Subscribe: IT-Staffing
http://www.it-staffing.nl/rss.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
aantoonbare  als  binnen  die  ervaring met  ervaring  jaar  kennis  met  minimaal jaar  nederland  software  team   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: IT-Staffing

IT-StaffingNederlands grootste aanbod aan actuele ICT projecten voor zelfstandige ICT professionals!Last Build Date: Sat, 22 Oct 2016 23:55:38 +0200

Copyright: Copyright Staffing Facility (2009)
 Applicatie Beheerder, Functioneel Applicatie Beheerder/Oracle, Sql, Xfb/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 21 Oct 2016 13:30:16 Z

Functie
Applicatie Beheerder, Functioneel Applicatie Beheerder

Expertise
Oracle, Sql, Xfb

Werkzaamheden
Functioneel Applicatiebeheerder

Startdatum: zsm
Duur: 8 maanden
Locatie: Rotterdam

Verplichte kennisgebieden
Applicatiebeheerder van de applicatie Generis.
Voor het Marktproces Allocatie en Reconsiliatie

Kennis van XIB/XFB is een pre
Kennis van Oracle en sql is een pre

Belangrijkste resultaatgebieden en bijbehorende kernactiviteiten
1. Beheren van bedrijfsprocessen en informatiesystemen en het gebruik van informatiesystemen:
• Het beheren van autorisaties en parameters;
• Het bewaken van back-up procedures;
• Het beheren van de functionaliteit van applicaties;
• Het inhoudelijk beoordelen van wijzigingsverzoeken, probleemmeldingen en incidenten; • Het controleren op correct gebruik applicaties;
• Het ondersteunen van de gebruiker bij het gebruik van componenten;
• Het beheren van de componentenbibliotheek;
• Het bepalen van het onderhoud op applicaties;
• Het beheren van prestatiekenmerken;
• Het uitvoeren van tests;
• Het inrichten en bewaken van stuurtabellen en tariefstructuren;
• Het plannen van de batchverwerking.

2. Optimaliseren, ontwikkelen van bedrijfsprocessen, als basis voor het ontwikkelen van informatiesystemen:
• Het opstellen van functionele specificaties;
• Het opstellen van wijzigings- en verbetervoorstellen;
• Het opstellen van calamiteitenplan en beveiligingsplan.

3. Invoeren van informatiesystemen:
• Het bepalen van invoerstrategie, migratiestap en conversiestrategie;
• Het installeren van programmatuur;
• Het verzorgen van kennisoverdracht.

4. Algemene taken gericht op het ontwikkelen van informatiesystemen:
• Het opstellen gebruikersinstructies- en handleidingen;
• Het opstellen van opleidingsmateriaal;
• Het organiseren en geven van opleidingen;
• Het vaststellen van oplossingsalternatieven;
• Het bepalen van normen systeemgebruik en –beheer;
• Het opstellen van projectplannen;
• Het inrichten van de projectorganisatie.

5. Contacten:
• Het onderhouden van contacten met gebruikers, leveranciers en systeemontwikkelaars en projectleiders;

6. Functiespecifiek:
• Het verrichten van alle complexe werkzaamheden en/of werkzaamheden die buiten standaardprocedures vallen;
• Het bieden van alternatieve oplossingen voor complexe niet-alledaagse vraagstukken;
• Het toezien op de inhoud van de werkzaamheden van collega's;
• Het coachen en begeleiden van medewerkers.

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
zsm

Duur
8 maanden

Referentienr.
30161153
Functioneel Ontwerper, Informatie Analist, Ontwerper/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 21 Oct 2016 13:02:30 Z

Functie
Functioneel Ontwerper, Informatie Analist, Ontwerper

Expertise


Werkzaamheden
Senior Informatie analist / Grafisch en Functioneel ontwerper

Achtergrondinformatie:
We hebben voor het project grondstoffenscanner.nl een grafisch en functioneel ontwerper nodig. Deze 2 functies dienen door dezelfde persoon te worden ingevuld. Informatie van de product owners moet vertaald worden naar grafische en functionele ontwerpen zodat de ontwikkelaars de applicatie kunnen bouwen. De applicatie is een website gebouwd in .NET.

Verbijzondering werkzaamheden:
We hebben voor het project grondstoffenscanner.nl een grafisch en functioneel ontwerper nodig. Deze 2 functies dienen door dezelfde persoon te worden ingevuld. Informatie van de product owners moet vertaald worden naar grafische en functionele ontwerpen zodat de ontwikkelaars de applicatie kunnen bouwen. De applicatie is een website gebouwd in .NET.

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
User stories kunnen omzetten naar grafische en functionele ontwerpen.

Verbijzondering competenties:
Visuele communicatie
Creatieve vormgeving
Conceptuele ontwikkeling
Grafisch ontwerp
Logo ontwerp
Functioneel ontwerp

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 7 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Den Haag
Aantal uren per week: 16 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Maximaal € 90,00
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 25-10-2016, aanleveren voor 17:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 26-10-2016
Branche/Klant: Overheid / Ministerie van Economische Zaken

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
7 maanden

Referentienr.
10161843
Ontwikkelaar/Asp.Net/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 21 Oct 2016 12:44:50 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Asp.Net

Werkzaamheden
.NET ontwikkelaar

Achtergrondinformatie:
We hebben voor het project grondstoffenscanner.nl een .NET ontwikkelaar nodig. Aan de applicatie is al een jaar ontwikkeld. We gaan het nu doorontwikkelen in 7 sprints van 4 weken.
Deze ontwikkelaar moet zich voornamelijk bezig houden met het vertalen van het grafisch ontwerp naar de front end web applicatie.

Verbijzondering werkzaamheden:
De back end ontwikkeling, database en api's, worden door 2 andere .NET ontwikkelaars gebouwd. Voor deze functie is het belangrijk dat hij/zij goed kan communiceren met de grafisch/functioneel ontwerper. Deze ontwerpen moeten omgezet worden in front end ontwikkeling.

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
Visual Studio 2013 en 2015
C#
ASP .NET
MVC
.Net Framework 4.5
Entity framework
Javascript

Het zou fijn zijn als de ontwikkelaar kennis heeft van AJAX en JSON

Verbijzondering competenties:
Belangrijke competenties zijn de volgende:
- Goede overredingskracht
- Flexibele instelling
- Kunnen manoevreren in soms lastige projectorganisatie

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 7 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Den Haag
Aantal uren per week: 16 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Maximaal € 82,00
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 25-10-2016, aanleveren voor 17:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 26-10-2016
Branche/Klant: Overheid/Ministerie van Economische Zaken

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
7 maanden

Referentienr.
10161842
Architect/Nederland - Drenthe

Fri, 21 Oct 2016 12:12:06 Z

Functie
Architect

Expertise


Werkzaamheden
2x ICT Architect

Achtergrondinformatie:
Bij DICTU (Ministerie van Economische Zaken) wordt sterk ingezet op verdere ontwikkeling en modernisering van de uitvoering van haar werkzaamheden.
Een belangrijk onderdeel daarbij is het op de kaart zetten van het competentiegebeid systeemintegratie, gebundeld in een team met de naam DICTU Integratieloket.

Het DICTU Integratieloket is op zoek naar een software architect met technische kennis op het gebied van systeemintegratie en SOA architecturen. De architect zal een linking-pin moeten zijn tussen het loket en solution architecten van trajecten/projecten die als onderdeel van een groter programma ook dienen te integreren met andere systemen binnen en buiten de organisatie.

Verbijzondering werkzaamheden:
Werkzaamheden behelsen o.a.:
- Maken van globale technische ontwerpen (technische architectuur), en daarbij behorende impactanalyses t.b.v. doen uitgaan van offertes
- Oppakken en uitwerken van complexe technische vraagstukken op het gebied van systeemintegratie
- Verdere invulling geven aan het realiseren van een SOA architectuur
- Inhoudelijke (bij)sturen van trajecten m.b.t. de aard van realisatie van koppelingen
- Uitdenken en opstellen van standaarden/processen op het gebied van uitrollen van koppelingen

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
Kennis van en aantoonbare relevante ervaring met de Oracle Soa Suite 11g en/of Oracle Service Bus 11g, of soortgelijke integratietooling van andere leveranciers. Minimale, aantoonbare werkervaring van 4 jaar met SOA en systeemintegratie is een vereiste, waarbij kennis van bovengenoemde Oracle pakketten een zwaarwegende pré is.
Kennis en ervaring m.b.t. SOA Governance is een vereiste.
Kennis van en ervaring met Oracle PL/SQL is tevens een pré, met name voor het inzetten van Oracle Object Types mbt. Oracle BPEL Services.

Verbijzondering competenties:
Belangrijke competenties zijn de volgende:
- Goede overredingskracht
- Flexibele instelling
- Kunnen manoevreren in soms lastige projectorganisatie

Overige eisen:
Goed in teamverband kunnen werken.

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 14 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Assen
Aantal uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Maximaal € 82,00
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 25-10-2016, aanleveren voor 17:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 26-10-2016
Branche/Klant: Overheid/Ministerie van Economische Zaken

Regio
Nederland - Drenthe

Startdatum
Z.s.m.

Duur
14 maanden

Referentienr.
10161841
Software Ontwikkelaar/C, C++, Python/Nederland - Utrecht

Fri, 21 Oct 2016 09:05:15 Z

Functie
Software Ontwikkelaar

Expertise
C, C++, Python

Werkzaamheden
Software Ontwikkelaar

Opdracht omschrijving
De klant voert voor het wettelijk en correct uitvoeren van een deel van haar taken meerdere software projecten uit. Voor een van deze projecten zal bestaande (open source) software aangepast en uitgebreid moeten worden.
Ook zal nieuwe software ontwikkeld moeten worden.
De geselecteerde kandidaat zal participeren in de ontwikkeling van een of meerdere software producten.

Doelstelling:
Het realiseren van functionele, onderhoudbare en goed beveiligde software oplossingen.

Vakmatige taken:
- Ontwerpen, coderen, testen en documenteren van functionele, onderhoudbare en goede beveiligde software oplossingen
in python en c/c++.
- Adviseren in de ontwerpfase van software oplossingen van andere ontwikkelaars in het team.
- Uitvoeren van design- en codereviews.
- Meedraaien in een multidiciplinaire scrum team

Contacten:
Samenwerking met alle collega's die direct betrokken zijn bij het project.

Opleiding:
HBO/Academisch werk- en denk niveau, bij voorkeur verkregen door een afgeronde opleiding in een relevante richting.
Indien het noodzakelijk werk- en denk niveau niet is verkregen door opleiding moet het noodzakelijk niveau duidelijk blijken uit de werkzaamheden zoals vermeld op de cv

Eisen / werkervaring:
- Minimaal 3 jaar aantoonbare en recente werkervaring in het ontwikkelen van software in python unix / linux platformen binnen de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare en recente werkervaring in het ontwikkelen van software in c/c++ voor unix / linux platformen binnen de afgelopen 8 jaar.
- Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente werkervaring in het ontwerpen van softwareproducten binnen de afgelopen 4 jaar.
- De kandidaat moet beschikken over HBO/Academisch denk en werk niveau en een afgeronde opleiding.

Wensen:
- Aantoonbare opgedane kennis van het programmeren tegen sql en/of no-sql databases (mysql, posgresql, elasticsearch) 10%
- Aantoonbare opgedane kennis van het programmeren van client/server oplossingen op basis van web services en/of tcp/ip streams en/of rest api. 60%
- Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van software in java en/of ruby. 10%
- Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van web interfaces op basis van HTML5, CSS3 en Javascript. 10%
- Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van applicaties voor Android en/of iPhone. 10%
- Aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Agile/Scrum is een pre
- Aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Jira en Confluence is een pre.

Competenties:
- Integer
- Samenwerken
- Teamplayer
- Goed ontwikkeld beveiligings bewustzijn.

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 5 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Driebergen
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Week 45
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 27-10-2016 aanleveren voor 13:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 28-10-2016
Branche/Klant: Overheid

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
5 maanden

Referentienr.
10161840
Devops Engineer/Crucible, Fortify, Git, Jenkins, Jira, Jmeter/Nederland - Noord-Holland

Fri, 21 Oct 2016 08:42:28 Z

Functie
Devops Engineer

Expertise
Crucible, Fortify, Git, Jenkins, Jira, Jmeter

Werkzaamheden
Full Stack Devops engineer

Start: 1 November 2016
End date: 30 June 2017
Hours per week: 40
Location: Amsterdam

Our client is looking for experienced (mid)-senior level Dev Engineer to strengthen its development teams that delivers solutions to treasurers of multinationals worldwide.

Company culture
· A customer centric and result driven mentality with professional, high quality standards
· An organization that values initiative and entrepreneurship
· A true hands-on mentality

Your main responsibility
· Delivering innovative, reliable and high quality solutions.
· Streamlining our development process all the way from code check-ins, peer code reviews, static code analysis, to running automated functional regressions test against the backend APIs (using the best tools that we can find: e.g. Jira, Git, Crucible, Jenkins, …).
· Improving our continuous integration, increasing our automated test coverage, and helping us get to the next level of maturity with respect to Continuous Delivery.

Profile (desired skills & experience)
· Bachelor degree
· Proficient in English and Dutch (verbal and written)
· At least 5 years of work experience in software development with at least 3 years of hands-on Java programming
· Strong knowledge of Java development for internet and mobile solutions. You know the difference between the frameworks and know which to apply depending on the requirements
· Knowledge of continuous Integration tools like: GIT, Sonar, Jmeter, Jenkins, Fortify and able to configure these tools
· Having an agile mind set, fast to adapt constant changes and feeling comfortable with it
· Focused on what is most important at all time, realizing when to change the game plan and when to stick to it
· Good social and communication skills
· Open, you say what you mean and mean what you say

Interested? Please respond with your recent CV, motivation and hourly rate.

VOG cost are for your own account.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
01-11-2016

Duur
8 maanden

Referentienr.
30161152
Configuratie Beheerder, Netwerk Engineer/Linux, Puppet/Nederland - Utrecht

Fri, 21 Oct 2016 08:26:50 Z

FunctieConfiguratie Beheerder, Netwerk EngineerExpertiseLinux, PuppetWerkzaamhedenProvisioning en configuration management specialistOpdracht omschrijving:Er zal gewerkt worden in en omgeving dat bestaat uit meerdere netwerken waarbij beveiliging centraal staat en bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van open source oplossingen. Ten minste 1 van de netwerken zal gebaseerd worden op OpenStack.De geselecteerde kandidaat zal participeren in het ontwerp en de realisatie van (een deel van) de omgeving.Een deel van de infrastructuur is gebaseerd op bestaande infrastructuren binnen de klant. Een tijdelijke plaatsing bij een andere afdeling, met als doel deze infrastructuren te leren kennen, kan deel uitmaken van het trajectDoelstelling:Het realiseren van onderhoudbare en goed beveiligde netwerkomgevingen.Verantwoordelijkheden:Geen zelfstandige verantwoordelijkheden.Vakmatige taken:- In samenwerking met het team de infrastructuur / architectuur verder uitwerken en vastleggen.- Opzetten van provisioning en configuration management methodiek en systemen voor de diverse netwerken.- Realiseren van diverse netwerkomgevingen op basis van de provisioning en configuration management methodiek.- Het ondersteunen van en meedraaien in een multidiciplinair scrum team.Contacten:Samenwerking met alle collega's die direct betrokken zijn bij het project en collega's binnen de klant die vergelijkbare systemen ontwikkel en beheren.OpleidingHBO denk en werk niveau, bij voorkeur verkregen door een afgeronde opleiding in een relevante richting. Indien hetnoodzakelijk denk en werk niveau niet is verkregen door opleiding moet het noodzakelijk niveau duidelijk blijken uit de werkzaamheden zoals vermeld op de cv.Werkervaring:- Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente werkervaring met het opzetten van provisioning en configuration management opbasis van open source oplossingen binnen de afgelopen 6 jaar.- Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente werkervaring in het beheren en configureren van linux servers en clients (bij voorkeur debian / ubuntu) binnen de afgelopen 8 jaar.- Minimaal enkele jaren ervaring met puppet versie 3 en/of 4, waaronder het inrichten van de master en het schrijven van nieuwe modules.Pre:- Aantoonbare werkervaring in het beheren en configureren van netwerk infrastructuur componenten als firewalls, routers en switches.- Aantoonbare opgedane kennis van ansible- Aantoonbare opgedane kennis in het opzetten van een Open Stack omgeving- Aantoonbare opgedane kennis van open source software en protocollen zoals Iptables, OpenLDAP, Kerberos, Sensu, Nagios, Graylog, Logstash, Bind, Apache, etc.- Aantoonbare opgedane kennis van het beheer van gevirtualiseerde omgevingen op basis van kvm, zen en/of vsphere.- Aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Agile/Scrum is een pre.- Aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Jira en Confluence is een pre.Competenties:- Security-aware- Integer- Samenwerken- TeamplayerEisen:- Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente werkervaring met het opzetten en provisioning enconfiguration management op basis van open source oplossingen binnen de afgelopen 6 jaar.- Minimaal 2 jaar aantoonbare en recente werkervaring in het beheren en configureren van linux servers en clients binnen de afgelopen 8 jaar.- Minimaal enkele jaren ervaring met puppet versie 3 en/of 4, waaronder het inrichten van de master en het schrijven van nieuwe modules.- De kandidaat moet beschikken over HBO denk en werk niveau en een afgeronde HBO opleidingWensen:- Aantoonbare werkervaring in het beheren en configureren van netwerk infrastructuurcomponenten als firewalls, routers en switches. 20%- Aantoonbare opgedane kennis in het opzetten van een Open Stack omgeving. 40%- Aantoonbare opgedane kennis van open source software zoals Iptables, OpenLDAP, MITKerberos, Sensu, Nagios, Graylog, Logstash, Bind, Apache, etc. 15%- Aantoonbare opgedane kennis van ansible. 10%- Aantoonbare opgedan[...]Test Coordinator/Nederland - Groningen

Fri, 21 Oct 2016 07:50:49 Z

FunctieTest CoordinatorExpertiseWerkzaamheden2 FTE Senior Testcoördinator Achtergrond opdracht:Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) vraagt om zeer ervaren senior systeemtesters uitbreiding van de bestaande testcapaciteit binnen de SCRUM-teams van Realisatie. PVS is een groot vernieuwingsprogramma met als doel om de gehele proces- en systeemketen, van ontvangen van berichten tot en met het terugmelden van de resultaten en uitvoering van de beslissingen binnen het domein studiefinanciering te vernieuwen. Elk SCRUM-team maakt deel uit van in totaal 7 gespecialiseerde teams en is onderdeel van het project Realisatie en heeft als doel het eens per 3 weken opleveren van functionaliteit a.d.h.v. functionele scenario’s. Na de systeemtesten worden alle scenario’s door een apart team geïntegreerd getest. Opdrachtomschrijving: Opzetten, uitvoeren en onderhouden van de systeemtest  Opzetten, uitvoeren en onderhouden van geautomatiseerde testen  Actieve rol hebben in het SCRUM-team en bijbehorende taken (retro/demo/sprintplanning)  Actieve rol nemen in de afstemming i.r.t. systeemtesten tussen de verschillende SCRUM-teams en het Integratietestteam Doelstelling:De systeemtest heeft als doel na te gaan of de opgeleverde software (JAVA) uit de realisatiefase overeenkomt qua juiste en volledige werking o.b.v. van de functionele documentatie (use cases/- parts), dat wil zeggen dat functioneel beschreven invoer tot de functioneel beschreven uitvoer leidt. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbereide functionele scenario’s die worden opgedeeld naar user stories. Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden: In teamverband het opleveren van werkende software conform Definition of Done  Systeemtesten in het SCRUM-team Vakmatige taken: Opstellen, uitvoeren en onderhouden van de systeem testcases  Het beoordelen van de resultaten van de unit(integrate)testen  Het systeemtesten van de ontwikkelde user stories o.b.v. de opgestelde functionele specificaties  Testscripts opstellen o.a. m.b.v. SoapUI en/of Selenium/Cucumber/Serenity  Pro-actief meedenken met het team over de te behalen sprintdoelen Coördinerende / sturende taken:Mede verantwoordelijk voor de sprintplanning, commitment over de te behalen testdoelen tijdens de sprint, afstemming, voorbereiding en uitvoering en borging van de systeemtesten binnen het team Contacten (intern/extern + aard van contacten):Samenwerken met het scrumteam bestaande uit ontwerpers en ontwikkelaars en afstemmen met Product Owners Eisen:- Afgeronde HBO/WO opleiding - ISTQB advanced gecertificeerd of vergelijkbaar (TMAP) - Minimaal 4 jaar ervaring met Systeemtesten - Minimaal 1 jaar ervaring met Testtooling - Minimaal 1 jaar ervaring met SCRUM (agile) Wensen:- Certificaat SCRUM (Agile)- Afgeronde HBO/WO ICT gerelateerde studie - SQL- JAVA- Scripttaal (b.v. Groovy)- Geautomatiseerd testen - Minimaal 1 jaar recente ervaring met SCRUM (Agile) - Minimaal 1 jaar recente ervaring met JIRA - Minimaal 6 maanden recente ervaring met DB2/AS400 - Minimaal 1 jaar recente ervaring met SoapUI - Minimaal 6 maanden recente ervaring met Selenium (WebDriver) - Minimaal 6 maanden recente ervaring met JUnit - Minimaal 6 maanden recente ervaring met IBM Websphere MQ - Minimaal 6 maanden recente ervaring met JSON/XML - Minimaal 6 maanden recente ervaring met Jenkins Overige functiewensen:Proactief Overtuigend Nauwgezet en consciëntieus Assertief Gericht op samenwerken Ondersteunend Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk Aanjager Stressbestendig BesluitvaardigBijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 14 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: JaLocatie: GroningenUren per week: 40 uur Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: [...]Software Ontwikkelaar/Asl, Hibernate, Itil, Java, Jboss, Jenkins, Jsf, Junit, Maven, Websphere/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 21 Oct 2016 07:20:47 Z

Functie
Software Ontwikkelaar

Expertise
Asl, Hibernate, Itil, Java, Jboss, Jenkins, Jsf, Junit, Maven, Websphere

Werkzaamheden
Application Consultant (Production Support Analyst)

Are you the one who feels responsible for the quality and stability of the production platforms and applications you develop and support? Are you customer focused and willing to go above and beyond to secure availability of key- and core applications for your business?


Your profile

You are
•A team player.
•Able to work in a multi-functional and –cultural environment.
•Customer Focused.
•Quality driven and results oriented.
•Ready to go above and beyond to deliver results.
•Able to work in a very fast-paced open environment.You can
· Ensure that analysis is compliant with IT standards and requirements.
· Ensure Fixes are aligned to application requirements and designs.
· Coordinate incident resolution activities over multiple delivery teams.
· Perform testing activities, validating quality and alignment to requirements.
· Identify opportunities for software improvement.
· Take preventive or corrective actions when applicable.
· Ensure delivery of deliverables are on time, on budget and ‘on quality’.
· Ensure that all deliverables comply with the boundaries set by enterprise architecture, security and compliance.
· Support and when necessary execute Unit test, System Test and System Integration testing activities.
· Ensure the development of fixes and introduction of changes to existing systems are in line with functional requirements.
· Ensure the execution of changes, in line with technical necessity.
· Ensure the execution of the technical deployment activities is in line with defined process.

You have the following skills
•Bachelor’s Degree in IT or equivalent.
•5 years’ relevant experience in a professional working environment.
•2 years’ relevant experience in a DevOps environment.
•Mid – Level – 2+ years Development experience in Java
•2+ years’ experience developing and supporting (complex) business applications.
•Knowledge of ICT processes like ITIL, ASL, BiSL
•Must have both functional and technical knowledge and capabilities.
•Good customer Service skills.
•Great verbal and written communication skills in both Dutch as English.
•Knowledge of and experience with Jboss and WebSphere is an asset.
•Keywords; Java EE 5+, Hibernate, JSF, Web services, Junit, Maven, JBoss application server, Sonar, Subversion, Oracle Database, Jenkins


Bijzonderheden
Motivatie toegespitst op de opdracht is verplicht.

Graag op volgende zaken letten bij een aanbieding:

- Houdt rekening met 4 dagen kosteloos inwerken.
- Kopie paspoort/ID bewijs (géén rijbewijs) meesturen.
- Email adres van de kandidaat meesturen.
- Telefoonnummer meesturen.
- Hoogst genoten opleiding vermelden.
- Kandidaten worden 4 dagen exclusief aangeboden bij de Klant, bij een eventuele intake wordt dit verlengd met maximaal 7 dagen.Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
01-11-2016

Duur
6 maanden

Referentienr.
40160108
Project Support/Nederland - Noord-Holland

Fri, 21 Oct 2016 06:54:48 Z

Functie
Project Support

Expertise


Werkzaamheden
Medewerker Project Support

Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Locatie: Duiven

Als Medewerker Project Support vind jij je weg binnen (multidisciplinaire) projecten, waarbij je op de eerste plaats ondersteunend bent aan de projectmanagers op administratief gebied. Je ondersteunt hen bij het sturen en beheersen van de projecten, door het monitoren van de projectvoortgang op het gebied van tijd, geld, informatie en organisatie. Deze informatie communiceer je aan alle projectbetrokkenen in en rondom het project. Daarnaast ga je actief meedenken over vraagstukken ter verbetering van de projectsturing. Als Medewerker Project Support krijg je alle kans om je te oriënteren en alle daarbij behorende technische facetten en uitdagingen. Je ondersteunt de projectmanagers bij b.v. de volgende taken:
• Het organiseren van vergaderingen;
• Het maken van offertes;
• Het maken van projectplannen;
• Het opstellen van een risicomatrix;
• Het opstellen van begrotingen;
• Opstellen financiële rapportage;
• Bewaking meer-, minderwerk;
• Bewaking van de projectplanning.
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken:
• Het beheren van de projectschijf;
• Kwaliteitsbeheerder voor het project;
 
Functie-eisen
De gedreven Medewerker Project Support die wij zoeken heeft een afgeronde HBO opleiding (MER, bedrijfskunde, technische opleiding of vergelijkbaar) en minimaal enkele jaren werkervaring. Je hebt affiniteit met projecten en techniek en bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren. Je hebt een proactieve instelling en weet op creatieve wijze invulling te geven aan praktische uitdagingen. Tevens ben je stressbestendig, servicegericht en weet je door goed te organiseren het overzicht te bewaren.

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30161150
Adviseur/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 21 Oct 2016 06:28:54 Z

FunctieAdviseurExpertiseWerkzaamhedenHSSE AdviseurStart: z.s.m.Duur van de opdracht: 3 maanden met optie tot verlengingAantal uur p/w: 40Locatie: RotterdamOpmerking: onze opdrachtgever werkt met het "bring your own device" principeIntroductieVoorkom jij dat de koude rillingen over onze rug lopen door onveilige situaties? Dan laten wij ons graag door jou adviseren!Optimale veiligheid, gezondheid en milieu. Op deze voorwaarden moeten de medewerkers absoluut kunnen rekenen in hun dagelijkse werkzaamheden voor ons bedrijfsonderdeel Warmte & Koude. Zij werken op cruciale warmtenetten, die dwars door de Randstad lopen en waar ieder risico moet worden uitgesloten. Jouw expertise komt dan ook als geroepen. In jouw rol werk je nauw samen met de businesspartner en kwaliteitscoördinator voor Warmte & Koude. En je bent een eersteklas coachende vraagbaak voor de medewerkers en managers. Het werkplezier straalt zo van je af, dat jouw adviezen worden verwelkomd én opgevolgd. Het mooie is dat je dit alles niet alleen hoeft te doen: je vormt een professionele tandem met een HSSE-collega.Je bent verantwoordelijk voor:· binnen het bedrijfsonderdeel zorgdragen voor perfecte uitvoering en bewustwording van HSSE-aspecten;· stimuleren en ondersteunen van collega’s bij het nemen van eigenaarschap op veiligheidskundig gebied;· formuleren en implementeren van operationeel HSSE-beleid;· zelfstandig oppakken van diverse HSSE-vraagstukken en ze voorzien van deskundige oplossingen;· delen van je diepgaande, actuele expertise, bijvoorbeeld op het gebied van werken met asbest.Uit te voeren werkzaamheden:· Opstellen en implementeren proces werken in besloten ruimten (kruipruimtes, werken in putten en sleuven)· Opstellen en implementeren proces werken in putten en sleuven (CROW 335)· Overleggen met projectleiders over voorbereiding en uitvoering projecten Stadsverwarming en Decentrale Opwekking warmte en koude (locatiebezoeken, uitzoeken VGM-vragen, toetser van “VGM-plannen Ontwerpfase”· Vraagbaak voor projectleiders en uitvoerders n.a.v. VGM-plannen en Veiligheidsrondgangen· Mede opstellen en overdragen kennis via toolboxen· Incident-onderzoekWat breng je mee?Jij geeft belangrijke adviezen met zóveel natuurlijk inlevingsvermogen, dat je niet als politieagent wordt gezien, maar als meedenkende collega. Je hebt een grote leercurve doorgemaakt en veel inhoudelijke kennis in huis. Daarbij sta je vooral bekend om je hands on-mentaliteit. Bovendien heb je:· afgeronde hbo- of wo-opleiding, aangevuld met bijvoorbeeld een HVK-opleiding;· op z’n minst 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare, veiligheidskundige rol;· bij voorkeur kennis van en ervaring met warmte/koude-installaties en –processen;· uitstekende communicatieve vaardigheden en je deelt graag je liefde voor het HSSE-vak;· een uiterst betrouwbare resultaatgerichtheid;· de collegiale instelling die past bij een echte teamplayer.Als HSSE-Adviseur werk jij voor de afdeling Warmte & Koude in Rotterdam: een afdeling die complexe en uitdagende projecten uitvoert in grote steden, zoals hartje Rotterdam en Den Haag. Je werkt in een groot team van ongeveer 10-12 fte, met veel deskundigheid waar je op terug kunt vallen. Je valt direct onder het Hoofd HSSE. Je krijgt veel vrijheid om je functie in te vullen en alle waardering voor de inhoudelijke expertise die jij met je meebrengt.Opleidingsniveau: Hogere Veiligheidskundige (HVK)Werkervaring: bij voorkeur ervaring met aannemers in de grond-, weg- en waterbouwsectorCompetentie: goed contact kunnen leggen, oplossingsgericht, in staat om veiligheidsregels naar praktijk te vertalen.Interesse? Reageer dan met je rece[...]Ontwerper/Oracle, Soa/Nederland - Utrecht

Thu, 20 Oct 2016 13:58:37 Z

Functie
Ontwerper

Expertise
Oracle, Soa

Werkzaamheden
Senior SOA/OSB Ontwerper

Senior Oracle SOA Suite / Oracle OSB ontwerper

Voor de digitalisering van de primaire processen van de Rechtspraak is een portfolio aan projecten bepaald in het kader van het programma Kwaliteit En Innovatie. Deze projecten realiseren samen het service georiënteerde landschap van INDOORS (Incrementele Doorontwikkeling Rechtspraak-Systemen). Hierbij maken wij gebruik van Oracle Fusion Middleware en Oracle Database.

Wij zijn op zoek naar een Senior ontwerper met een goede integratie / service / SOA kennis én kennis van service architectuur, patronen en WS-Security, die een van de Service Ontwikkel Teams (SOTs) komt versterken ten behoeve van het project KEI-Civiel op het gebied van Oracle Fusion Middleware. De bijdrage binnen het project bestaat uit het (technische) ontwerpen op basis van aangeleverde requirements.

Hoofdtaken:
· Het in samenspraak met ontwikkelaars/ontwerpers/architecten opstellen van (technische) ontwerpen op basis van aangeleverde requirements
· Afstemmen OSB inrichting met architect spir-it
· Het ontwerpen van (onderdelen van) services
· Het ontwerpen van (onderdelen van) schermen
· Vastlegging van de ontwerpen in Jira en Enterprise Architect
· Het overdragen van de kennis wat betreft operationeel beheer services

Kennis en Vaardigheden (dit zijn harde eisen!):
· HBO- of WO-niveau
· Ruime ervaring als ontwerper in een scrum/agile omgeving
· Min. 2 jaar ervaring met ontwerpen in een SOA omgeving
· Kennis en ervaring met datamodellering
· Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken, flexibel, pro-actief
· Sterke communicatieve vaardigheden
· Goede analytische vaardigheden
· Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
· Goed gevoel voor en ervaring in SOA architectuur

Wensen:
· Ervaring met Enterprise Architect (EA)
· Ervaring met Jira
· Kennis en ervaring met workflow systemen/concepten
· Kennis en ervaring met Oracle SOA Suite en Oracle OSB 11g
o Oracle WebService Manager (OWSM) is een pré
o Oracle Business Rule engine is een pré
o Oracle Adaptive Case Management (ACM) pré
· Kennis en ervaring met events (JMS, AQ)
· Kennis van verschillende webservice standaarden zoals WS-Security en WS-Addressing is een pré.
· Affiniteit en/of ervaring met Java, WebServices en XML

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 6 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-10-2016 aanleveren voor 14:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 27-10-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid/ Spir-it

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
10161837
Trainer/Nederland - Utrecht

Thu, 20 Oct 2016 11:45:26 Z

Functie
Trainer

Expertise


Werkzaamheden
opleiding/trainer GPS&DIVOS

Implementatie GPS & DIVOS Maatwerkzaken
Binnen de strafsectoren van de Rechtspraak worden de primaire systemen GPS en DIVOS geïmplementeerd voor Maatwerkzaken. Het landelijk project Implementatie GPS & DIVOS begeleidt de rechtbanken bij deze implementatie. Het landelijk project maakt daarbij gebruik van opleiders van het team Opleidingen van Spir-it.

Spir-it:
Het team Opleidingen van spir-it is verantwoordelijk voor kennisoverdracht aan gebruikers. De vormen van kennisoverdracht zijn gedefinieerd in de zgn. leerkanalen. Leerkanalen zijn diverse vormen van werkvormen. Denk aan werkinstructies, klassikale trainingen, QRC, instructiefilms en leren op de werkplek. Team Opleidingen ontwikkelt en beheert leerkanalen.
Deze leerkanalen worden ingezet bij producten die binnen spir-it worden ontwikkeld en/of beheerd, en bedrijfsspecifieke applicaties.

Omschrijving van de functie:
Het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van leerkanalen aan rechtspraakmedewerkers op locaties in het hele land, gericht op GPS & DIVOS en eventueel overige applicaties. Trainingen variëren zowel qua inhoud als qua deelnemers (van laag tot hoog, van jong tot oud). Trainers worden ook ingezet om workshops op locaties te faciliteren en participeren in het landelijk implementatieproject.
Aan het geven van trainingen gaat een inwerktraject vooraf, om inhoudelijk op het vereiste niveau te komen.

Functie-eisen:
· Minimaal HBO werk- en denkniveau
· Goede didactische vaardigheden
· Ervaring met het geven van trainingen
· Communicatief sterk
· Kunnen omgaan met weerstanden
· Medewerkers kunnen enthousiasmeren voor veranderingen
· Flexibel en stressbestendig
· Affiniteit met ICT-systemen
· Reizen maakt onderdeel uit van de functie
· Kennis van de bedrijfsprocessen en cultuur van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie is een vereiste.
· Kennis van GPS is een pre.
· Kennis van DIVOS is een pre.

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 6 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 27-10-2016 aanleveren voor 16:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 28-10-2016, 16:00 uur
Branche/Klant: Overheid/ Spir-it

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
10161836
Ontwerper/Webservices/Nederland - Gelderland

Thu, 20 Oct 2016 10:54:57 Z

Functie
Ontwerper

Expertise
Webservices

Werkzaamheden
Sr. Ontwerper Web-Java

Opdrachtomschrijving:
Functionele uitbreiding en onderhoud en beheer van het burgerportaal “MijnBelastingdienst.nl” (MBD).

MBD is momenteel vooral bekend als persoonlijk portaal naar de browser-based aangifte inkomstenbelasting. Het portaal wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid zodat steeds meer belastingzaken via het persoonlijk portaal kunnen plaatsvinden. Hiermee moet het voor de burger eenvoudiger worden om belastingzaken te regelen, en moet het de Belastingdienst een forse reductie in bijvoorbeeld het aantal telefonische contactmomenten opleveren.

Simpel gesteld is MBD het zichtbare deel, de user interface. Er wordt intensief samengewerkt met o.a. twee andere teams. MGA die zorgt voor het juiste klantbeeld (wat kan, mag of moet een specifieke gebruiker op een bepaald moment doen via het portaal) en OBA waarmee functioneel beheerders run-time portaal-functionaliteiten kunnen activeren of deactiveren.

Het is een boeiend en zeer zichtbaar project waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie (Rijkshuisstijl, Webstraat, Google Webtool Kit, Responsive Design), databases en koppelvlakken (DB2, XML, Webservices, EJB).
Ook performance en security zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijke aspecten.
In het project wordt bovendien veel aandacht besteed aan kwaliteit, onder anderen door middel van collegiale toetsing, unit testen, het gebruik van Sonar en SIG codekwaliteit metingen.

Hoofd activiteiten:
- Opstellen en onderhouden functioneel ontwerp;
- In SAFe verband bijdragen aan opstellen features en user stories;
- Indien nodig zaken oppakken die niet direct onder de functie vallen;
- Scrummaster

Businesskennis:
- Kennis van Aangifteprocessen is een pré;

Expertise:
- Aantoonbare ervaring als functioneel ontwerper;
- Ervaring met opstellen user stories en use cases;
- Kennis en ervaring met GIT/Jira;
- Kennis van concern- en domeinvoorschriften (MTHV’s);
- Kennis van cliënt en server componenten;
- Kennis van webservices;

Persoonlijke vaardigheden:
- Analytisch;
- Communicatief (gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren);
- Verantwoordelijkheid nemen (zich mede-eigenaar voelen van de applicatie);
- Teamspeler (in Scrum en SAFe verband);
- Flexibel (bereidheid om indien nodig zaken op te pakken die niet direct onder de functie vallen);
- Stress bestendig;
- Leergierig;

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 14 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Apeldoorn
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 24-10-2016 aanleveren voor 09:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 24-10-2016
Branche/Klant: Overheid/Belastingdienst

Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
14 maanden

Referentienr.
10161835
2e Lijn Support, Engineer/Active Directory, Itil, Mcsa, Osi, Tcp/ip/Nederland - Noord-Holland

Thu, 20 Oct 2016 10:21:50 Z

Functie
2e Lijn Support, Engineer

Expertise
Active Directory, Itil, Mcsa, Osi, Tcp/ip

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Tweede lijns support engineer.

Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: minimaal 6 maanden
Aantal uur per week: 38

Werkzaamheden:
- 2e lijns support , Loggen incidenten/service request;
- Troubleshooten tickets en zonodig escaleren;
- Dagelijkse taken uitvoeren (checken backups, nalopen checklists);
- Incidenteel ook in avonduren en/of het weekend beschikbaar zijn;
- Werkplekbeheer;
- Actieve deelname aan dagelijkse stand-up.

Profiel:
- In bezit van certificeringen en/of voldoende parate inhoudelijke kennis.
- Goede communicatieve vaardigheden.
- Engels; In het team wordt Nederlands gesproken evenals deels op de werkvloer. Voor een ander gedeelte van interne klanten is Engels echter de voertaal.
- Goede parate kennis van in ieder geval; TCP/IP , OSI, Active Directory beheer / MCSA , ITIL.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
6+ maanden

Referentienr.
30161147
Beveiligings Specialist, Consultant/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 20 Oct 2016 09:59:16 Z

FunctieBeveiligings Specialist, ConsultantExpertiseWerkzaamhedenMedior Consultant InformatiebeveiligingOmschrijving:Alle IB beveiligingsactiviteiten worden bij het COA gestructuureerd en gefaciliteerd vanuit de CISO Office. Om het team te versterken, is het COA op zoek naar een informatiebeveiliging consultant, die vanuit de CISO Office projecten en changes actief gaat faciliteren en adviseren op het gebied van IB requirements, IB risicoanalyse, PIA’s en IB oplossingen vanuit de kaders BIR en WBP. De uitdaging hierin is dat vanuit de projecten en changes het werk zoveel mogelijk zelf moeten worden gedaan door de medewerkers van die trajecten. De IB consultant borgt de kwaliteit, helpt trajecten om tot die kwaliteit te komen en zal in voorkomende gevallen workshops moeten leiden of faciliteren voor die trajecten. Daarnaast houdt de IB consultant overzicht van de afspraken en de realisatie ervan in de veelheid van de diverse trajecten. Controle van IB acceptatiecriteria en de verdere professionalisering van de borging van IB in het projectvoortbrengings- en changeproces behoren ook tot zijn verantwoordelijkheden. De gevraagde consultant heeft hierin aantoonbare ervaring. Ook op technisch gebied is de IB consultant voldoende onderlegd. In het faciliteren van de organisatie kan de IB consultant vanuit de CISO Office ondersteuning van ervaren collega’s verwachten.Profiel:De informatiebeveiliging consultant heeft het volgende profiel:· HBO/Academisch werk- en denkniveau;· Kennis en ervaring m.b.t.informatiebeveiliging, privacy, risico analyse, compliance, procesverbetering en de implementatie daarvan;· Kennis en ervaring m.b.t. BIR, ISO 27001/2 en WBP;· Kennis van infrastructuren en van security oplossingen;· Stevige en gewaardeerde gesprekspartner met overtuigingskracht voor projectleiders en gebruikers;· Organisatie sensitief (standvastig zijn, maar tevens in staat –binnen grenzen- mee te bewegen als de organisatie daar om vraagt en te durven zeggen waar het op staat);· Kunnen omgaan met weerstand;· Pragmatisch, zelfstandig werkzaam en initiatiefrijk;· Resultaatgericht;· Communicatief sterk;· Hands-on mentaliteit;· Gestructureerd en meerdere “dossiers” gelijktijdig kunnen beheren;· Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als IB consultant, met ervaring met het toepassen van beveiligingskaders als bijvoorbeeld BIR, BIG of ISO 27001/2;· Bekend met Privacy Impact Assessment (PIA) en Risk Assessment methodieken zoals, A&K en/of IRAM;· Ervaring met het leiden en faciliteren van workshops op bovenstaande gebieden;· Bekend met ITIL, PRINCE2 en SCRUM methode;· Ervaring met werken in projecten, business analyse en/of projectleiding is een zware pré;· CISM, CISSP en/of CISA certificering is een zware pré;· Technische certificering zoals bijvoorbeeld MCSE of CCNA is een pré.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 3 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: JaLocatie: RijswijkUren: max. 36 uur per week. 468 uurUurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: OnbekendSluitingsdatum van uw aanbieding: 25-10-2016 aanleveren voor 14:00 uur.Nominatiedatum Opdrachtgever: 26-10-2016, 12:00 uurBranche/Klant: Overheid/COARegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur3 maandenReferentienr.10161834[...]Analyst, Consultant/Nederland - Utrecht

Thu, 20 Oct 2016 06:41:53 Z

Functie
Analyst, Consultant

Expertise


Werkzaamheden
Consultant /Onderzoeker Digitaal Werken met Dossiers

Unit PPM:
De unit PPM draagt zorg voor de implementatie van IT projecten binnen spir-it en levert projectmanagers aan de klantenunits voor de realisatie van, veelal innovatieve, projecten. De unit is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement en portfoliomanagement.

