Subscribe: Ministerstvo vnitra České republiky - Aktuality
http://www.mvcr.cz/rss/sbirka.xml
Preview: Ministerstvo vnitra České republiky - Aktuality

Ministerstvo vnitra České republiky - AktualityAktuální informace - Ministerstvo vnitra České republiky Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková komise sčítá hlasy

Thu, 08 Sep 2016 13:18:00 +0200

Sčítání hlasů po ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 8. října 2016 ve 14.00 hodin. Sčítání hlasů po ukončení hlasování v případném druhém kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 15. října 2016 ve 14.00 hodin.Sdělení o poskytnutí informace a částečném odložení žádosti a rozhodnutí

Tue, 27 Sep 2016 17:36:00 +0200

Č. j. MV-128114-2/OBP-2016Premiér Sobotka spolu s ministrem vnitra Chovancem představili 2. etapu Auditu národní bezpečnosti

Tue, 27 Sep 2016 17:22:00 +0200

Nutnost posílení odolnosti státní správy vůči cílenému působení cizí moci prostřednictvím školení, zlepšení schopnosti státu co nejrychleji posoudit závažnost hybridní hrozby nebo přijmutí nástrojů pro včasné odhalení hrozeb útočících na podstatu demokracie, to jsou některé závěry pracovních týmů v rámci 2. etapy Auditu národní bezpečnosti. Dnes, v úterý 27. září 2016, ji představil předseda vlády Bohuslav Sobotka spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem a předsedy pracovních týmů jednotlivých kapitol Auditu.Aktualizace strategického materiálu Ministerstva vnitra Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS

Tue, 27 Sep 2016 16:59:00 +0200

Dne 16. září 2016 schválil ministr vnitra druhou aktualizaci materiálu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020", který stanoví závazný rámec pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 "Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).Rozvoj dobrovolnictví

Tue, 27 Sep 2016 15:42:00 +0200
Avízo – podpis memoranda k ochraně měkkých cílů mezi MV a Hospodářskou komorou

Tue, 27 Sep 2016 15:04:00 +0200

U příležitosti semináře „Ochrana měkkých cílů v ČR, věc veřejná i soukromá“ podepíše ministr vnitra Milan Chovanec a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý memorandum o spolupráci v oblasti měkkých cílů mezi Ministerstvem vnitra a Hospodářskou komorou. Média se mohou zúčastnit představení memoranda a jeho podpisu. Následující seminář zaměřený na spolupráci Ministerstva vnitra se soukromým sektorem bude neveřejný.Poskytnutí informací - změna jména a příjmení

Tue, 27 Sep 2016 13:32:00 +0200

Č. j.: MV-127263-2/VS-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VACEK Izabela

Tue, 27 Sep 2016 09:39:00 +0200

Č.j.: OAM-120108-6/MC-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VACEK Izabela

Tue, 27 Sep 2016 09:38:00 +0200

Č.j.: OAM-120108-5/MC-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ŠÍMOVÁ Irena

Tue, 27 Sep 2016 09:35:00 +0200

Č.j.: OAM-1731-5/ZR-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SPITSYNA Vlada

Tue, 27 Sep 2016 09:33:00 +0200

Č.j.: OAM-21428-6/DP-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LE Thi Nhung

Tue, 27 Sep 2016 09:28:00 +0200

Č.j.: OAM-138687-11/MC-2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RAJ Adamya

Tue, 27 Sep 2016 07:04:00 +0200

Č.j.: OAM-9163-21/DP-2015VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NARANTSETSEG Sainbileg

Tue, 27 Sep 2016 07:03:00 +0200

Č.j.: OAM-1995-4/ZR-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MORARU Mariana

Tue, 27 Sep 2016 07:02:00 +0200

Č.j.: OAM-17243-17/PP-2015VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GRAPSA Luciano

Tue, 27 Sep 2016 07:01:00 +0200

Č.j.: OAM-11730-6/PP-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUCHÝ Karol

Mon, 26 Sep 2016 16:17:00 +0200

Č.j.: OAM-175934-10/MC-2016VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STERR Rudolf

Mon, 26 Sep 2016 16:16:00 +0200

Č.j.: OAM-160725-6/MC-2016