Subscribe: Arts en Apotheker.nl | Nieuws
http://www.artsenapotheker.nl/nieuws.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
bij  deze  die  dit  euml nten  euml  field safety  field  meer  met  naar  pati euml  pati  reg  safety notice  tamoxifen 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Arts en Apotheker.nl | Nieuws

Arts en Apotheker.nl | NieuwsArts en Apotheker.nl | Nieuws over ontwikkelingen in de zorgPublished: Fri, 23 Jun 2017 02:01:49 +0200

 Postmenopauzale bloedingen bij hop-bevattende kruidenmiddelen

Thu, 22 Jun 2017 21:14:27 +0200

Postmenopauzale bloedingen bij hop-bevattende kruidenmiddelen

Het gebruik van hop bevattende kruidenmiddelen zoals MenoCool® en Menohop® kan vaginale bloedingen geven. Lareb ontving hierover elf meldingen. De vrouwen gebruikten deze middelen ter verlichting van postmenopauzale (overgangs) klachten.

Hop-bevattende kruidenmiddelen
MenoCool® is een kruidenmiddel dat zonder recept verkrijgbaar is. Het bevat drie verschillende soorten hop. Menohop® bevat hop- en soja extract.
In hop en soja zitten stoffen die een vergelijkbare werking hebben als het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Deze stoffen worden fyto-oestrogenen genoemd.

Vaginale bloeding
Vaginale bloedingen in of na de overgang kunnen wijzen op een onderliggende ziekte maar ook het gebruik van estrogenen kan deze klachten geven. Dat fyto-estrogenen uit soja postmenopauzale bloedingen kunnen geven is al bekend. Uit de tien meldingen blijkt dat dit ook geldt voor het hop bevattende MenoCool®. Naast de meldingen over dit product werd er één melding ontvangen over Menohop®. Uit de meldingen bleek dat bij de vrouwen sprake was van verdikking van het baarmoederslijmvlies. Dit leidde uiteindelijk tot vaginale bloedingen. Het is te verwachten dat andere producten die fyto-estrogenen bevatten deze klachten ook kunnen veroorzaken.

Betere voorlichting
Lareb pleit voor een betere voorlichting van consumenten over deze mogelijke effecten van hop bevattende voedingssupplementen en heeft het overzicht van de meldingen en haar bevindingen doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.


Psychose als bijwerking illegaal geneesmiddel Tabex®

Thu, 22 Jun 2017 21:12:57 +0200

Psychose als bijwerking illegaal geneesmiddel Tabex®

Bijwerkingencentrum Lareb ontving twee meldingen van psychose na gebruik van geneesmiddel Tabex®. Dit geneesmiddel is in Nederland niet geregistreerd en is illegaal via internet verkrijgbaar.

Tabex® en Champix®
In Nederland wordt bij het stoppen met roken een geregistreerd geneesmiddel onder de naam Champix® voorgeschreven. Dit middel is alleen verkrijgbaar op recept via de arts. Deze gebruikers staan onder toezicht van de arts en worden ook gewezen op de mogelijke risico’s. Bij Tabex® is dit niet zo. Dit geneesmiddel is in Nederland niet geregistreerd en is illegaal via internet verkrijgbaar. De werkzame stof in Champix® is varenicline. De werkzame stof in Tabex® is cytisine. Dit is een plantaardig stofje uit de gouden regen plant. Cytisine is qua structuur en werkzaamheid vergelijkbaar met varenicline. Daarom zijn er ook vergelijkbare bijwerkingen te verwachten.

Psychiatrische bijwerkingen
Lareb ontving twee meldingen van psychose na gebruik van het geneesmiddel Tabex®. Bij gebruik van Champix® kunnen psychiatrische bijwerkingen optreden, dit staat ook vermeld in de bijsluiter. In de productinformatie van Tabex® staan psychiatrische bijwerkingen niet vermeld. Lareb heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geïnformeerd over de twee ontvangen meldingen van psychose ontstaan na gebruik van het in Nederland illegaal verkrijgbare geneesmiddel Tabex®.
Doorlevering eigen bereidingen niet makkelijker

Thu, 22 Jun 2017 21:09:44 +0200

Doorlevering eigen bereidingen niet makkelijker

Minister Schippers ziet niets in een plan van de Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken om het doorleveren van eigen bereidingen makkelijker te maken. Dit meldt Medisch Contact.

Het plan van de Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken (VDB) is juridisch niet onmogelijk, maar het levert wel veel juridische onzekerheden op, zo schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. VDB wil gebruikmaken van een uitzonderingsgrond in de geneesmiddelenwet, waardoor het niet meer zou gaan om ‘eigen bereidingen’, maar om ‘specialities’. Dit zijn geneesmiddelen die op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van een arts worden ingevoerd of gemaakt, omdat er op de nationale markt geen geregistreerd alternatief beschikbaar is. De ‘circulaire’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarin voorwaarden staan over het doorleveren van eigen bereidingen, zou dan niet meer nodig zijn. Individuele toestemming van de inspectie voor het bereiden van het geneesmiddel zou dan ook niet meer nodig zijn.

Toezicht
Op dit moment geldt voor eigen bereidingen dat ze óf niet geregistreerd zijn óf niet beschikbaar op de Nederlandse markt. Schippers vreest dat als de regels voor specialties gaan gelden voor eigen bereidingen er meer geneesmiddelen zullen worden bereid die niet zijn geregistreerd, terwijl daar dan geen toezicht meer op is vanuit de inspectie.
1000e patient geincludeerd in studie naar duur antistolling behandeling

Thu, 22 Jun 2017 21:05:22 +0200

1000e patient geincludeerd in studie naar duur antistolling behandeling

Is bij patiënten na een dotter van het hart een kortere duur van antistolling behandeling mogelijk? In de Resolute versus Cre8 stent studie (ReCre8) wordt deze centrale vraag onderzocht. De studie is opgezet door dr. Pieter Stella, interventie cardiologie van het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum.

In de studie onderzoekt de interventiegroep patiënten die een dotterbehandeling moeten ondergaan. Na een dotter- en stentbehandeling zijn sterke bloedplaatjesremmers nodig om de kans op afsluiting van een stent te voorkomen. Het doel van de studie is het aantonen van de veiligheid van korte-duur-behandeling met plaatjesremmers met zodoende minder kans op bloedingscomplicaties zoals maag of hersenbloedingen te krijgen. Daarnaast wil de groep beoordelen of er verschil is in resultaten tussen het gebruik van een stent mét polymeren (de Resolute™) of zonder polymeren (de Cre8™)

1.500 patiënten
Voor de studie moeten totaal 1.500 patiënten geïncludeerd worden. De interventiegroep hoopt  nog voor eind juni de laatste patiënten geïncludeerd te hebben. Het eerste resultaat kan dan in najaar 2018 worden gepresenteerd en gepubliceerd. De heer Paolino was de 1000e patiënt die geïncludeerd is. Hij werd samen met de betrokken medewerkers in de bloemetjes gezet (zie foto)

Samenwerking centra
Naast het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum nemen het National Institute of Cardiac Surgery and Interventional Cardiology Luxembourg en het Zuyderland Medisch Centrum Heerlen deel aan de studie. De studie verloopt voorspoedig. Dit is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende centra en binnen het UMC Utrecht, tussen de verschillende afdelingen zoals de R&D, de Hartkatheterisatiekamers, de dagbehandeling, de hartbewaking en afdeling cardiologie.
Multidisciplinaire afspraken gegevens geneesmiddelovergevoeligheden

Thu, 22 Jun 2017 21:03:37 +0200

Multidisciplinaire afspraken gegevens geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het registreren en uitwisselen van gegevens over geneesmiddelovergevoeligheden. Informatie over geneesmiddelovergevoeligheden wordt in toenemende mate elektronisch uitgewisseld en dat moet betrouwbaar gebeuren.

