Subscribe: Dag
http://daglarsson.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
att man  att  ett  för att  för  inte  jag  man  med  när  och    skulle  stockholm    till  var  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Dag

DagLandstingspolitiker (s) från Stockholm.Updated: 2018-03-05T17:38:04.167+01:00

 Tal vid Olof Palmes gata 12

2014-04-20T16:32:59.387+02:00

Tal vid invigning av minnesmärke över socialdemokraternas 125 års jubileum.Tunelgatan 12 i Stockholm.

2014-04-20T16:30:19.908+02:00

Tal vid invigningen av minnesmärket över SAP:s125 års jubileumTack Ingela!Det är för mig en mycket stor ära att för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti få ta emot det fantastiska minnesmärket.När jag står här framför er och efter att ha lyssnat på Ingelas fantastiska beskrivning av vad som skedde här för 125 år sedan, så kan jag inte låta bli att tänka en tanke. Tänk om det vore som så att genom ett mirakel, någon form av tidsförskjutning att deltagarna på det här polisövervakade mötet skulle öppna porten och komma ut här. Om Sterky, Palm, Branting och Alina Jägerstedt skulle komma ut genom porten just nu.Då tror jag att de först skulle bli chockade över att se er, ståendes här och dom skulle undra vad ni gjorde här? Dom skulle undra de konstiga kläder som ni bär? Det andra som de skulle bli förundrade över vad det faktum att dom hade gått in på ett möte på Tunnelgatan 12 och när dom kom ut så heter gatan Olof Palmes gata 12. Dom skulle undra över vad som hade skett, men dom skulle också bli stolta och förundrade över att en av arbetarepartiets ledare hade kommit att ge namn åt en av Stockholms största gator, även om dom skulle bli bli bedrövade över att höra mer om själva bakgrunden.Jag tror också att dom skulle bli förundrade över den stad som dom skulle möta utanför porten idag. Stockholm på 1880 talet hade trehundratusen innevånare ,idag har storstadsområdet Stockholm, nästan tvåmiljoner innevånare.Dom skulle bli förvånade och positivt överraskade över de förändringar som skett i människors levnadsvillkor som skett sedan 1880 talet.Vid den här tidpunkten kunde en kvinna räkna med att få leva i 50 år, idag kan en kvinna räkna med att få leva i genomsnitt 83 år. Även för männen har en liknande ökning av medellivslängden skett.Dom skulle bli alldeles förstummade om dom kunde jämföra de bostäder som vi lever idag jämfört med de närmast slumliknande bostäder som arbetarklassen bodde i på 1880talet. Trånga, överfulla boendevillkor har bytts till vad som med 1880 talet ögon måste betraktas som rena palats.Dom skulle bli förvånade, själaglada över att se att det Sverige som dom hade lämnat bakom sig som var en diktatur, där den nuvarande utrikesministern Carl Bildts anfader Gilis Bildt styrde landet, inte på folkets uppdrag, utan med kungens och överklassens mandat, att det Sverige hade omvandlats till en demokrati, där folkets röst och vilja avgör.Dom skulle bli själaglada över att se att vi hade lyckats lämna fattigdomen och nöden och att vi hade lyckats bygga upp sociala trygghetssystem. Jag tror att dom hade blivit stolta över vad fackföreningsrörelsen och socialdemokratin tillsammans hade lyckats åstadkomma. Att man lyckats förvandla Sverige från ett fattigsamhälle till ett mer jämlikt och rättvist samhälle.Ingela pratade om vilka personer som var med på mötet för 125 år sedan. De flesta av deltagarna representerade fackliga organisationer. Ett fåtal kom från renodlat socialdemokratiska organisationer. Det är ingen överdrift när jag konstaterar att det var fackföreningsrörelsen som bildade det socialdemokratiska arbetarepartiet. Men det är också så att det var fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet som gemensamt kom fram till att partiet inte i längden kunde fungera som facklig centralorganisation, att man behövde bilda Landsorganisationen för att få en bättre sammanhållning av det fackliga arbetet.Det händer ibland att jag möter folk som ifrågasätter den facklig politiska samverkan, mestadels borgerliga personer, men ibland även socialdemokrater.Jag för min del tror att det är en stor fördel för socialdemokratin att samverka nära med fackföreningsrörelsen. Det är en garant för att Sveriges socialdemokrater fortsätter att vara en bred folkrörelse, med många aktivister. Alltför många socialistiska och socialdemokratiska partiet har tyvärr, förvandlats till att bli elitistiska partier, vilket får negati[...]Politiskt ansvarstagande?

