Subscribe: Stortinget: Kunnskapsministeren
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-besvarte-sporsmal/Sporretimesporsmal/Kunnskapsministeren/
Preview: Stortinget: Kunnskapsministeren

Stortinget: Kunnskapsministerenhttp://www.stortinget.no Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 17.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2018-01-17

Om å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanningMuntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om statsråden vil sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læringMuntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at han vil gjennomføre vedtaket om en lærernorm som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaperMuntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om hvorvidt statsråden har en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere, med bakgrunn i at det er enighet i Stortinget om å innføre en ny normSpørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om statsråden vil sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, med bakgrunn i spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønnSpørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om regjeringen planlegger endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi uorganiserte de samme muligheter for dispensasjoner fra de lovfestede arbeidstidsreglene som organiserteSpørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

2017-12-06

Om statsråden kan gi en oversikt over det offentliges kjøp av tjenester fra selskaper som var eid av norske Orange Group, og presentere tall for 2015, 2016 og 2017 fordelt på kommuner, helseforetak m.m. i kroner på antall innleide personer, samt deres lønns- og arbeidsvilkår og tilhørende innbetaling av skatt og avgiftSpørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren. Besvart: 22.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-11-22

Om hvorvidt statsråden mener at lærerne bør kunne bruke sitt faglige skjønn i vurderingen av hvilke tester og oppgaver de skal gjennomføreSpørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-11-15

Om hva regjeringen vil gjøre for at flere studenter fra utviklingsland skal komme til Norge for å studereSpørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-11-15

Om statsråden vil gå i dialog med KS og fylkeskommunene om hvordan utvikling og innkjøp av digitale læringsressurser og læremidler i grunnopplæringa best kan organiseresSpørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren. Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-11-15

Om statsråden vil sørgje for at det snarast mogleg vert innført ein utdanningsmodell for ambulansearbeidarfaget som sikrar at lærlingar kan bemanne ambulansenSpørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskapsministeren. Besvart: 08.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-11-08

Om at utredninger har påvist at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger og i sin virkning har fellestrekk med mobbing, og hvorvidt statsråden vil ta grep for å redusere omfanget av tester som gjør elever sykeSpørretimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 25.10.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-10-25

Om hva som er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye det har økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse som har blitt opprettet mot vertskommunens viljeSpørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-10-18

Om på hvilken måte statsråden mener det har vært bygget kapasitet i barnehagene i årene 2013-2017, med henvisning til at det er avdekket store forskjeller i kvalitet mellom barnehageneSpørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til kunnskapsministeren. Besvart: 18.10.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

2017-10-18

Om hvorvidt Høyres kompetansereform i arbeidslivet bare finnes på Internett og ikke i budsjettet, med henvisning til at det ikke er satt av penger, foruten en nettside om karriereveiledning