Subscribe: Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)
http://www.stat.fi/media/rss/2.0/julkistukset_sv.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Swedish
Tags:
februari  från året  från  för  innan  mars  med procent  med  och  procent  till  var  året innan  året  ökade 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Senaste statistik Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under december-februari från året innan

Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen beviljades 7,4 procent färre bygglov under december-februari än under motsvarande period året innan. Annat byggande än bostadsbyggande minskade med 21,6 procent. Till detta bidrog främst den låga kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader. Bostadsbyggandet ökade fortfarande kraftigt, men ökningen på 30,4 procent var inte tillräcklig för att lyfta hela byggverksamheten till en positiv nivå.Producentpriserna för industrin steg med 3,1 procent från mars året innan

Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,1 procent från mars 2017 till mars 2018. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,6 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 3,8 procent.Producentpriserna för tjänster steg med 1,5 procent under januari-mars från året innan

Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,5 procent på årsnivå under första kvartalet år 2018. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,5 procent.Sysselsättningen ökade i mars jämfört med året innan

Tue, 24 Apr 2018 06:00:00 GMT

Korrigerad 24.4.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött.Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,1 procent i mars från året innan

Mon, 23 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,1 procent från mars år 2017 till mars år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,4 procent för beläggningar till 1,9 procent för geokonstruktioner och kommunaltekniska system.Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade rekordartat år 2017

Thu, 19 Apr 2018 06:00:00 GMT

År 2017 bokfördes rekordmånga övernattningsdygn, nästan 22 miljoner, i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var omkring 15,2 miljoner övernattningar av finländska turister och drygt 6,7 miljoner övernattningar av utländska turister. Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 16,8 procent och den inhemska med 4,1 procent jämfört med året innan. Sammantaget ökade den totala efterfrågan på inkvarteringstjänster med 7,7 procent år 2017.Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under fjärde kvartalet år 2017

Thu, 19 Apr 2018 06:00:00 GMT

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under fjärde kvartalet år 2017 till 609 miljoner euro och rörelsevinsten till 537 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade finansnettot med 37 miljoner euro och rörelsevinsten minskade med 235 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.Hälften av hushållen har mindre än två kilometer till hälsostationen

Thu, 19 Apr 2018 06:00:00 GMT

Hälften av hushållen i Fastlandsfinland har mindre än två kilometer till hälsostationen från sin bostad när man mäter längs gator och vägar. I genomsnitt är avståndet mellan hemmet och hälsostationen 3,8 kilometer. Hälften av hushållen har ett apotek på högst en och en halv kilometer från sitt hem. I genomsnitt är avståndet till apoteket 3,4 kilometer. Uppgifterna baserar sig på materialet i Statistikcentralens konsumtionsundersökning för år 2016.I vägtrafiken dog 13 personer i mars

Thu, 19 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 237 i mars. I dessa dog 13 och skadades 320 personer. Antalet döda var 5 färre än i mars 2017 och antalet skadade 7 färre.Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under fjärde kvartalet 2017

Thu, 19 Apr 2018 06:00:00 GMT

Under fjärde kvartalet år 2017 var värdepappersföretagens rörelsevinst 63 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 22 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 31 miljoner euro till 151 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.Antalet företagssaneringar minskade med 10,3 procent under januari - mars 2018

Wed, 18 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 104 företagssaneringar under januari - mars 2018, dvs. 12 företagssaneringar (10,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 1 167, vilket är 442 personer (27,5 procent) färre än året innan.Antalet konkurser ökade med 60,4 procent under januari - mars 2018 från året innan

Wed, 18 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - mars 2018 totalt 733 konkurser, dvs. 276 konkurser (60,4 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 3 556, vilket är 1 182 personer (49,8 procent) fler än året innan. Under januari - mars år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser ovanligt lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari - mars 2018

Wed, 18 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 020 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari - mars 2018. Antalet ansökningar var fyra stycken (0,4 procent) fler än under motsvarande period året innan.Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare

Wed, 18 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik studerade ungefär 129 000 personer år 2017 i utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen och något drygt 12 000 personer i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt avlades 23 500 yrkeshögskoleexamina och 2 800 högre yrkeshögskoleexamina. Antalet studerande i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade med nästan 11 procent och antalet examina med omkring 10 procent jämfört med året innan. Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen visade inga större förändringar i antalet studerande och examina.Omkring 0,3 procent av finländarna fick minst en fjärdedel av sina inkomster via digitala plattformar år 2017

Tue, 17 Apr 2018 06:00:00 GMT

År 2017 hade ungefär 0,3 procent av finländarna i åldern 15 - 74 år under de senaste 12 månaderna skaffat minst en fjärdedel av sina inkomster via olika digitala plattformar. Till antalet är detta ungefär 14 000 personer. Med digital plattform avses här olika webbplattformar där en person kan sälja sin arbetsinsats eller annars skaffa inkomster. Uppgiften om antalet personer som jobbar via plattformar samlades för första gången in år 2017 i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.Byggnadskostnaderna steg i mars med 1,6 procent från året innan

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i mars 2018 med 1,6 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 2,4 procent, priserna på tjänster med 2,1 procent och priserna på arbetsinsatser med 0,6 procent jämfört med mars året innan.Bytesbalansen visade ett överskott i februari

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,3 miljarder euro i februari. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 7 procent från året innan. Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 3,3 procent från året innan

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 3,5 procent i februari jämfört med februari 2017. Försäljningen inom partihandeln ökade med 4,3 procent och försäljningen inom detaljhandeln för sin del med 3,3 procent. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 2,2 procent och inom varuhushandeln med 3,6 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom bilhandeln ökade med 1,8 procent jämfört med februari året innan.Inflationen i mars 0,8 procent

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i mars 0,8 procent. I februari var inflationen 0,6 procent. Att inflationen steg något från februari till mars berodde främst på dyrare livsmedel.Lönesumman ökade under december - februari med 3,7 procent från året innan

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under december - februari 3,7 procent större än under motsvarande period året innan. I februari ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,1 procent jämfört med föregående år. Under december - februari för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,4 procent.Omsättningen inom industrin ökade med 6,5 procent under november - januari

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under november - januari 6,5 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 4,3 procent och exportomsättningen med 8,1 procent från året innan.Samhällsekonomin ökade i februari från året innan, en svag nedgång från föregående månad

Fri, 13 Apr 2018 06:00:00 GMT

Den säsongrensade produktionen sjönk i februari 2018 med 0,1 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari var 2,4 procent högre än året innan. Ökningen av den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari reviderades uppåt med 1,3 procentenheter till 2,2 procent jämfört med januari året innan.Byggföretagens omsättning ökade med 7,5 procent under november-januari från året innan

Thu, 12 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,5 procent under november-januari. Ökningen var 12,6 procent under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 3,6 procent under november-januari.


Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,2 procent från året innan

Thu, 12 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen med 6,2 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Alla servicenäringar visade en tillväxt. Tillväxten var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,5 %) samt inom hotell och restaurangverksamhet (+9,0 %). Näringsgrenen transport och magasinering uppnådde en god tillväxt på 7,3 procent jämfört med året innan. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade måttligt och visade en ökning på 3,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.Sysselsättningen förbättrades år 2017

Thu, 12 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar 69,6 procent år 2017. Det relativa sysselsättningstalet var 70,7 procent för män och 68,5 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för både män och kvinnor steg med 0,9 procentenheter från år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2017, aikasarjatiedot 2008 - 2017 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2017, tidsserieuppgifter 2008 - 2017).Utländska turisters övernattningar ökade med 6,7 procent i februari 2018

Thu, 12 Apr 2018 06:00:00 GMT

Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade alltjämt, med 6,7 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i februari 2018 till 600 000. Övernattningarna av finländska turister ökade med 2,7 procent och de övernattade nästan 1,1 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. I februari 2018 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt något under 1,7 miljoner övernattningsdygn, vilket var 4,1 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.Industrins orderingång ökade i februari med 5,7 procent från året innan

Tue, 10 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 5,7 procent större i februari 2018 än året innan. Under januari - februari ökade orderingången med 6,6 procent från året innan.Industriproduktionen ökade i februari från året innan men minskade från föregående månad

Tue, 10 Apr 2018 06:00:00 GMT

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,4 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017.Den preliminära folkmängden i Finland 5 513 849 i slutet av februari

Fri, 06 Apr 2018 06:00:00 GMT

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 513 849 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade med 719 personer under januari-februari. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 2 186 fler än antalet utvandrare. Antalet födda var 1 467 mindre än antalet döda.