Subscribe: Robo
http://robo.wordpress.com/feed/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Persian
Tags:
از  این  با  به  بود  تصویر  در  رو  شهر  عوض  مدیریت  نام  هم  پراید  کرده  کل  که  یک 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Robo

RoboI share, U share, V learnLast Build Date: Sun, 12 Jul 2009 08:45:37 +0000

 مدیریت اقتصادی یعنی اینrobo

Sun, 12 Jul 2009 08:45:37 +0000

یکی از دوستان داشت پراید ثبت نام میکرد. با هم رفته بودیم. نکته جالبش که واقعا منو به قهقهه انداخت تو اون نمایندگی سایپا این بود که پراید هاچ بک (اصطلاحا پراید بدون ماتحت) دویست هزار تومن از پراید صندوق دار گرون تر بود. به این میگن مدیریت بازار. اقتصاد کلان. خودروسازی برتر در شاخ […](image)


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/ae6444c66a533aa7d5070640b434f2ec?s=96&d=identicon&r=G
تصویر ماهواره‌ای شهر اردبیلrobo

Sat, 11 Jul 2009 13:43:45 +0000

از اولش هم عکس ماهواره‌ای شهر اردبیل در نقشه گوگل تار بو قدیمی بود. امروز دیدم با یک تصویر نسبتا بهتر جایگزین شده. هنوز تا به شفافبت نقشه تهران برسد خیلی مونده البته. Link Ardabil, IRAN(image)


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/ae6444c66a533aa7d5070640b434f2ec?s=96&d=identicon&r=G
خلاقیت در نامگذاریrobo

Wed, 11 Mar 2009 18:04:04 +0000

آقا ! ISP من قراردادش رو که قبلا با مخابرات بوده عوض کرده و از یک شرکتی به نام اوراکل (!) پهنای باندش رو خرید کرده و کل فیلترینگ این شرکت معجزه است! کل وردپرس دات کام بلاک. کل بلاگر. کل فلیکر. کل یوتوب…. و به طور خلاصه کل زندگی من رو بلوکه کرده!در عوض […](image)


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/ae6444c66a533aa7d5070640b434f2ec?s=96&d=identicon&r=G