Subscribe: โรคไข้หวัด 2009
http://xn--2009-9dol7i3eqb1b5d2k2a5e.blogspot.com/rss.xml
Added By: indestiny Feedage Grade B rated
Language: Thai
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: โรคไข้หวัด 2009

โรคไข้หวัด 2009

Last Build Date: Thu, 02 Oct 2014 04:52:48 +0000

 หวัดใหญ่ 2009 ใช้สิทธิประกันสังคมได้

Thu, 30 Jul 2009 10:15:00 +0000

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตอบรับมาตรการ “เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสถานที่ราชการ” ของกระทรวงแรงงาน ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา กรณีเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา กรณีผู้มาติดต่อให้รอเจ้าหน้าที่มาให้บริการ ณ จุดบริการที่กำหนด ย้ำ! ผู้ประกันตน หากมีอาการไข้รีบพบแพทย์ สามารถรับสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมได้
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการ มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสถานที่ราชการ ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการก่อนขึ้นอาคาร หากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรณีเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านและไปพบแพทย์ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา กรณีผู้ที่มาติดต่อราชการให้นั่งรอเจ้าหน้าที่มารับบริการ ณ จุดบริการที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ราชการและขอความร่วมมือสถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจอุณหภูมิ ร่างกาย ลูกจ้างผู้ประกันตนทุกวันก่อนเข้าทำงาน หากมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีอาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิฯ เพื่อทำการตรวจรักษา หากพบว่า ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และแพทย์ผู้รักษาวินิจฉัยให้ยาต้านไวรัส โอลเซลทามิเวียร์ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกันสังคมได้
หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.หรือติดต่อระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.thยอดตาย 44 ป่วย 6,776 จากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Tue, 28 Jul 2009 15:08:00 +0000

(image)

วันนี้ (22 ก.ค.) นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ระบุ ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกกับจำนวนผู้เสียชีวิต และติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่จะแถลงอย่างเป็นทางการในวันนี้ แต่ยอมรับ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเชื้อเริ่มกระจายไปทั่วประเทศ โดยกระทรวงจะเน้นถึงความพร้อมการรักษาของโรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดทางสำนักงานระบาดวิทยา จะเป็นผู้เปิดเผยพร้อมกับข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกันเพิ่มเติมนับจากนี้ ขณะเดียวกันปฏิเสธยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของไทย ไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก เนื่องจากที่ผ่านมาหลายประเทศหยุดรายงานสถานการณ์ไข้หวัด แต่ไทยยังต้องรายงานอยู่โดยตลอด

ทั้งนี้ นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009ที่ 44 คน ติดเชื้อ 6,776 คน โดยมีอาการหายเป็นปกติ 6,697 คน ทั้งนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล 35 คนในจำนวนนี้ พบว่า มีอาการน่าเป็นห่วง 7 คน

อย่างไรก็ตาม นพ. ไพจิตร์ ระบุ เตรียมปรับแผนออก 3 มาตรการเข้มข้น ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัส ชนิดA H1N1 ด้วยการให้ยาต้านไวรัส โอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ใน ทันที เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยภายในห้องฉุกเฉินและขอให้ผู้ป่วย หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ให้ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือ บ่อย ๆ รวมถึง แยกห้องพักต่างหาก
H1N1 FLU:สธ.ออกประกาศแนะวิธีป้องกันไข้หวัด 2009 หลังพบผู้ติดเชื้อในไทย

