Subscribe: IT-Staffing
http://www.it-staffing.nl/rss.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
als  bij  binnen  deze  die  ervaring met  ervaring  kennis  klant  met  nederland  project  team  uur  worden   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: IT-Staffing

IT-StaffingNederlands grootste aanbod aan actuele ICT projecten voor zelfstandige ICT professionals!Last Build Date: Tue, 24 Jan 2017 20:40:06 +0100

Copyright: Copyright Staffing Facility (2009)
 Business Consultant/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 16:11:17 Z

Functie
Business Consultant

Expertise


Werkzaamheden
Business Consultant ECM

Organisatie & directie P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening.

Afdeling & team:
BZK UBR|EC O&P (ECO&P) levert de tweedelijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren. Een groot deel van de primaire en ondersteunende processen van EC O&P zijn ondergebracht of hebben een relatie met haar bedrijfskritische cliëntvolgsysteem. P-Direkt is als strategische partner van UBR|EC O&P verantwoordelijk voor het vervangen van het huidige cliëntvolgsysteem per 1 januari 2018. De vervanging van het huidige cliëntvolgsysteem, inclusief (gedeeltelijke) overdracht van het beheer, is ondergebracht in het project ‘In Beeld’.

Functieomschrijving:
P-Direkt is op zoek naar een Business Consultant op het gebied van Enterprise Content Management (ECM) die ons kan ondersteunen bij de realisatie van een aantal bedrijfsprocessen voor onze klant EC O&P in een Documentum XcP systeem. Je ondersteunt de organisatie met best practices op het gebied van Enterprise Content Management en helpt ons de scope en de te realiseren functionaliteit van de oplossing te bepalen. Je bent onderdeel van een Agile team dat samen de oplossing realiseert. In afwachting van de definitieve hardware die nog ingericht moet worden bij SSC-ICT moet bij aanvang van het project ontwikkeld worden op een door de consultant beschikbaar gestelde virtuele XcP 2.3 omgeving.

Functie-eisen:
- HBO werk en denkniveau;
- Minimaal 5 jaar werkervaring in een gelijksoortige functie;
- Minimaal 5 jaar werkervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen;
- Minimaal 3 jaar werkervaring met het definiëren en configureren van user interfaces en workflows voor ECM of casemanagement applicaties op basis van Documentum;
- Minimaal 3 jaar werkervaring met het functioneel ontwerpen van Documentum XcP applicaties;
- Minimaal 3 jaar werkervaring met het design van complexe proces architecturen;
- Gecertificeerd Documentum proven Professional;

Wensen:
- Kennis en ervaring van MyInsight for Documentum is een plus;
- In het bezit van de volgende certificaten is een plus
o Professional ITSM Delivery of IT Services;
o ITIL Service Transition
- Aantoonbare ervaring met het high-available ECM omgevingen met hoge performance eisen
- Aantoonbare ervaring binnen de Rijksoverheid op het gebied van compliance en de archiefwet
- Ervaring met SCRUM projecten en werken met sprintplanningen

Competenties
- Goede sparringspartner op diverse management niveaus;
- Organisatie sensitief.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: P-Direkt te Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 06-02-2017
Projectduur: 7 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 30-01-2017 en 31-01-2017
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 27-01-2017 aanleveren voor 13:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
06-02-2017

Duur
7 maanden

Referentienr.
10170108
System Engineer, Technisch Applicatiebeheerder/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 15:44:32 Z

FunctieSystem Engineer, Technisch ApplicatiebeheerderExpertiseWerkzaamhedenSystem IntegratorAchtergrond:Dictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek wordt aanvang 2017 opgeleverd. Dat is een basis werkplek (inclusief mobile).In het overall programma CW (Cloud Werkplek) is een deelprogramma Ontwerp en Realisatie CW-EZ voorzien die als system integrator acteert, en moet zorgen dat de basis werkplek wordt gekoppeld aan alle overige functonaliteit die nodig is vanuit het perspectief van de 6 klant organisaties met in totaal 14.000 eindgebruiker. Denk daarbij aan koppelingen met de print omgeving, koppeling met de aparte citrix applicatie omgeving, de federatieve identity management omgeving etc.Als system integrator ben je feitelijk opdrachtgever aan de diverse aanleverende partijen. Er wordt gezocht naar een brede senior technicus die in die context goed overziet wat moet gebeuren, en die heel helder kan aangeven aan de aanleverende partijen wat er geleverd moet worden. Hij moet de partijen inhoudelijk bij elkaar brengen en goede beslisdocumenten kunnen opstellen.Vanuit een system integrator perspectief moet hij ook goed kunnen analyseren waar (welke partij) en hoe issues het beste opgelost kunnen worden. Verder moet hij betrokken zijn bij het bepalen hoe het beste technisch gemigreerd kan worden.Algemeen:- De ICT-expert levert bijdragen op het gebied van meerdere complexe producten en diensten.- De ICT-expert draagt zorg voor technisch goed werkende en samenwerkende ICT-componenten; voor preventief, adaptief en correctief uitgevoerd onderhoud op ICT-componenten; voor ongestoorde technische installaties; voor oplossingen in geval van calamiteiten; geeft adviezen voor verbetering van ICT-componenten onder meer door kwaliteitstoetsen, levert bijdragen in R&D-/ontwikkelprojecten en aan verbeterde normen standaarden en richtlijnen en levert een bijdrage aan een professionele technische kennisuitwisseling. - De ICT-expert is in staat om zelfstandig bijdragen te leveren in functionele voortrajecten bij de opdrachtgevers, o.a. in de specificatie- en ontwerpfase en hen te adviseren en te begeleiden bij besluitvorming, implementatie en uitvoering.Resultaten:- Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen binnen het werkgebied en beoordeelt de toepasbaarheid voor de eigen organisatie. - Vertaalt trends en ontwikkelingen naar voorstellen voor verbeterde producten, diensten, normen en richtlijnen. - Participeert actief in kennisdeling met collega’s en coacht in voorkomende gevallen;- Voert impactanalyses uit op basis van klantwensen en specificaties en adviseert over de haalbaarheid van wijzigingen in ICT-componenten. Draagt bij aan goede onderhandelingsposities met leveranciers;- Verricht, indien van toepassing, onderhoud en draagt bij aan ontwikkeling bij geselecteerde ICT-componenten;- Adviseert en begeleidt op verzoek de klantorganisatie over aanpassingen van ICT-onderdelen, voorziet in de geldende eisen en levert de informatie voor de acceptatiebeslissing alvorens nieuwe ICT-componenten te exploiteren, en begeleidt de besluitvorming, implementatie en uitvoering;- Analyseert aard en oorzaak van calamiteiten en werkt oplossingsrichtingen verder uit;- Doet voorstellen voor verbetering van het kwaliteitssysteem in het licht van gewijzigde technologie en levert bijdragen aan kwaliteitstoetsen uit in samenwerking met Kwaliteitsborging;- Ontwikkelt in projectverband producten, diensten en de bijbehorende technische normen en richtlijnen voor ICT-componenten;- Stemt af met sturingsverantwoordelijke teams zoals o.m. Deliverymanagement, Kwaliteitsborging, A&S en Ketenmanagement.- Levert bijdragen bij het samenstellen en/of beoordelen van offertetrajecten op basis van een diepgaande inhoudelijke kennis van de tools die voor de opdrachten noodzakelijk zijn;- Is belast met het uitvoeren van projectactiviteiten en complexe be[...]Hoofd Informatie Beveiliging, Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 15:43:26 Z

FunctieHoofd Informatie Beveiliging, SpecialistExpertiseWerkzaamhedenIB Coördinator/specialistAchtergrond:DICTU is oa leverancier van infrastructurele beheer- en nieuwbouw dienstverlening aan Agentschap RvIG, een agentschap binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De dienstverlening betreft het rekencentrum - inclusief alle infrastructurele voorzieningen - voor de stelsels rondom de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie (o.a. GBA-V, BRP, RNI, BV-BSN). Voor het rekencentrum gelden zeer hoge eisen m.b.t. beschikbaarheid en veiligheid. De beveiligingseisen die van toepassing zijn, gaan uit boven departementaal vertrouwelijk. Een screening AIVD-A of B screening kan op een later moment van toepassing worden.Algemeen:De IB-specialist ondersteunt de divisie Hoogbeveiligd bij het borgen van de actualiteit en de effectiviteit van het stelsel van beveiligingsmaatregelen. De IBS adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers op het gebied van Informatiebeveiliging. De IBS rapporteert aan de divisiemanager. De belangrijke taken en verantwoordelijkheden van de IBS zijn: • Adviseert op operationeel niveau over aan informatiebeveiliging gerelateerde zaken • Ondersteunt bij informatiebeveiligingsincidenten• Zorgt voor implementatie en gebruik van een ISMS binnen de divisie (niet alleen een tool)• Verzorgt een IB bewustwordingsprogramma binnen de divisie• Ondersteunt het management bij het actueel houden van het ISMS• Is verantwoordelijk voor het beheer van de (baseline)documenten binnen het team volgens de afgesproken procedures• Adviseert de projecten over informatiebeveiliging in projecten waar het team bij betrokken is• Ondersteunt het management bij het maken van de maandelijkse IB-rapportage• Vervult zijn rol in nauwe samenwerking met architecten en stemt af met de Coördinator IB over vragen buiten het bereik van de divisie • Doet voorstellen voor nieuwe toepassingen en realiseert deze ook, ondernemersgeest• Is in staat om beleidsdocumenten op te stellen en hiervoor - evt Rijksbreed - draagvlak te creërenKennis en Vaardigheid: Opleiding op het gebied van informatiebeveiliging (bijvoorbeeld CISSP). Actuele kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving als ook informatiebeveiligingsvoorschriften (o.a. ISO27001/2 en Wbp) Kennis van coördinatie omtrent informatiebeveiligingsmanagement¬systemen (ISMS), processen en het uit (laten) voeren van (EDP)audits. Ervaring met certificering tegen de ISO27001 strekt tot aanbeveling. Bekend met de voorschriften rond informatie- en communicatietechnologie binnen de Rijksoverheid en internationale fora. Diepgaande kennis van ICT zoals datacommunicatie, telecommunicatie, hard- en software. Kennis van Prince2 en ITIL Ervaring met projectleiding en –participatie. Inhoudelijk sterk en overtuigend; kan goed samenwerken; neemt initiatief; is betrokken en zeer resultaatgericht. Ervaring met advisering over informatiebeveiliging in een complexe multidisciplinaire omgeving. Academisch werk- en denkniveau Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.Competenties:Pre: Ervaring in het werken binnen de (rijks) overheid. Pre: Bekend zijn met de processen en procedures zoals die binnen de (rijks) overheid worden gehanteerd. Kenmerken van de kandidaat: DOEN, Initiatief, ondernemersgeest en verantwoordelijkheidBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Den HaagBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 85,00Datum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 30-01-2017 aanleveren voor 09:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur3 maandenReferentienr.10170106[...]Accountant/Nederland - Gelderland

Tue, 24 Jan 2017 15:32:26 Z

Functie
Accountant

Expertise


Werkzaamheden
Financial Accountant - Apeldoorn
 
De functie
De financial accountant is deskundig op het gebied van Financiële Administratie. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van een accurate boekhouding, waarbij voldaan wordt aan de eisen van wet– en regelgeving. De werkzaamheden zijn veelal uitvoerend en vakinhoudelijk van aard. De financial accountant beheerst alle facetten van de financiële administratie en is zich bewust van de impact op andere werkprocessen.
 
Het profiel
• Een afgeronde hbo-opleiding HOFAM;
• Kennis van verslaglegging en administratieve inrichting
• Kennis van SAP FiCo
• Ervaring met Pensioenen binnen een verzekeraar
• Je kunt goed en duidelijk communiceren in de Nederlandse taal. Zowel schriftelijk als
mondeling.
• Uitstekende kennis van Excel.
• Flexibele werkdagen i.v.m. maand, jaarafsluiting.
• Hands on mentaliteit

Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
 
Jouw afdeling
Je rapport aan de manager van het team Grootboek & Verslaglegging Pensioenen, dat onderdeel is van het Shared Service Center Financiële Administratie binnen Reporting.
Het team Grootboek & Verslaglegging Pensioenen is verantwoordelijk voor het beheer en afsluiting van de financiële administratie waaronder het opstellen en boeken journaalposten, beheer van het grootboek en het opstellen van het balansdossier.
Ook worden rapportages opgesteld voor zowel interne sturing als externe verantwoording. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor divisie Pensioen & Leven.
 
Een tijdelijke opdracht voor de periode van 1 februari tot 1 mei 2017 met optie op verlenging voor 36 uur per week, locatie Apeldoorn.

Heeft u interesse dan ontvangen wij graag z.s.m. doch uiterlijk 25 januari voor 17.00 uur
- uw CV toegespitst op de vacature
- uw motivatie
- uw uurtarief / salariswens

Richttarief €40 incl. reiskosten, excl. BTW , afhankelijk van cv, kennis en vaardigheden. Wij nodigen met klem kandidaten uit die voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll willen. Graag vernemen we dan je salarisindicatie op basis van 36 uur.

Het uiteindelijke tarief wordt bepaald op basis van de kennis en ervaring van de voorgestelde kandidaat, ook in vergelijking met de andere aangeboden kandidaten.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
01-02-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
92170015
Engineer/C++, Git, Ood/Nederland - Limburg

Tue, 24 Jan 2017 15:20:36 Z

Functie
Engineer

Expertise
C++, Git, Ood

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

To expand the current team we are looking for an experienced Embedded Software Engineer.

The engineer will be part of an embedded software team within R&D who extends functionality for a printer product line.
As such he/she will be responsible for:
- Detailing and implementation of new functionality;
- Extending/improving of data science tooling based on Python/Pandas;
- Troubleshooting: analyzing problem reports and resolve them;
- The alignment with other disciplines in terms of requirements and design;
Experience in embedded software and minimal learning curve with respect to the organization, software architecture and tooling we use.

To be successful the candidate is/has:
- Self-assertive, has strong communication skills and likes to work in cross-functional teams;
- Strong analytical skills, sees a challenge in solving problems and is good at organizing the work;
- A fast learner, finds it easy to pick up in a new environment;
- Able to work independent and as part of the team.

Who are we looking for?
- Candidate has a BSc or MSc in software (engineering);
- 3-5 years of work experience in software development process (integration, testing);
- Knowledge of and experience with object oriented programming, Python, C++, GIT is required;
- Knowledge of and experience with Pandas is preferred;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch is advantageous;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Aanvullende informatie
Duur van de opdracht: 6 maanden
Mogelijkheid tot verlengen: ja (6 maanden)
Uren per week: 40

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170099
Developer/Agile, C#, Git, Scrum, Visual Studio, Web Api, Windows Azure/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 15:20:00 Z

Functie
Developer

Expertise
Agile, C#, Git, Scrum, Visual Studio, Web Api, Windows Azure

Werkzaamheden
Ben jij een enthousiaste Developer met Microsoft Azure en Scrum ervaring die één van de Scrum Development teams wil versterken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: 3 maanden met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 32-40 (in overleg)
Locatie: Rotterdam
Richttarief: afhankelijk van ervaring, inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon, exclusief BTW

Azure Developer

Profiel: Senior Developer in internet of Things en de Cloud, een uitdagende en leuke combinatie. In de opdracht worden vooral PaaS services van het Azure platform toegepast, zoals Functions, Service Bus en API. Daarnaast ervaring met Microsoft ALM tooling.

Technologieën en werkzaamheden (op volgorde van prio):
- Visual Studio
- Microsoft C#
- Web Apps & Web API (RESTfull)
- VSTS Build & Release
- Git
- Azure PaaS
- IoT Azure
- Data Processing
- Software ontwikkeling
- Microsoft Azure solution design

Sterke Pre
- PowerBI
- Data visualisatie
- Javascript
- Nederlandstalig

Soft en Proces skills
- SCRUM ervaring

Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.
Must: volledige motivatie en persoonsomschrijving toevoegen bij het CV.

Interesse? Reageer dan voor donderdag 26 januari 13:00 uur met je recente CV, motivatie en all-in uurtarief.

Bijzonderheden
Onze opdrachtgever stuurt aan op het "bring your own device principe". Externe medewerker dient gebruik te maken van een eigen mobiele telefoon, tenzij onze opdrachtgever van mening is dat de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden met een telefoon van onze opdrachtgever.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30170100
Specialist/Ado .Net, Asp.Net, C#, Wcf, Wpf/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 15:16:37 Z

Functie
Specialist

Expertise
Ado .Net, Asp.Net, C#, Wcf, Wpf

Werkzaamheden
.NET Specialist

Achtergrond:
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.

Het profiel van de NET Specialist:
Technische Optimalisatie Correspondentieoplossing Indigo. Als onderdeel van het robuuster maken van Indigo is het noodzakelijk dat we technische verbeteringen doorvoeren van de correspondentie-oplossing. Niet alleen t.b.v. de stabiliteit maar ook van de performance.
 de producten waar je aan werkt zijn gerelateerd aan digitale identiteit (biometrie) en aan (digitale) correspondentie;
 je taak zal zijn het realiseren van functionele wijzigingen, bugfixes en refactoring van bestaande code;
 je maakt daarbij de technisch ontwerpen;
 je verricht root cause analyses van incidenten en problemen (3e lijns support);
 je analyseert wijzigingsvoorstellen;
 je werkt in een klein en technisch sterk team

Competenties:
 Je kunt zelfstandig werken, bent leergierig, accuraat en positief kritisch;
 Je hebt er plezier in om mooie oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen;
 je bent analytisch sterk en werkt gestructureerd.

Expertisebeschrijving:
 Bachelor of Masterniveau richting Computer Science (Bedrijfskundige) Informatica, Organisatie & Informatiekunde of gerelateerd.
 Kennis en ervaring met Programmeren in C#
 Kennis en ervaring met WCF, WPF, ADO.NET, ASP.NET
 Kennis en ervaring met schrijven van automatische unittests
 Kennis en ervaring met object georiënteerd analyseren en ontwerpen
 Kennis en ervaring met ITP (AIA)
 kennis van Security
 kennis van encryptie/PKI
 kennis van eMRTD's
 kennis van Test Driven Development (TDD)


Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: IND te Rijswijk
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 2 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur, maximaal 324 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 30-01-2016 aanleveren voor 14:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
2 maanden

Referentienr.
10170104
Coordinator, Incident Manager, Problem Manager/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 15:15:17 Z

FunctieCoordinator, Incident Manager, Problem ManagerExpertiseWerkzaamhedenIncident-problem manager/ coordinatorAchtergrond:We zijn met spoed op zoek naar een Incident-problem manager/ coordinator. Deze persoon begeeft zich op opertationeel/ tactisch vlak. Hij/zij is de aangewezen persoon om de incidenten van de hoogste klasse te coordineren. Hij/ zij moet dus goed in staat zijn het incident te doorgronden en tot oplossingen te komen om de dienstverlening zo snel als mogelijk te herstellen en op de juiste momenten contacten te onderhouden met de koppelvlakken van de klant. Hij/zij moet zich bewust zijn van niet alleen het bedrijfskritische belang, maar ook het klant- en het politieke belang. Hij/zij moet dus communicatief zeer vaardig zijn en in staat zijn de klant op de juiste momenten en met voldoende overtuigingskracht aandacht te geven en bij- zaken en hoofdzaken met de klant kunnen bepalen. Het gaat er dus niet om op kritische momenten te verzanden in een prio-1 of prio-2 discussie. Zodra de incidenten zijn opgelost ben jij diegene die de voorlopige evaluatie opstelt en de uiteindelijke root cause analyses opstelt. Is de workaround in place, dan ga je opzoek naar de structurele oplossing. Op tactisch vlak moet de collega in staat zijn om op basis van rapportages verantwoording af te kunnen leggen aan de teamleider over het functioneren en het presteren van het incident en het problem proces. Je cijfermatige onderbouwing haal je zelf uit Topdesk. Je levert input voor de overall rapportage en je moet je ook kunnen verantwoorden in het bijzijn van de klant. Zie je verbeteringen dan kom je ook met verbetervoorstellen. We zijn positief kritisch naar elkaar en ondersteunen elkaar. We laten welles-nietes discussie ver van ons en communiceren op basis van feiten. Al met al is het prettig werken bij DICTU.Je gaat werken in een kleine club waarin we elkaar kennen, het snel schakelen is en waar je geen nummer maar een collega bent. Je hebt niet alleen met je eigen afdeling te maken maar ook een aantal teams buiten je afdeling, denk hierbij aan applicatiebeheer, de centrale procesmanagement afdeling, de klant, maar ook andere teams binnen de divisie. Voor een aantal diensten bieden we 7 x 24 uur ondersteuning aan onze klant. Je zult dus ook voor consignatiediensten worden ingezet. Als klap op de vuurpijl sta jij aan de lat om gezamelijk met de klant het escalatieproces vorm te gaan geven, te realiseren en te testen. Uitdaging genoeg! Wie durft? Een screening op AIVD-B niveau kan op een later tijdstip van toepassing zijn.Algemeen:De procesmanager is verantwoordelijk voor het continue op eenduidige wijze en met constante kwaliteit uitvoeren van ITIL processen en procedures.Resultaten:- Het verantwoordelijk zijn voor uitvoering voor de ITIL processen.- Het signaleren van operationele knelpunten en het doen van verbetervoorstellen.- Het ontwikkelen van producten en –processen afgestemd op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Speelruimte:- Afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders;- Specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures- Beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelende advies(deel)producten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen; - Werkwijzen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelatenKennis en Vaardigheid:Personen met ervaring binnen het gevraagde vakgebied die reeds binnen complexe omgevingen binnen de overheid actief zijn geweest hebben een pré. We vragen minimaal HBO werk en denkniveau.Contacten:Zowel intern als extern binnen DICTU als binnen de klantomgeving.Competenties:Analytisch zeer scherpcommunicatief zeer vaardigteamplayerverbindendBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Den HaagBij het uitvoeren van deze opdracht is[...]Tester/Nederland - Overijssel

Tue, 24 Jan 2017 14:15:45 Z

FunctieTesterExpertiseWerkzaamheden1 Senior PEGA-tester & 1 Junior PEGA-tester Achtergrond:DICTU is voor het programma Zaak Gericht Werken (ZGW) van het Ministerie van EZ op zoek naar 2 kwaliteitsmedewerkers in de rol van tester (waarvan één Senior en één Junior) voor een 3e afnemer van ZGW op locatie Den Haag. (De junior met minimaal 2 jaar testervaring en de senior met minimaal 3 jaar testervaring).Verwachte duur testinzet: minimaal 0,5 jaar. Er wordt een drie maandscontract opgemaakt, inclusief de optie op verlenging per drie maanden.DICTU Bureau Test & Review (T&R) is op zoek naar een; * Senior PEGA-tester met de volgende competenties: ervaring met het opzetten, inrichten, uitvoeren en continu verbeteren van testprocessen binnen een gecombineerde Pega / Alfresco omgeving. Hij/zij dient aantoonbaar ervaring te hebben met het opzetten van integratietesten, het laten opzetten van geautomatiseerd testen op Pega (m.b.v. TOSCA), het opzetten en begeleiden van Pega testprojecten in een agile omgeving inclusief het aansturen, opleiden en coachen van de Junior tester. De ideale kandidaat heeft ervaring met Pega in een cloudomgeving.* Junior PEGA-tester met de volgende competenties: enige ervaring als tester met Pega en/of vergelijkbare platformen. Het behalen van Pega CSA certificering is een must. Heeft ervaring met cloudtesten, unittesten, integratietesten en agile-devops-testervaring. Hij/zij dient enige kennis te hebben van privacy richtlijnen en het anonimiseren van testdata. Kennis en inzicht van een complex agile devops omgeving is een abslute pré.ZGW heeft als doel de realisatie van een generieke SAAS dienst en zorgt voor de integratie met de overheid (e-herkenning, eloket, DIGD etc.). ZGW wordt gebouwd met standaardoplossing PEGA in combinatie van ALFRESCO (standaard documentbeheersysteem). Het Programma ZGW kent twee fases:1e (bouw) fase : het bouwen van en in beheer nemen door DICTU van de ZGW-SAAS-Dienst (testopleiding : 2 a 3 weken PEGA-opleiding (training on the job) 2e (implementatie) fase: het uitrollen van de ZGW bij alle gebruikers van de betreffende afnemer van de ZGW-dienst. Testlocaties:1e fase: opleidingsfase testers : (indien nodig) 2 à 3 weken PEGA-opleiding 1e fase: de testwerkzaamheden gedurende de bouw van de ZGW-generieke SAAS-dienst worden op locatie Zwolle (locatiegebouw Dictu Hanzeweg Zwolle) uitgevoerd.2e fase : implementatiefase => de testwerkzaamheden worden deels in Zwolle en deels, bij de 1e afnemer in Groningen uitgevoerd en daarna bij;2e afnemer in Utrecht, 3e afmener in Den Haag, Diverse ander locaties van toekomstige afnemers van de ZGW-dienst zijn nog niet bekend. (Hieruit blijkt dat flexibiliteit m.b.t. de werklocatie gewenst is.) Resultaten:De werkzaamheden omvatten (na de opleidingsfase) de testvoorbereiding en uitvoering :- Beoordelingen binnen het DEVOPS-PEGA bouwteam de opleveringen van de leveranciers: tegen standaarden, beoordelen ontwerpen en de afspraken bijhouden- Gestructureerd werken volgens DICTU brede werkprocessen en testautomatiseringastooling (TOSCA) en daarop beoordelen van de testkwaliteit- Analyses van ZGW-testopdrachten tbv risicoanalyse/impactanalyse- Uitvoeren van functionele en technische reviews van complexe ZGW oplossingen/documentatie.- Opstellen van testgevallen waarbij het opzetten van geautomatiseerde tesscripting (volgens TOSCA ) wordt uitgevoerd- Uitvoeren regressietest, functionele testen en systeemintegratiesten- Ketentesten (interfaces ZGW)- Cloudtesten- Pentest laten uitvoeren- Bijhouden en onderhouden van testgevallen en de regressietestset- leveren van input voor het vrijgaveadvies (na input schrijft DICTU-T&R -TC/TM. het VGA- voor A & P)- Vastleggen van ZGW-testvoortgangKennis en Vaardigheid:Aantoonbare kennis va[...]Change Manager, Coordinator, Release Manager/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 14:15:32 Z

FunctieChange Manager, Coordinator, Release ManagerExpertiseWerkzaamhedenChange-release Manager/ CoordinatorAchtergrond:Wij zijn op zoek naar een gedreven en ervaren change-release manager/ coordinator die aantoonbaar op HBO werk en denkniveau ons team komt versterken. Zo een die verder durft te kijken dan zijn of haar neus lang is. Jouw taak is het in goede banen leiden van alle aangevraagde wijzigingen t.b.v. applicatieketens en de verschillende infrastructuren. Deze wijzigingen kunnen afkomstig zijn van klanten, projecten of uit de eigen interne beheerorganisatie. Het doel is changes zo soepel mogelijk door het proces begeleiden. Je bent voorzitter van de verschillende technische overleggen evenals het change advisory board (CAB). Je uitdagingen liggen in het verlagen van de doorlooptijd van wijzigingen en het verhogen van de voorspelbaarheid, een wijziging wordt op een afgesproken datum opgeleverd. Je treed in contact met de changemanager van de klant en luistert goed naar de wensen vanuit de business. We zitten er niet voor onszelf maar voor de klant. Je staat er niet alleen voor. Je voert je taak op operationeel niveau uit met twee bedreven change coordinatoren waar je in geval van nood werkzaamheden van kunt overnemen. Jullie facilitairen met zijn drieen "de fabriek." Op tactisch niveau controleer en rapoorteer je over het changeproces op basis van KPI's waarbij je verantwoording aflegd aan de teamleider en je ook durft te verantwoorden bij de klant. Je doet dit o.a. op basis van gegevens die je zelf uit Topdesk haalt, je moet dus wel bedreven zijn met Topdesk. Zie of hoor je dat verbeteringen in het proces, procedure of werkzaamheden mogelijk zijn dan doe je voorstellen om daadwerkelijk tot verbetering en/ of vereenvoudiging te komen. Dat betekent dus dat je verantwoordelijk bent voor het proces en de procedures en kennis en inzichten bij de klant en de interne organisatie ophaalt ter verbetering. Je bent de spil richting projectleiders, oplosgroepen, servicemanagers, deliverymananagers etc. Gaat een change of release niet goed, dan evalueer je die en benader je mensen op een natuurlijke wijze. We bieden voor een aantal diensten 7*24 uur dienstverlening aan. Het is de bedoeling dat je een regelmatig met een aantal collega's incident management consignatie op je neemt. Bij ons is het prettig werken, een kleine club waar men elkaar kent en externen collega's zijn. Een AIVD-B screening kan op een later moment aan de orde zijn.Algemeen:- De procesmanager is verantwoordelijk voor de voorbereiding en advies t.a.v. implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en –processen, gericht op bewaking van de kwaliteit van de uitvoering van het proces/de processen d.m.v. o.a. procesevaluaties en procescontroles en draagt zo nodig zorg voor het juist toepassen van het proces/de processen:- Kernactiviteiten;- inhoudelijke analyse en advies- oplossingsrichtingen/ alternatieven formuleren- advies(deel)producten- inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processenResultaten:- bereidt inhoudelijk het relevante bedrijfsvoeringproces voor op het eigen aandachtsgebied van procesmanagement;- geeft inhoudelijke advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten (bijv. managementinformatie) op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen;- bereidt inhoudelijk, procesmatig en procedureel besluitvorming voor;- implementeert procesmatig en procedureel producten en diensten; - levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en –processen; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en aan bewaking van de uitvoering van bedrijfsvoeringprocessen; - voert ond[...]Applicatie Beheerder, Beheerder, Service Expert/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 13:59:52 Z

FunctieApplicatie Beheerder, Beheerder, Service ExpertExpertiseWerkzaamhedenExpert Applicatie-Servicebeheer App-V sequencerAchtergrond:De DICTU heeft een aantal centrale omgevingen waarin tooling voor gebruikers en beheerders aangeboden wordt. De omgeving is gebaseerd op XenDesktop en XenApp. De applicaties moeten gevirtualiseerd worden d.m.v Microsoft App-V versie 5 en eventueel traditionele MSI's, voordat ze op deze omgeving aangeboden kunnen worden. Vaak lopen we hier tegen tecnische uitdtagingen aan, die niet standaard opgelost kunne worden. Voor deze werkzaamheden zoeken wij een App-V sequencer., applicatiebeheer en opstellen applicatiedossiers.Algemeen:De applicaties (tools) zullen vanuit de centrale omgeving beschikbaar worden gesteld middels een App-V package in een Citrix omgeving gebaseerd op XenApp versie 6.5 en XenDesktop versie 7. In ieder geval moeten Oracle en JAVA applicaties aangeboden worden.Resultaten:Het opstellen van technisch bouw documentatie.belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden; verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten (code) en problems; verricht aanpassingen aan de applicaties, al dan niet releasematig (incl. Systeemtest); Signaleert koppelingen met andere applicaties; verzorgt de integratie en acceptatie van software op de installed bases van EZ, die door externe leveranciers zijn ontwikkeld c.q. zijn aangepast; onderhoudt contacten met Functioneel Applicatie Beheerders bij opdrachtgevers; Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel); stemt af met betrokken teams;Onderhoudt kennis van techniek, applicatiesoftware, inhoud van databases en omgevingen;Speelruimte:Processen en procedures binnen Packaging straat; ontwerpen (LLD en HLD) en architectuur van de omgevingen.Kennis en Vaardigheid:• Aantoonbare kennis en ervaring met het sequencen van applicaties met App-V versie 5; maken van msi scripts. Bij problemen tijdens de installatie van de applicaties moet de betreffende persoon uit ervaring kunnen vaststellen wat de oorzaak is van het probleem en deze kunnen oplossen door het aanbieden van een aangepast script.• Moet bekend zijn met een gevirtualiseerde omgeving (VMware vSphere ESXi 4.1 en 5.0, XenServer 6.x) en daarin gewerkt hebben• Moet bekend zijn met citrix (Citrix XenApp 6.5) en daarmee gewerkt hebben• Communicatief vaardig• Klant en resultaat gericht.• HBO werk- en denkniveau (ICT);• Bekend met ITIL en ASL. (PRINCE2 en SCRUM pré)• Communicatieve vaardigheden in het contact met opdrachtgevers, met collega´s bij de andere teams en met leveranciers;• Proactieve instelling ten aanzien van het signaleren van verbetervoorstellen, workload richting Teamleider en signalen omtrent risico’s bij oplevering e.d.;• Informatieanalyse, aanpassingsvermogen, omgaan met details, samenwerken, klantgerichtheid, leervermogen, - Teamworker• Pragmatisch, oplossings- en resultaatgericht, - Proactief, - Communicatief, - Secuur, - Stressbestendig, - Doorzettingsvermogen / geduld• Kennis overdragen; Coachen; Verbanden zien; Complexe omgevingen (Pre)- Applicaties: Kennis van java; Oracle; Arcgis v10.1- Windows: Windows 2008 r2; Windows 7; Windows 2016; Windows 10; Windows 2012 R2; Windows 8.1- Citrix: Citrix xenapp v6.5; Citrix xenDesktop V7- Server 2008 R2 of 2012 R2: Ad groepen; AD Groepspolicies; Multi Forest / Multi Domain; IDM- Netwerken: Firewalls; Poortnummers- Packaging: Appv 5 5.1; Msi packaging; Immidio flex; RES Powerfuse; PowerShell- Tools Pre: Jira; Topdesk; APM; Kennis informatie systemenCompetenties:• Moet aantoonbare ervaring hebben met scripten van Oracle, JAVA en ArcGis applicaties zoals PL/SQL Developer, SQL Developer, JDeveloper, TOAD, Oracle Client Administrator, ArcGis V10.1, MS Office, etc.• Moet bekend zijn en gewerkt hebben met XenDesktop• Moet beken[...]Technical Architect/Active Directory, Sap, Windows Azure, Workday/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 13:34:39 Z

Functie
Technical Architect

Expertise
Active Directory, Sap, Windows Azure, Workday

Werkzaamheden
Workday Subject Matter Expert / Workday Architect

Start: 6 February 2017
End date: 5 February 2017
Hours per week: 40
Location: 's-Gravenhage

We are looking for a Workday subject matter expert to help with the creation of a good overview of the integration (interfaces) and data architecture requirements and how it would or would not map or connect to the prevailing SaaS vendors, prior to starting on any system replacement work.

Items to be delivered:
• Documentation of the interface/integration requirements to connect Workday to SAP (mini-master) and the associated data requirements to ensure that the on premise SAP Payroll and bespoke International Mobility functionalities keep running;
• Advise on the Workday security model and the link to an external identity and access management provider ([Azure] Active Directory, SAML, OneTime Passwords).
• Documentation of the Workday data migration limitations;
• Validation of the Workday tenant strategy (how many tenant required for how long).

Skills required:
• Experienced Workday subject matter expert.
• Experience with the business processes, object model and integration capabilities of Workday.
• Applied and in-depth knowledge of the Workday integration standards and tools.
• Knowledge of SAP (ECC6) HR is a bonus.
• Good understanding of Architectural methodologies (TOGAF) tools and techniques.
• Experienced Solution/Data Architect.
• Excellent verbal and written communication in English.
• Ability to work with persons on different management levels (Project Manager, Programme Director, Senior IT leadership team and Business Process Architects)

Interested? Please respond with your English resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
06-02-2017

Duur
1 jaren

Referentienr.
30170098
Beheerder/Drupal/Nederland - Drenthe

Tue, 24 Jan 2017 13:19:49 Z

Functie
Beheerder

Expertise
Drupal

Werkzaamheden
Junior Drupal beheerder

Achtergrond:
De vraag naar Drupal-applicaties neemt sterk toe, zowel bij bestaande als nieuwe klanten binnen de Rijksoverheid. Wegens uitbreiding van het team is Dictu op zoek naar een Junior Drupal beheerder. De gewenste kandidaat weet met zijn / haar ambitie en enthousiasme als beheerder onze producten en dienstverlening continu te verbeteren.

In een zeer gedreven multidisciplinair Drupal-team werk je met veertien collega's aan het (door)ontwikkelen en beheer van websites en -applicaties voor onze klanten. Je werkt hierbij nauw samen met klanten (product owners), productleiders, servicemanagers, projectleiders en backend- en frontend-disciplinegenoten.

Als junior beheerder is de kandidaat verantwoordelijk voor het beheer- en doorontwikkeling van de webapplicaties.

De focus ligt vooral op Drupal-backend, maar je werkzaamheden zijn veelzijdig en je hebt veel interactie met collega’s en klanten om tot de best mogelijke oplossingen te komen. Je drijfveer? Continu streven naar verbetering in kwaliteit en onderhoud, zowel bij kleine als grote projecten en beheeromgevingen. Aan de doelstellingen van klanten lever jij proactieve en enthousiaste bijdragen.

Werkzaamheden:
De standplaats is Assen. Doordat je veel contact hebt met klanten maken reisbewegingen naar andere locaties in het land deel uit van de functie.

Kennis en Vaardigheden:
Gedreven en betrokken persoonlijkheid met een frisse kijk op zaken
HBO-niveau
Leergierig
Basis kennis Drupal
Basis kennis van/ met Linux systeembeheer en MySQL
Enige ervaring met PHP, HTML, CSS, JavaScript
Usability (testing)
Ervaring met Intranet-omgevingen is een pre
Goede analystische vaardigheden en een nauw gezette manier van werken
Beschikken over assertiviteit en creativiteit
Humor en doorzettingsvermogen

Competenties:
Het team Frontend Services werkt aan web- en app-omgevingen voor een grote diversiteit aan klanten. In het team werken zowel frontend- als backendspecialisten. Afhankelijk van de opdracht werken we ook in DevOps-teams. Enthousiasme, snel schakelen en een proactieve houding typeren ons team. Klanten waarderen onze service, creativiteit, focus op kwaliteit en korte lijnen.

'Communicatief vaardig, pro-actief, resultaat- en klantgericht, flexibel, geen 9-to-5 mentaliteit en professionaliteit zijn kenmerkend voor het functioneren van de kandidaat.

Overige eisen:
Kandidaat kan projectmatig werken en is gewend om als professional mee te draaien in projecten en beheeromgevingen
Standvastigheid, vasthoudendheid, accuratesse en je vermogen om de opdrachtgever tevreden te stellen en samen de juiste werkwijze te bewandelen.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Assen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 6 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 65,00
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 25-01-2017 aanleveren voor 17:00 uur.

Regio
Nederland - Drenthe

Startdatum
Z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
10170100
Coach/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 12:26:58 Z

Functie
Coach

Expertise


Werkzaamheden
Teamcoach klantteams zakelijke markt

Start: 16 februari 2017
Eind: medio juli 2017
Locatie: Rotterdam
Inzet: 40 uur per week


Wil jij als teamcoach de uitdaging aan gaan om onze klantteams te faciliteren naar winning teams? Treed jij op als ambassadeur van onze Agile mindset en begeleid jij de teams in hun transformatie naar zelfsturende teams waarin ownership voor de resultaten volledig bij de teamleden ligt? Ben jij een verbinder, comfortabel in het geven en ontvangen van feedback en word jij blij van het succes van anderen? Dan start jij misschien wel op de interim opdracht van teamcoach!

Functieomschrijving
Je bent teamcoach voor een aantal klantteams gericht op de zakelijke markt. Jouw opdracht is om de teams te faciliteren tot een maximale outcome (winning teams creëren).

Hierin:
· Help je de teams bij het bepalen van hun “einddoel” (wanneer winnen zij de wedstrijd)
en stimuleer je ownership rondom deze doelstellingen.
· In samenwerking met het team werf en selecteer je nieuwe teamleden waarmee je een
divers en complementair team borgt.
· Je maakt de teams beter door te stimuleren op continue verbetering, eigen ontplooiing
en ontwikkeling. Daarmee haal je het maximale uit het team en de teamleden.
· Je creëert transparantie en een onderlinge feedbackcultuur, je laat het team de
meerwaarde van samenwerking en samen groeien inzien.
· Je stimuleert dat individuen en teams de verantwoordelijkheid en regie nemen voor hun
ontwikkeling en treedt op wanneer dit onvoldoende gebeurt.
· Je houdt het MT-lid op de hoogte van de ontwikkeling en groei van het team en de
individuen en betrekt indien nodig het MT-lid.

Als tweede opdracht faciliteer je een succesomgeving voor de teams om succesvol te zijn:
· Je bouwt een feedbackloop (van de klant en naar elkaar) in waardoor het team slimmer
kan werken.
· Je signaleert belemmeringen en onderneemt actie om deze voor het team weg te
nemen.
· Je creëert een omgeving waar het team durft te experimenteren en fouten maken.
· Je biedt “leermogelijkheden” voor het team.
· Je neemt een voorbeeldrol in en bent altijd bezig met je eigen ontwikkeling.

Jouw profiel
Je bent gericht op samenwerking, maakt gemakkelijk verbinding en weet medewerkers en teams te motiveren. Je bent communicatief sterk, je hebt ervaring met werken op de Agile methode, weet door te vragen wanneer nodig en toont lef. Je hebt er gevoel voor om talenten bij mensen en belemmeringen in teams te zien. Je bezit helicopterview en kan vanuit een niet hiërarchische positie, informeel leiderschap tonen.

Heb je interesse?
Stuur ons dan z.s.m. doch uiterlijk woensdag 25 januari 2017 voor 17.00 uur het volgende:
- je CV met persoonsomschrijving
- je motivatie
- je uurtarief inclusief reis-, verblijf-, parkeerkosten en inclusief gebruik eigen mobiele
telefoon, excl. BTW.
- eventuele vakantieplannen

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
15-2-2017

Duur
5 maanden

Referentienr.
92170014
Consultant/Sap-srm/Nederland - Gelderland

Tue, 24 Jan 2017 11:38:33 Z

Functie
Consultant

Expertise
Sap-srm

Werkzaamheden
Consultant met kennis van Netive

Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Locatie: Arnhem

Werkzaamheden
- Netive ondersteuning
- Inhuurproces ondersteuning (kennis van Peoplesoft)
- SAP SRM ondersteuning (kennis van SAP ECC)
- Procesoptimalisatie
- Training van gebruikers, handleidingen, communicatie
- Bewaken van diverse interfaces

Functionele eisen
• HBO werk- en denkniveau
- Actiegericht; doelgericht
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie
• Diepgaandere kennis van Netive/ Connexys
• Ervaring met Lean en/of Agile werkwijze, gericht op continue verbeteren

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief voor maandag 29 januari 15:00 uur.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
zsm

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170097
Functioneel Ontwerper, Informatie Analist/Arcgis, Esri Gis, Gis, Oracle Pl/sql, Oracle-spatial/Nederland - Gelderland

Tue, 24 Jan 2017 11:10:41 Z

Functie
Functioneel Ontwerper, Informatie Analist

Expertise
Arcgis, Esri Gis, Gis, Oracle Pl/sql, Oracle-spatial

Werkzaamheden
GIS/GEO - Informatie Analist/ Functioneel Ontwerper

Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Locatie: Duiven

Kennis en vaardigheden.

GIS specifiek.
- ESRI producten (ArcMAP, ArcGIS Online, Portal for ArcGIS)
- Oracle Spatial, PL/SQL

Analyse- en ontwikkelmethodieken
- Requirements engineering, Business analyse en Requirements management.
- Waterval- alsook Agile ontwikkelmethodieken
- Kennis en ervaring met SDM, Scrum en RUP.

Architectuur
- Togaf 9.
-Archimate 2.1

Platforms en webtechnologieën
- ASP.NET, IIS, SOA, SOAP, REST, XML/XSD, GML, HTML5, DOJO libraries, Javascript, CSS, Widgets

Modeleringstechnieken
- UML
- Archimate
- BPMN

Tooling
- Sparx Enterprixe Architect
- Bizzdesign
- JIRA, SVN
- SQL Developer
- FME

Diverse
- Kennis en ervaring met SDLC
- Ervaring binnen beheerorganisaties/afdelingen
- Maken van Project Start Architectuur.
- Maken van Archimate architectuur views.
- User Interface Design & User Experience Design (sketching, wireframes)
- Maken van Use Cases, FO’s en overige requirement artefacts.
- Maken van impact analyses.
- Beoordelen van testcases, FO’s, TO’s, PSA’s.
- Prototyping
- Communicatie
- Zelfstandig
- teamspeler

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief voor donderdag 25 januari 15:00 uur.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
zsm

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170096
Ontwikkelaar/Cognos 8/Nederland - Utrecht

Tue, 24 Jan 2017 10:13:39 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseCognos 8Werkzaamheden4 Cognos OntwikkelaarsOpdracht omschrijving:Het Business Intelligence Competence Center Bedrijfsvoering (BICC-BV) is onderdeel van de Staf van de klant. Het BICC-BV ontwikkelt en beheert informatieproducten (Cognos rapportages, kubussen en dashboards) en handelt informatieverzoeken af. Het BICC-BV werkt binnen het aandachtsgebied bedrijfsvoering voor de gehele klant. De Cognos ontwikkelaar ontwikkelt rapportages, kubussen en dashboards op het gebied van HRM, Financien, Facility Management, Informatievoorziening en Communicatie.Doelstelling:Doelstelling van het BICC-BV is informatieproducten (Cognos rapportages, kubussen en dashboards) te ontwikkelen en te beheren ten behoeve van de gehele Nationale Politie. Hiervoor is een datawarehouse ingericht dat het komende jaar verder doorontwikkeld wordt en waarin steeds meer bronnen worden ontsloten. Het BICC-BV maakt onderdeel uit van de landelijke intelligence organisatie waarin per eenheid een BICC is opgenomen. Deze (12) BICC's werken samen volgens de verdeling in aandachtsgebieden. Het BICC-BV werkt binnen het aandachtsgebied bedrijfsvoering (HRM, FIN, FM, IM, ICT en communicatie).Dit jaar zal het BICC - BV verder uitgebreid en ontwikkeld worden.Verantwoordelijkheden:De Cognos ontwikkelaar ontwikkelt rapportages, kubussen en dashboards op het gebied van HRM, Financien, Facility Management, Informatievoorziening en Communicatie.Vakmatige taken:Als Cognos ontwikkelaar ontwikkel je rapportages, kubussen en dashboards voor HRM, financiën, facility management, informatievoorziening en communicatie.Uitgangspunt is dat de bronnen zijn ontsloten in het datawarehouse BVI-BV.- Je analyseert wensen en informatieverzoeken voor rapportages, kubussen en dashboards en stelt (samen met de informatieanalist) het technisch ontwerp op.- Je ontwikkelt rapportages, kubussen en dashboards en voert de functionele test uit.- Je adviseert (mede) over wijzigingen in bestaande informatieproducten en over het gebruik ervan.- Je stelt plannen van aanpak op en verricht organisatorische coördinatie.- Je bevordert kennisdeling door relevante kennis waar noodzakelijk voor ondersteunen van de bedrijfsvoering breed te delen. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken.Contacten:Contacten binnen het team, project BVI-BV (ontwikkeling datawarehouse) en vertegenwoordigers van de bedrijfsvoering diensten.Inzet in de lijn of project:Inzet is op projectmatige basisOpleiding:- Je hebt mbo 4 werk- en denkniveau en een afgeronde ICT-opleiding.Werkervaring:- Je hebt aantoonbare werkervaring in het ontwikkelen van rapportages met Cognos 10 bij voorkeur binnen de bedrijfsvoering (HRM, Finance, Facilty, ICT, IM en/of communicatie). Gewicht 40%- Je hebt kennis van meerdere tools uit de Cognossuite zoals Framework Manager en Transformer. Gewicht 30%- Kennis van en ervaring met JavaScript en HTML5 is een wens en dient duidelijk zichtbaar te zijn in het CV van de kandidaat. Gewicht 15%Je hebt mbo 4 werk- en denkniveau en een afgeronde ICT-opleiding is wens. Dit dient duidelijk te zijn aangegeven in het CV van de kandidaat. Gewicht 15%Competenties:- Je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.- Je bent kwaliteitsgericht en je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken. Daarnaast kun je goed organiseren en samenwerken.- Je stelt gerichte vragen om een probleem helder krijgen en draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: Utrecht. T.z.t. RotterdamBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja, screening (positief screeningsad[...]Engineer/Lean Six Sigma, Sap/Nederland - Limburg

Tue, 24 Jan 2017 08:54:16 Z

Functie
Engineer

Expertise
Lean Six Sigma, Sap

Werkzaamheden
Supply Chain Engineer

Start: a.s.a.p.
Duration: 6 months with an option to extension
Hours per week: 40
Location: Venlo

Do you have a Master Degree in Supply Chain Management and do you like working in an international environment? We are looking for a Supply chain engineer. In this role you will support the operational departments in developing, maintaining and improving processes and systems.

