Subscribe: Arts en Apotheker.nl | Nieuws
http://www.artsenapotheker.nl/nieuws.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
behandeling  bij  deze  die  door  euml nten  euml  jaar  mensen  met  nieuwe  nten  pati euml  pati  tuberculose  uit 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Arts en Apotheker.nl | Nieuws

Arts en Apotheker.nl | NieuwsArts en Apotheker.nl | Nieuws over ontwikkelingen in de zorgPublished: Sat, 25 Mar 2017 09:09:51 +0100

 Doorbraak behandeling multiresistente tuberculose ophanden

Sat, 25 Mar 2017 08:03:15 +0100

Doorbraak behandeling multiresistente tuberculose ophanden In de komende jaren verwachten tbc-experts een aantal belangrijke successen bij het bestrijden van de ziekte. Zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als de behandeling is in de afgelopen tijd veel progressie geboekt. En dat is hard nodig nu het aantal hiv-patiënten met tuberculose en het aantal patiënten met multiresistente tuberculose in Europa blijft toenemen. Op 24 maart, Wereld Stop Tuberculose Dag, komen op initiatief van KNCV Tuberculosefonds Nederlandse tbc-onderzoekers bijeen. Het Nederlandse tbc-onderzoek behoort tot de wereldtop.  KNCV Tuberculosefonds verwacht op korte termijn vooral op het gebied van diagnose en behandeling flinke stappen. Afgelopen jaar zijn internationaal veelbelovende resultaten geboekt met betrekking tot zeer resistente vormen van tuberculose. Deze zogenaamde XDR (extensively drug-resistant)-tbc is de overtreffende trap van MDR (multi drug-resistant)-tbc. Ondanks 20 tot 24 maanden behandeling overlijdt nu de meerderheid van de XDR-tbc-patiënten. Nieuwe snelle diagnostiek en een nieuwe mix van medicijnen maken deze behandeling aanzienlijk korter en succesvoller. In een nog lopend onderzoek bleken alle veertig patiënten die zes maanden waren behandeld genezen te zijn; 30 van de 31 patiënten die inmiddels een half jaar nadien zijn gevolgd bleven ziektevrij, een doorbraak. Veelbelovend medicijnOok uit het veld komen hoopvolle geluiden. KNCV Tuberculosefonds doet sinds begin dit jaar onderzoek in Kirgizië en Tajikistan. MDR-tbc en XDR-tbc vormen in deze voormalige Sovjetrepublieken een groot probleem. De verwachting is dat het relatief nieuwe medicijn bedaquiline en een verkort behandelregime van negen maanden de behandeling van resistente tuberculose aanzienlijk kunnen verbeteren. Daarnaast wordt deze nieuwe behandeling beter verdragen. “De berichten uit beide landen zijn veelbelovend,” zegt Susan van den Hof van KNCV Tuberculosefonds. Ze bezocht in de afgelopen weken het project in Kirgizië. “Patiënten zijn nu een maand bezig met de behandeling. Zij die eerst niet uit bed konden komen, lopen nu zelf rond. Ook geven patiënten aan dat ze minder last van bijwerkingen hebben. We kunnen nog niet zeggen hoeveel meer patiënten nu zullen genezen van deze vaak dodelijke ziekte. Maar we kunnen al wel zeggen dat de meeste patiënten na een maand al niet meer besmettelijk zijn. Dit is een teken dat de behandeling goed aanslaat. ” Risico voor NederlandTuberculose is de infectieziekte met de meeste dodelijke slachtoffers wereldwijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kregen in 2015 10,4 miljoen mensen de ziekte en overleden er 1,8 miljoen. In datzelfde jaar kregen naar schatting 580.000 mensen MDR-tbc en ongeveer 40.000 mensen hebben XDR-tbc. Hoewel tuberculose met name buiten de rijke landen een probleem is, schuilt er ook een gevaar voor Nederland. Wanneer resistente tuberculose niet goed internationaal wordt aangepakt, kan uitbraak van de ziekte in de toekomst ook in Nederland grote gevolgen hebben. “Nederland is geen eiland en tbc kent geen grenzen”, aldus Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. “Daarom is het cruciaal dat we de krachten bundelen om de ziekte daar aan te pakken waar de meeste slachtoffers vallen. Alleen met een mondiale aanpak kunnen we voorkomen dat deze eeuwenoude ziekte, met name de medicijnresistente variant, ons alsnog verslaat.” Volgens een deze week uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO Europe) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) blijft ondanks de afname van het aantal tbc-patiënten het aantal hiv-patiënten met tuberculose en het aantal patiënten met multiresistente tuberculose stijgen. Een op de vijf nieuwe resistente gevallen doet zich voor in Europa. [...]Minder dan 5 procent krijgt nieuwe tbc-medicijnen

Sat, 25 Mar 2017 07:54:55 +0100

Minder dan 5 procent krijgt nieuwe tbc-medicijnen

Slechts 4.800 mensen met resistente tuberculose, ofwel 5%, nieuwe en veel effectievere medicijnen, ook al zijn deze twee, delamanide en bedaquiline, al drie, vier jaar op de markt. Alle anderen krijgen oudere, giftigere medicijnkuren. Deze hebben grote, ernstige nadelen: een genezingskans van 50% en zware bijwerkingen als doofheid en psychose. Artsen zonder Grenzen roept producenten Janssen/Johnson & Johnson en Otsuka op met spoed actie te ondernemen door hun  medicijnen te registreren in de landen waar resistente tbc in hoge mate voorkomt. Ook doet de hulporganisatie een beroep aan overheden om de medicijnen voor import toe te laten, nog voordat de registratieprocedure is afgerond.
 
Ruim een half miljoen mensen wereldwijd lijden aan resistente tuberculose (DR-TB), naar schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De twee nieuwe medicijnen zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurd voor de behandeling voor DR-TB. Artsen zonder Grenzen en vele anderen hebben ervoor gestreden deze medicijnen te kunnen gebruiken.
 
Maar Janssen/Johnson & Johnson, de fabrikant van bedaquiline, en Otsuka, de maker van delamanide hebben hun medicijnen niet geregistreerd in een groot aantal landen waar DR-TB wel een groot probleem vormt. Registratie is nodig om medicijnen te mogen gebruiken. Het gevolg: maar een fractie van de mensen van wie hun leven gered kan worden met deze medicijnen, krijgt deze daadwerkelijk.*
 
‘Met deze medicijnen zouden we mensen een serieuze kans kunnen geven om deze dodelijke ziekte te overleven,’ aldus Artsen zonder Grenzen tbc-arts Jennifer Hughes vanuit Zuid-Afrika. ’Bij 16 van de 18 mensen die wij behandelen met een combinatie van de twee nieuwe medicijnen zijn de eerste tekenen, na 6 maanden, veelbelovend.’
 
‘Het is om moedeloos van te worden: de wetenschap dat van de honderdduizenden mensen die resistente tbc hebben, vorig jaar enkel 4.800 van de nieuwe medicijnen konden profiteren. En dat terwijl er zo veel meer levens mee kunnen worden gered,’ voegt Isaac Chikwana, arts en tbc-adviseur van de internationale campagneorganisatie van Artsen zonder Grenzen, toe.
 
Tuberculose
Tuberculose is een van de grootste dodelijkste besmettelijke ziekten; jaarlijks bezwijken 1,8 miljoen mensen eraan. Twee nieuwe, veelbelovende medicijnen, delamanide en bedaquiline, werden respectievelijk drie en vier jaar geleden op de markt. De verwachtingen dat deze de ruggengraat kunnen vormen van een nieuwe, effectieve behandeling, zijn hooggespannen De huidige standaardbehandeling voor resistente tbc duurt twee jaar en houdt in dat mensen in totaal bijna 15.000 pillen moeten slikken. De genezingskans is enkel 1 op 2, en de behandeling heeft zware bijwerkingen die mensen doodziek maken.
Kom ik ooit van mijn aardbeineus af?

Fri, 24 Mar 2017 22:00:05 +0100

Kom ik ooit van mijn aardbeineus af? In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers.Nieuwe cholesterolverlagers drijven medicijnkosten op

Fri, 24 Mar 2017 17:28:13 +0100

Nieuwe cholesterolverlagers drijven medicijnkosten op

Openbare apotheken verstrekten in 2016 aan 2,1 miljoen mensen een cholesterolverlager. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van 1,5%. Mede door de komst van nieuwe cholesterolverlagers en verschuivingen binnen de statines namen de geneesmiddelenkosten binnen deze groep met bijna 10% toe tot € 155 miljoen. Dat is de sterkste stijging in de afgelopen tien jaar. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2016 heeft de minister van VWS drie nieuwe cholesterolverlagers tot het basispakket toegelaten. Vanaf 1 januari van vorig jaar werd lomita-pide (Lojuxta) vergoed vanuit het basispakket. Later in het jaar kwamen daar twee middelen in een nieuwe klasse van cholesterolverlagers bij. Vanaf 1 april was dat evolocumab (Repatha) en vanaf 1 juni ook alirocu-mab (Praluent).

