Subscribe: Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi)
http://www.stat.fi/media/rss/2.0/julkistukset.rss
Preview: Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi)

Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi)Uusimmat tilastojulkistukset Tieliikenteessä kuoli 12 ihmistä joulukuussa

Thu, 18 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui joulukuussa 326 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 12 ja loukkaantui 416 ihmistä. Kuolleita oli 3 vähemmän ja loukkaantuneita 60 vähemmän kuin vuoden 2016 joulukuussa.Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 14,9 prosenttia marraskuussa 2017

Thu, 18 Jan 2018 07:00:00 GMT

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edelleen Suomen majoitusliikkeissä, 14,9 prosenttia viime vuodesta, ja heille tilastoitiin runsaat 418 000 yöpymisvuorokautta marraskuussa 2017. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,0 prosenttia, ja he yöpyivät majoitusliikkeissä 998 500 kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin hieman yli 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta marraskuussa 2017, mikä oli 7,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa

Tue, 16 Jan 2018 07:00:00 GMT

Kausitasoitettu tuotanto nousi vuoden 2017 marraskuussa 0,4 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,5 prosenttia ylemmällä tasolla kuin vuotta aiemmin. Lokakuun 2017 työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,2 prosenttia (oli 2,6) edellisvuoden lokakuusta.Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui vakavasti 460 ihmistä vuonna 2016

Tue, 16 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 tapahtui 4 752 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui 5 911 ihmistä. Loukkaantuneista 8 prosenttia, eli 460 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2016 kuolleita oli 12 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 497 vähemmän kuin vuonna 2015. Menehtyneistä miehiä oli 81 prosenttia ja loukkaantuneista 58 prosenttia.Inflaatio joulukuussa 0,5 prosenttia

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,5 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 0,8 prosenttia. Vuoden 2017 keskimääräinen inflaatio oli 0,7 prosenttia.Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina jatkuneen kehityksen mukaan. Vuonna 2016 enää noin kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: entisen kaatopaikkajätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen, joista yhdyskuntajätteen energiakäyttö on ollut viime vuosina vallitsevin käsittelytapa.Myynti kasvoi marraskuussa kaikilla kaupan toimialoilla

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan myynti kasvoi marraskuussa 5,3 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta. Kaupan toimialoista eniten kasvoivat autokauppa ja tukkukauppa. Autokaupan myynti kasvoi 6,6 prosenttia ja tukkukaupan myynti puolestaan 6,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Vähittäiskaupan toimialoista myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa 2,5 prosenttia ja tavaratalokaupassa 0,5 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta.Rakennuskustannukset nousivat joulukuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2017 joulukuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten hinnat nousivat 2,2 prosenttia ja palveluiden hinnat 1,3 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Samanaikaisesti rakentamisen työpanosten hinnat laskivat 1,3 prosenttia. Työpanosten hintojen lasku selittyy pienentyneillä työnantajan sosiaalikustannuksilla verrattuna vuoteen 2016.Teollisuuden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 6,5 prosenttia

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elo-lokakuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 5,0 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta.Vaihtotase lievästi ylijäämäinen marraskuussa, tavaraviennin arvo kasvoi

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Vaihtotase oli 0,1 miljardia euroa ylijäämäinen marraskuussa. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo kasvoi 12 prosenttia ja tuonnin arvo 8 prosenttia vuodentakaisesta. Pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.Aikuiskoulutuksessa 18 - 64-vuotiaista joka toinen

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui 18 - 64-vuotiaista vuonna 2017 joka toinen eli 1,6 miljoonaa henkeä. Aikuiskoulutukseen osallistuneiden osuus aikuisista on laskenut vuodesta 2012 neljä prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus 2017:n ennakkotiedoista.Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli syys-marraskuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia.Palveluiden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 6,7 prosenttia vuodentakaisesta

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 6,7 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta kasvoi voimakkaimmin yltäen 11,6 prosenttiin. Palvelualojen toimialoista suurin eli kuljetus ja varastointi kasvatti liikevaihtoaan 7,5 prosenttia. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ylsi myös palvelualojen keskimääräistä kasvua nopeammaksi. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 7,9 prosenttia vuodentakaisesta

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 7,9 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin kasvua oli 9,2 prosenttia. Rakentamisen myynnin määrä kasvoi elo-lokakuussa 4,1 prosenttia.Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 15,1 prosenttia vuodentakaisesta

Wed, 10 Jan 2018 07:00:00 GMT

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 marraskuussa 15,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-marraskuun aikana tilaukset kasvoivat 14,4 prosenttia vuodentakaisesta.Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 3,4 prosenttia vuodentakaisesta

Wed, 10 Jan 2018 07:00:00 GMT

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 marraskuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 marraskuussa. Tammi-marraskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia vuodentakaisesta.Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,6 prosenttia

Tue, 09 Jan 2018 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ennakkotietojen mukaan asuntojen ostaminen kallistui 1,5 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien asumiskustannukset pysyivät ennallaan ja asuntojen ostaminen halpeni 0,5 prosenttia.Joulukuussa 2017 ensirekisteröitiin 8 068 uutta henkilöautoa

Mon, 08 Jan 2018 07:00:00 GMT

Joulukuussa 2017 rekisteröitiin 15 216 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 9 490. Ensirekisteröinnit kasvoivat 19,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin joulukuussa 8 068, mikä on 1,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöautoista 28,6 prosenttia oli dieselkäyttöisiä. Tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus. Luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja.Suurten yritysten liikevaihto kasvoi marraskuussa

Fri, 29 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vuoden 2017 marraskuussa 0,8 prosenttia lokakuuhun verrattuna. Sekä lokakuussa että syyskuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa

Fri, 29 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 kuoli onnettomuuksiin, itsemurhiin ja väkivaltaan runsaat 3 400 henkeä, mikä oli 6 prosenttia kaikista kuolleista. Näihin syihin kuolleiden määrä on vähentynyt viidenneksellä 10 vuodessa. Yleisimmät syyt tapaturmaisiin ja väkivaltaisiin kuolemiin olivat kaatumiset, itsemurhat ja tapaturmaiset myrkytykset.Osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa

Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa laskivat 1,0 prosenttia lokakuusta marraskuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,3 prosenttia ja muualla maassa 1,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat koko maassa nousivat 0,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,3 prosenttia, kun taas muualla maassa ne laskivat 1,8 prosenttia edellisvuodesta.Yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvussa

Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotietojen mukaan yli 64-vuotiaiden kulutusmenot kasvoivat eniten vuodesta 2012 vuoteen 2016, lähes 14 prosenttia. Eläkeikäiset käyttivät rahaa aiempaa enemmän etenkin hotelli- ja ravintolapalveluihin, liikenteeseen sekä tietoliikenteeseen. Heidän kulutusmenonsa olivat kuitenkin edelleen kaikkia muita ryhmiä pienemmät lukuun ottamatta yksinhuoltajatalouksia, joiden kulutus väheni neljän vuoden takaisesta ja oli vuonna 2016 suurin piirtein samalla tasolla eläkeikäisten kanssa.Kuluttajien luottamus pysyi vankkana vuoden loppuun

Wed, 27 Dec 2017 07:00:00 GMT

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 19,5. Indikaattorin tämän vuoden keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9. Pitkän ajan 1995 - 2017 keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 15. joulukuuta 1 185 Suomessa asuvaa henkilöä.Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 130,7 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 4,8 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,0 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan, mutta valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat 2,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.Julkisyhteisöjen velka väheni edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa 134,2 miljardia euroa. Edellisestä neljänneksestä velka väheni 1,6 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.Kotitalouksien nettorahoitusvarojen yhtäjaksoinen kasvu jatkunut puolentoista vuoden ajan

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 2,1 miljardilla eurolla vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana. Neljänneksen lopussa rahoitusvaroja oli 304,9 miljardin arvosta. Velkaa kotitalouksilla oli samaan aikaan 159,1 miljardia euroa, jossa oli lisäystä edelliseen neljännekseen 1,2 miljardia. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien rahoitusvarojen ja -velkojen erotus eli nettorahoitusvarat kasvoivat heinä - syyskuussa 0,9 miljardilla 145,8 miljardiin euroon. Kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti kuuden neljänneksen ajan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.Marraskuun työttömyysaste 7,1 prosenttia

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 marraskuussa 190 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 8,1 prosenttia. Työllisiä oli 83 000 enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 49 000 vähemmän kuin vuosi sitten.Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,6 prosenttia edellisvuoden marraskuusta

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 3,6 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta vuoden 2017 marraskuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,5 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 5,0 prosenttia.Palveluiden viennin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä

Thu, 21 Dec 2017 07:00:00 GMT

Palveluvienti kasvoi 8 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluiden vientiä kasvattivat erityisesti televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kuljetus sekä tuotannolliset palvelut. Palvelutuonti pysyi puolestaan vuoden 2016 tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.