Subscribe: Stortinget: Landbruk
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-hovedtema/Landbruk/
Preview: Stortinget: Landbruk

Stortinget: Landbrukhttp://www.stortinget.no Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til landbruks- og matministeren

2018-03-07

Muntlig spørsmål, datert: 07.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om statsråden vil legge fram en strategi som retter opp ubalansen mellom støtten til norske, svenske og danske økobønder, med henvisning til at Norge ligger på bunnen av statistikken når det gjelder andelen økologisk dyrket bruksarealMuntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

2018-03-07

Muntlig spørsmål, datert: 07.03.2018. Besvart: 07.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om regjeringa vil følge opp Stortingets flertallsmerknader om selvforsyningsgraden av norske matvarer, eller om regjeringa trenger stortingsvedtak for å legge om politikken i tråd med dette samfunnsoppdragetEndringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

2018-03-06

Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel)

2018-03-06

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel)Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

2018-02-22

Spørretimespørsmål, datert: 22.02.2018. Besvart: 28.02.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren. Om statsråden mener at skoglovens bærekraftforskrift er god nok, og hvis ikke, om han vil ta initiativ til en gjennomgang av lovverket med sikte på å få klare retningslinjer for bærekraftig hogst som tar reelle hensyn til verneverdig naturRepresentantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda

2018-02-06

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjordaRepresentantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn

2018-02-06

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkornMuntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

2018-01-17

Muntlig spørsmål, datert: 17.01.2018. Besvart: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om at regjeringspartia no går inn for å leggja ned pelsdyrnæringa, og kva det er som har gjort at Framstegspartiet og Høgre på eitt år har skifta meining i denne sakaMuntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

2018-01-17

Muntlig spørsmål, datert: 17.01.2018. Besvart: 17.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om hvorvidt regjeringserklæringen skal leses som at liberalisering er hovedvirkemidlet innenfor landbrukspolitikken, med henvisning til at man ønsker å utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven, samle landbrukslovgivningen i færre lover og avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommerSpørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

2018-01-03

Spørretimespørsmål, datert: 03.01.2018. Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilkeInnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

2017-12-20

Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

2017-12-13

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementetInnst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018

2017-12-12

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018

2017-12-12

Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

2017-12-11

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

2017-11-27

Spørretimespørsmål, datert: 27.11.2017. Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyrMuntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

2017-11-22

Muntlig spørsmål, datert: 22.11.2017. Besvart: 22.11.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Om landbruksministeren kan garantere at regjeringen vil føre en politikk i tråd med Stortingets vilje og mål for den norske matpolitikken, der hovedmålet skal være økt norsk matproduksjon på norske ressurserSpørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

2017-11-02

Spørretimespørsmål, datert: 02.11.2017. Besvart: 08.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Om hvorvidt statsråden er enig i at tap av insekter er en kritisk trussel mot matsikkerhet og naturmangfold i Norge og at vi må gjøre mye mer for å stanse den alvorlige utviklingenMuntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

2017-10-25

Muntlig spørsmål, datert: 25.10.2017. Besvart: 25.10.2017 av næringsminister Monica Mæland. Om ikkje ei matkastelov kunne vore med og betra situasjonen med matsvinn i daglegvarebransjen, med bakgrunn i at bransjen har kutta sitt matsvinn med 12 pst., sjølv om målet var det dobbelteRepresentantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

2017-10-24

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen