Subscribe: johno#blog
http://johno.jsmf.net/rss.php
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Slovak
Tags:
ako pomocou  ako  animacia  blog  forum animacia  forum  internetových  johno blog  johno  komunity  praxi poznámky  správanie  stránok 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: johno#blog

johno#blogjohno#blog: Weblog nepravidelného programátora Správanie návštevníkov adolovanie vdátach
Ako som pomocou dolovania v dátach analyzoval správanie užívateľov na forum.animacia.sk a taktiež navštevníkov mojej stánky.Webdesign: Prístupnosť v praxi
Poznámky, fakty a riešenia problémov prístupnosti internetových stránok, ktoré vznikli na základe stretnutia a testovania stránok s nevidiacim človekom.Komunity a Kohonenove samoorganizačné mapy
Ako som využitím špeciálnych neurónových sietí mapoval komunity na internetových fórach forum.animacia.sk ainterforum.interval.cz.