zijn omgezet van XML naar XBRL en succesvol getest met de validatie service van de Belastingdienst. XBRL wordt voor opgaven en aangiftes over 2014 verplicht omdat dan tevens ingezonden dient te worden via DigiPoort. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe verzendmodule in ontwikkeling ter vervanging van de BAPI module.Aanpassen omvang van dialogen

2013-08-30T16:46:44

De grootte van dialogen kan aangepast worden. Hiertoe wordt in de rechter onderhoek van de dialoog een handel toegevoegd. Deze handel is herkenbaar aan 3 schuine streepjes. Door met de muis de klikken op deze handel kan de grootte aangepast worden. Begonnen is met de dialoog in Order en BuyIt via de keuze: Onderhoud|Notapost omdat deze een hogere complexiteit heeft i.v.m. het periodiek updaten van de zichtbare gegevens. Tevens zijn in Order, BuyIt en Time de dialogen via de keuze: Fiatteer en Zoek resizable gemaakt! Meer zullen volgen!Certificaat functies

2013-07-26T16:38:23

Om het zoeken naar certificaten te vereenvoudigen of de beschikbaarheid in modellen te kunnen controleren is de rapport generator voorzien van de volgende certificaatfuncties: _GetCertificateCount, _GetCertSerialBySubloc, _GetCertSubjectBySerial en _ExportCertBySerial.E-mail met eenvoudige selectie van meerdere bijlagen

2013-06-28T16:33:33

Via Time, Mate, BuyIt en Order kan een e-mail verzonden worden door te klikken op de @-knop. Hierbij kan gekozen worden voor een bij het document relevant e-mailadres en wordt het document zoals een factuur als bijlage in PDF meegestuurd. In de nieuwe versie kunnen eventuele extra bijlagen zoals bijvoorbeeld tekeningen en calculaties veel eenvoudiger worden geselecteerd, verzameld en in één keer worden verzonden.Conversie van bank- en gironummer naar IBAN en BIC

2013-05-31T16:36:47

Mate 2000 is voorzien van de mogelijkheid om alle bank- en gironummers automatisch te converteren naar IBAN. Hiertoe dient via de menu-keuze: Uitvoer|Rapport het model: IbanConvert.Rap.rtf uitgevoerd te worden. Dit model maakt de bestanden [MaatKode]-Debet.txt en [MaatKode]-Credit.txt aan waarin [MaatKode] staat voor de toegepaste maatschappijcode. De twee bestanden worden in de map X:\Finalacc\ConvertToIBAN\UpLoad aangemaakt. Deze bestanden met banknummers moeten geupload worden naar: https://www.ibanbicservice.nl. Na inloggen kunnen tot 50 bestanden worden geupload uit de map: X:\Finalacc\ConvertToIBAN\Upload.Probleem met prijzen en functietoetsen

2013-03-29T17:20:24

Tijden invoer van documenten in Order en BuyIt kan Prys1 t/m Prys5 overgenomen worden met functietoetsen F1 t/m F5. Ook is het mogelijk dat bij een klant of leverancier de prijstabel 1 t/m 5 vast staat ingesteld. Indien de sortering van de notaposten van bijvoorbeeld PAK en PAK1 zodanig staat ingesteld dat eerst PAK1 en daarna PAK wordt getoond dan wordt bij PAK1 met een functietoets de prijs van PAK gekozen. Dit probleem is met urgentie opgelost bij alle installaties.Controle IBAN nummer

2013-02-22T16:49:01

De standaard rapport generator (Astona Merger Engine) is voorzien van de mogelijkheid om op eenvoudige wijze IBAN nummers te controleren. Hiertoe is de functie CheckIban() toegevoegd en wordt toegepast in conversie modellen. Zie de handleiding van de AsToDate rapport generator!NAW met meer posties

