Subscribe: Arts en Apotheker.nl | Nieuws
http://www.artsenapotheker.nl/nieuws.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
astma copd  astma  bij  copd  deze  die  dit  ervaren lasten  euml nten  euml  euro miljoen  met  naar  top  tot  wordt  zorg 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Arts en Apotheker.nl | Nieuws

Arts en Apotheker.nl | NieuwsArts en Apotheker.nl | Nieuws over ontwikkelingen in de zorgPublished: Sun, 22 Apr 2018 03:06:42 +0200

 Kijken naar spelende gamers is ongekend populair

Sat, 21 Apr 2018 22:00:05 +0200

Kijken naar spelende gamers is ongekend populair Kijken naar iemand die gamet, hoe leuk is dat? Héél leuk, vinden duizenden kinderen én volwassenen: de gamevlog is na muziek de populairste categorie op YouTube. Dit weekend komen de sterspelers naar Utrecht om hun fans te ontmoeten op de Dutch YouTube Gathering.'We gaan voorbij aan de schoonheid van gekte, aan het talent ervan'

Sat, 21 Apr 2018 19:00:04 +0200

'We gaan voorbij aan de schoonheid van gekte, aan het talent ervan' Wat is gek en wat is normaal? Antropoloog Daniëlle Braun schreef er een boek over, waarin ze kritiek uit op de westerse medicalisering van gekte. 'Gekte is een contextprobleem.''Onze club wil dat ouders wedstrijden fluiten, ik krijg er buikpijn van'

Sat, 21 Apr 2018 18:00:04 +0200

'Onze club wil dat ouders wedstrijden fluiten, ik krijg er buikpijn van' Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet hoort.Maak je grens potdicht en je krijgt juist méér migranten

Sat, 21 Apr 2018 17:00:05 +0200

Maak je grens potdicht en je krijgt juist méér migranten Het potdicht maken van de grens werkt averechts, zegt migratiespecialist Thomas Spijkerboer. Het leidt juist tot een toename van migranten. Zet de grens daarom liever open - voorzichtig.Een kinderwens uitstellen: feministische verworvenheid of onnatuurlijke norm?

Sat, 21 Apr 2018 14:00:05 +0200

Een kinderwens uitstellen: feministische verworvenheid of onnatuurlijke norm? Moeder worden na je veertigste is een trend, maar hoe wenselijk is het? Larissa Pans schreef er een prikkelend boek over. Maakbaar moederschap in vier vragen.Het UWV bepaalt wat voor werk iemand nog kan verzetten, maar de criteria zijn vaag

Sat, 21 Apr 2018 13:00:04 +0200

Het UWV bepaalt wat voor werk iemand nog kan verzetten, maar de criteria zijn vaag Jonggehandicapten kunnen zich lastig verweren als tijdens de herkeuring is besloten dat hun uitkering wordt verlaagd. De criteria waarop de beslissing is gemaakt, zijn niet goed controleerbaar.'Help, mijn schoonmoeder komt vier weken logeren, mag ik haar weigeren?'

Sat, 21 Apr 2018 12:00:03 +0200

'Help, mijn schoonmoeder komt vier weken logeren, mag ik haar weigeren?' Beatrijs Ritsema over moderne etiquette. Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.comEta zegt sorry, maar wat is het waard?

Fri, 20 Apr 2018 17:00:05 +0200

Eta zegt sorry, maar wat is het waard? De Baskische terreurbeweging Eta heeft excuses aangeboden aan haar slachtoffers en hun nabestaanden voor de halve eeuw dat ze gewelddadig streed voor een onafhankelijke staat in het noorden van Spanje.Het voetbal verliest in Arsenal-coach Arsène Wenger een gentleman

Fri, 20 Apr 2018 17:00:05 +0200

Het voetbal verliest in Arsenal-coach Arsène Wenger een gentleman Arsène Wenger, al bijna 22 jaar coach van Arsenal, maakte vanochtend bekend dat hij na dit seizoen stopt bij de Londense club. “Merci Arsène”, meldde Arsenal op Twitter.'Stroop je mouwen op!'

Fri, 20 Apr 2018 17:00:03 +0200

'Stroop je mouwen op!' Het Thoraxcentrum van het Erasmus MC bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met extra aandacht voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.Krapte ICT-arbeidsmarkt leidt tot problemen voor werkgevers

Fri, 20 Apr 2018 16:00:05 +0200

Krapte ICT-arbeidsmarkt leidt tot problemen voor werkgevers De vraag naar ICT’ers groeit veel harder dan de arbeidsmarkt aan kan. Toch zitten er nog duizenden ICT’ers met een ww-uitkering thuis.Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland

Fri, 20 Apr 2018 16:00:04 +0200

Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord en hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland. De gesprekken waaraan zo’n 40 organisaties deelnemen zijn vandaag gestart en moeten na de zomer leiden tot het Nationaal Preventieakkoord. Voorzitters Jolande Sap, Erik van der Burg en Leon Meijer gaan zich richten op respectievelijk roken, het tegengaan van overgewicht en stimuleren van gezond eten, en problematisch alcoholgebruik.Overlevingskans na kanker neemt toe

Fri, 20 Apr 2018 12:00:41 +0200

Overlevingskans na kanker neemt toeMinister Bruno Bruins vraagt aandacht voor 'samen beslissen' bij top in Tokio

Fri, 20 Apr 2018 11:00:07 +0200

Minister Bruno Bruins vraagt aandacht voor 'samen beslissen' bij top in Tokio Zaterdag 14 april is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aanwezig bij een mondiale ministersconferentie over patiëntveiligheid in Tokio. Ministers van Volksgezondheid van meer dan 50 landen komen daar samen onder de vlag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Japan organiseert dit jaar de 3e editie van deze top. Doel van de bijeenkomst is wereldwijd aandacht vragen voor de veiligheid van de patiënt in de gezondheidszorg. Landen bespreken mogelijkheden om elkaar hierbij te helpen. Onder de deelnemers zijn onder andere de ministers van Japan, Indonesië, Filippijnen, Vietnam, Koeweit, Groot-Brittannië, Polen en Zwitserland. ‘Arts wordt terughoudender bij euthanasie’

Fri, 20 Apr 2018 06:00:04 +0200

‘Arts wordt terughoudender bij euthanasie’ Door het politieke klimaat en de dreiging van strafvervolging zijn dokters terughoudender geworden, ziet de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

Thu, 19 Apr 2018 20:44:43 +0200

Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.

Verminderen van ervaren regeldruk
In het belang van het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van de indicatoren is in de medisch specialistische zorg een maximumkader van 1500 indicatoren afgesproken voor verslagjaar 2017 en 2018. Het tellen van aantallen indicatoren draagt echter maar voor een deel bij aan het in kaart brengen en verminderen van regeldruk. De ene indicator is qua belasting de andere niet: ziekenhuisadministraties verschillen van elkaar en bovendien hangen de ervaren lasten samen met het belang dat men aan een indicator hecht voor eigen gebruik.

Daarom hebben de samenwerkingspartners* afgesproken dat het Zorginstituut opdracht geeft tot een onderzoek dat zowel het aantal indicatoren als de ervaren lasten en opbrengsten van indicatoren meet. Hierbij gaat het specifiek om landelijk verplichte kwaliteitsinformatie die partijen in de zorg met elkaar hebben afgesproken aan te leveren aan het Zorginstituut. De resultaten van de meting worden gebruikt om te sturen op vermindering van de ervaren regeldruk. Vanaf verslagjaar 2018 zal deze meting in principe tweejaarlijks worden herhaald. Door deze herhaling is het mogelijk te volgen hoe de objectieve en ervaren lasten en opbrengsten zich ontwikkelen.

Niet belastende steekproef
De zorgprofessionals (medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen) blijken zeer bereid om over de ervaren lasten en opbrengsten van transparantie actief mee te denken. Dat komt mede doordat het invullen van de monitor maar ongeveer 15 minuten bedraagt in de vorm van een digitale (online) vragenlijst. De monitor gaat uit van een beperkte steekproef van ca 200 zorgprofessionals, zodat een representatieve onderzoekspopulatie kan worden gevormd.

Resultaten
Uit de eerste resultaten blijkt dat het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg belangrijk wordt gevonden en het volgens respondenten een toegevoegde waarde heeft om PROMs (Patient Reported Outcome Measures) te gebruiken in het gesprek met de cliënt/patiënt. Ook blijkt dat de parallelle gegevensuitvraag (met name door zorgverzekeraars) merkbaar is afgenomen.
Overgevoeligheid voor zonlicht bij gebruik hydrokinine

Thu, 19 Apr 2018 20:41:47 +0200

Overgevoeligheid voor zonlicht bij gebruik hydrokinine

Er zijn medicijnen die overgevoeligheid voor zonlicht (fotosensitiviteit) kunnen veroorzaken. Dit komt relatief weinig voor en geldt bijvoorbeeld voor sommige antibiotica, plasmiddelen en pijnstillers. Bijwerkingencentrum Lareb ontving ook vier meldingen bij gebruik van hydrokinin (Inhibin®). Dit is een spierverslappend medicijn. Het kan worden gebruikt bij nachtelijke spierkrampen in de benen. Bij hydrokinine staat overgevoeligheid voor zonlicht nog niet in de bijsluiter.

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alleen zonlicht, maar ook UV-straling van de zonnebank deze klachten kan geven. Eén patiënt kreeg tijdens gebruik van hydrokinine twee keer last van klachten na gebruik van de zonnebank.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten overgevoeligheid voor zonlicht (fotosensitiviteit) als een zeer zeldzame bijwerking toe te voegen aan de productinformatie van hydrokinine.
Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Thu, 19 Apr 2018 20:39:32 +0200

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Minister De Jonge: ‘Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld én onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Dat is niet alleen kwalijk voor patiënten en cliënten, maar voor de hele samenleving. Het is geld dat wordt opgebracht door ons allemaal. Daarom wil ik die onrechtmatigheden samen met mijn collega’s Bruins en Blokhuis fors terugdringen.’

Naast de aanpak in de vijf specifieke zorgsectoren, worden straks scherpere eisen gesteld aan de toetreding tot de zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verbetert het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en er komt een meld- en vergunningsplicht. Bovendien krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijke mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar kunnen te uitwisselen via een speciaal waarschuwingsregister.
5 vragen over de tekenbeet. Week van de teek

Thu, 19 Apr 2018 20:37:34 +0200

5 vragen over de tekenbeet. Week van de teek

Tijdens de ‘Week van de teek’ is er vanaf 16 april landelijk aandacht voor de gevaren van tekenbeten. In vijf vragen vertelt arts-onderzoeker van de afdeling Interne Geneeskunde Hedwig Vrijmoeth onder meer over hoe je een teek herkent en wat je moet doen als je een beet te pakken hebt. 

Hoe herken je een teek?
‘Een teek is een klein zwart, donkerbruin of grijs spinachtig beestje. De grootte van de teek hangt af van het stadium waarin die zich bevindt. De stadia zijn: ei, larve, nimf en volwassen teek. Als de teek nog een larve is, is hij heel klein en heeft zes pootjes. Als hij uitgroeit tot nimf krijgt hij acht pootjes. Als de teek zich volzuigt met bloed wordt hij groter.’

Lees verder op de website van het Radboudumc.
Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig

Thu, 19 Apr 2018 20:34:46 +0200

Voorzorg rond hoogspanningslijnen blijft nodig

Recent onderzoek bevestigt dat in Nederland één geval van kinderleukemie in de twee jaar mogelijk samenhangt met de nabijheid van hoogspanningslijnen. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de oorzaak zijn, is het raadzaam een voorzorgsbeleid te blijven toepassen.
Moeilijke eczeem nu ook goed behandelbaar

Thu, 19 Apr 2018 20:32:25 +0200

Moeilijke eczeem nu ook goed behandelbaar

Patiënten met ernstig constitutioneel eczeem, waarbij de gangbare behandelingsmethoden niet goed werken of te veel bijwerkingen geven, zijn nu goed te behandelen met dupilumab, het eerste geneesmiddel dat speciaal voor de behandeling van eczeem werd ontwikkeld. Het Nationale Expertisecentrum voor Eczeem van het UMC Utrecht heeft een sleutelrol gespeeld in het onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van dupilumab.

Er waren tot voor kort geen medicijnen beschikbaar die specifiek waren ontwikkeld voor de behandeling van constitutioneel eczeem, een ontstekingsziekte van de huid waaraan volgens het RIVM bijna 400.000 Nederlanders lijden met een jaarlijkse kostenpost van € 150 miljoen. Deze ziekte wordt meestal behandeld met corticosteroïdzalven en/of afweeronderdrukkende medicijnen. Echter, soms werken deze middelen onvoldoende of geven ze te veel bijwerkingen.
 