2013-02-08T12:11:57.325+01:00

I dessa dagar av sjukhuskris i Stockholm där den ena larmrapporten efter den andra om överbeläggningar på Stockholmssjukhusen följer efter den andra,  känner jag stor frustration över hur sjukvården och dess förutsättningar hanteras i Stockholmslandstinget.Både Anna Starbrink (FP) och Filippa Reinfeldt (M) har de senaste dagarna strött omkring sig mycket märkliga kommentarer. När situationen imploderar så svarar både Starbrink och Reinfeldt med panikreaktioner och med att försöka att skylla ifrån sig på alla andra. Än är det vårdpersonalen, än är det sjukhusledningarna. Under julledigheterna när vi hade den förra sjukhuskrisen så låg problemen hos arbetsmiljöverket och socialstyrelsen. Aldrig någonsin är de som är folkvalda, som har uppdraget att sköta sjukvården i Stockholm ansvariga. Till saken är att landstingets vårdplatsutredning redan 2007 slog larm och hävdade att landstinget saknade ca 500 vårdplatser. Alldeles nyligen kom dessutom Per Anders Flordahls utredning som underströk att landstinget har för få vårdplatser och att vi har en  bristfällig primärvårdsorganisation som tappat i tyngd hos medborgarna de senaste 6 åren, med påföljande ökat tryck på sjukhusen. Problemen är inte nya, de har varit kända länge. Landstinget har inget konstitutionsutskott, tyvärr. Vi har dock landstingsrevisorer. Jag tänker be dom att granska hanteringen av vårdplatsbristen i Stockholm. I övrigt så är det medborgarna som har att bedöma ansvarsfrågan i nästkommande val. Vill man ha folkvalda som hanterar sjukvårdens utmaningar eller vill man ha ett gäng som ignorerar larmsignaler och som sen när problemen inte längre går att förneka, väljer att skylla ifrån sig? [...]Sjukhuskrisen fortsätter, tyvärr.

2013-01-03T12:31:01.932+01:00


Stockholmsjukvården är hårt ansträngd av överbeläggningar. Redan i somras larmade personalen om en kaotisk situation på sjukhusen. Socialstyrelsen uttryckte stor oro för effekterna för patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket hotar landstinget med viten om situationen inte förbättras.  Svaren från den politiska majoriteten var förnekanden eller på att skälla på arbetsmiljöverket för att de ställer orimliga krav.

Nu får jag se statistiken för beläggningarna på våra sjukhus i går.

Södersjukhuset                      108%
Danderyds sjukhus                105%
Södertälje sjukhus                 104%
Karolinska U sjukhuset          99%

Alla geriatrikavdelningar är helt överfulla.

Detta är inte rimligt! Jag tycker att det  är dags att ta fram en krisplan för att få fram fler vårdplatser nu,inte om fem år. Konvertera Nacka sjukhus till akutsjukhus. Undersök möjligheterna att öppna fler vårdplatser i direkt anslutning till de befintliga sjukhusen.

Beläggningsiffror på mer än 100% ökar risken för patientskador och utsätter vårdpersonalen för risker att göra fel. Ansvaret för den stockholmska sjukvårdskrisen ligger hos den politiska majoritetens passivitet!Nya vårdvalet leker med elden.

2012-11-13T09:33:26.904+01:00

Idag kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden med största sannolikhet att förändra Vårdval Stockholm. Efter en uppgörelse mellan de borgerliga partierna och Mp så kommer man att anslå 25 miljoner kronor som sägs gå till att motverka skillnaderna i folkhälsa mellan fattiga och rika.

Man väljer att minska tolkersättningen med en tredjedel samtidigt som man ökar ersättningen med 200 kronor för patienter som kommer från Afrika, Asien, syd- och öst- Europa utanför EU.

Jag förstår hur dom tänkt, ändå beklagar jag naiviteten som ligger bakom förslaget.

Hur kan man förklara eller försvara att en frisk och sund japan är 200 kronor mer värd för vårdcentralen än en fattig och sjuk rumän. Varför ska en frisk iranier vara 200 kronor mer värd än en fattig och sjuk svensk pensionär. Sjukdom sitter inte i etnicitet utan är betydligt mer komplicerat än alliansens korkade förslag som ligger på nämndens bord.

