Subscribe: Kommentarer till Mänsklig och opolerad Persson
http://ilsemarie.wordpress.com/2007/03/27/mansklig-och-opolerad-persson/feed/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att han  att persson  att  detta är  detta  för att  för  han  inte  jag  med  och  persson    till  varit  är ett  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Kommentarer till Mänsklig och opolerad Persson

Kommentarer till Mänsklig och opolerad PerssonOberoende röda funderingar kring politik, livet och orättvisorLast Build Date: Thu, 14 Apr 2016 13:15:09 +0000

 Av: ilse-marie

Wed, 28 Mar 2007 08:54:16 +0000

Om Persson har en hemlig agenda, har den sannerligen misslyckats. Om inte agendan var att bli än mer impopulär förstås. Det "skvaller" jag talar om angående Danielsson och Eduards, hade inte någonting med själva tsunamikatastrofen att göra. Jag menar givetvis det Persson tog upp i seriens sista del - skvallret om att de skulle ha en hemlig relation. Det kallar i alla fall jag skvaller!Av: Sanna

Wed, 28 Mar 2007 07:12:28 +0000

Persson har alltid varit en strålande retoriker - och därigenom lyckats prata en väldig massa strunt och dessutom komma undan rättmätig kritik. Till och med när det han påtalar är direkta lögner! Men att tro att han inte skulle inse hur gyllene detta tillfälle att få yttra sig faktiskt är, det är att vara oerhört naiv. Att han kritiserar media är ju givet, men han snavar över sig själv när han gör det. Likt den kappvändare han alltid varit beter han sig precis likadant i sin inställning till tryckt media. DN har inte alltid i Perssons ögon varit vare sig negativ eller "politiserande". Men det är klart att det är praktiskt att byta åsikt när "fel" artiklar om honom själv publiceras. Så till försvaret av Lars Danielsson. All heder åt att han ställer sig bakom sina medarbetare - även om hans benägenhet att göra just detta är mycket selektiv. Men just i detta fall har tsunamikommissionen redan konstaterat att något inte gått rätt till med avseende på Danielsson. Vad detta är väntar jag med spänning på. Att Persson i detta läge stenhårt står fast tyder snarare på att Persson och Danielsson har gemensam agenda. "Skvaller" är ett väldigt klent ord att använda för att beskriva den rättmätiga kritik som de båda fick utstå. Men nog om faktoider. Jag anser även jag att denna serie varit mycket intressant. Även om det som sägs inte bör åhöras okritiskt är det spännande att få Perssons direkta åsikter om saker och ting. Formen för serien är personlig och, tror jag, lurar tittaren. Jag är övertygad om att Persson har en bakomliggande agenda, för vilket detta är ett utmärkt medium. Persson är först och främst retoriker, och detta får inte glömmas bort. "Personligheten" spelar honom dock inte i händerna. Om han tidigare framstått som osympatisk har detta nu bekräftats i kubik.Av: Filip

Tue, 27 Mar 2007 14:51:19 +0000

Mycket bra skrivet, jag håller med om de flesta av dina reflektioner kring serien. Jag tror också SVT varit rädda för att bli anklagade för att glorifiera Persson och var därför tvungen att lägga tonvikten på hans buffliga och arroganta sida. Om de inte hade gjort det hade genast borgerligheten varit framme och talat om att SVT sitter i knät på staten och Socialdemokratin. Detta är ett problem eftersom SVT då aldrig kan göra liknande program så "objektivt" och nysanserat som möjligt eftersom Borgerligheten alltid skulle tolka ev. positiva sidor som visas av en vänsterpolitiker som propaganda.