Subscribe: IT-Staffing
http://www.it-staffing.nl/rss.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
als  bij  binnen  deze  die  ervaring met  ervaring  jaar  kennis  met  minimaal jaar  naar  nederland  sap  team  worden   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: IT-Staffing

IT-StaffingNederlands grootste aanbod aan actuele ICT projecten voor zelfstandige ICT professionals!Last Build Date: Tue, 06 Dec 2016 21:18:22 +0100

Copyright: Copyright Staffing Facility (2009)
 Migratiecoordinator/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 06 Dec 2016 15:33:45 Z

FunctieMigratiecoordinatorExpertiseWerkzaamhedenMigratie CoordinatorOrganisatie & directieDe Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De organisatie zorgt voor betrouwbare levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.Het beheer van de Gemeenschappelijke Basis Administratie GBA (toekomstig Basis Registratie Personen, BRP), het Burgerservicenummer (BSN) en het reisdocumentenstelsel is bij RvIG ondergebracht.RvIG vervult een spilfunctie in de samenwerking met betrokken overheidsorganisaties en koepelorganisaties en functioneert als de beheerorganisatie voor de identiteitsinfrastructuur. Het is een werkveld dat zowel beleidsmatig en technisch sterk in beweging is. Bij RvIG werken ruim 150 medewerkers in de afdelingen Stelselkennis en Innovatie, Informatie voorziening en Beheer, ICT Regie en Beheer, Relatiebeheer en overige ondersteunende afdelingen en projecten.Project:De Basisregistratie Personen (BRP) wordt momenteel ontwikkeld door Operatie BRP onder verantwoordelijkheid en aansturing van het ministerie van BZK. RvIG is aangewezen als toekomstig beheerder van de BRP.Om RvIG voor te bereiden op haar taak als beheerder van de BRP is een aantal projecten gestart, waaronder het project In Beheer Nemen BRP ICT, dat tot doel heeft het beheer van de BRP-voorziening (en bijbehorende uitvoerende taken) in te regelen binnen de afdelingen ICT Regie & Beheer en Informatie voorziening & Beheer. Daaronder valt onder meer het opstellen van de hiervoor benodigde beheerfunctionaliteit en het accepteren hiervan als ook het opstellen, testen en accepteren van het draaiboek m.b.t. het go live gaan (in productie name) van de BRP.Functieomschrijving:We zoeken een coördinator migratie die zowel het werkveld van de business als de ICT kent. De rol vraagt organisatorisch vermogen en excellente communicatieve vaardigheden. De coördinator migratie coördineert de GO LIVE van de BRP, van de totale in productie name van de BRP tot aan de in gebruik name door afnemers en gemeenten en stelt hiervoor (in samenwerking met medewerkers van RvIG, de strategische alliantie en operatie BRP ) een volledig en uitgebreid stappenplan op dat als leidraad wordt gebruikt bij de daadwerkelijke inproductiename. Het stakeholdersveld bestaat uit de diverse projecten die binnen RvIG in het kader van operatie BRP lopen, de partijen binnen de strategische alliantie, als ook incidenteel afnemers, veelal bestuursorganen, en alle gemeenten in Nederland.De rol vraagt derhalve een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen het Rijk en de lagere overheden. De persoon zal zich de materie rondom de BRP eigen moeten maken op zowel inhoudelijk, functioneel als technisch vlak. Kennis hierover is een pré. Tot de taken van de coördinator migratie behoort:· Opstellen van uitgebreid draaiboek / stappenplan voor de GO LIVE van de BRP;· Draagvlak creëren voor de migratie-aanpak bij alle betrokken partijen;· Onderzoeken haalbaarheid verschillende scenario’s (impact analyse, ook naar de omgeving zoals afnemers kijken, impact op draaiboek bepalen);· Presenteren van plannen en planning en bewaken van doelstelling en afspraken;· Coördineren van migratietesten in testomgeving;· Coördineren van generale repetities in productie-like omgeving;· Vervullen van de rol van ketenintegrator binnen het domein van de BRP;· Coördineren van draaiboektesten (als onderdeel van de generale repetities);· Coördinatie tussen oBRP en RvIG (en de SA) m.b.t. testverwachtingen en migratieverwachtingen;· Evt. afstemmen conversiefuncties versus (geactualiseerde) wensen van RvIG;· Samenwerken met beleidsmakers, beheerders, Alliantiepartijen, leveranciers en uitvoerders in het domein Informatie Beveiliging; · Opstellen van voortgangsrapportages.Functie-eisen:De kandidaten dienen te beschikken over de volgende kennis en ervaring:· Minimaal vijf jaar ervaring in een Senior projectleiders-rol me[...]Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 06 Dec 2016 14:41:54 Z

Functie
Specialist

Expertise


Werkzaamheden
Senior StUF Specialist Ondersteuning Berichtenstandaarden

Over Architectuur en Standaarden
GEMMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van optimale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en een efficiënte uitvoering van activiteiten. Dit doen we altijd op basis van de behoefte van gemeenten. Maar dit doen we ook vanuit de overtuiging dat een optimale dienstverlening het beste gerealiseerd kan worden door te werken onder architectuur. We streven dan ook naar een weid verspreide toepassing van “werken onder GEMMA architectuur”. Hiervoor realiseren we concrete producten en diensten die helpen bij het inrichten van de informatievoorziening voor het gemeentelijk domein.

Doel van de opdracht:
 Op afroep ondersteunen bij specifieke vraagstukken bij het uitwerken van berichtenstandaarden;
 In 2017 zal het concreet gaan om het leveren van een bijdrage aan het vernieuwen en beter implementeerbaar maken (kleiner, minder complex) van de diverse berichtenstandaarden die nu zijn opgenomen in de StUF familie;
 Leveren van analyses en uitwerkingen van (delen van) de StUF standaarden, in het bijzonder van uitwisselingsafspraken die zijn weergeven in wat nu bekend staat als de StUF onderlaag;
 Per deelopdracht/vraag een uitwerking leveren die direct toepasbaar is bij de vernieuwing van de standaarden die KING nu aan het doorvoeren is.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
 Uitwerken van bestaande wijzigingsvoorstellen op de diverse StUF-onderdelen;
 Bij de uitwerking rekening houden met de samenhang tussen de verschillende StUF onderdelen en standaarden (de familiestructuur). Waar nodig voorstellen doen voor de bijstelling van deze familiestructuur;
 Opstellen van oplossingsrichtingen voor nieuwe wijzigingsvoorstellen;
 Opstellen van vertalingen tussen nieuwe en oude versies van de diverse StUF-onderdelen m.b.t. migratieproblematiek;
 Consultancy bij het ontwerpen van nieuwe koppelvlakken;
 Ad-hoc consultancy bij migreren en vernieuwen van diverse StUF-onderdelen.

Kennis- en ervaringsvereisten:
 WO-werk- en denkniveau;
 Beschikken over zeer hoogwaardige kennis van de StUF-standaard (landelijk bekend en erkend als deskundige op dit terrein);
 Zeer uitgebreide ervaring met het implementeren of begeleiden van concrete StUF-implementaties.

Houdingaspecten:
 Resultaatgericht, klantgericht, omgevingsbewust en dienstverlenend;
 Analytisch;
 Creatief (out of the box kunnen denken);
 Stressbestendig.

Vergoeding en meer informatie:
Het betreft een aantal kleinere opdrachten op basis van afroep (strippenkaart) voor 2017 met een omvang van maximaal 250 uur.

Gebruik van eigen telefoon en laptop.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: Het betreft een aantal kleinere opdrachten op basis van afroep (strippenkaart) voor 2017 met een omvang van maximaal 250 uur.
Aantal uren per week: in overleg
All-in uurtarief (excl. BTW): zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 09-01-2017 tussen 10:00 en 13:00 uur.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 19-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
10162062
Administrateur/Nederland - Noord-Holland

Tue, 06 Dec 2016 13:45:44 Z

Functie
Administrateur

Expertise


Werkzaamheden
Projectmedewerker Accounting Hypothecair

Onlangs is een overeenkomst getekend voor de verkoop van de vastgoedfinancieringsactiviteiten aam onze opdrachtgever, inclusief personeel en kredietportefeuille. Het betreft hier een kredietportefeuille van € 1,7 miljard en een klantenportefeuille van ruim 9000 leningen.

De organisatie waarvan de portefeuille is overgekocht is een zeer ervaren specialist in het financieren van beleggingsvastgoed, met kennis over de landelijke, regionale én lokale vastgoedmarkt. Zij verstrekt leningen voor kleinschalig commercieel vastgoed en voor woningen die bestemd zijn voor de verhuur of doorverkoop. Deze organisatie biedt maatwerk voor het middensegment van de vastgoedmarkt en heeft zowel krediet, vastgoed en bouwkundige kennis in huis.

Onze opdrachtgever is marktleider op het gebied van credit management en financial servicing en beheert schuldenportefeuilles voor zichzelf en voor derden. Zij zorgt voor financiële vitaliteit en groei van ondernemingen en is specialist in het voorkomen en terugdringen van betaalachterstanden. 500 Professionals, bijgestaan door flexibele IT systemen, ondersteunen in alle fasen van het proces van klantacceptatie tot en met betaling.

Voor dit speciale project zoeken wij nu met SPOED naar projectmedewerkers Accounting Hypothecair die per direct inzetbaar zijn.

Wat vragen wij van jou voor deze functie?
- aantoonbare ervaring in de bancaire sector of verzekeringssector;
- HBO geschoold;
- Bij voorkeur kennis en ervaring met de hypothecaire sector.

Interesse? Wij ontvangen graag je cv, motivatie en uurtarief incl. reiskosten (freelancers) of salarisindicatie (projectmedewerkers die bij ons op de projectcontract komen voor de duur van het project).
Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
06-12-2016

Duur
1 maanden

Referentienr.
92160285
Process Consultant/Sap, Sap Crm, Sap Isu, Scrum/Nederland - Gelderland

Tue, 06 Dec 2016 10:34:51 Z

Functie
Process Consultant

Expertise
Sap, Sap Crm, Sap Isu, Scrum

Werkzaamheden
Ben jij een Applicatie Proces Consultant en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Applicatie Proces Consultant.

Start: z.s.m.
(voorlopige) einddatum: 31 december 2016
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Duiven

Let op: wij mogen helaas geen zzp-ers aanbieden op deze aanvraag.

Applicatie Proces Consultant

Het team waarin jij komt te werken is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de business processen rondom onze eindklant inclusief de hiervoor gebruikte kanalen. Als Consultant heb je een belangrijke rol, in nauw overleg met je collega’s en informatie architecten in de ondersteuning van onze stakeholders.
.
Wat ga je doen?
Je bent lead developer bij het opzetten van een Proof Of Concept tbv Omgevingsmanagement. Hiervoor zullen we nieuwe tooling gaan inzetten, Sap Cloud4Sales.

Wat vragen we?
- Je bent een gedreven professional en draagt dit ook uit en bevordert daarmee de samenwerking met zowel IT en business collega’s.
- Je voelt je verantwoordelijk voor het resultaat en bent in staat de daarvoor benodigde acties zelf op de juiste wijze te plannen en te organiseren om tijdig resultaat te kunnen opleveren.
- Je bent communicatief vaardig, legt actief contacten en kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners.
- Je bent procedureel en procesmatig sterk, je hebt geen hokjesgeest en werkt zelfstandig. - - Bovenal ben je een teamspeler die kennis vraagt en deelt. Daarbij maak je heldere afspraken, durf je kritische vragen te stellen en collega’s aan te spreken op hun prestatie en gemaakte afspraken.
- Verder ben je in staat jezelf goed te verwoorden en zaken op papier te zetten.

Daarnaast herken je jezelf in het volgende:
• Je hebt uitgebreide werkervaring en uitstekende kennis van het ontwikkelen in SAP omgevingen (SAP Cloud4Sales en Cloud4Customer, SAP CRM, ISU)
• Je bent in staat om complexe klantgedreven processen te kunnen analyseren.
• Je bent proactief, service gericht en hebt gevoel voor de business
• Ervaring met LEAN en SCRUM

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor donderdag 8 december 15:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
z.s.m.

Duur
1 maanden

Referentienr.
30161316
Business Analist/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 06 Dec 2016 10:04:13 Z

FunctieBusiness AnalistExpertiseWerkzaamhedenSenior Business AnalistAchtergrondinformatie:RVO ontwikkelt het Uitvoeringsplatform Nationale regelingen RVO.nL. Het platform zal op termijn de uitvoeringsprocessen in het nationale domeind ondersteunen. Het platform wordt gebaserd op dynamic case management. Voor de realisatie is een projectorganisatoe opgezet waarin onder aansturing van een programmaleider een drietal teams functioneren. Een projecteam met ontwerpers (architecten) analisten en modelleurs werkt gezamenlijk aan de realisatie. Het team is verantwoordelijk voor het volledige ontwerp van business concepten, processen, functionaliteiten, systemen, enz. op het terrein van regelbeheersing, procesuniformering. De rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt – veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.In de afdeling Informatie- en Procesmanagement is daartoe behoefte aan een enterprisearchitect. In eerste instantie wordt deze ingezet op de hieronder beschreven werkzaamheden. Hij/zij kan mogelijk ook ingezet worden op andere werkzaamheden of projecten.Verbijzondering werkzaamheden:Resultaat van de werkzamheden is het volledige pakket aan analyses (functionel ennon functionals) voor de realisatie van de functionaliteiten voor versie 2.0 van het UP NL. De analist levert, als lid van het team analisten alle functionele analyses ten behoeve van de realisatie van UP NL versie 2.0. Functionele deel van de te ontwikkelen bouwblokken en de non functionals.- Analyseren van de uitvoeringsprocessen, en businesconcepten en deze in overleg met ontwerpers, bouwers en testers, vertalen naar functionele specificaties voor de realisatie van het UP - het adviserwen van verantwoordelijke ontwerpers hierbij.- inventariseren en adviseren bij inrichten van klantprocessen en hoogwaardige adviesdiensten in een Soll situatie- Advies inrichten beheer : Regelbeheersing/ transparant en herleidbaar wet naar loket; Product/dienst - en tarief beheer; Beheer processen; High level requirements. Inrichten documentatie.- Input leveren voor plan van aanpak: Complexiteit inschatting t.b.v. calculaties/begroting; Maatregelen voor eventuele risico’s.-het mede testen van de gerealiserde applicatie of deze voldoet aan de beschrefven spec'sVerbijzondering kennis en vaardigheden:Must is kennis van:- Expert op gebied van analyseren tbv automatiseren van kennisintensieve en dynamische processen. Dynamic case management.- aantoonbare ervaring in het verminderen van de complexiteit van processen met slimme ICT oplossingen. - Expert op gebied van implementeren van wet- en regelsystemen in complexe omgevingen.- Bekend met Blueriq.- Minimaal 3 jaar ervaring met het implementeren van wetten en regelingen- Goede kennis heeft van Wetten en regelingen uitgevoerd in het RVO.nl domein (subsidies, fiscale regelingen)- Kennis heeft van en ervaring heeft met het werk van dienstverleningsorganisaties van de overheid; bij voorkeur met de uitvoeringsprocessen bij RVO. - Advies/ klant processen front office- Regelgeving proces op hoofdlijnen- Regelbeheersingsproces- Kennis van RVO en haar applicaties is een preVerbijzondering competenties:ResultaatgerichtGecommitteerdBusinessprocessen kunnen vertalen naar IT.Zeer goede communicatieve vaardighedenFlexibel, organisatiesensitiefStressbestendig, ambitieus maar met gevoel voor realismeAnalytisch, Conceptueel denkend, creatiefOverige eisen:Ervaring met Agile ontwikkelmethodieken. - De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de RVO locaties in Den Haag, Zwolle, Assen, en incidenteel op de overige RVO-lokaties.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: Min[...]Tester/Ms Sql Server/Nederland - Groningen

Tue, 06 Dec 2016 10:00:11 Z

Functie
Tester

Expertise
Ms Sql Server

Werkzaamheden
Ben jij een BI Systeemtester en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een BI Systeemtester.

Start: 15 december 2016
Einddatum: 31 maart 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Groningen

BI Systeemtester

Afdeling en/of project
Het BI team is werkzaam voor het realiseren van diverse BI-oplossingen voor haar klanten. Binnen onze opdrachtgever hebben we ervoor gekozen onze Business Intelligence landschap in te richten op basis van het Microsoft technologieen.

Taak
De BI Systeemtester werkt in een klein scrum team. Tijdens elke sprint (2 weken) moet de correcte werking van de opgeleverde functionaliteit d.m.v. geautomatiseerd testen worden aangetoond.

Functie-eisen
Heeft gedegen kennis van:
- Business Intelligence & Datawarehousing
- Scrum
- Geautomatiseerd testen

Functiewensen
Heeft gewerkt met:
- SQL Server Reporting Server
- SQL Server Analysis Server
- SQL Server Management Studio
- Microsoft Test Manager
- Team Foundation Server

Intakegesprekken staan gepland op dinsdag 13 december tussen 14:00 uur en 15:30 uur, gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 9 december 14:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
15-12-2016

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161315
Functioneel Ontwerper/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 06 Dec 2016 08:11:22 Z

FunctieFunctioneel OntwerperExpertiseWerkzaamhedenSenior Functioneel ontwerperAchtergrondinformatie:“De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt – veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.In de afdeling Informatie- en Procesmanagement is daartoe behoefte aan een functioneel ontwerper. Hij/zij zou ingezet kunnen worden op verschillende projecten.”Verbijzondering werkzaamheden:Binnen het porgramma ROME van RVO bestaat het project digitalisering. Het doel van dit porject is om de In en uitvoeregeleingen zo veel als mogelijk te digitaliseren. Op dit moment kennen de de In-en uitvoerregelingen van de voormalige productschappen hebben wat betreft de uitvoering een sterk handmatig karakter. Aanvragen worden handmatig in systemen overgetypt, financiële garanties (zekerheden) worden handmatig aangepast en certificaten worden fysiek, inclusief stempels en natte handtekening afgegeven. Het aantal aanvragen per jaar is hoog en wordt geschat op 150.000 aanvragen per jaar. De verwachting is dat met de digitalisering een besparing in de uitvoeringskosten te realiseren is, omdat een deel van de werkzaamheden geautomatiseerd kan worden. Ook zal de kans op fouten die kunnen ontstaan bij het overtypen afnemen. Het project kan in 4 delen worden opgeknipt, te weten 1) Aanvragen, 2) Bewijsvoering, 3) Zekerheden en 4) Certificaten. De inzet zal eerst op Aanvragen liggen om dan de overieg onderdelen en daar waar nodig, functionel te gaan beschrijven.Verbijzondering kennis en vaardigheden:De ideale kandidaat beschikt over minimaal HBO niveau en meerjarige en aantoonbare ervaring met het maken van functionele beschrijvingen. De idealde kandidaat kan omgaan met werken onder (tijds)druk en met snelle veranderingen (hektiek) in een politieke omgeving.Daarbij moet de ideale kandidaat in staat zijn te schakelen tussen business en IT, Zelfstandig, Initiatiefrijk, Pro-actieve communicatie en goed doorvragen om gebruikerswensen scherp op tafel te krijgen, Is in staat om een eenduidige vertaling te maken van de gebruikersvraag naar de techniek en vice-versa, Teamspeler, Klant gericht, Resultaatgericht, Stressbestendig, Opgewekt.Verbijzondering competenties:Kennis en ervaring met digitale gegevensuitwisselingKennis en ervaring met Webservices en koppelvlakkenKennis en ervaring met het opstellen van logische gegevensmodellen en ERDKennis en ervaring met het opstellen van functionle berichtenboekenKennis en ervaring met het maken van testcasesKennis en ervaring systemen als PRIZMO bestaand uit PREIS, IMIS en ZERC (wens)Overige eisen:De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaatsvinden in Den Haag, maar er dient rekening mee te worden gehouden dat voor de werkzaamheden gereisd moet worden naar Assen.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische zaken te Den Haag en AssenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 4 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 32All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 75,00Datum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 17:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur4 maandenReferentienr.10162060[...]Coordinator, Process Manager/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 06 Dec 2016 08:01:45 Z

Functie
Coordinator, Process Manager

Expertise


Werkzaamheden
Procescoordinator

Achtergrondinformatie:
Vanwege de uitbreiding van werkzaamheden met betrekking tot een aantal werkplekdiensten is uitbreiding van de implementatie van het Change Management proces nodig binnen diverse beheerteams. Hiervoor wordt een procescoordinator gevraagd.

Verbijzondering werkzaamheden:
Is binnen de kaders van de dienstverlening en het proceshuis tevens verantwoordelijk voor onder andere:
-Vertaling van procesbeschrijving en acceptatiecriteria van het proces naar actiepunten en de uitvoering ervan.
-Implementatie van (delen van) het proces binnen diverse beheerteams. Zorgt voor een aantoonbaar werkend proces.
-Communicatie over procesmatig werken. Overtuigt stakeholders van nut en noodzaak en zorgt voor een breed draagvlak.
-Op basis van vakkennis en ruime ervaring collega's enthousiasmeren en inspireren. Draagt in ruime mate bij aan een procesgerichte manier van werken.
-Een bijdrage aan het opstellen van rapportages aan het management.
-Vertaling van procesverbeteringen die worden geinitieerd door de procesmanager/-eigenaar naar toepassing in de praktijk en eenduidige procedures en werkinstructies. Zorgt daarbij voor voldoende draagvlak bij betrokken medewerkers en belanghebbenden. Stelt indien nodig ook zelf procesverbeteringen voor op basis van rapportages.
- Identificatie, standaardisering en automatisering van procedures (standaard wijzigingen).

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
ITIL versie 3 Practitioner en/of relevante Intermediate.