Det finns folkhälsoklyftor i Stockholm.Den förtidiga dödligheten i Stockholm. Gör att medborgare i Farsta eller Sundbyberg kan räkna med att dö fem år tidigare än Danderyds eller Täbybor. Det finns smarta fördelningspolitiskt sunda metoder som används av andra landsting i Sverige. Något som alliansen vägrar att lära av.

I själva verket leder dagens förslag med etniskt baserad ersättning till märkliga konsekvenser. När man studerar förslaget så ser man märkliga vinnare...
Brommaplans vårdcentral får 135 000:-
Serafens husläkarmottagning 109 000:-
Odensplans HLM 150 000:-
Sjöstadens HLM 90.000:-

Mottagningar som ligger i områden som knappast kännetecknas av stora folkhälsoproblem...

Dagens förslag löser inga folkhälsoproblem, snarare gynnar det Sverigedemokraterna.Vårdval Stockholm förändras

2012-11-09T08:41:27.166+01:00

Igår presenterade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sina förslag till hur vårdval Stockholm ska förändras inför 2013. I mitt tycke så föreslår man mindre förbättringar vilket är bra. 25 miljoner kronor ska riktas mot de områden där fokhälsan är som sämst. Det är bra, men helt otillräckligt.

Primärvården i Stockholm omspänner 3,5miljarder kronor om året. Verksamheten är viktig eftersom den ofta är medborgarnas första kontakt med sjukvården. Primärvården är det viktigaste redskapet som sjukvården har för att försöka göra något åt de stora folksjukdomarna och de groteska folkhälsoklyftorna, i en stad där medellivslängden skiljer 5 år mellan Sundbyberg och Danderyd.

25 extra miljoner är bra men kan ju ställas  i relation till att vårdcentralen i Rinkeby förlorade 11 miljoner när vårdvalet infördes. Eller de 30 miljoner som primärvården förlorade i Vantör. (Högdalen, Rågsved och  Hagsätra).

Om jag fick bestämma så skulle man redovisa hur många läkare som idag verkar i Vantör, Farsta, Sundbyberg respektive  Danderyd, Östermalm och Täby. Det är uppgifter som idag hemlighålls för allmänheten och för oss politiker.Merparten av primärvården bedrivs ju nuförtiden av privata bolag. De drivs ju visserligen till 100% av skattepengar.Men hur många läkare och sjuksyrror man har betraktas som affärshemligheter. När jag kräver öppenhet och redovisning av detta så möts jag av tystnad från den borgerliga majoritetens sida.

Nu vet jag ju hur det står till.I den stockholmska primärvården så har vi mest läkarresurser där folk är rika och friska. Det är klart att Filippa Reinfeldt (M) inte vill prata om det. Då skulle vi nämligen få en diskussion om jämlik sjukvård i en klassuppdelad stad.Patientsäkerheten är i fara!

2012-09-01T12:07:11.946+02:00

I  DN kan man läsa om den eskalernade sjukvårdskrisen i Stockholm. Ända sedan 2007 så har revisorerna varnat för att sjukvårdskostymen är för trång. Antalet vårdplatser räcker inte till för att garrantera det växande antalet stockholmare anständig sjukvård. Under mycket långt tid så var den styrande majoritetens inställning att problemet inte existerade och ifall det existerade så var det sjukhusledningarnas ansvar inte de borgerliga politikernas.

Särskilt hårt ansträngt har det varit under sommrarna de senaste åren.  Med en hårt ansträngd sjukvårdsorganisation så har personalens rätt till välbehövlig semester kommit i konflikt med medborgarnas förväntning på en fungerande sjukvårdsorgansiation.

Redan tidigt i våras mötte jag oroliga personalföreträdare som bekymrat pratade om hur det skulle bli den här sommaren. Samtidigt fick jag lugnade besked från förvaltningen och den styrande majoriteten om att det nog skulle bli ganska ok i alla fall. Nu visar det sig att jag tyvärr hade rätt. Socialstyrelsen konstaterar att man inte kan garrantera patientsäkerheten med nuvarande överbeläggningar på Stockholms sjukhus.

I går och idag på morgonen har jag pratat med anställda på Karolinska universitetssjukhuset. Efter en av de värsta sommarna på mycket lång tid så väntar nästa stålbad. Karolinska sjukhuset ska spara 600 miljoner kronor. Vad kommer det innebära för patientsäkerheten?