Sun, 12 Jul 2009 14:03:00 +0000

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศคำแนะนำเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ฉบับที่ 5 สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยการออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานโรค หลังมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้ว 2 ราย โดยย้ำให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์ทันที "กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศคำแนะนำประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 ฉบับที่ 5 หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จำนวน 2 ราย" นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข กล่าว
รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน ทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของความสำเร็จในการเฝ้าระวังและป้องกันและลดผล กระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไป ควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรค รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สร้างสุขนิสัยในการป้องกันโรค เน้นกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ควรรีบไปพบแพทย์ หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่มเดินทางกลับมาจากต่างประเทศภายใน 7 วัน ควรแนะนำไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนควรสำรวจนักเรียนเป็นประจำทุกวัน สังเกตอาการป่วยของนักเรียน ดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่างถูกวิธี สอนและให้คำแนะนำวิธีรักษาสุขภาพและป้องกันโรคแก่นักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคในโรงเรียน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
และกลุ่ม อสม.ขอให้เฝ้าระวัง สังเกตประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่รับผิดชอบ หากพบผู้ที่มาอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ภายใน 7 วัน และรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข- แนวทางป้องกันไข้หวัด 2009 -

Sun, 12 Jul 2009 14:02:00 +0000

ตามที่พวกเราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในสถานการณ์ล่าสุด ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุม และการป้องกันโรคสหรัฐ และจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ยืนยัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกว่า ล่าสุดอยู่ที่ 7,520 ราย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2552) พบผู้ป่วยใน 34 ประเทศ อาทิ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ปานามา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เอลซัลวาดอร์ ออสเตรีย ฮ่องกง โคลัมเบีย คอสตาริก้า เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ โปรตุเกส กัวเตมาลา โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เบลเยี่ยม คิวบา และในประเทศไทยเอง ก็มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ตอนนี้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด ปัจจุบันหายเป็นปกติไม่มีเชื้อในร่างกายแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อติดตามเฝ้าสังเกตอาการต่อเนื่อง แม้ว่าจะมียารักษาโรคนี้หาย แต่ก็ควรป้องกันไว้ก่อน โดยเราสามารถป้องกันและปฎิบัติตัวดังต่อไปนี้ ประชาชนทั่วไป : รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังไอ หรือจาม ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือน และของใช้ในบ้าน ในที่ทำงาน โดยเฉพาะโทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยผู้ชุบน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเจือ[...]วิธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009

Sun, 12 Jul 2009 14:02:00 +0000

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และขณะนี้ประเทศไทยพบการระบาดภายในประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งอาจแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการคล้ายกันกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ธรรมดา ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับ ผู้ป่วยจำนวนไม่มากในต่างประเทศที่เสียชีวิต มักเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เป็นต้น ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ โรคอ้วน ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และหญิงมีครรภ์ สำหรับ วิธีการติดต่อและวิธีการป้องกันโรค จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) ดังต่อไปนี้ คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ 2. ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่น 3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด 4. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำมากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น 6. ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ 1. หากมีอาการป่วยไม่รุนแรง เช่น ไข้ไม่ส[...]อาการ ไข้หวัด 2009 ไข้หวัดใหญ่ 2009 สัญญานและอาการของคนที่ติดเชื้อ