Your Role as Supply Chain Engineer
Develops, produces and distributes high-end printing systems. The Supply chain department within manufacturing is responsible for the development and improvement of Lean supply chains to ensure timely availability of parts and components.
Your challenge is to set up a robust supply chain with maximum material availability against minimum costs.

Your main tasks:
- Ensuring parts availability;
- Contribution in NPI projects for timely availability of new parts;
- Support the operational SCM departments in various manufacturing sites in developing, maintaining and improving processes and systems;
- Act as trouble-shooter in the field of logistics in order to avoid disruptions to the production process.

Furthermore you are expected to:
- Lead by example and take initiative when there are process gaps and opportunities;
- Work on several levels from shop floor to management;
- Work in close cooperation with Planning, Procurement and production engineers;
- Know, share and spread (industry)best practices;
- Improve the professionalism of the SCM departments;
- You are based in Venlo and report to the manager Supply Chain Manager.

Who are we looking for?
- Master degree in Supply Chain Management;
- At least 3 years experience in a similar role within a manufacturing organization;
- Strong analytical skills and proven experience with problem solving;
- Experience with LEAN manufacturing;
- Knowledge of SAP would be preference;
- Structural, well organized team player;
- Outstanding interpersonal and communication skills to build your network enabling you to achieve successful delivery;
- Excellent communication and presentation skills in English. Profound knowledge of Dutch is highly advantageous;
- Willingness to travel.

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate before Friday 3 February 12:00 PM.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170095
Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 24 Jan 2017 08:00:21 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenProjectleiderBeschrijving Opdrachtgever:De klant draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. De klant ondersteunt de Rijksoverheid en organisaties met een vitale functie in de samenleving met het bieden van expertise en advies, respons op dreigingen en het versterken van de crisisbeheersing. Daarnaast biedt de klant informatie en advies voor burger, overheid en bedrijfsleven ten behoeve van bewustwording en preventie. De klant is daarmee het centrale meld- en informatiepunt voor ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten.Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: Jaarlijks publiceert de klant het Cybersecuritybeeld Nederland. Dit product komt tot stand in intensieve samenwerking met de partners van de klant binnen de overheid en in de vitale sectoren. Naast de inspanning deze partners wordt er ook een grote inspanning geleverd door de medewerkers van de klant. Eindverantwoordelijke voor de inhoud is de hoofdredacteur, eindverantwoordelijk voor tijd, geld en middelen is de projectleider. Het binnen tijd, geld en middelen opleveren van het CSBN2017 NL en EN inclusief een aangepaste versie van het draaiboek. Hiertoe wordt een projectleidingsopdracht in de markt gezet, waarbij conform op te stellen plan van aanpak en in overleg met de opdrachtgever capaciteit van het centrum ingezet zal worden. Onderdeel hiervan is ook het opleveren van de benodigde management- en stuurproducten, denk aan plan van aanpak, rapportages, evaluaties enzovoorts. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:Projectleider CSBN 2017 De projectleider is eindverantwoordelijk voor het binnen de beschikbare tijd, geld en middelen opleveren van het CSBN 2017 (Nederlands en Engels) inclusief een aangepaste versie van het draaiboek. De projectleider is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het CSBN 2017.Criterium:Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten en heeft gevoel bij het onderwerp. Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) Eisen:- Een veiligheidsonderzoek van de AIVD op Niveau A.- Minimaal een afgeronde opleiding HBO (Diploma is een vereiste en zal bij een eventueel interview overlegt moeten worden).- Heeft kennis van en ervaring met het (in projecten)werken met organisaties uit de vitale sectoren. (https://www.nctv.nl/binaries/18.factsheet-vitale-infrastructuur_tcm31-32336.pdf)- Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met projectmanagement op het gebied van cybersecurity.- Heeft aantoonbare ervaring met het schrijven en publiceren van trendrapportages.Wensen:- Ervaring met het organiseren van een afstemmingstraject in een politiek-complex stakeholdersveld, gericht op documentreview.- Heeft ervaring met projecten voor het opstellen van trendrapportages binnen de overheid- Het in het bezit zijn van een recente Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) op AIVD A-niveau op een functie van adviseur [...]Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 23 Jan 2017 15:03:25 Z

Functie
Projectleider

Expertise


Werkzaamheden
Projectleider

Achtergrond:
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt – veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.
In de afdeling Informatie- en Procesmanagement is daartoe behoefte aan een projectleider regelhulpen. In eerste instantie wordt deze ingezet op de hieronder beschreven werkzaamheden. Hij/zij kan mogelijk ook ingezet worden op andere werkzaamheden of projecten.

Werkzaamheden:
Regelhulpen zijn voor RVO een nieuw onderwerp wat is overgenomen van Dictu. De transitie is nog niet volledig gereed en de benodigde capacteiit binnen RVO is nog niet volledig beschikbaar. We zoeken daarom naar een projectleider die het team regelhulpen tijdelijk komt versterken in de transitiefase. Het team bestaat uit 2 RVO projectleiders en een functioneel beheerder.

Kennis en Vaardigheden:
De projectleider beschikt over :
- Zeer ruime kennis van, en ervaring met, het werk van dienstverleningsorganisaties van de overheid.
- Hij of zij is in staat zich snel in te werken in de materie en de omgeving.
- Kennis van de e-overheidsvoorzienigne voor ondernemers in het algemeen en regelhulpen in het bijzonderl is een pré.
- Proactieve houding, resultaatgericht

Competenties:
Analyseren, omgevingsbewustzijn, planning en organiseren, samenwerken, voortgangscontrole

Overige eisen:
Je hebt tact en gevoel voor interne verhoudingen.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 2 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 16 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 85,00
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 25-01-2017 aanleveren voor 09:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
23-01-2017

Duur
2 maanden

Referentienr.
10170097
Webanalist/Nederland - Utrecht

Mon, 23 Jan 2017 13:52:45 Z

FunctieWebanalistExpertiseWerkzaamhedenWebanalistOrganisatie: De Rechtspraak professionaliseert zijn bedrijfsvoering. Om de kwaliteit en de efficiency van bedrijfsvoeringprocessen te optimaliseren zijn deze processen ondergebracht in het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Hierbij gaat het onder meer om de financiële administratie, de inning van griffierechten, de inkoopfunctie, een aantal HRM-taken en de informatievoorziening van en voor de gerechten. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Achtergrond: Implementatie PiWik Pro: Er loopt een implementatietraject met PiWik om meer inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag via statistieken, A/B-testen en daarop in te spelen met gepersonaliseerde informatie. Ontwikkelen dashboardsIn 2017 ontwikkelt het LDCR dashboards voor de verschillende communicatieafdelingen van de Rechtspraak om hen inzicht te geven in de doelmatigheid van hun online communicatie. Daarnaast wordt er een dashboard ontwikkeld om inzicht te krijgen in de performance van Rechtspraak.nl in de breedste zin van het woord. Analyseren gebruikersgedragHet Rechtspraak online beheer- en ontwikkelteam monitort continu het gebruikersgedrag aan de hand van statistieken, online enquêtes en usabilitytesten. De implementatie van PiWik en het ontwikkelen van de dashboards is cruciaal voor een effectieve monitoring. Opdracht omschrijving: De webanalist:• begeleidt de inrichting van het webanalysepakket PiWik Pro en de rapportages;• begeleidt de inrichting en het gebruik van de tagmanager van PiWik Pro, onder meer om content te personaliseren en A/B-testen uit te voeren.• adviseert over taggen en het plaatsen van scripts, toetst de correcte werking ervan en is (mede)verantwoordelijk voor de datakwaliteit;• spoort pijnpunten en trends op in de ‘customer journeys’ (bouncepercentages, search, etc.) en geeft inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren;• analyseert en optimaliseert de externe vindbaarheid van Rechtspraak.nl (o.m. SEO en SEA) en het functioneren van de interne zoekmachine;• analyseert de web performance analyses (online enquête) en signaleert aandachtspunten m.b.t. user experience. Eis:- Minimaal 5 jaar ervaring als webanalist- Ervaring met websiteoptimalisatie- Diplomatiek en stevige persoonlijkheid die staat voor online kwaliteit Wens:- Kennis PiWik Pro is een pre- Ervaring met tagmanagement is een pre- Ervaring met het werken in complexe organisatorische omgevingenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: LDCR te UtrechtBij het uitv[...]Engineer/Nederland - Flevoland

Mon, 23 Jan 2017 13:38:00 Z

Functie
Engineer

Expertise


Werkzaamheden
ZELFSTANDIG TEKENAAR/CONSTRUCTEUR WERKTUIGBOUWKUNDE
Onze opdrachtgever, onderdeel van een grote multinational, is een enthousiaste, professionele organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en leveren van totaaloplossingen in de vorm van complete installaties voor de voedingsmiddelenindustrie, olie & gas, farmacie, chemie en (afval)waterbehandeling.
Ze zijn gevestigd op een prominente locatie direct aan de A6 in Lelystad. Zij bieden momenteel werkgelegenheid aan 100 werknemers in en om Flevoland en zetten de aanhoudende groei van de afgelopen jaren voort. Onze opdrachtgever is dan ook op zoek naar technische collega's om deze groei te kunnen realiseren.

Functieomschrijving tekenaar/constructeur
Onze opdrachtgever heeft een zeer uitdagende functie beschikbaar voor een proactieve en zelfstandige tekenaar/constructeur werktuigbouwkunde binnen een enthousiast team. Je gaat de Project Managers ondersteunen met het zelfstandig construeren en uitwerken van samengestelde werktuigbouwkundige en proces-technische constructies en systemen op het gebied van procestechniek, installaties voor de food-industrie, speciaal pompen en klant-specifieke opdrachten. Als tekenaar/constructeur ben je een werktuigbouwkundig specialist en kan je geheel zelfstandig vanaf scratch zelfstandig ontwerpen en P &ID’s maken voor proces-technische installaties, kleppen en afdichtingen uitzoeken en bepalen, Je levert tekeningpakketten m.b.v. Inventor 2017, die gereed zijn voor de werkvoorbereiding en productie. Je denkt mee in het hele ontwerpproces, maakt je eigen planningen en kunt je eigen prioriteiten stellen. Daarnaast ben je ook in staat om t.b.v. de verkoopafdeling presentatietekeningen te maken. Dit is een uitdaging voor een zeer zelfstandige en vindingrijke, slimme tekenaar/constructeur.
Wat onze opdrachtgever biedt:
• 38-urige werkweek
• Goed salaris
• 13e maand
• Overig overeenkomstig met CAO kleinmetaal

Gevraagd wordt
• HBO werktuigbouwkunde
• Ervaring als tekenaar/constructeur met bijvoorbeeld procestechnische installaties en
speciaal pompen.
• Bedreven in het tekenen met Autocad en Inventor (2017)

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met Paul den Hartog
E paul.denhartog@destafffinggroep.nl
M 06-22706423

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Flevoland

Startdatum
23-01-2017

Duur
12 maanden

Referentienr.
30170094
Specialist/Business-intelligence/Nederland - Groningen

Mon, 23 Jan 2017 12:23:05 Z

Functie
Specialist

Expertise
Business-intelligence

Werkzaamheden
2x Business Intelligence Specialist

Als Business Intelligence Specialist ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en het analyseren en modelleren van management/proces ondersteuning. Je analyseert de gebruikersvraag, achterhaalt de benodigde informatie en bepaalt en ontwikkelt het gewenste eindresultaat van de management/proces informatie oplossing. Je ontwikkelt gegevensleveringen en rapportages t.b.v. Registers Onderwijs, Inburgering en/of Bedrijfsvoering DUO. Je ontwikkelt ETL-programmatuur conform de standaarden van DUO (middels Informatica PowerCenter) om de bronnen vanuit de database te verrijken en maakt rapportages (middels SAP Business Objects 4.1.

Binnen DUO is het Datawarehouse competence center (DWHcc) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere datawarehouses. Het DWhcc is in de afgelopen periode gegroeid van een kleine groep specialisten naar een afdeling van meer dan 25 medewerkers. Deze medewerkers worden ingezet op beheertaken en op projecten.

Eisen:
- Minimaal 3 jaar achtereenvolgend werkzaam in Informatica PowerCenter (ETL) geweest.
- Minimaal 5 jaar ervaring in ETL-programmering t.b.v. ontwikkelen van BI systemen.
- Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in projecten binnen grote complexe (overheids) organisaties.

Wensen:
· Aantoonbare kennis van SCRUM-methodiek
· Aantoonbare kennis van MS SQL Server databases
· Aantoonbare kennis van SAP Business Objects 3.1/4.1
· Aantoonbare kennis van BI-Analyse
Geef per weergegeven item aan of de aangeboden kandidaat voldoet aan de onderstaande competenties.

· Uitstekende communicatieve vaardigheden
· Dienstverlenende proactieve instelling met gevoel voor de omgeving waarin je werkt.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 11 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-01-2017 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
06-02-2017

Duur
11 maanden

Referentienr.
10170095
Consultant, Process Consultant/Sap/Nederland - Noord-Holland

Mon, 23 Jan 2017 10:45:52 Z

Functie
Consultant, Process Consultant

Expertise
Sap

Werkzaamheden
Applicatie Proces Consultant

Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: 3 maanden met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Amsterdam
Richttarief: € 80,- (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)

Werkzaamheden
Projectimplementatie SAP MDG i.c.m. SAP EAM.
 
Inhoudelijk bestaan de werkzaamheden uit het: 
- Uitvoeren van impact- en requirementanalyses;
- Schrijven en reviewen van functionele en technische ontwerpen;
- Ontwikkelen d.m.v. customizen en aansturen ontwikkelaars;
- Testen van functionaliteiten (SIT / FAT);
- Begeleiden eindgebruikers bij testen (GAT); 

Competenties
- Heeft drive en is een gedreven specialist;
- Sterke analytische vaardigheden;
- Proactiviteit in kennis en informatie vergaren;
- Sterke communicatieve vaardigheden en hiermee sparringpartner voor IT collega’s en business op verschillende niveaus;
- Procedureel en procesmatig sterk;
- Teamspeler. 

Daarnaast:
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring m.b.t. SAP;

Kennis van:
- SAP MDG;
- SAP EAM.
- Datamodel kennis;
- Engelse taalvaardigheden;
- Integratie met andere SAP onderdelen een pré.
- Kennis van en ervaring met de energiemarkt is een pré. 

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 26 januari 12:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30170092
Specialist/Business-intelligence/Nederland - Groningen

Mon, 23 Jan 2017 10:37:50 Z

Functie
Specialist

Expertise
Business-intelligence

Werkzaamheden
Business Intelligence Specialist

Als Business Intelligence Specialist ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en het analyseren en modelleren van management/proces ondersteuning. Je analyseert de gebruikersvraag, achterhaalt de benodigde informatie en bepaalt en ontwikkelt het gewenste eindresultaat van de management/proces informatie oplossing. Je ontwikkelt gegevensleveringen en rapportages t.b.v. Registers Onderwijs, Inburgering en/of Bedrijfsvoering DUO. Je ontwikkelt ETL-programmatuur conform de standaarden van DUO (middels Informatica PowerCenter) om de bronnen vanuit de database te verrijken en maakt rapportages (middels SAP Business Objects 4.1.

Binnen DUO is het Datawarehouse competence center (DWHcc) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere datawarehouses. Het DWhcc is in de afgelopen periode gegroeid van een kleine groep specialisten naar een afdeling van meer dan 25 medewerkers. Deze medewerkers worden ingezet op beheertaken en op projecten.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar ervaring waarvan de afgelopen drie jaar achtereenvolgend werkzaam in Informatica PowerCenter (ETL) geweest
- Minimaal 7 jaar ervaring in ETL-programmering t.b.v. ontwikkelen van BI systemen
- Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in projecten binnen grote complexe (overheids) organisaties.

Wensen:
· Kennis van SCRUM-methodiek
· Kennis van MS SQL Server databases
· Kennis van SAP Business Objects 3.1/4.1
· Kennis van BI-Analyse
Geef per weergegeven item aan of de aangeboden kandidaat voldoet aan de onderstaande competenties.

· Uitstekende communicatieve vaardigheden
· Dienstverlenende proactieve instelling met gevoel voor de omgeving waarin je werkt.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 11 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-01-2017 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
06-02-2017

Duur
11 maanden

Referentienr.
10170094
Business Consultant, Consultant/Agile, Etl-processen, Sap Hana, Scrum/Nederland - Gelderland

Mon, 23 Jan 2017 10:17:32 Z

FunctieBusiness Consultant, ConsultantExpertiseAgile, Etl-processen, Sap Hana, ScrumWerkzaamhedenSenior BI ConsultantStart: z.s.m.Einddatum: 31 maart 2017Aantal uur p/w: 40Locatie: DuivenOm de strategische doelen van onze opdrachtgever (Datagedreven Netbeheer, Klantgemak en Operational Excellence) mogelijk te maken is BI onmisbaar. Dit is dan ook de reden dat BI gepositioneerd wordt als de meest toegevoegde waarde van IT. Onze opdrachtgever heeft een IT BI afdeling van bijna 60 BI consultants. Deze consultants zijn verdeeld over een BI Platform team en diverse ontwikkel scrum teams. Het BI Platfom team zorgt voor een stabiel BI landschap en daarnaast dat dit BI landschap voorbereid is op de toekomst. De scrum teams ontwikkelen voor een specifiek onderdeel van onze business. Daarnaast zijn er enkele BI architecten verantwoordelijk voor de roadmap en de kwaliteit van ons vooruitstrevende BI landschap van onze opdrachtgever. In dit landschap spelen SAP HANA en SAP BusinessObjects (Data Services, Information Steward, Webi, Design Studio, Lumira) een centrale rol.Als senior BI consultant ben je de inhoudelijke deskundige die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de BI applicaties. De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van BI oplossingen ten behoeve van datagedreven netbeheer (keuzes maken in het energienetwerk met behulp van data), kanaalsturing, de grootschalige aanbieding van slimme meters en het KPI platform om het besturen van onze opdrachtgever leuker en makkelijker te maken en het BI landschap verder te vereenvoudigen. In deze snel veranderende en innovatieve werkomgeving is het jouw belangrijke taak om dit samen met de overige teamleden en onze businesspartners uit te voeren. Daartoe voer je ontwikkel werkzaamheden uit binnen één van de Scrum teams waarbij het belangrijk is dat jij de trekker en het voorbeeld bent voor het team. Je bent daarbij in staat de achterliggende vraag en de werkelijke informatiebehoefte te achterhalen, waardoor het team het meeste toegevoegde waarde kan leveren. Je identificeert hierbij ook kansen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de BI processen of systemen. Je volgt de marktontwikkeling binnen het vakgebied als ook binnen de sector.Je verricht werkzaamheden van specialistische aard, die betrekking hebben op het gehele IT BI vakgebied waarvoor diepgaande inhoudelijke kennis is vereist. Daarnaast beschik je over een sterke BI visie en kunt deze vertalen naar een effectieve uitvoering. Je bent in staat om zowel business als IT verder te mobiliseren als het gaat om het innovatief gebruik van BI.Je hebt gedegen kennis van het BI vakgebied en bent in staat om vanuit je specialisme anderen te overtuigen. Door jouw ervaring ben je een communicatief-vaardige gesprekspartner voor zowel technische IT medewerkers als product owners en aanvragers in de business. Hoewel je meer dan geboeid bent door innovatieve technologie ben je ook in staat om mensen te coachen, te motiveren en actief te stimuleren in hun continue professionele ontwikkeling (en die van jezelf).Hiervoor vragen we: · Een afgeronde technische HBO of WO opleiding, bij voorkeur (Bedrijfskundige) Informatica;· Minimaal 8 jaar relevante werkervaring;· Certificering in SAP HANA;· Ervaring met twee of meer van de systemen: SAP Business Objects BI, SAP HANA, SAP Data Services;· Kennis van ETL [...]Analyst, Business Analist/Nederland - Noord-Holland

Mon, 23 Jan 2017 09:52:02 Z

Functie
Analyst, Business Analist

Expertise


Werkzaamheden
Bedrijfs/requirements Analist

Achtergrond, aard en omvang van de opdracht :
In verband met een tijdelijk capaciteitstekort zoekt de klant tijdelijke versterking van een bedrijfs/requirements analist met MS Dynamics CRM kennis, die requirements zal ontwikkelen voor een Scrum team. Deze opdracht wordt aanbesteed door gebruikmaking van het DAS ICT inhuur van de klant, overeenkomstig de Aanbestedingswet.
De analist komt te werken binnen de sectie Application Services Corporate systems van de afdeling Corporate services. Deze afdeling is eigenaar van alle diensten die klant-breed worden gebruikt, zoals MS Office, Outlook, SharePoint, Exchange, CRM en de servicedesk. De sectie Application services corporate systems is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van applicaties die klant-breed worden gebruikt, zoals CRM.

Eisen:
- Beschikt over een hbo/academisch werk- en denkniveau.
- Beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de
Nederlandse taal.
- Beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als requirementsanalist.
- Heeft werkervaring met TFS of JIRA.
- Heeft ervaring met het werken in Scrum-teams als analist met de volgende
werkzaamheden:
• het inventariseren van requirements;
• het opstellen van epics
• het opstellen van features en user stories; en
• het helpen prioriteren daarvan in de backlog.
- Beschikt over werkervaring met het opstellen van requirements - d.w.z. het
ontwerpen van wijzigingen of uitbreidingen van de functionaliteit van een administratief systeem.
- Heeft ervaring met het opstellen van requirements in de vorm van use cases, gegevensmodellen en interfacespecificaties.
- Beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met MS Dynamics CRM.

- Competenties:
• Resultaatgericht
• Goede communicatieve vaardigheden
• Kwaliteitsgericht
• Samenwerkend vermogen
• Enthousiasme
• Nemen van eigen verantwoordelijkheid

Wens:
- Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met MS Dynamics CRM 2016.
- Heeft 2 jaar relevante werkervaring met projecten in organisaties van minimaal 1.000 medewerkers.
- Heeft 2 jaar relevante werkervaring met projecten in de financiële sector.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: te Amsterdam
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 06-03-2017
Projectduur: 10 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 32-36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 09-02-2017 tussen 09:00 uur en 13:00 uur. en 14-02-2017 tussen 13:00 uur en 17:00 uur.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 30-01-2017 aanleveren voor 09:00 uur.

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
08-03-2017

Duur
10 maanden

Referentienr.
10170093
Ontwikkelaar/Ms .Net/Nederland - Noord-Holland

Mon, 23 Jan 2017 09:36:31 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Ms .Net

Werkzaamheden
Back-end .Net Ontwikkelaar

Achtergrond, aard en omvang van de opdracht:
In verband met een tijdelijk capaciteitstekort zoekt de klant tijdelijke versterking van een Back-end .Net Ontwikkelaar. Deze opdracht wordt aanbesteed door gebruikmaking van het DAS ICT inhuur van de klant, overeenkomstig de Aanbestedingswet.

De afdeling ICT Toezicht & Statistiek van de klant ondersteunt de interne klanten van de Divisie Statistiek en Divisie Toezicht met een betrouwbare ICT oplossing én door de klantvraag centraal te stellen. Kernwoorden die de sfeer binnen afdeling typeren zijn: informeel, collegiaal, resultaatgericht, planmatig en gevoel voor kwaliteit. Door standaardisering werken we aan optimale efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid. We werken volgens zakelijke afspraken met onze klanten en komen deze na.
Nadere informatie omtrent het profiel, aantal werkuren per week en de inhuurperiode vind u in het programma van eisen en wensen.

Eisen:
- Beschikt over een werk- en denkniveau op academisch/hbo niveau.
- Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
- Beschikt over een MSDN-licentie.
- Is expert op het gebied van C# software ontwikkeling met behulp van Visual Studio en TFS
- Beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Back-End .Net Ontwikkelaar.

competenties:
· Resultaat gedreven, "can-do" mentaliteit
· Flexibel, initiatiefrijk, enthousiast
· Gestructureerd, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen
· Teamspeler

Wens:
- Aantoonbare relevante werkervaring in de gevraagde functie.
- Heeft ervaring met methodieken op het gebied van Scrum en/of DevOps.
- De kandidaat heeft:
· Ervaring met het beschrijven van unit tests, test-driven development, automated deployment, en/of;
· Ervaring met hoogkritische Enterprise systemen, en/of;
· Kennis van secure-coding en is op de hoogte van de OWASP-top-10, en/of;
· Ervaring met Web API/RESTful interfaces, en/of;
· Ervaring met PowerShell

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: te Amsterdam
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 06-03-2017
Projectduur: 10 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 32-36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 09-02-2017 tussen 13:00 uur en 17:00 uur. en 13-02-2017 tussen 09:00 uur en 14:00 uur.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 27-01-2017 aanleveren voor 09:00 uur.

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
06-03-2017

Duur
10 maanden

Referentienr.
10170092
Adviseur/Nederland - Overijssel

Mon, 23 Jan 2017 07:57:04 Z

FunctieAdviseurExpertiseWerkzaamhedenAdviseur diepe ondergrondOrganisatieEenheid Ruimte en BereikbaarheidDeze eenheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel.De thema’s ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid staan hierbij centraal.Team Beleidsvorming en -programmering- RBBVDit team werkt aan de Revisie van de Omgevingsvisie en aan ruimtelijke vraagstukken op rijks- en provinciaal niveau en zet dit -samen met onze partners - om in beleid.ProjectIn 2016 is door de eenheid RB/ team RBBV in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gewerkt aan de ontwikkeling van instrumentarium voor het Versterken van de afwegingssystematiek diepe ondergrond. Deze resultaten moeten in 2017 binnen de organisatie worden geïmplementeerd en toegepast op concrete adviesaanvragen Mijnbouwwet.Opdracht omschrijving1 Toepassen van Fingerprintsmethodiek/ versterkte afwegingssystematiek concrete adviesaanvragen EZ in het kader van (Nieuwe) Mijnbouwwet:- Inhoudelijke ondersteunen- doorrekening met Fingerprint methode bij:- Winningsplan gasveld De Wijk fase II is procedure, 9 maart 2017 moet definitief advies bij EZ binnen zijn- Naar verwachting nog 4 andere adviesaanvragen in 20172 Toepassen versterkte afwegingssystematiek in advisering bij actuele (beleids) vraagstukken oa. bij herafwegingwaterinjectie NAM, oplossingsrichtingen instabiele zoutcavernens en andere activiteiten in de diepe ondergrond als bv. Geothermie. Gaat om specialistische kennis, die nodig is om aspecten die samenhangen met het gebruik van de diepe ondergrond te verbinden met verantwoordelijkheden/rol/belangen van de provincie Overijssel3 Inzet in traject Twentse gemeenten richting bouwstenen/Visie ondergrond inbreng kennis diepe ondergrond enAfwegingssystematiekEisen:- Externe is de afgelopen twee jaar niet in vast of tijdelijk dienstverband geweest van de Provincie Overijssel.- Beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde universitaire opleiding: aardwetenschappen of planologie.- Heeft aantoonbare werkervaring met het vorm kunnen geven en kunnen toepassen van de Memsa Afwegingssystematiek / Fingerprints zoals ontwikkeld door de RUG- Heeft werkervaring opgedaan en daarmee kennis van geologie diepe ondergrond en data van grondgebied Overijssel- Beschikt aantoonbaar over minimaal twee (2) jaar werkervaring in advisering over (structuurvisie) diepe ondergrond bij tenminste twee (2) andere provincies in de periode 2011-2017.- Heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan en daarmee kennis van de Mijnbouwwet en STRONG en de Omgevingsvisie Overijssel. Gewicht 30%- Beschikt aantoonbaar over een uitgebreid netwerk die betrekking heeft op diepe ondergrond. Gewicht 30%- Beschikt over een opleiding Master of Science Environmental and Infrastucture planning of vergelijkbaar. Gewicht 20%- Heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan in advisering bij Rijksoverheid in de periode 2011-2017. Gewicht 20%BijzonderhedenPlaats van uitvoering: ZwolleBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 20-02-2017Projectduur: 6 maanden, optie op verlenging: ja 2 x 6 maandenAantal uren per week: 28-32 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 72,00Datum geplande intakegesprek: 02-02-2017 tussen 15:00 en 17:00 uur.Sluitingsdatum van uw aanbied[...]Adviseur, Juridisch Medewerker/Nederland - Overijssel

Mon, 23 Jan 2017 07:56:51 Z

FunctieAdviseur, Juridisch MedewerkerExpertiseWerkzaamhedenJuridisch adviseur handhavingOrganisatieDe eenheid Publieke Dienstverlening is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op IPPC en (indirect) BRZO bedrijven, bodemsaneringen, grondwateronttrekking, zwemgelegenheden en de natuur (flora, fauna, bos) beschermende wetten. De eenheid vertaalt milieuregelgeving en -beleid in vergunningverlenings- en toezichtinstrumenten zoals communicatie, toezicht en handhavingsmiddelen. Het team Handhaving richt zich met name op het bereiken van naleving.OverigenAls bestuurlijk juridisch medewerker vervul je binnen team Handhaving in de back office een essentiële rol in de afhandeling van geconstateerde overtredingen. Je bent het bestuurlijk-juridische geweten tijdens het maken van keuzes in de toezichten handhavingsstrategie.ProjectJuridische ondersteuning bij team PDH ter uitvoering van de juridische handhaving ten gevolge van de constatering van de toezichthouder.Opdracht omschrijvingDe belangrijkste verantwoordelijkheden zijn een goede en zorgvuldige bestuurlijk-juridische voorbereiding vanhandhavingsbesluiten voor GS, vertegenwoordiging van de provincie bij procedures en samen met de toezichthouder, bepalen van de beste manier om tot naleving te komen. Het takenpakket daarbinnen ziet er als volgt uit:Je voert handhavingsprocedures uit (o.a. handhavingswaarschuwingen, dwangsom- en bestuursdwangbeschikkingen) en adviseert het college van GS hierover;- Je zorgt voor een goede interne afstemming met de verschillende betrokken teams;- Je adviseert het college van GS over de uitvoering van de handhaving;- Je staat in contact met bedrijven en burgers;- Je vertegenwoordigt GS in rechte.Je pakt gecompliceerde milieuproblemen op een projectmatige wijze aan en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de handhaving binnen onze mooie provincie.Verantwoordelijkheden / Resultaten:- De medewerker voert de werkzaamheden zelfstandig uit- Relevante wet‐ en regelgeving op het beleidsterrein en algemene richtlijnen zijn van belang voor het verrichten van de werkzaamheden- De medewerker is verantwoording schuldig aan de teamleider voor wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden.Eisen:- Externe is de afgelopen twee jaar niet in vast of tijdelijk dienstverband geweest van de Provincie Overijssel.- Beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde juridische opleiding WO/HBO met specialisatie milieu of ervaring op milieu.- Beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als juridisch adviseur handhaving met ruime ervaring op gebied van handhaving in het kader van milieuwetgeving voor een bestuursorgaan in de periode 2006-2016.- Beschikt aantoonbaar werkervaring met en brede kennis van de Algemene wet bestuursrecht, m.n. in relatie tot handhaving- Heeft aantoonbaar (minimaal 1 jaar) werkervaring opgedaan met Wet natuurbescherming en/of WABO/IPPC in de periode 2012-2017. Gewicht 30%- Heeft aantoonbaar (minimaal 1 jaar) werkervaring opgedaan met Whvbz en/of activiteitenbesluit in de periode 2012-2017. Gewicht 10%- Heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met SquitXO in de periode 2012-2017. Gewicht 20%- Heeft aantoonbare werkervaring opgedaan op het gebied van afhandeling van zienswijzen en advisering bij beroepen in het kader van de natuurbeschermingswet [...]Project Officer/Clarity, Msp, Prince Ii, Sap/Nederland - Noord-Holland

Fri, 20 Jan 2017 15:29:56 Z

Functie
Project Officer

Expertise
Clarity, Msp, Prince Ii, Sap

Werkzaamheden
Sr. PMO Consultant

Start: A.s.a.p.
Duration: 3+ months
Hours per week: 40h
Location: Amsterdam / Zoeterwoude occasionally

The Project Management Officer (PMO) operates within the Global Programme Delivery to provides project and programme management support for financials, planning, resourcing, controls and standards.
The PMO supports portfolio’s (total of Projects & Programme's within Global Programme Delivery) with managing, planning and allocating resources and keeps track of project planning, progress and budget, enabling a higher efficiency in project delivery. The Project management Officer (PMO) also supports the department and delivery managers with running their portfolio’s in accordance with Clients best practices, methodologies, standards, tools and templates.

Description of activities

 Offer proactive support to department and delivery managers to ensure programmes and project are approved and set up correctly with robust plans, resource allocation and financial cost plans.
 Ensure information can be easily consolidated across the portfolio and is maintained regularly
 Keep track of portfolio progress and portfolio financials and support the delivery manager in adequately reporting on this
 Enable project support officers (PSO) to work effectively and efficiently within project and programme’s
 Facilitates and coordinates regular portfolio reviews
 Contributes in on-going improvement of the support processes within the PMO
 Able to standardize and implement project management (support) processes
 Coach and guide one or more Project Support Officers (PSO)


Specific experience

 Project / Program Financials
 Project / Program Planning
 Project / Program Reporting
 Project / Program Risk & Issue Management
 Project / Program Resource Management
 Project / Program Governance
Managerial experience (4-5 persons)


6. Required knowledge

5+ years’ continous and dedicated experience in a (international) project or programme management environment.
2+ Portfolio Management as described above

Project Management methodology:
Good understanding of Prince II / MSP / MoP / P3O

Project Management Tooling:
Clarity
Open Workbench
ServiceNow

Financial Tooling
SAP

Education/certification:
BSc/HBO (+)

Languages:
English

Interested? Please respond with your CV, Motivation (in English) and hourly rate before Wednesday 25 January 12:00 PM.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
6-02-2017

Duur
12 maanden

Referentienr.
30170090
Coordinator/Intranet/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 20 Jan 2017 14:50:29 Z

FunctieCoordinatorExpertiseIntranetWerkzaamhedenVoor onze eindklant in Rotterdam zijn we op zoek naar een Webcoördinator Intranet.De functie:De webcoördinator Intranet is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het nieuwe portal systeem (Liferay) en de toepassing hiervan voor de EUR Intranetwebsite(s). In eerste instantie gaat het om het inrichten van dit beheer en onderhoud binnen het strategisch project "DLWO Medewerker" (een Intranet nieuwbouwproject aan de EUR) en de overdracht hiervan aan de lijnorganisatie. Mogelijk krijgt het ook een vervolg in het realiseren van de uitvoer van het beheer en onderhoud in de lijnorganisatie.De webcoördinator Intranet stemt nauw af met de verschillende stakeholders (bijv. applicatie- en technisch beheer, ontwikkelaars, externe leveranciers en implementatie managers) bij het operationeel maken en houden van de EUR Intranet gerelateerde systemen en toepassingen.De functie wordt ingezet door Marketing Communicatie in het kader van het strategisch project "DLWO Medewerker",Resultaatgebieden:• Het ontwikkelen van plannen en programma's voor beheer en onderhoud;• Het benutten van kennis van ICT-specialisten om technisch optimale oplossingen te maken;• Het doen vertalen en toetsen van gekozen oplossingen aan webrichtlijnen;• Het bepalen van de richting en het aansturen van de implementatie van nieuwe functionaliteiten/ toepassingen voor de website(s);• Het functioneel aansturen van processen bij verbetering van de website(s);• Het deelnemen aan projecten;• Het initiëren van nieuwe instrumenten of toepassingen op het gebied vancontentmanagement;• Het anticiperen op en bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van (digitale) interne communicatie;• Het (doen) opstellen van gebruikershandleidingen en procedures;• Verzorgen van instructies of workshops voor redacteuren;• Het (doen) uitvoeren en/of bewaken van OTAP-procedures (Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving);• Het aangeven van de koers voor en afstemmen met diverse technische disciplines rondom webtoepassingen;• Het voeren van overleg over (on)mogelijkheden bij ontwikkeling en implementatie van nieuwe toepassingen;• Het bijdragen aan het ontwikkelen van corporate beleid en inzet van interne websites binnen de organisatie;Kennis, inzicht en vaardigheden:• Kennis van communicatie op het gebied van websites en -toepassingen;• Kennis van agile ontwikkelmethodieken en complexe veranderprocessen;• Vaardig in het omgaan met professionals en experts;• Inzicht in de belangen van directie en managers;• Presentatievaardigheden.Competenties:• Klantgerichtheid;• Plannen en organiseren;• Samenwerken;• Probleemoplossend vermogen;• Omgevingsbewustzijn.Eisen opleiding en ervaring:• Hbo-opleiding (bijv. HBO-i);• 4 à 5 jaar werkervaring;• Kennis en ervaring met Liferay is een pré;• Goed beheersing Nederlands en Engels.• Aantal maanden specifieke ervaring bij publieke organisaties met een vergelijkbare grootte , als Webcoördinator intranet. Bij voorkeur binnen het onderwijs. Dit op niveau 1 van het framework.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: RotterdamBij het uitvoeren van deze opdra[...]Werkplek Beheerder/C#, Citrix, Windows Powershell/Nederland - Groningen

Fri, 20 Jan 2017 14:45:59 Z

Functie
Werkplek Beheerder

Expertise
C#, Citrix, Windows Powershell

Werkzaamheden
ICT Workplace Medewerker

Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Locatie: Groningen

De medewerker Workplace Applications maakt onderdeel uit van het Workplace beheer team. Het Workplace team beheert alle werkplekken van onze opdrachtgever grotendeels bestaand uit centrale Citrix infrastructuur met thin clients, aangevuld met lokale laptops en desktops.

De werkzaamheden van de medewerker Workplace Applications bestaan uit alle activiteiten die nodig zijn om werkplekapplicaties beschikbaar te stellen en te houden in de centrale en lokale infrastructuur.

De taak omvat
- Uitvoeren van applicatie-intakes met eindgebruikers
- Sequencen/packagen van applicaties (App-V/MSI)
- Uitvoeren technische tests van applicaties
- Begeleiden van functionele tests van applicaties door eindgebruikers
- In productie brengen en uitfaseren van applicaties
- Oplossen van technische incidenten en problemen met applicaties

Functie-eisen
- HBO werk- en denkniveau (afwijkend van standaard functieprofiel)
- Kennis van en ervaring met MSI packaging, App-V 4.6 en App-V 5.0 sequencing, packaging tools zoals RayPack
- Kennis van en ervaring met Windows 7, Windows 10, Windows 2008R2, Windows 2012R2, Microsoft SCCM2012
- Kennis van en ervaring met gebruikersintellingen applicaties onder MS Windows (profielen, registry, caching etc.)
- Kennis en ervaring met het operationele package proces

Functie-wensen
- kennis van en ervaring met CITRIX/XenApp 7.6
- kennis van en ervaring met AppLocker
- kennis van en ervaring met profiel management software (Immidio)
- kennis van en ervaring met Powershell
- kennis van en ervaring met C#

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief voor donderdag 26 januari 15:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
zsm

Duur
6+ maanden

Referentienr.
30170087
Applicatie Specialist, Application Manager, Coordinator, Process Manager/Agile, Itil/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 20 Jan 2017 14:43:24 Z

Functie
Applicatie Specialist, Application Manager, Coordinator, Process Manager

Expertise
Agile, Itil

Werkzaamheden
Plannen & Organiseren.Application Manager / Proces Coördinator (ITIL)

Functieomschrijving
Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een tijdelijke Applicatie Manager / Proces Coördinator voor op de afdeling IT. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor een goede alignment tussen leveranciers en Business stakeholders. Werkzaamheden vinden plaats binnen het Operational Technologie domein (Proces Automatisering). In de uitvoering stuurt de kandidaat de leveranciers (vanuit de inhoud) aan.

Start zo snel mogelijk.
Duur van 3 maanden (met eventuele optie op een verlenging)
32 – 40 uur per week
Richttarief € 77,50 (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)
Standplaats: Regio Eindhoven

De Applicatie Manager,
· voert operationeel proces coördinatie onder aansturing van de IT Manager en participeert in changes en projecten.
· voert actieve coördinatie uit richting leveranciers over de Incident, Problem en Change processen, met de nodige inhoudelijke kennis als achtergrond.
· borgt dat Incidenten en Problems conform SLA opgeleverd worden.
· borgt dat Changes met het oog op kwaliteit, goed en tijdig doorgevoerd worden.
· houdt key-user meetings en is een sparringpartner voor zowel de business key-users, de IT leverancier en in staat om de leveranciers te sturen vanuit de inhoud.
· draagt bij continue verbeteren van applicatiebeheer en ondersteunende (ITIL) processen.
· begeleidt de ingebruikname van nieuwe systemen (mede organiseren van testen, opleidingen en documentatie)

Functie-eisen
· Enthousiast, proactief en leergierig van aard en in staat om zich snel in te werken in de business processen en opbouw/inrichting van de informatievoorziening;
· HBO+ werk en denkniveau;
· Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een complexe IT/OT omgeving en dynamisch landschappen;
· Kennis op het gebied van systeemontwikkeling, applicatiebeheer, incident-, problemen change-management, alsmede van relevante ITIL processen.;
· Kennis van de business processen en de opbouw/inrichting van de informatievoorziening binnen OT Domein
· Kennis (en/of ervaring) Utilities markt;
· Goede communicatieve vaardigheden (Nederlands, Engels);
Competenties: Resultaatgericht, Klantgerichtheid, Samenwerken, Organisatie sensitiviteit, Plannen & Organiseren.

Interesse? Reageer dan voor 23 januarii 2017, 15:00 uur met je recente CV, motivatie (must!), beschikbaarheid en je uurtarief.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
20-01-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
30170086
Functioneel Applicatie Beheerder/Ansi, Sql, T-sql/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 20 Jan 2017 13:08:00 Z

FunctieFunctioneel Applicatie BeheerderExpertiseAnsi, Sql, T-sqlWerkzaamhedenTechnisch Applicatiebeheerder Organisatie & directie: 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. De Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) draagt zorg voor de coördinatie van de begrotingsvoorbereiding (beleidsagenda) en -uitvoering, de financieel-economische (meerjarige) beleidsadvisering en het financieel beheer. Ook is de directie verantwoordelijk voor het opstellen en vertalen van centrale kaders en richtlijnen in specifieke voorschriften en procedures. De directie draagt ook zorg voor de ontwikkeling van een adequate administratieve organisatie en informatie-infrastructuur. Afdeling & team:De afdeling FAR bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die zich bezig houden met de financiële administratie van BZK. Het gaat daarbij om de crediteuren- en debiteurenadministratie, het kasbeheer en de administratie rond het gemeente- en provinciefonds. Een team van 4 medewerkers houdt zich expliciet bezig met de verwerking van alle financiële transacties vanuit de salarissystemen (journalisering, beheer P-debiteuren, afdrachten etc). Functieomschrijving: De functioneel beheerder is, namens de gebruiker, verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van de applicaties. Hij/zij treedt op als vraagbaak voor gebruikers en houdt de functionele documentatie actueel. Functie-eisen:Kandidaten die in aanmerking willen komen voor de functie van technisch beheerder dienen over onderstaande werkervaring en kennis te beschikken: • ANSI SQL en T-SQL (minimaal 5 jaar ervaring); • Objectcreatie en SQL programmatuur tbv applicaties; • Object Oriented Software Design; • Overerving van classes, inclusief methods; • 4GL Software Concepts; • Dataset georiënteerd ontwerpen en programmeren i.p.v. record georiënteerd; • Gedegen kennis van en ervaring met Microsoft Visual Studio 2010; • Complexe ontwikkelomgeving voor Windows applicaties; • Programmeren met Microsoft Visual Basic .NET en Windows API (minimaal 5 jaar ervaring). BijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Binnenlandse Zaken, BZK Kerndepartement te Den HaagBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 11 maand(en), optie op verlenging: Ja, initieel tot 03-04-2021Aantal uren per week: 8 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: Nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 25-01-2017 aanleveren voor 14:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur11 maandenReferentienr.10170089[...]Consultant, Implementatie Medewerker, Systeem Analist/Nederland - Noord-Holland

Fri, 20 Jan 2017 12:46:23 Z

Functie
Consultant, Implementatie Medewerker, Systeem Analist

Expertise


Werkzaamheden

Junior / Medior Consultant (systeem / implementatie specialist) Recon proces

Start: 30 januari 2017
End date: 30 April 2017
Hours per week: 36
Location: Amsterdam

Binnen het Center of Expertise Cash op de afdeling Klachten & Verschillen (K&V) is onze klant bezig met het herinrichten van de ATM reconciliatieprocessen. Met deze processen controleert K&V met regelmaat of de voorraad contant geld in de diverse geldmachines klopt met hetgeen in de machine is geladen en door klanten is opgenomen. Voor dit reconciliatieproces wordt gebruik gemaakt van een Intellimatch software tool.
 