Stockholm borde kunna bättre.Sommarkris i sjukvården.

2012-07-12T09:22:03.102+02:00

Under våren har jag och andra oppositionspolitiker oroat frågat hur sjukvården ska hantera bemanningen under sommarmånaderna. Av den borgerliga majoriteten och utav förvaltningen har vi hela tiden fått beskedet att det inte är några problem.
I DN kan man idag läsa om katastrofala överbeläggningar. Situationen är i själva verket värre än någonsin.

http://www.dn.se/sthlm/storre-kaos-pa-akuterna-an-nagonsin

Samtidigt konstaterar jag att hela sjukvårdssystemet i Stockholm är vanskött och utsatt för orimliga felprioriteringar. Primärvården i år beräknas gå med 200 miljoner i underskott. Kostnaderna för vårdval Stockholm skenar. Stockholmarna går idag dubbelt så ofta till doktorn än vad Örebroarna gör, samtidigt som Stockholm inte klarar vårdgarantin.

Sjukhusen däremot är satta på svältkur. Under det kommande året ska KS minska antalet anställda med 800 personer. Trotts att Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen under flera år har varnat Stockholm för överbeläggningarna och dess konsekvenser så verkar förmågan att prioritera vårdens resurser rätt vara obefintlig.

Idag kommer jag skriva till den ytterst ansvariga politikern Filippa Reinfeldt (M) och begära att hon kallar in Hälso och Sjukvårdsnämnden, så att vi får en saklig beskrivning av hur situationen ser ut. Jag menar också att behöver diskutera vad som går att göra åt Stockholms sjukvårdskris på kort och lång sikt.


- Posted using BlogPress from my iPad

Location:Söderledstunneln,Stockholm,Sverige
Köeländet fortsätter....

2012-04-16T12:40:34.500+02:00

Idag skriver DN om hur illa de som väntar i det borgerligt styrda Stockholms läns landsting hanteras.Ett perfekt system för att slippa ta ansvar

2012-04-13T19:10:28.581+02:00

Vår rapport om ambulanssjukvården i Stockholm.Eva Franchell och S:t Göran

2012-04-03T08:22:50.518+02:00

Eva skildar lysande hur illa Stockholm (M) hanterar upphandlingar.

S:t Göran upphandlingen

2012-03-22T15:22:28.632+01:00

Jag tycker att Arbetet (fd Lo Tidningen) fångar det absurda i sin beskrivning av upphandlingen av driften av S.t Görans sjukhus. Jag är ju som sagt förbjuden att säga ett endaste skvatt om detta innan tisdag eftermiddag/kväll. men jag måste säga att jag instämmer.

http://arbetet.se/2012/03/16/ajoss-till-folkstyret/Nu vill man bluffa igen!

2012-02-07T09:44:27.960+01:00

Trots åratal av storstilade löften så lyckas inte de borgerliga partierna leva upp till sina löften om vård i tid. Man har valt att prioritera arbetet med att se till att man snabbt ska få träffa doktorn, vilket är bra. Men man har försummat att ge sjukvården resurser och redskap för att se till att man faktiskt också blir behandlad för sin sjukdom. Därför går Stockholm miste om 100 miljoner kronor från den så kallade kömiljarden. De flesta landstingen klarar arbetet med att ge medborgare vård i tid betydligt bättre än vad det borgerligt styrda Stockholms läns landsting klarar av.

Hur försöker man nu hantera sitt brutna löfte till Stockholmarna?

Jo man vill ändra reglerna. Man vill räkna bort de patienter som av ett eller annat skäl valt att vänta på sin behandling. Låter onekligen rimligt,om det inte vore som så att man redan prövat den metoden för inte sålänge sedan. Resultatet blev omfattande fusk med köstatistiken. Patienterna gömdes undan och de borgerliga politikerna kunde skryta med hur duktiga man var med att ge vård i tid. När systemet avskaffades efter valet 2010 så sjönk antalet "frivilligt" väntande patienter från 12.000 till 3000 över en natt. Och vårdköerna visade sig vara precis så långa som vi i oppositionen hela tiden hävdat att de var. Men då var ju valet över så då gjorde det inte så mycket längre...Man hade sluppit ifrån en besvärlig diskussion i valrörelsen.

Och nu när det ånyo visar sig att man är oförmögen att leva upp till sina löften, så vill man ändra i statistiken igen. Vore det inte bättre att försöka åtgärda köerna?Varför fick de överhuvudtaget öppna?

