Subscribe: Comments on Lidingö - Sverige - Världen: Ersätt inte mångfald med enfald
http://paullindquist.blogspot.com/feeds/6804637288689716858/comments/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Swedish
Tags:
att  din  ett  för  högre status  inte  jag  lärare  lärarnas status  och    staten  status än  status    är helt  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Comments on Lidingö - Sverige - Världen: Ersätt inte mångfald med enfald

Comments on Lidingö - Sverige - Världen: Ersätt inte mångfald med enfald

Updated: 2016-12-29T00:14:00.190+01:00

 Anders!Vi är helt överens om att lärarnas status b...

2008-05-15T15:27:00.000+02:00

Anders!

Vi är helt överens om att lärarnas status behöver höjas och att kunskapsförmedling måste komma mer i fokus, men jag tror inte att lösningen ligger i att staten betalar era löner.

Det är bara att titta på de statliga jobb som finns. Visst har en ambassadör hög status eller en polis (i kraft av sitt våldsmonopol), men det går knappast att hävda att en handläggare på försäkringskassan eller en museianställd har högre status än en lärare.

Staten måste för övrigt också prioritera i sin budget och idag är det mer regel än undantag att staten begär medfinansiering av kommunerna i allehanda sammanhang, så att tro att kakan skulle bli större bara för att den blir statlig är nog en from förhoppning.

Nej det är inte arbetsgivartillhörighet som avgör lärarnas status utan det bottnar i hur läroplanen ser ut (en statlig produkt för övrigt) vilken styr verksamheten, brister i lärarutbildningen (också den ett statligt ansvar), dålig lönespridning (det kan ni tacka facket för) och förändrade attityder i samhället i stort gentemot kunskap och auktoriteter.HejNär jag läser din inlaga så tänker jag följande...

2008-05-14T15:29:00.000+02:00

Hej

När jag läser din inlaga så tänker jag följande tanke.

Får en duktig lärare ha en högre status än ett ett kommunalråd eller kommunens ledande tjänstemän.

Tänk om det faktiskt är detta det handlar om på lång sikt. Nivillering av status. Jag bor på en mindre ort i Sverige.
Det är här alldeles uppenbart att både skolans lärare och rektorer fullständigt saknar status samtidigt som kommunalrådet trummar på i sin maktfullkomliga stil. Ingen orkar snart vara rektor eller skolledare och i grundskolan är det 90 % tysta kvinnor som är lärare.

För mig är kunskap det mest statusfyllda och personer som jobbar med kunskap får aldrig nivilleras.

Inte ett ögonblick tror jag på att kunskapen / statusen kan höjas så länge den skall viktas i en kommunal budget.

Att frigöra kunskapen från den "lokale jante" är en nödvändighet för bildning och välstånd.

Att man kan ha din uppfattning i Lidingö som är en välsituerad ort granne med storstaden kan jag förstå. Men det finns andra sorts orter och kulturer i Sveriges avlånga land.

Status måste medvetet byggas för att inte raseras.

MVH Anders B Westin