De omzet van deze drie middelen samen kwam in 2016 uit op € 5,2 miljoen. Dit bedrag is, net als alle bedragen op deze pagina, zonder de zorgvergoeding voor de apotheek. Die € 5,2 miljoen komt neer op een derde van de kostenstijging binnen de groep cholesterolverlagers in dat jaar. De minister heeft vanwege de hoge kosten voor alle drie de middelen onderhandse prijsafspraken met de fabrikanten gemaakt. Daardoor is het niet bekend hoe hoog de werkelijke kosten zijn.
Voor de vergoeding van deze middelen gelden aanvullende voorwaarden, waardoor naar verwachting jaarlijks maximaal 20.000 mensen in aanmerking komen voor de behandeling met deze cholesterolverlagers. De behandelingskosten zijn ongeveer € 6000 per patiënt per jaar, zodat de totale jaaruitgaven aan deze nieuwe klasse van cholesterolverlagers – zonder nadere prijsafspraken tussen de minister en de fabrikanten – zo’n € 120 miljoen zullen bedragen. Ter vergelijking: een behandeling met een statine kost gemiddeld nog geen € 50 per jaar.

Ezetimib
Door toename van het gebruik droeg ook ezetimib (al dan niet in vaste combinatie met een statine) in 2016 relatief sterk bij aan de stijging van de uitgaven aan cholesterolverlagers. De kosten aan ezetimib namen met € 4,7 miljoen toe tot € 57 miljoen. Hiermee zijn de kosten van ezetimib in de afgelopen tien jaar verdubbeld.
Alhoewel ezetimib al enige tijd geleden is geïntroduceerd (2003), wordt dit middel in vergelijking tot de statines wel tot de nieuwere cholesterolverlagers gerekend. Ezetimib remt de opname van cholesterol, terwijl statines de aanmaak van cholesterol remmen.

Statines
Ondanks de opkomst van nieuwe cholesterolverlagers blijven de statines nog steeds veruit het meest gebruikt. Ruim 95% van de 2,1 miljoen mensen die in 2016 een cholesterolverlager gebruikten, slikte een statine. Toch vonden in 2016 binnen de statines een aantal sterke verschuivingen plaats. Het aantal gebruikers van atorvastatine of rosuvastatine nam elk met 7% toe. Deze groei vertaalde zich bij rosuva-statine in een toename van de uitgaven met 9% (+ € 5,8 miljoen). In 2017 zullen de kosten voor rosuvastatine hoogstwaarschijnlijk lager uitvallen omdat in de loop van dit jaar het patent verloopt. De toename van het aantal gebruikers van rosuvastatine en atorvastatine betreft vooral mensen die eerst met simvastatine zijn gestart.
Aantal werknemers bij start-ups op Pivot Park in Oss groeit sterk
SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen

Fri, 24 Mar 2017 17:22:54 +0100

SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt Kamervragen over de prijsopdrijving van Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.

De SP vraagt aan minister Schippers (VWS) wat zij doet tegen fabrikanten die licenties van medicijnen opkopen en vervolgens een exorbitante prijsstijging doorvoeren over de rug van patiënten, die geconfronteerd worden met een hoge bijbetaling. Net als de KNMP vindt de SP deze situatie onacceptabel.

Lees verder op de wbesite van de KNMP.
Incidentie multiresistente tuberculose neemt toe

Fri, 24 Mar 2017 17:20:00 +0100

Incidentie multiresistente tuberculose neemt toe

De mondiale incidentie van tuberculose mag dan de afgelopen twintig jaar zijn afgenomen, het mondiaal stijgend aantal gevallen van twee varianten van de ziekte, multidrug-resistant (MDR) en extensively drug-resistant (XDR) tuberculose (TB), baart intussen grote zorgen, aldus een omvangrijk rapport van Keertan Dheda e.a. gepubliceerd in de Lancet Respiratory Medicine.

Geen infectieziekte – ook HIV/aids niet - eist momenteel meer dodelijke slachtoffers. In 2015 stierven 1,8  miljoen mensen aan de gevolgen van TB. Zes landen zijn goed voor 60 procent van het totale aantal gevallen: India, China, Nigeria, Pakistan, Indonesië en Zuid-Afrika.

Lees verder op de website van Medisch Contact.
Welke medicatie is veilig bij levercirrose?

Fri, 24 Mar 2017 17:17:25 +0100

Welke medicatie is veilig bij levercirrose?

Projectapotheker Rianne Weersink van Stichting Healthbase lanceerde onlangs de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. Aan de hand van literatuur en expert opinions zijn ruim tweehonderd geneesmiddelen beoordeeld. Op basis hiervan zijn er concrete adviezen geformuleerd voor het gebruik en de dosering van deze medicijnen bij patiënten met levercirrose.

Levercirrose, dat kan ontstaan na chronische leverziekte of bijvoorbeeld langdurig alcoholgebruik, is een ernstige diagnose die het veilig voorschrijven van medicatie lastig kan maken. De ernst en de prognose van levercirrose kunnen worden ingeschat met behulp van de Child-Pughscore. Deze score wordt berekend aan de hand van een aantal bloedwaardes en klinische kenmerken (zie site) en leidt tot een A-, B- of C-score, oplopend in ernst. De nieuwe website bevat medicatie-adviezen gerelateerd aan deze scores.

www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Lees verder op de website van H&W.
De dokter neemt meer tijd voor een patiënt

Fri, 24 Mar 2017 17:00:04 +0100

De dokter neemt meer tijd voor een patiënt Rust en aandacht in de spreekkamer: daar wordt de patiënt beter van, en de dokter ook. Er lopen inmiddels verschillende pilots en onderzoeken naar deze zogeheten 'Positieve Gezondheid'.Behandelduur tuberculose mogelijk korter door bloedtest

Fri, 24 Mar 2017 16:54:24 +0100

Behandelduur tuberculose mogelijk korter door bloedtest

Het LUMC ontvangt een Europese subsidie van 670.000 euro om een bloedtest voor tuberculose te ontwikkelen. Met die test moeten zorgverleners overal ter wereld door een vingerprikje kunnen zien of een patiënt goed reageert op de medicatie. Daardoor zou de behandelduur voor het overgrote deel van de patiënten korter kunnen. Binnen dit PredictTB-project werken onderzoekers samen met partners in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en China.  Vrijdag 24 maart is het Wereldtuberculosedag onder het motto ‘Unite to end TB’.

Jaarlijks krijgen ongeveer 10 miljoen mensen tuberculose en overlijden er bijna twee miljoen aan deze infectie. De ziekte treft vooral mensen in ontwikkelingslanden. “Patiënten krijgen nu een zware, zes maanden durende antibioticakuur”, vertelt prof. dr. Annemieke Geluk (LUMC). “Maar vaak zijn ze na vier maanden al genezen. Het probleem is dat er nog geen eenvoudige test is om dat aan te tonen. Het kan wel, bijvoorbeeld met een PET/CT-scan, maar dat is in veel landen niet haalbaar.”

Resistentie van de bacterie
Door de lange behandeling, die bovendien vervelende bijwerkingen geeft, stoppen patiënten die zich beter voelen vaak voortijdig met hun medicijnen. Dit kan resistentie van de bacterie in de hand werken. “Patiënten met resistente tuberculose moeten een tot twee jaar lang behandeld worden, met injecties die soms ernstige bijwerkingen kunnen geven en lang niet altijd tot genezing leiden”, zegt prof. dr. Tom Ottenhoff (LUMC). “Dat wil je dus voorkomen.”

Uit eerder onderzoek is bekend dat 80 tot 85% van de patiënten na vier maanden antibiotica al genezen is. Het doel van PredictTB is om te voorspellen wie dat zijn, zodat de behandeling voor hen een stuk korter kan. De verwachting is dat de therapietrouw dan toeneemt en er dus minder resistentie optreedt.

Makkelijke bloedtest
De komende vijf jaar gaat het PredictTB-consortium hiervoor een makkelijk uitvoerbare bloedtest ontwikkelen. “Uiteindelijk willen we een apparaatje dat net zo simpel werkt als een zwangerschapstest, maar dan met een druppeltje bloed”, licht dr. ir. Paul Corstjens toe. Corstjens en Geluk ontwikkelden eerder een soortgelijke test voor lepra.

PredictTB zal eerst 420 Zuid-Afrikaanse TB-patiënten onderzoeken. “Op vaste momenten tijdens de behandeling wordt er bloed afgenomen”, licht Geluk toe. “Dan onderzoeken we welke markers in het bloed iets zeggen over het succes van de behandeling, door te vergelijken met onder meer PET-CT-scans.” Op basis van die markers wordt een test ontwikkeld. Vervolgens zal bij Chinese TB-patiënten gekeken worden of de gevonden markers inderdaad het behandeleffect voorspellen.

Unieke financiering
Het project vereist een enorm precieze afstemming tussen de deelnemende landen en ziekenhuizen. “Het bloed moet bijvoorbeeld overal op vaste momenten en op dezelfde manier worden afgenomen, opgeslagen en bewaard”, aldus Ottenhoff. Uniek is de financiering, die zowel van de EU komt (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) als van de Bill and Melinda Gates Foundation (via de Foundation for the National Institutes of Health), maar ook van de Chinese overheid en de Chinese National Science Foundation.
Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen

Fri, 24 Mar 2017 16:46:46 +0100

Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen

Het RIVM onderzoekt mogelijkheden om het milieu minder te belasten met resten van geneesmiddelen. Wanneer het ene geneesmiddel kan worden vervangen door een ander geneesmiddel of een andere behandeling die het milieu minder belast, kan daarmee milieuwinst worden behaald. Dit blijkt echter in de praktijk nog moeilijk.