Achtergrond vacature:
Voor een gedetailleerd onderzoek naar mogelijke IT oplossingen in een digitale werkomgeving met voornamelijk digitale dossiers zoekt Spir-it een consultant. De consultant neemt het voortouw in het onderzoek en heeft de beschikking over een team van architecten, ontwerpers en business vertegenwoordigers. Startpunt voor het onderzoek is een reeds opgeleverde gedetailleerde requirements analyse op het digitaal werken met dossiers. De consultant rond zijn opdracht af met een eindrapport van het onderzoek.

Taken Consultant:
De consultant rapporteert aan de projectleider. Hij/zij is specifiek verantwoordelijk voor:
· Uitvoering van het onderzoek
· Oplevering van een rapport met conclusies en aanbevelingen
· Afstemming en samenwerking met stakeholders gedurende het onderzoek

Eisen:
Ervaring met onderzoeksopdrachten
· Uitvoeren van onderzoek bij organisaties naar producten en oplossingen in de wereld van ‘digitale dossiers’
· Ervaring met veranderen naar digitale werkomgevingen
· Ervaring met complexe projecten en vraagstukken

Zakelijke vaardigheden:
· Sterke analytische vaardigheden
· Beschikt over organisatiesensitiviteit en heeft ervaring met stakeholdermanagement;
· Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak;
· Ervaring bij een overheidsinstanties
· Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
· Nauwkeurig;
· Stressbestendig;
· Flexibel;
· Een hoog conceptueel denkniveau, kunnen verbinden met praktisch handelen.

Wensen:
· Kennis en ervaring met openbare orde en veiligheid is een pré
· Ervaring met het werken met complexe digitale dossiers is een pré

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 3 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 21-10-2016 aanleveren voor 14:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 24-10-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid/ Spir-it

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
10161833
Specialist/Oracle/Nederland - Utrecht

Thu, 20 Oct 2016 06:40:43 Z

Functie
Specialist

Expertise
Oracle

Werkzaamheden
Oracle Virtual Directory specialist

Voor de digitalisering van de primaire processen van de Rechtspraak is een portfolio aan projecten bepaald in het kader van het programma Kwaliteit En Innovatie (KEI). Deze projecten realiseren samen het service georiënteerde landschap. Hierbij maken wij gebruik van verscheidene Oracle producten zoals SOA Suite, BPM Suite, ADF, WebCenter Content (WCC), Oracle Virtual Directory (OVD) en Oracle Database.

Wij zijn op zoek naar een OVD specialist die de organisatie komt versterken ten behoeve van het programma KEI. De bijdrage binnen het project bestaat uit (her)inrichten van OVD binnen onze omgeving en het analyseren van de huidige performance problemen. Werkzaamheden vinden plaats in Agile/Scrum DevOps-team.

Hoofdtaken:
- Opstellen plan voor (her)inrichting van OVD in onze omgeving
- Doorvoeren van verbeteringen met nadruk op OVD n.a.v. de analyses

Kennis en Vaardigheden (dit zijn harde eisen!):
- HBO- of WO-niveau
- Min. 4 jaar ervaring met OVD, bij voorkeur in combinatie met BPM Suite
- Ervaring met performance tuning van OVD
- Zelfstandig werken, flexibel, proactief
- Sterke communicatieve vaardigheden
- Goede analytische vaardigheden
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
- Ervaring in grote complexe omgevingen

Tools en Software
harde eisen:
- Goede kennis en aantoonbare ervaring met inrichten en tunen van OVD in combinatie met BPM Suite

Wensen:
- Kennis van en ervaring met WebLogic Server
- Kennis van en ervaring met BPM /ACM software ontwikkelen (waaronder Business Rules, Human Workflow)
- Ervaring met het werken in een scrumteam
- Kennis van de rechtspraak of justitie domein
- Kennis van 11g en 12c versies van de genoemde onderdelen

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 2 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Utrecht
Uren per week: 36 - 40 uur. Minder uur is echter ook bespreekbaar
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 21-10-2016 aanleveren voor 14:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 24-10-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid/ Spir-it

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
2 maanden

Referentienr.
10161832
Devops Engineer, Engineer/Agile, Angularjs, Css, Git, Html, Java, Java Script, Jenkins, Nolio, Scrum/Nederland - Noord-Holland

Thu, 20 Oct 2016 06:00:34 Z

Functie
Devops Engineer, Engineer

Expertise
Agile, Angularjs, Css, Git, Html, Java, Java Script, Jenkins, Nolio, Scrum

Werkzaamheden
Senior Full Stack Java Engineer - Tribe Fraude & Cybersecurity

Start: 2 november 2016
Aantal uur p/w: 36
Locatie: Amsterdam

Ervaren Full Stack Java Engineer met ervaring in het werken in een Agile/scrum en continuous delivery omgeving. Je gaat samen met je scrum team software ontwikkelen voor onze opdrachtgever. Je hebt ervaring met ontwikkelen van web applicaties en volgt de ontwikkelingen in de markt. Je bent enthousiast en altijd actief op zoek naar improvements.

Werken volgens de nieuwste methoden
In de functie van Java Development Engineer ben je werkzaam binnen een squad (team). Squads zijn teams bestaande uit Development/Operations engineers en Customer Journey Experts, die het ontwikkelen en beheren van 1 tot meerdere applicaties tot doel hebben.
Je gaat werken in het Security domein in teams die de applicaties beheren en ontwikkelen die zorg dragen voor de login- en toestemmingfunctionaliteit van de online omgevingen. Jij hebt in je functie dan ook directe invloed op de tevredenheid onder klanten van onze opdrachtgever en vanzelfsprekend wordt er van jou verwacht dat je in al je werkzaamheden het klantbelang voorop stelt.

Als Development Engineer richt jij je voornamelijk op het bouwen en testen van applicaties. Je werk als Development Engineer is zeer afwisselend, maar tot jouw belangrijkste taken/aandachtsgebieden behoren onder meer:
· Refinen van de product backlog samen met het team en de Product Owner
· Het ontwerpen en bouwen van software
· Ervaring met het ontwerpen en bouwen van API’s
· Ontwikkelen en uitvoeren van (geautomatiseerde) test cases
· Analyseren en oplossen van bugs en defects

Jouw profiel
· Minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van JAVA Enterprise applicaties
· Aantoonbare affiniteit met IT security en beheersing van bijvoorbeeld de OWASP top 10 kwetsbaarheden.
· Aantoonbare ervaring met Spring, HTML, CSS, Javascript en bij voorkeur AngularJS/Polymer
· Leergierig, ambitieus, vooruitstrevend
· Communicatief sterk, teamplayer
· Kennis en ervaring met agile/scrum methodieken en DevOps
· Kennis van Continuous Delivery werkwijze en tooling (bijvoorbeeld Jenkins, Nolio, Nexus, Sonar, Git, test automation tooling)

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Kosten VOG zijn voor eigen rekening.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
02-11-2016

Duur
1 weken

Referentienr.
30161146
Auditor/Nederland - Friesland

Wed, 19 Oct 2016 13:41:18 Z

Functie
Auditor

Expertise


Werkzaamheden
Senior Auditor

Startdatum: oktober 2016
Einddatum: 12 maanden na startdatum
Aantal uren per week: 36 uur
Functieniveau: Senior
Opleidingsniveau: WO werk- en denkniveau
Standplaats: Leeuwarden

Vaardigheden/ervaring
- Kennis van de planning- en controlcyclus bij de overheid;
- Kennis van het auditbeleid bij de overheid;
- Kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden- en technieken en vaardigheid in
het toepassen hiervan in standaard- en maatwerkaudits;
- Kennis van de regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van
overheidsauditing;
- Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen;
- Vaardigheid in het adviseren van het management inzake onderzoeksbevindingen;
- Vaardigheden in het presenteren van onderzoeksbevindingen in rapporten, in
zowel vakinhoudelijke als organisatorisch/bestuurlijk begrijpelijke termen;
- Ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, bij voorkeur bij de overheid
(3-5 jaar);
- Beheerst het auditvak in brede zin.

Aanvullend op het functieprofiel zijn de volgende functie-eisen:
- De kandidaat heeft kennis van de auditmethodiek bij de rijksoverheid en van comptabele
regelgeving
- Het is een pre als de kandidaat werkervaring in de rijksoverheid heeft opgedaan
- Het is wenselijk dat de woon-werkafstand niet langer dan 60 minuten is

Werk- en denkniveau
Aantoonbare WO denk- en werkniveau

Opleidingsrichting/vakkennis
Relevante afgeronde, academische opleiding, afgestudeerd voor registeraccountant en
ingeschreven in enig auditregister (post master accountancy), IT-auditor (post master IT
auditing) of operational auditor (post master operational auditing)

Competenties
Innovatief handelen
Motiveren
Netwerkvaardigheid
Omgevingsbewust
Oordeelsvorming
Overtuigingskracht
Sensitiviteit (organisatie)

Extra aanvulling op de competenties:
Positief kritisch beoordelingsvermogen
Vaktechnische professionaliteit
Politieke sensitiviteit
Resultaatgericht
Communicatieve vaardigheden

Extra aanvullingen:
- Affiniteit met ICT
- Aantoonbare ervaring met en kennis van wettelijke controletaak
- Ervaring met procesgericht onderzoek heeft de voorkeur
- RA en/ of RO heeft de voorkeur

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk maandag 24 oktober 2016 voor 10.00 uur
- je CV toegespitst op de vacature
- je motivatie
- je uurtarief inclusief reis- en eventuele verblijfkosten, eventuele parkeerkosten, exclusief
BTW.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Friesland

Startdatum
19-10-2016

Duur
12 maanden

Referentienr.
92160254
Planner/Nederland - Gelderland

Wed, 19 Oct 2016 13:23:11 Z

Functie
Planner

Expertise


Werkzaamheden
Capaciteitsplanner

Start: 14 november 2016
Einddatum: 31 maart 2016
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Doetinchem

Jij vertaalt het tactisch plan naar jouw Netcare rayon naar een capaciteitsplan voor 2 tot 12 weken vooruit. Dit is op basis van alle activiteiten van de ketens (Grootverbruik (GV), Reconstructie & Netten (R&N), Instandhouding & Storingen (I&S) en Kleinverbruik (KV)). Het capaciteitsplan stem je af met de teamleiders en deel je met de operationeel planner (scope 0-2 weken), de uitvoeringcoördinator, de uitvoerders en de aannemer.

Je bewaakt en stuurt erop dat de afgesproken planning wordt nagekomen en adviseert het management over de voortgang, de mogelijke knelpunten én komt met voorstellen ten aanzien van kansen en knelpunten.

Je analyseert en doet voorstellen ter verbetering van de nauwkeurigheid van de planning t.a.v. de effectieve inzet van monteurs en uitvoerders. Afstemming met andere capaciteitsplanners in het land hoort hierbij.

Je bent in het rayon de spin in het web, nauw samenwerken, mensen overtuigen, beïnvloeden, meenemen in de fase waar we als planningsorganisatie momenteel staan maakt of je succesvol gaat zijn in deze rol. De eigenschappen die daar voor nodig zijn moeten van nature bij je aanwezig zijn. Daarnaast is de samenwerking en het spel dat je speelt met de Portfolio planner (Activiteitenportaal) en de Tactisch planner (BBU) een belangrijk onderdeel van je rol.

De planningsorganisatie is nog volop in ontwikkeling en in opbouw. Dit betekent dat niet altijd alles vooraf helemaal is uitgedacht. Om die reden is het belangrijk dat je gedijt bij een zeer zelfstandige functie met de mogelijkheid mee te denken in het verder opbouwen en neerzetten van de rol in het rayon.

Functie-eisen
Je bent een ervaren planner. Je bent voortdurend  kritisch op de capaciteit versus het werk aanbod. Je bent sterk gericht op verbeteren van resultaten, je denkt in kansen en laat een proactieve houding zien, je neemt verantwoordelijkheid en geeft het ook. Je bent analytisch en bent in staat om sterk effectief te communiceren.
Ook heb je:
hbo werk- en denkniveau;
minimaal 3 jaar relevante werkervaring, in een vergelijkbare functie;
ervaring met MS Office (Excel en Powerpoint);
kennis van capaciteitsplanning systemen;
ervaring met operationele capaciteitsplanning;
kennis van de productieprocessen en de uitvoeringsorganisatie is een pre.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor maandag 24 oktober 15:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
14-11-2016

Duur
4+ maanden

Referentienr.
30161145
Applicatie Beheerder/Nederland - Utrecht

Wed, 19 Oct 2016 10:58:17 Z

FunctieApplicatie BeheerderExpertiseWerkzaamhedenMedior Applicatie BeheerderWie zijn wij:Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Ruim 500 collega’s zorgen er voor dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Met een compleet vernieuwd en nog volop vernieuwend technologisch arsenaal geeft spir-it vorm aan de strategische ICT-behoefte van de Rechtspraak in het programma Kwaliteit En Innovatie (KEI). Hiermee neemt spir-it een koppositie in binnen de gehele overheid, waarbij nieuwe ontwikkelingen blijven ontstaan. Het team Bedrijfsondersteuning is verantwoordelijk voor het in stand houden, wijzigen en verbeteren van het omvangrijke applicatie- en dienstenportfolio welke de algemene bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie ondersteunt.Denk hierbij aan correctief en adaptief beheer, onderhoud en implementatie van de applicatiearchitectuur, participeren in vernieuwingsprojecten en advisering en uitvoering geven aan lifecyclemanagement. Uitstekende service, waardevol advies over de juiste keuze en optimaal gebruik van maatwerk- en standaardapplicaties die worden gebruikt binnen de Rechtspraak, zijn hierbij de uitgangspunten.Het portfolio bestaat uit een grote diversiteit aan applicaties en diensten, waaronder: ICT-werkplek, Digitale zittingszaal, planningstools, kantoorautomatisering (zoals MS-Office), schrijfhulp en vele andere bedrijfsondersteunende toepassingen. Binnen Bedrijfsondersteuning werken Service Delivery Managers en een subteam van applicatiebeheerders, het zogenoemde OBT (Operationeel Beheer Team).Wat zoeken wij:Wij zoeken voor het OBT een Medior Applicatiebeheerder met veel aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder en een duidelijke visie op applicatiebeheer. Jij doet meer dan alleen het standaard oppakken en afhandelen van incidenten, je herkent trends in de binnenkomende incidenten waarvoor je een structurele oplossing realiseert via de hiervoor ingerichte ITIL-processen (zoals probleem- en wijzigingsbeheer). Je bent bekend met standaard projectmanagementaanpakken en in staat om kleinere projecten te leiden.Wat ga je doen:Je gaat een bijdrage leveren aan de bedrijfszekere levering van ICT-diensten, conform de hiervoor in de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) vastgelegde afspraken. Dit doe je, onder andere, door de volgende taken uit te voeren:- Zelf oplossen van storingen in applicaties en diensten;- Bewaken van de afhandeling van incidenten in applicaties en diensten door anderen;- Zorgdragen voor de correcte en tijdige uitvoering van probleem- en wijzigingsbeheer;- Het beheren van applicatieversies/releases en verantwoordelijkheid dragen voor softwaredistributie;- Nieuwe applicaties en diensten namens OBT in beheer nemen;- Het bijdragen aan het onderhoud van standaards en werkprocedures;- Het toezien op de bedrijfszekere werking en het beheren van de kwaliteit van operationele applicaties.Wat vragen wij:Je beschikt over:- HBO-werk en denkniveau;- kennis van en ruime ervaring met applicatiebeheer en servicemanagement;- kennis van en ervaring met Microsoft Windows, de Microsoft Office applicaties en de ICT Netwerkstructuur;- ruime kennis van en ervaring met werken met ITIL is vereist, kennis [...]User Experience Specialist/Api, Gui, Scrum, Sdk/Nederland - Zuid-Holland

Wed, 19 Oct 2016 09:20:53 Z

Functie
User Experience Specialist

Expertise
Api, Gui, Scrum, Sdk

Werkzaamheden
For our international client in Rijswijk (ZH) we are looking for a Junior UX Specialist.

Location: Rijswijk (ZH)
Start: 1-11-2016
End: 31-10-2017
40 hrs./week

The PetroSigns platform combines subsurface modelling capabilities to help teams optimize both field development and hydrocarbon recovery. In order to take the best field development decisions, we need to understand the uncertainties and represent these in the modelling process.
PetroSigns supports the integrated workflows that are key for sharing knowledge between technical disciplines and jointly optimize field development plans while managing uncertainty.
One of the projects in the PetroSigns development effort is to combine and extend two commercial software packages, such that they behave as an integrated tool, with a maximally aligned user experience.

Soft Skills and Experience General Position Definition:
We are looking for a junior UX specialist, who can help improve and optimize the user experience when using the integrated static-dynamic modelling workflows in PetroSigns. The UX specialist will be working in the PetroSigns Integration (PSI) team, focusing on improving the GUI and user experience of the individual components, to the extent these can be adjusted through the applications SDK and API, as well as helping to design and improve the overall user interface of the integrated product.

Key Responsibilities:
• Continuously evaluate and recommend improvement to workflows and GUI components in PetroSigns.
• Work closely with Product Manager and Subject Matter Experts to help translated user requirement into optimal system and user interface behavior.
• Find ways to optimally combine multiple tools into a single, integrated, simulation and project execution platform.
• Contribute to planning/SCRUM discussions within the PSI team.

Additional Job Details Skills and competencies:
• At least one year of UI/UX design experience.
• Clear sense of design aesthetics, and an innate proclivity toward simplification over complication.
• Excellent team player, with energy and enthusiasm to help build a cutting-edge, highly innovative integrated software platform.
• Desire to continually learn and apply new UI/UX design techniques.
• Experience with the Agile/SCRUM software development process.
• Effective communication, organization, and time-management skills.
• Degree or training in Business, Design, Marketing, Psychology or related field, or equivalent combination of education and experience.

Interested? Send us your English CV, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
01-11-2016

Duur
12 maanden

Referentienr.
30161143
Ontwikkelaar/Hippo/Nederland - Noord-Holland

Wed, 19 Oct 2016 09:13:06 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Hippo

Werkzaamheden
Senior Hippo Ontwikkelaar

Beschrijving werkzaamheden:
Als Hippo ontwikkelaar ontwikkelt u mee aan de websites van de klant.
Als Hippo-ontwikkelaar bent u verantwoordelijk voor:
 Het helpen invullen van het technisch ontwerp door ontwerpoplossingen aan te dragen
 Het bouwen en unit testen van de programmatuur
 Eventueel het reviewen van programmatuur van anderen
 Het beknopt documenteren van de programmatuur t.b.v. beheer
 Ondersteunen bij overdracht naar functioneel en technisch beheer
 Opleiden van teamleden in het ontwikkelen van Hippo sites

Eisen m.b.t. kennis en expertise (knock-out):
 HBO werk- en denkniveau
 Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten
 Minimaal 3 jaar werkervaring als Hippo ontwikkelaar
 Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen in Java
 Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van web services
 Minimaal 1 jaar ervaring met beveiligingsrichtlijnen zoals de OWASP top 10 en/of de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC. Licht dit toe in de motivatiebrief.
 Minimaal 2 jaar ervaring met Maven, MySQL, Tomcat, SVN en Jenkins

Wensen m.b.t. kennis en expertise:
 Kennis van en ervaring met Spring is een pre
 Kennis van en ervaring met Nexus of Artifactory is een pre

Eisen aan competenties:
 Kwaliteiten om in teamverband te opereren
 Communicatief vaardig
 Zelfstandig kunnen functioneren
 Coaching/training vaardigheden
 Flexibele en meedenkende houding
 Resultaatgericht
 Pragmatisch en oplossingsgericht
 Proactieve werkhouding
 Analytisch vaardig
 Nauwkeurig en kritisch
 Stressbestendig

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 1,5 maand
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Diemen
Uren per week: 40 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 03-11-2016 tussen 14:00 - 17:00 uur
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-10-2016 aanleveren voor 12:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 31-10-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
1,5 maanden

Referentienr.
10161828
Tester/Agile/Nederland - Noord-Holland

Wed, 19 Oct 2016 09:13:00 Z

Functie
Tester

Expertise
Agile

Werkzaamheden
Agile Tester

Beschrijving werkzaamheden:
Als Agile tester ontwikkelt u mee aan de websites van de klant door de ontwikkelde functies op – zoveel mogelijk – geautomatiseerde wijze te testen, daarbij voortbordurende op de reeds ingezette data-driven testmethodiek.
Als tester bent u verantwoordelijk voor:
 Het opstellen van testscripts
 Het uitvoeren van tests
 Het begeleiden van gebruikersacceptatietesten door medewerkers van de klant
 Het interpreteren van en rapporteren over testresultaten
 Het actief meedenken over het verbeteren van de eindproducten

Eisen m.b.t. kennis en expertise (knock-out):
 HBO werk- en denkniveau
 Minimaal 3 jaar ervaring of 2 projecten ervaring met agile ontwikkeltrajecten
met Agile/Scrum ontwikkeltrajecten
 Minimaal 3 jaar ervaring als tester van websites
 Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van geautomatiseerde testscripts (toon aan middels minimaal 3 jaar werkervaring in CV en/of motivatie)
 Minimaal 2 jaar ervaring met Selenium Webdriver, Java en CSS
 TMAP- of ISTQB-certificering

Wensen m.b.t. kennis en expertise:
 Kennis van en ervaring met beveiligingsrichtlijnen, zoals de OWASP top 10 en/of de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het NCSC, is een pre
 Kennis van en ervaring met Hippo is een pre
 Kennis en ervaring device onafhankelijk testen

Eisen aan competenties:
 Kwaliteiten om in teamverband te opereren
 Communicatief vaardig
 Zelfstandig kunnen functioneren
 Flexibele en meedenkende houding
 Resultaatgericht
 Pragmatisch en oplossingsgericht
 Proactieve werkhouding
 Analytisch vaardig
 Nauwkeurig en kritisch
 Stressbestendig

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 1,5 maand
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: Diemen
Uren per week: 40 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 03-11-2016 tussen 14:00 - 17:00 uur
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-10-2016 aanleveren voor 12:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 31-10-2016, 12:00 uur
Branche/Klant: Overheid

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
Z.s.m

Duur
1,5 maanden

Referentienr.
10161827
Software Ontwikkelaar/C#.Net, C++, Git, Linux, Ms .Net, Ms Sql Server, Scrum, Sql, Xml/Nederland - Zuid-Holland

Wed, 19 Oct 2016 09:02:32 Z

Functie
Software Ontwikkelaar

Expertise
C#.Net, C++, Git, Linux, Ms .Net, Ms Sql Server, Scrum, Sql, Xml

Werkzaamheden
For our international client in Rijswijk (ZH) we are looking for an all-round developer.

Location: Rijswijk (ZH)
Start: 1-11-2016
End: 31-10-2017
40 hrs./week

The PetroSigns platform combines subsurface modelling capabilities to help teams optimize both field development and hydrocarbon recovery. In order to take the best field development decisions, we need to understand the uncertainties and represent these in the modelling process.

PetroSigns supports the integrated workflows that are key for sharing knowledge between technical disciplines and jointly optimize field development plans while managing uncertainty. One of the projects in the PetroSigns development effort is to combine and extend two commercial software packages, such that they behave as an integrated tool, with a maximally aligned user experience.

Soft Skills and Experience Key Responsibilities:
• Effectively and enthusiastically participate in executing the work program (backlog) of the PSI team.
• Help in refining and planning relevant user stories (product backlog items), as part of the SCRUM development process
• Work effectively in a complex, large and diverse code base, using two different SDKs to build robust software components.
• Work effectively in a medium/large SCRUM team; build effective relations with external stakeholders and tool/domain experts.

Additional Job Details Skills and competencies:
• 5+ year experience with DotNet Framework and OO programming.
• Expertise in development languages: C#/C++, Java, XML, SQL, Windows, Linux and .Net.
• Experience with database technology (MS SQL Server, MongoDB).
• Experience with GUI development frameworks (WPF, WinForms, HTML5).
• Advanced knowledge of software development methodologies (e.g., Agile/SCRUM, ATDD).
• Knowledge in industry best practices in development.
• Knowledge in using and developing applicable tool sets (VSTS, GIT, TeamCity,…).
• Ability to work well with internal and external technology stakeholders and resources.
• Ability to complete complex bug fixes.
• Good oral and written communications skills.

Interested? Send us your English CV, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
01-11-2016

Duur
12 maanden

Referentienr.
30161141
Coach/Agile, Ansible, Bash Shell, C++, Puppet, Python/Nederland - Noord-Holland

Wed, 19 Oct 2016 09:00:56 Z

FunctieCoachExpertiseAgile, Ansible, Bash Shell, C++, Puppet, PythonWerkzaamhedenAgile coachStart: 8 November 2016End date: 1 May 2017Hours per week: 32-40Locatie: AmsterdamNOTEThis is a ongoing applicationThe jobYou are a convincing and energizing Agile Coach who is passionate about communication, group dynamics and coaching. You are not afraid to raise issues and continuously drive behavioral change.You attend and support DevOps ceremonies such as sprint planning and retrospectives and provide coaching for squad members, Product Owners and IT Area Leads. You are broadly recognized as a role model in the DevOps way of working and through your commitment and integrity you are a trusted advisor for everyone around you.You create a work environment with focus on continuous improvement and broad collaboration, where the common goal is twofold: delivering reliable infrastructure services to the consumer, and becoming a high performing agile organization.What you do (Capabilities)1. Facilitate adoption of and improvements in the DevOps way of working within squads and IT Areasa. Introduce DevOps way of working and rituals to squads and IT Infra Areas (e.g., through boot camps, workshops, trainings and 1-on-1 coaching)b. Support the setup of rituals and tools for squadsi. Rituals like market place, sprint planning and retrospectivesii. Tools like visual management, maturity KPIs and Obeya roomsc. Continuously assess the maturity of squads along a standard DevOps maturity model, in order to close critical gaps and drive continuous improvementd. Produce and maintain training and workshop materials, and document best practices for Infra NL2. Support squads in achieving their missiona. Ensure key roles are familiar with their responsibilities and most important concepts – e.g. servant leadership for IT Area Leads, DoD and DoR for Product Ownersb. Help squads refine their mission and translate it into implementable epics and user storiesc. Support the definition of specific roles, responsibilities and deliverables within squads3. Drive broad collaboration and alignment between squads and their stakeholdersa. Facilitate close alignment and ensure regular touchpoints across squads (e.g., PO alignment, marketplace) while coaching POs and Scrum Masters to take over such facilitation tasksb. Organize knowledge exchange across squads and IT Areasc. Coach squads, and particularly POs to build a regular dialogue with their consumersd. Guide problem-solving sessions to help the squads remove impedimentsCompetencies – Skills1. Deep knowledge in DevOps and agile methodologiesa. Mastery of the Scrum methodology (e.g. backlog and spring planning, review and marketplace)b. Expertise in Lean practices (e.g., waste identification, value-stream mapping, visual management)c. Expertise in DevOps way of working (e.g., continuous delivery, cross-functional team set-ups, development of cross-skilled squad members)d. Creative problem solving and ability to remove impediments in non-obvious wayse. Experience with working in high-performing agile or DevOps teams2. Broad understanding of technologies and consumer needsa. Working understanding of consumer context and needsb. High level knowledge across stack, technologies and ecosystems3. High level knowledge of coding or scripting languages and automation toolinga. Experience in coding or scripting tools li[...]Projectondersteuner/Nederland - Utrecht

Wed, 19 Oct 2016 08:46:30 Z

FunctieProjectondersteunerExpertiseWerkzaamhedenPMOOmschrijving:De klant en het ministerie van EZ wenst een groter bereik te realiseren voor de informatie die aanwezig is op het digitale ondernemersplein. Dit wil zij doen door de huidige informatie aan te bieden via verschillende overheidswebsites, zoals die van de klant, Belastingdienst, CBS, RVO etc.Hiertoe wordt gestart met het uitvoeren van een pilot waarbij de informatie op de site van de klant getoond gaat worden.Wat ga je doen:Taken:• Opstellen van projectplanningen binnen een Agile werkomgeving• Begeleiden en inrichten governance• Managen van projectbudgetten• Bewaken van relaties met andere projecten• Voorbereiden van stuurgroepen;• Managen van actie, risico en issue lijsten;• Ondersteunen van de product owner bij het samenstellen van de backlog• Opstellen van projectrapportagesWat vragen wij:Het project heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van projectmanagement. Hiertoe zoekt het een medior projectofficer die in staat is zelfstandig plannen te maken en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken.Eisen:- kennis van PMO- een opleiding op het gebied van Beleid, Organisatie- Communicatiewetenschappen- in het bezit van PRINCE2 en P3O- kennis van Agile werken- kennis van Resourcemanagement- Aantoonbare ervaring met Projectmanagement en PMO binnen overheid en bedrijfsleven- Aantoonbare ervaring met werken met grote IT programma's/projecten- Aantoonbare ervaring met bewaken van relaties met andere projecten en begeleiden van projecten vanuit een governance structuur- Aantoonbare ervaring ervaring met het opmaken en managen van projectbudgetten,rapportages en logs- Aantoonbare ervaring met een ondernemersgerichte organisatieCompetenties:- CommunicerenDe kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.- FlexibiliteitDe kandidaat past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.- OverzichtDe kandidaat overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens,opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan ditinzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.- Plannen en organiserenDe kandidaat vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.- ResultaatgerichtDe kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 12 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: JaLocatie: UtrechtUren per week: 40 uurUurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: 02-11-2016 tussen 09:30 - 13:00 uurSluitingsdatum van uw aanbieding: 26-10-2016 aanleveren voor 17:00 uur.Nominatiedatum Opdrachtgever: 27-10-2016, 17:00 uurBranche/Klant: OverheidRegioNederland - UtrechtStartdatumZ.s.m.Duur12 maandenReferentienr.10161826[...]Projectmanager/Vmware/Nederland - Noord-Brabant

Wed, 19 Oct 2016 06:13:56 Z

Functie
Projectmanager

Expertise
Vmware

Werkzaamheden
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een Projectmanager Mobile Device Management.
Locatie: Omgeving Den Bosch
Start: z.s.m.
Duur: 3 maanden +
40 uur/week

Als projectmanager bestaan je werkzaamheden uit het:
· Inventariseren van requirements, architectuur, scope, budget en doorlooptijd
· Organiseren en leidinggeven aan het projectteam
· Rapporteren aan opdrachtgever, stuurgroep
· Managen van uitvoering, risico’s en evaluatie van het project

Je hebt bij voorkeur ervaring met:
· Mobile device management oplossingen (VMware Airwatch),
· Apple devices en tools zoals DEP, VPP, Apple Classroom,
· De integratie van mobile devices met bestaande Onderwijsmiddelen

Je maakt afspraken over:
· inrichting beheer
· opleiding gebruikers, technisch en functioneel beheerders
· overdracht van je project naar de beheerorganisatie

Een pré is iemand die ervaring/affiniteit heeft met (speciaal) Onderwijs

Interesse? Stuur ons je CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
30161140
Business Analist, Informatie Analist/Data Modeling, Enterprise Architect/Nederland - Noord-Holland

Tue, 18 Oct 2016 15:21:25 Z

Functie
Business Analist, Informatie Analist

Expertise
Data Modeling, Enterprise Architect

Werkzaamheden
Senior Business-/informatieanalist.

- Startdatum zsm
- Duur: tot eind december 2016 (waarschijnlijk met een optie op verlenging)
- Aantal uur: 40 uur in de week
- Locatie: Amsterdam
- Tarief rond de 90 euro per uur (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW).

Omschrijving
Voor een internationale opdrachtgever die zich bezighoudt met de clearing & settlement van Complexe Financiële producten, zijn wij opzoek naar een Senior Business-/Informatieanalist.
Functie eisen
· HBO/ WO werk- en denkniveau
· Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Business-/Informatie Analist
· Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als Functioneel-/Technisch Ontwerper
· Ruime ervaring in het opstellen van requirements documenten en Functionele/Technische ontwerpen
o Datamodellen
o Interfaces
o GUI (screen flow diagrammen en schermontwerpen)
o UML ontwerpen (of soortgelijke ontwerpen)
· Ervaring binnen de effectenbranche
· Ervaring met Enterprise Architect of soortgelijke tooling is een pré
· Vloeiend in Engels, zowel mondeling als schriftelijk
· Zeer goede communicatievaardigheden

Screening maakt onderdeel uit van de procedure.

Geldige VOG verklaring van de kandidaat dient aangetoond te worden.

Interesse? Mail dan voor 20 oktober 12:00 uur je recente CV, motivatie (Must! Toegespitst op de aanvraag), persoonsomschrijving, beschikbaarheid (vakantieplanning) en het uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
18-10-2016

Duur
maanden

Referentienr.
30161139
Ontwikkelaar/Oracle/Nederland - Utrecht

Tue, 18 Oct 2016 13:20:48 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseOracleWerkzaamhedenOracle SOA/OSB ontwikkelaar DevOpsVoor de digitalisering van de primaire processen van de Rechtspraak is een portfolio aan projecten bepaald in het kader van het programma Kwaliteit En Innovatie (KEI). Deze projecten realiseren samen het service georiënteerde landschap. Hierbij maken wij gebruik van verscheidene Oracle producten zoals SOA Suite, BPM Suite, ADF, WebCenter Content (WCC) en Oracle Database.Wij zijn op zoek naar een SOA/OSB-ontwikkelaar met kennis van deployment die de organisatie komt versterken ten behoeve van het programma KEI. De bijdrage binnen het project bestaat uit het analyseren van (performance- en stabiliteits) problemen in Webservices in SOA/OSB of op andere onderdelen van de omgeving, oppakken van ontwikkelstraat brede verbeteringen met name op het gebied van deployment en het ontwikkelen van Services. Werkzaamheden vinden plaats in Agile/Scrum DevOps-team.Hoofdtaken:- Het analyseren van (met name performance- en stabiliteits) problemen in de omgeving met nadruk op Webservices in SOA/OSB en BPM processen- Doorvoeren van verbeteringen met nadruk op Webservices in SOA/OSB n.a.v. de analyses- Oppakken van ontwikkelstraat brede verbeteringen met name op het gebied van deployment- Het ontwerpen, bouwen en aanpassen van Webservices in SOA/OSB- Actieve bijdrage aan het refinementproces / maken vertaling van functionele wensen/eisen naar technische oplossingen Kennis en Vaardigheden (dit zijn harde eisen!):- HBO- of WO-niveau- Min. 4 jaar ervaring met systeemontwikkeling in een SOA Suite en OSB omgeving- Kennis van en ervaring met geautomatiseerd opleveren en testen- Zelfstandig werken, flexibel, proactief- Sterke communicatieve vaardigheden- Goede analytische vaardigheden- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal- Ervaring in grote complexe omgevingenTools en Software harde eisen: - Goede kennis en aantoonbare ervaring met ontwikkelen van SOA/OSB WebServices- Kennis van en ervaring met Automatische deployment (WLST, Maven, Ant, Nexus)- Kennis van en ervaring met performance tuning / stabiliteits verbeteringen op gebied van Oracle SOA/OSB/BPM- Kennis en ervaring met PL/SQL en SQL- Kennis van en ervaring met build servers (Jenkens en Bamboo)- Kennis van en ervaring met JMS (WLS JMS, OJMS, EMS, etc)Wensen:- Kennis van en ervaring met WebLogic Server en Coherence- Kennis van en ervaring met BPM /ACM software ontwikkelen (waaronder Business Rules, Human Workflow)- Kennis van en ervaring met delivery tool (XLdeploy)- Ervaring met het werken in een scrumteam- Kennis van de rechtspraak of justitie domein- Kennis van transactions( XA transactions en 2PC)- Kennis van OWSM - Kennis van monitoring en logging in een Oracle SOA architectuur- Kennis van 11g en 12c versies van de genoemde onderdelenBijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 2 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: JaLocatie: UtrechtUren per week: 36 - 40 uur Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: OnbekendSluitingsdatum van uw aanbieding: 21-10-2016 aanleveren voor 14:00 uur.Nominatiedatum Opdrachtgever: 24-10-2016, 12:00 uurBranche/Klant: Overheid/ Spir-itRegioNederland - UtrechtStartdatumZ.s.m.Duur2 maande[...]Ontwerper/Nederland - Utrecht

Tue, 18 Oct 2016 13:20:32 Z

FunctieOntwerperExpertiseWerkzaamhedenSenior OntwerperSpir-it (de Rechtspraak):Spir-it is de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, heeft goede kennis van de werkprocessen op de rechtbanken en gerechtshoven en biedt ICT-gebaseerde oplossingen. Het ontzorgen en het vergroten van de effectiviteit doen we door een vitale en optimale ICT-dienstverlening. Het dienstenportfolio van spir-it ontwikkelt zich en voorziet in de actuele behoefte van en (toekomstige) mogelijkheden voor de Rechtspraak, waarbij de kwaliteit en prijs concurrerend zijn.De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang, die de Rechtspraak toegankelijker maakt voor de rechtzoekenden en aansluit bij de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Daarvoor is het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. In verschillende deelprogramma’s wordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraak begrijpelijker kan worden gemaakt voor rechtzoekenden en hoe het werk voor rechters en hun medewerkers gemakkelijker en sneller kan worden. Binnen het programma KEI wordt ontwikkeld volgens de Agile/Scrum methode en er wordt gewerkt met Oracle/Java (backend) en Microsoft/Sharepoint (front-end) technologie.Het Agile ontwikkelteam (Scrum team) binnen het deelprogramma S2S (System to System; realisatie systeemkoppelingen met ketenpartners) heeft behoefte aan versterking; een senior ontwerper.Omschrijving van de functie:In een complexe omgeving met meerdere teams, die op een zelfde Service Oriented Architecture-landschap werken, is er behoefte aan een senior Ontwerper. Hoofdtaken:· Afstemmen van gewenste functionaliteit met product owner, business analist en ketenpartners· Product backlog refinement en user stories sprint ready maken· In samenspraak met architecten, ontwikkelaars en testers opstellen van (service)ontwerpen· Inzichtelijk maken van consequenties van (technische) ontwerpkeuzes voor de product owner· Bijdragen aan de analyse van bevindingen· Bijdragen aan impactanalyses· Overdragen van kennis aan operationeel beheer teamsFunctie-eisen:· Minimaal HBO werk- en denkniveau· Aantoonbare ervaring (tenminste 5 jaar) met het ontwerp van services in een complex SOA-landschap· Aantoonbare ervaring met het opstellen van servicecontracten, XML en XSDs· Aantoonbare ervaring in een complexe organisatie met meerdere ketenpartners en verschillende belangen· Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum werkwijze· Kennis van UML· Kennis van Enterprise Architect (EA) of een andere modelleringsapplicatie.· Praktijkervaring met JIRA of een andere backlog tool is een pré· Kennis van of gewerkt hebben met Confluence is een pré· Kennis van relationele databases en SQL· Goed in staat om een brug te slaan tussen de business en de techniek· Beschikt over een houding en gedrag met kernwoorden: transparantie, open communicatie en resultaatgerichtheid· Werken in complexe, geschaalde omgevingen met meerdere scrum teams· Communicatief sterk· Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken, flexibel, proactief· Analytisch sterk· Observerend en oplossend vermogen· Stressbestendig· Goede beheersing[...]Enterprise Architect/Nederland - Utrecht

Tue, 18 Oct 2016 10:14:55 Z

FunctieEnterprise ArchitectExpertiseWerkzaamheden2x Enterprise ArchitectOmschrijving opdracht:Door een grote hoeveel veranderingen die vanuit de wetgever worden ingegeven, hebben we op de korte termijn behoefte aan enterprise architect voor het programma klant Registers. Op basis van je architectuurkennis en -kunde weet je richting te geven aan oplossingen binnen het programma. Je kunt vanuit de architectuur het programma eenduidig afbakenen  waardoor afhankelijkheden met andere programma's geïdentificeerd en beheerst worden. Die andere programma's zijn legacy, klantbehoud en Online.  Een goede communicator die zijn verhaal overtuigend weet te brengen.Ter ondersteuning van de interne enterprise architecten zijn wij op korte termijn op zoek naar een enterprise architect die een stevige bijdrage levert aan het opzetten van de referentiearchitectuur. Deze referentie architectuur zal een basis vormen voor de inhoudelijke besturing van het programma en uiteindelijk een onderdeel gaan vormen van de referentiearchitectuur van de klant. Je moet in staat zijn om vanuit de referentie architectuur de  kaders & richtllijnen op te stellen voor projecten binnen het programma. Verder monitor je de wijze waarop de kaders & richtlijnen zijn geborgd binnen de project start architectuur (PSA).Eisen:- Een opleiding op het gebied van informatica.- In het bezit van Togaf certificering- Aantoonbare ervaring met Enterprise Architectuur in complexeomgevingen (als Enterprise Architect of Senior Architect)- Aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar) met concepten als: BPM, WFM,ECM, Document management, SOA, Identity Management, beveiliging en Privacy, Lean.- Aantoonbare ervaring (minimaal 3 jaar) met Togaf (framework) en DYA, Archimate(modelleringstaal), BIZZDesign, Overheidsreferentie architectuur - NORA- Aantoonbare ervaring met het vertalen van ambities enuitvoeringsvraagstukken in toepasbare architecturen en principes binnen een groteoverheidsomgeving (1000+ gebruikers).- Aantoonbare ervaring met digitale dienstverlening binnen het stelselvan basisregisters.- Aantoonbare ervaring als Enterprise Architect bij de Rijksoverheid en/ofZBO'sCompetenties:- OrganisatiesensitiviteitDe kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities enbelangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.- Plannen en organiserenDe kandidaat vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.- SamenwerkenDe kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.- ProjectmanagementKandidaat kan projectmatig werken.- OrganisatiesensitiviteitHeeft inzicht en is alert op (in) formeleverhoudingen, posities en belangentregenstellingenbinnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 6 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: JaLocatie: UtrechtUren per week: 40 uurUurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogel[...]Projectmanager/Nederland - Groningen

Tue, 18 Oct 2016 09:30:51 Z

FunctieProjectmanagerExpertiseWerkzaamhedenSenior ProjectmanagerOpdrachtomschrijving:Projectmanager voor project Facet. De Projectmanager is verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de verschillende releases van Facet, welke worden gefinancierd door verschillende beleidsopdrachten en onderhoud. Naast de software ook verantwoordelijk voor de Cloud-infrastructuur waar het systeem Facet op gehost wordt. Tevens verantwoordelijk voor de uitrol en implementatie van de wijzigingen in het onderwijsveld, waaronder VO, MBO en PO. Zitting in het externe Facet regie-overleg, waar overkoepelende sturing plaatsvindt op de verschillende opdrachten binnen Facet. Doelstelling:Besturen van het project Facet in al haar facetten: - Software ontwikkeling, infrastructuur en implementatie/uitrol - Planningen en mijlpalen - Budgetten - Managen van risico’s Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden:- Opleveren van de software in verschillende deel-releases binnen gestelde budget en tijdslijnen - Optuigen en in stand houden van een Cloud-infrastructuur - Optuigen en in stand houden van de beheerorganisatie - Opzetten en in stand houden van zelf-organiserende DevOps teams - Afstemming met de externe opdrachtgever (College voor Toetsen en Examens) en verschillende ketenpartners (Cito, Bureau ICE, software leveranciers, Cloud-leveranciers, partijen die SAAS-diensten leveren, etc.) - Aansturen van c.q. opdrachtgever voor extern bedrijf voor ontwikkeling en beheer van een deel van de examensoftware - Afstemming en coördineren van de ontwikkelingen met verschillende software leveranciers en ICT-dienstverleners in het VO, MBO en PO-onderwijsveld - Managen van de risico’s - Rapporteert over de voortgang naar Delivery Manager en Business Manager Vakmatige taken:Projectmanager:  Managen van complexe en extern-gerichte projecten  Plannen en budgetteren  Risicomanagement  Rapporteren Coördinerende / sturende taken:Sturende taken in de rol van project manager Contacten (intern/extern + aard van contacten):Externe klanten/leveranciers: - Externe opdrachtgever - Ketenpartners (toetsconstructeurs) - Software leveranciers in het VO, MBO en PO-veld - ICT-Dienstverleners in het PO-veld - Extern bedrijf voor - Cloud-leverancier voor de infrasctructuur - Overheids Data Center voor levering van infrastructurele diensten - SAAS-leverancier voor afhandeling inkomende en uitgaande berichten - Klankbordgroep van scholen in VO, MBO en PO-veld Eisen:- Kennis van projectmanagement - Prince2 Practitioner certificaat- Kennis van Agile ontwikkelmethodologie (Agile, Scrum, RUP) - Minimaal 8 jaar ervaring opgedaan in projecten als projectleider, scrummaster en Agile/Scrum coach - Kennis van DevOps - Minimaal 2 jaar ervaring in werken met DevOps teams - Kennis en minimaal 8 jaar ervaring van organisaties/business, ICT (software en infrastructuur) en de raakvlak tussen business en ICT - Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met projectmanagement - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als project manager in een complexe, dynamische en politiek-gevoelige omgeving - Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken in Agile ontwikkelomgevingen en projecten (Agile, Scru[...]Implementatie Coordinator, Implementatie Manager, Process Manager, Specialist/Nederland - Utrecht

Tue, 18 Oct 2016 07:53:04 Z

FunctieImplementatie Coordinator, Implementatie Manager, Process Manager, SpecialistExpertiseWerkzaamhedenProcesimplementatie SpecialistAchtergrond opdracht:De afdeling ICT & Contracten is verantwoordelijk voor IV regie, projectmanagement, applicatiebeheer en contractmanagement voor de klant. De afdeling is in transitie naar een nieuwe opzet, een beweging die we komend jaar verder vorm gaan geven. Een belangrijk onderdeel van de opzet van de afdeling is de inrichting van de processen en de aansluiting van onze processen op die van onze leveranciers en onze klanten. Binnen de afdeling is het team Technisch Applicatiebeheer een nieuw geformeerd team, en heeft de dienstverlening van een externe leverancier overgenomen. Dit team moet zijn draai nog vinden en dat vraagt in de komende maanden directe dagelijkse operationele leiding. TAB is het meest operationeel gerichte team binnen de afdeling en goed startpunt voor de benodigde procesinrichting. Opdrachtomschrijving:Je gaat processen opstarten. Processen bedenken en intypen kan iedereen, maar de specialist die wij zoeken weet hoe je zorgt dat het ook gaat werken. Jij kan als geen ander mensen activeren en motiveren om volgens de procesessen die je hebt gedocumenteerd, te werken. Je hebt coachende vermogens en zet die in om de betreffende procesmanagers in hun rol te brengen. Daarnaast heb je coördinerende of leidinggevende ervaring en ben je in staat een eigenwijs team op poten te zetten. Je bent een people-manager die mensen in hun rol kan brengen en je durft stevige beslissingen te nemen. De processen die je in ieder geval gaat uitwerken, zijn incident-, release- en changemanagement – en de aansluiting van de laatste twee processen op het projectproces. Je doet dit niet als solist maar met de procescoördinatoren en andere betrokkenen. De rol bestaat 50/50 uit team coördinatie en procesimplementatie. De eerste paar maanden ligt het gewicht vooral bij de coördinatie, later zal de focus naar procesimplementatie verschuiven. Doelstelling: Het leiden van het TAB team naar operationele zelfstandigheid;  Helderheid scheppen in taken en verantwoordelijkheden binnen dat Team en het realiseren van onderlinge achtervang.  Het beschrijven en optimaliseren van in ieder geval het incident, change en releasemanagementproces;  De implementatie van genoemde processen;  Het in hun rol brengen van de betreffende procesmanagers. Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden:1) De eerste maanden zal het accent vooral liggen op het stroomlijnen van de dagelijkse operatie van het TAB-team. Je bent verantwoordelijk voor de prioriteitstelling en voortgang van werk. 2) Je zorgt daarnaast voor een goede procesbeschrijving met een stevig draagvlak voor de afgesproken werkwijze binnen het team. 3) Je zorgt dat de processen ook werken zoals bedacht en iedereen daarin zijn rol speelt. Vakmatige taken: Teamcoördinatie;  Resourceplanning en prioriteitstelling van het team;  Opstellen procesdocumentatie;  Implementatie procesdocumentatie;  Coachen/inwerken proces coördinatoren. Coördinerende / sturende taken:Coördineren da[...]Adviseur/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 18 Oct 2016 06:57:02 Z

FunctieAdviseurExpertiseWerkzaamhedenAdviseur Ketenmonitoring ISD-ketenDoel van de functie:Als adviseur ketenmonitoring ISD-keten ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en inrichting van de monitoring van het berichtenverkeer in de keten in samenwerking met de collega’s van het ISD beheerteam en de verschillende ketenpartijen. De verschillende stakeholders rondom de ISD keten hebben elk op hun eigen niveau en diepgang behoefte aan management- en stuurinformatie, en ISD beheer is als coördinerende beheerpartij hiervoor het centrale loket. Je bent een verbinder die zowel intern als extern de juiste mensen bij elkaar weet te brengen en oog heeft voor de verschillende belangen binnen de bestuurlijke context van de ISD keten. Daarnaast sta je stevig in je schoenen als het gaat om het maken en laten nakomen van afspraken met de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de onderliggende data en rapportages ten behoeve van management- en stuurinformatie. Je draagt zelfstandig zorg voor de voortgang van het proces van ontwerp, bouw en implementatie van de ISD ketenmonitor en bewaakt hierbij dat de wensen en eisen van de verschillende stakeholders op een juiste manier afgewogen en ingevuld worden en afspraken met toeleveranciers nagekomen worden. Je fungeert hierbij als sparringpartner voor je collega’s van het ISD team, de verschillende ketenpartijen, gemeenten en zorgaanbieders. De adviseur ketenmonitoring ISD-keten wordt in beginsel ingezet binnen de afdeling e-Diensten, team ISD Beheer. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: Opstellen visie, strategie, roadmap en ontwikkelagenda ten aanzien van management- en stuurinformatie in de ISD keten;  Gevraagd en ongevraagd adviseren van de opdrachtgever, de ISD ketenmanager, ten aanzien van monitoring, management- en stuurinformatie gerelateerde onderwerpen;  Leiden van projecten, opstellen en bewaken projectplanningen en deadlines;  Samenwerken met collega informatieanalist;  Verzamelen, analyseren en uitwerken business requirements in samenwerking met (vertegenwoordigers van) stakeholders;  Vertalen van management- en stuurinformatie wensen naar concrete meetbare KPI’s;  Begeleiden van de lopende aanbesteding voor een nieuwe leverancier van ETL diensten;  Selecteren en aansturen van leverancier voor de levering van ETL diensten en bijbehorende front end tooling;  Afstemming met interne en externe stakeholders. Kennis- en ervaringsvereisten: WO opleidingsniveau, richting informatiemanagement;  Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen en organisatiesensitiviteit;  In staat om in een complexe omgeving met verschillende stakeholders en belangen te beïnvloeden en draagvlak te creëren voor de plannen en aanpak van KING/ ISD beheer;  Ervaring als adviseur/consultant in een overheidscontext;  Ervaring met het leiden van projecten met een aanzienlijke ICT component;  Kennis van en ervaring in het gemeentelijk (sociaal) domein;  5 tot 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen complexe ICT projecten in ee[...]Engineer/Angularjs, Html, Java, Java Script/Nederland - Noord-Brabant

Tue, 18 Oct 2016 06:38:09 Z

Functie
Engineer

Expertise
Angularjs, Html, Java, Java Script

Werkzaamheden
Senior Front-End Engineer

Startdatum: zsm
Duur opdracht: 3-6 maanden
Locatie: Eindhoven

Voor diverse projecten zijn wij op zoek naar ervaren Front-End Engineers met HTML5, Javascript en Angular ervaring.

Ervaring ontwikkeling in een technische omgeving is een vereiste.

Interesse? Graag reageren met CV, motivatiebrief, beschikbaarheidsdatum en uurtarief naar serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
30161134
Planner/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 17 Oct 2016 14:26:37 Z

Functie
Planner

Expertise


Werkzaamheden
Capaciteitsplanner

Start: 31 oktober 2016
Einddatum: 30 april 2016
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Haarlem

Jij vertaalt het tactisch plan naar jouw Netcare rayon naar een capaciteitsplan voor 2 tot 12 weken vooruit. Dit is op basis van alle activiteiten van de ketens (Grootverbruik (GV), Reconstructie & Netten (R&N), Instandhouding & Storingen (I&S) en Kleinverbruik (KV)). Het capaciteitsplan stem je af met de teamleiders en deel je met de operationeel planner (scope 0-2 weken), de uitvoeringcoördinator, de uitvoerders en de aannemer.

Je bewaakt en stuurt erop dat de afgesproken planning wordt nagekomen en adviseert het management over de voortgang, de mogelijke knelpunten én komt met voorstellen ten aanzien van kansen en knelpunten.

Je analyseert en doet voorstellen ter verbetering van de nauwkeurigheid van de planning t.a.v. de effectieve inzet van monteurs en uitvoerders. Afstemming met andere capaciteitsplanners in het land hoort hierbij.

Je bent in het rayon de spin in het web, nauw samenwerken, mensen overtuigen, beïnvloeden, meenemen in de fase waar we als planningsorganisatie momenteel staan maakt of je succesvol gaat zijn in deze rol. De eigenschappen die daar voor nodig zijn moeten van nature bij je aanwezig zijn. Daarnaast is de samenwerking en het spel dat je speelt met de Portfolio planner (Activiteitenportaal) en de Tactisch planner (BBU) een belangrijk onderdeel van je rol.

De planningsorganisatie is nog volop in ontwikkeling en in opbouw. Dit betekent dat niet altijd alles vooraf helemaal is uitgedacht. Om die reden is het belangrijk dat je gedijt bij een zeer zelfstandige functie met de mogelijkheid mee te denken in het verder opbouwen en neerzetten van de rol in het rayon.

Functie-eisen
Je bent een ervaren planner. Je bent voortdurend  kritisch op de capaciteit versus het werk aanbod. Je bent sterk gericht op verbeteren van resultaten, je denkt in kansen en laat een proactieve houding zien, je neemt verantwoordelijkheid en geeft het ook. Je bent analytisch en bent in staat om sterk effectief te communiceren.
Ook heb je:
hbo werk- en denkniveau;
minimaal 3 jaar relevante werkervaring, in een vergelijkbare functie;
ervaring met MS Office (Excel en Powerpoint);
kennis van capaciteitsplanning systemen;
ervaring met operationele capaciteitsplanning;
kennis van de productieprocessen en de uitvoeringsorganisatie is een pre.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 20 oktober 16:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
31-10-2016

Duur
6 maanden

Referentienr.
30161132
Architect, Infrastructuur Specialist/Nederland - Utrecht

Mon, 17 Oct 2016 12:24:47 Z

FunctieArchitect, Infrastructuur SpecialistExpertiseWerkzaamhedenSenior ICT Infrastructuur ArchitectOpdracht omschrijving:Optreden als lead ICT infrastructuur architect voor de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Afstemmen van technische architectuur en ontwerpen op de functionele behoefte van de LMO. Adviseren en inlichten van belanghebbenden.Begeleiden van de aansluiting van meldkamerlocaties op de nieuwe landelijk infrastructuur en alle daarvoor benodigde migraties. Op de hoogte zijn en kunnen toepassen van markttrends. Doelstelling:Ontwerpen, vastleggen, bewaken en uitdragen van de technische architectuur van de ICT infrastructuur voor de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).Verantwoordelijkheden:VakinhoudelijkVakmatige taken:Analyseren, adviseren, globaal ontwerpen, documenteren.- In staat om complexe technische vraagstukken te vertalen naar begrijpbare, onderbouwde keuzes voor beslissers en deze overtuigend te presenteren;- In staat om te opereren in een politiek complex speelveld met diverse stakeholders met tegenstrijdige belangen.- In staat om de verbinding te maken tussen functionele vraag en technische invulling- Vormt het technisch geweten voor de ICT infrastructuur van meldkamersLeidinggevende taken:Collegiaal aansturen team van specialisten.Contacten:Contacten met gehele projectteam onderhouden t.b.v. vakmatige activiteiten (MDC en D-ICT). De klant is de LMO, andere betrokken partijen zijn Veiligheidsregio's, AZN, Brandweer, Defensie. De contacten zijn werkzaam door het gehele land.Opleiding:- Minimaal afgeronde en geaccrediteerde HBO-opleiding richting (Bedrijfskundige) Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar met ICT component;- TOGAF gecertificeerd- Microsoft MCSE of MCITP gecertificeerd- VMWare ESX(i) gecertificeerd- ITIL gecertificeerdEisen Werkervaring:- De kandidaat heeft minimaal 6 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar als infrastructuur architect of vergelijkbaar binnen complexe omgevingen met hoge beschikbaarheidseisen.- Minimaal afgeronde en geaccrediteerde HBO-opleiding richting (Bedrijfskundige) Informatica of Technische Bedrijfskunde.- TOGAF gecertificeerd- Microsoft MCSE of MCITP gecertificeerd.- VMWare ESX(i) gecertificeerd.- ITIL gecertificeerd.- Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Openbare Orde en Veiligheid (OOV);- Ervaring met servervirtualisatie, bij voorkeur op basis van VMWare ESXi;- Ervaring met werkplekvirtualisatie (VDI), bij voorkeur op basis van Citrix XenDesktop;- Ervaring met applicatievirtualisatie, bij voorkeur op basis van Microsoft App-V;- Ervaring met Microsoft Windows clients en servers;- Ervaring met het visualiseren van complexe infrastructuren in bijvoorbeeld Visio of Archimate;- Ervaring met TCP/IP, DNS, DHCP, DFS, Microsoft Active Directory- Ervaring met het schrijven van requirements (eisen) voor Europese Aanbestedingen- Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring opgedaan als infrastructuur architect (of vergelijkbaar) in complexe projecten waarin server- en werkplekvirtualisatie een belangrijke rol speelden. [...]Adviseur/Nederland - Overijssel

Mon, 17 Oct 2016 11:10:50 Z

FunctieAdviseurExpertiseWerkzaamhedenAdviseur omgevingsmanagementOrganisatieDe eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de klant de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt er voor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer&Installaties en Wegbeheer&Verkeer.Voor het team Investeringen zijn we voor het project N340/N48 & N377 op zoek naar een adviseur omgevingsmanagement. De adviseur omgevingsmanagement maakt onderdeel uit van het projectteam N340/N48 en N377.Project:De klant wil de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis – Slagharen verbeteren, de wegen veiliger maken,de leefbaarheid en doorstroming verbeteren. Provinciale Staten hebben in april 2014 een investeringsbudget van € 160 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van deze drie wegen. Voor de uitvoering van de plannen is een nieuwe projectorganisatie opgezet conform het IPM-model.Het doel van het project is de realisatie van bovengenoemd project binnen de vastgestelde kaders van tijd, geld en scope, door middel van een ‘omgekeerde’ aanbesteding, om zoveel mogelijk scope binnen het aanwezige budget te realiseren.Daarbij gaat het om een scherpe balans tussen vertrouwen in de maakbaarheid, risicobeheersing en ruimte laten voor de markt om met een geïntegreerd contract zoveel mogelijk de doelstelling te behalen.Er zal samengewerkt worden met het IPM-team N340/N48 en N377, staande beheerorganisatie en stakeholders (gemeenten, waterschap, met name nutsbedrijven, Prorail en bewoners).Verantwoordelijkheden / Resultaten:De adviseur omgevingsmanagement is verantwoordelijk voor:- Kabels & Leidingen en Bodem & Milieu. Te denken valt aan inventarisatie van kabels & leidingen, afstemming met en opdrachtverlening aan de verschillende nutsbedrijven, afstemming met Prorail over de werkzaamheden. Je kent dit proces en weet hier als adviseur resultaten in te bereiken;- Daarnaast het laten uitvoeren, bewaken van de voortgang, coördinatie en beoordeling van diverse onderzoeken op het gebied vanarcheologie, niet-gesprongen explosieven, geotechniek, flora & fauna, lucht & geluid. Je stelt hierover rapportages op. Je overlegt (laat toetsen) met de adviseurs op de verschillende vakdisciplines;- Verkrijgen van vergunningen;- Mede opstellen van KlantEisenSpecificaties (KES) van de omgevingseisen/wensen in het hoofdcontract;- Sparren met de omgevingsmanager;- Afstemming met de beheerder.- Voortgangsrapportages en werkzaamheden worden afgestemd met de omgevingsmanager.- Je wordt geacht bovenstaande taken zelfstandig op te pakken. Je legt [...]Ontwikkelaar/Java/Nederland - Overijssel

Mon, 17 Oct 2016 07:00:24 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseJavaWerkzaamheden3 Senior Java OntwikkelaarsOpdracht omschrijvingDe afdeling Ontwikkeling van de Dienst ICT vertaalt gewenste IV functionaliteiten in robuuste en gecertificeerdeICT-oplossingen. Zij zorgt voor het onderhoud en de doorontwikkeling van het bestaande applicatieportfolio en voor hetontwikkelen en verwerven van nieuwe ITC-oplossingen. Softwareontwikkelaar ontwikkelen politieapplicaties op basis vansamen met de business opgestelde requirements.Als Senior Java Ontwikkelaar voer je activiteiten uit die bijdragen aan het verbeteren van de Basisvoorziening Handhaving(BVH). BVH is een bedrijfskritische applicatie, kent een hoog beschikbaarheidsniveau en telt ca. 61.000 gebruikers.De Senior Java Ontwikkelaar speelt een belangrijke rol binnen het scrumteam in de tot stand brenging van de software. Hijis in staat architecturele beslissingen te nemen en deze te realiseren in de broncode van de applicaties.DoelstellingVerdere doorontwikkeling van de BVH.VerantwoordelijkhedenZich gedragen als ervaren software ontwikkelaar in een team en binnen gewenste deadlines meewerken aan detotstandkoming van de gewenste werkzaamheden.OpleidingEen afgeronde HBO-opleiding of academische studie op het gebied van informatica of gelijkwaardig.WerkervaringVan de Senior Java Ontwikkelaar wordt professionaliteit, kennis en minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied vansoftwareontwikkeling van het JAVA/JEE platform.Competenties- Communicatief- Teamspeler die ook zelfstandig kan werken- Flexibel en pragmatisch- Sterk analytisch vermogen- Pro-actief en resultaatgerichtEisen:- Minimaal een afgeronde en erkende ICT HBO opleiding of gelijkwaardig.- Minimaal 3 jaar ervaring als Senior Java Ontwikkelaar in de afgelopen 5 jaar.- Minimaal 3 jaar recente ervaring met het werken in scrumteams. 30%- Aantoonbare recente ervaring met Richfaces en/of Java Server Faces (JSF). 30%- Aantoonbare recente ervaring met ontwikkeltools zoals Eclipse, Confluence, SVN, GIT, JUnit, Maven, Jenkins, Jira. 20%- Ervaring met Oracle Weblogic Server, Sybase database en JPA. 20%Een inhoudelijke / vaktechnische verificatie van dit criterium zal in de interview fase plaatsvinden.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja, screening (positief screeningsadvies / verklaring van geen bezwaar.)Duur: 12 maandenStartdatum: 16-01-2017Optie op verlenging: JaLocatie: ZwolleAantal uren per week: 36 uurUurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: - 16 november vanaf 10.00 uur in Meppel- 21 november vanaf 10.00 uur in Meppel- 23 november vanaf 10.00 uur in MeppelSluitingsdatum van uw aanbieding: 27-10-2016, aanleveren voor 12:00 uur.Nominatiedatum Opdrachtgever: 28-10-2016, 17:00 uurBranche/Klant: OverheidRegioNederland - OverijsselStartdatum16-01-2017Duur12 maandenReferentienr.10161814[...]Ontwikkelaar/Asp.Net, C#.Net/Nederland - Overijssel

Mon, 17 Oct 2016 07:00:03 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseAsp.Net, C#.NetWerkzaamheden2 Senior .NET ontwikkelaarsOpdracht omschrijving:De afdeling Ontwikkeling van de Dienst ICT vertaalt gewenste IV functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Zij zorgt voor het onderhoud en de doorontwikkeling van het bestaande applicatieportfolio en voor het ontwikkelen en verwerven van nieuwe ITC-oplossingen. Softwareontwikkelaar ontwikkelen politieapplicaties op basis van samen met de business opgestelde requirements.Als Senior .Net Ontwikkelaar voer je activiteiten uit die bijdragen aan het verbeteren van de Basisvoorziening Handhaving (BVH). BVH is een bedrijfskritische applicatie, kent een hoog beschikbaarheidsniveau en telt ca. 61.000 gebruikers.De Senior .Net Ontwikkelaar speelt een belangrijke rol binnen het scrumteam in de tot stand brenging van de software. Hij is in staat architecturele beslissingen te nemen en deze te realiseren in de broncode van de applicaties.Doelstelling:Verdere doorontwikkeling van de BVH.Verantwoordelijkheden:Zich gedragen als ervaren software ontwikkelaar in een team en binnen gewenste deadlines meewerken aan de totstandkoming van de gewenste werkzaamheden.Opleiding:Een afgeronde HBO-opleiding of academische studie op het gebied van informatica of gelijkwaardig.Werkervaring:Van de Senior .Net Ontwikkelaar wordt professionaliteit, kennis en minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van softwareontwikkeling met het .Net framework.Competenties:CommunicatiefTeamspeler die ook zelfstandig kan werkenFlexibel en pragmatischSterk analytisch vermogenPro-actief en resultaatgerichtEisen:- Minimaal een afgeronde en erkende ICT HBO opleiding of gelijkwaardig.- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als .Net Ontwikkelaar in de afgelopen 5 jaar.- Minimaal 3 jaar recente ervaring met het werken in scrumteams. 30%- Aantoonbare recente ervaring met test driven development en unit-testing. 20%- Aantoonbare ervaring met de volgende tooling: .Net framework (4.0),C#, ASP.Net (WebForms), SQL, MS-build, XML, Visual Studio, Confluence, SVN, GIT, Jenkins en Jira.40%- Ervaring met IIS en Sybase database is een pré. 10%Een inhoudelijke / vaktechnische verificatie van dit criterium zal in de interview fase plaatsvinden.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja, screening (positief screeningsadvies / verklaring van geen bezwaar.)Duur: 12 maandenStartdatum: 16-01-2017Optie op verlenging: JaLocatie: ZwolleAantal uren per week: 36 uurUurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: - 16 november vanaf 10.00 uur in Meppel- 21 november vanaf 10.00 uur in Meppel- 23 november vanaf 10.00 uur in MeppelSluitingsdatum van uw aanbieding: 27-10-2016, aanleveren voor 12:00 uur.Nominatiedatum Opdrachtgever: 28-10-2016, 17:00 uurBranche/Klant: OverheidRegioNederland - OverijsselStartdatum16-01-2017Duur12 maandenReferentienr.10161813[...]Ontwikkelaar/Agile, Angularjs, Css, Git, Html, Java Script, Jira, Jquery, Kanban, Maven, Sas, Scrum/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 17 Oct 2016 06:40:19 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Agile, Angularjs, Css, Git, Html, Java Script, Jira, Jquery, Kanban, Maven, Sas, Scrum

Werkzaamheden
Liferay Front-end ontwikkelaar

Start: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2016 met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 32
Locatie: Rotterdam

Als Front-end ontwikkelaar met Liferay ervaring binnen een Scrum/Agile team dat enthousiast werkt aan een nieuwe portal van onze opdrachtgever, ben je samen met het team verantwoordelijk voor het implementeren van de front-end in de Liferay omgeving. Je bent in staat het team te helpen met het ontwikkelen van de nieuwe front-end.
Je zal nauw samen werken met enerzijds de Art-director en anderzijds het Scrum/Agile team
Bij een kandidaat zoeken we interesse in thema’s als Agile, Continuous Integration, Webdesign en Mobile Devices.

Een team van ontwikkelaars van de afdeling IT Development werkt in een scrum team onder meer voor het project DLWO onderwijs. In dit project wordt de nieuwe studentenportaal ontwikkeld waarmee alle IT voor studenten zal worden ontsloten.
Onze opdrachtgever zoekt een front-end ontwikkelaar, die als lid van een scrum team meewerkt aan het doel iedere sprint kwalitatief goede software op te leveren.
Hiervoor vragen wij als vaktechnische kennis
• Aantoonbare kennis en ervaring met Scrum/Kanban/Agile
• Aantoonbare kennis en ervaring met HTML5 / CSS
• Aantoonbare kennis en ervaring met Javascript / Jquery
• Aantoonbare kennis en ervaring met AngularJS
• Aantoonbare kennis en ervaring met SAS (SCSS)
• Aantoonbare kennis en ervaring met Responsive design
• Aantoonbare kennis en ervaring met Maven
• Aantoonbare kennis en ervaring met Git
• Aantoonbare kennis en ervaring met LifeRay

Relevante programmatuur
• Jira / Confluence
• HTML5 / CSS
• Javascript / Jquery
• AngularJS
• SAS (SCSS)
• Maven
• Git
• LifeRay

Er dient rekening te worden gehouden met selectiegesprekken op 28 oktober 2016 van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 21 oktober 15:00 uur.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
2+ maanden

Referentienr.
30161130
Data Mining Specialist/Nosql, Python, R, Sas, Spss, Sql/Nederland - Noord-Holland

Fri, 14 Oct 2016 13:09:33 Z

FunctieData Mining SpecialistExpertiseNosql, Python, R, Sas, Spss, SqlWerkzaamhedenData ScientistStart: 01-11-2016End date:31-12-2017Hours per week: 36/40Location: AmsterdamDescriptionYour work environmentWithin the Chief Innovation Office (CInO) a new international project is launched which is the answer to one of the top priorities. A small-dedicated team of highly skilled people will develop a new strategic capability for all ING countries. These capabilities will be tested as well with an end-to-end digital customer proposition in a European country with the potential to extend to other countries. The proposition is taking banking and consumer finance to the next level through an extreme customer oriented focus. The stand-alone team will operate in a unique space on the boundaries of a large multinational bank with an entrepreneurial attitude of a start-up.  With a clear goal and timeline the challenge is to make it happen and deliver on promise.Your job descriptionAs a (Senior) Data Scientist you work in an all-round team with IT Developers, Operations and Business colleagues to develop an outstanding customer proposition. You will be responsible to deepen the customer knowledge and use breakthrough data analyses in order enrich the value that we are delivering to our customers. We work according to a SCRUM Agile development process towards an MVP and beyond with new releases every month. This role will ask for a strategic view on the field of data analytics, which is needed in the project. The level of expertise and experience within the team will be very high which creates a very energetic atmosphere. We don't forget to have some fun while developing the proposition. You will be part of unique journey of setting up a new team and business.Your profileYou have completed a Master’s or PhD degree with honours in Computer Science, Mathematics or in another relevant field of studies;You have at least 5 years of relevant work experience in data/analytics;You have experience in one or more of the following areas of expertise: data architecture, data mining and/or data analysis;You have experience regarding one or more of the following specialist skills/ areas:NOSQL, SQL, R, SAS, SPSS, Python, Matlab, etceteraDatabases and/or data models (Graph databases, Hippocratic databases, ontologies, semantic frameworks)Data security and privacy (privacy-preserving datamining, data security, data provenance)Algorithms for data integration / captureMachine learning, Bayesian Analysis, EvolutionaryComputing, Neural Networks,Statistics (Regression, Clustering, Decision trees, Hypergraphs)Advanced mathematicsSimulation, scenario analysis, ModellingDutch and/or English speaking and writingGood social and communication skillsSelf-starting with an entrepreneurial spirit (or instance, because you once started your own business, worked at a start-up, or because you managed innov[...]Projectmanager/Nederland - Noord-Holland

Fri, 14 Oct 2016 11:35:34 Z

Functie
Projectmanager

Expertise


Werkzaamheden
Experienced Project Managers

Purpose of the job:

Primary ongoing responsibility for the management of projects. Focuses on meeting project commitments, including communications with sponsors, stakeholders, etc.
Keeping track of budgets, actuals, allocated resources, specific deadlines and functionalities.

Functional objectives & responsibilities:

· Plans, monitors, reports and manages projects from initiation through completion, including resource planning;
· Able to liaise with senior stakeholders of any project;
· Utilizes expertise and leadership skills to direct staff and to resolve issues to ensure project goals and requirements are met;
· May participate in the design and/or testing phases;
· Ensures project results meet requirements regarding quality, reliability, documentation, schedule and budget versus actual costs/hours spend;
· Initiate changes requests when due.

Experience and knowledge:

· Academic thinking level with a minimum of 5 to 7 years of professional experience, with at least 3 to 5 years of managing complex projects;
· Thorough understanding of project management phases, techniques and tools;
· Certification in project management is preferred, for instance on Prince 2;
· Experience in financial industry;

Skills

· Form constructive working relationships with colleagues and clients;
· Focus on and manage multiple priorities and deliverables;
· Is proactive and takes ownership;
· Analytical and politically sensitive;
· Fluent in English, verbal and written. Dutch is strongly preferred.

Location: Amsterdam
Start: a.s.a.p.
Duration: Permanent
40 hrs./week

Interested? Send us your English CV, motivation and hourly rate or salary indication.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
Zsm

Duur
maanden

Referentienr.
92160249
Software Engineer/Gui, Http, Java, Jira/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 14 Oct 2016 07:41:14 Z

FunctieSoftware EngineerExpertiseGui, Http, Java, JiraWerkzaamhedenSenior Software Designer JEEStartdate: asapDuration: 3 months+Location: VeldhovenIntroductionThis company has an installed base of hundreds of scanner systems worldwide. In order to meet uptime contract agreements the system down-time must be kept to an absolute minimum. The traditional way to diagnose a system failure is to send engineers to a failing machine and let them execute the diagnostics and calibration procedures using a set of procedures and software tools. This way-of-working introduces travel time and relies on the skills of individual engineers. This company is about to change that way of working by introducing a server on-site that continuously y monitors all scanners in a customer domain. The server must detect (upcoming) system failure and identify what corrective actions are needed via a knowledge and procedure database. In the calibration phase this server will initiate the required service actions on the scanner with correct settings and timings (which is highly configuration dependant). Job MissionThe software running on that server will be JEE based. Core aspects of the design will be database management and information distribution (worldwide), performance efficient data collection schemes and data to information transitions. A team of architects has been working out the high level concepts and some parts of the software are being build and tested now. PC based Java versions are available and now to be migrated to client-server. The team needs to scale up with 2 or more developers/engineers that have profound JEE knowledge and are eager to become part of this product development team Job DescriptionTasks and responsibilities:· Support the architects in the translation from high level design to work-break down;· Writing and updating detailed Element Design Specification Documents;· Code development in JEE;· Coaching, support and guidance of the JEE Developers;· Interface Design between JAVA EE modules and when needed the factory SAP environment;· Define test strategies and if needed execution of software tests, set-up (automated) testing. Education:· Master or Bachelor;· 6 Years or more of relevant working experience;· Hard requirements: 4 Years or more hands on experience in development in similar technologies. Experience· Significant JEE and Java expertise and hands on knowledge of o JIRAo Web services and HTTP protocolso GUI frameworks, classical and webo Database management and design· Software Design, Use-Case analysis,· Support model definition and roll out· Experience in a technical / product creation environment is considered a pre.· (Automated) Software Testing, writing and managing test specifications. Personal skillso Flexible person, able to work o[...]Consultant, Functioneel Consultant/Ariba, Sap Mm, Sap Wm/Nederland - Groningen

Fri, 14 Oct 2016 06:43:20 Z

FunctieConsultant, Functioneel ConsultantExpertiseAriba, Sap Mm, Sap WmWerkzaamhedenSAP MM ConsultantStart: 2 november 2016Einddatum: december 2017Aantal uur p/w: 40Locatie: GroningenTaak:Binnen het competence center Corporate ICT ben je als SAP MM Consultant verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten en functioneel beheren van de logistieke SAP module (MM, WM). Je activiteiten zijn er op gericht om de gewenste informatiebehoefte van de klant te doorgronden en te vertalen naar gerichte ICT oplossingen die passen binnen de strategie en het beleid van onze opdrachtgever.Binnen de aan jou toegewezen aandachtsgebieden functioneer je als intermediair tussen de interne klanten en externe leveranciers en zorg je er voor dat de processen zo efficiënt en adequaat mogelijk worden ondersteund. In overleg met de interne klant/opdrachtgever formuleer je de projectdoelstellingen (functioneel ontwerp) en stel je een projectplan op. Je begeleidt realisatie van projecten, levert waar nodig functionele ondersteuning en rapporteert over de voortgang.Je voert de customizing van systemen uit, test eventuele wijzigingen van inrichting en programmatuur en stelt de gebruikershandleidingen op. Verder verzorg je de dagelijkse ondersteuning en advisering van (SAP) gebruikers en voer je dagelijkse beheerswerkzaamheden uit.Je houdt pro actief de ontwikkelingen bij op de functionele gebieden, vormt je op basis hiervan een visie op de aan jou toegewezen expertisegebieden en draagt deze actief uit.Functie-eisen:- Je hebt een afgeronde opleiding op hbo/wo niveau en hebt goede kennis van logistieke processen. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als SAP MM consultant.- Daarnaast beschik je over goed ontwikkelde analytische- en communicatieve vaardigheden. CompetentiesResultaatgerichtheid: je houdt de (gewenste) doelen en resultaten helder voor ogen en zoekt voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering van (eigen) werkmethoden en zorgt er voor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.Samenwerken: Je werkt goed samen met de verschillende belanghebbenden en staat open voor ideeën en adviezen van anderen. Klantgerichtheid: Je luistert naar je klanten en weet hun wensen te vertalen in oplossingen en neemt persoonlijke verantwoordelijkheid om deze ook daadwerkelijk te implementeren. Initiatief; je signaleert kansen, mogelijkheden en bedreigingen, neemt daarop gericht actie door het formuleren van verbetervoorstellen. Probleemoplossend vermogen: Je lost problemen in essentie op door vraagstukken uiteen te rafelen, systematisch te bekijken en te beoordelen en om de gekozen oplossingen ook daadwerkelijk te implementeren. Plannen en organiseren: Je brengt structuur aan in het uit te voeren werk gericht op efficiënte inzet van mensen en middelen en stuurt bij wijzigende inzichten en omstandighe[...]Engineer/Html, Java Script, Xml/Nederland - Limburg

Thu, 13 Oct 2016 13:04:51 Z

Functie
Engineer

Expertise
Html, Java Script, Xml

Werkzaamheden
Software Developer

Being part of one of our product development teams (4 other software collegues) candidate is responsible for creating clear specifications, making efficient and innovative design choices regarding a future service tooling. Main stakeholders are the other members of the team and the colleagues of the service department.
For testing and implementation he/she works closely with test specialist and software architects, ensuringe the design meets the project requirements, and can be implemented successfully in the overall software architecture.
With a continuous drive and an ambitious attitude, continuously looking for opportunities to push our state of the art embedded software development techniques further. All of this to serve our customer needs best.

Goal of the role
Developing webtechnologies, be able to process large amounts of data. Developing and adjusting service tooling for new(er) generation products based on html5, Javascript, Java, Webserver, Stylesheets, XML.

Who are we looking for?
- Candidate has a MSc in Software Engineering or Web User Interface. - Technical affinity is required;
- 5 years of work experience in a comparable role in a high tech industry/modern user interface development.

Knowledge of and experience with:
- Web technology (html5, javascript, xml, xsl);
- Browser technology (internet explorer, chrome);
- Web server technology (iis, tomcat);
- Relevant websecurity considerations;
- Integration the above into a Windows based controller platform (knowledge required on Visual Studio, TFS);
- Knowledge on build automations;
- To be successful the candidate is accurate, has profound technological knowledge, pro active, is able to keep a complete overall picture;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English, Dutch is a pre.

Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct

Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30161120
Inkoper/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 13 Oct 2016 09:41:05 Z

FunctieInkoperExpertiseWerkzaamhedenSenior Inkoper Startdatum: z.sm.Duur: ter overbrugging van vaste invulling, uitgangspunt 6 maanden mogelijk korter afhankelijk van invullingStandplaats: 4 dagen Alblasserdam, 1 dag naar andere vestiging o.a. Utrecht (Atoomweg), Delft (Energieweg), Yerseke (sporadisch)32 – 40, voorkeur fulltimeScreening is onderdeel van de procedure VOG-verklaring moet aangevraagd wordenUurtarief: afhankelijk van ervaring (inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon, exclusief BTW)Opdrachtgevers van de klanten behoren gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, maar ook woningbouwverenigingen en diverse particuliere organisaties met een eigen infrastructuur. De klant is in ruim 130 gemeenten in Nederland actief met haar dienstverlening vanuit de hoofdvestiging in Alblasserdam en de uitvoeringslocaties in Delft, Utrecht, Yerseke, Waddinxveen, Groningen en Stadskanaal.Behalve de “traditionele openbare verlichting” zullen veranderingen als verduurzaming, LED-verlichting, gelijkstroom en “slimme openbare verlichting” die aan- of uitgeschakeld wordt naar behoefte, grote gevolgen hebben voor de openbare verlichting. Het hiermee gepaarde inkoopvolume van materialen zal naar verwachting meer dan 20 mln Euro per jaar bedragen en 13 mln Euro aan diensten.De AfdelingDe inkoopfunctie is bij de klant ondergebracht bij de afdeling Inkoop & Logistiek. Behalve de strategische functies kent de afdeling ook het operationele contractmanagement, de bestelfunctie en de magazijnfunctie.Een groot deel van de omzet van de klant wordt verworven middels openbare aanbestedingen. Het aanbestedingsbureau van de klant is verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject en wordt hierbij geassisteerd door Inkoop. De benodigde materialen bepalen voor een belangrijk deel de kostprijs van de aanbieding. Inkoop en het aanbestedingsbureau kennen dan ook een sterke samenwerking.De Senior Inkoper formuleert de inkoopstrategie van toegewezen inkoop categorieën en beheert alle inkoopcontracten die daar toe behoren. Formaliseert afspraken in contracten en managet deze. Ondersteunt hiertoe de budgethouder en is de interne intermediair tussen de (interne) opdrachtgevers en de (externe) opdrachtnemers, onder eindverantwoordelijkheid van het hoofd Inkoop & Logistiek.Activiteiten· Je sluit raamcontracten af;· Je hebt oog voor nieuwe, internationale, leveranciers die alternatieven kunnen bieden voor bestaande partijen;· Je verzorgt de voorbereiding, planning en uitvoering van (inter-)nationale aanbestedingen;· Je zorgt voor de afstemming met de interne klant en voor draagvlak bij de interne klant m.b.t. tot aanbestedingen, nieuwe producten en nieuwe leveranciers;&[...]Coordinator/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 13 Oct 2016 08:38:21 Z

FunctieCoordinatorExpertiseWerkzaamhedenTechnical Event CoordinatorStart: 24 October 2016Enddate: 23 March 2017Hours per week: 40Location: RijswijkExecutive Technical Event Coordinator: • Works in Executive/Critical end-user environment • E2E responsible for all scheduled meetings/events (requests) regionally • Performs a risk (reliability) & cost analysis (costs/availability/technology requirements/business knowledge) • Proposes best available technology to the customer (highlight pros & cons) • Translates technical issues into laymen terms for all stakeholders to understand • Adhere to the Event Management standardized processes at all times • Make use of available templates and process documentation • Coordinate all locations during the large events, act as primary focal point for all the locations in case of technical problems and questions. Technical Skills and Experience: Knowledge and Experience: • Technology savvy – webcast, teleconferences, MS MOC/Lync/Skype for Business, iMeet and/or roundtable; • Executive presence and professionalism; • Out of the box thinking / see global picture • Take ownership / pro-active approach • Working under high pressure • IT background/affinity is a highly desirable • Process driven • Intermediate level of MS Excel and SharePoint 2010 • Team worker • Preferably certified in Audio / Video technology (A/V) Qualifications: • MBO level 4 or higher • Experience in AV support • Drivers license (B) • Home location is a maximum of 30-45 minute drive from the hub location • ITIL Foundation v3 preferred Soft Skills and Experience: • Team-working - Documenting and structuring are important aspects of the job. Is a team player. • Customer Focus - Ability to see his/her own area of expertise fit in with other parts of the organization - To provide excellent service to the customer. - Ability to understand broadly the customer’s business and the impact degradation or loss of service this would have. • Structured Approach - Adheres to standards and works in a structured way, enabling cross-boundary teamwork. - Sees the necessity of documenting and sharing knowledge, thus working in a professional manner and fostering team spirit. - Understanding of and prior experience with the ITIL standards or similar, for process aligned IT delivery organizations, is preferred. • Troubleshooting - Excellent troubleshooting skills to solve problems in a short timeframe. - Excellent problem analytical skills. • Communicator - Must have excellent language skills, both written and verbal (Dutch and English). - Excellent communications skills are a must; on the phone as well as face to face. - Can communicate at all levels (Top-Bottom[...]Test Coordinator/Nederland - Utrecht

Wed, 12 Oct 2016 13:09:22 Z

FunctieTest CoordinatorExpertiseWerkzaamhedenCoördinator Performance TestSpir-it, de Rechtspraak:Spir-it is de ICT organisatie van de Rechtspraak en draagt bij aan het beheer, onderhoud en support van alle netwerken, infrastructuur en applicaties. Dit zijn bijna 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties. Samen met ruim 350 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen. Met een compleet vernieuwd technologisch arsenaal geeft spir-it vorm aan de strategische ICT-behoefte van de Rechtspraak. Hierbij neemt spir-it een koppositie in binnen de gehele overheid, waarbij nieuwe ontwikkelingen blijven ontstaan.De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang, die de Rechtspraak toegankelijkermaakt voor de rechtzoekenden, en de Rechtspraak bij de tijd houdt. Daarvoor is hetprogramma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. In vijf verschillende deelprogramma’swordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraaktoegankelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt voor rechtzoekenden en hoe hetwerk voor rechters en hun medewerkers makkelijker en sneller kan worden. Binnen hetprogramma KEI wordt ontwikkeld volgens de Agile/Scrum methode en er wordt gewerktmet Oracle ADF(backend) en .Net (front-end) technologie.Expertise Centrum Test:Voor het Expertise Centrum Test (ECT) zijn we op zoek naar een coordinator performance testen, die het performance testen aanstuurt, en pro-actief alle acties uitzet.Het ECT is het expertisecentrum en geweten binnen de Rechtspraak op het gebied van Testen en Kwaliteitszorg. De Unit ECT is verantwoordelijk voor het testproces en de kwaliteit van nieuw ontwikkelde en gewijzigde infrastructuren en applicaties en de bijbehorende performance.Doel van de opdrachtIn het kader van nieuwe ontwikkelingen moet inzichtelijk worden dat de performance blijft voldoen. Het betreft het performance testen van meerdere applicaties. Afhankelijk van de applicatie wordt ATS of JMeter gebruikt. De coördinator performance test werkt in het team, stuurt de acties aan en bewaakt de voortgang hiervan. Omdat er vaak bij een actie meerdere personen betrokken zijn, organiseert de coördinator afstemming van alle partijen.Hij/Zij moet het grotere geheel kunnen over zien.Mensen aanspreken op de resultaten.Op het technische vlak mee kunnen praten, met alle betrokkenen bij de performance test zoals DBA, netwerkbeheer, load testers etc.Functie-eisen· Pro-actief aansturen, bewaken en de benodigde informatie ophalen bij collega’s;· Actief en energierijke uitstraling en aanpak;· Minimaal 3 jaar ervaring in het aansturen van een technisch (beheer) team;· Ervaring met analyse van monitorin[...]Service Manager/Nederland - Zuid-Holland

Wed, 12 Oct 2016 11:33:28 Z

FunctieService ManagerExpertiseWerkzaamhedenServicemanager ISDOver de afdeling E-Diensten: De afdeling eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving en beheer burgerzakenmodule specificaties. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein, de Digitale Agenda 2020 en de Omgevingswet. Doel van de opdracht:Als gevolg van de Decentralisaties van Rijk naar gemeenten is in opdracht van VNG de ISD-keten gerealiseerd in samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB), VECOZO, RINIS, Zorginstituut NederlandRinis, ZinL en VEKTIS. Op de keten zijn of worden ook CIZ, RVIG, SVB, CBS en CAK aangesloten. Met ingang van 1 januari 2016 voert de klant in opdracht van VNG de regie op het beheer van deze ISD-keten. Hierbij geldt dat deze keten nog heel jong is (realisatie 2014 en 2015) en in ontwikkeling is (2015 en 2016). In de rol van service manager zorg je samen met de ketenpartners voor de verdere inrichting en uitvoering van het service management van de ISD-keten. Je maakt hierbij gebruik van de kennis van het ISD programma, en de door het programma voor dit onderwerp al opgestelde (concept) documenten. Je rapporteert aan de Ketenmanager ISD.Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:Sturingsdocumenten: Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de keten SLA voor 2017 met het Inlichtingenbureau en VECOZO (RINIS is onderaannemer van het Inlichtingenbureau) en de DAP. Voor 2016 wordt gebruik gemaakt van twee beperkte SLA’s met (afzonderlijk) het Inlichtingenbureau en VECOZO. In het kader van Change- en Releasemanagement ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de RFC’s en de Releasekalender. Deze documenten staan geregistreerd in PODIO. Je bent voor de rapportage hierover vast lid van de Change Control Board, die twee maal per maand bijeen komt. Werkzaamheden: Naast de bovengenoemde werkzaamheden fungeer je als Incidentmanager voor de keten. Met name bij keten brede incidenten (prio-1) neem je de leiding en coördinatie over de werkzaamheden van ketenpartners die moeten leiden tot de oplossing. Deze werkzaamheden zullen incidenteel buiten kantooruren plaatsvinden. Je zorgt na afloop voor het tijdig opstellen van een Root Cause Analysis RCA). Je fungeert als voorzitter van het Service Overleg (afstemmen met servicemanagers van ketenpartijen over beschikbaarheid van berichtenafh[...]Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Wed, 12 Oct 2016 10:27:40 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenSenior Projectleider Keten Test Omgeving (KTO) ISDOver de afdeling E-Diensten:De afdeling e-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, leveranciersmanagement et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling e-Diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam van de klant. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.Doel van de opdracht:Gemeenten acteren in een complexe omgeving en staan op dit moment voor grote opgaven: bezuinigingen, efficiency en steeds meer taken die naar gemeenten overgeheveld gaan worden. Met een goede informatievoorziening en ICT kunnen gemeenten kosten besparen, efficiency behalen en burgers nog beter van dienst zijn. Omdat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, heeft de klant een aantal producten en standaarden in huis om de elektronische dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Als gevolg van de Decentralisaties is in opdracht van VNG de ISD-keten gerealiseerd in samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB), VECOZO, RINIS, Zorginstituut Nederland en Vektis. Op de keten zijn of worden ook CIZ, RVIG, SVB en CAK aangesloten. Met ingang van 1 januari 2016 voert de klant in opdracht van VNG de coördinatie op het beheer van deze ISD-keten uit. Hierbij geldt dat deze keten heel jong is (realisatie 2014 en 2015) en nog steeds in ontwikkeling is. In de rol van Senior Projectleider KTO zorg je samen met de ketenpartners voor het inrichten en operationaliseren van de KTO ISD ten behoeve van End-2-end ketentesten ter acceptatie van nieuwe dan wel gewijzigde functionaliteit door de afdeling beheer van de klant. Je maakt hierbij gebruik van de kennis van het ISD programma, en de door het programma voor dit onderwerp opgestelde (concept) documenten. De KTO dient zodanig te worden ingericht dat deze in beheer kan worden genomen voor oplevering van release XML 2.1 van de ISD keten, en permanent beschikbaar wordt gesteld in de toekomst bij de oplevering van toekomstige releases. Een door ISD Beheer uit te voeren Beheer Acceptatie Test maakt deel uit van de in beheer name. Hierbij speelt ook schaalbaarheid een belangrijke rol: Het programma ISD voorziet momenteel 2 major en Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: Bewaken gemaakte afspraken met de betrokk[...]Applicatie Beheerder/Oracle, Oracle Pl/sql/Nederland - Utrecht

Wed, 12 Oct 2016 06:42:07 Z

FunctieApplicatie BeheerderExpertiseOracle, Oracle Pl/sqlWerkzaamhedenTechnisch ApplicatiebeheerderBeschrijving directie/afdeling Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als concerndienst werkt voor alle OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën, Personeelszaken, ICT (DVOM/I) en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. Op dit moment is het OM in het kader van het primaire systeem GPS op zoek naar een ervaren Technisch applicatiebeheerder. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Directe noodzaak inzetten van een ervaren Applicatiebeheerder. Doel: Als Technisch applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele ondersteuning van de technische kant van de in beheer zijnde OM applicaties en applicatiecomponenten (incident-, problem- & changemanagement). De focus ligt hierbij op het uitvoeren van complexe herstelacties in de productieomgeving van het OM. Hiermee draag je direct bij aan de continuïteit en stabiliteit van de ICT ondersteuning van het strafrechtproces en andere bedrijfsprocessen van het OM.Taken:  Je registreert en analyseert incidenten met betrekking tot de technische kant van de OM applicaties en verhelpt en bewaakt de afhandeling ervan;  Je voert op basis van incidenten en service verzoeken complexe technische herstelacties uit in de productieomgeving van het OM. Hierbij begrijp en overzie je het vervolg/de gevolgen van je handelen;  Je draait en monitort dagelijkse scripts in de productieomgeving van het OM (bijvoorbeeld het monitoren van het berichtenverkeer, documentgeneratie, ucm, waarmerken);  Je werkt aan een continue kennisoverdracht aan zowel je collega’s als de business (bijvoorbeeld door input te leveren voor het incidenten formulier);  Je signaleert vanuit een proactieve houding mogelijkheden tot verbetering van de functionaliteit en de werking van applicaties en applicatiecomponenten;  Je levert een bijdrage aan het onderhoud van standaards en werkprocedures.  Je participeert, in het kader van het tactisch beheer, met jouw expertise in multidisciplinaire projecten. Functie-eisen - Je hebt minimaal beschikking over een HBO opleiding op het gebied van automatisering dan wel door relevante ervaring gekregen. - Voor het uitvoeren van deze complexe technische herstelacties is het een vereiste om 2 jaar ervaring te hebben met SQL, PL/SQL, Oracle DB 11g, Designer 11g, Headstart 11g, SCM 11g, Oracle UCM (Universal Con[...]Servicedesk Medewerker/Business-intelligence, Sas, Teradata/Nederland - Gelderland

Tue, 11 Oct 2016 09:14:26 Z

FunctieServicedesk MedewerkerExpertiseBusiness-intelligence, Sas, TeradataWerkzaamheden2 Medior/Senior Service-desk medewerkers SASInformatie over de unit/team: Binnen de Kerntaak Gegevens is de unit Business Intelligence Competence Center (BICC) verantwoordelijk voor het in het kader van BI leveren van gegevens uit bronsystemen. De unit heeft als kerntaak het ontsluiten van gegevens. AWS dat in samenwerking met andere partijen steeds meer vorm krijgt, is daarbij een belangrijke voorziening. Dit systeem wordt gevoed met gegevens vanuit de verschillende bronsystemen en voorziet in data die gegevensleveringen en views ter beschikking komenOpdrachtomschrijving: Als service-desk medewerker SAS en SAS VA komt je te werken in een omgeving waar gebruikers hoogwaardige kennis- en informatieproducten leveren op het gebied van BI, hoofdzakelijk met behulp van SAS applicaties op Teradata.Je levert ondersteuning aan gebruikers in de vorm van:· Ondersteunen in het gebruik SAS en SAS VA,· Ondersteunen bij de werking van de Ontwikkeling/Acceptatie/Productie-straat (OAP-straat), · Het geven van klantsessies over het gebruik van dashboards en de OAP-straat,· Aanpassen/Uitrollen van autorisatie structuur, inclusief het aanmaken van nieuwe rollen,· Monitoring incidenten, vragen en issues,· Beantwoorden vragen van ontwikkelaars en gebruikers,· Onderhouden van dashboards.Het is geen van 9 tot 5 job. AWS is 7 X 24 uur beschikbaar en ondersteunt het primair en verantwoordingsproces van de belastingdienst. De Service-desk medewerker SAS en SAS VA werkt nauw samen met gebruiksbeheerders, gebruikers (productbouw en account) en ICT-medewerkers (technisch beheer, applicatiebeheer, ontwikkeling-bouw-test.Expertise:· Kennis van SAS, SAS VA, SQL,Tera-data, AIX/Linux en Analytical Workspaces.· HBO werk- en denkniveau, ICT Beheer, blijkend uit gevolgde relevante opleiding en werkervaring,Kennis van en ervaring met methodieken voor applicatiebeheer en beheer van · infrastructuur waaronder BiSL, ASL, en ITIL,· Ervaring in een soortgelijke rol,· Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,· Samenwerken in teamverband, ook over organisatiegrenzen heen,· Servicegericht,Kerncompetenties:De competenties geldend voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de unit.· Accuraat werken,· Analyseren,· Initiatief,· Integriteit,· Klantgerichtheid,· Luisteren,· Zelfontwikkeling.BijzonderhedenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaDuur: 2 maandenStartdatum: Z.s.m.Optie op verlenging: [...]Sap Interface Consultant/Sap Pm, Sap-netweaver/Nederland - Groningen

Tue, 11 Oct 2016 06:58:23 Z

FunctieSap Interface ConsultantExpertiseSap Pm, Sap-netweaverWerkzaamhedenVoor onze eindklant in Groningen zijn we op zoek naar een Senior Technisch SAP Consultant.Locatie: GroningenStart: 1-11-2016Einde: 1-4-2017 (optie op verlenging)40 uur/weekHet project Herstructuring SAP PM is opgestart om de huidige structuur in SAP PM terug te brengen naar de standaard structuur, inclusief het borgen en begeleiden van werkproces veranderingen. De mobiele veldmedewerkers applicatie waarmee toegang tot SAP PM wordt verkregen ter ondersteuning van activiteiten in het veld (leidingen en stations) maakt gebruik van SAP UI5 in combinatie met SAP Netweaver Gateway. Voor het Project SAP PM herstructerering onderdeel veldapplicatie (JuGo) zijn wij op zoek naar een Senior technische SAP-consultant (ontwikkelaar) aandachtsgebied ABAP/SAP Netweaver Gateway met voorkeur kennis van SAP-PM, SAP BRF plus en SAP UI5 kennis. De consultant heeft uitgebreide kennis van en ervaring met genoemde SAP module. Is bij voorkeur SAP gecertificeerd.De technische consultant maakt onderdeel uit van een Scrum-team en is verantwoordelijk voor het vertalen van de opgestelde beschrijvingen van de JuGo oplossing naar een helder en éénduidig software oplossing dit in nauw overleg met de product owner en de SAP UI5 consultant. Het project wordt volgens Scrum methodiek uitgevoerd. Taak:Technisch consultant ABAP/SAP Netweaver Gateway , realisatie en beschrijving van ABAP/SAP Netweaver Gateway oplossingen.Functie-eisen:• Zeer ruime ervaring met ABAP/SAP Netweaver Gateway• Pré SAP PM, SAP BRF plus en SAPUI5 kennis.• Pré ervaring en kennis van Agile/Scrum.Functie-wensen:• Werkt gestructureerd en nauwkeurig, in juiste volgorde en tijd;• Adequaat kunnen inzetten van een analytisch en creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen;• Een proactieve houding, werk zien en meedenken in het team;• Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het project team als met de business;• Tonen van flexibiliteit en veerkracht om (on)voorziene projectactiviteiten tot een goed einde te brengen.Interesse? Stuur ons je CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 14 oktober a.s. 14:00 uur.BijzonderhedenRegioNederland - GroningenStartdatum11-10-2016Duur5 maandenReferentienr.30161106[...]Software Engineer/C, C++, Git, Scrum, Uml/Nederland - Limburg

Mon, 10 Oct 2016 14:05:09 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
C, C++, Git, Scrum, Uml

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

Startdate: asap
Duration: 6 months +
Location: Venlo

Main tasks and responsibilities:
The engineer will be part of an embedded software team within R&D who extends functionality for a product line.

Candidate will be responsible for:
- Detailing and implementation of new functionality to an existing system;
- Troubleshooting: analyzing problem reports and resolve them;
- The alignment with other disciplines in terms of requirements and design.

Please submit only candidates matching the following requirements:
- Bachelor degree in Software;
- Approximately 3-5 years of work experience;
- Experience in embedded software is a plus;
- Minimal learning curve with respect to the organization, software architecture and tooling we use.

Candidate has experience with:
- Real-time embedded software;
- Software development environments (compiler, linker, makefiles, etc.);
- C / C++;
- GIT;
- Software development process (integration, testing);
- OO oriented approach, UML Modelling;
- Agile working methods (e.g. scrum);
- Experience with RSA-RTE development tool.