Sun, 12 Jul 2009 14:00:00 +0000

สัญญานไข้หวัด 2009 และอาการของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด 2009 สายพันธ์ใหม่ ชนิด A 2009 H1N1 ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก อาการ ไข้หวัด 2009 อาการไข้หวัด 2009 ในคนนั้นมีอาการ คล้ายกันกับอาการของคนที่เป็นหวัดปกติ และมีอาการต่อไปนี้คือ มีไข้ ท้องเสีย เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศรีษะ หนาว และ ไม่มีเรี่ยวแรง อ่อนล้า ร่วมด้วย ในบางคนมีอาการท้องเสียร่วมกับอาเจียน และในอดีตมีรายงานว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นปอดบวม และ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด เช่นเดียวกันกับหวัด ที่ไข้หวัด 2009อาจจะแย่ลงจนต้องมีสภาพการเรื้อรังผู้ ที่ติดเชื้อไข้หวัด 2009 ควรได้รับการพิจารณาถึงศักยภาพในการติดเชื้อ ไข้หวัด 2009 ระยะเวลาความยาวนานของการฟักเชื้อจนมีอาการ และความเป็นไปได้ของอาการป่วยที่ยาวนานถึง 7 วัน เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กอาจได้รับเชื้อเป็นเวลานานสัญญานเตือนภัย ไข้หวัด 2009 ที่จะบ่งบอกถึงการต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่ต้องสังเกตมีดังนี้ ในเด็ก หากเด็กมีอาการหายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก ผิวหนังเป็นจ้ำสีน้ำเงิน ดื่มน้ำน้อยไม่เพียงพอ ปลุกไม่ตื่น หรือไม่มีอาการตอบสนอง มีอาการงอแงไม่ยอมให้อุ้ม มีไข้เฉียบพลัน หรือมีอาหารหวัด ไออย่างรุนแรง หากมีอาการเหล่านี้ไม่ควรนิ่งนอนใจ ต้องรีบเข้ารับการรักษาทันที ในผู้ใหญ่ สัญญานเตือนภัยที่จะต้องรีบรักษาเช่นกันคือ อาการหายใจลำบาก หรือหายใจถี่ เจ็บ แน่นหน้าอกหรือช่องท้อง วิงเวียน หน้ามืด และอาเจียนอย่างรุนแรง หรืออาเจียนเป็นเลือด หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนโอกาสในการรับเชื้อ ไข้หวัด 2009การ กระจายและการติดเชื้อของเชื้อไข้หวั[...]ไข้หวัด2009 โรคภัยใกล้ตัวที่คุณควรรู้

Sun, 12 Jul 2009 13:59:00 +0000

หวัด2009 สถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ 2009ในขณะนี้ยังคงลุมลามไปทั่วโลก หลายประเทศเริ่มควบคุมไม่ได้ จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจไม่มากและเชื้อไม่ร้ายแรงเท่า โรคซารส์ หรือ ไข้หวัดนก แต่ ไข้หวัด2009 ก็มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ง่ายกว่า ไข้หวัด2009 มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า A/H1N1 เป็นเชื้อไข้หวัดหมูพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โดยเชื้อไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู และไข้หวัดใหญ่ อาจเข้าไปอยู่ในตัวหมูที่เป็นพาหะนำโรค ต่อมาเซลล์ในตัวหมูถูกเชื้อไวรัส2ชนิดโจมตี ทำให้หน่วยพันธุกรรมปนเปกันระหว่างการแบ่งตัว จนเกิดเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ ตามปกติจะติดจากคนที่สัมผัสหมูโดยตรงเท่านั้น แต่ไม่ติดต่อผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์จากหมู่ ทว่า เชื้อไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ผ่านการไอ จาม รวมถึงการสัมผัสจากสิ่งของที่ใช้ร่วมกันคล้ายกับการแพร่เชื้อของไข้หวัด ธรรมดา อนึ่ง ไวรัสไขหวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันมีลักษณะทางพันธุกรรมและยีนแตกต่างจากไวรัสไข้หวัดหมูใน อดีต เพราะมีองค์ประกอบของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์รวมอยู่ด้วยกัน 1.เชื้อไข้หวัดนกในทวีปอเมริกาเหนือ 2.เชื้อไข้หวัดใหญ่ในคน 3.เชื้อไข้หวัดหมูในยุโรปและเอเชีย หวัด2009 การแพร่ติดต่อ เชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่น ๆ โดยการไอจามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเ[...]ไข้หวัด2009 เกิดการระบาดขึ้นที่ประเทศใดบ้าง

Sun, 12 Jul 2009 13:58:00 +0000

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา ประเทศเม็กซิโกเริ่มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยปอดบวมสูงขึ้นผิดปกติ จากนั้น จึงเริ่มมีการส่งตัวอย่างจากผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ตามเวลาประเทศไทย) พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 จำนวน 10,243 ราย ใน 41 ประเทศ และพบผู้เสียชีวิตแล้ว 80 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.78 รายชื่อประเทศที่พบผู้ป่วยมีดังนี้ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย คอสตาริก้า คิวบา เดนมาร์ก เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กัวเตมาลา อินเดีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ปานามา เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกรีก ท่านสามารถติดตามรายละเอียดรายงานสถานการณ์โรครายวัน ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.thไข้หวัด 2009 คือ? การป้องกัน? อาการ?