2012-02-02T09:36:22.334+01:00

För 4 år sedan infördes vårdval Stockholm. direkt när man startade anmälde sig mängder av företag som ville öppna husläkarmottagningar och vårdcentraler. Kraven på de nya ställdes så lågt som möjligt. Det viktiga var att de som ville öppna skulle få det- snabbt.

Jag tillhör kritikerna mot vårdval Stockholm. systemet har inneburit att läkare, sjuksyrror och undersköterskor har flyttat från områden där folkhälsan är sämst till områden där de rika och friskaste bor.

En annan ofta förbisedd effekt av att kraven var så låga var att man struntade i om lokalerna var tillgängliga för alla medborgare. Många nya mottagningar startade där man inte kommer in om man är rullstolsbunden. Bland andra Capio Citykliniken på Östermalm. Det var ingen slump det var medvetna val från den borgerliga majoritetens sida. Jag och andra från oppositionen kritiserade Fillippa Reinfeldt (M) för detta i landstingsfullmäktige. Svaret var mest generade axelryckningar.

Nu efter 4 år reagerar man äntligen. Nu inser man att skattefinansierade vårdverksamheter måste vara tillgängliga för alla. Hade det inte varit bättre om man hade gjort rätt från början?
http://www.metro.se/stockholm/kliniken-vagrade-handikappanpassa-nu-sags-avtal-upp/EVHlbb!ft3WpFi4MsRs2/
Äntligen så reagerar journalister!

2012-01-26T07:55:12.455+01:00

En av de mest absurda företelserna i sjukvårdsdebatten i Stockholm är att den högst ansvarige politikern har för vana att inte delta när det hettar till. Jag är ju som bekant kritisk mot att man inte bekämpar ojämlikheten i vården och mot att man inte granskar och följer upp våra vårdgivare.

Det är nästan en regel utan undantag att när jag och andra oppositionsföreträdare påpekar fel eller kritiserar sakernas tillstånd så får vi i bästa fall en diskussion med Filippa Reinfeldt på Hälso och sjukvårdsnämnden eller i landstingsfullmäktige. Det får vi däremot nästan aldrig i mediala sammanhang. Då brukar moderaterna istället skicka fram Lars Joakim Lundqvist (M). Han är visserligen en snäll och trevlig person,men han är inte den högste ansvarige.

Jag kan på rak hand bara komma på ett enda tillfälle när Fillippa Reinfeldt tvingats ta ansvar för att allt inte alltid går som man vill. Det ar när man avslöjade grova missförhållanden inom den privatiserade kliniska mammografin i Stockholm. Granskningen fösökte man hemlighålla så länge som möjligt,men till slut tvingade TV4 via domstol sjukvårdsförvaltningen att släppa de "hemligstämplade handlingarna". Efter att mer eller mindre belägrat landstingshuset så lyckades TV4, tillslut avtvinga en ytterst irriterad Fillipa Reinfeldt en kommentar.

Jag misstänker att det är Schlingman eller någon av hans adepter i landstingshuset som kommit fram till att det är smart mediestrategi att se till att sjukvårdslandstingsrådet bara ska framträda när man ska klappa barn på huvudet eller när det handlar om positiva nyheter. Själv tycker jag att det är fegt och ytterst beklagligt. Den demokratiska sjukvårdsdiskussionen tror jag tjänar mer på ansvarstagande. Att både kunna ta åt sig äran för sådant som går bra men att också våga hantera situationer där sjukvården misslyckas.

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/filippa-reinfeldt-undviker-alla-besvarliga-fragorDet hade jag inte en aniiiiiiiiing om

2012-01-13T10:22:42.553+01:00

(M)- avknoppningar: 36 miljonersförlust för skattebetalarna

I juli 2010 presenterade Socialdemokraterna en rapport som visade att Stockholms skattebetalare förlorat 18,5 miljoner kronor genom att Moderaterna sålt ut fem vårdcentraler till underpriser. Vårdcentralen Serafen som såldes för ca 700 000 kr borde om man räknar på det lägsta affärsmässiga priset sålts för minst 11 miljoner kr. Enligt uppgift från Vänsterpartiet ska Serafen nu ha sålts för 20 miljoner kr. Det betyder att om samtliga avknoppningar säljs med samma vinstmultipel som Serafen kommer skattebetalarnas förlust bli nästan dubbelt så stor, ca 36 miljoner kr.

