Subscribe: COMMISSION DOCUMENT
http://europa.eu/rapid/syndication/QuickRSSAction.do?id=61&lang=PL
Preview: COMMISSION DOCUMENT

Press releases - RSSSearch={dateRange=7d,keywords=COMDOC,keywordMatch=any,language={PL},format=RSS,type={OLAF,STAT,EPSO,SPEECH,BR,DOC,CLDR,MEMO,ECA,DN,P,PESC,ETW,STATEMENT,MEX,PRES,TRANS,EDPS,IP,COR,CES,CJE,WM,AC,EO,BEI,BIO,PE},size=10}Copyright: Copyright European Commission DG COMM
 Szczepienia: Komisja apeluje o ściślejszą współpracę UE przeciwko chorobom, którym można zapobiegać

Thu, 26 Apr 2018 10:00:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 26 kwietnia 2018 r. Szczepienia: Komisja apeluje o ściślejszą współpracę UE przeciwko chorobom, którym można zapobiegać Komisja wydaje dziś zestaw zaleceń dotyczących tego, jak UE może zacieśnić współpracę w dziedzinie zwalczania chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia.Platformy internetowe: Komisja ustanawia nowe normy w zakresie przejrzystości i sprawiedliwości

Thu, 26 Apr 2018 13:57:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 26 kwietnia 2018 r. W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniającym małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci w gospodarce cyfrowej.Zwalczanie dezinformacji w internecie: Komisja proponuje ogólnounijny kodeks postępowania

Thu, 26 Apr 2018 09:47:41 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 26 kwietnia 2018 r. Komisja zaproponowała dziś wprowadzenie środków w celu zwalczania dezinformacji w internecie, w tym ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, wsparcie niezależnej sieci weryfikatorów faktów oraz szereg działań mających na celu promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa oraz umiejętności korzystania z mediów.Prawo spółek: Komisja proponuje nowe przepisy, aby pomóc spółkom w transgranicznym przenoszeniu działalności i stosowaniu rozwiązań internetowych

Wed, 25 Apr 2018 14:20:47 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 25 kwietnia 2018 r. W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała nowe regulacje w dziedzinie prawa spółek, dzięki którym łatwiej im będzie łączyć, dzielić lub przenosić się w ramach jednolitego rynku. Proponowane regulacje zapewnią również należytą ochronę praw pracowniczych i zapobiegną nadużyciom podatkowym.Dane w UE: Komisja zwiększa intensywność działań, aby zwiększyć dostępność i wymianę danych dotyczących opieki zdrowotnej

Wed, 25 Apr 2018 10:38:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 25 kwietnia 2018 r. W oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku uprzednich inicjatyw na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych w ramach jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska opracowała i przedstawia dziś zestaw środków mających zwiększyć dostępność danych w UE.Sztuczna inteligencja: Komisja przedstawia europejskie podejście do zwiększania inwestycji i określania zasad etyki

Wed, 25 Apr 2018 10:37:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 25 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś szereg działań, które chce zrealizować, aby ułatwić obywatelom UE czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji (SI) i zwiększyć konkurencyjność UE na tym polu.Ochrona osób sygnalizujących naruszenia – Komisja określa nowe ogólnounijne zasady

Mon, 23 Apr 2018 10:02:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 23 kwietnia 2018 r. Komisja proponuje nowe ogólnounijne przepisy mające wzmocnić ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa. © European Union 2018 Director: Catherine Vandezande Niedawne skandale, takie jak Dieselgate, Luxleaks, dokumenty panamskie, jak również najnowsze doniesienia dotyczące Cambridge Analytica pokazują, że tzw.Specjalne badanie Eurobarometru: Czy Europejczycy uważają, że życie w UE jest sprawiedliwe?

Mon, 23 Apr 2018 10:00:00 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 23 kwietnia 2018 r. Nowy sondaż pokazuje, że większość Europejczyków jest zdania, że życie jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają oni obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uczynił sprawiedliwość w UE podstawą swoich priorytetów politycznych.UE i Meksyk osiągnęły nowe porozumienie w sprawie handlu

Mon, 23 Apr 2018 09:53:30 GMT

Komisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 21 kwietnia 2018 r. Unia Europejska i Meksyk osiągnęły dzisiaj nowe porozumienie w sprawie handlu, w ramach bardziej kompleksowej, zaktualizowanej umowy ogólnej między UE a Meksykiem. Praktycznie cały handel towarami między UE a Meksykiem będzie zwolniony z cła, również handel w sektorze rolnictwa.Najważniejsze elementy umowy handlowej między UE a Meksykiem

Mon, 23 Apr 2018 13:58:33 GMT

Komisja Europejska - Zestawienie informacji Bruksela, 21 kwietnia 2018 r. W dniu 21 kwietnia 2018 r. Unia Europejska i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie nowej umowy handlowej. Będzie ona częścią szerszej, zaktualizowanej umowy ogólnej między UE a Meksykiem i przyczyni się do pogłębienia i poszerzenia zakresu obowiązującej umowy handlowej podpisanej...