Sun, 12 Jul 2009 13:58:00 +0000

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 Influenza A (H1N1)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอ เอช1เอ็น1 เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน เริ่มพบที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปยังอีกหลายประเทศ

เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุกร และนก

การแพร่ติดต่อ
เชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่น ๆ โดยการไอจามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก
ผู้ป่วยอาจเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนป่วย ช่วง 3 วันแรกจะแพร่เชื้อได้มากสุด และระยะแพร่เชื้อมักไม่เกิน 7 วัน

อาการป่วย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัส 1 – 3 วัน น้อยรายที่นานถึง 7 วัน อาการป่วยใกล้เคียงกันกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียด้วย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง หายป่วยได้โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5 – 7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบ รุนแรง จะพบอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

การรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) เป็นยาชนิดกิน หากผู้ป่วยได้รับยาภายใน 2 วันหลังเริ่มป่วย จะให้ผลการรักษาดี
ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำ ๆ และยังรับประทานอาหารได้ อาจไปพบแพทย์ที่คลินิก หรือขอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้าน และดูแลรักษากันเองที่บ้าน โดย
- รับประทานยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้พาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ เป็นต้น และเช็ดตัวลดไข้เป็นระยะด้วยน้ำสะอาดไม่เย็น
- ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มาก ๆ งดดื่มน้ำเย็น
- พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากพอเพียง เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก ผลไม้ เป็นต้น หากรับประทานอาหารได้น้อย อาจต้องได้รับวิตามินเสริม
- นอนหลับพักผ่อนมาก ๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทดี
- ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเว้นติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ซึ่งต้องรับประทานยาจนหมดตามแพทย์สั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อดื้อยา

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
- หากต้องดูแลผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่อดูแลเสร็จ ควรรีบล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทันที
- ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
- ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังไอ จาม
- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งไข่ นม ผัก และผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดและนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา

การป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ
- หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรลาหยุดงาน หยุดเรียน เป็นเวลา 3 - 7 วัน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้มาก
- พยายามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคลุกคลีกับคนอื่น ๆ
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่น หรือใช้ทิชชูปิดจมูกปากทุกครั้งที่ไอจาม ทิ้งทิชชูลงในถังขยะที่มีฝาปิด แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่
ใส่ใจ ห่วงใยคนรอบข้าง
สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
http://beid.ddc.moph.go.th
4 พฤษภาคม 2552

ทีนี้ทราบกันแล้วนะครับว่า โรคไข้หวัด 2009 คืออะไร? , มีการแพร่เชื้ออย่างไร , มีการป้องกันอย่างไร , การรักษาได้หรือไม่? และอีกอย่างนะครับ รักษาร่างกายให้แข็งแรงจะช่วยได้มากครับผม
อาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีอะไรบ้าง

Sun, 12 Jul 2009 13:57:00 +0000

อาการ ของ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม 2009 ่มีอะไรบ้าง
อาการใกล้เคียงกับ อาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สามารถหายป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยหลายรายในเม็กซิโกมีอาการปอดอักเสบรุนแรง (หอบ หายใจลำบาก) และเสียชีวิตหากท่านมีอาการป่วย สามารถรับการรักษาที่ใดบ้าง

Sun, 12 Jul 2009 13:57:00 +0000

หากท่านมีอาการป่วย สามารถรับการรักษาที่ใดบ้าง
ผู้ป่วยที่สงสัยว่า อาจติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม 2009 ่นี้ สามารถเข้ารับการตรวจรักษา หรือรับคำปรึกษาได้ท ี่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความพร้อมที่จะดูแลรักษาท่าน และส่งต่อผู้ป่วยตามระบบหากจำเป็น แต่หากท่านมีอาการป่วยเล็กน้อย และไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อาจขอรับคำแนะนำและรับยาจากเภสัชกร และรักษาตัวที่บ้านหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดได้หรือไม่

Sun, 12 Jul 2009 13:56:00 +0000

หน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดได้หรือไม่
หน้ากากอนามัยทั่วไปใช้ในผู้ป่วย ที่มีอาการไอหรือจาม เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อได้ ส่วนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง ควรใช้หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ ตามข้อแนะนำทางการแพทย์วัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009

Sun, 12 Jul 2009 13:56:00 +0000

มีวัคซีนที่สามารถป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นี้หรือไม่
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แต่องค์การอนามัยโลก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้ผลิต เร่งการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการผลิต ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลที่ผลิตใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานว่า จะสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ได้ยาต้านไข้หวัด 2009 มีพอหรือไม่

Sun, 12 Jul 2009 13:55:00 +0000

ยาต้านไวรัส โอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) ในไทย ขณะนี้มีพอเพียงหรือไม่
ประเทศไทยได้สำรองยานี้ ไว้พอเพียงสำหรับการรักษาผู้ป่วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้สำรองยาที่นี้ไว้พอเพียง เพื่อการควบคุมการระบาดจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ณ จุดเกิดเหตุ โดยสำรองยาพร้อมใช้ทั่วประเทศจำนวน 3,250,000 แคปซูล (สำหรับผู้ป่วย 325,000 ราย) และองค์การเภสัชกรรมกำลังนำวัตถุดิบที่สำรองมาผลิตยานี้ (GPO-A-Flu®) ได้สำหรับ 1,000,000 แคปซูล (สำหรับผู้ป่วย 100,000 ราย) ภายใน 4 วัน นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดหากเกิดการระบาดใหญ่ ได้อีก 1,000,000 แคปซูล (สำหรับผู้ป่วย 100,000 ราย) ด้วยมียาชนิดใดบ้างที่สามารถรักษาโรคหวัด 2009 ได้

Sun, 12 Jul 2009 13:54:00 +0000

มียาชนิดใดบ้างที่สามารถรักษาโรคไข้หวัด 2009 ได้
ยาต้านไวรัส ซึ่งใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 นี้ได้ผล คือ ยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) เป็นยาชนิดกิน และยา zanamivir เป็นยาชนิดพ่น แต่ผลการตรวจเชื้อไวรัสนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อนี้ ดื้อต่อยาต้านไวรัส amantadine และ rimantadine

ยาต้านไวรัส oseltamivir จะให้ผลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ดีที่สุด ถ้าผู้ป่วยได้รับยาเร็วภายใน 2 วันนับตั้งแต่เริ่มมีไข้
มาตรการไข้หวัด 2009

Sun, 12 Jul 2009 13:53:00 +0000

กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด 2009 นี้ อย่างไรบ้าง
มาตรการสำคัญ ได้แก่ การเร่งรัดและเพิ่มระดับความเข้มข้น การเฝ้าระวังโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่และปอดอักเสบรุนแรง การตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง (Infrared Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติ การตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย สำรองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านศูนย์ฮ็อตไลน์ จัดทำข่าวแจก จัดการแถลงข่าว และจัดทำคำแนะนำประชาชนเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งนานาชาติ เป็นต้นไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดตามข่าวอยู่ในขณะนี้คือโรคอะไร

Sun, 12 Jul 2009 13:50:00 +0000

. ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาด ตามข่าวอยู่ในขณะนี้ คือโรคอะไร
โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน ไม่พบว่ามีการติดต่อมาจากสุกร เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบทั้งในสุกรและในคน เป็นเชื้อที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งมีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่คน ไข้หวัดใหญ่สุกร และไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกด้วย เริ่มพบการระบาดที่ประเทศเม็กซิโก และแพร่ไปกับผู้เดินทางไปในอีกหลายประเทศ ระยะแรก กระทรวงสาธารณสุขใช้ชื่อโรคนี้ว่า “โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก” และเมื่อองค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1” และใช้ชื่อย่อว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”เหตุใดจึงไม่ใช้คำว่าไข้หวัดหมู (Swine flu)

Sun, 12 Jul 2009 13:47:00 +0000

เหตุใดจึงไม่ใช้คำว่าไข้หวัดสุกร (Swine flu) เหมือนชื่อที่ใช้เรียกในระยะแรกของการระบาด


เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ใหม่ ในการรายงานโรคนี้ช่วงแรกในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Swine Flu” หรือไข้หวัดใหญ่สุกร โดยปกติแล้ว ไข้หวัดใหญ่สุกรเป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในสุกร มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หลายชนิด เช่น H1N1, H1N2, H3N1 และ H3N2 แต่ละชนิดมีหลากหลายสายพันธุ์ ตามปกติการเกิดโรคในสุกร บางครั้งอาจมีผู้ติดเชื้อจากสุกรและป่วยซึ่งเกิดไม่บ่อยนัก การติดเชื้อเกิดโดยคนหายใจเอาละอองฝอยเมื่อสุกรไอ หรือจาม เข้าไป หรือการสัมผัสกับสุกร หรือสิ่งแวดล้อมที่สุกรอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโกนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรมพบว่า เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่พบในคน และยังไม่เคยพบในสุกรมาก่อน และการระบาดดังกล่าว ไม่มีรายงานโรคนี้ระบาดในสุกรทั้งในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา และผลการสอบสวนโรค ไม่พบผู้ใดติดโรคจากสุกร หากแต่เป็นการแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนเท่านั้น

ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2552 องค์การอนามัยโลกได้เปลี่ยนการเรียกชื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จากที่เคย เรียกว่า ไข้หวัดสุกร หรือ สไวน์ ฟลู (Swine Flu) เป็น “ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1” (Influenza A H1N1) ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขไทยจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1” และชื่อย่อว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” เพื่อให้สอดคล้องกันและสื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตรงกัน ไม่สับสนกับไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ที่เกิดตามฤดูกาล ซึ่งเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่คนละตัวกัน
เชื้อไข้หวัด 2009 มรณะลาม 36 รัฐมะกัน

Sun, 12 Jul 2009 13:46:00 +0000

หน้าแรก / ทั่วไป / เชื้อไข้หวัด 2009 มรณะลาม 36 รัฐมะกัน เชื้อไข้หวัด 2009 มรณะลาม 36 รัฐมะกัน May 6, 2009 ในหมวด ทั่วไป allowtransparency="true" hspace="0" id="google_ads_frame1" marginheight="0" marginwidth="0" name="google_ads_frame" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2258137765452035&dt=1247406362961&lmt=1247406357&output=html&slotname=6919460674&correlator=1247406362961&url=http%3A%2F%2Fwww.jerder.net%2Fnews%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594-2009-3.html&ref=http%3A%2F%2Fwww.jerder.net%2Fhot-news%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588-2009.html&frm=0&ga_vid=1890528569.1247406363&ga_sid=1247406363&ga_hid=107864453&flash=10.0.22&w=336&h=280&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_tz=420&u_his=2&u_java=true&u_nplug=13&u_nmime=56&dtd=52&xpc=TK0jFMfNjx&p=http%3A//www.jerder.net" style="left: 0pt; position: absolute; top: 0pt;" vspace="0" scrolling="no" width="336" frameborder="0" height="280"> โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 6 พฤษภาคม 2552 00:22 น. ASTVผู้จัดการรายวัน/รอยเตอร์/เอเอฟพี - สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่ทั่วโลก ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว เกือบ1,300 ราย ขณะที่ในสหรัฐฯพบผู้ติดเชื้อแล้ว ใน 36 มลรัฐ ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญเห็นกันว่าเชื้อไวรัสนนี้ ไม่ได้มีฤทธิ์รุนแรงอะไรนัก ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากเม็กซิโก 14 คน กลับบ้านได้แล้ว ชี้ผลแล็บยันหวัดธรรมดา แต่พบผู้เฝ้าระวังเพิ่ม 3 คน องค์การอนามัยโลกระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ทั่วโลก ที่สามารถยืนยันได้ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,296 คนแล้วโดยพบกระจายอยู่ใน21 ประเทศทั่วโลกคือเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน สหราชอาณาจักร เยอรมัน นิวซีแลนด์ อิสราเอล ฝรั่งเศส เอลซัลวาดอร์ อิตาลี ออสเตรีย ฮ่องกง คอสตาริกาโคลอมเบ[...]ยอดผู้ติดเชื้อ ไข้หวัด2009 ทั่วโลกเป็น 615 ราย