Verbijzondering competenties:
In staat om nut en noodzaak van het change management proces uit te leggen op operationeel en tactisch niveau.
In staat om overeenstemming te vinden bij verschil van inzicht tussen beheerders, projectleiders en andere belanghebbenden.
Creeert een cultuur van procesgericht werken waar nodig (bijvoorbeeld in het geval van nieuwe medewerkers/beheerteams).
Herkend mogelijkheden tot standaardisering en weet deze te realiseren.
Ruime ervaring met de mogelijkheden van de meest recente versie van TOPdesk.
Diepgaande kennis van de functionaliteiten van TOPdesk voor wat betreft de change module.
Weet vanuit een positieve, constructieve houding benodigde informatie op te halen, ook als het moeizaam lijkt te gaan.
Faciliteert de manier van aan-/opleveren van deliverables/informatie door projectleiders of andere stakeholders.
Geeft door houding en gedrag het goede voorbeeld voor andere procescoordinatoren en beheerders.
Ruime ervaring met CSI in combinatie met een agile werkwijze.

Overige eisen:
Ruime ervaring met het coordineren van grote hoeveelheden changes m.b.t. werkplekdiensten.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische zaken te Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 32-36
All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 82,00
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 17:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
10162059
Ontwikkelaar/Nederland - Utrecht

Mon, 05 Dec 2016 13:58:59 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise


Werkzaamheden
ICT Ontwikkelaar

Achtergrondinformatie:
Of het nu gaat om export, landbouw,natuur, bedrijventerreinen of windenergie, bij het werk van de overheid gaat het vaak om de vraag naar de locatie van economische bedrijvigheid. Waar zitten de ondernemers in het gebied? Waar heeft de overheid eigendom? Waar heeft een beleidsmaatregel effect? Om die vragen te beantwoorden, is alle ruimtelijke kennis en informatie van het ministerie van Economische Zaken gebundeld in het GIS Competence Center(GISCC). Het GISCC beheert honderden gegevensbestanden en heeft de expertise in huis om daarmee ruimtelijke ontwikkelingen te visualiseren, werkprocessen te innoveren en beleid èn uitvoering te adviseren. Het GISCC zet daarmee letterlijk het beleid op de kaart!

Het projectteam bestaat uit ontwikkelaars en functioneel beheerders. We werken volgens scrum framework.

Verbijzondering werkzaamheden:
Je werkt binnen een grote diversiteit aan projecten aan het automatiseren van GIS activiteiten, het ontwikkelen van GIS technologie en het bouwen van applicaties op alle platforms (desktop, internet, mobiel, cloud).

Senior ontwikkelaars met een eerdere inzet op geo-ICT gebied binnen het Ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben een pré.

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
De gevraagde senior ontwikkelaar is een autoriteit op het gebied van geo-ICT ontwikkeling. Je hebt aantoonbare ervaring met ontwikkeling van GIS applicaties, geo-ICT-architectuur en afstemming met ICT-organisaties op tactisch niveau.

We verwachten aantoonbare ervaring met :
- ESRI suite (w.o. ArcGIS Server en ArcGIS online)
- .NET / Java
- Javascript
- Geocortex Essentials
- HTML5
- Oracle SQL
- Oracle en ESRI spatial databases
- OGC standaarden
- Python scripting
- Database schema's en het ontwerp hiervan
- versiebeheer (subversion)
- releasematig werken via OTAP
- Opstellen Technisch ontwerp
- Mobiel GIS

Goed bekend met scrum.

Verbijzondering competenties:
Samenwerken, communicatie, delen van kennis.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische zaken, Utrecht
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 01-01-2017
Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 40
All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 75,00
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 17:00 uur.

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
01-01-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
10162058
Communicatie Adviseur/Nederland - Overijssel

Mon, 05 Dec 2016 13:20:53 Z

Functie
Communicatie Adviseur

Expertise


Werkzaamheden
Communicatieadviseur

Opdracht omschrijving:
De provincie Overijssel zoekt voor deze functie een gedreven communicatieadviseur, die de handen uit de mouwen steekt. Een toegankelijk en enthousiast persoon, die op een makkelijke manier zijn/haar kennis op het gebied van communicatie kan delen met projectleiders. Ervaring op het gebied van overheids- en projectcommunicatie is een pre. Ervaring in communicatie met diverse doelgroepen vormt een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is affiniteit met de thema’s nieuwe energie en duurzaamheid wenselijk.

Verantwoordelijkheden / Resultaten:
Als communicatieadviseur verzorg je de communicatie rondom de projecten in het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie 2017-2023. Je coördineert het communicatieoverleg waarin ook de communicatieadviseurs van de 6 andere kernpartners
deelnemen. Daarnaast kun je gevraagd worden om de communicatie te verzorgen rondom de programma’s duurzaamheid en asbestdaken.
Het betreft communicatieadvisering, zowel op strategisch niveau, als voor uitvoeringsprojecten. Naast advies, gaat het ook om uitvoering en aansturing van uitvoeringsactiviteiten als mediaproducties en (web-)redactie.
Andere onderdelen zijn de advisering en ondersteuning van de diverse projectleiders, communicatieondersteuning en advisering van de samenwerkingspartners, ondersteuning en advisering bij het organiseren van evenementen, het schrijven/redigeren van teksten (waaronder speeches) en coördinatie op ontwikkeling van communicatiemiddelen.
Al deze werkzaamheden voer je uit vanuit het provinciale corporate communicatiebeleid en in nauw overleg met de andere (senior-) communicatieadviseurs.

Eisen:
- Afgeronde HBO/WO opleiding op het
gebied van communicatie (of vergelijkbaar.)
- Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur
bij een (semi) overheidsorganisatie in de periode 2006-2016

Wensen:
- Aantoonbare werkervaring opgedaan met de thema's energie en
duurzaamheid bij een (semi) overheidsorganisatie (in de periode 2006-2016.)(Gewicht 40%)
- Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met meerdere
belangenpartijen (bijvoorbeeld een samenwerkingsverband).(Gewicht 40%)
- aantoonbare werkervaring opgedaan met infographics (hiermee wordt
bedoeld: verbeelding van beleidsinhoud en tekst in beeld).(Gewicht 20%)

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Zwolle
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 09-01-2017
Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 24-36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 67,00
Datum geplande intakegesprek: 22-12-2016 tussen 09:00 en 12:00 uur.
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 13-12-2016, 17:00 uur

Regio
Nederland - Overijssel

Startdatum
09-01-2017

Duur
12 maanden

Referentienr.
10162057
Tester/Nederland - Overijssel

Mon, 05 Dec 2016 12:32:00 Z

FunctieTesterExpertiseWerkzaamhedenTester CDDBeschrijving directie/afdeling De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van de klant, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte. De klant biedt met het CDD de mogelijkheid om papieren archief digitaal te maken, de zogenaamde scanservice. Daarnaast kunnen de digitale documenten voorzien worden van kenmerken om het zoeken in het archief te vergemakkelijken. Met het CDD+ beschikt de CTM 151972 Inhuur Tester CDD-SysteemDe klant over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrecht- en vreemdelingenketen, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en is gebaseerd op de archiefwet. Door aan de documenten registratiekenmerken toe te voegen, die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld de Strafrechtsketendatabank (SKDB), het Klant Documentatie Systeem (KDS) of uit eigen bedrijfsprocessystemen, kunnen verschillende dossiers aan elkaar worden gekoppeld. Zo wordt bijgedragen aan realisatie van het integer en integraal persoonsbeeld. Integer persoonsbeeld wil zeggen dat informatie over personen in de strafrechtsketen gekoppeld is aan de juiste persoon. Integraal persoonsbeeld wil zeggen dat alle informatie over verdachten en veroordeelden die al ergens in de strafrechtsketen aanwezig is, voor iedere functionaris in die keten snel en efficiënt toegankelijk is. De front-end van CDD is gebouwd vanuit de Oracle-ontwikkeltechnologie, in ADF. Q2/2016 is vanuit het Programma Vernieuwing Kernsystemen besloten om de GUI van het CDD te converteren naar Angular 2.0. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:Je draagt bij aan het testen van front-end (Angular 2.0), back-end en de integratielaag met REST-services. Daarnaast draag je bij aan het testen van de generieke bouwblokken en componenten voor deze Angular 2.0-schermen, die over de productgroepen heen worden ingezet. Tevens draag je bij aan (bouw)tests met de ontwikkelaars. Doel is te komen tot herhaalbare geautomatiseerde tests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor Parasoft.Eisen:- 0,5 jaar aantoonbare ervaring met Exploratory Testing- 1 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig software wordt voortgebracht- 0,5 jaar ervaring met tools ten behoeve van geautomatiseerde tests. Voorbeelden: Parasoft, SOAP-UI, of vergelijkbare tooling- Een motivatie ten aanzien van zijn/haar visie op de veranderde rol van tester in een agile ontwikkeltrajectWensen:- Beheerst Performance, Load en stresstests en kan overweg met technische tools (voorbeeld: Parasoft LOAD-test)- Kennis van Parasoft als testtooling- Beheerst Context Driven Testing- Kennis van TFS, Mantis en TestlinkBijzonderhedenPlaats van uitvoering: AlmeloBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 01-01-2017Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 40All-in uurtarief (excl. BTW): zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: Week 52/1 Sluitingsdatum van uw aanbieding: 13-12-2016 aanleveren voor 12:00 uurRegioNederland - OverijsselStartdatum01-01-2017Duur3 maandenReferentienr.10162056[...]Engineer/Nederland - Gelderland

Mon, 05 Dec 2016 10:45:46 Z

FunctieEngineerExpertiseWerkzaamhedenCloud EngineerBelastingdienst/ Cloud Services is op zoek naar een enthousiaste Cloud Engineer die tijdelijk ons team wil komen versterken. Als Cloud engineer ga je je bezighouden met de volgende opdrachten:Ø Het mede helpen opzetten van beheerprocessen (geautomatiseerd) binnen een private Cloud .net hosting IaaS platformØ Het helpen inrichten van Daily operations, waaronder het opstellen en onderhouden van werkinstructiesØ Het uitvoeren van Daily operations takenØ Het monitoren van het netwerk van de Private Cloud platformØ Het ingrijpen bij verstoringen en waarschuwingenØ Het analyseren en oplossen van incidenten en problemenØ Het uitvoeren van software update management / patch-managementØ Het doorvoeren van wijzigingenØ Het deployen van nieuwe versies van diensten en productenØ Beschikbaarheids- en capaciteitsbeheerØ Een bijdrage leveren aan de transitie van reactief naar proactief beheer middels o.a. het verregaand automatiseren van beheeractiviteiten en het optimaliseren van de platform monitoring en het event management.Je opdracht is om volledig mee te draaien in het Service Provider team en kunt worden ingezet op alle voorkomende infrastructurele projecten/opdrachten binnen de Private Cloud. Er wordt een oplossingsgerichte en zelfstandige houding verwacht in de uitvoering van het opgedragen werk.Kandidaat dient te beschikken over goede contactuele/communicatieve vaardigheden en zal deze moeten tonen in de uitvoering van zijn werkzaamheden in relatie tot de samenwerking met andere organisatieonderdelen.Stressbestendigheid is van belang gezien de hoeveelheid werk en de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden.Je wordt primair ingezet bij het dagelijks beheer van de op Microsoft Private Cloud technologie-gebaseerde omgeving. Daaronder bevindt zich een eigen netwerk, storage en back-up laag. Als Cloud Engineer ben je dagelijks bezig met het onderhouden en optimaliseren van het gebruikte infrastructuur, het oplossen van storingen en met het voor zijn van problemen (pro-actief beheer). Dit doe je door verbeteringen voor te stellen en uit te voeren in de infrastructuur. Aan de basis van onze Cloud omgeving staat ons hypermoderne datacenter, waar vanuit wij elke dag werken aan het verstevigen en moderniseren van onze organisatie.Belastingdienst is op zoek naar een Senior Private Cloud Engineer met de volgende kennis/competenties: Ø Ervaring in het werken als teamlead van een groep van engineersØ Goede Kennis van beheer processen zoals ITIL en of vergelijkbare modellen (MOF)Ø Goede Kennis van Private Cloud IaaS+ oplossingen op basis van Microsoft technologie (System Center 2012)Ø Aantoonbare kennis van Microsoft Cloud computing principes, private Cloud principes, kennis van de Microsoft Cloud computing roadmapØ Ruime ervaring met PowerShell n.a.v. het verregaand automatiseren van beheersprocessenØ >5 jaar ervaring in werken met complexe Microsoft infrastructurenØ >5 jaar ervaring met projectmatig werken Ø Basis kennis van MS System Center, Windows Server 2012 R2, SQL Server, BizTalk Server, PowerShellØ Ervaring met automatiseren van processen via ofwel scripting ofwel vergelijkbare technologieënVereiste vaardigheden:Ø HBO werk- / denkniveauØ Je hebt een hbo-diploma in een relevante IT-richting, bij voorkeur in de technische informaticaØ Aantoonbare leidinggevende kwaliteitenØ Gemotiveerd, leergierig, bereid om te investeren in zichzelf Ø Initiatiefrijk v.w.b. halen en brengen om tot het gewenste resultaat te komen. Proactieve houding hebben Ø Zelfstandig kunnen werken met voldoende inzicht om raakvlakken met andere processen en componenten te onderkenne[...]Netwerk Engineer/Nederland - Gelderland

Mon, 05 Dec 2016 10:17:40 Z

FunctieNetwerk EngineerExpertiseWerkzaamhedenNetwerk EngineerBelastingdienst/ Cloud Services is op zoek naar een enthousiaste Netwerk Engineer die tijdelijk ons team wil komen versterken. Als Netwerk Engineer ga je je bezig houden met de volgende werkzaamheden: Ø Het mede helpen opzetten van beheerprocessen (geautomatiseerd) binnen een private Cloud .net hosting IaaS platformØ Het helpen inrichten van Daily operations, waaronder het opstellen en onderhouden van werkinstructiesØ Het uitvoeren van Daily operations takenØ Het monitoren van het netwerk van de Private Cloud platformØ Het ingrijpen bij verstoringen en waarschuwingenØ Het analyseren en oplossen van incidenten en problemenØ Het uitvoeren van software update management / patch-managementØ Het doorvoeren van wijzigingenØ Het deployen van nieuwe versies van diensten en productenØ Beschikbaarheids- en capaciteitsbeheerØ Een bijdrage leveren aan de transitie van reactief naar proactief beheer middels o.a. het verregaand automatiseren van beheeractiviteiten en het optimaliseren van de platform monitoring en het event management.Bovenstaande activiteiten uiteraard allemaal gericht op het interne netwerk van de Private Cloud. Je opdracht is om volledig mee te draaien in het Service Provider team en kunt worden ingezet op alle voorkomende infrastructurele projecten/opdrachten op gebied van netwerken en netwerksecurity. Er wordt een oplossingsgerichte en zelfstandige houding verwacht in de uitvoering van het opgedragen werk.Kandidaat dient te beschikken over goede contactuele/communicatieve vaardigheden en zal deze moeten tonen in de uitvoering van zijn werkzaamheden in relatie tot de samenwerking met andere organisatieonderdelen.Stressbestendigheid is van belang gezien de hoeveelheid werk en de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden.Je wordt primair ingezet bij het dagelijks beheer van de op Microsoft Private Cloud technologie-gebaseerde omgeving. Daaronder bevindt zich een eigen netwerk, storage en back-up laag. Als Netwerk Engineer ben je dagelijks bezig met het onderhouden en optimaliseren van het interne netwerk, het oplossen van storingen en met het voor zijn van problemen (pro-actief beheer). Dit doe je door verbeteringen voor te stellen en uit te voeren in de netwerk infrastructuur. Aan de basis van onze Cloud omgeving staat ons hypermoderne datacenter, waar vanuit wij elke dag werken aan het verstevigen en moderniseren van onze organisatie.Belastingdienst is op zoek naar een senior Netwerk Engineer met de volgende kennis/competenties: Ø Cisco of vergelijkbare certificering op gebied van netwerken is een eisØ Certificering Juniper: JNCIA-sec/JNCIS-sec modules en praktijk ervaring is een pre Ø Certificering Windows server 2012 R2 en Hyper-V is een eisØ Kennis en ervaring met HP Blades en Virtual Connect (VC) is een preØ Kennis en ervaring met HP Networking (HPN-switches) is een preØ Kennis en ervaring met System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (VMM Networking) is een preØ Kennis en ervaring met integratie van systemen m.b.v. VMM (levert de integratie met de F5 loadbalancers) is een preØ Kennis en ervaring met het koppelen van network stacks van verschillende leveranciers is een pre (Windows servers / Hyper-V, HP Blades/VC, Cisco switches en Juniper SRX firewalls) Ø Kennis en ervaring met Cisco is een preØ Kennis en ervaring van Network Monitoring m.b.v. SCOM is een preVereiste vaardigheden:Ø HBO werk- / denkniveau;Ø Je hebt een hbo-diploma in een relevante IT-richting, bij voorkeur in de technische informaticaØ Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;Ø Gemotiveerd, leergierig, bereid om te investeren in zichzelf [...]Data Modeller/Oracle/Nederland - Noord-Holland

Mon, 05 Dec 2016 10:14:27 Z

Functie
Data Modeller

Expertise
Oracle

Werkzaamheden
Unity DBA

Start: 12-12-2016
Duur: 31-03-2017
Locatie: Amsterdam
Aantal uren: 40 uur in de week
Richttarief: € 75,- (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)
Na een verlenging van 26 weken wordt het tarief standaard met 5% verlaagd. Na 52 weken wordt het tarief wederom met 5% verlaagd.

Rol als DBA modeler & beheerder;
- Onderhouden van de database (met de eigen oplossing van de klant)
- Samenwerken met verschillende ontwikkelteams teneinde de consistentie van de gegevens-model en het model moet worden aangepast.
- Acteren als gatekeeper voor de ontwikkeling van teams.
- Het Unity project van de klant in het proces van overgang naar de cloud.

Werkzaamheden:
- Oplossen van incidenten en uitvoeren van veranderingen op de DBs
- Hulp aan ontwikkelingsteams met vragen en probleemoplossing
- Uitvoeren van DB modellering en integriteit controles
- Uitvoeren van vernieuwingen van de gegevens van de verschillende omgevingen
- Uitvoeren van dagelijkse DB onderhoudsactiviteiten

Vereist:
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Oracle DBA modeler.
- Ervaring in DB Desing en optimalisatie
- Ervaring van IO performance optimalisatie voor Oracle
- Ervaring van High availibility en DBA architectuur
- Ervaring met AWS concepten
- Ervaring met scripting/automatiseren van operationele task
De kandidaat beschikt verder over;
- Wil graag zaken gedaan krijgen;
- Wil graag ene groot product opleveren
- Is een teamspeler en staat open voor feedback
- Is een persoon met een sterke mentaliteit
- Is een sociale leider en beschikt over sterke communicatie vaardigheden
- Is geschikt om het gat tussen developers, business processes en specialisten/key users te verkleinen.
Interesse? Reageer dan voor 7 december 12:00 uur met je recente CV, motivatie, beschikbaarheid en je uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
05-12-2016

Duur
3 maanden

Referentienr.
30161312
Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 05 Dec 2016 08:27:40 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenProjectleider digitaal ontsluiten lokale dossiersVanuit de rijksbrede visie Digitale Overheid, de invoering van Het Nieuwe Werken en de a.s. verhuizing is het Ministerie van Buitenlandse Zaken al geruime tijd bezig met het digitaliseren van papieren dossiers. Eén van de uitdagingen betreft het digitaal ontsluiten van de lokale personeelsdossiers van de buitenlandse posten. Voor het aansturen en uitvoeren van dit project zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider met kennis van digitalisering van archieven/dossiers. De werkzaamheden bestaan uit: · Het nader uitwerken van de werkwijze t.a.v. het digitaal ontsluiten van alle lokale dossiers die zijn opgeslagen in Den Haag. o Richtlijnen opstellen welke documenten opgenomen dienen te worden in het digitale dossier. o Richtlijnen opstellen t.a.v. standaardomschrijvingen van documenten (meta data) voor het borgen van de uniformiteit en snelle vindbaarheid van documenten. · Het opstellen, laten vaststellen en daarna uitvoeren van een plan van aanpak (PvA)/projectplan voor het digitaal ontsluiten van de papieren dossiers in het postennet van lokale medewerkers; · Leiding geven aan een groep medewerkers (circa 6 tot 8) voor de uitvoering van het ordenen, categoriseren, digitaliseren (scannen) en valideren (toekennen van metagegevens) van de documenten.· Het opleveren van de structuur voor de organisatie en werkwijze voor de implementatie- en het beheer.Verantwoordelijkheden:· Is belast met het opstellen van een plan van aanpak · Is belast met het bewaken en aansturen van het project;· Is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projectleden· Is verantwoordelijk voor de afspraken op het gebied van de aanpak van beheers aspecten en resultaten van het projecten draagt zorg voor de uitvoering van het project. · Is verantwoordelijk voor een zorgvuldige borging van het project in de staande organisatie.Competenties:· Teamspeler en in staat om te verbinden· Aantoonbare ervaring met het leiden van projecten;· Kan snel schakelen op verschillende niveaus (operationeel/tactisch)· Is in staat om de grote lijnen te zien, maar heeft ook oog voor detail· Heeft een proactieve, dienstverlenende instelling· Beschikt over overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en is resultaatgericht· Is communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling)· Beschikt over sterke analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogenKennis en ervaring:· HBO+ werk en denkniveau en 5 jaar relevante werkervaring in digitaliseren van documenten / archieven.· Ruime ervaring met Projectmanagement (middel Prince II is een pré)· Ervaring met aansturen van projecten op het gebied van digitaliseren van documenten · Idealiter ervaring met het aansturen van digitaliserings- en implementatieprojecten binnen de overheidDoor de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.BijzonderhedenDoor de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.Plaats van uitvoering: Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den HaagBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 6 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: OnbekendSluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uurRegioNederland - Zuid-HollandStartdatumZ.s.m.Duur6 maandenReferentienr.10162052[...]Devops Engineer, Engineer/Agile, Ansible, Cassandra, Git, Java, Java Script, Jenkins, Linux, Maven, Nolio, Qtp, Scrum, Soapui, Sonar, Sql/Nederland - Noord-Holland