Om het reconciliatieproces te verbeteren worden de processen in Intellimatch aangepast. Deze Intellimatch aanpassingen hebben invloed op zowel de inrichting van de software tool zelf als op de organisatie en de werkprocessen binnen het reconciliatieteam.
 
Voor het implementeren van de aangepaste Intellimatch tool is er behoefte aan extra capaciteit welke in korte tijd volledig bekend is met de werkwijze van het ATM reconciliatieproces en vervolgens kan assisteren met:
-Het schrijven van testscripts
-Testen van het nieuwe systeem
-Het schrijven van werkinstructies voor zowel de systeemacties als de randprocessen
-Helpen met de implementatie van de nieuwe werkwijze
 
Op dit moment zijn een aantal systeem en procesbeschrijvingen beschikbaar. Deze documenten moeten worden aangepast waarbij de benodigde systeemfuncties volledig en eenduidig beschreven zijn.
 
Wij verwachten dat wij voor de beschreven werkzaamheden een systeemanalist/ implementatiespecialist voor 3 maanden willen inzetten. 
 
Specifieke gevraagde kwaliteiten:
Ervaring met
het schrijven van testscripts en werkprocedures
het managen van implementatie en procesveranderingen
Analytisch
Gestructureerd
Goede communicatieve en coaching eigenschappen
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
In bezit van ten minste een HBO diploma
Ten minste 1.5 jaar relevante werkervaring.

Interesse? Stuur je up-to-date CV met motivatie en uurtarief op vóór dinsdag 24 januari 12:00 uur


Kosten VOG zijn voor eigen rekening

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
20-01-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
30170085
System Engineer/Nederland - Gelderland

Fri, 20 Jan 2017 12:10:48 Z

FunctieSystem EngineerExpertiseWerkzaamhedenAutomation Engineer IaaS+ platformBelastingdienst/ Cloud Services is op zoek naar een enthousiaste Automation Engineer die ons team wil komen versterken. De opdracht is het ontwikkelen van een stuk deployment automation voor het platform en automation ten behoeve van het configureren van netwerk componenten zoals de F5 load balancers, Juniper en Fortinet firewalls, HP5920 en HP5830 switches en logische netwerk configuraties binnen Microsoft Service Center VMM.Als Automation Engineer ga je je bezig houden met de volgende werkzaamheden: - Het automatiseren van beheerprocessen binnen een private Cloud .net hosting IaaS platform- Het uitvoeren van Daily operations taken- Het monitoren van het netwerk van de Private Cloud platform- Het ingrijpen bij verstoringen en waarschuwingen- Het analyseren en oplossen van incidenten en problemen- Het deployen van nieuwe versies van diensten en producten- Beschikbaarheids- en capaciteitsbeheer- Een bijdrage leveren aan de transitie van reactief naar proactief beheer middels o.a. het verregaand automatiseren van beheeractiviteiten en het optimaliseren van de platform monitoring en het event management.Bovenstaande activiteiten uiteraard allemaal gericht op het interne netwerk van de Private Cloud. Je draait volledig mee in het Service Provider team en kunt worden ingezet op alle voorkomende infrastructurele projecten/opdrachten op gebied van netwerken en netwerksecurity. Er wordt een oplossingsgerichte en zelfstandige houding verwacht in de uitvoering van het opgedragen werk.Kandidaat dient te beschikken over goede contactuele/communicatieve vaardigheden en zal deze moeten tonen in de uitvoering van zijn werkzaamheden in relatie tot de samenwerking met andere organisatieonderdelen.Stressbestendigheid is van belang gezien de hoeveelheid werk en de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden.Je wordt primair ingezet bij het dagelijks beheer van de op Microsoft Private Cloud technologie-gebaseerde omgeving. Daaronder bevindt zich een eigen netwerk, storage en back-up laag. Als Automation Engineer ben je dagelijks bezig met het onderhouden en optimaliseren van het interne netwerk, het oplossen van storingen en met het voor zijn van problemen (pro-actief beheer). Dit doe je door verbeteringen voor te stellen en uit te voeren in de netwerk infrastructuur. Aan de basis van onze Cloud omgeving staat ons hypermoderne datacenter, waar vanuit wij elke dag werken aan het verstevigen en moderniseren van onze organisatie.Bijzonderheden:Het betreft een omgeving die 7*24 beschikbaar moet worden. Beschikbaarheidsdiensten kunnen onderdeel van de opdracht worden.Belastingdienst is op zoek naar een senior Automation Engineer met de volgende kennis/competenties:- Kennis en ervaring met betrekking tot software ontwikkeling in bijvoorbeeld C++ of C#- Kennis en ervaring van scripting talen, In ieder geval Powershell en Python is een pre.- Kennis en ervaring met REST API's- Kennis en ervaring met het configureren en opzetten van netwerken en netwerkcomponenten is een pre- Aangezien je ook voor deployment[...]Migratie Specialist/Nederland - Overijssel

Fri, 20 Jan 2017 10:47:41 Z

FunctieMigratie SpecialistExpertiseWerkzaamhedenSr. Migratie Specialist DMS (PS)OrganisatieTeam Informatie.Het team Informatie maakt onderdeel uit van de eenheid Bedrijfsvoering. Het Team Informatie zorgt ervoor dat we als organisatie grip krijgen en houden op de grote hoeveelheid informatie waarmee we ons werk doen en waarmee we ons verantwoorden naar de buitenwereld. We doen dat door advisering over de hele levenscyclus van informatie, van ontstaan of ontvangst tot en met bewaren of vernietigen.Het team is georganiseerd in drie clusters met aandachtsgebieden: documentaire informatievoorziening (DIV), functioneel beheer van o.a. het documentaire informatiesysteem en kantoorautomatisering en concernbreed informatiemanagement.De Statengriffie.De medewerkers van de Statengriffie ondersteunen Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt bijvoorbeeld alle commissieen Statenvergaderingen voor. Ook geven zij advies op verschillende terreinen en organiseren zij werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten. De griffie begeleidt daarnaast ook het contact tussen PS en burgers.- Op grond van het dualisme is er een strikte scheiding tussen de ambtelijke organisatie van de provincie Overijssel, PS en de Griffie. Dit vertaalt zich ook in een strikte scheiding van de systemen.ProjectMet DocMan wordt het papieren archief van GS en van de rijkstaken van de CdK uit de periode 1987 tot najaar 2006 beheerd. Vanaf dat moment is EDO (basis eDocs + maatwerk) in gebruik genomen maar het oude DocMan is toen niet gemigreerd naar EDO. Met DocMan wordt ook het archief van PS beheerd en worden de digitale documenten naar het Stateninformatiesysteem (SIS) gepubliceerd. Deze functie is niet door EDO overgenomen en het PS‑DocMan wordt daarom nog steeds actief gebruikt voor het PS-archief en publicatie naar het SIS.- Voor de Griffie is de belangrijkste positieve verandering een sluitend publicatieproces, gestuurd door de Griffie, dat op elk moment de op dat moment juiste, enkelvoudige, informatie beschikbaar stelt voor inwoners van Nederland. Het vinden van informatie en het ontvangen van ‘alerts’ moet met (algemene politieke) zoektermen, of op vergader onderwerp en datum kunnen worden ingegeven. In het bijzonder geldt dat 80% van het gebruik van de informatie wordt gedaan door statenleden, lokale overheden, journaille en een selecte groep bedrijven. De Griffie wil duurzame informatievoorziening ondersteunen, maar vooral moderne informatievoorziening.In de eindsituatie is er één depot voor alle documenten, zowel voor de publicatie als advisering.Echter één document komt maar een keer in de gepubliceerde versie voor. Het proces om het depot te vullen is eenduidig voor alle betrokkenen in de provincie organisatie en werkt volledig digitaal. Publicatie verloopt op één manier en de werkwijze is helder en overdraagbaar.Na publicatie is geborgd dat dezelfde informatie volgens archiefnormen vindbaar blijft. De publicatie en archivering vanuit het depot zijn in geautomatiseerde processen opgenomen.Wanneer de Griffie aansluit bij[...]Migratie Specialist/Nederland - Overijssel

Fri, 20 Jan 2017 10:47:20 Z

FunctieMigratie SpecialistExpertiseWerkzaamhedenSr. Migratie Specialist DMS (GS)OrganisatieTeam Informatie.Het team Informatie maakt onderdeel uit van de eenheid Bedrijfsvoering. Het Team Informatie zorgt ervoor dat we als organisatie grip krijgen en houden op de grote hoeveelheid informatie waarmee we ons werk doen en waarmee we ons verantwoorden naar de buitenwereld. We doen dat door advisering over de hele levenscyclus van informatie, van ontstaan of ontvangst tot en met bewaren of vernietigen.Het team is georganiseerd in drie clusters met aandachtsgebieden: documentaire informatievoorziening (DIV), functioneel beheer van o.a. het documentair informatiesysteem en kantoorautomatisering en concernbreed informatiemanagement.De Statengriffie.De medewerkers van de Statengriffie ondersteunen Provinciale Staten. De Statengriffie bereidt bijvoorbeeld alle commissieen Statenvergaderingen voor. Ook geven zij advies op verschillende terreinen en organiseren zij werkbezoeken, hoorzittingen en andere activiteiten. De griffie begeleidt daarnaast ook het contact tussen PS en burgers.Op grond van het dualisme is er een strikte scheiding tussen de ambtelijke organisatie van de provincie Overijssel, PS en de Griffie. Dit vertaalt zich ook in een strikte scheiding van de systemen.Project- Met DocMan wordt het papieren archief van GS en van de rijkstaken van de CdK uit de periode 1987 tot najaar 2006 beheerd. Vanaf dat moment is het EDO (basis eDocs + maatwerk) in gebruik genomen maar het oude DocMan is toen niet gemigreerd naar EDO. Met DocMan wordt ook het archief van PS beheerd en worden de digitale documenten naar het Stateninformatiesysteem (SIS) gepubliceerd. Deze functie is niet door EDO overgenomen en het PS‑DocMan wordt daarom nog steeds actief gebruikt voor het PS-archief en publicatie naar het SIS.- Voor de Griffie is de belangrijkste positieve verandering een sluitend publicatieproces, gestuurd door de Griffie, dat op elk moment de op dat moment juiste, enkelvoudige, informatie beschikbaar stelt voor inwoners van Nederland. Het vinden van informatie en het ontvangen van ‘alerts’ moet met (algemene politieke) zoektermen, of op vergader onderwerp en datum kunnen worden ingegeven. In het bijzonder geldt dat 80% van het gebruik van de informatie wordt gedaan door statenleden, lokale overheden, journaille en een selecte groep bedrijven. De Griffie wil duurzame informatievoorziening ondersteunen, maar vooral moderne informatievoorziening.In de eindsituatie is er één depot voor alle documenten, zowel voor de publicatie als advisering.Echter één document komt maar een keer in de gepubliceerde versie voor. Het proces om het depot te vullen is eenduidig voor alle betrokkenen in de provincie organisatie en werkt volledig digitaal. Publicatie verloopt op één manier en de werkwijze is helder en overdraagbaar.Na publicatie is geborgd dat dezelfde informatie volgens archiefnormen vindbaar blijft. De publicatie en archivering vanuit het depot zijn in geautomatiseerde processen opgenomen.W[...]Applicatie Tester, Tester, Web Consultant/Agile/Nederland - Utrecht

Fri, 20 Jan 2017 09:56:57 Z

FunctieApplicatie Tester, Tester, Web ConsultantExpertiseAgileWerkzaamhedenMedior Testspecialist Web ApplicatieOrganisatie:Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie. Achtergrond: Expertise Centrum TestVoor het Expertise Centrum Test (ECT) zijn we op zoek naar een medior Testspecialist met 2 jaar testervaring. Het ECT is het expertisecentrum en geweten binnen de Rechtspraak op het gebied van Testen en Kwaliteitszorg. De Unit ECT is verantwoordelijk voor het testproces en de kwaliteit van nieuw ontwikkelde en gewijzigde infrastructuren en applicaties Opdrachtbeschrijving: Voor het agile team voor STRIC en CORV zoeken we een tester die zelfstandig kan werken, en binnen het agile team alle testen kan oppakken.Het betreft hier voornamelijk het testen van de front-end. (schermen).Testdata moet worden aangemaakt, testgevallen voorbereid en uitgevoerd. En de regressietest moet worden opgesteld.Eisen:- Minimaal 2 jaar ervaring met Testen van websites- Minimaal 2 jaar ervaring met Agile en TestenOpleiding/Certificaten:- Testen Professional; TMap NEXT Advanced; ISTQB Advanced- TMap NEXT FoundationCompetenties:• Acteert graag binnen een team, is sociaal en communicatief vaardig, neemt initiatief;• Haalt pro-actief de benodigde informatie op bij collega’s;• Is flexibel en weet zich staande te houden in een dynamische omgeving;• Is kritisch – ook naar eigen werk – en is gericht op continue verbetering.Wensen:- Kennis van Sharepoint en Jira - Kennis van Agile en testenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Spir-it te UtrechtBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 5 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: Nader [...]Applicatie Tester, Tester, Web Consultant/Agile/Nederland - Utrecht

Fri, 20 Jan 2017 09:56:45 Z

FunctieApplicatie Tester, Tester, Web ConsultantExpertiseAgileWerkzaamhedenMedior Testspecialist Web ApplicatieOrganisatie:Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie. Achtergrond:Expertise Centrum TestVoor het Expertise Centrum Test (ECT) zijn we op zoek naar een medior Testspecialist met 2 jaar testervaring. Het ECT is het expertisecentrum en geweten binnen de Rechtspraak op het gebied van Testen en Kwaliteitszorg. De Unit ECT is verantwoordelijk voor het testproces en de kwaliteit van nieuw ontwikkelde en gewijzigde infrastructuren en applicatiesOpdrachtbeschrijving:Organisatie van Kennis is een project waarin de kennis verzameld kan worden in 1 kennisomgeving. Er wordt een webpagina MijnKennisomgeving aangemaakt, waarmee de kennis toegankelijk en gedeeld kan worden.De content wordt in sharepoint weergegeven.De onderdelen moeten getest worden, in een agile proces.Er moet ook meegedacht worden in onderzoeksvragen.Eisen:- Minimaal 2 jaar ervaring met Testen van websites- Minimaal 2 jaar ervaring met Agile en TestenOpleiding/Certificaten:- Testen Professional; TMap NEXT Advanced; ISTQB Advanced- TMap NEXT FoundationCompetenties:• Acteert graag binnen een team, is sociaal en communicatief vaardig, neemt initiatief;• Haalt pro-actief de benodigde informatie op bij collega’s;• Is flexibel en weet zich staande te houden in een dynamische omgeving;• Is kritisch – ook naar eigen werk – en is gericht op continue verbetering.Wensen:- Kennis van Sharepoint en Jira - Kennis van Agile en testenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Spir-it te UtrechtBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW)[...]Technisch Applicatiebeheerder/Agile, Scrum, Sharepoint Designer, Sql, Windows Azure, Windows Powershell/Nederland - Utrecht

Fri, 20 Jan 2017 07:29:26 Z

Functie
Technisch Applicatiebeheerder

Expertise
Agile, Scrum, Sharepoint Designer, Sql, Windows Azure, Windows Powershell

Werkzaamheden
Medior Technisch Applicatiebeheerder Sharepoint (DEVOPS)

Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: 3 maanden met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 36
Regio: Utrecht

Functie
Als Technisch Applicatie Beheerder maak je onderdeel uit van de afdeling Application Management. Je bent medeverantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en beheer van applicaties in een Microsoft omgeving en het installeren, configureren en testen van deze applicaties in een OTAP omgeving.
Daarnaast ben je actief betrokken bij de transitie van onze traditionele ontwikkel- en beheer organisatie naar een DevOps organisatie. Hierbij vertegenwoordig jij de Ops expertise binnen één van de DevOps teams en ben jij tijdens de transitiefase in staat om deze expertise binnen dit team te verankeren.

Profiel
• Je acteert op HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in een technische richting;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en de continue drive om te verbeteren;
• Je bent punctueel en hebt oog voor detail;
• Je staat stevig in je schoenen en kunt goed zelfstandig maar ook in teamverband werken;
• Je durft buiten je eigen werkgebied [mee] te denken;
· Je kan je eigen waarnemingen/analyse overtuigend te vertellen;
· Je bent flexibel;
• In een omgeving die aan verandering onderhevig is, heb jij een flexibele en wendbare houding, ben jij stressbestendig en kan je goed omgaan met deadlines;
• Continuous Delivery is voor jou de standaard aanpak;
• Je hebt ervaring met Agile/SCRUM werkvormen;
• Ervaring met SharePoint is een pre;
• Je bent bereid om in wisselende diensten mee te draaien, ook buiten de standaard kantoortijden.
Technische kennis (Specifiek Sharepoint DEVOPS)
• Internet Information Service(IIS);
• Verstand van netwerken, routering en firewalls;
• Azure;
• Team Foundation Service (TFS);
• Powershell;
• SQL;
• Umbraco CMS;
• Sharepoint.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 24 januari 17:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
30170083
Project Support/Nederland - Gelderland

Fri, 20 Jan 2017 07:22:29 Z

FunctieProject SupportExpertiseWerkzaamhedenMedewerker Project SupportStartdatum: zsmDuur: 3 maanden +Locatie: ArnhemInzet: 32 uur per weekOpleidings- en ervaringsniveau:Ø 5 jaar relevante werkervaringØ HBO/WO werk- en denk niveauFunctieomschrijving.· De belangrijkste taak is het vastleggen, bewaken en voorbereiden van zowel de financieel als de planningsgegevens evenals de KPI’s van het Fiber2All programma als onderdeel van het Command Center. Je werkt zowel op tactisch alsmede strategisch niveau;· Het presentabel maken van deze informatie en uitwerken tot management informatie. Dit zowel voor de projectorganisatie als de stuurgroep;· Het programma van Fiber2All bestaat uit 3 hoofdsegmenten, verbindingen, technologie, beheer en migratie. Van al deze segmenten dient een compleet overzicht gegenereerd te worden;· Financial tracking (update forecast met de actuele waarden, risico’s en aanbevelingen);· Verzamelen en rapporteren van de project status en KPI’s (planning, milestones), zowel operationeel als op management niveau;· Faciliteren van project en management meetings (zowel voorbereiden als presenteren);· Continue en voortschrijdend bewaken van de rolling forecast op zowel planning, financiële risico’s en investeringen;· Rapporteert operationeel aan de Program Delivery Manager;· Rapporteert hiërarchisch aan Manager Operations & Architecture.1 Rapportage Het leveren van actuele en betrouwbare rapportages waarmee management in staat gesteld wordt te sturen op resultaat langs dimensies tijd, geld, kwaliteit, scope en risico's; Single source van project informatie, door samenvoegen van informatie en kennis van en over programma's en projecten. Activiteiten omvatten: * Opstellen en publiceren van Projectendashboards ten behoeve van programma- en lijnmanagement; * Opstellen en publiceren geaggregeerde voortgangsrapportages met planningen, risico's en issues, budget, punten ter besluitvorming; * Opstellen en publiceren van ad hoc rapportages met betrekking tot programma's. 2 Financieel Management Beheren van de (financiële) project administratie, het geven en bewaken van inzicht in de financiële situatie van projecten met betrekking tot budget en uren, burn rates, risico’s en trends. Activiteiten omvatten: * Ondersteunen bij de bewaking van programma- en projectkosten en budgetverdelingen; * Vroegtijdig signaleren bij mogelijke budgetoverschrijdingen van projecten en programma's; 3 Roadmapping&Planning Ondersteunen bij de totstandkoming van een realistisch en helder planningsbeeld, gebruiken van de integrale planning om voortgang te beheersen en het inbrengen van kennis bij de totstandkoming, vastlegging en bewaking van planningen. Activiteiten omvatten: * Opstellen en onderhouden programmaplanning in samenspraak met programma management; * Ondersteunen bij de bewaking van afhank[...]Technisch Applicatiebeheerder/Agile, Lean Six Sigma, Scrum, Sql Server, Swift, Websphere, Windows Powershell/Nederland - Utrecht

Fri, 20 Jan 2017 07:21:24 Z

Functie
Technisch Applicatiebeheerder

Expertise
Agile, Lean Six Sigma, Scrum, Sql Server, Swift, Websphere, Windows Powershell

Werkzaamheden
Medior Technisch Applicatiebeheerder

Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: 3 maanden met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 36
Regio: Utrecht

Functie
De kandidaat heeft een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in een technische richting en moet basiskennis hebben van/kunnen werken met de door ons gebruikte Microsoft tooling.

· Ervaring met ondersteuning van applicaties en de daaraan gerelateerde (batch)verwerking;
· Thuis in de wereld van Microsoft technologieën zoals MS-Windows Server, SQLServer, PowerShell scripting;
· Kennis van Simcorp Dimension of SWIFT is een pre;
· Kennis IBM WebSphere MQ en WAS is een pre;
· Ervaring met Lean/Agile/Scrum methodieken.

Werkzaamheden
· Het installeren, configureren, testen en beheren van financiële applicaties in een OTAP omgeving.
· De schakel vormen tussen de projecten (zowel interne als business projecten) en de afdeling die het functioneel en operationeel beheer van de bedrijfsapplicaties uitvoert.
· Het bewaken, registreren, oplossen van incidenten, wijzigingen en problemen voor de beheerde applicaties
· Verder heb je een flexibele, proactieve en klantgerichte instelling. Je bent communicatief sterk, open, zelfsturend, een echte teamspeler en continue op zoek naar verbeteringen.

Competenties
• Je bent in staat je toegepaste techniek en applicaties van onze interne klanten snel eigen te maken;
• Je bent kritisch en hebt oog voor continu verbeteren;
• Je bent leergierig;
• Je bent zelfstandig;
• Je bent proactief;
• Je hebt een flexibele en sterk klantgerichte instelling;
• Je functioneert goed in teamverband;
• Je schakelt snel tussen verschillende partijen.

Kandidaat moet bereid zijn om ochtend- en avonddiensten te werken en/of ondersteuning te bieden in de vorm van stand-by.


Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 24 januari 17:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
30170082
Controller, Developer/Etl-processen, Microsoft Ssis, Ms Sql Server, Otap, Xfb/Nederland - Noord-Holland

Thu, 19 Jan 2017 16:09:20 Z

Functie
Controller, Developer

Expertise
Etl-processen, Microsoft Ssis, Ms Sql Server, Otap, Xfb

Werkzaamheden
Migration Controller Developer

Start: 13 februari 2017
Einddatum: 30 juni 2017
Aantal uur p/w: 36
Locatie: Amsterdam

Projectbeschrijving:
De Migration Controller Developer is onderdeel van het Migration Delivery Center. Dit team ondersteunt units en afdelingen met grote en complexe datamigratie projecten. De MDC gebruikt een standaard methode gebaseerd op het Extract Transform Load (ETL) concept.

Voor de transformatie wordt gebruik gemaakt van een generieke Migration Controller, op een Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). De Developer is verantwoordelijk voor design, ontwikkeling, test transformatie en validatie in de Migration Controller. De Migration Controller wordt momenteel gebruikt voor vier programma’s. We zoeken nu een Developer voor de migratie van saving accounts.

Typische activiteiten zijn:
· Op basis van requirements ontwerpen van een migratie/of validatie engine
· Inrichten en beheren van de benodigde OTAP straat
· Tot stand brengen van connecties tussen de bron / data migratie engine / doel systemen
· Importeren van bestanden om data kwaliteit en integriteit te beoordelen
· Analyseren van de structuur van bron/doelbestanden
· Ontwikkelen en silo / bilateraal testen van een migratie/of validatie engine
· Meewerken aan het runbook voor de executie van de datamigratie
· Uitvoeren van operationele activiteiten tijdens de executie

Algemene eisen:
· een HBO- of WO-diploma van een IT-gerelateerde studie
· uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
· Zeer gestructureerd denkvermogen
· Hoge communicatieve vaardigheden
· Genieten van het werken in grote programma’s

Must haves
· Relevante werkervaring > 3 jaar
· Ervaring met Microsoft SQL Server
· Ervaring met Microsoft SSIS
· Kennis van / ervaring met XFB datacommunicatieverbindingen
· Ervaring met minstens een grootschalig datamigratie traject
· Bereid om ook buiten kantooruren de nodige executie werkzaamheden uit te voeren

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
13-02-2017

Duur
4+ maanden

Referentienr.
30170080
Infrastructuur Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 19 Jan 2017 15:27:08 Z

FunctieInfrastructuur SpecialistExpertiseWerkzaamhedenInfra SpecialistBeschrijving directie/afdeling Binnen de divisie Digitale en Biometrie Sporen (DBS) ben je samen met je collega’s van Forensische Software Engineering (FSE) en Forensische Infrastructuur Groep (FIG) verantwoordelijk voor de dagelijkse en projectmatige werkzaamheden om het systeem Hansken van de divisie DBS zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Denk hierbij aan het installeren, onderhouden en functioneel door ontwikkelen van de infrastructuur benodigd voor Hansken. Hansken bestaat uit verschillende platformen van diverse Unix en Linux-systemen en het schrijven van technische documentatie. Het is de bedoeling dat je, in goed teamoverleg, volledig zelfstandig projecten uitvoert. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Met Hansken kan de politie en andere nationale- en internationale opsporingsdiensten snel en efficiënt zoeken in grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers als computers en mobiele telefoons. Op alles wat relevant kan zijn, kan worden gezocht, bijvoorbeeld op woorden en namen of eigenschappen van sporen zoals bijvoorbeeld alleen mails, chatberichten of foto’s al dan niet gemaakt met een bepaalde camera. Onderzoekers kunnen met de forensische zoekmachine de zoekresultaten blijven filteren totdat je van die miljoenen sporen een selectie hebt, waarvan de bestanden één voor één te bekijken zijn. Continu in ontwikkeling Hansken wordt o.a. gebruikt door de Nationale Politie. De klant zal Hansken blijven doorontwikkelen en de forensische mogelijkheden ervan verder uitbreiden. Vanwege het vertrek van een Infra Specialist / Infra specialist is er op korte termijn ruimte voor een nieuwe Infra specialist. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Als Infra Specialist bij Hansken, lever je een belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de inrichting van de technische infrastructuur van verschillende systemen. Je buigt je over het beheer en de ontwikkeling van (delen van) de technische infrastructuur en alle daaraan gerelateerde platformcomponenten, waaronder de hardware, netwerksoftware, protocollen, communicatieverbindingen, beheermechanismen en de onderlinge afstemming en koppelingen tussen netwerkcomponenten. Je ontwerpt hiervoor de netwerkinfrastructuur en de hardware infrastructuur en richt deze in of je participeert hierin. Je monitort de platformbelasting en adviseert proactief. Ook los je incidenten op en rapporteer je hierover.Competenties:communicatief vermogenkwaliteitsgerichtheidanalytisch vermogenresultaatgerichtheid vermogen tot samenwerkingEisen:- Minimaal HBO werk- en denkniveau, en is in staat om, indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor het interview, een kopie van de diploma(‘s) te overleggen.- Minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring met het inrichten van An[...]Programma Manager/Nederland - Utrecht

Thu, 19 Jan 2017 13:33:43 Z

FunctieProgramma ManagerExpertiseWerkzaamhedenSenior / Expert Programma Manager CollateralStart: maart 2017 (uiterlijk 16 maart 2017)Einddatum: 31 december 2017 met optie tot verlengingAantal uur p/w: 16Locatie: regio UtrechtErvaring · Meerjarige ervaring in het sturen en beheersen van complexe verander- en IT programma’s in de financiële sector, bij voorkeur vermogensbeheer: in staat veranderkracht in te zetten, mensen en middelen te mobiliseren en veranderingen te implementeren. · Zeer senior sparringpartner en adviseur in een vermogensbeheer omgeving voor zowel Front Office, Risk als Backoffice stakeholders, op management en C-level/directie niveau.· Managerial profiel met ervaring in business consultancy in een vermogensbeheer omgeving en het IT domein; inhoudelijk sterk in de business en IT thema’s van Collateral Management, Cash Management, (Central) Clearing, Securities Lending & Treasury dienstverlening, processen en systemen.· Ervaring met grote Simcorp implementatie projecten.· Ervaring met het implementeren van wetgevingsprojecten zoals MiFID, AIFMD of EMIR.· Ervaring met het uitvoeren van RfP trajecten & tenders.· Academisch werk- en denkniveau.· Bedreven in het creëren van verbinding en draagvlak voor grote veranderingen bij stakeholders op verschillende niveaus binnen de organisatie.Competenties · In staat zijn om (junior) project managers te coachen binnen de diverse deelprojecten.· Uitstekend in staat tot samenwerken, netwerken, verbinden en de juiste mensen in positie te brengen voor de opgaven. · Weet managers en medewerkers te richten op output. · Helder en duidelijk in de gewenste resultaten en de beoordeling. · In stijl coachend, creatief en ontwikkelingsgericht. · Open, teamplayer, sociaal vaardig en strategisch sterk. · Plezier in samenwerken, goed ontwikkeld reflectief vermogen. · In staat goede analyses te maken en snel te schakelen, risico’s te benoemen en te escaleren waar nodig. · Integer, proactief, verbindend, vasthoudend én eigenzinnig. · Leiderschap gericht op resultaten en samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. · Sensitief ten aanzien van het domein en stakeholders, richtinggevend en gericht op resultaat. Interesse? Reageer dan voor woensdag 25 januari 17:00 uur met je recente CV, motivatie en uurtarief.BijzonderhedenRegioNederland - UtrechtStartdatum03-2017Duur9+ maandenReferentienr.30170077[...]Devops Engineer/Agile, Artifactory, Gitlab, Logstach, Ms-sql-server-2000, Ms-sql-server-2005, Nolio, Scrum, Windows Server 2012 R2/Nederland - Noord-Holland

Thu, 19 Jan 2017 12:42:08 Z

FunctieDevops EngineerExpertiseAgile, Artifactory, Gitlab, Logstach, Ms-sql-server-2000, Ms-sql-server-2005, Nolio, Scrum, Windows Server 2012 R2WerkzaamhedenOPS EngineerStart: z.s.m.Einddatum: 30 August 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: AmsterdamEen energieke Ops Engineer met een passie voor IT. In deze functie ben je werkzaam binnen een squad van een van de Tribes van CIO NL. Je vindt het leuk om in een multidisciplinair team samen te werken en tegelijkertijd vind je het ook belangrijk dat je je eigen expertise in kunt zetten. Klantperspectief is je primaire drive om te werken in een squad. Je werkt volgens de Scrum methodiek en Continuous Delivery Engineering Practices aan het naar productie brengen, het in beheer nemen, het beheren en het uiteindelijk decommissionen van applicaties. Wanneer nodig neem je IT development-taken op je. Je draagt als Ops Engineer bij aan het realiseren van de purpose van de squad. Dat doe je door end-to-end Agile te werken aan de userstories uit de Backlog. Dit ga je doenDe Ops Engineer is primair verantwoordelijk voor de stabiliteit van de eigen applicatie, identificeert applicatie- en systeem gerelateerde problemen en neemt de lead bij het oplossen van een incident. Jouw taken bestaan uit monitoring, beheren, testen en run van de applicatie. Je bewaakt pro actief het technisch gedrag en de performance door alle aspecten van de gehele stack om problemen te voorkomen. Dit betekent dat je kunt bijdragen aan de realisatie van alle activiteiten in de backlog. De volgende onderdelen zijn daar belangrijk bij:· In de Tribestructuur ben je een onderdeel van een ambitieus en gedreven squad met een Agile werkwijze. Je werkt samen met collega’s uit andere expertise gebieden en neemt initiatief m.b.t. verbreding van kennis (binnen en buiten je expertise) die relevant is binnen de Tribe waarin je werkt. · Je pakt waar mogelijk taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie, ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertise gebied valt. · Je hebt een actuele visie op de IT-expertise. · Deploying en running van Production system, je verschaft Level 2 support voor jouw applicatie; geautomatiseerd testen (mbv UFT). · Je specificeert, ontwerpt, en voert Performance- en Acceptatie tests uit (inclusief High Availability en Disaster Recovery Tests) met hulp van de Dev Engineer. · Je configureert en implementeert Monitoring Tooling (24x7 monitoring tbv Master Control Room (MCR) met gebruik van juiste Event Alerts, overeengekomen met de MCR. · Je draagt zorg dat je squad en applicatie volledig bijdraagt aan de implementatie van Service Transition en de Service Operations ITIL processen. · Je draagt bij aan de ontwikkeling van je squad door actief feedback te geven en te ontvangen. · Als ervaren Ops En[...]Infrastructuur Specialist, Monitoring Expert, Tekstschrijver/Agile, Elasticsearch, Nagios, Scrum, Usecase/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 19 Jan 2017 11:17:32 Z

FunctieInfrastructuur Specialist, Monitoring Expert, TekstschrijverExpertiseAgile, Elasticsearch, Nagios, Scrum, UsecaseWerkzaamhedenVoor onze eindklant in Rotterdam zijn we op zoek naar een Use case/story schrijver t.b.v. security en operationele IT infrastructuur monitoringAchtergrond bij de inhuurbehoefte:Als Use case / story schrijver tbv security en operationele IT infrastructuur monitoring ben je onderdeel van een Agile/Scrum team welke verantwoordelijk is voor de implementatie van een nieuwe ICT monitoring, logging en alerting omgeving.Daarbij bestaat jouw rol specifiek uit het beschrijven van use cases / stories vanuit het ICT security aandachtsgebied.Omschrijving van taken en producten:De kandidaat maakt deel uit van een agile/scrum team. In dit team is deze persoon verantwoordelijk voor het maken van IT security gerelateerde user cases / stories. Hiervoor zal de kandidaat ook voor sommige usecases mogelijk moeten afstemmen met IT infra- en applicatie beheerders.Het hebben van IT security affiniteit/kennis en bekend zijn met bijbehorende use cases is daarbij van vitaal belang.De cases die door de kandidaat gemaakt worden, worden aan de backlog toegevoegd en geprioriteerd door de product owner IT monitoring.Eis profiel:• Tenminste HBO werk- en denkniveau• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift• Bekend met IT monitoring in breedste zin van het woord over alle lagen van de IT infrastructuur.• Security affiniteit en bekend met bijbehorende use cases• Kennis hebben over, en aantoonbaar onderdeel geweest van, Agile/Scrum teams• Aantoonbaar use cases / stories beschreven• Minimaal 24 maanden specifieke ervaring bij publieke organisaties met een vergelijkbare grootte , als Use case / story schrijver t.b.v. security en operationele IT infrastructuur monitoring Dit op niveau 1 van het framework.Voor de definiëring van de verschillende niveaus wordt verwezen naar bovenstaande uitleg. In geval de kandidaat voor gesprekken in aanmerking komt, moet deze ervaring aan de hand van referenties kunnen worden bevestigd.• Aantoonbare referenties in het CV die betrekking hebben op de gevraagde werkervaring.Pre:• Bekend met tools als Splunk, Nagios en Elasticsearch Logstash Kibana (ELK)BijzonderhedenPlaats van uitvoering: RotterdamBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 32-36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: (onder voorbehoud van wijziging) 01-02-2017 van 9:00 uur tot 14:00 uur.Sluitingsdatum van uw aanbieding: 26-01-2017 aanleveren voor 10:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur3 maandenReferentienr.30170075[...]Ontwikkelaar/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 19 Jan 2017 09:59:22 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseWerkzaamhedenOntwikkelaarDoelstelling en inhoud van opdracht:Met de inhuur van technische expertise wil de Opdrachtgever de bestaande door de faculteit EE ontwikkelde prototype USB stick doorontwikkelen naar een gebruiksklaar, beproefd en campusbreed in te zetten USB-stickoplossing per 1 september 2017. Daarnaast moet de USB-stick na deze datum verder doorontwikkeld worden naar een marktklare oplossing en moet er beheer uitgevoerd worden op de USB-stick. Om dit te kunnen borgen is de Opdrachtgever op zoek naar één organisatie die deze werkzaamheden uit kan voeren en ook de capaciteit heeft om bij of af te schalen in capaciteit mocht dit nodig zijn. Het (intellectueel) eigendom van de ontwikkelde en de te ontwikkelen USB-stick oplossing ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient tussen hem en het in te zetten personeel een geheimhoudingsverklaring aan te gaan. De inhoud van deze verklaring wordt tussen Partijen afgestemd. De Opdrachtgever heeft als doel de doorontwikkelde stick oplossing commercieel te vermarkten.Beoogde werkzaamheden:De werkzaamheden zijn op hoofdlijnen gericht op het klant breed in beheer nemen van de ontwikkelde USB stick, zijnde: - het ‘inhoudelijk overnemen’ van de huidige USB stick naar de kaders die ICT Services daarvoor stelt (back-end/front-end); - het beheren, onderhouden en blijvend testen van de stick (software/op hardware); - het (door)ontwikkelen van de stick op basis van de behoefte van het onderwijs (bijvoorbeeld, het toevoegen van functionaliteiten); - operationele werkzaamheden vóór (testen, toetsklaar maken), tijdens (support) en na afloop (logging) van een toetsafname; - het (mede) inrichten van een ontwikkel-, test- en beheeromgeving; voor de stick maar ook voor rapportages, logs functies en detectie; - het opstellen van technische documentatie en procedures gericht op de in beheer name en het onderhoud en beheer (inclusief change-management); - het afstemmen en overleggen met de TU/e over de voortgang (inhoud + proces); Piekmomenten in de werkbelasting liggen doorgaans aan het begin van een studiejaar en rondom de 5 toetsperioden. Het aantal digitale toetsen dat via de USB stick oplossing wordt afgenomen is nog beperkt en zal groeien als er een goede oplossing voorhanden is en als de nieuwe toetssoftware beschikbaar komt. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren schat de Opdrachtgever in dat hiervoor in 2017 1100 uur benodigd zijn. De Opdrachtgever heeft nog geen besluit genomen of het beheer van de USB stick in eigen beheer wordt uitgevoerd of dat deze ook extern wordt belegd. Organisatie werkzaamheden De werkzaamheden dienen (groten)deels op de campus uitgevoerd te worden in samenwerking met de ontwik[...]Projectsecretaris/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 19 Jan 2017 08:06:00 Z

FunctieProjectsecretarisExpertiseWerkzaamhedenProjectsecretarisBeschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel :De Informatiestrategie 2017-2022 van de klant: leidraad voor de wijze waarop de klant de komende jaren de informatievoorziening verder gaat versterken en vernieuwen. Met aandacht voor de risico’s van technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime. Maar vooral ook met oog voor kansen om slimmer te werken en mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Waar het I-Plan 2014 - 2017 vooral gericht was op het op orde brengen van de basis en het definiëren en inrichten van de besturing hierop, wordt nu een volgende stap gezet. Het nog steviger neerzetten van ons informatiehuis - de basis op orde - blijft de ambitie en tegelijkertijd wordt sterk ingezet op kansen om te innoveren. Zodat de klant -organisaties en de I-kolom met elkaar de opgaven waar de onderdelen dagelijks voor staan maximaal met IV ondersteunen, optimaliseren en verbeteren. Voor verschillende werkzaamheden binnen het Informatieplan de klant is ondersteuning nodig (ondersteuning van de projectorganisatie door middel van diverse organisatorische en adviserende werkzaamheden) Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: Als projectsecretaris ondersteun je de projectleiders en professionals binnen het Informatieplan VenJ  Daarnaast is het mogelijk om ook ondersteuning te bieden bij andere projecten binnen Directie Informatisering en Inkoop  Je organiseert en coördineert overleggen, draagt zorg voor een adequate verslaglegging en ondersteunt bij het maken van de planning.  Je bent verantwoordelijk voor het conform afspraken uitvoeren van opdrachten.  Je draagt bij aan het creëren van draagvlak bij en het verbinden van interne en externe partijen en fungeert hier als “de spin in het web”  Je controleert teksten op een goede redactionele kwaliteit.  Je onderhoudt en maakt het projectarchief op orde.  Je bent verantwoordelijk voor maandelijkse updates (nieuwsbrief).  Je bent verantwoordelijk voor de uitvraag en compilatie van voortgangsrapportages. Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie:• Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; • In staat om met verschillende personen en in diverse teams samen te werken; • Plannen en organiseren is toevertrouwd; • Goede antenne voor ‘gevoeligheden’, zowel politiek-bestuurlijk als binnen de organisatie; • Neemt initiatief; • Goed vastleggen en verslagen maken en werkt gestructureerd; • Heeft genoeg aan een half woord; • Vindt het leuk om verder te ontwikkelen in een klein team met andere projectsecretarissen. Competenties: Plannen en o[...]Netwerk Beheerder/Citrix/Nederland - Overijssel

Thu, 19 Jan 2017 08:05:58 Z

FunctieNetwerk BeheerderExpertiseCitrixWerkzaamhedenSr. Netwerkbeheerder/CitrixbeheerderBeschrijving directie/afdeling IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van de klant draaien. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door onderbezetting op de afdeling is de continuïteit van de dienstverlening niet gewaarborgd. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Systeem/netwerkbeheerder (Citrix/Windows server/ VMWare) Beheer (en ontwikkeling) van onze Citrix-infrastructuur ten behoeve van de interne afdelingen, waaronder Operatie.Mate van kennis van het voeren van Infrastructureel Windows server en Citrix beheer en ontwerp Mate van kennis in het coachen en opleiden van collega’s Mate van discipline in documenteren Eis:- Meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er- Meer dan 4 jaar relevante werkervaring met Citrix Xenapp, minimaal vanaf versie 6.5- Meer dan 5 jaar relevante werkervaring met Res Workspacemanager- Meer dan 7 jaar relevante werkervaring met Microsoft server producten vanaf W2K8.- Meer dan 7 jaar ervaring in het coachen van en opleiden van collega’s op het vakgebied.- Minimaal Microsoft MCTIP: 2008 Enterprise Administrator gecertificeerd.- Minimal VMware VCP 4: VMware Certified Professional 4.1 gecertificeerdWens:- Relevante ervaring heeft als IT beheerder- Relevante ervaring heeft met beheer van Citrix XenAPP (minimaal 6.5)- Relevante ervaring heeft Microsoft Windows server producten vanaf W2K8- Relevante ervaring heeft met RES Workspace Manager- Relevante ervaring heeft coachen en opleiden van collega’sBijzonderhedenPlaats van uitvoering: AlmeloBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: t/m einde project PVKA, indicatie: 12 maanden (vooralsnog voorzien t/m 31-12-2017) (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, vroegtijdig beëindiging project betekend einde inhuur). Aantal uren per week: Gemiddeld 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: Nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 27-01-2017 aanleveren voor 14:00 uurRegioNederland - OverijsselStartdatumZ.s.m.Duur10 maandenReferentienr.10170075[...]Consultant/Sap, Sap Pm/Nederland - Noord-Holland

Thu, 19 Jan 2017 07:45:50 Z

Functie
Consultant

Expertise
Sap, Sap Pm

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior SAP PM/CS consultant.

Start: 1 februari 2017
Einddatum: 31 mei 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Amsterdam
Bijzonderheden: op deze aanvraag mogen wij geen ZZP-ers aanbieden

Het project Onderhoud op Orde levert een uniform werkorder proces voor Inspecties, Correctief en Preventief Onderhoud. Hiervoor wordt de laatste versie van SAP PM/CS als basis gebruikt, aangevuld met SAP Work Manager voor mobiele uitvoer in het veld.

Hiervoor zoeken we per direct een functionele sr. SAP PM/CS consultant voor het begeleiden van de aankomende testfases (Functionele en Gebruikers Acceptatie Test) in de periode feb-apr. Na deze inhuur is er kans op langdurige inzet bij onze opdrachtgever voor de inrichting van support, bij nazorg en bij beheer.
De sr. PM/CS consultant die we zoeken is een snel-lerende, zelfstandige teamspeler, die service-gericht is, maar ook kan prioriteren en aanvragen kan challengen. Hij/zij zal werken in een state-of-the-art SAP omgeving waar menig SAP consultant van zal smullen, met de laatste enhancement package, laatste versie van SAP Work Manager en UI5 als GUI. Bovendien neemt hij/zij deze bagage mee:

· Senior ervaring op SAP CS/PM (5 - 10 jaar), inclusief proceskennis van (correctief en preventief) Onderhoudsproces, Asset registratie en Inspecties
· Ervaring met SAP Work Manager / SAP Mobile Platform
· Ervaring van aangrenzende SAP modules Materials Management (MM) en Finance (FICO)
· Ervaring met Enhancements en Interfaces, op het niveau dat technische consultants gericht aangestuurd kunnen worden bij issue-solving
· Ervaring met coaching van minder ervaren IT consultants
· Ervaring met Testen
· Ervaring met het Planningproces en Planningstool ClickSoftware (pré)
· Ervaring in de Utilities/Netwerk-branche (pré)

Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 januari in de ochtend in Duiven of dinsdag 31 januari in de middag in Amsterdam, gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 24 januari 10:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
01-02-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
30170074
Service Manager/Aws, Script, Windows Azure, Windows Powershell/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 19 Jan 2017 07:32:32 Z

Functie
Service Manager

Expertise
Aws, Script, Windows Azure, Windows Powershell

Werkzaamheden
For our international client in Rijswijk we are looking for a Junior Service Manager.