De huisarts moet goed kunnen inschatten of hij een geneesmiddel bij overgevoeligheid van de patiënt toch kan voorschrijven. Ook als de huisarts de overgevoeligheid niet zelf heeft vastgelegd, is het belangrijk dat voldoende informatie hiervoor beschikbaar is om een goede beoordeling te kunnen maken.

Lees verder op de website van het NHG.
Unesco: Te veel kinderen en jongeren gaan niet naar school

Thu, 22 Jun 2017 21:00:05 +0200

Unesco: Te veel kinderen en jongeren gaan niet naar school Ruim 260 miljoen kinderen en jongeren in de wereld gaan niet naar school. Dit heeft grote gevolgen voor de wereldwijde armoedebestrijding.Meer inzicht in effecten hormoonpil tamoxifen bij borstkanker

Thu, 22 Jun 2017 20:46:06 +0200

Meer inzicht in effecten hormoonpil tamoxifen bij borstkanker

Borstkankerpatiënten krijgen vaak de hormoonpil tamoxifen voorgeschreven. Het is al langer bekend dat dit middel de kans op terugkeer van de ziekte sterk vermindert, maar het vergroot wel de kans op baarmoederkanker. Dr. Marjolein Droog ontdekte dat de tumoren die in het baarmoederslijmvlies ontstaan na het gebruik van tamoxifen, er op moleculair niveau anders uitzien. In de toekomst kan het risico op het ontstaan van deze tumoren door tamoxifen hopelijk worden weggenomen.

Ongeveer 75 procent van de borstkankerpatiënten heeft hormoongevoelige borstkanker. De tumor groeit dan onder invloed van oestrogeen. Dit is een hormoonsoort waar vrouwen meer van hebben dan mannen en dat daarom ook wel een vrouwelijk hormoon wordt genoemd.

Medicijn
Vaak krijgt een patiënt met hormoongevoelige borstkanker tamoxifen voorgeschreven. Dit medicijn remt de groei van borstkankercellen die na een operatie eventueel zijn achtergebleven. Hierdoor is de kans op uitzaaiingen kleiner. Net als oestrogeen bindt tamoxifen aan de zogenoemde oestrogeenreceptor van borstkankercellen, legt Droog uit. “Wanneer oestrogeen aan deze receptor bindt, gaat de tumor groeien. Maar wanneer tamoxifen hieraan bindt, gebeurt dat niet. Tamoxifen verdringt oestrogeen van de receptor en zorgt er op die manier voor dat de groei van borstkanker geremd wordt.”

Voorspellen
Oestrogeenreceptoren komen niet alleen voor in het borstweefsel, maar ook op andere plekken in het lichaam, zoals in de botten, de hersenen en het baarmoederslijmvlies. Tamoxifen heeft op sommige plekken gunstige bijwerkingen, zo beschermt het de botten tegen botontkalking. Maar een nadeel van tamoxifen is dat het de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker) vergroot. “Die kans wordt pas groter wanneer een vrouw twee jaar of langer tamoxifen gebruikt”, zegt Droog.

Vanwege dit risico zou het fijn zijn als voorspeld kan worden welke patiënten meer kans hebben op deze vorm van baarmoederkanker. “Daarvoor is er nu nog te weinig bekend over hoe gebruik van tamoxifen kan leiden tot baarmoederslijmvlieskanker. En we begrijpen ook nog niet goed hoe het komt dat tamoxifen de kans op baarmoederslijmvlieskanker vergroot, terwijl het juist beschermt tegen hormoongevoelige borstkanker.”

Verschillen
Droog ontdekte op moleculair niveau wel verschillen in baarmoederslijmvliestumoren van vrouwen die tamoxifen kregen voorgeschreven, en vrouwen die dit medicijn nooit gebruikten. “Hopelijk wordt het met meer van dit soort kennis in de toekomst mogelijk om te voorspellen welke patiënt een grotere kans op baarmoederkanker heeft.”

Gericht beïnvloeden
Droog hoopt dat het in de toekomst ook mogelijk wordt om de activiteit van de oestrogeenreceptor weefselspecifiek te beïnvloeden. Dan kan de werking ervan in de cellen in de borst worden geremd zonder de kans op baarmoederkanker te verhogen.

 
Patiëntenfolder merkloze medicijnen populair

Thu, 22 Jun 2017 20:37:22 +0200

Patiëntenfolder merkloze medicijnen populair

De folder ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen’ voorziet in een behoefte. De eerste 45.000 exemplaren zijn binnen een maand na publicatie op. Nieuwe bestellingen verwacht het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nog steeds binnen 2 weken te kunnen leveren.

Over merkloze medicijnen, ook wel generieken genoemd, bestaan veel vragen bij patiënten en consumenten. De antwoorden daarop staan in een folder met eenvoudige tekst en veel beeld. Het CBG heeft deze samen met 10 patiëntenorganisaties dit voorjaar ontwikkeld. Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in en goed gebruik van merkloze medicijnen.

Artsen, apothekers en patiënten geven aan blij te zijn met de folder. Ze waarderen het duidelijke taalgebruik en gebruik van afbeeldingen. Apothekers geven hem graag mee aan patiënten die vragen over merkloze medicijnen hebben, vooral bij wisselen van merk.

Wilt u ook folders bestellen? Artsen, apothekers, en patiëntenorganisaties kunnen de folder gratis bestellen bij het CBG door een mail te sturen aan communicatie@cbg-meb.nl. Vermeld bij uw bestelling het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen, naam van de organisatie en het adres.
Dokter: kijk eens naar de mens die tegenover u zit

Thu, 22 Jun 2017 19:00:05 +0200

Dokter: kijk eens naar de mens die tegenover u zit Artsen willen doorgaans wetenschappelijk bewijs voor hun behandelingen aandragen. Nu moeten ze verder kijken dan de vaktijdschriften; voor de Raad voor Volksgezondheid is bewijs niet langer zaligmakend.Hoe gaat het met de asielzoekers die in 2014 en 2015 massaal naar Nederland kwamen?

Thu, 22 Jun 2017 19:00:05 +0200

Hoe gaat het met de asielzoekers die in 2014 en 2015 massaal naar Nederland kwamen? Het is inmiddels drie jaar geleden dat een groot aantal asielzoekers richting Nederland kwam. Dat leidde tot opvangcrises, onrust in de samenleving en een hevig debat over hoeveel asielzoekers Nederland moet verwelkomen. Maar hoe gaat het nu met deze groep? Matthea is eindelijk zichzelf

Thu, 22 Jun 2017 17:00:06 +0200

Matthea is eindelijk zichzelf Matthijs gaat vanaf vandaag door het leven als Matthea, na 56 jaar worsteling, een huwelijk en drie kinderen. Op advies van haar dominee blijft ze in de kerk voorlopig even onder de radar.Aanwijzing voor Gelre Ziekenhuizen opgeheven

Thu, 22 Jun 2017 16:00:36 +0200

Aanwijzing voor Gelre Ziekenhuizen opgeheven Gelre Ziekenhuizen heeft een zorgbeleidsplan opgesteld. Hiermee voldoet zij aan de voorwaarden van de aanwijzing. Daarom heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten om de aanwijzing te beëindigen.Verscherpt toezicht op Beweging 3.0 opgeheven