Sun, 12 Jul 2009 13:45:00 +0000

แก้ไขล่าสุด คลิกเพื่ออ่านข่าว : ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ระดับ 6
องค์การอนามัยโลกหรือ ดับเบิลยูเอชโอ ปรับเพิ่มยอดผู้เสียชีวิต และ ผู้ติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 วันนี้ โดยยืนยันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันมรณะนี้ 615 รายทั่วโลก จากเดิม 365 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 17 ราย
ขณะนี้ มี 15 ประเทศทั่วโลกที่ผลการตรวจในห้องแล็บยืนยันว่าพบกรณีการติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้อมากที่สุดอยู่ในเม็กซิโกรวม 397 ราย เสียชีวิต 16 ราย สหรัฐพบผู้ติดเชื้อ 141 ราย เสียชีวิต 1 ราย แคนาดาพบการติดเชื้อ 34 ราย ขณะที่สเปน อังกฤษพบผู้ติดเชื้อประเทศละ 13 ราย
ส่วนนิวซีแลนด์และเยอรมนีพบผู้ติดเชื้อประเทศละ 4 ราย อิสราเอล 2 ราย ออสเตรีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และสวิตเซอร์แลนด์พบประเทศละ 1 ราย เช่นเดียวกับฮ่องกง

ที่มา - nationchannel.com
สวนดุสิตโพลล์: ไข้หวัด 2009 ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนไทย

Sun, 12 Jul 2009 13:41:00 +0000

สวนดุสิตโพล -- พุธที่ 8 กรกฎาคม 2009 07:28:44 น. จากการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ในประเทศไทยที่มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตตลอดมา ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของคนไทยและสร้างความวิตกกังวล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3,479 คน (กรุงเทพฯ 1,264 คน 36.33 % ต่างจังหวัด 2,215 คน 63.67%) ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2552 สรุปผลได้ดังนี้1. ไข้หวัด 2009 ที่ระบาดอยู่ขณะนี้ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด อันดับที่ 1 เปลี่ยนแปลง 76.29% เพราะ ต้องระมัดระวังตัวเองกลัวจะติดไข้หวัด2009,ดูแลลูกหลานญาติพี่น้องเพิ่มมากขึ้น, เชื้อไข้หวัด2009 แพร่กระจายรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิต ฯลฯ อันดับที่ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 23.71% เพราะ เป็นโรคที่รักษาให้หายได้, ระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา, สุขภาพแข็งแรง ฯลฯ 2. 10 พฤติกรรมที่ประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอันดับที่ 1 ระวังตัวไม่อยู่ใกล้กับคนที่เป็นไข้หวัด ไอ จาม 30.24%อันดับที่ 2 ดูแลลูกหลานและญาติผู้ใหญ่ในเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 25.67%อันดับที่ 3 ล้างมือ / ล้างมือโดยใช้สบู่มากขึ้น 14.83%อันดับที่ 4 รับประทานอาหารนอกบ้านระมัดระวังขึ้น/อาหารสุกๆ ใหม่ๆ ร้อนๆ/ใช้ช้อนกลาง 8.91%อันดับที่ 5 ระวังตัวเองและลูกหลานไม่ได้เป็นไข้หวัด (เช่น ไม่ตากแดด, ไม่ตาก[...]