Subscribe: Stortinget: Fiskeri- og kystministeren
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-besvarte-sporsmal/Sporretimesporsmal/Fiskeri--og-kystministeren/
Preview: Stortinget: Fiskeri- og kystministeren

Stortinget: Fiskeriministerenhttp://www.stortinget.no Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren. Besvart: 17.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

2018-01-17

Om det kan lovast vekst i oppdrettnæringa i 2018, og korleis statsråden har tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte til vertskommunaneMuntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren. Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

2017-12-06

Om statsråden i det heile er bekymra for utviklinga i norske fiskeri, der tilgang til havet betyr mindre og tilgang til pengar meir, for kven som får delta i fiskeriaMuntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren. Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

2017-12-06

Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo ASSpørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren. Besvart: 15.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

2017-11-15

Om hvilke særlige hensyn som ligger til grunn for å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS, og hva som gjør denne saken helt unik