Restanten van geneesmiddelen komen na gebruik, via onze urine en ontlasting, in oppervlaktewater terecht. In de huidige situatie verwijderen rioolwaterzuiveringsinstallaties niet alle geneesmiddelresten. Organismen in het watermilieu kunnen van deze geneesmiddelresten schadelijke effecten ondervinden, zoals gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, maar kan in de toekomst wel onder druk komen te staan.

Uit gesprekken met professionals uit de medicijnketen, zoals beleidsmakers, fabrikanten, beoordelaars van fabrikantendossiers, zorgverleners, apothekers en waterzuiveraars, blijkt dat iedereen zich bereid toont om na te denken over oplossingen, zoals het aanpassen van behandelingen.

Minstens even veilig en effectief
De belangrijkste voorwaarde die wordt gesteld is dat een andere behandeling voor de patiënt minstens even effectief en veilig is. In de praktijk blijkt dat voor veel geneesmiddelen nog niet goed mogelijk.

Milieuwinst goed onderbouwen
Bovendien moet de milieuwinst voldoende zijn onderbouwd. Voor veel geneesmiddelen ontbreken echter goede gegevens over de effecten op het milieu. Er is behoefte aan een afwegingskader om effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen met elkaar te kunnen vergelijken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en is onderdeel van de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’.
Begeleid patiënten bij omzetting van salmeterol/fluticason inhalatiemiddelen

Fri, 24 Mar 2017 16:34:12 +0100

Begeleid patiënten bij omzetting van salmeterol/fluticason inhalatiemiddelen

Dit advies geeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) na bestudering van een signaal uit 2016 over mogelijk verminderde werkzaamheid van de astmamiddelen salmeterol/fluticason Vincion en Focus. Er zijn geen productdefecten gevonden, toch ervaren mensen problemen bij omzetting. Het CBG neemt deze klachten heel serieus.

Salmeterol/fluticason is een inhalatiegeneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van astma en chronisch obstructieve longziekte (COPD).

Het CBG heeft het signaal, afkomstig van Bijwerkingencentrum Lareb, zorgvuldig bekeken en de firma bevraagd. Op basis van de beschikbare gegevens concludeert het CBG dat er geen aanwijzingen zijn voor een productdefect. Er zijn geen recente wijzigingen in het productieproces. In andere Europese landen wordt dit middel zonder problemen gebruikt.

Mogelijk zijn de klachten ontstaan toen de patiënten op deze middelen zijn omgezet van een ander merk, als gevolg van het preferentiebeleid. Het CBG weet dat er altijd een kleine groep patiënten is die anders reageert op een middel. Ook blijkt uit onderzoek dat een omwisseling onzeker maakt. Het CBG onderstreept daarom nogmaals het belang van goede voorlichting bij wisseling van een medicijn.
Extra lantaarnpaal helpt niet bij hardnekkige angst

Fri, 24 Mar 2017 11:00:04 +0100

Extra lantaarnpaal helpt niet bij hardnekkige angst Wie echt bang is slachtoffer te worden van een misdrijf is niet zomaar van dat gevoel af te brengen, stelt het SCP.Werkgevers houden plan Asscher tegen

Fri, 24 Mar 2017 08:00:06 +0100

Werkgevers houden plan Asscher tegen Een centrum dat zaken rond beroeps-ziekten sneller afhandelt, dat leek een goed idee. Maar het komt er niet.Roze taxi rijdt nu ook in Pakistan

Thu, 23 Mar 2017 18:00:10 +0100

Roze taxi rijdt nu ook in Pakistan De meeste Pakistaanse vrouwen denken drie keer na voor ze in het openbaar vervoer stappen, zegt Noor Jehan, taxichauffeuse in Pakistan. Als het aan Ambreen Sheikh ligt, is hun angst voorgoed verleden tijd. Vandaag reed haar eerste taxi voor vrouwen in Karachi, de grootste stad van Pakistan.Field Safety Notice: bioMérieux - VITEK® MS V2.0 and V3.0

Thu, 23 Mar 2017 16:00:47 +0100

Field Safety Notice: bioMérieux - VITEK® MS V2.0 and V3.0 It has been identified that the VITEK® MS system could give, in specific conditions, an incorrect identification result if the tested species is not included in the VITEK® MS knowledge base (KB).Field Safety Notice: Siemens - Digital Linear Accelerators ARTISTE™, ONCOR™ and PRIMUS™

Thu, 23 Mar 2017 16:00:47 +0100

Field Safety Notice: Siemens - Digital Linear Accelerators ARTISTE™, ONCOR™ and PRIMUS™ It has come to our attention that incorrect values for the rotational collimator position have been displayed.Field Safety Notice: bioMérieux - NucliSENS® Lysis Buffer

