Subscribe: Onbezet.nl
http://feeds.feedburner.com/onbezet
Preview: Onbezet.nl

Onbezet.nlOmdat verder alles al bezet was... Maak zoveel mogelijk fouten

Fri, 04 Aug 2017 18:52:28 GMT

Wees niet bang om fouten te maken, maar verheug je op de ervaring die je daarmee op doet.


Media Files:
https://images.unsplash.com/photo-1477248742637-8e90b0dcfb4b?ixlib=rb-0.3.5&q=80&fm=jpg&crop=entropy&cs=tinysrgb&w=1080&fit=max&s=a8fb792806d8d6c3da1f16f8f9a5c061