Mon, 05 Dec 2016 07:42:59 Z

FunctieDevops Engineer, EngineerExpertiseAgile, Ansible, Cassandra, Git, Java, Java Script, Jenkins, Linux, Maven, Nolio, Qtp, Scrum, Soapui, Sonar, SqlWerkzaamhedenVoor onze opdrachtgever in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Dev Engineer Payment Services. Start: 1 januari 2017Einddatum: 29 december 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: AmsterdamDev Engineer Payment ServicesWerken volgens de nieuwste methoden binnen complexe IT projecten.In de functie van Dev Engineer ben je werkzaam binnen een van de DevOps teams van de afdeling Payment Services. DevOps teams zijn teams bestaande uit Development en Operations engineers, die voor een periode van tenminste 12 maanden het ontwikkelen en beheren van 1 tot meerdere applicaties tot doel hebben. Als Development Engineer richt jij je voornamelijk op het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, configureren en testen van applicaties. Je werk als Development Engineer is zeer afwisselend, maar tot jouw belangrijkste taken/aandachtsgebieden behoren onder meer:· Meewerken aan de verdere implementatie van Continuous Delivery en Continuous Improvement · Refinen van de product backlog samen met het team en de Product Owner · Het analyseren, ontwerpen, en vooral ontwikkelen en testen van software; · Ontwikkelen en uitvoeren van (geautomatiseerde) test cases · Analyseren en oplossen van bugs en defects · Meewerken aan het ontwikkelen aan zowel frontend (angular) als backend applicaties. De DevOps teams binnen onze opdrachtgever hanteren de Scrum methodiek en Continuous Delivery Engineering Practices. Daarmee loopt onze opdrachtgever niet alleen voorop in concrete innovaties op IT gebied, maar ook in de werkwijze die wordt gevolgd voor het ontwerpen, bouwen en testen van applicaties alsmede het proces van in beheer nemen, het beheren en uiteindelijk decommissionen van applicaties. Op deze manier werkt onze opdrachtgever doorlopend aan optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten en aan het verder verstevigen van haar leidende positie in de markt. Jouw werkomgevingAls Dev Engineer bij onze opdrachtgever werk je samen met je enthousiaste en professionele collega’s in een (virtueel) DevOps team vanuit een van de kantoren in Amsterdam. Jouw team verricht IT werkzaamheden voor de afdelingen Payment Services van onze opdrachtgever en maakt onderdeel uit van de organisatie. Werken bij onze opdrachtgever is werken binnen een professionele, dynamische afdeling in een continue veranderende en complexe omgeving. Er is veel ruimte voor innovatie, de kwaliteit staat voorop en de klant staat centraal in alle activiteiten. Het team waarmee je gaat werken richt zich met name op software welke bestemt is voor de zakelijke markt. Jouw profiel· academisch geschoold in technische IT opleiding (Informatica of gerelateerd) · algemene bancaire kennis is een pré (bijvoorbeeld Algemene Opleiding Bankbedrijf) · leergierig, ambitieus, vooruitstrevend · communicatief sterk, teamplayer · kennis en ervaring met agile/scrum methodieken en DevOps · kennis van Continuous Delivery is een must; werkwijze en tooling (bijvoorbeeld Ansible of Nolio, GIT, Jenkins, Maven, GreenHat, SoapUI, QTP, Nexus, Sonar,, test automation tooling) · kennis van scripting tools (bijvoorbeeld JAVA script, SQL) · kennis van Java, Linux, Cassandra, Angular/PolymerInteresse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-HollandStartdatum01-01-2017Duur1 jarenReferentienr.30161311[...]Ontwikkelaar/Nederland - Utrecht

Fri, 02 Dec 2016 14:22:35 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseWerkzaamhedenSectiehoofd Ontwikkeling applicatie, infrastructuur en opleidingenBeschrijving onderdeel en afdeling, aanleiding en doel:DVOM/I DVOM/I is de ICT uitvoeringsorganisatie van de klant met als kerntaken de zorg van voor een stabiele infrastructuur en IT service, het uitvoeren van het IT gedeelte van projecten en de verbinding en ondersteuning met het primaire proces van de klant.DVOM/I is in transitie en zal versterkt worden door de toevoeging van ICT Project- en programmamanagers. In deze transitie zal een nieuwe Sectie worden ingericht waar alle inhoudelijke kennis aan beheer en ontwikkeling (uitgevoerd in projecten) zal worden samengevoegd. Het Sectiehoofd zal als transitie manager vorm gaan geven aan deze nieuwe afdeling en transitie vanuit bestaande structuur vorm geven. Het Sectiehoofd valt onder directe aansturing van de Directeur ICT. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden:Wij zoeken een Sectiehoofd die een visie op de (lange termijn) voor de DVOM/I kan ontwikkelen, met name op het stuk van Applicatie architectuur, Informatie Analyse, Infrastructuur architectuur en Opleidingen (bij elkaar cluster “Kennis”) die invulling kan geven aan het voorbereiden , coördineren en uitvoeren van de een afdeling waar de professionals bijeen worden gebracht die inhoudelijk uitvoering moeten geven aan ontwikkelingen die projectmatig zullen worden uitgevoerd. Hoewel exacte invulling ook afhangt van ervaring en expertise die individuele kandidaten meebrengen zal in ieder geval de volgende gebieden bestrijken: technische infrastructuur, applicatieve ontwikkelingen, ketenautomatisering en transformatie van ICT processen en (interne) organisatie.In samenwerking met de Domeineigenaar I andere Sectiehoofden en IT Project Portfolio Managers ben je overtuigende gesprekspartner en geef je vorm aan deze afdeling in transitie. Je hebt een duidelijk inhoudelijke rol op je vakgebied; je richt processen in en je bent betrokken bij de professionals en hun werk, direct of via teamleiders geef je coaching op zowel persoonlijke ontwikkeling, loopbaanplannen, opleidingen en andere HR aspecten. Door je jarenlange ervaring op ICT gebied dien je ook als inhoudelijk klankbord voor de teams, je weet mee te praten en de juiste vragen te stellen, je helpt mee keuzes te maken en tegelijkertijd een open en brede blik op het werkveld te houden door externe ontwikkelingen te volgen. Taken waaruit de functie bestaat:• Het leiden van teams van ICT professionals op gebied van Applicatie ontwikkeling, informatie analyse, Solution architectuur/infrastructuur; Testen en Opleidingen. • Het leiding geven aan de transitie van de huidige organisatie naar de nieuw in te richten afdeling; • Het monitoren en waar nodig bijsturen van de uitvoering van de transitie, bewaking van voortgang en kwaliteit van de resultaten inclusief werving/selectie en begeleiding van werk naar werk • Bijdrage leveren aan inhoudelijke opbouw en verdere professionalisering het Domein IT. • Je beoordeelt medewerkers op hun resultaat en bijdrage en koppelt dat terug aan de projecten waarin zij een bijdrage leveren;Profiel:Als persoon ben je iemand die resultaatgericht is, altijd naar samenwerking op zoek is om uiteindelijk iets neer te zetten waardoor het OM beter in staat is zijn taak te vervullen. Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk, weet de dingen voor elkaar te krijgen en schakelt hierbij soepel tussen de verschillende stakeholders op verschillende niveaus. Je bent verbaal en schriftelijk vaardig, initiatiefrijk en hebt een hoog energieniveau. Maar je luistert ook goed naar de behoefte[...]Test Developer/C, Clearcase, Git, Istqb, Python/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 02 Dec 2016 14:07:09 Z

Functie
Test Developer

Expertise
C, Clearcase, Git, Istqb, Python

Werkzaamheden
Computer Systems Software Test Automation
Introduction
Would you like to ensure a good efficient testing and qualification of new computer systems and software? Do you have experience with system software testing in high tech industry? This might be the job for you!
As a Software Test System Engineer you are responsible for automating test cases on system level as much as possible, thereby guaranteeing that those test cases can and will be run.

Job Mission
You will be contributing in increasing the quality and efficiency of computer systems group.
You will be responsible for the quality by manual testing and analyzing deliveries from the development teams.
To improve the efficiency you will be responsible to automate and extend the test sets of the Computer systems group. Goal is to move to a continuous integration way of working.

Job Description
The Software Test Engineer will ensure automation environments run smoothly and ensure all tests pass, or highlight any functionality issues.
You will document and maintain manual test cases and respond to change including adding or adding test cases.
You will be responsible for designing, developing and maintaining automated component and system tests to increase coverage. Together with the test architect you will discuss and implement the test roadmap for computer systems. You will be involved in defining test strategy and further automating the tests suites.

Education
You have a Master (MSc) or Bachelor (BSc) degree in the field of Embedded Systems/Computer Science.

Experience
You have had previous experience in developing and implementing test strategy
You must be able to work effectively with colleagues to define testable user stories and acceptance criteria and to resolve any defects that may arise.
REQUIRED CRITERIA:
· Strong experience developing python scripts and applications
· Knowledge of application development in C
· Proven ability to accurately test, evaluate and report results
· Knowledge in up to date development/test approaches and techniques, including test driven development, acceptance
· Experience in writing test and testresults documents
· Experience with testing in a continuous integration
· Experience with ClearCase / GIT
DESIRED CRITERIA:
· Experience in test automation of embedded platforms
· Experience with Linux administration
· Understanding of continuous integration and continuous delivery approaches
· Knowledge on ISTQB

Personal skills
We are interested in hiring a pragmatic and enthusiastic professional that has clear and convincing communication skills. You have a high standard with regards to delivering quality solutions and you know how to deal with, and overcome, resistance. You are a true self-starter, take initiative and you enjoy achieving results.

Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
30161310
Developer, Web Developer/Angularjs/Nederland - Gelderland

Fri, 02 Dec 2016 14:02:18 Z

Functie
Developer, Web Developer

Expertise
Angularjs

Werkzaamheden
Front-End Developer

Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Locatie: Apeldoorn/ Tilburg
Inzet: 36 uur per week

Het profiel
De software Engineer is ervaren in het werken met het AngularJS Framework bij voorkeur versie 1.5. De SE moet zelfstandig en in teamverband kunnen werken en snel ingeleerd zijn. Onze opdrachtgever stelt het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
zsm

Duur
12 maanden

Referentienr.
30161309
Beleidsmedewerker, Uitvoerder/Nederland - Overijssel

Fri, 02 Dec 2016 12:00:38 Z

FunctieBeleidsmedewerker, UitvoerderExpertiseWerkzaamhedenBeleidsuitvoerder PAS-procesindicatorenOrganisatie:Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. Wij grijpen dit aan om ons natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit leidt tot verschillende nieuwe (beleids)opgaven met volop kansen en uitdagingen voor onze eenheid. Daarnaast werkt de provincie aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm geven. Bij de eenheid Natuur en Milieu werken ongeveer 70 medewerkers, verspreid over 3 teams: Strategie en bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling en realisatie en Contractering. De functie van Beleidsuitvoerder maakt onderdeel uit van het team Strategie en Bestuursondersteuning.Project:Vaststelling PAS-procesindicatoren herstelmaatregelenVoor circa 10 gebieden die onder de Programmatische Aanpak Stikstof vallen waarvoor provincie Overijssel de maatregelen laat uitvoeren vast leggen welke procesindicatoren in het gebied gemonitord dienen te worden en met welke frequentie.Opdracht omschrijving:Samen met terreinbeheerders, waterschappen gebiedsecologen, hydrologen, databeheerders en mensen van de Ontwikkelopgave komen tot afgestemde en gedragen procesindicatoren.De betrokkenheid van deze partijen is essentieel om zoveel mogelijk gebiedskennis te betrekken in de keuzes voor procesindicatoren (en eventueel om tot een werkwijze te komen om de monitoring in werking te laten treden).Uitgangspunt bij de bepaling van de procesindicatoren is een door Alterra opgestelde werkwijze. Per gebied dient de werkwijze dusdanig beargumenteerd te worden dat deze bruikbaar is voor een eventuele juridische procedure. De keuze voor de procesindicatoren dient systematisch en overzichtelijk beschreven te worden en te leiden tot een opdracht om de procesindicatoren te kunnen meten, te interpreten en om er over te rapporteren.Verantwoordelijkheden / Resultaten:De beleidsuitvoerder is verantwoordelijk voor de planning, een goed verloop van het proces de voorbereiding en verwerking inclusief rapportering van de resultaten van de werksessies.Eisen:- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een relevante afgeronde HBO of WO opleiding bijvoorbeeld op het gebied van natuurbeheer, biologie of ecologie.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en hetafstudeerjaar.- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal drie jaar werkervaring als adviseur metadvisering voor of binnen bestuurlijk complexe organisaties in de periode 2010 - 2016.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 maanden werkervaring met het vaststellenvan procesindicatoren in de periode 2010 - 2016.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.- Externe heeft kennis van en/of ervaring met de Natura 2000 gebieden in Overijssel. Gewicht 50%- Externe heeft kennis van en/of ervaring met wijzen waarop gemonitord kan worden: zowel ecologie als hydrologie. Gewicht 30%- Externe heeft de voor deze functie relevante kennis van en/of relevante ervaring met denieuwe (in ontwikkeling zijnde) nationale wetgeving en de internationale kaders.Gewicht 20%Competenties:Doelgericht handelenProactiefVerbindendVertrouwen opbouwenPlannen en organiserenEffectieve samenwerkingOordeelsvormingBijzonderhedenPlaats van uitvoer[...]Developer, Web Developer/Angularjs/Nederland - Gelderland

Fri, 02 Dec 2016 12:00:00 Z

Functie
Developer, Web Developer

Expertise
Angularjs

Werkzaamheden
FrontEnd Developer

Startdatum: zsm
Duur: 12 maanden
Locatie: Apeldoorn
Inzet: 36 uur per week

De functie
Voor het team zoeken we een senior FrontEnd Developer. Het team zit in Apeldoorn. Er wordt gewerkt aan sites waarop Claims kunnen worden gedaan, welke STP worden verwerkt in het SAP-Claims BackEnd systeem.
 
Het profiel
De software Engineer is ervaren in het werken met het AngularJS Framework bij voorkeur versie 1.5. De SE moet zelfstandig en in teamverband kunnen werken en snel ingeleerd zijn. Onze opdrachtgever steltj het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
 
Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief voor donderdag 8 december 16:00 uur.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
zsm

Duur
12 maanden

Referentienr.
30161308
Ontwerper, Ontwikkelaar/Eps/Nederland - Utrecht

Fri, 02 Dec 2016 11:09:54 Z

FunctieOntwerper, OntwikkelaarExpertiseEpsWerkzaamhedenOntwerper/Ontwikkelaar OpenText EPSAchtergrond opdracht:De klant is verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Als dienstonderdeel van MinOCW houdt zij zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties. Kernactiviteiten zijn verzamelen, ontwikkelen en delen van praktisch toepasbare kennis voor erfgoedzorg, advisering en uitvoeren wet- en regelgeving en rijksbeleid. Hiervoor zijn een aantal processen ingericht: het verlenen van opgravingsvergunningen en monumentenvergunningen voor archeologische monumenten, het verstrekken van subsidies voor de instandhouding en herbestemming van monumenten, en het beheren en ontsluiten van het register van Rijksmonumenten. De klant bouwt aan een informatiehuis van de Cultuurhistorie waarmee kennis en informatie in digitale vorm beschikbaar wordt gesteld aan de partners in het erfgoedbeheer voor verrijking en hergebruik. Dit vereist efficiënte en effectieve werkprocessen die digitaal worden ondersteund. De klant maakt gebruikt van een service gerichte ICT-architectuur gebaseerd op OpenText. Voor de technische invulling maakt de klant o.a. gebruik van de ESB van Mulesoft, CS10 en Smartdocuments. Via de ESB worden services aangeboden aan de interne BPM applicaties en aan interne en externe websites. Er zijn m.b.v. de ESB Digikoppelingen gerealiseerd naar de BRK en de BAG. Op dit ICT-platform draaien verschillende applicaties. MUS ondersteunt het subsidieproces. Archis3 is het nieuwe archeologische informatiesysteem voor Nederland en het basisregister, het 'archeologisch begrippenkader' waarmee vondsten en sporen worden geduid. MRS is het nieuwe Rijksmonumenten registerbeheersysteem dat momenteel in ontwikkeling is. Voor het zorgvuldig afronden van de lopende projecten zoekt de klant continuering van de inzet van het ontwikkelteam. Openstaande punten zijn: realiseren van openstaande user stories, opstellen van technische documentatie als ook achterstallig onderhoud hierop, oplossen van technische issues, ondersteunen van opleiden en ingebruikname. Opdrachtomschrijving:De medewerker richt zich specifiek op analyse en ontwerp van bedrijfsprocessen, de vertaling naar, inrichting van en het testen van EPS workflows en nieuwe functionaliteiten, inclusief het op juiste wijze ophalen en opslaan van documenten en folders in CS10, de DMS-module van OpenText, het koppelen met het kadaster en integreren met GIS. Tevens bevatten de werkzaamheden het definiëren en specificeren van documentvereisten voor de processen. In het algemeen is de specialist inzetbaar als BPM-ontwikkelaar binnen het ontwikkelteam ten behoeve van het afronden van de lopende projecten. Doelstelling:Doelstelling is adequate ondersteuning van de realisatie van een ICT platform en een informatiehuis om op een moderne en betrouwbare wijze te voldoen aan de eisen van de Erfgoedwet en de Omgevingswet door een ervaren en professioneel ontwikkelteam dat zowel technisch als materiedeskundig is. Gewenst resultaat is kwalitatief goede maatwerksoftware die de user stories en bedrijfsprocessen van RCE adequaat ondersteunen. Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden:De OpenText EPS Consultant is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en uitrollen van nieuwe workflow processen, het adequaat oplossen van technische issues, opstellen van de functionele en[...]Programma Manager/Nederland - Utrecht

Fri, 02 Dec 2016 10:36:55 Z

FunctieProgramma ManagerExpertiseWerkzaamhedenProgramma Manager HAPBeschrijving onderdeel en afdeling, aanleiding en doel DVOM/I DVOM/I is de ICT uitvoeringsorganisatie van de klant met als kerntaken de zorg van voor een stabiele infrastructuur en IT service, het uitvoeren van het IT gedeelte van projecten en de verbinding en ondersteuning met het primaire proces van de klant. DVOM/I is in transitie en zal versterkt worden door de toevoeging van ICT Project- en programmamanagers. In deze transitie zal een nieuwe Sectie worden ingericht waar alle inhoudelijke kennis aan beheer en ontwikkeling (uitgevoerd in projecten) zal worden samengevoegd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op dit moment een technische en applicatie infrastructuur gebaseerd op ontwerp van plusminus 10 jaar terug. Deze voldoet niet meer aan de performance en beschikbaarheidseisen van deze tijd waarin steeds meer digitaal gewerkt gaat worden en waar ook in de veiligheidsketen sprake is van toenemende digitale gegevens. Om met de keten automatisering in de pas te lopen en om aan de toenemende beschibaarheidseisen tegemoet te komen is een project gestart met de naam ‘High Availability’. Complexiteit van het programma ligt in de (veranderende) sourcing van de klant, de complexiteit van het applicatie-landschap en de toenemende wet- en regelgeving die vereist dat er ook continue functionaliteit wordt veranderd.Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden, taken project High Availability. Met als doelstelling om de kernsystemen van het Openbaar Ministerie up-to-date te brengen en naar een hoog beschikbaarheid niveau. Hierin zullen de technische kennis van infrastructuur concepten en met name High availability en business continuïty een belangrijke rol spelen. Tevens ervaring met project management in complexe omgevingen binnen een hoog impact omgeving is van belang. En dit alles in een outsourcing omgevingen met meerdere partijen. Dit zal dus ook nauwe samenwerking met contract management vragen. Het adviseren en begeleiden van de projecten en outsourcingscontracten met als doel om de bestaande organisatie betere grip en sturing te laten verkrijgen op deze onderdelen. Tevens waar nodig het oppakken en ondersteunen van trajecten die veel aandacht vragen of van politiek belang zijn. Je bent een gecertificeerde project manager en hebt aantoonbare resultaten behaald in een complexe omgeving. Je bent een vernieuwer en in staat om samen met een multidisciplinair projectteam goede resultaten te bereiken, in een dynamische omgeving. Je kunt hierbij integraal over je eigen grenzen heen kijken. Kennis van de relevante wetgeving is een pré. Je bent flexibel en veranderingsgericht en in staat om over je grenzen heen te kijken. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in het leiden van projecten en programma’s in complexe en veel eisende IT omgevingen. Belangrijkste taken:  Het opstellen en realiseren van een programma plan voor High Availability van de kern systemen (GPS, Amber, NIAS);  Het leiden van het multidisciplinaire programma met subprojecten;  Het coördineren en sturen van de werkzaamheden van de uitbestedingspartijen;  Het monitoren en waar nodig bijsturen van de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de resultaten. Als Programmamanager HA geef je leiding aan het HA programma. Je rapporteert aan de Opdrachtgever, de Domeineigenaar IT. Je voert de opdracht uit in nauwe samenwerking en afstemming met het projectteam en d[...]Ontwikkelaar/Sap/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 02 Dec 2016 08:56:47 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Sap

Werkzaamheden
SAP Dienstroosterplanning Ontwikkelaar

Uitvoeren SAP Dienstroosterplanning customizing en Abap ontwikkeling tijdens de nazorg periode na de go-live van project Dienst Roosterplanning op 1-1-2017 waaronder tevens ook SAP verlof/verzuim bevindingen nav conversie.

P-Direkt zal op 1-1-2017 nieuwe dienstverlening op het gebied van SAP Dienst Roosterplanning live gebracht hebben. Tijdens de nazorg periode is extra capaciteit noodzakelijk.

P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.

P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.

Eisen:
- Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring als SAP consultant in domein Dienstroosterplanning
- Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring als SAP HCM consultant in domein Time management
- Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring als SAP ABAP consultant

De kandidaat dient gemiddeld 8 uren per week in de gevraagde periode beschikbaar te zijn. Effectieve inzet kan per week flucturen en wordt nagelang behoefte in overleg bepaald.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / Zoetermeer
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 02-01-2017
Projectduur: 3 maand(en), optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 8
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 09-12-2016 aanleveren voor 10:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
02-01-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
10162047
Specialist/C, C++, Eclipse, Linux, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 02 Dec 2016 08:26:31 Z

Functie
Specialist

Expertise
C, C++, Eclipse, Linux, Vxworks

Werkzaamheden
Technical Expert – Customer Support Engineering Team
Introduction
If you get excited by supporting your colleagues in finding the root cause of issues as fast as possible so they can continue with a containment of a structural fix delivered by you to build a state-of-the-art chip product, check out our position as Technical Expert – Customer Support Engineering Team.

Job Mission
Together with a talented team, you will pick up all support calls in the Computer systems group. The time pressure will be tangible. You will be involved in system down moments where all eyes are on you to solve the problem as quickly as possible. You will have to crack several hard issues a week and indicate quality gaps which will get visible during your support activities.

Job Description
Your role will be key in cross-communication and integration between several core departments.

Your daily activity will be to offer technical support, which you will have contact with Software engineers, Software integrators, Customer Support technicians and the Manufacturing team.
Based on machine logging and core dumps you will pin point the root cause and define the solution direction of the issue. You will discuss this solution with the development team to make estimates for the expected effort to solve the issue. You will also be involved in the new solutions provided by the development team.
Within the group you will work in a continuous improving environment, so you should feel energized by these changes to move forward. We even expect you to take proactive initiative for continues improvement on software quality and/or development efficiency.

Education
BSc. or MSc. in Electronics or Technical Software, Informatics or Computer Science

Experience
• You should have at least 10 years of experience in software development for embedded systems, preferable in an analytical / support role
• C, C++
• Debuggers
• Eclipse
• Solaris, Linux, VxWorks

Personal skills
Our new colleague should first of all be passionate about technology and should be excited by the idea that his work will impact millions of end-users worldwide.
As you have already seen, our role is extremely complex, we are looking for someone who has a deep technical experience bur at the same time likes to communicate with other departments and wants to understand how complex systems work.
You should be analytical, product and quality-oriented.
You like to investigate issues, you are creative in solving problems and you do not fear to present your solutions.
You are open-minded, you like to discuss about technical challenges and you want to push the boundaries of technology.
You are an innovator and you constantly seek to improve your knowledge and your work.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
30161307
Applicatie Beheerder/C#, Microsoft Ssis, Sql Server/Nederland - Groningen

Fri, 02 Dec 2016 08:22:15 Z

Functie
Applicatie Beheerder

Expertise
C#, Microsoft Ssis, Sql Server

Werkzaamheden
Medior BI beheerder/ Applicatiebeheerder

Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Locatie: Groningen

Binnen het team Business Intelligence worden diverse BI oplossingen beheerd. Naats het beheren van oplossingen wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van deze oplossingen. Onze opdrachtgever heeft ervoor gekozen onze Business Intelligence landschap in te richten op basis van het Microsoft technologieen.

De taak omvat:
- Operationeel beheer van BI systemen
- Release management
- Oplossen (productie)incidenten
- Draaiboeken uitwerken voor upgrades, productie uitrol
- Betrokken bij ondersteuning van projecten
- Pro-actieve houding tov signaleren van problemen en aanbrengen van verbeterpunten

Functie-eisen
heeft gedegen kennis van:
- Microsoft SQL Server
- C# (.Net development: WebServices, Websites)
- SSIS
- SSRS
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Beschikt over analytische skill voor probleemanalyse.
- Vanwege dynamische omgeving is het vereist om een flexibele werkhouding te hebben
- Minimaal medior niveau!

Functie wensen
- SSAS / kubus technieken
- Sharepoint
- MasterData services
- Datawarehouse concepten
- PowerPivot / Excel
- Kennis van de gaswereld

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
zsm

Duur
6 maanden

Referentienr.
30161306
Developer/C, C++, Linux, Python, Shell Script, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 02 Dec 2016 08:20:04 Z

FunctieDeveloperExpertiseC, C++, Linux, Python, Shell Script, VxworksWerkzaamhedenComputer Systems Technical Expert – Outsourcing Management IntroductionWould you like to work in a multinational environment that also provides you complex technical and planning challenges? Are you a senior developer with expert design skills with good planning and management skills and you want to take over a more complex role? Are you interested in elaborating nanometer precise technical specifications?We have the job you’re looking for! Job MissionYou will be the single point of contact for our outsourcing teams – you will have to elaborate technical specifications, align with the supplier teams’ activity and oversee that the tasks are done in a quality and timely manner. Together with several talented teams of design engineers, you will plan the workflows and supervise that they are delivered as agreed with the end clients. Job DescriptionYour role will be to coordinate the activity and the workloads of the outsourcing teams, you will make sure that the technical specifications are clear and the teams are functioning in an efficient manner. You have a helicopter view of the overall activities, but your technical knowledge will help you understand the small issues which might occur. You will define work packages views to the outsourcing parties. You will make sure that the development teams have a clear view of their tasks, progress, deadlines and end goals. You will distribute the workload evenly and you will supervise that the development teams have all the tools, information and the necessary guidance to complete their tasks. You will drive the projects that our outsourcing teams are handling; you will make workload planning and adjust it accordingly if required. You will verify if the delivery fulfills the functional correctness and with the required quality level EducationBSc. or MSc. in Electronics or Technical Software, Informatics or Computer Science Experience· You should have at least 5-10 years of experience in software development for embedded systems, created specification which are implemented by a team and have experience with managing multiple teams· C, Python, Shell scripting is required. C++ is a plus· Networking· Linux, VxWorks & Solaris Personal skillsOur new colleague will have to be passionate about working in a multinational, enterprise environment.Your planning and organizing skills should be state of the art – you love putting everything in place, making sure that tasks are accomplished in time.You like writing technical specifications – you look into their details and you know how important it is to have clear and precise documentation.You like to delegate tasks, you are very good at following-up in a timely and organized manner.You are a very good role model, your teams trust you and your knowledge, they know that they can rely on you for guidance and help in stressful situations.You are a very good diplomat; you have successfully overcome obstacles in your way.You are creative and innovative, you always seek to improve.Your coordination skills are more than just planning - you are first of all an excellent leader and also a good listener and mediator. Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nlBijzon[...]Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 02 Dec 2016 07:51:22 Z

FunctieSpecialistExpertiseWerkzaamhedenJunior Stelselspecialist BestandscontrolesOrganisatie & directie:De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is een batenlastendienst van Directoraat-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksdienst is verantwoordelijk voor De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor:· stelselbeheer voor de Basisregistratie Personen (BRP)· stelselbeheer voor het burgerservicenummer (BSN)· productie en distributie van reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en het toezicht op het aanvraag- en uitgifteproces· de Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA)Verder beheert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:· Register Paspoortsignaleringen· Basisregister Reisdocumenten· Verificatieregister Reisdocumenten· Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)Afdeling & teamDe BRP-specialisten worden te werk gesteld op de afdeling Stelselkennis & Innovatie. De afdeling Stelselkennis en Innovatie brengt de verschillende disciplines bij elkaar die nodig zijn voor integraal stelselbeheer.Tot de taken van deze afdeling behoren onder andere:· borgen en ontwikkelen van kennis van de stelsels· bewaken stelselkwaliteit· specialisme Logisch Ontwerp· stelselbrede informatiebeveiligingskennis· research en development· stelselarchitectuur· behandeling tweedelijnsmeldingen contactcentrum· ontwikkelen van niet-standaardautorisaties· opstellen en toepassen juridisch uitvoeringskaderDe afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Binnen de afdeling zijn ook LO-specialisten werkzaamheden. De BRP-specialisten zullen daar te werk worden gesteld.Functieomschrijving:Bij RvIG wordt elke maand de Bestandscontrolemodule (BCM) over de persoonslijsten (PL’en) in GBA-V gedraaid. De resultaten van deze controles (fouten in PL’en) worden gemeld aan de gemeenten. De gemeenten gaan de persoonslijsten aanpassen op basis van deze meldingen.Het kan zijn dat controles nog niet goed werken, waardoor dit te veel ruis oplevert. De analyse van de BCM-resultaten of de meldingen terecht of onterecht zijn, moeten door BRP-specialisten gebeuren. Hij/zij moeten goede kennis van het logisch Ontwerp GBA en de PL’en om de resultaten van de BCM-resultaten te analyseren en eventueel controles aan te passen. Daarnaast moeten controles getest worden. Hiervoor moet de junior-specialist op basis van instructies van de senior-specialist testscripts (test-PLén) maken. Tot slot moet de junior-stelselspecialist in staat zijn om vragen van gemeenten over de bevindingen te beantwoorden.De werkzaamheden dienen afgestemd te worden met adviseurs gegevenskwaliteit, BRP-specialisten, functioneel beheerder, applicatieontwikkelaar van de BCM.De taken van de beoogde specialist-specialist zijn:· Analyseren van de maandelijkse BCM-resultaten. · Op basis van de analyse voorstellen doen voor aanpassingen van controles en verzoeken doen om controles aan te passen en te testen· Test-scripts (test-PL’en) maken om controles te testen· Testen nieuwe en aangepaste controles aan de hand van test-scripts.· Beantwoorden van vragen gemeenten over de resultaten van de BCM.Functie-eisen:Betr[...]Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 02 Dec 2016 07:51:07 Z

FunctieSpecialistExpertiseWerkzaamhedenSenior Stelselspecialist BestandscontrolesOrganisatie & directie:De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is een batenlasten dienst van Directoraat-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksdienst is verantwoordelijk voor De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor:· stelselbeheer voor de Basisregistratie Personen (BRP)· stelselbeheer voor het burgerservicenummer (BSN)· productie en distributie van reisdocumenten (paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en het toezicht op het aanvraag- en uitgifteproces· de Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA)Verder beheert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:· Register Paspoortsignaleringen· Basisregister Reisdocumenten· Verificatieregister Reisdocumenten· Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI)Afdeling & team:De BRP-specialisten worden te werk gesteld op de afdeling Stelselkennis & Innovatie. De afdeling Stelselkennis en Innovatie brengt de verschillende disciplines bij elkaar die nodig zijn voor integraal stelselbeheer.Tot de taken van deze afdeling behoren onder andere:· borgen en ontwikkelen van kennis van de stelsels· bewaken stelselkwaliteit· specialisme Logisch Ontwerp· stelselbrede informatiebeveiligingskennis· research en development· stelselarchitectuur· behandeling tweedelijnsmeldingen contactcentrum· ontwikkelen van niet-standaardautorisaties· opstellen en toepassen juridisch uitvoeringskaderDe afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers. Binnen de afdeling zijn ook LO-specialisten werkzaamheden. De BRP-specialisten zullen daar te werk worden gesteld.FunctieomschrijvingBij RvIG wordt elke maand de Bestandscontrolemodule (BCM) over de persoonslijsten (PL’en) in GBA-V gedraaid. De resultaten van deze controles (fouten in PL’en) worden gemeld aan de gemeenten. De gemeenten gaan de persoonslijsten aanpassen op basis van deze meldingen.Het kan zijn dat controles nog niet goed werken, waardoor dit te veel ruis oplevert. De analyse van de BCM-resultaten of de meldingen terecht of onterecht zijn, moeten door BRP-specialisten gebeuren. Hij/zij moeten goede kennis van het logisch Ontwerp GBA en de PL’en om de ontwikkelingen rondom de BRP te verkennen en nagaan welke impact dit heeft op de bestandscontroles. Op basis daarvan moeten de controles aangepast worden of nieuwe controles worden ontwikkeld. Daarnaast moeten instructies worden gegeven aan de junior-specialist om goede test-PL’en te maken om de controles te testen.De werkzaamheden dienen afgestemd te worden met adviseurs gegevenskwaliteit, BRP-specialisten, functioneel beheerder, applicatieontwikkelaar van de BCM.De taken van de beoogde specialist-specialist zijn:· Analyseren van de maandelijkse BCM-resultaten. · Op basis van de analyse voorstellen doen voor aanpassingen van controles en verzoeken doen om controles aan te passen en te testen· Ontwikkelingen rondom de BRP volgen en op impact te bepalen op de bestandscontroleset.· Op basis van de impactanalyse de controles aanpassen of nieuwe controles definiëren · Test-instructies opstellen aan de junior-special[...]Monteur/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 01 Dec 2016 15:53:54 Z

FunctieMonteurExpertiseWerkzaamhedenVoor onze klant zijn wij op zoek naar een Monteur Infradiensten. Start: zo snel mogelijkDuur: 3 maanden met optie op verlenging, of deta-vast constructieLocatie: Landelijk, standplaats is DelftUren: 40 uur in de weekRichttarief: marktconform (inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon. Reden van de opdracht: De klant is op zoek naar een medewerkers die deze rol voor vast willen invullen, vandaar deze tijdelijke invulling van Monteur of een deta-vast constructie. Installeren, onderhouden en inspecteren van midden- en laagspanningsinstallaties bij commerciële klanten met een eigen MS-infrastructuur. Dit alles onder leiding van de Werkverantwoordelijke, zodat de klant verzekerd kan zijn van een veilige bedrijfsvoering van zijn installaties. Zodat de klant verzekerd kan zijn van een veilige bedrijfsvoering van zijn installatie· Je komt te werken in een team van hoogwaardige technische specialisten. (Doorgroei mogelijkheden middels een duidelijk carrière pad naar Technisch Specialist met de aanwijzing AVP MS/LS Distributie;· Als een klantgerichte technicus vind jij het leuk om slimme oplossingen voor technische problemen te verzinnen. Het kan je niet divers genoeg zijn;· Je hebt ruime praktijkervaring met middenspanninginstallaties, je bent niet bang om over grenzen heen te kijken en om bij te springen bij collega’s;· Je bent voor 100% bekend met veiligheidsvoorschriften;· Je voelt je verantwoordelijk, resultaatgericht, geeft niet snel op en je bent ook iemand die kennis kan overdragen.Infra Diensten heeft voornamelijk E klanten, waarvan 2/3 in het gebied van onze opdrachtgever en 1/3 daarbuiten. Je werkterrein is landelijk.· Je bent verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van MS infrastructuur.· Je bent mede verantwoordelijk voor de complete keten van aanleg tot oplevering van projecten.· Na overdracht van de projecten blijf je verantwoordelijk voor het onderhoud van de assets, die Infra Diensten in zijn beheer heeft.· Je draait storingswachtdienst volgens een 6-wekelijks rooster. · MBO/BBL.Bol opleiding, minimaal niveau 2 (MDE, EMDE, TMI);· In bezit van VP E MS/LS Distributie en bereid door te groeien naar Technisch Specialist met aanwijzing AVP MS/LS Distributie;· Enthousiasme en stressbestendigheid, je bent een echte regelaar;· Twee jaar relevante ervaring, als Eerste Monteur Elektra;· Je houdt van afwisseling en werkt graag met de nieuwste materialen;· Geen 9 tot 5 mentaliteit, bereid om in de avonduren en weekenden te werken;· Brede installatie kennis, zowel primair als secundair;· Brede kennis van NEN normen (Naast BEI incl. werkinstructies, ook b.v. inrichting eisen);· Brede kennis van diverse beveiliging apparatuur (inregelen, uitlezen) of bereid tot opleiding;· Commerciële, klantgerichte instelling;· PC Applicatie kennis.OverigeDe aangeboden kandidaat wordt gepresenteerd met een persoonsomschrijving en motivatie waarom hij/zij op deze functie past. De must haves (en eventueel nice to haves) uit het functieprofiel komen nadrukkelijk in het CV van de kandidaat naar voren.Een screening kan onderdeel van de procedure zijn. Interesse? Reageer da[...]Technisch Consultant, Technisch Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 01 Dec 2016 15:52:17 Z

FunctieTechnisch Consultant, Technisch SpecialistExpertiseWerkzaamhedenVoor onze klant zijn wij op zoek naar een Technisch Specialist Infradiensten. Start: zo snel mogelijkDuur: 3 maanden met optie op verlenging, of deta-vast constructieLocatie: Landelijk, standplaats is DelftUren: 40 uur in de weekRichttarief: marktconform (inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon. Reden van de opdracht: De klant is op zoek naar een medewerker die deze rol voor vast willen invullen, vandaar deze tijdelijke invulling van Technisch Specialist of een deta-vast constructie. AfdelingsinformatieDe commerciële activiteiten van de voormalige Infradiensten en het voormalige Meetbedrijf zijn in oktober 2015 samengegaan in Diensten (± 150 medewerkers). Infradiensten richt zich op de (decentrale) energievoorziening 'achter de meter'. Dit gebeurt bij de klant op eigen terrein, los van het gereguleerde net. Het Meetbedrijf is verantwoordelijk voor plaatsing, onderhoud en beheer van energiemeters in het commerciële domein. Dit omvat het leveren van meters en meetdatadiensten, het collecteren en distribueren van meetdata naar Klanten en netbeheerders, het beheren van meterparken en controle en bewaking van het meetregister.Infradiensten is onderdeel van Diensten en richt zich op decentrale infrastructuur in geheel Nederland. We realiseren ons dat de infrastructuur steeds meer door de markt tot stand komt. Onze kennis en dienstverlening is afgestemd op de klant. Van ontwerp, financiering, bouw, IV-schap, onderhoud, tot meetdiensten en nog te ontwikkelen diensten (elektriciteit, (bio) gas, CO2, stoom etc.)Infradiensten heeft voornamelijk elektra klanten, waarvan 5/6 in verzorgingsgebied en 1/6 daarbuiten. Je werkt vanuit ons kantoor in Delft maar zal ook regelmatig op ons kantoor in Utrecht zijn. Je komt te werken in een team van hoogwaardige technisch specialisten, werkvoorbereiders engineers, werkverantwoordelijken, projectleiders en Installatieverantwoordelijken. Infradiensten is een afdeling met een duidelijke groeidoelstelling. Zowel in aantal middenspanningsklanten als het verbreden van het productportfolio. FunctieomschrijvingJe bent klantgericht met een commerciële instelling, hebt ruime praktijkervaring met middenspanningsinstallaties en je bent niet bang om over grenzen heen te kijken. Je ziet toe op de veiligheid, coördineert de werkzaamheden op de werkplek, bedenkt slimme technische oplossingen en bent de vraagbaak voor de monteurs. Je voelt je verantwoordelijk, bent resultaatgericht en geeft niet snel op.Doorgroei middels een duidelijk carrière pad naar sr Uitvoerder / WVer en Hoofduitvoerder behoort tot de mogelijkheden.Wat je verder meebrengt:- MBO niveau 3 diploma (EMDE / TDE) - In bezit van AVP E MS/LS Netten en je bent schakelbevoegd- Enthousiasme en stressbestendigheid, je bent een echte regelaar- Minimaal 2 jaar relevante ervaring, als Eerste Monteur- Geen 9 tot mentaliteit, bereid om in avonduren en weekenden te werken- Brede kennis diverse beveiliging apparatuur (inregelen, uitlezen) is een pre- Commerciële instellingOverigeDe aangeboden kandidaat wordt gepresenteerd met een persoonsomschrijving en motivatie waarom hij/zij op deze functie past. De [...]Projectleider/Ipma-a, Ipma-b, Ipma-c, Prince Ii/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 01 Dec 2016 15:35:16 Z

Functie
Projectleider

Expertise
Ipma-a, Ipma-b, Ipma-c, Prince Ii

Werkzaamheden
Projectleider Combi

Start: z.s.m.
Duur: Afhankelijk wanneer de vacature voor vast is ingevuld
Locatie: Den Haag
Uren: 40 uur
Uurtarief: inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon.

Reden van de opdracht: Ter overbrugging van de vaste invulling

Wat ga je doen?
Als Projectleider Combiprojecten ben je verantwoordelijk voor de combiprojecten: (hoofdleidingen en aansluitingen) voor de disciplines elektriciteit, gas, water, CAI en telecom. Je initieert projecten en je stuurt op tijdige realisatie binnen de afgesproken kaders en afgesproken werkprocessen. De nadruk ligt op de voorbereidende fase waarin jij namens de netbeheerders de regie voert. In de uitvoeringsfase van de combi-aanleg, stuur je op de voortgang en ben je het aanspreekpunt in geval van escalaties.

Je bent verantwoordelijk voor
Jij bent de contactpersoon voor netbeheerders, bouwers, planontwikkelaars, gemeenten en adviseurs. Je coördineert de projecten, spreekt partijen aan op voortgang en rapporteert op KPI’s. Je adviseert stakeholders over verbetering van de onderlinge samenwerking en je bemiddelt bij voorkomende escalaties.

Wat breng je mee?
· HBO opleiding, Technische bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig;
· Gedegen kennis van de aanleg van ondergrondse netten (kabels en leidingen);
· Kennis en ruime, recente ervaring met projectmanagement (IPMA of gelijkwaardig);
· Ervaring met het leiden van combiprojecten en/of projecten met een groot aantal stakeholders;
· Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

De kandidaat moet aantoonbare relevante werkervaring hebben, dit dient ook duidelijk terug te vinden zijn in het CV en motivatiestuk.

Screening kan onderdeel van de procedure zijn.

Interesse? Reageer dan voor 5 december 12:00 uur met je recent CV, motivatie, persoonsbeschrijving (must) en het uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
zsm

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161300
Engineer/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 01 Dec 2016 15:02:29 Z

FunctieEngineerExpertiseWerkzaamhedenManufacturing and Equipment Engineer IntroductionIs it your strength to define crystal clear production processes and do you want to be involved in the pilot- and proto phase? Do you understand processes and people behavior in complex manufacturing environments? Are you able to influence product design and drive machine availability, reliability, cycle time and play a leading role in the reduction cost added? Then the job of Manufacturing Engineer might be just the one for you! Job MissionIn this job you will focus on three main goals. First is to design, maintain, and optimize production processes, and to adapt the processes to changed output requirements. Second, you will develop and apply methods of measuring the performance of the production process. Third you will contribute to new product optimization for in-field-servicing. Job DescriptionYour activities will be, among others, as follows:· Analyze the production and customer process within an subsystem; point out structural problems and bottlenecks, work out suggestions for improvements and initiate their implementation, often in close cooperation with the surrounded departments as Development, Supply Chain and Customer Support;· Contribute to the rapid solution for complex faults and take the necessary initiatives and practical decisions;· Bring your knowledge to bear on (new) product development projects, in order to foresee production problems in the design phase and in order to improve the manufacturability and serviceability of the product and test design;· You will lay down operating instructions, process flow charts, routings, process parameters and indicators. EducationMSc degree in Technical Engineering. Our preference goes out to MSc degree. Technical Engineering, such as: Physics / Mechanical Engineering / Mechatronics / Electrical Engineering. Experience· Team player with excellent communication and writing skills in English;· Customer focus;· Committed and flexible attitude are key;· Experience in the field of Manufacturing Engineering and quality methodology such as statistical process control and FMEA is an advantage;· Experience in a production environment with high tech products and complex production processes is an advantage;· Graduates with relevant internship experience are welcome to apply;· Our preference goes out for experienced candidates with at least 3 years of relevant industrial work experience. Personal skills· Broad technical and business interest;· Strong analytical mind and abstract thinker;· Eager, get-on and do it mentality;· Active, plenty of initiative;· Focused on quality, continuous improvement, good social and communication skills;· Fluent in English in speech and writing is a must. Dutch is preferred, but not a must.Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nlBijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatumz.s.m.Duur3-6 maandenReferentienr.30161299[...]Technisch Beheerder/Nederland - Groningen

Thu, 01 Dec 2016 15:02:23 Z

FunctieTechnisch BeheerderExpertiseWerkzaamhedenTechnisch Objectbeheerder 2FTEAchtergrond opdracht:De klant vraagt om Technisch Object Beheerder (TOB) in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een of meer applicaties. De rol van de tobber in het team is te zorgen dat er voldoende aandacht is voor het implementeerbaar en beheersbaar houden van de applicaties. Het gaat hier om de technische invulling van de operations binnen een Devopteam. Opdrachtomschrijving:Werkzaamheden:  Beheer van Linux en windows-systemen  Sparringpartner voor de ontwikkelteams / business over nieuwe ontwikkelingen en productie-issues  Meedraaien in de Devop-teams  Beoordelen van aangeleverde programmatuur op productiegeschiktheid Doelstelling:Je denkt mee bij het ontwerpen van aanpassen applicaties en richt de bijbehorende infrastructuur in. Je geeft advies ten aanzien van de applicaties en infrastructuur en signaleert knelpunten op dat gebied. Je draagt zorg voor het voorbereiden van de proefproductie, voert deze uit en evalueert deze. Je stelt richtlijnen en kwaliteitsnormen op met betrekking tot exploiteerbaarheid van applicaties, die opgenomen worden in de Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften (MTHV’s). Verder ben je onder andere verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en het correct laten werken van de ICT-infrastructuur en het veiligstellen en het beschikbaar zijn van gegevens en applicaties. Tevens ben je bevoegd tot het accepteren of afwijzen van wijzigingen op de applicatieve componenten. Je hebt beperkte toegang tot de primaire systemen. Vakmatige taken: Zorgen dat de applicatiebeschikbaarheid voldoet aan het afgesproken dienstenniveau  Applicatiemonitoring  Capaciteitsbeheer  Incident-, change en quality-afhandeling  Operationstaken  Beveiligingsbeheer  Configuratiemanagement, het actueel houden van de configuratie item-gegevens van de applicatie  Consignatiediensten 24/7Functie-eisen: (NB: dit zijn knock-out criteria.)- Minimaal een HBO werk- en denkniveau. - MS System Administrator 2003 Certificaat op CV - MS Certified Technology Specialist Certificaat op CV - 1,5 jaar ervaring met het werken in een DevOps omgeving- 1,5 jaar werkervaring met JBoss - 1,5 jaar werkervaring met OTAP installaties, configuraties en ontwerp - 1,5 jaar werkervaring met het beheren van Applicaties op Linux - Werkervaring met het inrichten en beheren van een testomgeving - Werkervaring met ITIL Functiewensen:- Ervaring met Tivoli Access Manager - Ervaring met XB62 - Ervaring met Kibana - Ervaring met XL Release - Ervaring met ESB Cordys - Ervaring met XL Deploy - Ervaring met Websphere Overige functiewensen:- Stressbestendig - Flexibel - Proactief/initiatiefrijk - Overzicht over ketenwerking - Assertief - Klantgericht - Communicatief vaardig - TeamplayerBijzonderhedenPlaats van uitvoering: GroningenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 12 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: 14-12-2016 en 15-12[...]Ontwikkelaar/Brms, Middleware/Nederland - Noord-Holland

Thu, 01 Dec 2016 15:02:00 Z

FunctieOntwikkelaarExpertiseBrms, MiddlewareWerkzaamhedenFunction title:Senior Associate, Maintenance & Support Business Applications iSeries. Division: IT DivisionMax. € 50,00 all inn.Purpose of the functionProvide specialist skills in supporting all aspects of local development and implementation of locally developed IT applications, projects and/or work packages ensuring initiatives developed and solutions delivered are in line with agreed procedures, service standards and business requirements. Function positioningSupport iSeries platform for Warsaw, Amsterdam, Vienna, Prague, Brussels.The Maintenance & Support Business Applications Section of BTMUH IT Division is responsible for; Maintenance and support of:- Warsaw core banking system (Warsys), Amsterdam, Vienna, Prague, Brussels;- communication interfaces on the iSeries platform;The Senior Associate reports to the Director IT Operations, Maintenance & Support Applications unit who reports to the Head of IT Division who reports to the Managing Director BTMUH, responsible for Operations & Support Divisions.Core responsibilities:· Contribute to the design, development and specification of new or revised systems, processes, user documentation and training materials.· Maintenance & support all banking products that reside on the iSeries with the main focus on Warsys (core banking application of Warsaw).· Initiate and evaluate the testing of new or revised systems, processes and user documentation to assess feasibility and to support ‘live’ implementations.· Assist user departments with the implementation of new or revised programs and processes, ensuring to achieve operational efficiency with minimum disruption to staff and customers. · Apply development life-cycle planning, monitoring and reporting principles.· Deliver reports on relevant projects and/or work packages, issues and IT initiatives in order to meet business requirements and objectives.· Act as a point of reference for users on new and existing locally developed applications, ensuring effective technical support is provided during and after implementation.· Adapt to and identify changes in systems, processes and working practices in order to achieve operational improvement.· Contribute to IT related projects, in-house developments, BTMU projects and local market projects.· Perform system and integration tests of software changes and (locally) developed applications and tooling.· Ensure compliance with the Bank’s rules, policies, procedures and guidelines together with all relevant regulatory and statutory requirements. The tasks described above, apply to Amsterdam, Vienna, Prague and Brussels offices of MBE.Function requirements:Competencies:· Drive for Results· Collaborate and Build Partnerships· Communicate Effectively and Professionally· Balance Risk with Opportunity· Deliver extraordinary Customer Experience· Demonstrate Global Perspective· Influence and Inspire Others· Lead Change & Seek Continuous Improvement Technical Knowledge and SkillsThe function requires [...]Teammanager/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 01 Dec 2016 14:58:33 Z

FunctieTeammanagerExpertiseWerkzaamhedenVoor een klant van ons in Breda zijn wij op zoek naar een beschikbare (Senior) Teammanager E&A. Ben jij beschikbaar of ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Wacht dan niet te lang en reageer zo snel mogelijk. Start: z.s.m.Einddatum: 1-07-2016 (met optie tot verlenging, voor maximaal 3 jaar)Aantal uren: 40 uur in de weekLocatie: BredaFunctiegebied: InfraRichttarief: € 62,50 (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)AfdelingsinformatieDe functie van teammanager valt onder de afdeling Engineering en Aanleg, van de vestiging Breda. De afdeling Engineering en Aanleg kent 3 teams en ongeveer 95 medewerkers. Zij dragen zorg voor; - het leveren van maatwerkaansluitingen bij grootverbruik klanten,- reconstructies, - netuitbreidingen, - OV-aansluitingen, - vervangingen. Ook realiseren we kleinverbruik aansluitingen en verbeteren de datakwaliteit. Een divers en mooi speelveld wat zich kenmerkt door dynamiek en projectmatig werken. Het team waar jij komt te werken bestaat uit 25 medewerkers met voornamelijk een technische achtergrond (engineers, medewerkers engineering, uitvoerders, medewerkers projectadministratie en medewerkers technische administratie). FunctieomschrijvingAls teammanager engineering & aanleg zorg je voor het optimaal functioneren van jouw team en het behalen van de gestelde doelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden en het beschikbaar stellen van de afgesproken capaciteit, de benodigde kennis, vaardigheden en competenties.Daarnaast draag je zorg voor correcte implementatie van projecten en beleid zodanig dat deze worden begrepen en gedragen door jouw team en uniform worden uitgevoerd. Je geeft op teamniveau uitvoering aan het HR-beleid door het doelgericht aansturen, coachen en ontwikkelen van je medewerkers.Je neemt initiatieven die gericht zijn op verbetering van samenwerking en teambuilding. De afdeling Engineering en Aanleg zal op termijn gaan krimpen. Ruime ervaring met het uitvoeren van een DI+ traject / begeleiden van medewerkers bij dreigende boventalligheid is vereist. Functie-eisenJe bent een teammanager die stevig in zijn/haar schoenen staat en daarbij. - Beschikt over een afgeronde hbo-opleiding. - Kennis van proces- en projectmanagement- Bekend met ISO 9001/PAS 55 en VCA VOL.- Ruime ervaring met betrekking tot verandermanagement en borging van processen.- Wensen:Bij voorkeur ruime ervaring met het reorganiseren van teams. Competenties: Een echte people manager die weet dat je door (organisatie-)sensitiviteit anderen mee kan krijgen in je plannen. Verder krijg je energie van het behalen van successen met jouw medewerkers. Je weet mensen te verbinden en in hun kracht te zetten. Interesse? Reageer dan voor 7 december 17:00 uur met je recente CV, motivatie (must!), minimaal 2 referenties (must!), beschikbaarheid en je uurtarief. BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatum01-12-2016Duur6+ maandenReferentienr.30161298[...]Business Analist/Xml/Nederland - Utrecht

Thu, 01 Dec 2016 14:27:21 Z

Functie
Business Analist

Expertise
Xml

Werkzaamheden
Business Analist

Start: 12 december
Eind: 3 maanden met optie op verlenging
Inzet: 36 uur

Let op: Wij mogen voor deze functie geen ZZP'ers voorstellen

Jouw functie
Als Business Analist (BA) ga je werken aan de analyse van de output van de RuleEngine (RE) en de impact op afnemende systemen van wijzigingen in het kader van het nieuw Financieel Toetsings Kader (nFTK) en de modernisering van de RE.

Jouw profiel
• Afgeronde HBO of WO opleiding (bijvoorbeeld Informatica);
• Analytisch sterk (doorvragen tot exact duidelijk wat nodig/situatie is; goed kunnen luisteren; niet met kluitje in het riet laten sturen)
• Vasthoudend zijn (niet loslaten omdat lagere prioriteit krijgt/antwoorden niet op tijd krijgt; weten welke escalatie kanalen er zijn of in ieder geval zichzelf snel eigen maken; niet bang zijn om escalaties te gebruiken);
• Kennis en ervaring met Agile werken (SCRUM)werken; (moet epics op gaan voeren; bewaken dat juist uitgevoerd worden; prioriteitstelling binnen DPO verdedigen);
• Kennis van / affiniteit met brieven (rondom tekst/data integratie; aanlevering van data via XML);
• Pragmatisch ingesteld (niet ter discussie stellen hoe zo gekomen is; niet proberen op mooist mogelijke wijze te regelen, maar ook niet volgens houwtje-touwtje principe (hoeft geen goud te zijn, maar blik is te weinig); zorgen dat er een situatie komt die werkt);
• Ervaring in de financiële sector is een must, specifiek pensioenkennis is een pre;
• Ervaring met werken binnen Pensioen Beheer en/of IT is een pre;
• Minimaal 10 jaar aantoonbare relevante werkervaring;
• Kan zich snel inwerken in nieuwe domeinen en situaties;
• Resultaat gedreven en goed in samenwerken.

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief voor maandag 5 december 12:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
zsm

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161297
Business Consultant/Agile, Clarity, Scrum/Nederland - Utrecht

Thu, 01 Dec 2016 14:21:55 Z

FunctieBusiness ConsultantExpertiseAgile, Clarity, ScrumWerkzaamhedenBusiness Consultant voor Clarity ProjectStartdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden +Locatie: UtrechtLet op: Wij mogen geen ZZP'ers voorstellen op deze functie. Start Z.s.m. Eind Eind januari 2017Inzet 3-4 dagen per weekContextinformatie Onze opdrachtgever heeft de afgelopen jaren Project Portfolio management geïmplementeerd en maakt stappen in de verdere professionalisering daarvan. Eén van die stappen is het op een hoger niveau brengen van de data in het softwaretool Clarity, dat de broninformatie voor PPM en Projectmanagement bevat. Hiervoor is in november 2016 een project gestart. De eerste fasen van het project bevatten met name:- Het bedenken en implementeren van enkele korte termijn oplossingen in Clarity en de organisatie om het tijdschrijven te verbeteren en mogelijk te maken in een per 1/1/2017 te kantelen organisatie naar procesclusters.- Het ontwikkelen van een high level solution voor het implementeren van capaciteitsmanagement (resourceplanning en matching, tolpoortbewaking) binnen de drie domeinen van de organisatie.- Het bouwen van de business case voor het uitwerken, realiseren en implementeren van de high level solution.Voor ondersteuning van de projectmanager bij deze drie activiteiten wordt een business consultant gezocht met ruime kennis van en ervaring met bovengenoemde managementprocessen en de Clarity-applicatie. ProfielomschrijvingAls business consultant ben je in staat in- en externe ontwikkelingen te vertalen naar business opportunity’s, om te komen tot een blauwdruk van zowel de huidige als gewenste situatie. De business consultant kijkt hierbij breed naar de verandering, vanuit verschillende invalshoeken (COPAFIJTH), verbindt al deze invalshoeken en beschrijft de gewenste oplossing.Tevens heb je capaciteiten van een applicatieconsultant die goed in staat is om business vraagstukken te vertalen naar inrichting van de Clarity-applicatie.Tot jouw taken behoren:• Interpreteren van de klantvraag en probleemstelling;• Analyse van processen en organisatieaspecten;• Afstemmen gewenste situatie in relatie met de gewenste bedrijfsvoering;• Advisering ten aanzien van organisatieaspecten;• Adviseren over de investering op basis van een business case;• Ondersteuning organisatie bij IT-implementatie, in het bijzonder van Clarity-aanpassingen;• Ontsluiten van kennis van Clarity in relatie tot de processen;• Ondersteunen van de projectmanager. Functie-eisen Wij zijn op zoek naar een kandidaat met:• HBO+/Academisch niveau, Bedrijfskunde, Bestuurlijke Informatiekunde;• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;• Als applicatieconsultant ruime ervaring met het inrichten van en werken met de Clarity applicatie van CA, bij voorkeur in verschillende organisaties;• Ruime kennis van project portfoliomanagement en project- en programma management;• Algemene IT-kennis;• Kennis en ervaring met Agile, Scrum methode en Continuous Delivery;• Kennis en ervaring met projectmatig werken en met transities;• Kennis en ervaring met [...]Technisch Ontwerper/Nederland - Utrecht

Thu, 01 Dec 2016 12:46:34 Z

FunctieTechnisch OntwerperExpertiseWerkzaamhedenSenior Technisch OntwerperSpir-it, de Rechtspraak:Spir-it is de ICT organisatie van de Rechtspraak en draagt bij aan het beheer, onderhoud en support van alle netwerken, infrastructuur en applicaties. Dit zijn bijna 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties. Samen met ruim 350 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen. Met een compleet vernieuwd technologisch arsenaal geeft spir-it vorm aan de strategische ICT-behoefte van de Rechtspraak. Hierbij neemt spir-it een koppositie in binnen de gehele overheid, waarbij nieuwe ontwikkelingen blijven ontstaan.De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang, die de Rechtspraak toegankelijker maakt voor de rechtzoekenden, en de Rechtspraak bij de tijd houdt. Daarvoor is het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. In vijf verschillende deelprogramma’s wordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraak toegankelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt voor rechtzoekenden en hoe het werk voor rechters en hun medewerkers makkelijker en sneller kan worden. Binnen het programma KEI wordt ontwikkeld volgens de Agile/Scrum methode en er wordt gewerkt met Microsoft technologie.Expertise Centrum Design:Voor het Expertise Centrum Design (ECD) zijn we op zoek naar een Senior technisch ontwerper.Het ECD levert specialisten aan projecten op het gebied van Requirements Analyse, Functioneel en technisch ontwerp en UX design.Beschrijving van de opdracht:De kandidaat wordt betrokken bij het project Vooronderzoek Modernisering Faillissementswet. In het kader van het wetsvoorstel modernisering van de faillissementsprocedure is de vraag in hoeverre de huidige architectuur aanpassing behoeft voor enerzijds (liefst) realtime, hoogwaardige, informatie en datalevering en of en op welke termijn het een portaal kan worden voor interactie met crediteuren en belanghebbenden. Met de komst van de nieuwe wetgeving faillissementsprocedure is het tijd om een moderniseringsslag te maken qua architectuur voor faillissementen en register.Vooronderzoek dient plaats te vinden, waaruit duidelijk wordt:1. Wat moet er in de huidige opzet veranderen om de nieuwe wet modernisering faillissementsprocedure te ondersteunen. Hoe kunnen we een crediteurenportaal en een toekomstbestendig CIR opzetten wat voldoet aan de behoefte van de afnemers. In kaart dient te worden gebracht welke kosten dit met zich mee brengt. Enerzijds zal vanuit het register CIR (liefst) realtime, hoogwaardige, informatie en datalevering plaats moeten kunnen vinden en anderzijds is er de vraag of en op welke termijn het een portaal kan worden voor interactie met crediteuren en belanghebbenden. Voor de datakwaliteit loopt een ander onderzoek, dat hoeft in dit vooronderzoek dus niet te worden meegenomen. Wel wensen t.a.v. vindbaarheid, ontsluitbaarheid bevragen bij de afnemers van CIR.2. Wat moet er in de huidige architectuur worden veranderd zodat er een goede en toekomst vaste basis staat [...]Medewerker/Bisl, Cmdb, Itil/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 01 Dec 2016 09:03:13 Z

Functie
Medewerker

Expertise
Bisl, Cmdb, Itil

Werkzaamheden
Ben jij een medewerker Service Delivery en op zoek naar een tijdelijke uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een medewerker Service Delivery.

Start: z.s.m.
Einddatum: maart 2017
Aantal uur p/w: 40
Locatie: 's-Gravenhage
Richttarief: marktconform (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)

Medewerker Service Delivery

Functietaken
- Uitvoerende activiteiten op het gebied van IT-contractmanagement
- Uitvoeren licentiebeheer
- Het opstellen en monitoren van (het nakomen van) de afspraken tussen de HHs en leveranciers
- Het verbeteren van de CMDB
- Ondersteunen bij de overdracht van ontwikkeling naar beheer
- Proactieve houding tussen de beheerorganisatie, inkoop afdeling en de administratieve afhandeling

Specifieke kennis/ervaring
- Kennis en ervaring op het gebied van licentiebeheer en contractbeheer
- HBO werk- en denkniveau
- Bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs
- Ervaring in het samenwerking met SURFMarket
- Kennis en ervaring op het gebied van procesgericht werken (ITIL, BiSL)
- Zicht op informatisering, bedrijfsprocessen en ICT/Facility-ontwikkelingen
- Competenties: zoekt de samenwerking op en de verbinding met directe collega’s en andere teams, communicatief sterk, resultaatgericht, accuraat
- Functiecategorie medior

Eisen: Deze punten dienen duidelijk terug te komen bij het voorstellen van kandidaten:
- Beschikbaarheid per datum
- Tarief (all-in/inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW)
- Referenties (minimaal 1!)
- Motivatie van de kandidaat

Gesprekken worden bij gebleken geschiktheid gepland in week 50.

Interesse? Reageer dan voor maandag 5 december 13:00 uur met je recente CV, motivatie, punten van eisen en het uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
01-12-2016

Duur
4 maanden

Referentienr.
30161295
Devops Engineer, Engineer/Agile, Cassandra, Jenkins, Linux, Logstach, Oracle, Scrum, Sonar, Tibco, Tomcat/Nederland - Noord-Holland

Thu, 01 Dec 2016 07:11:57 Z

FunctieDevops Engineer, EngineerExpertiseAgile, Cassandra, Jenkins, Linux, Logstach, Oracle, Scrum, Sonar, Tibco, TomcatWerkzaamhedenBen jij een ervaren IT Ops Engineer en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een IT Ops Engineer.Start: 19 december 2016Einddatum: 29 december 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: AmsterdamIT Ops EngineerIn deze functie ben je werkzaam binnen een squad van een van de Tribes van CIO NL. Je vindt het leuk om in een multidisciplinair team samen te werken en tegelijkertijd vind je het ook belangrijk dat je je eigen expertise in kunt zetten. Klantperspectief is je primaire drive om te werken in een squad. Je werkt volgens de Scrum methodiek en Continuous Delivery Engineering Practices aan het naar productie brengen, het in beheer nemen, het beheren en het uiteindelijk decommissionen van applicaties. Wanneer nodig neem je IT development-taken op je. Je draagt als Ops Engineer bij aan het realiseren van de missie van de squad. Dat doe je door end-to-end Agile te werken aan de customer journey uit de Backlog Taken en verantwoordelijkheden De Ops Engineer is primair verantwoordelijk voor de stabiliteit van de eigen applicatie, identificeert applicatie- en systeem gerelateerde problemen en neemt de lead bij het oplossen van een incident. Jouw taken bestaan uit monitoring, beheren, study, testen en run van de applicatie. Je bewaakt pro actief het technisch gedrag en de performance door alle aspecten van de gehele stack om problemen te voorkomen. Dit betekent dat je kunt bijdragen aan de realisatie van alle activiteiten in de backlog.De volgende onderdelen zijn daar belangrijk bij: Bijdragen aan de nieuwe way of workingIn de Tribe structuur ben je een onderdeel van een ambitieus en gedrevensquad met een Agile werkwijze. Je werkt samen met collega’s uit andereexpertise gebieden en neemt initiatief m.b.t. verbreding van kennis (binnen enbuiten je expertise) die relevant is binnen de Tribe waarin je werkt.Je pakt waar mogelijk taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie,ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertise gebied valt. EngineeringJe hebt een actuele visie op de IT-expertise.Deploying en running van Production system, je verleent Level 2 support voorjouw applicatie. Je specificeert, ontwerpt, en voert Performance- en Acceptatietests uit (inclusief High Availability en Disaster Recovery Tests) met hulp van deDev Engineer. Specificeren, ontwerpen, testen en deployment van de runtimescripts (bv stop/start/purge/backup). Specificeren, ontwerpen, testen endeployment van roll-back scripts. Je configureert en implementeert MonitoringTooling (tbv 24x7 monitoring van de MasterControl Room (MCR) met gebruikvan juiste Event Alerts, overeengekomen met de MCR. Wie zoeken we?Je hebt minimaal HBO niveau en ervaring met en kennis van multi-tier applicaties. Daarbij heb je diepgaande kennis van databases, application servers en operating systems. Begrip en kennis van gedetailleerde ‘techni[...]Devops Engineer, Engineer/Cassandra, Graphite, Jenkins, Linux, Logstach, Middleware, Oracle, Sonar, Tibco/Nederland - Friesland

Wed, 30 Nov 2016 12:41:07 Z

FunctieDevops Engineer, EngineerExpertiseCassandra, Graphite, Jenkins, Linux, Logstach, Middleware, Oracle, Sonar, TibcoWerkzaamhedenBen jij een ervaren Ops Engineer en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een Ops Engineer.Start: 19 december 2016Einddatum: 29 december 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: LeeuwardenOps EngineerIn deze functie ben je werkzaam binnen een squad van een van de Tribes van CIO NL. Je vindt het leuk om in een multidisciplinair team samen te werken en tegelijkertijd vind je het ook belangrijk dat je je eigen expertise in kunt zetten. Klantperspectief is je primaire drive om te werken in een squad. Je werkt volgens de Scrum methodiek en Continuous Delivery Engineering Practices aan het naar productie brengen, het in beheer nemen, het beheren en het uiteindelijk decommissionen van applicaties. Wanneer nodig neem je IT development-taken op je. Je draagt als Ops Engineer bij aan het realiseren van de missie van de squad. Dat doe je door end-to-end Agile te werken aan de customer journey uit de Backlog Taken en verantwoordelijkheden De Ops Engineer is primair verantwoordelijk voor de stabiliteit van de eigen applicatie, identificeert applicatie- en systeem gerelateerde problemen en neemt de lead bij het oplossen van een incident. Jouw taken bestaan uit monitoring, beheren, study, testen en run van de applicatie. Je bewaakt pro actief het technisch gedrag en de performance door alle aspecten van de gehele stack om problemen te voorkomen. Dit betekent dat je kunt bijdragen aan de realisatie van alle activiteiten in de backlog.De volgende onderdelen zijn daar belangrijk bij: Bijdragen aan de nieuwe way of workingIn de Tribe structuur ben je een onderdeel van een ambitieus en gedrevensquad met een Agile werkwijze. Je werkt samen met collega’s uit andereexpertise gebieden en neemt initiatief m.b.t. verbreding van kennis (binnen enbuiten je expertise) die relevant is binnen de Tribe waarin je werkt.Je pakt waar mogelijk taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie,ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertise gebied valt. EngineeringJe hebt een actuele visie op de IT-expertise.Deploying en running van Production system, je verleent Level 2 support voorjouw applicatie. Je specificeert, ontwerpt, en voert Performance- en Acceptatietests uit (inclusief High Availability en Disaster Recovery Tests) met hulp van deDev Engineer. Specificeren, ontwerpen, testen en deployment van de runtimescripts (bv stop/start/purge/backup). Specificeren, ontwerpen, testen endeployment van roll-back scripts. Je configureert en implementeert MonitoringTooling (tbv 24x7 monitoring van de MasterControl Room (MCR) met gebruikvan juiste Event Alerts, overeengekomen met de MCR. Wie zoeken we?Je hebt minimaal HBO niveau en ervaring met en kennis van multi-tier applicaties. Daarbij heb je diepgaande kennis van databases, application servers en operating systems. Begrip en kennis van gedet[...]Manager/Nederland - Noord-Holland

Wed, 30 Nov 2016 12:00:04 Z

FunctieManagerExpertiseWerkzaamhedenMedior DemandmanagerDe afdeling Informatievoorziening zorgt voor een betrouwbare en toekomst gerichte informatievoorziening voor de bedrijfsprocessen van het cluster Ruimte & Economie. De afdeling informatievoorziening heeft de verantwoordelijkheid om samenhang in de informatievoorziening te realiseren. De afdeling is een belangrijke speler als het gaat om het verwezenlijken van de clusterambitie om de mentaliteit van gezamenlijke aanpak, ontkokering en hoge handelingssnelheid te verwezenlijken. De afdeling Informatievoorzining werkt vanuit het klantenperspectief; de business in de context voor het uitvoeren van alle werkzaamheden.Het Team Proces-en informatiemanagement heeft daarnaast de volgende resultaatgebieden: - Beleid op het terrein van informatiemanagement;- Informatiemanagement afgestemd op de doelstellingen van de Dienst;- Demandmanagement;- Ontwikkeling, implementatie en beheer van informatiearchitectuur;- Advies op het terrein van informatiemanagement, functioneel management, lean-procesmanagement;- Informatiebeveiliging en privacybeheer;- IVE-projecten en business-innovatie.Werkzaamheden:Als Demandmanager ben je verantwoordelijk voor het vertalen van dagelijkse operationele IV- en IT behoefte naar in- en externe serviceproviders zoals RVE ICT en de functioneel beheerafdelingen van het eigen of andere clusters.• Regelt de operationele zaken m.b.t. informatieverzoeken en -aangelegenheden• Bewaakt SLA’s, toetst op afwijking, acteert daarop en rapporteert daarover.• Je bent intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen/leveranciers enaanspreekpunt voor opdrachtgevers• Bewaakt met informatiemanagement samenhangende planningen, maakt knelpunten zichtbaar en zorgt voor escaleren;• Je adviseert management en opdrachtgevers over IV-demandvraagstukken met betrekking tot de levering van IV-diensten aan het primair proces• Je rapporteert binnen de IV-organisatie aan de manager Proces en informatiemanagement van Ruimte en Economie.De werkzaamheden bestaan onder meer uit:• Het afhandelen van operationele aanvragen;• Het verzamelen, controleren, muteren en administreren van IV/ICT contracten;• Het houden van site visits (inventariseren / nulmeting van issues/knelpunten);• Instrueren Gemandateerden van de Selfservicedesk module van ICT.Eisen:- De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma- De kandidaat heeft kennis van en ervaring met Prince 2, blijkend uit certificering- De kandidaat heeft ervaring met leveranciersmanagement- De kandidaat heeft ervaring met het werken in een complexe omgeving- De kandidaat heeft kennis van en ervaring met BiSL, blijkend uit certificering- Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties:• Dienstverlenend;• Organisatiebewust;• Klantvriendelijk; goed i[...]Dba/Oracle/Nederland - Overijssel

Wed, 30 Nov 2016 09:19:01 Z

FunctieDbaExpertiseOracleWerkzaamhedenTAB/DBABeschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:Beheer van applicaties t.b.v. Justitie, politie en dergelijkeIn verband met migratie-project Oracle 12C, doelstelling is om alle databases te migrerennaar Oracle 12C, tevens standaardisatie van gerelateerde items.Diverse werkzaamheden in verband met migratie Databases van 10C/11G naar 12C.Scope van het project:- Oracle Weblogic- Oracle Java- Oracle ADF- Oracle Forms en Reports- Oracle SOA Suite- Oracle Service Bus- JavaKennis en werkervaring van bovenstaande gebieden is derhalve een must, ook gezien hetproject al bezig is.Eisen:- Diploma op HBO niveau- Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift.- Heeft de volgende certificaten: Oracle Weblogic Server 12C CIS, Oracle Forms en CCP Java- Minimaal een jaar ervaring en een cursus gevolgd op het gebied van Redhat Linux (Certificaat)- Minimaal een jaar ervaring en een cursus gevolgd op het gebied van Suse Enterprise Linux (Certificaat)- Minimaal een jaar ervaring en een cursus gevolgd op het gebied van Oracle Enterprise Server (Certificaat)- Minimaal een jaar ervaring en een cursus gevolgd op het gebied van Windows Server (Certificaat)Wensen:- Minimaal twee jaar ervaring heeft als DBA’er- Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring heeft met bewaken van calls en verzoeken- Minimaal een jaar relevante en aantoonbare ervaring heeft migratie trajecten Oracle, met de volgende componenten: Weblogic; Java; ADF; Forms en Reports; SOA Suite; ServiceBus- Minimaal een jaar aantoonbare ervaring heeft met het werken / migreren van grote, complexe databases (8 TB)- Minimaal een jaar aantoonbare ervaring heeft met het zorgdragen voor een up to date en correcte administratie- Minimaal een jaar aantoonbare ervaring heeft met het beheer van Weblogic- Minimaal een jaar aantoonbare ervaring heeft met de principes van Linux- Minimaal een jaar aantoonbare ervaring heeft met lichte beheertaken Windows omgeving (Active Directory, rechten, etc.)- Minimaal een aantoonbare ervaring met: migratie-trajecten Oracle van 10/11 naar 12; Fusion Middleware minimaal 11G; PLSQL; SQL; Shellscripting; PHP; Perl; Oracle Weblogic Server.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: AlmeloBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: Einde project Migratie Oracle 12C, indicatie 6 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: Week 50/51 te ZwolleSluitingsdatum van uw aanbieding: 14-12-2016, 12:00 uurRegioNederland - OverijsselStartdatum02-01-2017Duur6 maandenReferentienr.10162025[...]Projectleider/Nederland - Overijssel

Wed, 30 Nov 2016 08:24:19 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenProjectleider BodemOrganisatie:De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening. Deze eenheid (178 medewerkers) is binnen de provinciale organisatie verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving en de subsidieverlening. Daarnaastzorgen de teams Beleidsinformatie Advies en Beleidsinformatie Uitvoering voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van beleidsinformatie (waaronder ook GIS-informatie).Het team Vergunningverlening (PDV) is verantwoordelijk voor de verlening van provinciale vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Sinds 1-1-2016 is de uitvoering van de Wbb (vergunningverlening) bij dit team ondergebracht.Project:De projectleider wordt werkzaam binnen het team Vergunningverlening van de eenheid PD. Hij werkt aan het project Spoedeisende werkvoorraad bodemverontreiniging binnen de Wet bodembescherming (Wbb). De opgave valt onder de kerntaak Milieu en Energie vanuit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en is onderdeel van de investeringsagenda Kracht van Overijssel (KvO). Zie voor verdere toelichting de bijlage.Opdracht omschrijving:De werkzaamheden zijn oa. stimuleren (bedrijfs)eigenaren ikv de Wbb, beoordelen bodemonderzoeken en saneringsplannen. Zie voor verdere toelichting de bijlage. Aanvullend hierop:- asbestsanering;- toepassing besluit bodemkwaliteitEisen:- Relevante afgeronde HBO opleiding- Minimaal tien (10) (tussen 2000 en 2016) jaar werkervaring op HBO/WO niveau op het terrein van het bodembeleidsveld. De externe heeft minimaal aantoonbare ervaring als projectleider.- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met de problematiek van asbestsanering, zoals het project van de provincie Overijssel in Goor.Wensen:- Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan als projectleider bij eenoverheidsorganisatie in de periode 2000-2016.(Gewicht 50%)- Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met werkzaamheden rondomasbestproblematiek en besluit bodemkwaliteit:(Gewicht 15%)- Externe heeft aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik van Squit XO en Squit Ibis(Gewicht 15%)- Externe heeft aantoonbare kennis en ervaring met het werken in een provincialeoverheidsorganisatie en heeft hierdoor ervaring met bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen en het opstellen van besluitnotities.(Gewicht 20%)Competenties:De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:- Bestuurssensitiviteit- Besluitvaardigheid- Doelgericht handelen- Omgevingsbewustzijn- OvertuigingskrachtBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Provincie Overijssel ZwolleBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaS[...]Projectleider/Nederland - Overijssel

Tue, 29 Nov 2016 15:39:51 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenProjectleider Spoedeisende werkvoorraad bodemverontreinigingOrganisatie:De klant is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal. Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening. Deze eenheid (178 medewerkers) is binnen de provinciale organisatie verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving en de subsidieverlening. Daarnaastzorgen de teams Beleidsinformatie Advies en Beleidsinformatie Uitvoering voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van beleidsinformatie (waaronder ook GIS-informatie).Het team Vergunningverlening (PDV) is verantwoordelijk voor de verlening van provinciale vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Sinds 1-1-2016 is de uitvoering van de Wbb (vergunningverlening) bij dit team ondergebracht.Project:De projectleider wordt werkzaam binnen het team Vergunningverlening van de eenheid PD. Hij werkt aan het project Spoedeisende werkvoorraad bodemverontreiniging binnen de Wet bodembescherming (Wbb). De opgave valt onder de kerntaak Milieu en Energie vanuit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en is onderdeel van de investeringsagenda Kracht vanOverijssel (KvO). Opdracht omschrijvingDe werkzaamheden zijn oa. stimuleren (bedrijfs)eigenaren ikv de Wbb, beoordelen bodemonderzoeken en saneringsplannen.Aanvullend hierop:- Bestuurlijke advisering NAM-locaties;- Advisering grensvlak Wbb en Mijnbouwwet;- Trekker beleid diffuse verontreinigingen.Eisen:- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde relevante HBO opleiding.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en hetafstudeerjaar.- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal tien (10) jaar werkervaring op HBO/WO niveau op het terrein van het bodembeleidsveld.De ervaring moet zijn opgedaan in de periode tussen 2000 en 2016.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.- Externe beschikt aantoonbaar over 2 jaar werkervaring met de problematiek op hetgrensvlak Wbb en Mijnbouwet.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.- Externe mag niet in de afgelopen 2 jaar werkzaam zijn geweest bij/voor de NAM.- Externe heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als projectleider bij een overheidsorganisatie in de periode 2000-2016. Gewicht 50%- Externe heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met werkzaamheden rondom asbestproblematiek en besluit bodemkwaliteit. Gewicht 15%- Externe heeft aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik van Squit XO en[...]Jurist/Nederland - Overijssel

Tue, 29 Nov 2016 15:26:50 Z

FunctieJuristExpertiseWerkzaamhedenJurist BodemOrganisatieDe klant is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening. Deze eenheid (178 medewerkers) is binnen de provinciale organisatie verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en handhaving en de subsidieverlening. Daarnaastzorgen de teams Beleidsinformatie Advies en Beleidsinformatie Uitvoering voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van beleidsinformatie (waaronder ook GIS-informatie).Het team Vergunningverlening (PDV) is verantwoordelijk voor de verlening van provinciale vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. Sinds 1-1-2016 is de uitvoering van de Wbb (vergunningverlening) bij dit team ondergebracht.Vanuit de Wet bodembescherming (= Wbb) is de klantl het bevoegd gezag tot het afgeven van beschikkingen, het begeleiden van saneringen en het in haar opdracht laten saneren van ernstige bodemverontreinigingen in het kader van de Wbb. Dit binnen de op basis van die wet gegeven kaders en geografische grenzen.De daarmee behorende vergunningverleningswerkzaamheden liggen binnen het team PDV.Project:De jurist wordt werkzaam binnen het team Vergunningverlening van de eenheid PD. Hij/zij werkt onder andere aan hetproject Spoedeisende werkvoorraad bodemverontreiniging binnen de Wet bodembescherming (Wbb). Daarnaast wordt ookjuridische ondersteuning gegeven bij niet-spoedeisende saneringen en BUS-meldingen.Opdracht omschrijving:Juridische begeleiding en advisering bij diverse beschikkingstrajecten op grond van de Wet bodembescherming (nader onderzoek, saneringsplannen, evaluaties, BUS-meldingen)Verantwoordelijkheden / Resultaten:De jurist Bodem is verantwoordelijk voor:- het opstellen van: juridisch houdbare besluiten;- juridisch houdbare adviezen;- de juiste toepassing van, op het vakgebied, relevante wet- en regelgeving, zoals de wet bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit.Eisen:- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als jurist Bodem bij eenoverheidsorganisatie. Deze ervaring moet zijn opgedaan in de periode 2006-2016.En heeft ruime kennis van het beleidsterrein 'bodem', de wet bodembescherming endaarmee samenhangende uitvoeringswetgeving, inclusief de voor deze klus noodzakelijkgoed ontwikkelde kennis van het privaat- en bestuursrecht.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde juridische opleiding/ WO en is hiermee mr.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeer[...]Consultant/Nederland - Overijssel

Tue, 29 Nov 2016 14:52:01 Z

FunctieConsultantExpertiseWerkzaamhedenEcoloogOrganisatie:De eenheid Natuur en milieu is een van de drie eenheden die de kerntaken van de klant uitvoeren.Deze eenheid geeft, sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in 2013/2014 inhoudelijk invulling aan het eigen beleid op het gebied van Natuur en Milieu. Dit taakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel door de bezuinigingen op het gebied van beheer, maar ook de grote ontwikkelopgave aan Natura 2000, PAS en overige EHS die de provincie in samenwerking met de andere overheidspartners en maatschappelijke organisaties in Overijssel uitvoert (Akkoord Samen werkt Beter). Ook de Europese ontwikkelingen zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid e.d. vragen om beleidsantwoorden van de provincie. Soms alleen en soms samen met de andere provincies.Project:Project Natura 2000-beheerplannen en PAS Inhoud van het project Natura 2000 komt voort uit Europese regelgeving gericht op de ontwikkeling en het beheer van een Europees netwerk van natuurgebieden t.b.v. de biodiversiteit. De Natura 2000-beheerplannen maken duidelijk hoe de instandhoudingsdoelen (natuurwaarden) van een Natura 2000-gebied worden gerealiseerd.In 2016 zijn de meeste Natura2000-beheerplannen vastgesteld.A: In 2017 resteert de opgave om de Natura2000-beheerplannen voor de gebieden Wieden , Weerribben, Wierdense Veld en Bergvennen en Brecklenkampse Veld af te ronden. Ook worden vier beheerplannen die zijn opgesteld door het ministerie van EZ herzien met een aanvulling van de beschrijving en beoordeling van de bestaande activiteiten.B: Binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn vier typen procesindicatoren aangewezen waarmee de effecten van de herstelmaatregelen op korte termijn worden gemeten. Met deze systematiek kan worden vastgesteld of de (omgevings)factoren zich zodanig ontwikkelen dat behoud, en op termijn herstel van habitattypen en indirect ook soorten, mogelijk wordt.Opdracht omschrijvingDeze opdracht richt zich op het:A: inhoudelijk opstellen van het Natura2000 beheerplan voor één gebied.B: beantwoorden en verwerken van de reacties van de partners van de provincie voor twee gebieden.C: het aanpassen van de paragraaf bestaand gebruik voor vier gebieden.Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het beoordelen van bestaande activiteiten in en rond deze Natura 2000-gebieden.D: ten aanzien van de PAS procesindicatoren: verantwoordelijk voor de planning, een goed verloop van het proces, de voorbereiding en begeleiding van werksessies, inclusief verwerking en rapportage van de resultaten.Verantwoordelijkheden / Resultaten:Als ecoloog ga je zelfstandig aan het werk met het beoordelen van de ecologische effecten van bestaande activiteiten.Hiervoor zoek je intern naar antwoorden en mogelijke oplossingen. Je bent in staat de resultaten [...]Consultant/Sap Crm/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 14:30:57 Z

Functie
Consultant

Expertise
Sap Crm

Werkzaamheden
SAP CRM Consultant

Binnen de afdeling Dienstverleningssystemen (DVS) is behoefte aan een ervaren SAP CRM Consultant.

De kerntaken bestaan uit het vertalen van de business behoefte (o.b.v. RFC) naar een passende oplossing en inrichting in SAP CRM. Unittesten en overdragen van kennis, waar nodig uitgeschreven (systeemdocumentatie), maken vanzelfsprekend onderdeel uit van de opdracht.

P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.

P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.