- Detta är ett oerhört vårdslöst sätt att hantera skattepengar. Vad som är än värre är att finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl(M) ursäktar miljonslöseriet i en kommentar till DN Sthlm idag med att han aldrig kunde tro att de som köpt vårdcentralen skulle sälja den vidare till marknadsmässiga priser. Att en moderat inte skulle förstå sig på ren marknadslogik har jag svårt att tro, men om så är fallet rör det sig om en oroväckande inkompetens, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

- Varenda skattekrona bör användas varsamt. 36 miljoner kronor är mycket pengar som hade kunnat användas till att höja kvaliteten inom sjukvården istället för rent och skärt slöseri, säger Dag Larsson.Alliansens julklapp till läkare som anmäler vanvård: En avskedsansökan!

2011-12-07T11:06:59.093+01:00

Alliansens julklapp till läkare som anmäler vanvård: En avskedsansökan! Idag skriver DN Stockholm att läkarna som slog larm på Carema Koppargården förlorar sina avtal. Den borgerliga alliansen ser det som en konsekvens av vårdvalssystemet, ett system som de för övrigt själva är upphovsmakare till. Äldrelandstingsrådet Stig Nyman(Kd) nöjer sig med att säga att: ” Men i det längre perspektivet(…)tror jag att läkarorganisationen Trygg Hälsa har vunnit på att visa civilkurage.” - Läkare som anmäler vanvård ska vi värna, inte avskeda! Vårdvalet om särskilda läkarinsatser måste därför ses över. Beslutet om läkarbemanning ska inte tas av enskilda vårdgivare utan måste vara ett politisk beslut där medborgarna kan utkräva ansvar. I dagens vårdvalssystem har landstinget delegerat ut ansvaret för läkarbemanningen till kommunerna. Men i praktiken har tjänstemännen vidaredelegerat ansvaret till varje enskild vårdgivare. Det är inte en rimlig ordning, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson. - Det är skrämmande att höra hur ansvarigt landstingsråd skyller på ett system som de själva satt i sjön. Vi politiker är ju valda av medborgarna för att ändra och förbättra, inte frånsäga oss ansvar, säger Dag Larsson. [...]En dåligt skött upphandling riskerar vården för tortyr och krigsskadade flyktingar!

2011-12-06T13:35:39.885+01:00

Jag har ju tidigare nämnt min upprördhet över att de borgerliga nu stänger Röda korsets center för tortyskadade flyktingar. Nu reagerar KTC kris och traumacenter (landstingets egen verksamhet) på den usla upphandlingen. Måhända långt men KTC vet vad de talar om."Billiga anbud får inte äventyra drabbades rätt till rehabilitering Kris- och Traumacentrum (KTC) kom på ”andra plats” i den uppmärksammade upphandlingen av vård för tortyr- och krigsskadade flyktingar. Vi konstaterar med tillfredsställelse av vår verksamhet uppnått en mycket bra bedömning när det gäller kvalitet – fem av sex möjliga kvalitetspoäng. Däremot beklagar vi själva anbudsförfarandet där priset blir avgörande i den sammanlagda bedömningen av vård till en så utsatt patientgrupp. Kris- och Traumacentrum startade sin verksamhet i september 1992 genom ett avtal med Stockholms läns landsting. Vi har sedan dess tagit emot cirka 8 000 svårt psykiskt traumatiserade människor, de flesta asylsökande och flyktingar som upplevt krig, fängelse och tortyr. Det är tack vare arbetet med våra patienter som vi lyckats fördjupa och utveckla all den nya kunskap som krävs för att kunna hjälpa så många drabbade som möjligt till ett bättre liv. Idag har vi betydligt mer effektiva metoder än då vi startade för snart 20 år sedan. Vi konstaterar med tillfredsställelse att vår verksamhet, ur kvalitetssynpunkt, har uppnått en mycket bra bedömning, fem av sex möjliga kvalitetspoäng, i den uppmärksammade upphandlingen av vård för tortyr- och krigsskadade flyktingar i Stockholms läns landsting. Det bolag som ”vann” upphandlingen (WeMind AB) fick endast tre kvalitetspoäng, men tack vare ett biligare anbud fick de den första placeringen som innebär möjligheten att teckna ett avtal som täcker 300 nya patienter per år. 100 färre patienter per år Vår andraplatsplacering innebär att vi nu får 200 nya patienter per år, jämfört med 300 nya patienter tidigare år. Det bör noteras att WeMind inte har någon som helst klinisk erfarenhet när det gäller denna patientgrupp: flyktingar som är svårt traumatiserade efter långvarig fängelsevistelse och tortyr. WeMind har däremot specialiserat sig på behandling av ångest och depression, med gott resultat. WeMind har ett stort antal anställda psykologer som uteslutande har inriktning på kognitiv beteendeterapi (KBT). Under de senaste åren har evidensbegreppet genomsyrat debatten om kvalitet i sjukvården, särskilt när det gäller det psykoterapeutiska behandlingsarbetet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har intagit en ledande position när det gäller behandling av framför allt ångest och depression samt det som kallas för enkelt trauma. Enkelt trauma innebär traumatisering efter enstaka dramatiska händelser, till exempel trafikolyckor, rån, hot och våld, naturkatastrofer med mera. Enkelt trauma kan i flera fall leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), karaktäriserat av återupplevande av traumat, undvikande och överspändhet. KBT och ögonrörelseterapi (EMDR) har i ett flertal vetenskapliga studier visat sig vara de mest effektiva behandlingsmetoderna (högsta evidens) när det gäller behandlingen av enkelt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Däremot saknas tillgång till evidensbaserade behandlingsmetoder när det gäller behandling av svårt psykiskt traumatiserade människor med en komplex posttraumatisk symtomatologi efter exempelvis systemati[...]Slå larm om vanvård-Bli av med jobbet!