2013-01-25T16:38:35

Het aantal posities van de eerste 6 NAW velden is verhoogd van 35 naar 45. Deze aanpassing is van invloed op Account, Mate, Order, BuyIt, Time, Registratie, FA OLE DB provider alsmede de Astona Enterprise Webservices. Dit laatste op verzoek van diverse gebruikers.IBAN, BIC, CLIEOP, SEPA, BAPI en DigiPoort

2012-12-14T17:17:27

De noodzakelijk aanpassingen en uitbreidingen waarmee de bedrijfsautomatisering volgend jaar wordt geconfronteerd zijn in volle gang. De eerste update betreft de conversie van bank- en gironummers naar IBAN en BIC nummers en de overstap van CLIEOP naar het SEPA betalingsformaat. De tweede update betreft de conversie van BTW en ICP berichten van XML naar XBRL en de overstap van BAPI naar DigiPoort. Gestreefd wordt om deze conversies en updates voor alle gebruikers van Visual Enterprise zo eenvoudig mogelijk of geheel automatisch te verwerken.Kredietlimiet

2012-11-30T16:57:57

Tijdens de invoer van offertes, orders of facturen wordt nu naast het overschrijden van de betalingstermijn tevens met een signaal kleur gealarmeerd dat de kredietlimiet is overschreden. Door de kredietlimiet op 0 te stellen wordt altijd gemeld dat de limiet is overschreden. Hiermee kan voorkomen worden dat een debiteur nog langer op rekening krijgt geleverd, ook al is op dat moment alles voldaan/betaald.Sortering Hulptabel

2012-10-26T17:16:54

Tijdens invoer of wijzigen van documenten in Order of BuyIt kan de Hulptabel met notaposten op- of aflopend gesorteerd worden op een willekeurige kolom. De instelling wordt bewaard zodat niet opnieuw hoeft te worden ingesteld.Meer Voorkeuren

2012-08-31T17:39:43

De voorkeursinstellingen in Order en BuyIt zijn voorzien van een zogenoemd propertygrid. In dit propertygrid kunnen eenvoudig nieuwe voorkeuren worden toegevoegd en tegelijkertijd duidelijk worden gedocumenteerd. Nieuwe instellingen zijn o.a. de mogelijkheid tot het verplichtstellen van invoer zoals KP/AC of een Dossiernr. Ook het herinneren dat bepaalde invoer ontbreekt bijvoorbeeld wanneer geen default e-mailadres is ingevuld. Tevens kan nu ingesteld worden dat na het wijzigen van een document wel of niet geprint moet worden of dat na het e-mailen van een document dit document als geprint moet worden gemarkeerd.Disable_Paging

2012-06-29T16:23:02

In de rapportgenerator is de aanwijzing DISABLE_PAGING toegevoegd waarmee de uitvoer zonder paginering kan worden opgemaakt. Dit wordt gebruikt om invulformulieren (X-Forms) zoals bijvoorbeeld voorcalculaties welke dynamisch kunnen groeien niet te hinderen door pagina overgangen.Functietoetsnummering in Hulptabellen

2012-05-25T17:04:23

De functietoetsnummering van 1 t/m 10 links van de Hulptabel tijdens invoer in Order, Invoice, BuyIt of Supply 2000 van documenten als bestellingen en facturen, loopt bij sommige installaties van Windows 7 niet gelijk met de regels van de Hulptabel. Dit is opgelost door voor de nummering eveneens een datatabel (DataGrid) te kiezen zodat dit niet meer afhankelijk is van het in de dialoog toegepaste font.Datatabellen in dialogen

2012-04-27T16:46:38

In de dialogen zijn alle datatabellen (DataGrid's) vervangen door een nieuwe versie welke geschikt is voor Windows 7. Met de huidige versie kan onder Windows 7 niet de gehele tekst in een kolom worden geselecteerd. Dit is opgelost!Blend 31