Furthermore candidate:
- Is a fast learner, finds it easy to pick up in a new environment;
- Must be able to work independent and as part of the team;
- Has strong communication skills and like to work in cross-functional teams;
- Has strong analytical skills, sees a challenge in solving problems and is good at organizing the work;
- Fluent English, verbal and written. Profound knowledge of Dutch is a plus;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30161105
Modeller/Nederland - Utrecht

Mon, 10 Oct 2016 12:03:40 Z

FunctieModellerExpertiseWerkzaamheden4X Senior Blueriq modelleurAchtergrond informatie:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:• Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd. • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software producten wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht. Functieomschrijving:De senior Blueriq Modelleur maakt onderdeel uit van één van de Scrum teams in de Maakplaats. De senior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor de inrichting van de user-stories in Blueriq tot functionaliteit die onderhoudbaar, performant, generiek en van voldoende kwaliteit zijn. Van de senior Blueriq modelleur word[...]1e Monteur/Nederland - Noord-Holland

Mon, 10 Oct 2016 10:57:43 Z

Functie
1e Monteur

Expertise


Werkzaamheden
ELEKTROMONTEUR DISTRIBUTIE-NETTEN

• Vakgebied: Uitvoering, beheer en onderhoud elektrotechnische distributienetwerken
• Functie: Monteur Elekra
• Opleidingniveau: MBO 3
• Locatie: Noord Holland, Flevopolder, noordelijk deel Zuid-Holland
• Jij draagt binnen Liander de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van onze netten
en het oplossen van storingen.
• Wat houdt de functie in?
De handen uit de mouwen, dáár draait het om in jouw opdracht.
Als monteur werk je veel buiten en heb je contact met onze interne en externe klanten.
Bijvoorbeeld als er een storing is in het net of bij onderhoudswerkzaamheden.
Veiligheid heeft voor jou altijd prioriteit. Daarom markeer je bijvoorbeeld de werkplek of
sluit je (delen van) netten af. Via jouw mobiele werkplek zorg je voor een nette
administratie jouw werkzaamheden.
• Wat vragen we van je?
Je werkt graag buiten, bent zelfstandig en stressbestendig. In jouw contacten met klanten
laat je zien dat goede communicatievaardigheden hebt en klantgericht bent. Je woont in de
directe omgeving van Amsterdam, Haarlem, Almere, Alkmaar of Apeldoorn zodat je binnen
45 minuten ter plaatse bent bij storingen aan het elektriciteitsnet.
• Idealiter heb je:
• een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 richting Eerste Monteur Data/Elektra, Eerste
Monteur Laagspanningsnetten, Eerste Monteur Middenspanninginstallaties;
• een BEI certificaat (A)VP-er;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• een geldig rijbewijs B;

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
10-10-2016

Duur
12+ maanden

Referentienr.
30161101
Tester/Agile, E2e, Istqb, Jira, Scrum, Sharepoint 2010, Soapui, Tibco/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 07 Oct 2016 08:23:57 Z

FunctieTesterExpertiseAgile, E2e, Istqb, Jira, Scrum, Sharepoint 2010, Soapui, TibcoWerkzaamhedenVoor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Junior Agile testerStart: zsmEinddatum: 31 december 2016 met optie tot verlengingAantal uur p/w: 40Uurtarief: € 50,- inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTWLocatie: 's-HertogenboschAfdelingsinformatieDe Aansluitketen zet de klant aan de knoppen. Meer automatiseren, efficiënter werken, online bestellen, snel leveren is de norm in dienstverlening. De klant krijgt een klantvriendelijke website voor aanvragen, inzicht in de bestelstatus, een snelle levering en eenvoudige betaling. Elektriciteit of gas binnen tien werkdagen na de online aanvraag, daar kan de klant op rekenen. We werken zo efficiënt mogelijk in de hele keten, met andere netbeheerders én met aannemers. Dat betekent ontdubbelen van processen, onnodige stappen eruit halen en meer automatiseren. Vanwege het innovatieve karakter hebben we extra testcapaciteit nodig. De junior agile tester gaat werken in een scrum project teams en heeft de volgende taken:· actief deelnemen aan de pokersessies, stand-ups en retrospectives· toetsen van de epics en userstories· opstellen van testgevallen en testprocedures en het uitvoeren hiervan· rapporteren van bevindingen, hertesten van bevindingen· rapporteren over de voortgang van testtaken op het scrumboard· verzorgen van demo's voor de business· ondersteunen van de business tijdens de Gebruikers Acceptatie Testen · meewerken aan het opzetten en verbeteren van testprocessen en teststrategieGevraagde kennis en ervaring:· opleiding op HBO/WO niveau· gecertificeerd tester ISTQB· gecertificeerd scrummaster PSM1· ervaring in het testen van epics en userstories (en bijbehorende tooling)· ervaring in het voorbereiden, specificeren en uitvoeren van testscripts· ervaring met bevindingen management bij voorkeur met de tool Jira· ervaring met de Jira agile module· ervaring met E2E testen in complexe omgevingen· ervaring in de energiesector met de netbeheerder (kleinverbruik) · ervaring met Agile testen / Scrum test trajecten· ervaring met SAP ERP 6.0, SOAP UI, TIBCO en sharepoint· ervaring met het testen van mobiele appsPersoonlijke vaardigheden:- proactief- communicatief- teamspeler- gestructureerd- analytisch- pragmatisch- organisatiesensitiviteit- zelfstandig & zelfredzaam- ne[...]Developer/Lean Six Sigma/Nederland - Limburg

Mon, 03 Oct 2016 09:19:34 Z

FunctieDeveloperExpertiseLean Six SigmaWerkzaamhedenInteraction Researcher Material-inkStartdate: asapDuration: 12 months +Location: VenloThe job To strengthen the assembly team of our client we are looking for a material-ink interaction researcher with a background in chemical engineering, material/polymer science or applied science.As a material-ink interaction researcher it is your job to:- Validate that our current adhesives are able to withstand a wide range of inks;- Provide insight in material interaction mechanisms which could lead to failure;- Develop test methods to measure material degradation due to ink interaction;- Accurately perform material-ink interaction tests and perform (statistical) analysis;- A design for six sigma approach will be used to determine requirements, measure, analyze, improve and control the project;- Find alternative adhesives which are more robust or have other advantages, e.g. simplify processing or printhead design;- Find methods to applying thin layers of adhesive, assist in the definition and procurement of pilot plant equipment.Most important and critical tasksFor above described aspects we are looking for a (multidisciplinary) interaction researcher with experience on Bachelor+ / Academic level in the field of chemical engineering, materials science or applied science. The interaction researcher will be part of a material interaction team, which works closely together with the different printhead development project. Furthermore for detailed technical evaluations and tests you will ask for support from process engineers and lab workers.Field of Experience:- Knowledge of adhesives and application methods;- Experience with material interaction testing;- Ability to develop measurement methods to quantitatively describe interaction phenomena;- Design for six sigma (DIDOV or DMAIC), design for reliability;- Experience with Minitab (software) to analyze results.Who are we looking for?Candidate has/is:- At least an BSc in Chemical Engineering or Material Science;- About 5 years or more proven experience as an interaction researcher; - Hands-on attitude to test material-ink combinations; - Experience with adhesives, glues; - To be successful the candidate is independent, persevering, decisively;- Strong communication and interpersonal skills including profound knowledge of English spoken and written. Knowledge of Dutch language is preferred;- Permissioned to work in the Netherlan[...]Programmer, Programmeur/Sql, Uml/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 30 Sep 2016 06:34:29 Z

FunctieProgrammer, ProgrammeurExpertiseSql, UmlWerkzaamhedenPython programmer Startdate: asapDuration: 3 months+Location: VeldhovenJob MissionDevelop software and tooling to create Customer Profiles A Customer Profile is a description of the hardware, software and application configuration of a customer factory, including the usage patterns and data usage. This profile has to be extracted from a great variety of data sources. The profile is used to run simulations in the Virtual Fab that is currently being developed. Having a good profile will reduce test time and will reduce the risk of software failure at the customer site. The simulation will show the impact of new software deliveries on a customer fab before the software is actually delivered tothe customer.Job DescriptionMain Responsibilities: Analyze data resources, define relations.Create tooling that performs the required data processing and creates a Customer Profile from it. The software starts as internal tooling but needs to be able to run in the customer's fab later on.EducationMSc in Computer Science, Software Development or Software EngineeringExperience5 years or more of experience with Python development in any industry/sector.Experience managing full-life development cycles Strong coding practices, including conducting peer code reviews, developing unit tests, documentation and experience with agile methodsExperience designing, developing, and testing for performance, scalability and availability.Strong in Data Structures & Algorithms. Strong unit test and debugging skills.Experience with UML and SQL.Experience in GUI design using Django.Fluent in EnglishPersonal skillsStrong interpersonal analytical skills, drive to understand the context.Thrive in a team environment and work well with othersHigh energy, outgoing personality that adapts well to a variety of types of individuals and different levels within each organizationInterested? Please response with recent cv, motivation and hourly rate, BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatumzsmDuur3+ maandenReferentienr.30161070[...]Accountant/General Ledger, Jd Edwards, Ms Excel, Sap/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 26 Sep 2016 07:34:48 Z

Functie
Accountant

Expertise
General Ledger, Jd Edwards, Ms Excel, Sap

Werkzaamheden
General Ledger Accountant

“Volop kans voor persoonlijke groei”

Voor een opdrachtgever in Noord-Brabant zijn we op zoek naar een General Ledger Accountant op deta-vast basis. Dit houdt in dat je eerst via ons 6 maanden wordt gedetacheerd bij de opdrachtgever met uitzicht op een dienstverband bij de opdrachtgever.

Doel van de functie op de afdeling Accounting is het uitvoeren en monitoren van het grootboek en de financiële processen die leiden tot financiële en management informatie door:

*Het muteren en monitoren van het grootboek
*Belast met de maandafsluiting inclusief de financiële en management informatie
* Het indienen van de aangifte omzetbelasting in Nederland en buitenland
* Verzorgen van CBS enquêtes en diverse rapportages naar externen
* Het analyseren, monitoren en rapporteren van balansposten en overige specifieke items
* Het ondersteunen van de business controllers met GL vraagstukken en analyses
* Betalingen autoriseren
* Het onderhouden van de financiële masterdata

Requirements

* Afgeronde HBO–opleiding (HEAO-BE/SPD) met tenminste 2 tot 4 jaar werkervaring.
* Gedegen kennis van de IFRS wet – en regelgeving
* Gedegen kennis van de fiscale wet - en regelgeving, met name de omzetbelasting
* Zeer goede Excel en ERP accounting (bv. SAP, JD-Edwards) vaardigheden
* Een goede beheersing van de Nederlandse – en Engelse taal is gewenst
* Je bent analytisch
* Je bent accuraat
* Je blijft rustig bij hectiek

Locatie: Helmond
Startdatum: Zsm
Detavast
Aantal uur per week: Fulltime of minimaal 4 volledige dagen per week beschikbaar.

Heb je interesse, reageer dan snel!
We ontvangen graag jouw:

* CV toegespitst op de vacature
* Een aparte motivatie
* Salariswens (bruto) gebaseerd op een 40-urige werkweek

Bijzonderheden
Detavast

Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
01-10-2016

Duur
6-12 maanden

Referentienr.
92160228
Developer/Agile, C#, C#.Net, Matlab, Scrum/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 22 Sep 2016 12:05:20 Z

FunctieDeveloperExpertiseAgile, C#, C#.Net, Matlab, ScrumWerkzaamhedenC# Software DeveloperStart: a.s.a.p.Hours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionDo you enjoy capitalizing on .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate, and that make operators feel they’re in control? Are you fascinated by mathematics and its practical applications? If so, this could be an exciting opportunity!Job MissionWithin business line Applications the D&E YieldStar software groups address the area of complex machine control software. You will be end-to-end responsible for realization of software in C# in one of the application functions’ software teams, contributing to development of the YieldStar software platform. This is done using a scrum/Agile way of working.Job DescriptionYou like to contribute to our client fastest growing business by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort. In this position you are a member of the Critical Dimension (CD) metrology, Overlay (OV) metrology, or Diffraction Based Focus (DBF) metrology application software team. The teams address development of algorithms for reconstruction and optimization, and integration thereof in new applications and workflows that enhance metrology capability for our customers.In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support (CS), Holistic Application Development (HAD) team members, and Manufacturing representatives. Your eagerness to experience the fit of our solutions at the customer makes you willing to use opportunities to travel.As a Software Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working. You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the YieldStar software platform. You are eager to pick up knowledge on metrology recipe setup, reconstruction and optimization algorithms, and workflows associated with th[...]Beheerder/Oracle/Nederland - Drenthe

Wed, 14 Sep 2016 11:31:54 Z

FunctieBeheerderExpertiseOracleWerkzaamheden2 Junior Oracle CloudbeheerdersHet team CloudbeheerHet team Cloudbeheer maakt deel uit van de Divisie Cloud. Het team is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van onze Cloud infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit een Oraclestack en een Flexpodstack met als orchestrator de BMC tooling-. Het Cloud beheer team bestaat uit 25 mensen verspreid over 2 locaties, Assen en Den Haag. Deze vacature is specifiek voor de Oraclestack met als standplaats Assen. De Oraclestack is gebouwd volgens de Oracle standaard waarbij het complete beheer van de stack ligt bij 1 team.Functieomschrijving:De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) ontwikkelt en beheert digitale diensten en producten voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit, efficiency en veiligheid staan centraal. De Nederlandse burger moet daar immers op kunnen vertrouwen. Ben jij de junior Cloudbeheerder die staat te popelen om dagelijks het verschil te maken?In een omgeving die continu verandert, voel jij je uitgedaagd om nieuwe technieken aan te leren. Als junior Oracle Cloudbeheerder krijg je volop ruimte om op basis van je vakkennis het verschil te maken en initiatief te nemen om problemen voor onze opdrachtgevers op te lossen. Jij levert immers wat nodig is, zodat economisch Nederland goed kan functioneren.Als junior Oracle Cloudbeheerder ben je primair verantwoordelijk voor de instandhouding en de hoge beschikbaarheid van de Cloud infrastructuur (Exadata, PCA en zfs). De Cloudinfrastructuur levert diverse services, SaaS, IaaS en PaaS. Hierbij staat het proactief beheer voorop (automatiseren) en wordt grote waarde gehecht aan klanttevredenheid.Je werk bestaat uit het uitvoeren van changes, en uit het oplossen van incidenten en problems. Je fungeert als aanspreekpunt voor de klant en je collega's.Zodra je voldoende kennis hebt ontwikkeld, ga je ook meedraaien in projecten en in het consignatierooster. Jouw taken als junior Oracle Cloudbeheerder:· Je bewaakt mede de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de infrastructuur door proactief inspelen op dreigende verstoringen en het verhelpen van incidenten;· Je ondersteunt onderhoudswerkzaamheden aan de ICT infrastructuur (inclusief rapportages) en aan de technische koppelingen m[...]Designer, Software Engineer/Agile, Java, Scrum/Nederland - Noord-Brabant

Wed, 14 Sep 2016 06:43:32 Z

FunctieDesigner, Software EngineerExpertiseAgile, Java, ScrumWerkzaamhedenJava Software Design EngineerStart: a.s.a.p.Duration: 3+ monthsLocation: Noord-BrabantIntroductionApplications is a new business line within the organization responsible for development and introduction of completely new products. With the development of Wafer Fab Applications we are expanding our business beyond the development of lithography machines into the area of process window control. For you this means working in in a multi-disciplinary team on the edge of modern technologies. You will impact the future!Job MissionAs a Software Design Engineer you are member of a team responsible for development, test and integration of software solutions to control stability and performance of the Scanner.Job DescriptionWithin business line Applications the Wafer Fab application Software groups address the area of scanner stability and process control. You will be creating software in Java SE or Java EE, contributing to the development of controller software in a scrum/Agile way of working. Wafer Fab application controllers are created by several teams working together to deliver and integrate solutions to complex problems to enhance the control capability for our customers.Within one of the teams you will implement user stories and will cooperate with other software team members. You will work with Team leads and Architects. In this position you will act as software professional. You will apply software engineering practices such as implementation in Java, testing and integration on the Litho computing platform. You will be gaining knowledge on complex mathematical control algorithms and the controller applications used by our customers, estimation and optimization algorithms, and workflows.EducationMSc or PhD in computer science, mathematics, physics, or electronics.Experience+5 years of experience in object oriented development or technical software for high-tech equipment, working in an Agile/scrum way. Recent experience with programming in Java. Strong background in applied mathematics and clear willingness to understand complex mathematical algorithms. Knowledge of swing and JavaFx preferred.Personal skills· Able to work in a multi-disciplinary team within a dynamic product development environment ·[...]Developer, Software Engineer/Java, Jenkins, Maven/Nederland - Noord-Brabant

Wed, 14 Sep 2016 06:33:14 Z

FunctieDeveloper, Software EngineerExpertiseJava, Jenkins, MavenWerkzaamhedenJava EE Software DeveloperStartdate: asapDuration: 3 months +Location: VeldhovenIntroductionThe department D&E Applications develops integrates and qualifies functional modules and application packages in the area of water metrology (critical dimension and overlay) and wafer fab applications (performance control applications). All development activities need to be conducted with the constraints of specification, time and budget as demanded by market conditions.Job MissionThe mission of a JEE software developer is to develop JEE applications within the DE apps department. The Java EE software developer will work on the Optimizer applications.Job DescriptionThe job consists of following activities: · The main activity of a Java EE developer within the optimizer projects is to develop new features within time and with a high quality level. · During development communication with stakeholders and fellow developers is key to success. · The Java EE developer will use his in depth knowledge of the Java EE architecture and way of working in his daily work. · The Java EE developer will be able to use and adapt frameworks like Maven / Jenkins and JPA to the need of the product being developed · Test driven development will be used during product creation. · The product under development will be created in iterations using the Scrum way of working. EducationMaster degree or Bachelor degree with sufficient experience.Additional skills : Mathematical / Statistical affinityExperience5+ years working experience from which at least 2 years as JAVA EE developerPersonal skills· Analytical thinker ( instead of incident management, issue management) · Make it happen attitude · Good communicator Context of the positionThe holder of this position reports to the project lead, interacts with the Group / Team lead and operates within multidisciplinary development teams.Interested? Please response with recent cv, motivation and hourly rate. BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatumzsmDuur3+ maandenReferentienr.30161001[...]Software Engineer/Assembly, C++, Dns, Nfs, Ntp, Python, Scm, Tcp/ip, Vme, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Tue, 13 Sep 2016 11:08:29 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
Assembly, C++, Dns, Nfs, Ntp, Python, Scm, Tcp/ip, Vme, Vxworks

Werkzaamheden
Computer Systems Software Engineer

Start: a.s.a.p.
Duration: 3+ months
Location: Noord-Brabant

Job Mission
Work on system engineering/integration activities of embedded operating systems and related tooling for TWINSCAN real-time sub-systems.

Job Description
Participate in integration and benchmarking activities. Help with application behavior analyses on multi-threading, multicore systems to help find and solve performance bottlenecks. Work on abstraction layer for new (multi-core) embedded processor boards. Create technical designs from requirement. Reverse engineer code to architectural drawing. Setting BSP requirements and qualify delivery. Design for test.

Education
Bachelor or master degree technical software

Experience
Minimal 10 years
Must have experience:
· Embedded development & design
· C language,
· VxWorks kernel config & development,
· WindRiver Linux development & kernel config,
· PowerPC, PCI, VME, assembly,
· Network knowledge: TCP/IP, Valgrind, WireShark, UBOOT, BOOTP, NFS, NTP, DNS, TFTP, ATCA
· Data structs via DDF
· Inter process comm. via: OO CN
Nice to have experience:
· C++
· Python and shell scripting
· SCM tooling: Clearcase or SVN or GIT

Personal skills
Analytical, Independent, Team player, Quality minded, familiar with Scrum


Interested? Please respond with your CV, motivation and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
asap

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30160998
Procurement Account Manager/Nederland - Limburg

Tue, 06 Sep 2016 13:57:43 Z

FunctieProcurement Account ManagerExpertiseWerkzaamhedenProcurement Account Manager & Software LicensesAccelerating global procurement capability by driving and delivering best in class supply base for software and licenses.Your job as Procurement Account ManagerThe rapid growth of software and its opportunities challenge you to drive, build and leverage a best in class supply base for software and licenses. Having a global scope you will work across our locations worldwide, mainly the ones based in Germany, Romania, France and the Netherlands. Your outstanding networking skills, inspiring personality and pragmatic mindset enable you to successfully build relationships and networks throughout the organization worldwide. To enhance and grow the right balance between cost we spend and value we generate with it you successfully engage with your counterparts at product development (R&D) & business managers as well as software professionals. You create a culture and mindset leveraging and benefitting from best in class procurement and competitive agreements with suppliers together.To ensure a best in class supply base and to stay ahead of our competitors you drive and lead the software & licenses category by:- Developing and implementing roadmaps, strategies and action plans for the supply base in line with business objectives and aligned with roadmaps of R&D and other relevant stakeholders;- Acting as subject matter expert and trusted advisor towards R&D ensuring involvement in (software) development projects from the start;- Negotiate integral and competitive supply agreements, accountable for managing license costs as well as managing supplier relationships;- Identifying, leading and managing synergies and opportunities across the other divisions;- Maintain the outside-in view on best in class software procurement. You will be part of the Software & Licensing Team within Procurement, collaborate intensively with your colleagues responsible for the procurement operations. You will report to Manager Procurement.Are you strong in managing relationships internally and externally, and do you have proven experience with reporting, supplier management and/or quality assurance? Are [...]Consultant/Nederland - Utrecht

Thu, 14 Jul 2016 06:53:02 Z

FunctieConsultantExpertiseWerkzaamhedenFinance consultant / Performance Management consultant Voor onze opdrachtgever in regio Utrecht zijn wij op zoek naar een financial voor de functie van Performance Management consultant. Vind jij het leuk om de meest geavanceerde rapportages en dashboards te bouwen met behulp van Excel en heb je daarnaast ervaring met consolidatie? Dan móet jij die ambitieuze Finance / Performance Management consultant zijn die zo goed bij onze opdrachtgever past!Onze opdrachtgever is aktief in het geven van advies en het realiseren van oplossingen op het gebied van business intelligence en performance management. Als Performance Management consultant spreek je de taal van onze klanten. In combinatie met jouw financiële achtergrond en visie maakt dat jou een echte specialist. Als Performance management consultant ben je gericht op de beste prestaties. Van jezelf en uiteraard die van de klant. Want daar gaat het immers om: je helpt de klant efficiënter plannen, budgetteren, analyseren, consolideren en forecasten. Daarmee geef je organisaties grip op hun toekomst. Dat doe je vanuit jouw expertise en, wanneer een project erom vraagt, in samenwerking met je collega’s van BI. Op die manier ontwikkelt onze opdrachtgever slimme oplossingen waarmee je doelen stelt en deze bewaakt. En dit biedt inzicht in de prestaties uit het verleden en een gerichte kijk op de toekomst. Wat ga je doen? Complexe vraagstukken zijn een vast onderdeel van jouw dag. Je bijt je vast in de business van mooie opdrachtgevers. Zelfstandig of samen met je collega’s verdiep je je in de (financiële) processen van de organisatie. Onze opdrachtgever helpt je met het verkrijgen van de kennis die je nodig hebt voor het implementeren van PM-oplossingen die van grote toegevoegde waarde zijn voor haar klanten en waarmee zij maximaal inzicht krijgen in hun data en prestaties. Het gevolg voor de klant? Betere stuurinformatie, gefundeerde en bovenal betere beslissingen. Wat vragen we? · Een afgeronde WO of HBO-opleiding; · Ervaring met budgetteren, consolideren, forecasting en (scenario)planning; · Ervaring met het vertalen van klantbehoefte naar concrete opl[...]