2011-12-02T08:13:45.453+01:00

Nås av nyheten att Trygg-Hälsa, läkarna som var de som föst slog larm om missförhållandena på Caremas äldreboende Koppargården nu blir av med jobbet. Beslutet är fattat av tjänstemännen på Vällingby stadsdelsförvaltning i samråd med Carema.

Riskkapitalbolaget Carema kräver dessutom att Trygg-Hälsa ska avpolletteras från samtliga verksamheter som Carema ansvarar för.

Jag tycker att Carema borde avpolletteras från all sjuk och omsorgsverksamhet. Dessutom borde Stadsdelsnämnden i Vällingby få en ny politisk majoritet. Det nuvarande borgerliga styret tycker tydligen att det är ok att man skriver om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans rapporter innan de läggs fram för politikerna. Dessutom anser de uppenbarligen att den som larmar om missförhållanden ska bli av med jobbet.Röda korsets vård av tortyroffer läggs ner

2011-11-30T16:18:29.843+01:00

2011-11-30

Röda Korset lägger ner vård av tortyroffer pga. juridiskt tveksam upphandling

Landstinget har förlorat en världsledande aktör på behandling av krigstraumatiserade människor på grund av att landstinget gjort fel i upphandlingen. Landstinget har givit information till den vinnande leverantören WeMind AB som de andra leverantörerna Röda Korset och KTC inte fått och därmed har de missgynnats i upphandlingen. Det borgerliga majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om vinnare av upphandlingen trots Socialdemokraternas invändningar om fel och brister i upphandlingen.

- På grund av missvisande krav på bemanning i upphandlingen får landstinget nu en leverantör som har visat tydliga brister i bemanning och kvalitet. Bland annat har vi ingen aning hur många personer som faktiskt kommer att finnas på plats i verksamheten. Detta upphandlingsfiasko riskerar att försämra vården för en oerhört skör grupp människor., säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

- WeMind klarade inte kvalifikationskraven och borde ha förkastats. Därför föreslog vi att utvärderingen skulle göras om och att Röda Korset skulle få kontraktet. Det är i allra högsta grad den borgerliga majoritetens ansvar att de krigstraumatiserade och tortyrskadade nu riskerar att få sämre vård, säger Dag Larsson.
Ännu en vårdskandal

2011-11-07T07:41:55.799+01:00

Tycker att SVTs dokument inifrån om Caremas äldreomsorgsverksamhet är bland det djävligaste jag har sett. Vanvård av gamla, obefintlig insyn, naiva kommunala tjänstemän och politiker. Samt ett företag som prioriterar höga vinster framför kvalitet. Carema undviker dessutom som de andra riskkapitalbolagen att betala skatt på de vinster som de gör på att vanvårda gamla människor. Vinsterna för de ut ur landet genom skatteplanering. Sverige är tyvärr unikt i det avseendet att vi har samma upphandlingslag för sjukvård och omsorg som för snöröjning. Vi behöver lagändringar och vi behöver samma offentlighetsregler för all verksamhet som finansieras med skattemedel.


- Posted using BlogPress from my iPadLäkarbilar för barn

2011-10-07T10:36:17.880+02:00

http://www.dn.se/sthlm/slipp-akuten--for-1700-kronor

I valrörelsen slogs jag och andra socialdemokrater för att man skulle barnläkarbilar. familjer slippa släpa sjuka barn till akutmottagningarna på helger och nätter var vår tanke. Moderaterna hävdade att vi redan har barnläkarbilar i Stockholm, vilket var en ren lögn. Vi har läkarbilar som framförallt åker runt för att skriva dödsintyg när folk dör i hemmet eller före att besöka äldre sjuka kroniker.

Att det finns behov av barnläkarbilar blir väl än mer tydligt när ett privat företag vill sälja tjänsten för 1700 kronor/besöket.... Själv blir jag beklämd. Nu lköses problemet för de som har råd att betala privat. Vore det inte smartare att hitta lösning för alla sjuka barn i stockholm. Inte bara för de barn som har föräldrar med välfylld plånbok?Fungerar psykiatrin i Stockholm?

2011-09-30T09:44:53.139+02:00

De senaste dagarna har Dagens Nyheter skrivit om de växande köerna inom psykiatrin. De senaste åren har köerna tredubblats och många människor som lider av svårångest,djup sjukdom eller som är suicidbenägna får inte den hjälp som de borde få.

De ansvariga borgerliga politikerna hävdar att psykiatrins resurser har byggts ut och att man arbetar hårt med att öka produktiviteten. den högste tjänstemannen i landstinget hävdar att man ska använda sig av "piskan" för att få verksamheterna att ta emot fler patienter.

Jag tror säkert att man kan få enskilda enheter inom psykiatrin att arbeta bättre, men jag ocså att problemet med psykiatrin i Stockholm är mer komplicerat än hur det hitintills har beskrivits i tidningarna.

En av orsakerna till psykiatrins kris i Stockholm är effekterna av Vårdval Stockholm. Primärvården i Stockholm belönar en uppgift endast; Korta snabba och många besök hos allmänläkare på vårdcentralerna.... En effekt av vårdval Stockholm, när det infördes var att vårdcentralerna snabbt skar ner på antalet psykologer och kuratorer.

I västra Stockholms kommun minskade antalet anställda psykologer på vårdcentralerna under det första året av Vårdval Stockholm från 26till 4. Första linjens psykiatri. Dvs de som först ska möta medborgare som mår dåligt drababdes av ett veritabelt stålbad. Hur effekterna blev för psykiatrin i övrigt tror jag avspeglar sig iden djupa kris som psykiatrin befinner sig i.

Jag tycker att hela situationen är djupt tragisk. Vi vet att den psykiska ohälsan tilltar. Den ökar särskilt kraftigt bland de unga människor som har svårigheter att hitta jobb eller bostad. I den period av livet när ungdom blir vuxen så har dagens Sverige blivit oerhört hårt och kallt för de som inte lyckas med en gång. Vi behöver förbättra och förändra psykiatrin.men vi behöver också bygga ett mänskligare samhälle.Livmoderhalscancer

2011-09-22T09:00:15.420+02:00

Varje år insjuknas 400 kvinnor i livmoderhalscancer. 100 av dem dör. Det finns vaccin som fungerar alldeles utmärkt och som skulle kunna skydda kvinnor från att insjukna i den här fruktansvärda sjukdomen.

Om allt hade fungerat som det borde i välfärdslandet Sverige så skulle vaccinationsprogrammet ha startat för ett och ett halvt år sedan, så blir inte fallet tyvärr....
Istället har vaccinationsfrågan
blivit föremål för en sorglig historia där två multinationella storföretag med hjälp av LOU bekrigar varandra i domstolar. Ingen kan därmed svara på frågan om när vi kan påbörja arbetet med att skydda unga kvinnor från risken att i framtiden insjukna i en av de stora dödliga kvinnosjukdomarna.

Jag tycker att det är skamligt! Det är djupt upprörande att bolags rättigheter går före sjukvårdens rätt att bedriva sjukdomsförebyggande vård!
Jag har länge hävdat att LOU och sjukvård inte hänger ihop. Skriv om lagen. Sätt människan före marknaden!
- Posted using BlogPress from my iPhone