2012-03-02T17:19:51

Versie 31 van Visual Enterprise Blend wordt momenteel verstuurd aan alle abonnees op Enterprise Software Service. De installatie wordt gestart door de CD in de drive te plaatsen en verloopt daarna eenvoudig en snel. Het kan zijn dat er onlangs een update is geleverd indien hiertoe een noodzaak bestond (zoals de ingebruikname van nieuwe certificaten). In dat geval dient versie 31 opnieuw geïnstalleerd te worden om de software volledig bij te werken.Nieuwe Notaposten

2012-02-24T17:06:44

Tijdens invoer in Order, Invoice, BuyIt en Supply 2000 van documenten als pakbonnen en facturen kunnen nieuwe notaposten worden toegevoegd. In de nieuwe versie wordt zodra een nieuwe notapost is toegevoegd en de invoer wordt vervolgd, de opgegeven omschrijving van de dienst of het artikel automatisch overgenomen in de hulptabel. In de hulptabel staan de notaposten met artikelen en diensten klaar voor hergebruik om een snelle en foutloze invoer mogelijk te maken.Update Registratie 2000

2012-02-10T16:53:44

Er is een update van Registratie 2000 beschikbaar voorzien van de speciale barcode "Laatste Werkorder". Indien hierop wordt gescand gaat de tijd direct op de laatste werkorder lopen. De barcode kan opgenomen worden in de lijst met interne werkorders zoals: NAAR HUIS en TANDARTS. Indien de volgende dag verder gegaan wordt met dezelfde werkorder dan hoeft deze niet eerst opgehaald of opgezocht te worden. Bovendien kan indien toch gelijk begonnen wordt, de scan op AANWEZIG achterwege blijven. Verder wordt tijdens het Aanmelden de Referentie in de orderbeschrijving getoond en is het invoeren van overwerk vereenvoudigd.NAW nieuwe relaties

2012-01-20T16:32:12

Via Order, Invoice, BuyIt en Supply 2000 kunnen nieuwe debiteuren en crediteuren aangemaakt worden. De in de genoemde modules opgegeven NAW's worden niet automatisch overgenomen om verzamelrekeningen voor eenmalige relaties zoals bijvoorbeeld passanten mogelijk te maken. Om de NAW's over te nemen dient expliciet op 'Bewaar' geklikt te worden en dit kan weleens worden vergeten. Met de nieuwste versie van Visual Enterprise worden de NAW's van nieuwe relaties voortaan automatisch overgenomen.Meer contact met Mate 2000

2012-01-06T16:41:53

In Mate 2000 zijn de modellen: DebiteurenInfo.Rap.rtf en CrediteurenInfo.Rap.rtf voorzien van een nieuwe lay-out met een extra kolom voor het standaard e-mailadres. In deze kolom kan geklikt worden om direct het e-mailprogramma zoals Outlook te openen en een bericht te versturen. Tevens zijn vanuit dit overzicht en via de menukeuze: "NAW Info" de e-mailadressen van de contactenpersonen beschikbaar en kunnen met een klik gemaild worden. Hierbij is het standaard e-mailadres gekenmerkt met een gele achtergrond.KPN Certificaten

2011-12-30T14:13:32

Als gevolg van de inbraak bij DigiNotar, heeft de Belastingdienst besloten om over te stappen op KPN certificaten. De nieuwe versie van Visual Enterprise installeert bij eerste gebruik automatisch de nieuwe Belastingdienst certificaten. Indien gebruik gemaakt wordt van BAPI PIN om de omzetbelasting en ICP aan te geven dan dient de nieuwe versie voor 1 juni 2012 te worden geïnstalleerd. Indien gebruik gemaakt wordt van eigen BAPI certificaten dan dienen de nieuwe KPN certificaten beschikbaar te zijn voordat de update van Visual Enterprise wordt geïnstalleerd. Na 1 maart 2012 kunnen geen DigiNotar certificaten meer aangevraagd of verlengd worden. Indien uw DigiNotar certificaat in maart verloopt dan dient de nieuwe versie van Visual Enterprise voor die tijd te worden geïnstalleerd. Nieuwe certificaten kunnen aangevraagd worden via: https://kpnbapi.managedpki.com/overstappen/.Zoekfunctie uitgebreid

2011-12-16T17:09:37

Via: Order2000|Zoek|Factuur of Order wordt door het ingeven van een ordernummer, alle facturen getoond waarop de order is gefactureerd. Op deze manier kan eenvoudig vastgesteld worden in hoeverre een order is uitgefactureerd. Tevens kan een notapostcode worden opgegeven zodat ook per artikel of dienst gezien worden op welke facturen en in welke aantallen is gefactureerd. Daarnaast wordt door het ingeven van een factuurnummer alle orders getoond welke op de gezochte factuur zijn verzameld en in welke aantallen.Betere PDF's

2011-10-14T16:41:33

De nieuwe versie van Visual Enterprise genereert PDF's met een beduidend hogere kwaliteit. Kleuren worden nu in dezelfde tint weergegeven als in het oorspronkelijke document. Ook de fonts worden nauwkeuriger weergegeven hetgeen vooral merkbaar is bij andere dan de standaard Windows fonts. Dit is van belang voor bedrijven die grote waarde hechten aan een uniforme bedrijfscommunicatie van hoge kwaliteit, ook indien bedrijfsdocumenten langs elektronische weg worden verzonden.Deelfactuur

2011-09-16T16:24:04

Gebruikers van Partition 2000 hebben de mogelijkheid om een order gedeeltelijk te factureren. Het probleem is dat verschillende deelfacturen voor dezelfde klant niet verzameld kunnen worden. Dit probleem is nu opgelost door (via het menu: Order2000|Invoer|Order|Deelfactuur) de mogelijkheid te bieden om een zogenoemde 'deelorder' aan te maken. De deelorders kunnen tijdens fiatteren wel verzameld worden. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om alle nog te factureren restanten op verschillende werkorders van een bepaalde klant op één factuur te factureren. Om de nieuwe functionaliteit aan te duiden is de naam van het menu gewijzigd in: "Order2000|Invoer|Order|Deel Order/Factuur"Systeemupdate

2011-08-19T16:50:30

Visual Enterprise is klaar voor gebruik van de nieuwste systeemonderdelen en de laatste 'runtime' van Microsoft. De installatie software zorgt ervoor dat deze systeemupdate probleemloos wordt geïnstalleerd. De nieuwe versie kan geïnstalleerd worden op computers met Windows XP SP3(x64), 2003(x64), Vista(x64), 2008(x64), 2008 R2 en Windows 7(x64).Behandeld door

2011-07-15T16:43:30

De NAW dialoog via het invoermenu in Order en BuyIt 2000 is bij 'Behandeld door' een extra knop toegevoegd waarmee gekozen kan worden uit een lijst met namen zoals ingevoerd via Time 2000. In Time 2000 wordt dit gegeven gebruikt om het invullen van urenstaten te vereenvoudigen door alleen de orders te laten zien die onder de verantwoordelijkheid van de behandelaar c.q. account manager vallen. Verder is het e-mailadres van de account manager toegevoegd zodat dit, naast het rechtstreekse telefoonnummer, fax, mobiele nummer en de voor- en achternaam van de account manager, op de uigebrachte offertes en werkorders kan worden vermeld. Deze extra knop is alleen beschikbaar indien Time 2000 in gebruik is.Meer voorkeuren

2011-06-17T17:04:53

De menukeuze: Opties|Voorkeur in Order en BuyIt 2000 zijn verbeterd en bovendien uitgebreid met meer opties. Zo kan ingesteld worden dat Orders en Pakbonnen worden gefiatteerd zonder dat er back-orders en naleveringen worden gegenereerd. De eerste optie wordt toegepast in omgevingen met een 'open' magazijn waarbij tijdelijke negatieve voorraden worden geaccepteerd omdat bijvoorbeeld de ontvangst van goederen pas later wordt verwerkt. Verder kan ingesteld worden dat er Pakbonnen worden gefiatteerd zonder dat deze automatisch ter verwerking in de financiële administratie worden aangeboden. De laatste optie is toegevoegd indien handmatige verwerking, om wat voor reden dan ook, de voorkeur verdient.@ Email met extra bijlage(n)

2011-05-13T16:08:48

De menukeuze: Bestand|e-Mail verzenden of de @-knop uit de knoppenbalk wordt toegepast om het document in een actief venster van Mate, Order, BuyIt en Time 2000 als PDF bijlage te e-mailen. In de nieuwe versie kunnen daarbij tevens extra bijlagen aan worden toegevoegd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een offerte waarbij in de extra bijlagen tekeningen of designs worden gevoegd.Meer ruimte in omschrijving notaposten

2011-04-15T15:20:08

Notaposten worden gebruikt om artikelen en diensten vast te leggen om snel en foutloos documenten als offertes, orders en bestellingen in te voeren. De omschrijving van de notaposten is verhoogd van 150 naar 250 tekens. Dit aantal is nu gelijk aan de lengte van de omschrijving beschikbaar tijdens de invoer van documenten.Naheffingsaanslag BTW januari 2011

2011-03-25T17:38:26

De belastingdienst heeft medio maart diverse naheffingsaanslagen Omzetbelasting over januari 2011 verstuurd. De reden is dat het 16 cijferige betalingskenmerk dat wordt toegepast bij het automatisch betalen van de BTW aangifte onjuist is opgesteld. In dit kenmerk worden de laatste twee cijfers van het jaartal toegepast terwijl dit alleen het laatste cijfer had moeten zijn. Het gevolg is dat er een 17 cijferig betalingskenmerk ontstaat welke de belastingdienst niet kan of wil verwerking als een betaling op de aangifte. Er wordt met spoed een update verstuurd aan alle abonnees op Enterprise Software Service die gebruik maken van ePay 2000 plus eTax of eTaxAgent 2000.CAL's tijdens het werken op afstand

2011-03-11T16:21:55

Bij het werken op afstand (Terminal Server) wordt het systeem-id voor het vaststellen van de CAL bepaald door de computer waarvan de gebruiker de sessie start. Indien daarna op een andere computer wordt verder gewerkt in dezelfde sessie dan blijft het systeem-id gelden van de oorspronkelijke computer. Dit kan verwarrend werken omdat niet duidelijk is welk systeem wordt geregistreerd. Er is een update beschikbaar waarmee het systeem-id altijd wordt bepaald door de computer of werkstation waarmee wordt gewerkt.Verzending V11101-030 voltooid

2011-02-28T17:04:22

De nieuwe versie V11101-030 is verzonden aan alle abonnees op Enterprise Software Service. Zoals gedocumenteerd is de nieuwe versie geschikt voor werkstations met Windows XP SP3 of hoger en servers met Windows 2003 Server of hoger. Bij sommige gebruikers is Windows 2000 en Windows 2000 Server in gebruik. Waarschuwing: Het is niet mogelijk om de nieuwe versie op systemen met Windows 2000 te installeren!Bapi Connect 5.04

2011-02-11T17:27:18

Tegelijk met de komende versie 030 van Visual Enterprise wordt een update naar versie 5.04 van de Bapi module geleverd. De nieuwe Bapi module werkt sneller bij een archief met een groot aantal aangiften. De installatie software installeert de Bapi module voortaan in de lokale standaard map voor Visual Enterprise toepassingen en niet meer in de map: \Finalacc\Bapimodule. De map: \Finalacc\Bapimodule is voortaan uitsluitend gereserveerd voor het opbergen van aangiften en overige gegevens.Visual Enterprise gecertificeerd voor Windows 7

2011-02-04T16:30:53

Op 26 januari 2011 heeft Astona met succes het Windows 7 certificatie proces doorlopen op alle onderdelen van Visual Enterprise. Visual Enterprise mag daarom voorzien worden van het officiële "Compatible with Windows 7" logo van Microsoft.Nieuwe website

2011-01-14T16:06:08

Astona heeft een nieuwe website welke gemakkelijk en snel is gemaakt met in eigen beheer ontwikkelde Enterprise Portal software. De Portal kan geïntegreerd worden met Visual Enterprise met behulp van standaard- en maatwerkmodules. De software is ontworpen voor iedereen die op zoek is naar een eenvoudige manier om Web 2.0 websites te maken voorzien van flitsende designs, (sub)menu's, opgemaakte inhoud en vele extra functies. De nieuwe site kwam echter eerder online dan gepland en is daarom nog niet volledig.Wordt er betaald?

2010-12-17T16:36:01

In de NAW dialoog van Order/Invoice 2000 wordt tijdens het invoeren van offertes, orders en facturen steeds het factuurnummer en de ouderdom (in dagen) van de oudste onbetaalde factuur getoond. Tevens wordt de kleur van de achtergrond gewijzigd: Geel zodra de ouderdom de termijn heeft overschreden en rood indien de termijn 2 x is overschreden. De termijn kan (maar dit was al mogelijk) direct in de dialoog gewijzigd worden. Met de nieuwe knop 'Betalingsgedrag' kan bovendien een gedetailleerd overzicht van betaalde en onbetaalde facturen/nota's verkregen worden. De waarschuwingen d.m.v. kleuren (normaal, geel en rood) zijn ingevoerd omdat er steeds vaker vooraf (voordat een nieuwe offerte, order of factuur wordt aangemaakt) gecontroleerd wordt op het betalingsgedrag. De functie is tevens beschikbaar in BuyIt/Supply 2000 maar daar zal waarschijnlijk veel minder gebruik van worden gemaakt…Blend 030

2010-11-19T16:57:02

De nieuwe Blend 030 van Visual Enterprise maakt gebruik van nieuwe systeemonderdelen en de nieuwe 'runtime' van Microsoft welke automatisch wordt geïnstalleerd. Om dit mogelijk te maken is de software geheel opnieuw gecompileerd met de laatste ontwikkeltools. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van alle 'geblende' technieken zoals X-Forms, Internet, Xml Webservices, universele datatoegang, Office toepassingen etc. De nieuwe versie wordt begin volgend jaar uitgeleverd aan alle Enterprise Software Service abonnees.Meer dialoog

2010-10-08T16:25:18

In de NAW dialoog van Order/Invoice en BuyIt/Supply 2000 zijn de geselecteerde Contact Info (contactpersonen), Adres Info (afleveradressen)en Memo direct zichtbaar zonder op een knop te hoeven drukken. Dit bespaart tijd en werkt handiger. In Contact Info zijn tevens de e-mailadressen verhoogd van 35 naar 50 posities. Dit laatste op verzoek van diverse gebruikers.Historie beschikbaar tijdens invoer

2010-08-20T16:36:01

In de NAW dialoog welke verschijnt tijdens invoeren van documenten in Order/Invoice of BuyIt/Supply 2000 is de knop 'Historie' toegevoegd waarmee een overzicht verkregen wordt van alle offertes, orders, facturen, bestellingen, pakbonnen, artikelen etc. die betrekking hebben op respectievelijk de betreffende debiteur of crediteur. In het overzicht kan eenvoudig verder gezocht worden zodat vragen over een uitgereikte factuur, geplaatste bestelling of geleverd artikel direct tijdens invoer kunnen worden beantwoord.'Lights On'

2010-05-07T16:46:23

De uitvoer in Visual Enterprise wordt opgemaakt in vensters welke verdeeld zijn in tabbladen. De inhoud van een tabblad kan vervolgens geprint, gefaxt, gemaild of als PDF bewaard worden. Het snel wisselen tussen deze tabs, terwijl in sommige tabs de inhoud nog wordt opgebouwd, kan tot gevolg hebben dat de knoppenbalk niet correct de status van de actieve tab weergeeft. Dit geldt ook voor het menu zoals de keuze: 'Bewaar als PDF' uit het Bestandsmenu. In de eerst volgende versie zal dit probleem zijn opgelost en gaan alle lichten bij elk tabblad weer op tijd aan!Handtekening met de vriendelijke groeten