Thu, 22 Jun 2017 15:00:25 +0200

Verscherpt toezicht op Beweging 3.0 opgeheven De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Beweging 3.0 opgeheven. De zorgaanbieder uit Amersfoort heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg. De resultaten daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Dat geeft de inspectie voldoende vertrouwen om het verscherpt toezicht op te heffen.Field Safety Notice: Nieuwe Weme Technische Montages BV, 4-punts jukken

Thu, 22 Jun 2017 15:00:25 +0200

Field Safety Notice: Nieuwe Weme Technische Montages BV, 4-punts jukken Via dit schrijven willen wij u er van op de hoogte stellen dat wij geconstateerd hebben dat de 4-punts jukken met serienummers QPM 301 0178 t/m QPM 301 0207, welke gemonteerd zijn op diverse types tilliften, voorzien kunnen zijn van een zwakke las, waardoor deze jukken kunnen breken.Field Safety Notice: Intersurgical, BVM (Bag-Valve-Mask) Manual Resuscitation Systems

Thu, 22 Jun 2017 14:00:29 +0200

Field Safety Notice: Intersurgical, BVM (Bag-Valve-Mask) Manual Resuscitation Systems There is a possibility the valve of the BVM Manual Resuscitation System may become stuck during storage.Field Safety Notice: Terumo Corporation, Radifocus® Introducer II,

Thu, 22 Jun 2017 14:00:29 +0200

Field Safety Notice: Terumo Corporation, Radifocus® Introducer II, De reden voor de terugroepactie is een mogelijke beschadiging van de verpakking die de steriliteit van het product kan compromitteren.Littekenbreuk beter te voorkomen

Thu, 22 Jun 2017 13:00:04 +0200

Littekenbreuk beter te voorkomen Een littekenbreuk na een buikoperatie is het beste te behandelen met een bovenliggend chirurgisch matje.Vrije partnerkeuze voor alle niet-Westerse vrouwen is nog brug te ver

Thu, 22 Jun 2017 12:00:05 +0200

Vrije partnerkeuze voor alle niet-Westerse vrouwen is nog brug te ver Ruim vijftien jaar geleden, toen ik begon te schrijven over de emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond, was mijn boodschap heel eenvoudig: ‘Eis je rechten op!’ en ‘kies voor jezelf en je eigen geluk!’ Verscherpt toezicht Stichting Insula Dei Huize Kohlmann beëindigd

Thu, 22 Jun 2017 11:00:24 +0200

Verscherpt toezicht Stichting Insula Dei Huize Kohlmann beëindigd De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht voor Stichting Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem beëindigd. Volgens de inspectie voldoet de zorg aan de normen.Field Safety Notice: Trinity Biotech - Premier Buffer B Reagent

Thu, 22 Jun 2017 11:00:24 +0200

Field Safety Notice: Trinity Biotech - Premier Buffer B Reagent We are writing to inform you that we have indentified that the closed bottle stability for some bottles of Lot 6524 may be reduced due to a broken seal under the cap of unopened bottles.Maak kennis met het LUMC Oncologie Centrum

Thu, 22 Jun 2017 11:00:15 +0200

Maak kennis met het LUMC Oncologie Centrum Dit voorjaar is het LUMC Oncologie Centrum formeel van start gegaan. Een centrum waarin alle aspecten van de zorg rondom patiënten met kanker bij elkaar komen. Zo vinden patiënten en verwijzers op de nieuwe website van het LUMC Oncologie Centrum  alle informatie over oncologische zorg in het LUMC op 1 centrale plek.Field Safety Notice: Getinge/Maquet, Atrium Advanta V12 Balloon Expandable Covered Stent

Wed, 21 Jun 2017 23:00:46 +0200

Field Safety Notice: Getinge/Maquet, Atrium Advanta V12 Balloon Expandable Covered Stent This field notification addresses a labeling problem on devices listed above, in which the device manifold (or catheter hub) may state an incorrect size labeling.Field Safety Notice: ARJOHUNTLEIGH, FLOWTRON ACS900

Wed, 21 Jun 2017 22:00:26 +0200

Field Safety Notice: ARJOHUNTLEIGH, FLOWTRON ACS900 It has been identified that in some instances the pump will constantly deliver pressure to the garment without triggering the alarm.Koning prijst Sicilianen om hulp aan vluchtelingen

Wed, 21 Jun 2017 21:00:05 +0200

Koning prijst Sicilianen om hulp aan vluchtelingen Koning Willem-Alexander uit zijn respect voor hoe Italië omgaat met vluchtelingen.En wat als de vrouw de dader is?

Wed, 21 Jun 2017 19:00:06 +0200

En wat als de vrouw de dader is? Behandelingen in tbs-klinieken zijn vooral gericht op mannen, maar zeven procent van de patiënten is vrouw. Forensisch psycholoog De Vogel schreef een boek over vrouwelijke tbs'ers.'Kinderlab' jarig: 50 jaar

Wed, 21 Jun 2017 18:00:04 +0200

'Kinderlab' jarig: 50 jaar Het laboratorium Kindergeneeskunde houdt zich al sinds 1967 bezig met het zoeken naar de beste therapieën voor ziekten bij kinderen.Aandacht voor IC-patiënt en familie

Wed, 21 Jun 2017 14:00:04 +0200

Aandacht voor IC-patiënt en familie Het werk van professionals op de Intensive Care kan sterk verbeteren door meer gericht te zijn op wat er in de patiënt en zijn familieleden omgaat.Last onder dwangsom voor Het Groene Erf

Wed, 21 Jun 2017 12:00:25 +0200

Last onder dwangsom voor Het Groene Erf De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Het Groene Erf 30 mei jl. een last onder dwangsom gegeven. Het Groene Erf kreeg eerder een aanwijzing. In deze aanwijzing stond dat de verbeteringen moesten plaatsvinden op het gebied van kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet van personeel, medicatieveiligheid en goed bestuur. Het Groene Erf herkent zich in de bevindingen van de inspectie. Het Groene Erf heeft niet voldaan aan de in de aanwijzing genoemde punten en daarom ziet de inspectie zich genoodzaakt om Last onder dwangsom (LOD) door te zetten.Opblaasbaar Oog in Passage

Wed, 21 Jun 2017 12:00:05 +0200

Opblaasbaar Oog in Passage Er komt een levensgroot oog in de Passage van het Erasmus MC. Patënten en bezoekers kunnen daar doorheen wandelen, vanaf 24 juni.Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Wed, 21 Jun 2017 12:00:05 +0200

Schippers: Eenduidige codering medische hulpmiddelen Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Schippers: “Ik ben blij dat het partijen gelukt is goede afspraken te maken. Dat is goed voor de patiënt en veiligheid in de zorg in Nederland”. Nu komt het nog voor dat er geen gestandaardiseerde code, of helemaal geen code op een medisch hulpmiddel staat, daardoor kan er niet goed gescand worden. De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen.'Heeft iedereen in onze klas niet dezelfde rechten?'

Wed, 21 Jun 2017 10:00:06 +0200

'Heeft iedereen in onze klas niet dezelfde rechten?' "Laten we beginnen met elkaar wat beter te leren kennen. Ik wil van jullie vragen om beurten je naam te noemen en te zeggen waarvoor je staat." Ik zie sommige kinderen wat verveeld kijken, anderen zijn wat enthousiaster en een enkeling lacht om een grapje dat zonet door een klasgenoot gemaakt is.Nederlandse Galenus Prijs 2017

Wed, 21 Jun 2017 10:00:05 +0200

Nederlandse Galenus Prijs 2017 De uitreiking van de Galenus Geneesmiddelenprijs en de Galenus Researchprijs wordt met ingang van 2017 gesteund door de medische uitgeverij Springer Media. Springer Media zorgt tevens voor de verspreiding van de exclusieve Galenusprijs Special 2017.Landelijke studiedag ondervoeding bij ouderen

Wed, 21 Jun 2017 09:20:39 +0200

Landelijke studiedag ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding is een serieus probleem onder ouderen. Tijdens deze studiedag zullen nieuwe wetenschappelijke inzichten over ondervoeding bij ouderen worden besproken. Daarnaast zullen professionals uit de praktijk verschillende interventies en methoden om ondervoeding tegen te gaan, toelichten. Zo zal er worden stilgestaan bij het belang van eiwitten voor ouderen, hoe ouderen te stimuleren zijn tot eten en drinken en hoe technologie ingezet kan worden om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsen (Kwaliteitsregister V&V), verpleegkundig specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register), diëtisten en fysiotherapeuten (ADAP), huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABC1) en klinisch geriaters (NVKG).
Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Meer informatie vindt u op de website van het Leids Congres Bureau.
Een spiraaltje, nuvaring of gewoon niks: de anticonceptiepil is minder populair

Tue, 20 Jun 2017 20:00:05 +0200

Een spiraaltje, nuvaring of gewoon niks: de anticonceptiepil is minder populair Meisjes kiezen uit een veel breder aanbod van anticonceptiemiddelen dan vijf jaar terug. Toch daalt het gebruik van voorbehoedsmiddelen.Vaderschapsverlof toch op de agenda van de Tweede Kamer

Tue, 20 Jun 2017 19:00:05 +0200

Vaderschapsverlof toch op de agenda van de Tweede Kamer De Tweede Kamer gaat zich toch buigen over een uitbreiding van het kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen. Een meerderheid stemde dinsdag voor een snellere behandeling van het zogenoemde vaderschapsverlof.Schippers: € 2,5 miljoen voor lymeziekte-expertisecentrum

Tue, 20 Jun 2017 17:00:04 +0200

Schippers: € 2,5 miljoen voor lymeziekte-expertisecentrum Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de komende vier jaar € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het centrum, een samenwerkingsverband van vier partijen, werkt de komende jaren samen om preventie, behandeling en de diagnostiek van de ziekte van Lyme te verbeteren.Weinig last van wetenschappelijk onderzoek

Tue, 20 Jun 2017 16:00:04 +0200

Weinig last van wetenschappelijk onderzoek Kinderen ervaren van veel wetenschappelijk onderzoek nauwelijks hinder. De reistijd, lang wachten of niet weten wat komt, vinden zij belangrijke nadelen.Ton voor onderzoek naar zeldzame spierziekte FSHD

Tue, 20 Jun 2017 15:00:16 +0200

Ton voor onderzoek naar zeldzame spierziekte FSHD 100.000 euro voor onderzoek naar de zeldzame spierziekte FSHD. Dat is de waarde van de cheque die Silvère van der Maarel, hoogleraar Medische Epigenetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), op dinsdag 20 juni overhandigd kreeg. Hij gaat het geld gebruiken voor het verder uitpluizen van de genetische oorzaak van de spierziekte.Vervolg álle verantwoordelijken voor verdrinkingsdoden

Tue, 20 Jun 2017 15:00:06 +0200

Vervolg álle verantwoordelijken voor verdrinkingsdoden Autoriteiten verzaken voldoende maatregelen te nemen die verdrinkingsdoden voorkomen, stelt Lieke Wissink, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze migratiebeleid analyseert. Versnippering jeugdzorg maakt controle op zorgboeren en gezinshuizen lastig

Tue, 20 Jun 2017 13:00:05 +0200

Versnippering jeugdzorg maakt controle op zorgboeren en gezinshuizen lastig Veel kleine zorgaanbieders handelen vanuit hun hart. Maar liefdevolle zorg is niet altijd even verantwoord, ontdekt de inspectie voor de jeugdzorg. Controle op de 3000 logeerhuizen, gezinshuizen en zorgboerderijen wordt steeds moeilijker. Het trauma van de onterechte beschuldiging

Tue, 20 Jun 2017 12:00:06 +0200

Het trauma van de onterechte beschuldiging Het verhaal over de onterecht veroordeelde 'potloodventer' en de dochter van journalist Flip van Doorn, zaterdag in de Trouw-bijlage Tijd, maakt veel los. Psycholoog Kim Lens vindt dat er te weinig oog is voor onschuldige verdachten.Vergeten slachtoffers in zedenzaak

Tue, 20 Jun 2017 11:00:08 +0200

Vergeten slachtoffers in zedenzaak Het verhaal over de onterecht veroordeelde 'potloodventer' en de dochter van journalist Flip van Doorn, zaterdag in de Trouw-bijlage Tijd, maakt veel los. Psycholoog Kim Lens vindt dat er te weinig oog is voor onschuldige verdachten.Persoonlijke factoren en ernst ongeval bepalen uiteindelijke gevolgen licht hersenletsel

Tue, 20 Jun 2017 10:00:33 +0200

Persoonlijke factoren en ernst ongeval bepalen uiteindelijke gevolgen licht hersenletsel Niet alleen de ernst van het ongeval, maar ook persoonlijke factoren hebben grote invloed op de uiteindelijke gevolgen van licht traumatisch ...Meeste aanbieders kleinschalige jeugdhulp met verblijf wekken voldoende vertrouwen

Tue, 20 Jun 2017 10:00:29 +0200

Meeste aanbieders kleinschalige jeugdhulp met verblijf wekken voldoende vertrouwen De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben de afgelopen maanden een Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf uitgevoerd bij 26 aanbieders. De rapporten over dit toezicht zijn in de maanden maart, april en mei gepubliceerd op de websites van de inspecties. Hieronder een kort overzicht van de bevindingen.Field Safety Notice: Zimmer, Trauma Implants

Tue, 20 Jun 2017 10:00:29 +0200

Field Safety Notice: Zimmer, Trauma Implants Zimmer is initiating a field action for sterile-packaged implants packaged in a single package configuration due to packaging design verification test failures.Jongeren beginnen later aan seks

Tue, 20 Jun 2017 09:00:06 +0200

Jongeren beginnen later aan seks Nederlandse jongeren beginnen, in vergelijking met vijf jaar geleden, zo'n anderhalf jaar later aan seks. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Seks onder je 25ste 2017' van Rutgers en Soa Aids Nederland, in samenwerking met gemeentelijke gezondheidsdiensten.Alfred Adler zelfhulpgoeroe avant la lettre?

Mon, 19 Jun 2017 22:00:06 +0200

Alfred Adler zelfhulpgoeroe avant la lettre? Alfred Adler wordt de derde stamvader van de psychoanalyse genoemd, maar slechts weinigen kennen hem.Was het een terrorist in Londen, of een 'gladgeschoren witte man'?

Mon, 19 Jun 2017 19:00:05 +0200

Was het een terrorist in Londen, of een 'gladgeschoren witte man'? De media kregen ervan langs na de aanslag in Londen eerder vandaag. De omschrijving van de daad is een gevoelig thema. 'Brexit vraagt om meer bankentoezicht'

Mon, 19 Jun 2017 15:00:08 +0200

'Brexit vraagt om meer bankentoezicht' De Brexit dwingt banken die nu in Londen zitten een deel van hun activiteiten te verhuizen naar EU-lidstaten. Maar het toezicht dreigt versnipperd te raken.Nog nooit waren er wereldwijd zoveel vluchtelingen als nu

Mon, 19 Jun 2017 14:00:06 +0200

Nog nooit waren er wereldwijd zoveel vluchtelingen als nu Een recordaantal van 65.6 miljoen mensen is momenteel vluchteling, asielzoeker of ontheemd, blijkt uit een rapport van De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De helft daarvan is jonger dan 18 jaar.