Subscribe: law.co.il - משפט באינטרנט: מאמרים
http://www.law.co.il/rss.php
Preview: law.co.il - משפט באינטרנט: מאמרים

law.co.il משפט באינטרנט: מאמריםמאמרים בנושאי משפט מקוון ומחשבים, מאתר האינטרנט של רביה ושות', עורכי דיןCopyright: Haim Ravia 2006-2017
 האינטרנט והתחרות – חנות מול אתר מכירות באינטרנט – מי ינצח?

Sun, 06 Nov 2016 00:00:00 +0200

מהו המקום של החנויות הפיזיות בעידן שבו המכירות באינטרנט גדלות ב-20% בשנה, והאם הצרכנים ייצאו בעתיד מהבית בשביל לעשות קניות? שוק אמיתי למטבע וירטואלי

Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0200

בתקופה האחרונה נראים ניצנים של הידוק הפיקוח והאכיפה הרגולטוריים על העיסוק בביטקוין. מגמה זו באה לידי ביטוי בין היתר בישראל, בארה"ב ובאירופה.שימושים אזרחיים בכטב"מים - אתגר חדש לזכות לפרטיות

Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0300

מאמרו של עו"ד אורי וולובלסקי עוסק בשימוש בכלי-טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) לצרכים אזרחיים, שהפך כה נפוץ בעת האחרונה. לצד היתרונות הרבים של השימוש בכטב"מים, קיים גם חשש גדול כי במקביל לשימוש בכלי זה, יתרחש כרסום בזכות לפרטיות ויווצרו השלכות לוואי חברתיות שליליות, דוגמת התעצמותה של המציצנות. המאמר מנסה לבחון כיצד ליצור הסדר אשר מחד גיסא יבטיח ניצול מרבי של היתרונות המשמעותיים הטמונים בשימוש האזרחי בכטב"מים, ומאידך גיסא ימנע (או לפחות יצמצם) את ההשלכות החברתיות השליליות הנובעות השימוש בכלי הטיס הללו.עד שזו הבת שלהם

Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300

מי שמפיצים תמונות אינטימיות שנגנבו מנשים יודעים בירכתי מוחם פוגעני ואסור אבל הקטע, אי-אפשר לעמוד בפניו. עד שזו רעייתם או בתם שמצולמות.


דין אחד למדינה – דין אחר לסטארטאפים

Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0200

 למדינה אינטרסים רבים ומגוונים. היא אינה מהססת לדרוס בשמם את הפרטיות. לתאגידים אינטרס אחד  – מיקסום רווחים. בדרך להשגת יעדם, הם מפתחים טכנולוגיות חדשניות שהופכות את ישראל למה שהיא אוהבת להיות, Startup Nation. יש להתאים את החוק בישראל כדי שיהלום את צרכי המגזר העסקי.חוק האנג'לים החדש יוצא לדרך

Thu, 28 Jan 2016 00:00:00 +0200

תיקון לחוק מיועד לעודד השקעות בחברות סטארט-אפ. בין השאר הוסף בחוק מסלול מקל להשקעות בחברות בתחילת דרכן ממש. סקירה של השינויים בתיקון, העתידים להשפיע על כל משקיע בישראלרפורמה דרמטית בדינים האירופאיים על הגנת פרטיות במידע

Sun, 03 Jan 2016 00:00:00 +0200

תקנות אירופאיות חדשות על הגנת פרטיות במידע (General Data Protection Regulations) המביאות עמן רפורמה דרמטית צפויות להתקבל סופית בפרלמנט האירופי בסוף הרבעון הראשון השנה.


מקל בגלגלי כלכלת המידע

Mon, 19 Oct 2015 00:00:00 +0300

 בעקבות הפסיקה האירופית שביטלה את מנגנון ה-Safe Harbor עם ארצות-הברית, כיצד יועבר המידע בעולם?