Subscribe: קולקט – עתיקות ומטבעות עתיקים
http://www.collect.co.il/rss.aspx?s=19
Preview: קולקט – עתיקות ומטבעות עתיקים

קולקט – עתיקות ומטבעות עתיקיםעתיקות ומטבעות עתיקיםLast Build Date: Fri, 27 Apr 2018 06:54:22 GMT

Copyright: קולקט – אמנות ואספנות
 מטבעות סין

Mon, 01 Jun 2009 05:48:59 GMT

השיטה המוניטארית, גורם מכריע בשינויים החברתיים והכלכליים שהתחוללו בסין, מהווה עדות היסטורית רבת-ערך אודות הארץ רבת הפניםאמונות ומאמינים – מוזיאון רוקפלר מחדש ימיו כקדם

Thu, 06 Sep 2007 00:00:00 GMT

מוזיאון ישראל מציג יצירות מופת מאספיו הארכיאולוגים במוזיאון רוקפלר.קסדת לוחם יווני נתגלתה על קרקעית הים בנמל חיפה

Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 GMT

קסדה של לוחם יווני מהמאות ה-5-6 לפנה"ס נתגלתה על קרקעית הים בנמל חיפההמקצוע העתיק ביותר בעולם

Sun, 18 Mar 2007 22:45:25 GMT

העתיקות שנשדדות באישון לילה בישראל עוברות מסלול מפותל ועתיר ידיים לפני שהן נוחתות בסלונים של אספנים עשירים בחו"ל.הונחה אבן הפינה לקריה הלאומית לארכיאולוגיה של א"י

Sun, 15 Oct 2006 00:00:00 GMT

רשות העתיקות תלקט, תשמר ותטפל בכמיליון ממצאים עתיקים תחת קורת גג אחד בקריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל.