Subscribe: Stortinget: Landbruk
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-hovedtema/Landbruk/
Preview: Stortinget: Landbruk

Stortinget: Landbrukhttp://www.stortinget.no Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

2018-01-03

Spørretimespørsmål, datert: 03.01.2018. Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilkeInnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

2017-12-20

Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

2017-12-13

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementetInnst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018

2017-12-12

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018

2017-12-12

Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

2017-12-11

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

2017-12-11

Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

2017-11-27

Spørretimespørsmål, datert: 27.11.2017. Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyrMuntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

2017-11-22

Muntlig spørsmål, datert: 22.11.2017. Besvart: 22.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om landbruksministeren kan garantere at regjeringen vil føre en politikk i tråd med Stortingets vilje og mål for den norske matpolitikken, der hovedmålet skal være økt norsk matproduksjon på norske ressurserSpørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

2017-11-02

Spørretimespørsmål, datert: 02.11.2017. Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Om hvorvidt statsråden er enig i at tap av insekter er en kritisk trussel mot matsikkerhet og naturmangfold i Norge og at vi må gjøre mye mer for å stanse den alvorlige utviklingenMuntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

2017-10-25

Muntlig spørsmål, datert: 25.10.2017. Besvart: 25.10.2017 av næringsminister Monica Mæland. Om ikkje ei matkastelov kunne vore med og betra situasjonen med matsvinn i daglegvarebransjen, med bakgrunn i at bransjen har kutta sitt matsvinn med 12 pst., sjølv om målet var det dobbelte, nemleg 25 pst