Subscribe: law.co.il - משפט באינטרנט: מאמרים
http://www.law.co.il/rss.php
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Hebrew
Tags:
את  בין  בכטב מים  בכטב  דין  הגנת פרטיות  זה  מים  על  פרטיות במידע  פרטיות  של 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: law.co.il - משפט באינטרנט: מאמרים

law.co.il משפט באינטרנט: מאמריםמאמרים בנושאי משפט מקוון ומחשבים, מאתר האינטרנט של רביה ושות', עורכי דיןCopyright: Haim Ravia 2006-2016
 שימושים אזרחיים בכטב"מים - אתגר חדש לזכות לפרטיות

Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0300

מאמרו של עו"ד אורי וולובלסקי עוסק בשימוש בכלי-טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) לצרכים אזרחיים, שהפך כה נפוץ בעת האחרונה. לצד היתרונות הרבים של השימוש בכטב"מים, קיים גם חשש גדול כי במקביל לשימוש בכלי זה, יתרחש כרסום בזכות לפרטיות ויווצרו השלכות לוואי חברתיות שליליות, דוגמת התעצמותה של המציצנות. המאמר מנסה לבחון כיצד ליצור הסדר אשר מחד גיסא יבטיח ניצול מרבי של היתרונות המשמעותיים הטמונים בשימוש האזרחי בכטב"מים, ומאידך גיסא ימנע (או לפחות יצמצם) את ההשלכות החברתיות השליליות הנובעות השימוש בכלי הטיס הללו.עד שזו הבת שלהם

Tue, 20 Sep 2016 00:00:00 +0300

מי שמפיצים תמונות אינטימיות שנגנבו מנשים יודעים בירכתי מוחם פוגעני ואסור אבל הקטע, אי-אפשר לעמוד בפניו. עד שזו רעייתם או בתם שמצולמות.


דין אחד למדינה – דין אחר לסטארטאפים

Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 +0200

 למדינה אינטרסים רבים ומגוונים. היא אינה מהססת לדרוס בשמם את הפרטיות. לתאגידים אינטרס אחד  – מיקסום רווחים. בדרך להשגת יעדם, הם מפתחים טכנולוגיות חדשניות שהופכות את ישראל למה שהיא אוהבת להיות, Startup Nation. יש להתאים את החוק בישראל כדי שיהלום את צרכי המגזר העסקי.חוק האנג'לים החדש יוצא לדרך

Thu, 28 Jan 2016 00:00:00 +0200

תיקון לחוק מיועד לעודד השקעות בחברות סטארט-אפ. בין השאר הוסף בחוק מסלול מקל להשקעות בחברות בתחילת דרכן ממש. סקירה של השינויים בתיקון, העתידים להשפיע על כל משקיע בישראלרפורמה דרמטית בדינים האירופאיים על הגנת פרטיות במידע

Sun, 03 Jan 2016 00:00:00 +0200

תקנות אירופאיות חדשות על הגנת פרטיות במידע (General Data Protection Regulations) המביאות עמן רפורמה דרמטית צפויות להתקבל סופית בפרלמנט האירופי בסוף הרבעון הראשון השנה.


מקל בגלגלי כלכלת המידע

Mon, 19 Oct 2015 00:00:00 +0300

 בעקבות הפסיקה האירופית שביטלה את מנגנון ה-Safe Harbor עם ארצות-הברית, כיצד יועבר המידע בעולם?פחות פרטיות = יותר תחרות

Mon, 24 Aug 2015 00:00:00 +0300

 על הקשר בין פרטיות לתחרות עסקית, יעילות משקית ומחירים: שרת המשפטים איילת שקד מגיעה מעולם ההי-טק. היא בוודאי מכירה את ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות מידע. ראוי שתכניס לתוכנית העבודה שלה גם נושא זה. בכך יתאפשר לישראל להמשיך ולהיות בחזית המשפט והטכנולוגיה, כפי שהיתה עם חקיקתו של חוק הגנת הפרטיות המקורי ב-1981 – ולהתאים את הדין לצרכי המשק, הכלכלה והתחרות העסקית.זו לא הביומטריה, טמבל. זה המאגר

Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300

 סימני האזהרה המעידים שהמאגר הביומטרי הוא סיכון אזרחי ואבטחתי מתרבים. מה הסיכוי שהחוק יבוטל? זו יכולה להיות שעתו הגדולה של שר הפנים, סילבן שלום.