Lees verder op de website van UMCUtrecht.Kinderarts Asperger 'werkte actief samen' met de nazi's

Thu, 19 Apr 2018 20:00:05 +0200

Kinderarts Asperger 'werkte actief samen' met de nazi's Een opzienbarende onthulling over de arts Hans Asperger leidt tot discussie over het Syndroom van Asperger, dat naar hem is vernoemd.Teken-ziekte ook in NL

Thu, 19 Apr 2018 20:00:04 +0200

Teken-ziekte ook in NL Nederland heeft er sinds relatief kort een nieuwe ziekte bij, die wordt overgedragen door teken: TBE, ofwel teken-encefalitis.Nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg

Thu, 19 Apr 2018 19:52:42 +0200

Nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg

In Nederland zijn er naar schatting 1,1 miljoen mensen met diabetes mellitus. Daarmee behoort het tot de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Deze maand verschijnen er voor de diabeteszorg in de tweede lijn zes richtlijnen. Vier daarvan zijn nieuw en twee zijn geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. De richtlijnen zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) maar ook voor een grote groep andere specialismen van toepassing, zoals neurologen, gynaecologen, kinderartsen, oogartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Lees verder op de website van Federatie Medisch Specialisten.

 
Therapietrouw bij astma en COPD kan beter

Thu, 19 Apr 2018 19:47:21 +0200

Therapietrouw bij astma en COPD kan beter

Lang niet iedereen met astma en COPD neemt zijn medicijnen zoals voorgeschreven. Ook geven veel patiënten aan dat ze behoefte hebben aan extra hulp. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Longfonds. Het Nivel ontwikkelde factsheets om hier meer bewustwording voor te creëren.

Bijna 1 op de 4 mensen met COPD (24%) en meer dan 1 op de 3 mensen met astma (36%) wijkt af van het medicatievoorschrift van de arts. Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de bevraagde astmapatiënten (56%) en bijna de helft van de mensen met COPD (45%) behoefte heeft aan extra hulp bij het omgaan met medicijnen. Deze extra hulp kan bestaan uit extra controle, uitleg over bijwerkingen, ademhalingsoefeningen en wat te doen bij verergering van de klachten.

Ook is het opvallend dat een kwart tot een derde van de mensen met astma aangeeft dat zij onvoldoende kunnen meebeslissen over de behandeling. Bij COPD patiënten is dit zelfs 40% . Mensen die het gevoel hebben niet mee te kunnen beslissen zijn ook minder therapietrouw,

Bewustwording
Voor zorgverleners valt nog veel winst te behalen in het bevorderen van therapietrouw. Niet alleen gezondheidswinst, maar ook qua (kosten)effectiviteit door betere voorlichting, controles en ondersteuning. Om zorgverleners, maar ook beleidsmakers, zorgverzekeraars en longpatiënten zelf, hiervan bewust te maken heeft het NIVEL in opdracht van het Longfonds twee factsheets over medicatiegebruik bij astma en COPD ontwikkeld.
Top drie geneesmiddelen met hoogste uitgaven ongewijzigd

Thu, 19 Apr 2018 19:43:57 +0200

Top drie geneesmiddelen met hoogste uitgaven ongewijzigd

Ondanks een daling van het aantal verstrekkingen met 13% is het astma/COPD-middel tiotropium het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven (geneesmiddelkosten plus farmaceutische zorgkosten). De top drie is ongewijzigd. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor het derde jaar op rij voert tiotropium (Spiriva) in 2017 de lijst aan van geneesmiddelen in het basispakket met de hoogste uitgaven. Deze bedroegen voor dit astma/COPD-middel € 79 miljoen, 9% minder dan in 2016. Deze daling is voor ongeveer twee derde toe te schrijven aan minder verstrekkingen en voor de rest aan lagere prijzen. Sinds 2016 is een variant van tiotropium onder de merknaam Tiotrus beschikbaar. In eerste instantie tegen dezelfde prijs als Spiriva, maar in 2017 is de prijs verlaagd door de Wet geneesmiddelen-prijzen (WGP).

Nummer twee en drie
Op de tweede plaats staat rosuvastatine (Crestor). Ondanks een stijging van het gebruik met 3% daalden de uitgaven aan deze cholesterolverlager met 4% tot € 76 miljoen. Ook bij dit middel was sprake van prijsverlagingen, gemiddeld 8%, onder druk van de prijzenwet. Dit kwam niet, zoals bij Tiotrus, doordat de overheid voor het eerst een maximumprijs vaststelde, maar vanwege een daling van de maximumprijzen ten gevolge van het zwakke Britse pond. De maximumprijs is namelijk het gemiddelde van de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In 2018 zullen de uitgaven voor rosuvastatine aanzienlijk lager uitvallen, omdat het patent in februari van dit jaar is verlopen.

De scherpste daling binnen de top 10 van 2017 deed zich voor bij de vaste combinatie van salmeterol met fluticason (Seretide). Dit astma/COPD-middel middel handhaafde zich wel op de derde plaats van de top 10, maar de uitgaven daalden met 16% tot € 61 miljoen. Deze afname was voor ongeveer de helft het gevolg van minder gebruik en voor de andere helft van lagere prijzen van generieke varianten.

Erin en eruit
Nieuw in de top 10 is normaal immunoglobuline voor intraveneuze toediening. Het is onder verschillende merknamen verkrijgbaar en wordt ingezet als ondersteuning bij specifieke afweerproblemen. De uitgaven kwamen in 2017 uit op € 53 miljoen. Dit is goed voor een vierde plaats.

Nieuw in de top 10 is verder de combinatie van formoterol en beclometason (Foster) met een omzet van  € 47 miljoen. Dit astma/COPD-middel heeft in 2017 de tiende plaats overgenomen van een ander astma/COPD-middel, namelijk het combinatiepreparaat van formoterol en budesonide (Symbicort).

Ook voor het combinatiepreparaat sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni) met € 19 miljoen aan uitgaven is in 2017 geen plaats meer in de top 10. Het behoort tot de nieuwe generatie middelen bij de behandeling van chronische hepatitis C. In 2016 bedroegen de uitgaven nog € 53 miljoen en was het middel nieuw in de top 10 op plaats 5. Vanwege geheime prijsafspraken van de overheid met de leverancier van dit middel is niet bekend wat de overheid uiteindelijk betaalt. Apothekers lopen daarbij geen risico.
Personeel verpleeghuis De Leeuwenhoek wil excuses na uitspraak voorzitter

Thu, 19 Apr 2018 17:00:04 +0200

Personeel verpleeghuis De Leeuwenhoek wil excuses na uitspraak voorzitter Zes personeelsleden van het in opspraak geraakte verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam zijn woedend over de uitspraken van Gijsbert van Herk, de bestuursvoorzitter van de stichting Humanitas waaronder het verpleeghuis valt. Ze vinden het onverteerbaar dat hij suggereert dat het Antilliaanse personeel de regels in de zorg voor dementerenden minder nauw neemt dan ‘witte Nederlanders’.Onenigheid binnen coalitie over terughalen IS-kinderen

Thu, 19 Apr 2018 16:00:05 +0200

Onenigheid binnen coalitie over terughalen IS-kinderen VVD en CDA zijn en blijven mordicus tegen het ophalen van Nederlandse kinderen uit Syrisch en Irakees strijdgebied. ChristenUnie vindt juist dat het verblijf van deze kinderen daar ‘niet eindeloos kan en mag voortduren’.Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten

Thu, 19 Apr 2018 15:00:04 +0200

Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten Vijf jaar na de eindexamenfraude op de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun heeft Nederland een islamitische school waar de Onderwijsinspectie tevreden over is.Ladingen crimineel geld liggen klaar voor Amsterdamse huizenmarkt

Thu, 19 Apr 2018 13:00:04 +0200

Ladingen crimineel geld liggen klaar voor Amsterdamse huizenmarkt Honderden miljoenen euro's van een kleine groep Amsterdamse criminelen liggen klaar om geïnvesteerd te worden in de Amsterdamse economie. Het gaat niet alleen om de exploitatie van horecagelegenheden. De Amsterdamse politie vreest ook dat investeerders met illegaal verdiend geld zich zullen storten op nieuwbouwwijken.Voor robotica-ingenieurs is het een mijlpaal: Twee robots zetten samen een Ikea-stoel in elkaar

Thu, 19 Apr 2018 13:00:04 +0200

Voor robotica-ingenieurs is het een mijlpaal: Twee robots zetten samen een Ikea-stoel in elkaar Robots kunnen postpakketten sorteren, een auto besturen, en zelfs voetballen. Erg indrukwekkend. Maar de kunst van de robotica is nu naar ongekend niveau getild door ingenieurs in Singapore.Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Thu, 19 Apr 2018 11:00:05 +0200

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.Vluchtelingen kunnen hun eigen verhaal vertellen, ingeburgerd of niet

Thu, 19 Apr 2018 11:00:05 +0200

Vluchtelingen kunnen hun eigen verhaal vertellen, ingeburgerd of niet Vluchtelingen, migranten, asielzoekers, nieuwkomers en ergere, ontmenselijkende termen zoals 'illegalen'; ze duiken weer overal op in het Nederlandse nieuws.Appende dokters en de nieuwe privacywetgeving

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Appende dokters en de nieuwe privacywetgevingOmgaan met verzoeken van familie en vrienden

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Omgaan met verzoeken van familie en vriendenNieuwe website H&W

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Nieuwe website H&WLeren drinken leidt tot alcoholproblemen

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Leren drinken leidt tot alcoholproblemenCoach helpt ouderen bij online zelfzorg

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Coach helpt ouderen bij online zelfzorgApptip Evernote

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Apptip Evernote Evernote is een ware digitale schatkist. Met deze app kunt u eenvoudig notities maken, informatie opslaan en delen. Bovendien is de informatie snel terug te vinden, ook na jaren nog. Dat maakt Evernote volgens onze testers tot de handigste medische app voor artsen.Verhoogd risico cardiovasculaire ziekten na zwangerschapsdiabetes

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Verhoogd risico cardiovasculaire ziekten na zwangerschapsdiabetesMeer risico op heupfractuur bij slaapmedicatie

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Meer risico op heupfractuur bij slaapmedicatieMedicatieveiligheid in de tweede lijn kan beter

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Medicatieveiligheid in de tweede lijn kan beterPatienttevredenheid over opiaten bij gewrichtsklachten

Thu, 19 Apr 2018 10:00:26 +0200

Patienttevredenheid over opiaten bij gewrichtsklachtenVerpleeghuis De Leeuwenhoek is juist om zijn problemen uitgekozen voor een tv-serie, zo stellen de makers

Thu, 19 Apr 2018 10:00:04 +0200

Verpleeghuis De Leeuwenhoek is juist om zijn problemen uitgekozen voor een tv-serie, zo stellen de makers De tv-serie van Hugo Borst en Adelheid Roosen is bedoeld om het debat over dementiezorg aan te zwengelen.Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten.

Thu, 19 Apr 2018 06:00:16 +0200

Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten. Vijf jaar na de eindexamenfraude op de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun heeft Nederland een islamitische school waar de Onderwijsinspectie tevreden over is.Kinderombudsman: wachten is onacceptabel, haal kinderen terug uit Syrië

Thu, 19 Apr 2018 03:00:05 +0200

Kinderombudsman: wachten is onacceptabel, haal kinderen terug uit Syrië De overheid moet alles op alles zetten om kinderen van Nederlandse uitreizigers in Syrië op te halen. De afwachtende houding van het kabinet, dat niets doet omdat het gebied te gevaarlijk is, is onacceptabel, vindt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.Geweld in verpleeghuizen is soms een grijs gebied: wanneer is het bewust en wanneer niet?

Wed, 18 Apr 2018 23:00:05 +0200

Geweld in verpleeghuizen is soms een grijs gebied: wanneer is het bewust en wanneer niet? In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek gaat het er soms zo grof aan toe dat bewoners worden uitgescholden of een klap krijgen, bleek vandaag uit onderzoek van Trouw. Niemand vindt dat soort geweld acceptabel.Organisaties vragen Tweede Kamer een beter plan voor arbeidsgehandicapten

Wed, 18 Apr 2018 21:00:05 +0200

Organisaties vragen Tweede Kamer een beter plan voor arbeidsgehandicapten Bedenk een beter plan voor arbeidsgehandicapten, kreeg de Tweede Kamer vandaag te horen van maatschappelijke organisaties en deskundigen.Longprijzen voor Kool en Moor

Wed, 18 Apr 2018 19:00:03 +0200

Longprijzen voor Kool en Moor Het Longfonds heeft onderzoekers dr. Mirjam Kool en Karen Moor ieder een prijs toegekend voor hun wetenschappelijke prestaties.Die minsommen komen morgen wel, eerst deze dampende kwestie

Wed, 18 Apr 2018 17:00:04 +0200

Die minsommen komen morgen wel, eerst deze dampende kwestie 'Juf? Iemand heeft niet doorgespoeld bij de wc. En er ligt een dikke drol in!' Dave kijkt mij met grote ogen aan. Ik antwoord dat dat niet zo mooi is en vraag aan mijn lieve leerlingen wie vergeten is om door te trekken.