Subscribe: חדשות מעיין האור
http://www.rudy.org.il/rss/rss.cfm
Preview: חדשות מעיין האור

מעיין האורבית הספר להכשרת מטפלים ומורים לרייקי בהנהלת נמרוד קדםLast Build Date: Sun, 04 Jun 2017 17:40:39 +0000

 לעבוד קשה

Tue, 28 Jun 2016 20:32:27 +0000

תלמיד לאומנויות הלחימה ניגש אל מורו ושאל ברצינות, "אני מקדיש את עצמי כדי ללמוד את האומנות שלך. כמה זמן ייקח לי להגיע לדרגת מאסטר?" המורה השיב בפשטות, "עשר שנים." התלמיד ענה בקוצר רוח, "אך אני רוצה להגיע לדרגת מאסטר מהר יותר. אעבוד קשה, אתאמן בכל יום, עשר או יותר שעות…

המשך לקרוא

הפוסט לעבוד קשה הופיע ראשון במעיין האור