P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met SAP CRM EIC implementaties
- Diepgaande en meer jaren ervaring met SAP CRM implementaties

Wensen:
- Kennis van SAP HR en Genesys (telefonie)

Competenties:
- Klantgericht
- Hoge productiviteit

De kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / Zoetermeer
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 02-01-2017
Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
02-01-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
10162019
Engineer/C, Linux, Shell Script, Unix/Nederland - Noord-Brabant

Tue, 29 Nov 2016 13:46:49 Z

FunctieEngineerExpertiseC, Linux, Shell Script, UnixWerkzaamhedenIndustrialization Equipment Engineer Computer Systems IntroductionThe Industrial Engineering role is part of the sector development. The Equipment Engineer is responsible for driving the service requirements into the early design of the products.Job MissionIndustrial Engineering provides the people, means, methods and technical capabilities to introduce new products to the customer site. The engineer improves reliability, availability and serviceability of the products at the customer site, according to agreed specification. This means specification of operational requirements, co-design of new products, integration, validation, and introduction of new products and processes, and continuous improvement of volume equipment. This vacancy is within the software support team. It includes technical support to local service organization in the field of software, software architecture, user interface, UNIX, Fab automation, application software etc. as well as testing and initializing solutions for any found structural problem.Job DescriptionIn this role you have the following responsibilities: – Represent the customer support sector in the co-design phase and make sure the service requirements are implemented in the design;– Take care for new product introduction towards field organization;– Take care for structural improvements and feedback on structural improvements towards development team;– Review technical documentation to determine the Industrialization impact;– Define documentation, spare parts and tooling for the global service organization;– Be the expert in analysis of complex problems on-site;– Knowledge transfer from development to local service organizations;– Analyze global product performance and define requirements for co-design improvement.EducationBachelor or Master Degree in Information Technology, Electronics or other related studies.ExperienceExperience in a high-tech environment.Experience in servicing / developing embedded machine software.Specific knowledge:· UNIX/LINUX administration knowledge;· computer systems knowledge;· Basic programming skills (C, shell scripting); · Knowledge on network protocols (TCP/IP, HTTP, FTP,… · Basic knowledge on webservices, xml. Personal skills:· If you are a Software Developer and you want to make the next step towards Customer Relations;· If you have an excellent social and communication skills in English;· If you are able to work independently and in a team;· If you are proactive and want to challenge the others;· If you are able to make objective conclusions after collecting all the information;· If you are ready [...]Test Analist/Sap Bw, Sap Crm, Sap Hr, Sap Pi/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 13:15:21 Z

Functie
Test Analist

Expertise
Sap Bw, Sap Crm, Sap Hr, Sap Pi

Werkzaamheden
SAP Testanalist (Testanalist SAP HR, BW, CRM en PI.)

Vervullen uitvoerende SAP testwerkzaamheden als testanalist in het kader van de migratie naar een nieuw data center. Een deel van het takenpakket bestaat coördinatie werkzaamheden. Daarnaast kan de testanalist in voorkomende gevallen ook ingezet worden op andere testwerkzaamheden binnen het SAP domein.

P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.

P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.

P-Direkt beidt met haar Producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring als testanalist in domeinen SAP HR, BW, CRM en PI.
- Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring als testanalist met document management system Documentum (EMC/Open Text)
- Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring als testanalist met telefonie applicatie Genesys

Competenties:
- Klantgericht
- Hoge productiviteit

De kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / Zoetermeer
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 02-01-2017
Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 8
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
02-01-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
10162018
Configuration Manager/Ant, C, C++, Git, Xml, Xsl/Nederland - Limburg

Tue, 29 Nov 2016 12:37:34 Z

FunctieConfiguration ManagerExpertiseAnt, C, C++, Git, Xml, XslWerkzaamhedenConfiguration and build managerTo expand the current team we are looking for an experienced configuration and build managercreate a split build infrastructureThe jobWith the existing team of (approximately 8) configuration and build managers the candidates assignment will be to create a split build infrastructure. Also a step has to made in the current make structure. Task is to setup a make structure that separates code generation and code building. Furthermore a goal is to reduce build time.The current build embedded software is in most cases based on a complete rebuild. It is necessary to accelerate the build process by enabling earlier feedback to the ESW engineers.Furthermore help is needed in reducing the work items backlog. This backlog is very diverse. Task is to help reducing this backlog by realizing these work items. An UML modeling tool is used to model the behavior of the printer.C++ code is generated from the model. Code is compiled with external dependencies.Who are we looking for?- Candidate has an MSc in Embedded Systems and affinity with building real time embedded software;- 8-10 years of work experience in a similar role within a high-tech industry;- Knowledge of GNU make, Ant, XML, XSL, XSLt, Bash, Experience with GIT and C++.Candidate has experience with:- Software development process; - Former experience in embedded software is a plus;- Minimal learning curve with respect to the organization, software architecture and used tooling;- Experience with real-time embedded software;- Experience with software development environments (compiler, linker, make files, etc.);- Experience with C / C++ and object oriented software development.To be successful the candidate is/has:- Fast learner, finds it easy to pick up in a new environment;- Able to work independent and as part of the team;- Strong communication skills and like to work in cross-functional teams;- Strong analytical skills, sees a challenge in solving problems and is good at organizing the work;- Fluent knowledge of English, verbal and written. Profound knowledge of Dutch is a plus;- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct. Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nlBijzonderhedenRegioNederland - LimburgStartdatumz.s.m.Duur6 maandenReferentienr.30161286[...]Consultant/Sap Abap, Sap Pi/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 12:27:31 Z

Functie
Consultant

Expertise
Sap Abap, Sap Pi

Werkzaamheden
SAP PI ABAP Consultant

Vervullen SAP PI inrichtings en testwerkzaamheden in het kader van de migratie naar een nieuw data center. Voor bepaalde vraagstukken is specifieke ABAP kennis nodig en zal ook programmatuur aangepast en ontwikkeld moeten worden.

P-Direkt is momenteel bezig met een migratie v.w.b. de housing- en hosting van haar systeemlandschap naar een nieuw datacenter.

P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.

P-Direkt beidt met haar indproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar ervaring als PI consultant
- Minimaal 5 jaar ervaring als ABAP ontwikkelaar in een SAP HR omgeving

Wensen:
- Ervaring met vergelijkbare datacenter migratie trajecten

Competenties:
- Klantgericht
- Hoge productiviteit

De kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / Zoetermeer
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 02-01-2017
Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 8
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
02-01-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
10162017
Specialist/Sap/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 12:05:03 Z

FunctieSpecialistExpertiseSapWerkzaamhedenSAP DataspecialistDe specialist Datamanagement (SAP BW) vervult een cruciale rol in de informatievoorziening van P-Direkt naar haar klanten. De benodigde data vindt zijn oorsprong in ons SAP ECC HCM systemen en komt daarnaast vanuit externe bronnen. De kerntaken omvatten het ontwikkelen van SAP BW functionaliteit en BW-BW koppeling, inrichting analyse tooling (Microsoft Power BI) en zorg dragen voor de algehele informatievoorziening en beheer gedurende de gehele projectperiode. De dataspecialist opereert binnen het programma “Informatie Voorziening Op Maat” (IVOM), project DISC. Doormiddel van DISC worden klanten van P-Direkt mogelijkheden geboden om gespecialiseerde analyses te maken met behulp van analitics tooling. P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. bestaande en toekomstige business behoeften.P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 5 jaar ervaring met met SAP BW binnen SAP HR/HCM project- of beheeromgevingen.- Minimaal 5 jaar ervaring met programmeren (ABAP) en BW-BW koppeling ontwikkeling.- Minimaal 1 jaar ervaring met Mircosoft Power BI.Competenties:- Klantgericht- Hoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 32All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162015[...]Developer/Sap Bi, Sap Bw/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 11:48:57 Z

FunctieDeveloperExpertiseSap Bi, Sap BwWerkzaamhedenSAP BW DeveloperDe SAP BW/BI Consultant vervult een cruciale rol in de informatievoorziening van P-Direkt naar haar klanten en is verantwoordelijk voor onderhoud en implementatie van nieuwe functionaliteit binnen een SAP Portal omgeving. De benodigde informatie vindt zijn oorsprong in onze SAP ECC HCM, CRM en Genesys(telefonie) systemen. De kerntaken bestaan uit het vertalen van de business behoefte (o.b.v. RFC) naar een passende oplossing en ontwikkelen van programmatuur (in ABAP). Overdragen van kennis, waar nodig uitgeschreven (systeemdocumentatie), maken vanzelfsprekend onderdeel uit van de opdracht. P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 5 jaar ervaring met SAP BW binnen SAP HR/HCM project- of beheeromgevingen.- Minimaal 5 jaar ervaring met Programmeren (ABAP) van start- en eindroutines t.b.v. gegevensextractie.- Minimaal 5 jaar ervaring met onderhoud SAP BW gegevensstructurenWensen:- Ervaring met Genesys (telefonie)Competenties:- Klantgericht- Hoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 08-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162014[...]Hr Transite Manager/Marval, Prince Ii/Nederland - Noord-Holland

Tue, 29 Nov 2016 11:12:28 Z

Functie
Hr Transite Manager

Expertise
Marval, Prince Ii

Werkzaamheden
For our client we are looking for a Transition Manager with IT knowledge and beneficial Marval & Service Now experience.

Start: a.s.a.p.
Duration: 3+ months
Hours per week: 40
Location: Amsterdam
Languages: English

Transition Manager

Description of activities
For an IT driven project to rundown Marval and set up ServiceNow as Service Management Supplier, we are looking for a hands-on Transition Manager to manage the Marval run down activities.
- Overall responsible for the successful rundown of Marval
- Result driven, stick to deadlines and deliver deliverables on full in time
- Manage and monitor the transition scope
- Manage overall transition’s risks and issues
- Manage the transition’s integrated schedule
- Manage scope change requests
- First level of escalation to solve transition conflicts
- Track and monitor the transition delivery
- Vendor management
- Checking of the crunch points with other programmes and between OpCo transitions
- Moderate weekly transition lead progress call
- Assure that all transition milestones and dates a updated in Clarity by transition leads
- Proactive assessment of issues and its mitigations
- Travelling to related OpCo may be required

Specific experience
- Strong IT background
- Experience with international projects and global roll-outs
- Excellent communication Skills
- Experience of project delivery in all aspects of the Transition Lifecycle Management
- Project Management Skills
- Experience in managing deliverables via 3rd party vendors
- Political sensitivity
- Problem-solving, negotiation, and decision-making skills to influence management, as well as internal and external partners

Required knowledge
- Marval
- Service Now
- Project Management methodology: Prince II

Interested? Please respond a.s.a.p. with your English resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161283
Technical Solution Manager/Sap/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 10:59:59 Z

FunctieTechnical Solution ManagerExpertiseSapWerkzaamhedenSAP Solution ManagerDe SAP Solutionmanager consultant vervult een cruciale rol in het project om de ITSM processen in Solutionmanager in te richten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanpassen van de systeeminrichting t.b.v. ChaRM en Retrofit en aanpassing van de systeeminrichting t.b.v. change- en releasemanagement. P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften. P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met SAP Solutionmanager t.b.v. transportmanagement, CharRM en Retrofit.- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met SAP Solutionmanager t.b.v. ondersteuning ITSM processen- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met inrichting SLA Management en verschillende Business Process Monitoring optiesWensen:- Ervaring en kennis van dual-track landschappenCompetenties:- Klantgericht- Hoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 16All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162013[...]Projectsecretaris/Nederland - Overijssel

Tue, 29 Nov 2016 10:21:51 Z

FunctieProjectsecretarisExpertiseWerkzaamhedenProjectsecretaris Programma Aanpak StikstofOrganisatie:De eenheid Natuur en milieu is een van de drie eenheden die de kerntaken van de klant uitvoeren.Deze eenheid geeft, sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in 2013/2014 inhoudelijk invulling aan het eigen beleid op het gebied van Natuur en Milieu. Dit taakgebied is sterk in ontwikkeling, zowel door de bezuinigingen op het gebied van beheer, maar ook de grote ontwikkelopgave aan Natura 2000, PAS en overige EHS die de provincie in samenwerking met de andere overheidspartners en maatschappelijke organisaties in Overijssel uitvoert (Akkoord Samen werkt Beter). Ook de Europese ontwikkelingen zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid e.d. vragen om beleidsantwoorden van de provincie. Soms alleen en soms samen met de andere provincies.Het PAS-dossier raakt alle teams van de eenheid en raakt ook andere organisatieonderdelen van de provincie.Project:De PAS is een landelijk programma dat tot doel heeft dat (1) alle N2000 gebieden behouden en versterkt kunnen worden en (2) er een toekomstperspectief blijft voor economische ontwikkelingen (mn landbouw).Het Programma Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. Het programma bevindt zich in een fase waarin:A: het beleid jaarlijks wordt herzien op basis van jaarlijkse cijfers.B: vergunningen worden verleend en de handhaving plaats vindt.C: de jurisprudentie zich ontwikkeldD: samen met partners in en rondom de Natura2000 gebieden wordt gewerkt aan het uitvoeren van maatregelen zoals die zijn beschreven in de PAS gebiedsanalyses.Projectdoel:Het projectteam PAS is binnen de provincie verantwoordelijk voor de vertaling van de provinciale belangen en opgaven die voortkomen uit bovengenoemde vier sporen naar het landelijke PAS-beleid, en andersom.Opdracht omschrijvingDeze opdracht richt zich op de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het werk van de projectmanager en het projectteam PAS van de klant. De projectsecretaris treedt op als vervanger voor de PMVerantwoordelijkheden / Resultaten:Als projectsecretaris ligt er de taak om de werkzaamheden van de projectgroep te ondersteunen door:- Opstellen en bewaken van planning voor zowel het provinciale project als de landelijke afstemmingmomenten;- Inhoudelijk meedenken en adviseren van projectteam en projectmanager- zelfstandig signaleren en agenderen van mogelijke toekomstige aandachtspunten- Opstellen van agenda, notulen, afsprakenlijsten etc van het projectgroep overleg.- bijhouden arch[...]Consultant/Sap Authorisaties/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 10:00:01 Z

FunctieConsultantExpertiseSap AuthorisatiesWerkzaamhedenSAP Autorisatie ConsultantDe SAP Autorisatieconsultant vervult een cruciale rol in het project om de SAP autorisatie inrichting te actualiseren. Op basis van concrete aanbevelingen van de accountantsdienst zullen diverse autorisatieprofielen aangepast moeten worden waarbij tegelijkertijd geborgd dient te worden dat de continuïteit van de dienstverlening van P-Direkt niet in gevaar komt.P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Autorisatiebeheer/inrichting binnen SAP HR/HCM project- of beheeromgevingen.- Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Autorisatiebeheer/inrichting binnen SAP BW in combinatie met een SAP HR/HCM omgeving.- Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van autorisatiestructuren binnen SAP zoals gebruik van single en verzamelrollen maar ook CRUD in combinatie met specifieke autorisatiegebieden binnen het HCM domein.Wensen:- Ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare audits op het gebied van SAP autorisatieprofielen en de toekenning ervan aan specifieke gebruikersCompetenties:- Klantgericht- Hoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162[...]Developer/Sap Abap/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 09:40:06 Z

FunctieDeveloperExpertiseSap AbapWerkzaamhedenSAP ABAP DeveloperBinnen de afdeling Dienstverleningssystemen (DVS) is behoefte aan een ervaren SAP ABAP / Workflow ontwikkelaar. De kerntaken bestaan uit het vertalen van de business behoefte (o.b.v. RFC) naar een passende oplossing en ontwikkelen van programmatuur (in ABAP). Overdragen van kennis, waar nodig uitgeschreven (systeemdocumentatie), maken vanzelfsprekend onderdeel uit van de opdracht. P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 8 jaar ervaring met ABAP Webdynpro en OO (Object Oriented) programming- Minimaal 8 jaar ervaring met SAP Workflow management- Minimaal 3 jaar ervaring met Adobe interactive forms- Minimaal 1 jaar ervaring met Transport Management, SAP Solution Manager (ChaRM) Cut- over / RetrofitKennis:- Enige kennis van en ervaring met SAP UI5, Java en Webdynpro Java- Enige kennis ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van interface programmatuurCompetenties:- Klantgericht- Hoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162010[...]Developer/Sap Crm/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 29 Nov 2016 09:14:02 Z

FunctieDeveloperExpertiseSap CrmWerkzaamhedenSAP CRM DeveloperBinnen de afdeling Dienstverleningssystemen (DVS) is behoefte aan een ervaren SAP CRM ABAP ontwikkelaar.De kerntaken bestaan uit het vertalen van de business behoefte (o.b.v. RFC) naar een passende oplossing en ontwikkelen van programmatuur (in ABAP). Overdragen van kennis, waar nodig uitgeschreven (systeemdocumentatie), maken vanzelfsprekend onderdeel uit van de opdracht. P-Direkt streeft naar een zo eenvoudig mogelijke SAP applicatie inrichting, zoveel mogelijk gebruik makend van standaarden met maximale flexibiliteit i.v.m. toekomstige nieuwe business behoeften.P-Direkt ondersteund werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie, waaronder een SAP portaal, bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten.P-Direkt beidt met haar producten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. De medewerkers van het contactcenter staan tussen 8.00 uur en 22.00 uur klaar om haar klant te helpen.Eisen:- Minimaal 3 jaar Recente ABAP OO ervaring waaronder BSP, BOL GenIL in SAP CRM omgevingen.- Diepgaande en meer jaren ervaring met SAP CRM implementatiesWensen:- Kennis van SAP HR en Genesys (telefonie) Competenties:KlantgerichtHoge productiviteitDe kandidaat dient het gevraagde aantal uren in de gevraagde periode beschikbaar te zijn.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag / ZoetermeerBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 02-01-2017Projectduur: 4 maand(en), optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016 aanleveren voor 12:00 uur.RegioNederland - Zuid-HollandStartdatum02-01-2017Duur4 maandenReferentienr.10162009[...]Technisch Applicatiebeheerder/Nederland - Utrecht

Tue, 29 Nov 2016 08:56:01 Z

FunctieTechnisch ApplicatiebeheerderExpertiseWerkzaamhedenTech. ApplicatiebeheerderBeschrijving Opdrachtgever:Algemene informatie over de klantDe klant is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een centrale verwerkingsorganisatie (CVOM) voor de afhandeling van onder andere verkeersmisdrijven en een dienstverleningsorganisatie (DVOM). Op de tien arrondissementsparketten en de CVOM beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van de klant 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van de klant berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor de klant. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij de klant. Aan het hoofd van de klant staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel de klant en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van de klant kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen Beschrijving directie/afdeling:Binnen de klant is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als concerndienst werkt voor alle klant-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën, Personeelszaken, ICT (DVOM/I) en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle[...]Technisch Ontwerper/Java/Nederland - Groningen

Mon, 28 Nov 2016 14:53:23 Z

FunctieTechnisch OntwerperExpertiseJavaWerkzaamhedenProgrammeur Technisch Ontwerper Java Achtergrond opdracht:Op korte termijn zijn wij voor de Delivery Keten Klantcontact, op zoek naar een Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java (M/V). Je werkt daarbij samen met andere software ontwikkelaars in een complexe omgeving, die voortdurend in beweging is en waar back-end en front-end werkzaamheden bij elkaar komen. Je draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en snelle realisatie van de gekozen oplossing en neem je andere ontwikkelaars in het team op sleeptouw. Je schakelt hierbij constant met functioneel ontwerpers en functioneel testers. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn en niet bang zijn om zich te begeven om nieuwe en onbekende terreinen. Opdrachtomschrijving:Java en Javascript ontwerpen, bouwen en testen. Doelstelling:Meedenken met collega’s en het uitdragen van gekozen oplossingen. Tevens het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en mee helpen met de ontwikkeling ervan. Sturende taken:Meedenken met collega’s en het uitdragen van gekozen oplossingen. Tevens het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en mee helpen met de ontwikkeling ervan. Eisen:- HBO werk- en denkniveau - 5 jaar werkervaring als Java ontwikkelaar. - 3 jaar werkervaring met Spring - 3 jaar werkervaring met Hibernate - 2 jaar werkervaring met Client side javascript - 3 jaar werkervaring met AngularWensen:- Werkervaring met JSF - Werkervaring met JEE6 - Werkervaring met Maven - Werkervaring met Liquibase - Werkervaring met Linux - Werkervaring met Selenium - Werkervaring met SOAP - Werkervaring met Continuous Deployment - Werkervaring met Jenkins - Werkervaring met Bower - Werkervaring met RESTful services - Werkervaring met Javascript - Werkervaring met Agile/Scrum - Werkervaring met het werken in DEVOPS teams - Werkervaring met XL-DeployOverige functiewensen:TeamspelerStressbestendig Goed in staat werk af te bakenen Analytisch Welwillend om te werken onder architectuur Assertief Weet zich snel nieuwe tools & frameworks eigen te maken.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: GroningenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 13 maanden, optie op verlenging: JaAantal uren per week: 36All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: 12-12-2016Sluitingsdatum van uw aanbieding: 07-12-2016, 14:30RegioNederland -[...]Analyst/Agile, Scrum/Nederland - Noord-Holland

Mon, 28 Nov 2016 11:39:02 Z

FunctieAnalystExpertiseAgile, ScrumWerkzaamhedenReporting Analyst OBIEE/OBIAStart: a.s.a.p.End date: 31 March 2017Hours per week: 36Location: AmsterdamJob description As Report Analyst you will join the Finance Information Management OBIEE/OBIA Reporting team. As Reporting Analyst you fully understand and have extensive experience with and knowledge of the need for data analysis within Finance in a.o. the field of Monthly Closing, Year-end Closing, Regulatory Reporting, Reconciliation, Treasury and Finance Financial Markets (complex products). You speak the Finance language and understand the Finance needs. You are able to transform the current way of working in Finance data analysis through data gathering with the use of Business Objects and analysis with Excel to a new way of working in which Analytical Reporting Solutions in OBIEE/OBIA are used. Also you are able to guide Finance in this process to a new way of working. In this role you will: Evaluate findings, using knowledge of reporting tooling, finance processes, data models and finance operational processing in applications to come up with a precise description of the requirements and a functional design for the reporting solution Confers with persons creating a solution for a Finance business Epic to clarify and enable the realization of the requested reporting solution as part of the total Finance Business Epic. Analyses and evaluates purpose (functionality) and content of requests for reports to develop new, or improve existing format, functionality, use, and control. Analyses report requests to determine basic characteristics and requirements, such as origin and report flow, format, frequency, distribution and purpose or function of report. Confers with persons originating, handling, processing, or receiving reports to identify problems and to gather suggestions for improvements provided through report functionality. Recommends establishment of new or modified reporting methods and tooling and procedures to improve functionality provided by the report and completeness of information. May prepare and issue instructions concerning generation, completion, and distribution of reports according to new or revised practices, procedures, or policies of reports management Examples of activities that are part of the job: *Create planning and approach for the design deliverables th[...]Software Engineer/C, C++, Eclipse, Linux, Python, Shell Script, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 28 Nov 2016 08:19:26 Z

