Subscribe: Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)
http://www.stat.fi/media/rss/2.0/julkistukset_sv.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Swedish
Tags:
från året  från  innan  med procent  med  november  och  procent från  procent    var  år  året innan  året  ökade 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Senaste statistik I vägtrafiken dog 12 personer i december

Thu, 18 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 326 i december. I dessa dog 12 och skadades 416 personer. Antalet döda var 3 färre än i december 2016 och antalet skadade 60 färre.Utländska turisters övernattningar ökade med 14,9 procent i november 2017

Thu, 18 Jan 2018 07:00:00 GMT

Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade alltjämt, med 14,9 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i november 2017 till drygt 418 000. Övernattningarna av finländska turister ökade med 4,0 procent och de övernattade 998 500 gånger i inkvarteringsanläggningar. I november 2017 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt något över 1,4 miljoner övernattningsdygn, vilket var 7,0 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.I vägtrafikolyckor dog 258 och skadades allvarligt 460 personer år 2016

Tue, 16 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2016 inträffade 4 752 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 258 personer och 5 911 skadades. Åtta procent av de skadade, dvs. 460 personer, skadades allvarligt 1) . År 2016 var antalet dödsfall 12 färre och antalet skadade 497 färre än år 2015.Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november

Tue, 16 Jan 2018 07:00:00 GMT

Den säsongrensade produktionen ökade i november 2017 med 0,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 3,5 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för oktober 2017 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,2 procent (tidigare 2,6 procent) från oktober året innan.Byggnadskostnaderna steg i december med 0,7 procent från året innan

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i december 2017 med 0,7 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 2,2 procent och priserna på tjänster med 1,3 procent jämfört med december året innan. Samtidigt sjönk priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet med 1,3 procent. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna som arbetsgivaren betalar minskade jämfört med år 2016.Bytesbalansen visade ett svagt överskott i november, värdet av varuexporten steg

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,1 miljarder euro i november. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 12 procent och värdet av importen med 8 procent från året innan. Finland hade ett nettoinflöde av kapital. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.Försäljningen ökade i november inom handelns alla näringsgrenar

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 5,3 procent i november jämfört med november 2016. Av näringsgrenarna inom handeln ökade bilhandeln och partihandeln mest. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 6,6 procent och försäljningen inom partihandeln med 6,3 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i november med 3,3 procent från året innan. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 2,5 procent och inom varuhushandeln med 0,5 procent jämfört med november 2016.Inflationen i december 0,5 procent

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 0,5 procent. I november var inflationen 0,8 procent. Den genomsnittliga inflationen var 0,7 procent år 2017.Omsättningen inom industrin ökade med 6,5 procent under augusti-oktober

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under augusti - oktober 6,5 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 5,0 procent och exportomsättningen med 7,7 procent från året innan.Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna

Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 GMT

Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i och med de senaste årens utveckling. År 2016 deponerades bara omkring tre procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Här har energianvändningen av kommunalt avfall varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.Byggföretagens omsättning ökade med 7,9 procent under augusti-oktober från året innan

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,9 procent under augusti-oktober. Ökningen var 9,2 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 4,1 procent under augusti-oktober.Lönesumman ökade under september - november med 3,1 procent från året innan

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under september - november 3,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i november ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,7 procent från året innan. Under september - november i fjol ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,2 procent.Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 6,7 procent från året innan

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,7 procent under augusti-oktober jämfört med motsvarande period året innan. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade kraftigast och steg till 11,6 procent. Den största näringsgrenen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, ökade sin omsättning med 7,5 procent. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade också snabbare än genomsnittet. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.Varannan 18 - 64-åring i vuxenutbildning

Fri, 12 Jan 2018 07:00:00 GMT

År 2017 deltog varannan 18 - 64-åring, dvs.1,6 miljoner personer, i vuxenutbildning, det vill säga i utbildning som anordnas särskilt för vuxna. Andelen vuxna som deltagit i vuxenutbildning har minskat med fyra procentenheter från år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i Vuxenutbildningsundersökningen 2017.Industrins orderingång steg i november med 15,1 procent från året innan

Wed, 10 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 15,1 procent större i november 2017 än året innan. Under januari - november ökade orderingången med 14,4 procent från året innan.Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan

Wed, 10 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i november 2017 jämfört med november 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari - november med 3,5 procent från året innan.Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,6 procent

Tue, 09 Jan 2018 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 1,6 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Enligt preliminära uppgifter blev det 1,5 procent dyrare att köpa bostäder under motsvarande period. Jämfört med föregående kvartal var boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder oförändrat samtidigt som det blev 0,5 procent billigare att köpa bostäder.I december 2017 registrerades 8 068 nya personbilar

Mon, 08 Jan 2018 07:00:00 GMT

I december 2017 registrerades 15 216 nya fordon, av vilka 9 490 var bilar. Första registreringarna ökade med 19,2 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 8 068 nya personbilar, vilket är 1,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 28,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.Dödsfall till följd av olyckor och våld har minskat med en femtedel på tio år

Fri, 29 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter dog drygt 3 400 personer år 2016 till följd av olyckor, självmord och våld, vilket var 6 procent av alla döda. Antalet som dött på grund av dessa orsaker har minskat med en femtedel på tio år. De vanligaste orsakerna till dödsfall till följd av olyckor och våld var fallolyckor, självmord och förgiftningar genom olyckshändelse.Storföretagens omsättning ökade i november

Fri, 29 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i november 2017 med 0,8 procent jämfört med oktober. Både i oktober och september ökade storföretagens säsongrensade omsättning med 0,4 procent jämfört med månaden innan.Aktiebostadspriserna sjönk i november

Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,0 procent från oktober till november. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,3 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,8 procent från året innan.Konsumtionsutgifterna bland personer över 64 år ökar

Thu, 28 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt preliminära uppgifter i Statistikcentralens konsumtionsundersökning ökade konsumtionsutgifterna mest bland 64-åringar och äldre från år 2012 till år 2016, dvs. med nästan 14 procent. Personer i pensionsåldern spenderade mer pengar än tidigare i synnerhet på hotell- och restaurangtjänster, trafik och datakommunikation. Deras konsumtionsutgifter var dock fortfarande mindre än bland alla andra grupper, med undantag av ensamförsörjarhushåll, vars konsumtion minskade jämfört med fyra år tidigare och var år 2016 ungefär på samma nivå som för pensionärerna.Konsumenternas förtroende förblev starkt till årets slut

Wed, 27 Dec 2017 07:00:00 GMT

Konsumenternas förtroendeindikator var i december 24,0, medan den i november var 23,0 och i oktober 23,1. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 19,5. Medeltalet för indikatorn blev i år det rekordartade 22,9. Långtidsmedelvärdet 1995 - 2017 är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 15 december 1 185 personer bosatta i Finland.Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade ytterligare under tredje kvartalet 2017

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 130,7 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2017. De finansiella nettotillgångarna ökade med 4,8 miljarder euro från föregående kvartal. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 2,0 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade, men statsförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade med 2,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.Den offentliga sektorns skuld minskade ytterligare under tredje kvartalet 2017

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 134,2 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet år 2017. Från föregående kvartal minskade skulden med 1,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,1 procent

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2017 till 190 000, dvs. 23 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, medan det var 8,1 procent i november året innan. Antalet sysselsatta var 83 000 fler än i november året innan. Det fanns 49 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.Hushållens finansiella nettotillgångar har ökat oavbrutet i ett och ett halvt år

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 2,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2017. I slutet av kvartalet uppgick de finansiella tillgångarna till ett värde av 304,9 miljarder euro. Hushållens skulder uppgick samtidigt till 159,1 miljarder euro, vilket var en ökning på 1,2 miljarder från föregående kvartal. Till följd av dessa förändringar ökade skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. finansiella nettotillgångar, under juli - september med 0,9 miljarder till 145,8 miljarder euro. Ökningen har pågått oavbrutet under sex kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan

Fri, 22 Dec 2017 07:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,6 procent från november 2016 till november 2017. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 5,0 procent.Ökningen av exporten av tjänster fortsatte under årets tredje kvartal

Thu, 21 Dec 2017 07:00:00 GMT

Exporten av tjänster ökade med 8 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster ökade i synnerhet på grund av tele-, data- och informationstjänster, transport samt bearbetningstjänster. Importen av tjänster å sin sida var på samma nivå som år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen.