Subscribe: Stortinget: Trossamfunn
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-hovedtema/Trossamfunn/
Preview: Stortinget: Trossamfunn

Stortinget: Trossamfunnhttp://www.stortinget.no 
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

2017-12-12

Endringer i statsbudsjettet 2017 under KulturdepartementetSamtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017

2017-12-08

Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017Representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte

2017-11-23

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Rigmor Aasrud, Masud Gharahkhani, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtteRepresentantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

2017-11-23

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før julSpørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

2017-11-16

Spørretimespørsmål, datert: 16.11.2017. Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland. Om statsråden vil gå inn for å stille krav til alle trossamfunn som mottar statsstøtte, om at skilsmisse etter norsk lov også automatisk skal anerkjennes av trossamfunnetSpørretimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

2017-11-16

Spørretimespørsmål, datert: 16.11.2017. Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland. Om hva som egentlig er regjeringens syn på krav om kvinnekvotering i styrer i trossamfunnInterpellasjon fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

2017-11-06

Interpellasjon nr. 2 (2017-2018), datert: 06.11.2017. Besvart: 28.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Om tiltak for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i NorgeSpørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

2017-10-19

Spørretimespørsmål, datert: 19.10.2017. Besvart: 25.10.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Om at det er vist at et stort antall barn sendes på lengre utenlandsopphold til familiens opprinnelsesland, særlig i Somalia, Irak og Pakistan, som et redskap for sterk sosial kontroll, og hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å ta vare på disse barnas rett til en trygg oppvekst i NorgeInterpellasjon fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

2017-10-09

Interpellasjon nr. 1 (2017-2018), datert: 09.10.2017. Besvart: 16.11.2017 av utenriksminister Børge Brende. Om overgrep mot den religiøse minoriteten rohingyaer i Myanmar, og hvordan utenriksministeren vil øke presset på Aung San Suu Kyi og Myanmars militære myndigheter