Thu, 23 Mar 2017 16:00:47 +0100

Field Safety Notice: bioMérieux - NucliSENS® Lysis Buffer The investigation confirmed that the eluate becomes coloured because of the presence of the heme group from the haemoglobin presents in whole blood samples including Dry Blood Spot.Blog: Mixed Reality in het hoger onderwijs

Thu, 23 Mar 2017 16:00:31 +0100

Blog: Mixed Reality in het hoger onderwijs Stel je voor: je ben student en krijgt van je docent een futuristisch uitziende bril op. Door die bril zie je je medestudenten verwachtingsvol naar je kijken. In je linkerooghoek zie je iets wat er net nog niet was. Je draait langzaam je hoofd naar links en in het midden van de werkgroepruimte zweeft een hologram van een 3-dimensionaal anatomisch model van het onderbeen.De juiste hoeveelheid zuurstof voor te vroeg geboren kinderen

Thu, 23 Mar 2017 16:00:31 +0100

De juiste hoeveelheid zuurstof voor te vroeg geboren kinderen Met kastjes die automatisch zuurstof doseren is de zorg voor te vroeg geboren kinderen verbeterd. Dat heeft promovenda Henriëtte van Zanten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) laten zien. Het LUMC is een van de eerste ziekenhuizen wereldwijd die zulke kastjes aanschafte en beoordeelde. Van Zanten promoveerde op 15 maart.In de strijd tegen mensenhandel is elke veroordeling een overwinning

Thu, 23 Mar 2017 15:00:06 +0100

In de strijd tegen mensenhandel is elke veroordeling een overwinning Het OM levert een taai gevecht tegen mensenhandelaren op de Wallen. De Hongaren zijn goeddeels verdreven, maar nu maken de Roemenen en Bulgaren er de dienst uit. De rechter helpt niet altijd mee. 'Regels worden opgerekt, presidenten zijn oneerlijk'

Thu, 23 Mar 2017 15:00:06 +0100

'Regels worden opgerekt, presidenten zijn oneerlijk' De pop-upredactie van Trouw strijkt komende week neer in Nederland (spreek uit Niederlènd) een stadje van 17.500 mensen in Texas.Field Safety Notice: Draeger Medical Systems, Infinity Acute Care System SW version VG5.0

Thu, 23 Mar 2017 14:00:27 +0100

Field Safety Notice: Draeger Medical Systems, Infinity Acute Care System SW version VG5.0 The events involve reports that it is possible that expected audible alarms may not occur at both the IACS Cockpit and M540 although the appropiate audible and visual alarms will occur at the Infinity Central Station (ICS) and appropriate visual alarms from the IACS System;...Mednet brengt laatste nieuws van EAU-congres

Thu, 23 Mar 2017 13:00:04 +0100

Mednet brengt laatste nieuws van EAU-congres De redactie van Mednet zal de komende dagen het laatste nieuws brengen vanaf het jaarlijkse congres van de European Association of Urology (EAU) in Londen. Al het nieuws zal worden gebundeld in een speciale Congress Alert, waarvoor artsen met een interesse voor urologie zich gratis kunnen inschrijven.Behandelduur tuberculose mogelijk korter door bloedtest

Thu, 23 Mar 2017 12:00:15 +0100

Behandelduur tuberculose mogelijk korter door bloedtest Het LUMC ontvangt een Europese subsidie van 670.000 euro om een bloedtest voor tuberculose te ontwikkelen. Met die test moeten zorgverleners overal ter wereld door een vingerprikje kunnen zien of een patiënt goed reageert op de medicatie. Daardoor zou de behandelduur voor het overgrote deel van de patiënten korter kunnen. Binnen dit PredictTB-project werken onderzoekers samen met partners in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en China.  Vrijdag 24 maart is het Wereldtuberculosedag onder het motto ‘Unite to end TB’.Première film ‘Waarom ik?’

Thu, 23 Mar 2017 12:00:15 +0100

Première film ‘Waarom ik?’ Meer dan honderd betrokkenen en belangstellenden waren op 22 maart aanwezig bij de première van de film ‘Waarom ik?’ (‘Why me?’) in het LUMC.Weer raak voor prof. Hoeijmakers

Thu, 23 Mar 2017 12:00:03 +0100

Weer raak voor prof. Hoeijmakers Voor de tweede maal in zijn wetenschappelijke carrière heeft prof.Jan Hoeijmakers een ERC-advanced grant toegewezen gekregen. Hij ontvangt € 2,5 miljoen.Campagne over risico’s cosmetische ingrepen

Thu, 23 Mar 2017 10:00:04 +0100

Campagne over risico’s cosmetische ingrepen Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een campagne om jonge vrouwen bewust te maken van risico’s van cosmetische ingrepen zoals het injecteren van fillers. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van online media met een filmpje en de slogan: ‘Kijk uit: Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts’.Het is lente en hoera, het eindeloze niezen is voorbij

Wed, 22 Mar 2017 21:00:04 +0100

Het is lente en hoera, het eindeloze niezen is voorbij Griep als excuus gebruiken om niet naar het werk te gaan? Dat is vanaf vandaag een stuk ongeloofwaardiger. Na ruim vijftien weken van algehele malaise is de griepepidemie namelijk bijna het land uit.Mannelijke leerkrachten 'overmeesteren' Amsterdamse basisschool

Wed, 22 Mar 2017 21:00:04 +0100

Mannelijke leerkrachten 'overmeesteren' Amsterdamse basisschool In Amsterdam Zuid is vandaag een basisschool overmeesterd. Door twintig mannelijke leerkrachten.Tienduizend jaar geleden aten Europeanen elkaar op

Wed, 22 Mar 2017 18:00:05 +0100

Tienduizend jaar geleden aten Europeanen elkaar op Veel mensen willen er liever niet over nadenken, maar onze Europese voorouders waren toch echt kannibaal. Archeoloog Juan Morales-Pérez van de Universiteit van Valencia concludeerde dit na de vondst van menselijke botresten die overduidelijk door mensen zijn afgekloven. ‘Kliniek’ gevuld met kleuters en knuffelberen

Wed, 22 Mar 2017 17:00:16 +0100

‘Kliniek’ gevuld met kleuters en knuffelberen Het is deze week een drukte van jewelste in het onderzoeksgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Van 20 tot en met 24 maart bezoeken maar liefst 1100 kleuters en even zoveel knuffelberen het Teddy Bear Hospital. Geneeskundestudent Robin Drent (19) is dit jaar voorzitter van dit speciale ziekenhuis. Ze is beredruk, maar weet toch een gaatje te vinden om een paar vragen te beantwoorden.Nieuwe hoogleraar onderzoekt bijzondere suikerketens van parasieten

Wed, 22 Mar 2017 16:00:19 +0100

Nieuwe hoogleraar onderzoekt bijzondere suikerketens van parasieten Ron Hokke is op 1 maart benoemd tot hoogleraar op de afdeling Parasitologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij onderzoekt moleculen van parasieten, zoals wormen, die immuunreacties in hun gastheer opwekken. Dit levert ook waardevolle kennis op in de strijd tegen ziektes als diabetes en allergieën.Wat is beter voor de tweeling, samen in de klas of uit elkaar?

Wed, 22 Mar 2017 16:00:05 +0100

Wat is beter voor de tweeling, samen in de klas of uit elkaar? Houden we onze eeneiige meiden veilig bij elkaar, of moeten ze zich nu als individu ontwikkelen? Anatomisch museum LUMC open voor publiek tijdens Nationale Museumweek

Wed, 22 Mar 2017 15:00:18 +0100

Anatomisch museum LUMC open voor publiek tijdens Nationale Museumweek Het Anatomisch Museum is op zondag 9 april open voor publiek. U kunt het museum van 12.00 tot 16.00 uur bezoeken. De opening vindt plaats in het kader van de Nationale Museumweek.Leraren, neem ontslag, bij de Albert Heijn verdien je meer

Wed, 22 Mar 2017 15:00:07 +0100

Leraren, neem ontslag, bij de Albert Heijn verdien je meer De basisschool. U denkt aan een hoogopgeleide juffrouw voor een gezellig drukke klas, een brede ontwikkeling en wat individuele aandacht voor uw kind of kleinkind, en af en toe een verjaardagsfeestje. Maar het is romantiek: het primair onderwijs wordt overvraagd, tegen te weinig budget; de prijs daarvoor wordt betaald door de meesters en juffen voor de klas.Beschikbaarheidbijdrage brandenwondencentra op basis van nacalculatie

Wed, 22 Mar 2017 14:00:38 +0100

Beschikbaarheidbijdrage brandenwondencentra op basis van nacalculatieKasteel vol 'nieuwe ouderen'

Wed, 22 Mar 2017 14:00:04 +0100

Kasteel vol 'nieuwe ouderen' Het stadion van Sparta in Rotterdam-Spangen wordt 17 mei het decor van een grote bijeenkomst over de toekomst van de nieuwe generatie ouderen.Een jaar na 'Brussel' voelt Molenbeek zich in de steek gelaten

Wed, 22 Mar 2017 12:00:05 +0100

Een jaar na 'Brussel' voelt Molenbeek zich in de steek gelaten Een jaar geleden werd Brussel getroffen door aanslagen. De gemeente Molenbeek stond op de kaart als broeinest van terreur en politici bezwoeren de problemen aan te pakken. Hoe staat de gemeente er nu voor?Van probleemwijk naar Vogelaarsucces in Leeuwarden

Wed, 22 Mar 2017 12:00:05 +0100

Van probleemwijk naar Vogelaarsucces in Leeuwarden Precies tien jaar geleden wees toenmalig minister Ella Vogelaar veertig probleemwijken aan waarin het kabinet Balkenende-IV zou investeren. Een daarvan was Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. Hoe is het er nu?Controle zorgnota's door zorgverzekeraars steeds beter

Wed, 22 Mar 2017 11:00:23 +0100

Controle zorgnota's door zorgverzekeraars steeds beter'Vrouwen dragen hun hoofddoek uit eigen keuze. Dat wisten we niet.'

Wed, 22 Mar 2017 10:00:05 +0100

'Vrouwen dragen hun hoofddoek uit eigen keuze. Dat wisten we niet.' Leerlingen van drie scholen bespraken gisteren wat ze van elkaar vinden. Het werkte verhelderend.Bejaard en rijk, net als president Trump

Tue, 21 Mar 2017 20:00:08 +0100

Bejaard en rijk, net als president Trump De pop-upredactie van Trouw strijkt komende week neer in Nederland (spreek uit Niederlènd) een stadje van 17.500 mensen in Texas.Munitie tegen MRSA

Tue, 21 Mar 2017 18:00:03 +0100

Munitie tegen MRSA Prof. Greet Vos heeft met collega's in binnen- en buitenland een Europese grant van € 1,2 miljoen gekregen, via ZonMw. "Hiermee gaan we het gevecht tegen MRSA aan."Zaankanters willen 'hun' asielzoekers houden

Tue, 21 Mar 2017 17:00:05 +0100

Zaankanters willen 'hun' asielzoekers houden Binnenkort wordt duidelijk of het geplande asielzoekerscentrum (azc) in Zaandam nog doorgaat. Erg waarschijnlijk is dat niet, en dat vinden veel Zaankanters jammer. Ze zijn de afgelopen tijd gehecht geraakt aan 'hun' asielzoekers.Politie identificeert onbekende dode na ruim 23 jaar

Tue, 21 Mar 2017 16:00:05 +0100

Politie identificeert onbekende dode na ruim 23 jaar De politie heeft een cold case van 1993 opgelost. Na ruim 23 jaar is het gelukt de identiteit vast te stellen van een stoffelijk overschot dat toen door de Waterpolitie in het Pannerdens Kanaal bij Pannerden is aangetroffen en geborgen. Het betreft een toen 68-jarige man uit het Duitse Steinheim. Het Nederlands Forensisch Instituut voerde voor de politie het DNA-verwantschapsonderzoek uit.Zaankanters willen 'hun' azielzoekers houden

Tue, 21 Mar 2017 16:00:05 +0100

Zaankanters willen 'hun' azielzoekers houden Binnenkort wordt duidelijk of het geplande asielzoekerscentrum (azc) in Zaandam nog doorgaat. Erg waarschijnlijk is dat niet, en dat vinden veel Zaankanters jammer. Ze zijn de afgelopen tijd gehecht geraakt aan 'hun' asielzoekers.De keerzijde van de 'buurt in opkomst'

Tue, 21 Mar 2017 16:00:05 +0100

De keerzijde van de 'buurt in opkomst' Als je buurt erop vooruitgaat, word je daar als bewoner niet altijd beter van, blijkt uit een nieuwe studie. In de Amsterdamse Transvaalbuurt wordt die zorg gedeeld.Nieuwe ethische richtlijnen nodig voor embryo-onderzoek

Tue, 21 Mar 2017 15:00:38 +0100

Nieuwe ethische richtlijnen nodig voor embryo-onderzoek De huidige richtlijnen voor onderzoek met embryo’s voldoen niet meer. Door vorderingen in de synthetische biologie en stamcelonderzoek kunnen ...Het geheim van het brein

Tue, 21 Mar 2017 14:00:13 +0100

Het geheim van het brein De afdelingen Neuowetenschappen en Psychiatrie van het Erasmus MC organiseerden zaterdag 18 maart voor het eerst een open dag. Zo'n driehonderd belangstellenden kwamen eropaf.De eerste 'comfortroom' helpt dementerenden met herinneringen op een usb-stick

Tue, 21 Mar 2017 13:00:06 +0100

De eerste 'comfortroom' helpt dementerenden met herinneringen op een usb-stick In Venray is sinds de eerste comfortroom van Nederland in gebruik. Dementerenden komen tot rust in een kamer waar zij in geuren, kleuren, beelden en geluid herinneringen kunnen herbeleven.