Location: Rijswijk
Start: 1-2-2017
Period: 11 months +
40 hrs./week

JOB DESCRIPTION:
-Assist with Cloud usage and onboarding of users/applications to Cloud
-assist with cloud service optimizations : rollout of new tools, like CloudHealth
-writing user guides, FAQ
-organize online ask-the-expert sessions to help mature customers in the cloud journey
-develop workflow for AI tools

TECHNICAL SKILLS & EXPERIENCE:
-Advanced (hands on!) knowledge of AWS and Azure
-Good understanding of AWS and Cloud financials/Billing, including AWS Reserved Instances
-experienced IT security, CISSP certified
-experience with Cloud provisioning and metering tools, like ServiceNow, CloudHealth, Cloudability, CloudCruizer, PowerBI
-scripting languages like : PowerShell, JSON, SQL query
-Artificial Intelligence chat bots
-Salesforce knowledge

SOFT SKILLS & EXPERIENCE:
- Can work independently
- Good verbal and written communications skills
- Good facilitation skills to organize ask-the-expert sessions

Interested? Send us your English CV, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
01-02-2017

Duur
11 maanden

Referentienr.
30170073
Consultant/Abap, Sap Crm, Sap Isu/Nederland - Noord-Holland

Thu, 19 Jan 2017 07:25:38 Z

Functie
Consultant

Expertise
Abap, Sap Crm, Sap Isu

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever in Haarlem zijn wij op zoek naar een ABAP-consultant.

Start: 1 februari 2017
Einddatum: 31 maart 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: 4 dagen p/w Haarlem en 1 dag p/w Arnhem
Bijzonderheden: op deze aanvraag mogen wij geen ZZP-ers aanbieden

De ervaren ABAp-consultant wordt de programmeur binnen het scrumteam facturatie en incasso. Je hebt ervaring met SAP IS-U. Kennis van SAP CRM is een pré.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor maandag 23 januari 16:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
01-02-2017

Duur
2 maanden

Referentienr.
30170072
Systeembeheerder/Active Directory, Itil/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 19 Jan 2017 07:21:33 Z

FunctieSysteembeheerderExpertiseActive Directory, ItilWerkzaamhedenFor our international client in Rijswijk we are looking for an Operate Landscape Manager Service Integration.Location: RijswijkStart: 1-2-2017Period: 6 months +40 hrs./weekOperate Landscape Manager Service IntegrationThe Operate Landscape Manager is end to end accountable for the operations of the landscapes and the delivery of the day-to-day application services according to the agreed Service Levels and/or Operate Level Agreements. They are the service integrator (end-to-end) to ensure applications landscapes remain compliant. The OLM drives Incident/Problem resolution by assisting in key operational activities in terms of delivery, fixes, and supportability with operations staff and/suppliers. They ensure regulatory and compliance controls are embedded in landscape operations and assist with evidence collection. The OLM assists with supportability and transition activities of enhancements and project solutions. This includes analyzing and understanding business functional and non-functional requirements for supportability impact, as well as assessing implications of landscape changes and reviewing for enhancement and continuous improvement opportunities. They also build knowledge of relevant information risks and regulatory requirements. Accountabilities· Drive Incident/Problem resolution by assisting in key operational activities in terms of delivery, fixes, and supportability with operations staff and/suppliers.· Escalation point for operation-related issues.· Ensure that end-to-end performance is monitored and maintained to high level of quality, standards, supportability and operability as defined within negotiated and agreed SLA’s and to propose and implement necessary Service Improvements.· Responsible to ensure the Application portfolio is compliant with the relevant IT controls and information security standards & baselines. · Ensure sign off readiness for bringing project developments successfully into operational support.· Manage the demand, incl. financial impact, for Operate landscape, and as such for all the components in the landscape. · Responsible to manage supplier contracts and ensure timely contract renewals (software licenses, support and maintenance services).· Ensure new application services are written into Service Level Agreements and Service Catalogues in a consistent way· Be responsible for the execution/deployment of releases and approval of changes. · Support the Lead OLM to effectively repres[...]Ontwikkelaar/Autocad, Autolisp, C#.Net, Lisp, Oracle Sql, Visual Basic .Net, Visual Studio/Nederland - Noord-Holland

Thu, 19 Jan 2017 07:16:48 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Autocad, Autolisp, C#.Net, Lisp, Oracle Sql, Visual Basic .Net, Visual Studio

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever in Haarlem zijn wij op zoek naar een AutoCAD ontwikkelaar.

Start: z.s.m.
Einddatum: 30 april 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Haarlem
Bijzonderheden: op deze aanvraag mogen wij helaas geen ZZP-ers aanbieden

Voor een project is de wens om een nieuwe versie te ontwikkelen van een AutoCAD tool. Hiervoor zoeken we naar een ontwikkelaar die in de komende 3 maanden deze tool ontwerpt, bouwt en samen met de gebruikersorganisatie test.

De competenties die we zoeken omvatten;
- AutoCAD 2014 / 2017
- LISP
- AutoLISP
- VB .NET
- C# .NET
- Visual Studio
- Kennis van Oracle SQL is een Pré

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 24 januari 11:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30170070
Developer/Nederland - Noord-Holland

Wed, 18 Jan 2017 10:01:57 Z

FunctieDeveloperExpertiseWerkzaamhedenOIS Backend DeveloperOnderzoek, Informatie en StatistiekOnderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) valt onder het cluster Dienstverlening en Informatie van de klant.OIS laat de klant optimaal gebruik maken van data en kennis om beslissingen te nemen en/of beleid uit te voeren. Onder andere door data beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken en door te laten zien wat je met data en kennis kunt doen. OIS helpt de stad informatie beter te begrijpen en verder te ontwikkelen. Onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie over de klant en het uitvoeren van beleidsonderzoek. Daarnaast speelt OIS een belangrijke rol in het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Om deze ambitie te realiseren heeft OIS een aantal initiatieven gestart, waaronder het DataLab, het programma DataPunt en de innovatie Fixxx project methodiek.Het DataLabHet DataLab is een onderdeel van OIS. Het DataLab is een moderne en inspirerende werkomgeving gevestigd midden in het creatieve centrum van de klant. Hier wordt kennis samengebracht en wordt proactief gewerkt aan data gedreven oplossingen voor de stad Amsterdam. Medewerkers van de gemeente kunnen bij het DataLab terecht met hun datavragen en voor advies en ondersteuning bij innovatieve oplossingen. Ook is het een plek waar analyses en visualisaties van gegevens worden ontwikkeld en er is kennis beschikbaar over gegevenssets binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het DatapuntBinnen het DataLab van de klant wordt gewerkt aan het DataPunt. Het Datapunt helpt gegevens vindbaar en toegankelijk te maken en om open data te realiseren voor burgers en organisaties binnen en buiten de stad Amsterdam. Bij Datapunt werkt een club ICT professionals met vooruitstrevende open source technologie en een Agile/Scrum werkwijze aan de doorontwikkeling van het datapunt. Het Datapunt wordt gezien als de basisvoorziening en de logische plek voor data-ontsluiting in Amsterdam.Werken bij het Datapunt van de klant betekent elke dag met veel energie en plezier werken aan data gedreven oplossingen in een inspirerende werkomgeving, met de meest innovatieve technologieën, voor een groeiende en bruisende stad.De Backend Developer:De opdrachtgever is op zoek naar een gedreven en ervaren Backend Developer met feeling voor Operations en die passie heeft voor de stad Amsterdam, voor innovatie, Open Source en voor Open Data. Een professional die denkt in oplossingen in plaats van problemen en doorzet wanneer u[...]Process Engineer/Nederland - Limburg

Wed, 18 Jan 2017 09:21:14 Z

FunctieProcess EngineerExpertiseWerkzaamhedenProcess Engineer Micro AssemblyStartdatum: zsmDuur: 3 maanden +Locatie: VenloThe job For our print systems we are inventing and developing technologies like piezo based printhead technology.While most of the parts are produced externally, assembly and testing is done in-house.For in-house assembly we need to develop, engineer and industrialize a multitude of processes and process tooling.To strengthen the assembly team we are looking for a process engineer with a background in process engineering, mechanical engineering, micro assembly.Most important and critical tasksThe work focuses on developing processes to accurate positioning parts during the assembly of our new MEMS-printheads.For above described aspects we are looking for a (multidisciplinary) process engineer with experience on Bachelor / Academic level in the field of process technology/micro assembly, who will be part of one of the print head development teams. To ensure maximization of synergy between existing designs and infrastructure within the printhead platform,you will collaborate intensively with other print head development teams working on design activities.The candidate needs a hand-on attitude to perform its own experiment and assist in the prototyping production phase. Furthermore for detailed technical evaluations and tests you will ask for support from other process engineers and lab workers. Depending on synergy this can be done in conjunction with the other print head development teams or must be done in parallel.Field of Experience- Processes for micro assembly (die bonding and thin layer adhesives)- Ability to translate results into requirements for processes and tooling. - Perform design of experiments (DoE)- Experience with 6 sigma / Minitab to evaluate resultsWho are we looking for?- Candidate has at least an BSc in Process Technology / Physics / mechanical engineering / chemical engineering- At least 5 years proven experience as a Process Engineer in the field of Micro Technology industry- Experience with Back end / packaging processes, process engineering- To be successful the candidate is independent, persevering, decisively- Strong communication and interpersonal skills including profound knowledge of English ; spoken and written. Knowledge of Dutch language is preferred- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct Interested? Please response with recent cv, motivatio[...]Designer/Matlab/Nederland - Limburg

Tue, 17 Jan 2017 08:45:26 Z

Functie
Designer

Expertise
Matlab

Werkzaamheden
Mechanical Designer

Start: a.s.a.p.
Duration: 6 months with an option to extension
Hours per week: 40
Location: Venlo

As a Mechanical Designer you are part of a multidisciplinary project (approximately 10 people). The designer will be mainly responsible for the mechanical part of the design.His or her role will be to improve the current functionality of and to introduce new functionality of a new printer with regard to ink supply. Redesigning the tissue cleaner unit in close cooperation with a mechanical constructor and other disciplines in order to improve its performance and usability as well as reducing the costs. Another part of the job will be maintaining the quality the print head.
Most important stakeholders will be the colleagues of the team, production, service and purchasing.
Tools to achieve this goal are gathering requirements, create, evaluate and choosing concepts as well as prototyping, verification and validation of the different processes.

Who are we looking for?
- Candidate has a MSc in Mechanical Engineering or Mechatronics (with affinity to Mechanical Engineering);
- 3-5 years of work experience working in multidisciplinary teams and in a manufacturing environment;
- Knowledge of Matlab is required;
- Knowledge of and experience NX (verification of calculations) is preferred;
- To be successful the candidate is a team player, has good communicative skills and is has a hands point of view;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch is advantageous;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170067
Scrum Master/Agile/Nederland - Utrecht

Tue, 17 Jan 2017 07:53:08 Z

FunctieScrum MasterExpertiseAgileWerkzaamhedenSr. Scrum MasterOmschrijving opdracht:We zoeken een Senior Scrum master om 3 productteams te begeleiden met het realiseren en beheren van Handelregister gerelateerde producten. De scrum master heeft ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met het werken in een software delivery organisatie.Kerntaken:Als Scrum Master begeleidt je drie Productteams met het realiseren van Handelsregister gerelateerde producten. De teams zijn verantwoordelijk voor de gehele software development lifecycle. Met je kennis en ervaring draag je bij aan de kwaliteit van de software producten.Naast het begeleiden en coachen van de Scrum teams ben je bezig met het coachen van de omgeving van de ontwikkelteams en faciliteer je de organisatie in de adoptie van Agile Scrum. Met jouw kennis en ervaring zorg je ervoor dat de teams steeds beter worden in het werken met Agile Scrum. Door de complexiteit en dynamiek zal de invulling van deze rol uitdagend zijn.De kandidaat heeft verder de volgende rollen en verantwoordelijkheden:* De teamleden en Product Owner de Scrummethodiek eigen te laten maken, coach voor het Team, helpt de Product Owner en relevante stakeholders m.b.t. toepassen van het proces ;* Bevordert de continue ontwikkeling van de teams door het toepassen van de Scrum principes inspect en adapt;* Het initiëren van veranderingen die de productiviteit van de Productteams verhogen;* Ondersteunen bij het opzetten en inrichten van nieuwe Productteams;* Bevordert zelforganisatie, goede teamdynamiek en multidisciplinair werken binnen de teams en coacht het team;* Bevordert samenwerking tussen teamsEis:- Een opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar)- In het bezit van Scrummaster certificering- Aantoonbare kennis van Waterval en Agile methodieken en de combinatie daarvan- Aantoonbare kennis van ICT Infrastructuren- 5 jaar of meer aantoonbare ervaring als scrum master- Aantoonbare werkervaring heeft de kandidaat met het ondersteunen van meerdere teams- Aantoonbare ervaring heeft de kandidaat met het implementeren van Agile, DevOps en Scrum concepten- Aantoonbare ervaring heeft de kandidaat met Continuous Integration, Continuous Delivery en Continuous Deployment- Aantoonbare ervaring heeft de kandidaat met IT implementaties binnen complexe omgevingen- Aantoonbare ervaring heeft de kandidaat in maturity verbetering van agileteams (Agile coaching)Competenties:Communiceren: De kandidaat ver[...]Architect, Technisch Applicatiebeheerder/Isam/Nederland - Utrecht

Tue, 17 Jan 2017 07:53:04 Z

FunctieArchitect, Technisch ApplicatiebeheerderExpertiseIsamWerkzaamhedenSenior Technisch Applicatiehebeerder/Architect Trustbuilder en ISAMOmschrijving van de opdracht:Deze uitvraag betreft een nadere uitvraag vanuit de DAS inhuur voor een Technisch Applicatiebeheerder. Het is enkel mogelijk om een offerte uit te brengen op deze uitvraag indien uw organisatie ingeschreven is in de DAS inhuur op het onderdeel Technisch Applicatiebeheerder ICT.Omschrijving van de opdracht:Binnen de klant is er een afdeling genaamd IAM product Team. Dit team draagt zorg voor de gehele bedrijfsvoering voor medewerkers op het gebied van Identiteiten, authenticatie en autorisatie. Daarnaast maken we gedegen rapportages voor Audit en controle doeleinden en zijn wij compliant conform de strakke regels van onze security afdeling. Het IAM product team maakt gebruik van Trustbuilder en ISAM voor de authenticatie en autorisaties op onder andere onze website. Het dagelijks beheer en ontwikkelingen van Trustbuilder en ISAM wordt uitgevoerd door het IAM product team binnen de klant. Het klant IAM Product team beschikt echter niet over specialistische kennis van de applicatie Trustbuilder enISAM. De opdracht is de ontwikkelingen en beheer uitvoeren op de Trustbuilder en ISAM omgeving.De klant werkt in Scrum teams aan ontwikkeling. De Scrum teams zijn breed en multi-disciplinair samen gesteld. Er wordt gewerkt in sprints van 2 tot 3 weken.Omschrijving opdracht:De kandidaat draagt er voor zorg dat de productie Trustbuilder en ISAM systemen van de KvK zowel technisch als functioneel goed draaien en nieuwe basis en business behoeftes worden ontwikkeld voor onder andere projecten.Wat ga je doen:De kandidaat werkt aan het pro- en reactief beheer van de Trustbuilder en ISAM systemen van de klant. De kandidaat werkt samen met de Service Manager in een product team. De kandidaat lost incidenten op, bewaakt de snelheid en stabiliteit van de productie systemen en automatiseert zoveel mogelijk de beheerprocessen. Daarnaast ontwikkeld de kandidaat in de applicatie Trustbuilder en ISAM nieuwe functionaliteiten die de bestaande processen automatiseert of nieuwe behoeftes implementeert. Ook het ontwikkelen en ondersteunen van projecten waaronder het grote programma Online wordt gezien als een dagelijkse taak.De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken[...]Software Engineer/C, C++, Uml/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 17 Jan 2017 07:32:34 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
C, C++, Uml

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

Start: z.s.m.
Locatie: Dordrecht

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
 Ontwikkeling van software voor flow meters gebruikmakend van state-of-the-art technieken, in samenwerking met elektronica, natuurkunde en mechanische engineers.
 Onderhouden van (technische) product documentatie.
 Leveren van een bijdrage in het onderzoeken van de technische haalbaarheid van nieuwe product requirements.
 Ondersteunen van de project manager in het opzetten van een gedetailleerde project planning.

Jouw kwalificaties/competenties:
 HBO of WO opleiding in (embedded) software of vergelijkbare richting
 5 – 10 jaar ervaring in de ontwikkeling van embedded software
 Uitstekende programmeervaardigheden in C en C++
 Kennis van unit tests, UML en software architectuur
 Basis kennis van analoge en digitale elektronica
 Bij voorkeur ervaring met projecten in een industriële en multidisciplinaire omgeving
 Communicatief sterke teamplayer met een proactieve houding
 Een brede interesse die verder gaat dan software (elektronica, natuurkunde, mechanica)
 Goede communicatie in Engels en Nederlands, Duits is een pré

Interesse? Reageer dan z.s.m. met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
1+ maanden

Referentienr.
30170066
Architect/C, C++, Java, Uml/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 16 Jan 2017 15:25:48 Z

FunctieArchitectExpertiseC, C++, Java, UmlWerkzaamhedenSenior ArchitectJob MissionJob DescriptionYour task as Software Product Architect is to translate architectural concepts and ideas into manageable building blocks. The product is complex and covers a range of platforms. In the factory an IT project integrates the solution in SAP for which the project delivers plugins. In the customer environment the calibration software must run on a dedicated equipment performance server. The product does include a significant set of changes in the equipment software (developed in C, C++).All of these products are used in factory and in field (e.g. Taiwan). They are to be built on a single code base to reduce development time and fast roll out to both environments. This makes stakeholder management and alignment another important part of your tasks.The Software Product Architect has or builds knowledge on the entire execution chain. This person can break down the architecture into tasks for individual developers, is able to guard the correct implementation of the chosen architecture. You work together with architects in the IT environment. You are willing to become a product specialist, on top of a software architect.In the 10 – 15 person design team you play a crucial knowledge contribution role in the selection of the best Java EE frameworks to meet the requirements.Your deliverables are design documentation, critical reviews of documents written by others, support (integration) testing of the software and support issue resolution during the implementation. You share the responsibility for the correct end product with project- and group leader(s), system engineers. EducationTypically: Master degree in Computer Science, Information Technology or equivalent. A second option is a Master degree in another expertise but with significant relevant working experience in this area. ExperienceYou prove to have at least 8+ year experience in software development, design and requirements collection. You also have:· Solid knowledge of software architecture, UML and object oriented design methods.· Worked in multi-disciplinary projects.· Dealt with customers and coached designers and developers.· Significant Java experience (and other object oriented languages).· Experience with web development toolkits and languages.· Experi[...]Projectleider/Agile, Sap, Scrum/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 16 Jan 2017 15:02:28 Z

FunctieProjectleiderExpertiseAgile, Sap, ScrumWerkzaamhedenSenior Project LeadJob MissionFor the next generation Diagnostic & Recovery infrastructure a new architecture has been defined. A client-server based solution is requested to simplify workflow, improve data quality and thereby reducing down time. A world-wide knowledge database mapping known failure to know solutions is to be professionalized and extended. In the factory the server based solution will reduce the build time (cycle time reduction). At this moment an initial laptop based version has successfully been delivered to factory as an intermediate step. Now the project needs to migrate into a server based solution where not one laptop calibrates one machine but where a single server can calibrate many machines.In order to realize the product the team will follow the Agile Scrum approach. The realization of the product will be split over 2 to 3 software project teams that all are supported by the product architect. Job DescriptionYour task as Senior Project Leader is to drive a team of architects, software designers and testers to deliver a software product for diagnostics and recovery upon commitment. The product is complex and covers a range of product platforms. The product needs to interface with other software products as e.g. SAP.As a Senior Project Leader, you create absolute transparency on the status of the project and the capability of the development team by carefully maintaining plan, risks, issues, documentation status and so on. You set the team up for success. You base your commitment on a solid understanding within the team of what needs to be delivered and the capability within the team to deliver.· Sets up a team structure that reflects the work content of WBS· Installs efficient meeting rhythm, ensuring team is at right information level and interdependencies are identified and managed· Understands proper escalation paths and acts accordingly· Creates and uses detailed project plan (deliverables, who, when)· Identifies critical path of the project· Ensures linkage to master plan· Defines clear and quantifiable priorities· Acts on what he can anticipate· Allocates work and appoints owners to logical "buckets" of deliverables in line with team structure· Checks if [...]Constructeur, Constructief Tekenaar, Tekenaar/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 14:45:12 Z

Functie
Constructeur, Constructief Tekenaar, Tekenaar

Expertise


Werkzaamheden
Constructeur / tekenaar

Start: 15 februari 2017
Einddatum: 30 juni 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Amsterdam

Als tekenaar/constructeur of junior engineer ontwerp je de secundaire installaties voor de door opdrachtgever beheerde elektriciteitsnetten. Jouw technische kennis gebruik je om elektrische installaties in detail uit te werken.

- De werkzaamheden vinden plaats op projectbasis en betreffen zowel uitbreiding van de bestaande installaties als complete nieuwbouwprojecten. Denk hierbij aan werkzaamheden binnen de onderstations.
- In een multidisciplinair projectteam zal je werken aan het tekenen van complexe secundaire installaties. Dit doe je met tekenprogramma’s autocad dan wel elcad.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 20 januari 10:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
15-02-2017

Duur
4+ maanden

Referentienr.
30170063
Business Analist/Agile, Ifrs, Prince Ii, Scrum, Sox/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 14:27:09 Z

FunctieBusiness AnalistExpertiseAgile, Ifrs, Prince Ii, Scrum, SoxWerkzaamhedenBusiness Analyst Finance PLAStart: a.s.a.p.End date: 30 June 2017Hours per week: 36Location: AmsterdamSummary:Finance COO/GFS/PLA is looking for motivated employees to reinforce the current department in the function of “Business Analyst Finance”.Environment:Candidates will be exposed to a complex, dynamic and international financial service centre with a close relation to the day-to-day dealing room business. As part of the Finance department employees are dealing with financial products, -systems, -figures, reconciliation analysis and resolution and are active within the various projects concerning new financial products, meet external regulations (IFRS, SOX) and translating new business requirements from the Front Office to the product ledger and reconciliations processes.Your role as business analyst Finance:The business analyst Finance will be part of the Product and General Ledger department within Finance COO. Within this team your main responsibilities are:Perform requirements analysis for the different systems and Finance processes in useValidate and agree on the solution design taking into account the applicability in day-to-day processesPrepare and execute the user acceptance testing in order to accept the systemPrepare and agree the implementation and migration planningTake part and organise project meetings, project boards and other meetingsWho are we looking for:Candidates should have in depth knowledge regarding business administrations, cash flow reconciliations, cash management models and intercompany reconciliations, SOX requirements.Be able to draw up accounting specifications based on IFRS for FM/BT- and Lending products.Demonstrable experience within a Financial markets-, Bank Treasury- and Lending environment and the financial products, like: foreign exchange, money market (loans /deposits), derivatives (e.g. IRS / IRCS) and fixed income (bonds / repos), Lending products.Demonstrable experience as business analist in projects and be able to translate business into belonging user requirements.Some experience with project management like Prince2 and Agile/ScrumHands-on mentalityCandidates should have finished at least their WO/HBO study successfully. B[...]Business Analist/Sql/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 13:02:19 Z

FunctieBusiness AnalistExpertiseSqlWerkzaamhedenBusiness Analyst PAStartdatum: z.s.m.Duur: 28-02-2017Locatie: AmsterdamInzet: 36 uur per weekYour work environment:COO Finance/FIMCOO Finance is responsible for the daily financial accounting and reporting of Commercial Banking activities. Finance Information Management (FIM) is part of COO Finance and its primary responsibility is acting as linking pin between Finance end-users, IT and Finance Project management.Finance 4Sight ProgramThe Finance 4Sight Program has been established to align Finance more clearly to the demands of both regulators and internal business partners. The objective of the program is to implement a more effective and efficient Finance organization, with standardized common processes and data, and using an agreed architecture with a common set of integrated tools.One of the FIM departments is the Product Accounting team who is looking for a Business Analyst. This BA can act as the intermediary between Finance end-users, Finance IT, the WB Value Chains. The FIM PA department takes part in the Finance 4Sight program and will be subjected to changes in the coming years.We work in an Agile/SCRUM way.As a Business Analyst you deliver an important contribution to complex matters and changes. You interact with other experts like IT-architects and –specialist to make the right approach to suitable IT-solutions.- You collect and analyse requirements. You take care that the requirements are complete, consistent and of the right quality. You translate these requirements properly into functional designs and review technical designs on these aspects. You adjust the functional designs according to incoming changes.- You analyze the required input, output and throughput information within Finance processes. You investigate the quality and consistency of data and come up with improvements.- You lead processes improvement initiatives- You support the decision making process by providing alternative designs including business impact assessmentThe tasks within the department FIM PA mainly consists of: Baseline support - Daily checking timeliness, correctness and completeness of EOD processing, including rules engine, reconciliations and product ledger EOD processing;- [...]Business Analist/Oracle/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 12:53:36 Z

FunctieBusiness AnalistExpertiseOracleWerkzaamhedenBusiness Analyst ReportingStartdate: asapDuration: 3 months +Location: AmsterdamStandard hours: 36 hours per weekCOO Finance/FIMThe Finance COO department integrates finance-related activities on change, support, operations, reporting as well as data and systems.It drives the information architecture and analytics capabilities of the Finance organisation.It concentrates on change, data management, reporting, servicing the Finance community and optimising processes.The Finance Information Management department is responsible for information services and is the linking pin between Finance & IT. Finance Information Management will manage the strategically shared components implemented by the 4Sight programme.Key activities of Finance Information Management department are:- User Support- Functional Support- Maintenance & Support- Information Architecture- Configuration management - We work in an Agile way.Job DescriptionWithin 4Sight, we are currently implementing a new strategic environment for Regulatory Reporting. The new environment consist of standard processes, a standardized data driven dataflow, the necessary regulatory calculations and reporting functionality. The first focus of the new environment is to cater for all CRR/CRD IV reports (DA LCR, NSFR, ALMM, FINREP, AE, FP, COREP incl. LR, LE and Benchmarking). The required functionality will be delivered by Oracle with the OFSAA application and Moody’s Analytics with the RiskAuthority application.One of the FIM departments is the Regulatory Reporting team. We are looking for a Business Analyst Regulatory Reporting.In this job you are responsible for the delivery of functional designs for all the functionality that is needed for the end to end process for these regulatory reports. This includes amongst others data quality and validation, different regulatory ‘calculations’, internal analysis, sign off and regulatory report requirements (incl. EBA validations). In this job you have the opportunity to work closely together with subject matter experts of Oracle and Moody’s Analytics. Examples of activities that are part of the job:- Create planning and approach for the design de[...]Reporting Specialist/Etl-processen, Hp Alm, Itil, Sql, Toad/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 12:43:35 Z

FunctieReporting SpecialistExpertiseEtl-processen, Hp Alm, Itil, Sql, ToadWerkzaamhedenFIM - GFRS Reporting - GFRA-1 (3x)Start: a.s.a.p.End date: 28 February 2017Hours per week: 36Location: AmsterdamDescriptionThe GFRS platform is a consolidation and reporting environment in which worldwide financial data is gathered, normalised and consolidated to generate Financial reporting. The GFRS application is highly configurable and consists of the following stages; ODS (1:1 copy of source system), Business Model (normalised data model per product), Reporting Model (contains derived data by using determinations), Head Office Model (consolidated model), Data marts (for reporting purposes)The GFRS teams (Support, Data Foundation & Reporting) are responsible for functional application management and user support within the different components of the GFRS platform.Your work environmentAll activities required to deliver the Finance and Risk Data into the GFRS (GenRep) domain are picked up by the Data Foundation teams. For GFRS this would mean all activities required to get the Data in GenRep, including cover allocations and enrichments but excluding Determinations. And excluding the GPC domain this means that all the data flowing from BEST and/or PAR into GFRS ODS model are in scope of the DF GPC team.To clarify for the GFRS domain: this would entail source file definition and configurations towards the GFRS Business Model, Head Office and Reference data maintenance, configuration between Business and Reporting Model, platform changes on GFRS (software).Generic job profile· Knowledge of Financial Products (from financial accounting perspective)· Working experience in financial service sector, preferably with department like “Information Management”· Knowledge of Financial Regulatory Reporting (e.g. ECB/DNB/BoE reporting) and/or Head-Office reporting· Experience in translating functional requirements into technical specifications· Experience with providing first and second line support (via mailbox and telephone)· Knowledge of ITIL v3 processes: incident, problem, change, config, release, capacity, security, test and service management· Know[...]Business Analist/Sql/Nederland - Noord-Holland

Mon, 16 Jan 2017 12:35:33 Z

FunctieBusiness AnalistExpertiseSqlWerkzaamhedenBusiness AnalystStartdate: asapDuration: 3 months +Location: AmsterdamStandard hours: 36 hours per weekYour work environment:COO Finance/FIMCOO Finance is responsible for the daily financial accounting and reporting of Commercial Banking activities. Finance Information Management (FIM) is part of COO Finance and its primary responsibility is acting as linking pin between Finance end-users, IT and Finance Project management.Finance 4Sight ProgramThe Finance 4Sight Program has been established to align Finance more clearly to the demands of both regulators and internal business partners. The objective of the program is to implement a more effective and efficient Finance organization, with standardized common processes and data, and using an agreed architecture with a common set of integrated tools One of the FIM departments is the General Accounting team who is looking for a Business Analyst. This BA can act as the intermediary between Finance end-users, Finance IT, the WB Value Chains. The FIM GA department takes part in the Finance 4Sight program and will be subjected to changes in the coming years. We work in an Agile/SCRUM way.As a Business Analyst you deliver an important contribution to complex matters and changes. You interact with other experts like IT-architects and –specialist to make the right approach to suitable IT-solutions.- You collect and analyse requirements. You take care that the requirements are complete, consistent and of the right quality. You translate these requirements properly into functional designs and review technical designs on these aspects. You adjust the functional designs according to incoming changes.- You analyze the required input, output and throughput information within Finance processes. You investigate the quality and consistency of data and come up with improvements.- You lead processes improvement initiatives- You support the decision making process by providing alternative designs including business impact assessmentThe tasks within the department FIM GA mainly consists of: Baseline support - Daily checking timeliness, correctness and completeness of[...]Developer/C, C++, Matlab, Python/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 16 Jan 2017 12:29:47 Z

Functie
Developer

Expertise
C, C++, Matlab, Python

Werkzaamheden
Developer Video Algorithms / Color Scientist

Start: a.s.a.p.
End date: 31 December 2017
Hours per week: 40
Location: Eindhoven

Profile:
Task
• Development of content conversion algorithms to and from HDR (High Dynamic Range) and WCG (Wide Color Gamut) for use in content generation and Consumer Electronics applications

Our Ask
• University degree with a technical orientation;
• Proficient in:
o Signal processing for video applications
o Picture improvement algorithms
o Color science, e.g. knowledge of the various color spaces, and how to convert between them
o Tone mapping, EOTFs
all for TV applications.
E.g. Charles Poynton “Digital Video and HD Algorithms and Interfaces” is like your Bible.
• At least 5-10 years of experience in this field
• You can test your own algorithms by implementing them in e.g. C/C++, Matlab, Python, etc.
• Team player: your results will be transferred to a testing an verification team
• You are connected to the TV R&D community

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
11+ maanden

Referentienr.
30170052
Scrum Master/Agile, Esri, Hp Alm, Jira, Scrum/Nederland - Gelderland

Mon, 16 Jan 2017 12:12:28 Z

FunctieScrum MasterExpertiseAgile, Esri, Hp Alm, Jira, ScrumWerkzaamhedenScrummasterStart: 1 februari 2017Einddatum: 31 juli 2017Aantal uur p/w: 40Locatie: DuivenDoelstelling rol:De scrummaster is verantwoordelijk voor het begeleiden van het agile scrum proces voor geo gerelateerde software producten. Verantwoordelijkheden: - Faciliteren van een Agile Scrum Team in het Agile Scrum methodiek;- Verzorgen van interne en externe communicatie faciliteren en daarmee zorgen dat het team transparant is richting de organisatie;- Verwijderen van belemmeringen zodat het team hun werk efficiënt kan uitvoeren;- Faciliteren van samenwerking binnen en buiten het team;- Faciliteren van besluitvorming en conflicten resolutie;- Faciliteren in zelfstandige sturing binnen het team;- Coaching van de product owner;- Het Agile Scrum proces binnen het team naar een hoger niveau trekken;- Het bouwen van een vertrouwde omgeving waar problemen besproken kunnen worden zonder beschuldigingen of oordelen; Kerncompetenties: - WO werk en denk niveau- Minimaal 3 jaar ervaring als Agile Scrum Master binnen een (Geo) software ontwikkel team;- Minimaal 5 jaar werk ervaring binnen een Agile Scrum omgeving;- Ervaring met aansturing van meerdere Agile Scrum Teams tegelijk;- Ervaring met software product ontwikkel teams;- Ervaring met Geo producten (op basis van ESRI technologie);- Ervaring met DevOps;- Scrum Master certificering- Pré: Energiesector ervaring- Pre: kennis van JIRA en ALM/HPQC- Pro-actief (actief ophalen van informatie)- Pragmatisch- Communicatief- Zelfstandig/ Zelfsturend- Kan mensen bij elkaar brengen- Overtuigend Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 20 januari 09:00 uur.BijzonderhedenRegioNederland - GelderlandStartdatum01-02-2017Duur6 maandenReferentienr.30170051[...]Adviseur, Medewerker/Nederland - Overijssel

Mon, 16 Jan 2017 12:06:20 Z

FunctieAdviseur, MedewerkerExpertiseWerkzaamhedenMedewerker Interbestuurlijk toezicht WABOOrganisatie:De klant heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid, een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen. De eenheid Natuur en Milieu is één van de drie beleidseenheden van klant. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid en geeft hiermee richting aan de uitvoering.Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. Wij grijpen dit aan om ons natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit leidt tot verschillende nieuwe (beleids)opgaven met volop kansen en uitdagingen voor onze eenheid. Daarnaast werkt de provincie aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm geven.De klant heeft onlangs haar ambities op het gebied van duurzaamheid vastgelegd in een Programma Duurzaamheid.We richten ons op het verbinden van duurzaamheid aan de doelen op andere beleidsterreinen van de klant. Het programma wordt aangestuurd vanuit onze eenheid, maar bestrijkt het totale beleidsterrein van de klant.Het stelsel van Omgevingsdiensten wordt op basis van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevormd.Vanaf 2018 zal de klant samen met gemeenten opdrachtgever zijn van 3 Omgevingsdiensten. In de aanloop daar naartoe zullen we in goed overleg onze ambities en taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving invullen.Bovenstaande opgaven en ambities geven we vorm volgens onze open bestuursstijl. Dat betekent dat we intensief samenwerken met vertegenwoordigers uit de samenleving en dat we zo veel mogelijk inspelen op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities.Bij de eenheid werken ongeveer 70 medewerkers, verspreid over 3 teams: Strategie en bestuursondersteuning,Beleidsontwikkeling en realisatie en Contractering. Het team Beleidsontwikkeling en Realisatie zoekt versterking van een medewerker Interbestuur[...]Uitvoerder/Nederland - Limburg

Mon, 16 Jan 2017 11:29:53 Z

FunctieUitvoerderExpertiseWerkzaamhedenBen jij een Senior Uitvoerder op het gebied van Electra en Gas? Dan zijn wij op zoek naar jou!Start: z.s.m.Einddatum: 31 december 2017 met optie tot verlengingAantal uur p/w: 40Locatie: VenloZakelijke kilometers: 1500 per 4 wekenFunctieomschrijvingAls uitvoerder (specialisatie Electra en Gas) ben je verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle werkzaamheden op de afdeling Engineering en Aanleg. Je zorgt voor een juiste en veilige uitvoering van de infra werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de voortgang van het werk en de inzet van eigen en medewerkers van derden. Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden en ziet toe op de naleving van werkprocessen, regels en veiligheidsvoorschriften. Je beoordeelt de uitgevoerde activiteiten, signaleert knelpunten in het net, rapporteert en initieert vervolgacties. Je bewaakt (mede) de ongestoorde bedrijfsvoering van de distributienetten. Je schrijft werkplannen en schakelt in onze LS- en MS-netten om onze aannemers in staat te stellen hun werk veilig voor je uit te voeren. Je brengt je vakkennis in en bewaakt het budget dat de engineer je ter beschikking stelt om het project uit te kunnen voeren. Je stuurt onze aannemers aan en accordeert hun productiestaten. Om dit alles goed te kunnen doen werk je intern nauw samen met werkvoorbereiders, engineers en je collega uitvoerders. Extern heb je overleg met onze klanten, onze aannemers en onze vergunningverleners, de gemeenten en provincie. De functie wordt uitgevoerd in de regio Limburg Noord.Functie-eisen- MBO niveau 4, richting Electrotechniek is een must- Aanvullende relevante vak – en veiligheidsopleidingen / veiligheidsaanwijzingen zijn belangrijk: o.a. BEI, VIAG, Vol-VCA Ervaring -Ervaring +/- 5 jaar of meer ervaring met relevante werkzaamheden op gas en elektra gebied Overig-Kennis en ervaring van SAP, Excel, Word- Overige bedrijfsspecifieke Systemen worden geleerd via training on the job Wensen/ pré’s- MGT middelbaar gastechniek is een grote pr&#[...]Tester/Agile, Fitnesse, Istqb, Tmap/Nederland - Utrecht

Mon, 16 Jan 2017 09:19:58 Z

FunctieTesterExpertiseAgile, Fitnesse, Istqb, TmapWerkzaamheden3 Senior TestersDe kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.Belangrijkste taken zijn:- Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests. – Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests- Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico's- Reviewen van specificaties- Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten in fitnesse met selenium webdriver- Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren Eisen:- Een opleiding op het gebied van Opleiding Informatica (of vergelijkbaar)- In het bezit van Minimaal A of B is benodigd: A:ISTQB® en/of B: TMap NEXT®- Kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar)- Kennis van Selenium Webdriver- Aantoonbare ervaring als tester- Aantoonbare ervaring met Selenium Webdriver- Aantoonbare ervaring met Fitnesse en kennis van Fitnesse- Aantoonbare ervaring met het werken met complexe businessrules- Aantoonbare ervaring met XML/Soap en SQL- Aantoonbare ervaring met jira, java en jenkins- Aantoonbare ervaring met Agile/DevOps/ScrumCompetenties:Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.Creativiteit: De kandidaat bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.Initiatief: De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten.Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke[...]Ontwikkelaar/Arcgis, Gis (geografisch), Html, Java Script, Oracle/Nederland - Gelderland

Mon, 16 Jan 2017 07:45:57 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Arcgis, Gis (geografisch), Html, Java Script, Oracle

Werkzaamheden
GIS Ontwikkelaar

Startdatum: 1-2-2017
Duur: 5 maanden
Locatie: Arnhem
Inzet: 32 - 40 uur per week

Doelstelling rol:
Voor een van onze projecten zijn we op zoek voor een ervaren GIS ontwikkelaar. Alleen de beste GIS ontwikkelaars komen in aanmerking.
 
Verantwoordelijkheden:
Binnen een agile scrum team ontwerpen en ontwikkelen van GIS toepassingen voor analyse doeleinde;
 
Kerncompetenties:
Afgeronde HBO+ opleiding, in de richting van (geo) informatica
Minimaal 5 jaar werkervaring in de geo-ICT
Minimaal 3 jaar evaring met ESRI GIS producten
ArcGIS Portal
Web Appbuilder + SDK
ArcGIS JavaScript API
ArcGIS Server  
Minimaal 3 jaar ervaring met JavaScript en Dojo toolkit
Minimaal 3 jaar ervaring met HTML
Ervaring met Oracle
Ervaring met Scrum/agile
Ervaring met Subversion
Pré: C# .NET
Pré: (PL-)SQL
Pré: Geocortex custom components
Pré: Energiesector ervaring
Pre: kennis van JIRA  
Pro-actief (actief ophalen van informatie)
Pragmatisch
Communicatief
Zelfstandig

Locatie: Arnhem. 32-40 uur per week.

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
1-2-2017

Duur
5+ maanden

Referentienr.
30170049
Adviseur/Nederland - Overijssel

Fri, 13 Jan 2017 13:39:31 Z

FunctieAdviseurExpertiseWerkzaamhedenAdviseur kaderstelling en realisatie Vergunning Toezicht & HandhavingOrganisatieDe klant heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid, een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen. De eenheid Natuur en Milieu is een van de eenheden van de klant. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de onderwerpen natuur, milieu en duurzaamheid.Vanaf 2018 zal de provincie samen met gemeenten opdrachtgever zijn van drie Omgevingsdiensten. In aanloop daar naartoe zullen alle omgevingsdiensten worden omgevormd tot zelfstandige organisaties. De transitie biedt goede mogelijkheden om onze ambities en taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) invullen.Bij de eenheid werken ongeveer 70 medewerkers, verspreid over drie team: Strategie en bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling en realisatie en Contractering.De gevraagde kandidaat werkt voornamelijk op het snijvlak van de teams contractering en beleidsontwikkeling&realisatie.Project:Het speelveld binnen vergunningverlening toezicht en handhaving wordt bepaald door strategie, beleid, opdrachtgeverschap, eigenaarschap, uitvoering (via de provinciale eenheid Publieke Dienstverlening en deomgevingsdiensten) en coördinatie VTH taken. Al deze rollen vinden plaats binnen één provincie, verdeeld over verschillende eenheden, teams en medewerkers.De opgaven moeten veelal plaatsvinden in samenwerking/afstemming met collega bevoegde gezagen met als doel uitvoering door omgevingsdiensten en in eigen huis. Omdat we per 1 januari 2018 samen met gemeenten mede eigenaar en opdrachtgever zijn van omgevingsdiensten en daarnaast onze wettelijke coördinatierol en opdrachtgeverrol willen invullen is dit het moment om te beoordelen wat er nodig is om dit proces goed te laten verlopen.Opdracht omschrijving:- Breng in beeld wat nodig is om de processen van beleidsbepaling, opd[...]Process Manager/Nederland - Gelderland

Fri, 13 Jan 2017 13:32:12 Z

FunctieProcess ManagerExpertiseWerkzaamheden PROCESVERBETERAAR BFunctieomschrijving:Als procesverbeteraar ben je verantwoordelijk voor proces optimalisatie en de implementatie van procesaanpassingen op basis van interne en externe ontwikkelingen, verbeterpotentieel of gesignaleerde risico’s. Je werkt aan de interne/externe ontwikkeling of het beter laten functioneren van een proces met als doel een optimale dienstverlening aan de klant en kosten functie. Hier kan je goed invulling aan geven dankzij jouw bewezen resultaat- en klantgerichte benadering.Jouw ervaring op het gebied van accounting maakt dat je accountingprocessen snel kunt doorgronden. Je aandachtsgebieden zijn verder: • Het grondig analyseren van het probleem van en de impact op de processen, besturing, functionaliteit van het systeem, organisatie en risico’s;• Het leveren, vanuit de rol als sparringpartner voor de serviceline, van expertise en advies over de te maken procesaanpassingen en –verbeteringen en helpen bij het onderbouwen van verbetervoorstellen;• Op operationeel niveau ontwerpen van (nieuwe) processen incl. KPI’s en controlepunten op basis van probleem en impact analyses;•Ondersteunen bij het vertalen van wensen vanuit de business naar requirements en het ondersteunen bij het opstellen van functioneel ontwerpen;•Ondersteunen bij en/of implementeren van processen op basis van interne ontwikkelingen en/of verbeterpotentieel en bewaken van de voortgang van deze trajecten. Functie-eisenJe bent pragmatisch, energiek en een zelfstandige persoonlijkheid met eigen initiatief en gemakkelijk benaderbaar. Je bent een gedreven teamspeler en bevordert de samenwerking met collega's en de interne organisatie. Je hebt passie voor het verbeteren van processen en resultaten. Naast resultaat- en klantgerichtheid, heb je een open houding, werk je zelfstandig en ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet. Verder breng je het volg[...]Developer, Web Developer/Angularjs, Css, Html, Java Script/Nederland - Gelderland

Fri, 13 Jan 2017 12:46:49 Z

FunctieDeveloper, Web DeveloperExpertiseAngularjs, Css, Html, Java ScriptWerkzaamhedenFront End DeveloperStartdatum: zsmDuur: 11 maandenLocatie: ApeldoornInzet: 36 uur per weekDe functieAls Front-end Developer ben je verantwoordelijk voor de styling en look & feel van de portalen die opgeleverd worden. Deze portalen worden ontwikkeld d.m.v. Sharepoint en bestaan uit veelal generieke componenten en specifieke componenten die geassembleerd worden tot een portaal. Styling gebeurt middels HTML/CSS. Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van Angular en Javascript. Je hebt veelvuldige afstemming met zowel de klant als de Front-end Developers binnen je team. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor Demo’s en je vertaalt UX design naar werkende portalen. Je bent in staat om de vraag te spiegelen op het aanbod en op basis daarvan de juiste implementatiekeuzes te maken. Je werkt in teamverband en wilt samen doelen behalen. Je hebt een vooraanstaande rol in het realiseren van het ontwerp van het portaal. Daarnaast is het bouwen van unit tests en het documenteren van je werk ook onderdeel van je functie. Je volgt actief de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van Sharepoint, HTML(5), CSS, Javascript en Angular. Je werk gaat verder dan alleen code, hebt een voorbeeldrol en je helpt je team te innoveren en voortdurend te zoeken naar manieren waarop het product en onze werkwijze nóg beter kunnen (continue verbeteren). Het profielAls Front-end Developer heb/ben je: - Afgeronde HBO IT opleiding - 3 - 5+ jaar ervaring in het ontwikkelen van applicaties en software- Angular, HTML(5), CSS, Javascript zijn voor jou geen geheimen, je code is opgezet conform webstandaarden en je weet hoe je deze moet schrijven voor cross-browser ondersteuning -Je scheidt opmaak (CSS), inhoud (HTML) en gedrag (Angular, JavaScript) in je oplossingen -Je hebt kennis van het realiseren van een responsive design en search engine o[...]