2010-03-26T17:43:41

Verzocht is om een 'handtekening' te kunnen plaatsen tijdens het e-mailen vanuit Visual Enterprise. Het begrip 'handtekening' is nogal verwarrend en is overgenomen van Microsoft Outlook. Bedoeld wordt een standaard tekst die vooraf in elk nieuw e-mailbericht wordt geplaatst. Gedacht kan worden aan algemene bedrijfsinformatie en natuurlijk "Met vriendelijk groeten" met de naam van de afzender. Met de nieuwe versie kan iedere gebruiker een vaste (eventueel persoonlijke) tekst invoeren. Deze tekst wordt vastgelegd door in de @Mail dialoog op de nieuwe knop: Bewaar te klikken. Bij elke volgende e-mail wordt deze tekst dan alvast ingevuld in het nieuwe bericht.Smart Devices

2010-02-26T16:40:22

Dankzij de Astona Webservices kunnen mobiele toepassing voor Smart Devices worden gerealiseerd. Toepassingen in magazijn of winkel voor o.a. ontvangst goederen, opbergen, order picking, verzendverificatie, (plank)voorraad, prijscontrole en mobiele kassa. Ook servicemedewerkers kunnen onderweg gemakkelijk tijd, handelingen en onderdelen registreren. Ervaring is opgedaan met de robuuste DataLogic Kayman Gun waarmee alle denkbare data-acquisitie toepassingen zijn te realiseren. Deze barcode en RFID scanner kan via BlueTooth, WiFi of GMS/GPRS/UMTS gekoppeld worden aan het bedrijfsnetwerk. Zo heeft het LPG inbouwbedrijf: Auto Inbouw Service Baarlo BV (http://www.aisb.nl) met succes de Kayman ingezet om eenvoudig en foutloos vanuit het magazijn onderdelen te bestellen.@ Mailing Lists

2010-01-22T16:31:25

e-Mailen van "relatie gebonden" documenten is zoals door vele gebruikers is bevestigd sterk vereenvoudigd. Bij documenten die niet aan een bepaalde relatie zijn gebonden (zoals prijslijsten etc.) is de mogelijkheid toegevoegd om per document een vaste mailinglijst te hanteren. Op deze manier kan bijvoorbeeld een nieuwe prijslijst in één keer naar alle belanghebbende worden verstuurd.Verzending versie 029

2009-12-18T17:21:18

Versie 029 is verzonden aan alle abonnees die gebruik maken van Mate 2000 met de eTax of de eTaxAgent optie. Na installatie van de nieuwe versie kunnen de ICP opgaven over 2009 in het vereiste nieuwe formaat worden verstuurd. Aan alle overige abonnees (die nog geen gebruik maken van automatische BTW aangifte en/of ICP opgave) wordt de nieuwe versie in de loop van volgende maand verzonden.Wijzigingen BTW aangifte en ICP opgaaf per 1 januari 2010

2009-11-20T16:42:21

Per 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de BTW aangifte en de ICP Opgaaf. De ICP (voorheen ICT) opgaaf dient bovendien te voldoen aan een nieuwe specificatie. De belangrijkste wijziging is dat nu naast intracommunautaire leveringen (van goederen) tevens diensten moeten worden aangegeven. De wijzigingen zijn verwerkt in versie 029. Voor Visual Enterprise gebruikers komt het er op neer dat in het geval van "intracommunautaire" diensten het BTW identificatienummer aangevuld dient te worden met de letter V. Verder moeten de ICP opgaven naar een nieuw e-mailadres van de Belastingdienst worden verstuurd. Het postbusadres en proces ID blijven gelijk maar moeten opnieuw ingesteld worden in de meegeleverde Bapi-module. Volg de link voor belangrijke aanvullende informatie!