FunctieSoftware EngineerExpertiseC, C++, Eclipse, Linux, Python, Shell Script, VxworksWerkzaamhedenTechnical Expert – Customer Support Engineering TeamIntroduction: If you get excited by supporting your colleagues in finding the root cause of issues as fast as possible so they can continue with a containment of a structural fix delivered by you to build a state-of-the-art chip product, check out our position as Technical Expert – Customer Support Engineering Team.Job Mission: Together with a talented team, you will pick up all support calls in the Computer systems group. The time pressure will be tangible. You will be involved in system down moments where all eyes are on you to solve the problem as quickly as possible. You will have to crack several hard issues a week and indicate quality gaps which will get visible during your support activities.Job Description: Your role will be key in cross-communication and integration between several core departments.Your daily activity will be to offer technical support, which you will have contact with Software engineers, Software integrators, Customer Support technicians and the Manufacturing team. Based on machine logging and core dumps you will pin point the root cause and define the solution direction of the issue. You will discuss this solution with the development team to make estimates for the expected effort to solve the issue. You will also be involved in the new solutions provided by the development team.Within the group you will work in a continuous improving environment, so you should feel energized by these changes to move forward. We even expect you to take proactive initiative for continues improvement on software quality and/or development efficiency. Education: BSc. or MSc. in Electronics or Technical Software, Informatics or Computer ScienceExperience: · You should have at least 5-10 years of experience in software development for embedded systems and configuring OS-es and networks, preferable in an analytical / support role· C, Python, Shell , C++ · Debuggers· Networking· Eclipse· Solaris, Linux, VxWorksPersonal skills: Our new colleague should first of all be passionate about technology and should be excited by the idea that his work will impact millions of end-users worldwide.As you have already seen, our role i[...]Technical Writer/Agile, Html, Scrum, Sharepoint 2013, Xml/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 28 Nov 2016 08:02:53 Z

FunctieTechnical WriterExpertiseAgile, Html, Scrum, Sharepoint 2013, XmlWerkzaamhedenFor our international client we are looking for a Technical Writer.Location: Rijswijk (ZH)Start: 2-1-2017Duration: !2 months40 hrs./weekPetroSigns Technical Writer : Technical Skills and Experience • Fluent in (British) English; • Experience in authoring user documentation in general and that of technical software in particular; • Experience with DITA, Content Management Systems or equivalent; • Experience with working with mark-up language (HTML, XML); • Experience with using and maintaining SharePoint sites; • Experience with application development and version control (SVN); • Experience with working in Agile/scrum teams; • Ability to work on multiple cases and in multiple teams simultaneously and balance priorities; • Pro-active, open, clear communicator; • Experience with scientific terminology and equations. Soft Skills and Experience We are looking for an energetic Technical Writer to join the PetroSigns Flow QA Support team. This team focuses on testing and documenting the software products from several other teams participating in the development of PetroSigns Flow. This dynamic modelling simulation platform is one of the products developed by the Dynamic Modeling department, responsible for developing the next generation tools for modelling and optimization of assets deployed in oil field exploration. The Technical Writer has two main responsibilities. First and foremost, he/she will work on end-user oriented user manuals for a dynamic modelling simulation platform and will manage the process that leads to high quality of this documentation. This task includes close communication with the Product Owners of feature teams, maintaining and enforcing documentation guidelines, and converting and editing of technical content (DITA, MathML). Second, the Technical Writer will be the guardian of the department’s intranet web pages and SharePoint (sub-)sites. This task includes communication with management, the various sub-site owners, and SharePoint Services, technical editing of the public intranet web pages, and advising the management on enhancement of the intranet with respect to content and set-up. The Technical Writer must be an open, communicative person, engaging w[...]Systeembeheerder/Cisco, Linux, Ms Office 365, Ms Sql Server, Rdp, Windows Server 2008, Windows Server 2012/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 28 Nov 2016 08:01:53 Z

FunctieSysteembeheerderExpertiseCisco, Linux, Ms Office 365, Ms Sql Server, Rdp, Windows Server 2008, Windows Server 2012WerkzaamhedenBen jij een ervaren systeembeheerder en sterk resultaat gericht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een systeembeheerder.Start: z.s.m.Duur van de opdracht: 9 maandenAantal uur p/w: 40Locatie: HelmondEIS: Reisafstand vanaf Helmond dient maximaal 30 minuten te zijn. De kandidaat dient eventueel beschikbaar te zijn voor storingsdiensten, waaronder op zondag.SysteembeheerderDe systeembeheerder zal werken in een klein team van 2 á 3 personen en belast met het operationele beheer van de infrastructuur. Het team moet zelfstandig kunnen werken en wordt direct door de manager IT Operations aangestuurd. Zelfstandigheid, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel zijn heel belangrijke eigenschappen. Het is de bedoeling dat deze kandidaat het niveau van het team naar een nog hoger plan trekt. Het werk bevat systeem- en netwerkbeheer taken maar ook werkplekbeheer behoort tot het takenpakket. Daarom zijn wij op zoek naar een praktisch ingestelde kandidaat die het ook leuk vind om bij gebruikers langs te gaan. De kandidaat dient eventueel beschikbaar te zijn voor storingsdiensten, waaronder op zondag.De technische omgeving bestaat uit twee VMWare Farms, met een mix van Windows en Linux VM’s, totaal ongeveer 20. Ongeveer 200 werkplekken en 4 verschillende locaties. Gewenste technische skills:· Office 365· Windows server 2008R2 en 2012, AD, RDP, WSUS· Printing, inclusief thermische labelprinters· Netwerk switches Cisco, Wifi· Security Kaspersky, Sonicwall· Microsoft SQL Server· Linux (basis vaardigheden) · Veaam backup· Dell EqualLogic StorageGewenst opleidingsniveau:· HBO niveau (bij voorkeur met diploma)· MCSEVerder ben je in het bezit van een rijbewijs + auto en heb je al 10 jaar soortgelijke werkervaring opgedaan.Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatumz.s.m.Duur9 maandenReferentienr.30161280[...]Technisch Specialist/Matlab/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 25 Nov 2016 10:15:42 Z

Functie
Technisch Specialist

Expertise
Matlab

Werkzaamheden
FEM Technologist

Organization Description:
Mechatronics Products is a department within this company, in which five competence groups focus on delivering diverse high level technological contributions to Mechatronics projects. Technological contributions within projects include system architecture and integration, concept development, design of electro-magnetic actuators, acoustics, tribology and FEM.

Your Responsibilities:
In your role as FEM Technologist you will:
- Contribute to Mechatronic Products Creation projects by performing Finite Element Analyses;
- Support the development of products and equipment using numerical methods. This will require interaction with the mechanical engineering team using your thorough knowledge of and several years experience with ANSYS software and MATlab/Simulink;
- As an expert within the FEM competence team, help building the FEM competence.

Your Profile:
• M.Sc. in Mechanical Engineering or Applied Physics;
• 3-5 years of experience with Finite Element Analysis;
• Thorough knowledge of and experience with ANSYS software;
• Ability to make fast assessments based on simplified methods on correctness of complex FEM approaches;
• Understanding of product and equipment design and Mechatronic Systems;
• Passion for technology, interest in applications;
• Willingness to develop your career to become a high level expert in Finite Element Methods;
• Excellent communication skills;
• Excellent written and verbal English;
• A customer centric attitude, interest in executing R&D projects for customers;
• You are flexible and cooperative.

Interested? Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl
Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
30161276
Business Analist, Business Consultant, Financieel Analist/Nederland - Groningen

Thu, 24 Nov 2016 11:49:55 Z

FunctieBusiness Analist, Business Consultant, Financieel AnalistExpertiseWerkzaamhedenSenior medewerker Financieel Programma Beheer (FPB) 2 FTE (1 x Groningen en 1 x Zoetermeer)Startdatum: Z.S.M. Einddatum: 31-12-2017 Aantal uren per week: 40 uur Functieniveau: Senior Opleidingsniveau: HBO/WO Standplaats: Groningen (1 fte) en Zoetermeer (1 fte) OrganisatieDe opdrachtgever is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Ze financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt ze goed onderwijs mogelijk. Achtergrond opdrachtDe afdeling Programmagelden is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en verzorgt de informatievoorziening richting het Ministeries van OCW, SZW en Financiën op het gebied van de programmagelden. Deze programmagelden vloeien voort uit de uitvoering van diverse wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgt de afdeling de informatievoorziening richting het management. Opdrachtomschrijving/werkpakketDe kandidaat dient de voorkomende werkzaamheden op senior niveau uit te voeren. Daarnaast ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de senior medewerkers op de locaties. Procesbeschrijvingen doornemen en waarderen. In staat om deel te nemen aan projecten en input te leveren op basis van ervaring. Je hebt een adviserende rol richting het interne management en de opdracht gevende ministeries. Daarnaast vind je het een uitdaging om de planning- en control-cyclus verder mee vorm te geven. Resultaatgebied & verantwoordelijkheden Als senior medewerker ben je verantwoordelijk voor de financiële verantwoording en de begrotingsinformatie met betrekking tot de programmagelden. Je zorgt voor een juiste en volledige uitvoering daarvan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de (interne) managementinformatie. Je signaleert trends en ontwikkelingen. Functie-eisen· Afgeronde of bijna afgeronde relevante opleiding minimaal Hbo-niveau, bijvoorbeeld HEAO-BE. · Kennis van en ervaring met statistische methoden en technieken. · Ervaring met overheidsorganisaties en b[...]Devops Engineer, Engineer/Java, Linux, Python, Ruby, Spring, Windows Server 2008, Windows Server 2012/Nederland - Noord-Holland

Thu, 24 Nov 2016 11:07:17 Z

FunctieDevops Engineer, EngineerExpertiseJava, Linux, Python, Ruby, Spring, Windows Server 2008, Windows Server 2012WerkzaamhedenDev Engineer Continuous DeliveryStart: 1 december 2016End date:: 30 June 2017Hours per week: 36Location: AmsterdamYour work environment:The Omni-Channel Building Blocks Tribe is part of Domestic Banking (DB) CIO NL and its main purpose is to: create, evolve and maintain shared services, components and frameworks for other tribes. Within this tribe, IT Product Owners together with the squads will be responsible for the development of Omni-Channel building block components which will be used by other squads within DB CIO NL. The squads are the home base for the squad members, but hierarchically the members of squads are grouped under Chapters. Each chapter consists of members with the same expertise and this chapter is responsible for defining the roadmap for their expertise, setting the example, share the knowledge and educate other squad members. Job description:As a Dev Engineer you will be working together with other colleagues in a squad and you will be responsible for delivering efficient and maintainable code which is swell documented.Your main focus will be on:· Design, develop and maintain the code to support the Continuous Delivery and shift left initiative within our client. · Improving our continuous integration, increasing our automated test coverage, and helping us get to the next level of maturity with respect to Continuous Delivery.In addition to being part of a squad, you will also contribute to:· Streamlining the chapter’s development process from code check-ins, automated deployment and acceptance testing, all the way towards production.Who we are looking for?You love technology and are curious about the trends and developments in your area of expertise. You have a collaborative attitude and are continuously looking for opportunities to take your team one step further. A multidisciplinary team is where you thrive and with your can-do mentality you do what’s needed to get the job done. You are able to develop efficient and maintainable code with the right balance between solving the problem at hand and not over[...]Engineer/Nederland - Gelderland

Thu, 24 Nov 2016 09:46:24 Z

Functie
Engineer

Expertise


Werkzaamheden
Design Engineer

For our client in Arnhem we are looking for an Electronics Engineer.

• Experienced with SolidWorks;
• Structural in work and documentation;
• Passionate about 3D Printing technology;
• In-depth technical knowledge of prototyping, manufacturing and assembly processes;
• Great visual and oral communication skills.

This client is not looking for freelancers!

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161271
Engineer/Can-bus, Emc/Nederland - Gelderland

Thu, 24 Nov 2016 09:42:26 Z

Functie
Engineer

Expertise
Can-bus, Emc

Werkzaamheden
Electronics Engineer

For our client in Arnhem we are looking for an Electronics Engineer.

• Experienced with high speed microcontrollers and fieldbusses (CANBus);
• Experienced with making clean and neat schemes and PCBs;
• Experienced with the development of consumer electronics, certification processes, EMC and EMI;
• Experienced with Eagle PCB Software;
• Passionate about 3D Printing technology.

This client is not looking for freelancers!

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161270
Software Engineer/Can-bus, Linux/Nederland - Gelderland

Thu, 24 Nov 2016 09:21:58 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
Can-bus, Linux

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

For our client in Arnhem we are looking for an Embedded Software Engineer.

• Experienced with Linux and optionally MachineKit;
• Experienced with Arm Cortex M0 & M3 ( specifically STM32F);
• Experienced with fieldbus (CANBus) systems, bootloaders, JTAG / STLink32;
• Experienced with writing clear, neat, tidy, structured and well documented code;
• Passionate about 3D Printing technology.

This client is not looking for freelancers!

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161269
Developer/C++, Java Script, Linux, Python/Nederland - Gelderland

Thu, 24 Nov 2016 09:13:17 Z

Functie
Developer

Expertise
C++, Java Script, Linux, Python

Werkzaamheden
Fullstack Front-end/Back-end Developers

For our client in Arnhem we are looking for (Fullstack) Front-end/ Back-end Developers.

• Experienced with Linux and optionally MachineKit;
• Experienced with javascript, Node.JS, React, Python and C++;
• Experienced with the development of client/server web-applications (or single page web-applications);
• Experienced with writing clear, neat, tidy, structured and well documented code;
• Passionate about 3D Printing technology.

This client is not looking for freelancers!

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
z.s.m.

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161268
Marketing Manager/Nederland - Zuid-Holland

Thu, 24 Nov 2016 07:38:14 Z

FunctieMarketing ManagerExpertiseWerkzaamhedenMarketingprofessional - Den HaagHet betreft een tijdelijke opdracht in twee fasen op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) tot 31 maart 2017, (fase 1) met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2017 (fase 2). De omvang is gemiddeld 24 uur per week (ca. 50% Waar staat je gemeente en 50% DA2020). Over de opdrachtgever:De opdrachtgever richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet ze onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. Daarnaast voert ze in opdracht grote onderdelen van de Digitale Agenda 2020 uit. Over Digitale Agenda 2020 In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: 1. Open en transparant in de participatiesamenleving 2. Werken als één efficiënte overheid en 3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal. We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven. Over het team Communicatie Het team Communicatie biedt organisatie-breed advies en ondersteuning en verzorgt zowel de corporate communicatie als de communicatie voor de projecten van de organisatie en werkt hierbij nauw samen met de inhoudelijk verantwoordelijken. Het team bestaat uit een teammanager, communicatieadviseurs en experts op webredactie, redactie en pers, evenementen, onlinecommunicatie en woordvoering. Marketing is een nieuwe expertise binnen het team. Doel van de opdracht De opdracht bestaat in beginsel uit twee delen (fasen). In fase 1 (tot 31 maart 2017) worden twee market[...]Devops Engineer/Agile, Jenkins, Linux, Maven, Nolio, Oracle, Scrum, Sql, Websphere/Nederland - Noord-Holland

Wed, 23 Nov 2016 09:45:47 Z

Functie
Devops Engineer

Expertise
Agile, Jenkins, Linux, Maven, Nolio, Oracle, Scrum, Sql, Websphere

Werkzaamheden
Ben jij een DevOps Engineer met kannis en ervaring in Rational Testing in een TIBCO omgeving? Dat zijn wij op zoek naar jou! Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer.

Start: 1 januari 2017
Aantal uur p/w: 40

DevOps Engineer

Aanvullende benodigde kennis
· (IBM Rational Test Workbench)
· Websphere Transformation Extender en/of vergelijkbaar.
· SQL, Linux, Oracle (kunnen inrichten van de build server in Linux)
· Jenkins, Nolio, Maven
· Kennis en/of ervaring met continuous delivery en continuous integration.
· Je streeft er naar om een T-shaped engineer te worden, bent een teamspeler en vult het team aan.
· Je hebt een actuele visie op IT-expertise en bent nieuwsgierig naar innovaties in jouw vakgebied.
· Je hebt ervaring met Agile/Scrum werkwijze en staat positief tegenover DevOps.
· Ervaring binnen ING en/of bancaire/ financiële dienstverlening is een pre.
· Voertaal in het team is Engels.

VOG kosten zijn voor eigen rekening.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Reageer dan met je recente CV, motivatie, beschikbaarheid en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
01-01-2016

Duur
3+ maanden

Referentienr.
30161267
Business Analist, Informatie Analist/Agile, Gis, Scrum/Nederland - Groningen

Wed, 23 Nov 2016 07:15:07 Z

FunctieBusiness Analist, Informatie AnalistExpertiseAgile, Gis, ScrumWerkzaamhedenBen jij een ervaren Business Informatieanalist op het gebied van GIS? Dan hebben wij een opdracht voor jou! Voor onze opdrachtgever in Groningen zijn wij op zoek naar een Business Informatieanalist GIS.Locatie: GroningenStart: 1 december 2016Einddatum: 30 juni 2017 met optie tot verlengingAantal uur p/w: 40Business Informatieanalist GISTaakOnze opdrachtgever staat op het punt om verder vorm te geven aan vergaande digitalisering onder de noemer Digital Operations. We gaan nu een vertaalslag maken van plannen naar realisatie. Voor onze opdrachtgever is digitalisering de kans om onze doelstellingen voor de komende jaren waar te maken. En jij kunt hieraan een grote bijdrage leveren als senior business/informatie analist binnen het aandachtsgebied GIS of Projecten.Wat ga je doen als business/informatie analist?• Je vertaalt de digitale ambities van de business naar een concrete ICT Roadmap;• Jij overtuigt de stakeholders en ‘regelt het akkoord’ op de voorgestelde roadmap. Je zorgt ervoor dat je stakeholders aan het begin, tijdens uitvoering en na afloop aangesloten en akkoord zijn; • Je bewaakt de uitvoering van de roadmap. Je hebt hierin verschillende rollen: soms ben je aanjager en inspirator, de andere keer grijp je in bij afwijkingen; • Je bent alert of de roadmap nog de juiste weg is. Hierbij kijk je bijvoorbeeld naar ontwikkelingen in de organisatie en in de markt, maar je toetst ook continue bij je klant en stakeholders; • Je adviseert gebruikers over slimme ICT oplossingen als vertaling van hun functionele wensen of als oplossing voor hun business issues; • Je ontwerpt ICT oplossingen op basis van gebruikerseisen en –wensen en technische eisen en wensen; • In sommige projecten heb je de rol van projectleider.Functie-eisenNaast een aantal harde criteria zoeken we vooral iemand met een bepaalde persoonlijkheid en manier van werken. Herken jij je in het onderstaande? Jij hebt als senio[...]Developer/Git, Html, Java, Jira, Junit, Maven, Powermockito, Xsd, Xslt/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 17 Nov 2016 15:49:45 Z

FunctieDeveloperExpertiseGit, Html, Java, Jira, Junit, Maven, Powermockito, Xsd, XsltWerkzaamhedenSenior Java Developer (3x)Start: a.s.a.p.Duration: 3+ months wiith an option to extensionHours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionD&E Applications department develops, integrates and qualifies functional modules and application packages in the area of wafer metrology (critical dimension, focus and overlay) and wafer fab applications (performance control applications). All development activities need to be conducted with the constraints of specification, time and budget as demanded by market conditions.Job MissionThe mission of a Senior Java Developer is to develop Java applications within the D&E Applications department. The Senior Java Developer will work on the applications that improve the creation of a chip in terms of size, performance and yield.Job DescriptionThe job consists of following activities:· The main activity of a Senior Java Developer within the Litho InSight projects is to develop new features within time and with a high quality level. § Experience: Java 7, XSD, XSLT, HTML; knowledge of Java 8 is a plus · During development, communication with product owner, stakeholders and fellow developers is key to success. · The Senior Java Developer will be able to use and adapt frameworks like Maven / Bamboo and JPA to the need of the product being developed § Experience: .pom files. · During product creation, the Senior Java Developer will create both production code as well as test cases. § Experience: Junit and Mockito. · The product under development will be created in iterations using the Scrum way of working. § Experience: Stash, Jira, Git and Bamboo. § EducationMaster degree or Bachelor degree with sufficient experience.Additional skills: Mathematical / Statistical affinity is a plusExperience5+ years working experience from which at least 4 years as Java developerPersonal skills[...]Engineer/Nederland - Noord-Holland

Mon, 14 Nov 2016 15:32:53 Z

FunctieEngineerExpertiseWerkzaamhedenENGINEER A (Elektra en Gas)Duurzame plannen vragen om een strakke technische planning. Help jij Nederland op weg naar een energiezuinige toekomst?Onze opdrachtgever brengt elektriciteit en gas bij meer dan drie miljoen Nederlanders. Onze 7000 collega’s zorgen 24/7 voor een onbezorgde toegang tot energie. Zo kunnen gezinnen het huishouden draaiende houden en bedrijven hun werk blijven doen. En onze ambities gaan verder. Om te voldoen aan de duurzame energiewensen van onze klanten, bedenken we oplossingen om samen slimmer om te gaan met energie.Je gaat werken bij de afdeling Uitvoering. Samen met jouw collega’s zorg je voor veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag èn morgen. Jouw team legt infrastructuren aan op het gebied van laagspanning, middenspanning, openbare verlichtingsnetten en hoge- en lagedruk gas.Functie omschrijvingNauwkeurige voorbereiding van complexe projecten in Noord Holland, dáár draait het om in jouw functie. Op basis van het programma van eisen maak jij een ontwerp voor reconstructies en voor de aanleg van energienetten. Van A tot Z plan je de technische werkzaamheden in de tijd. Je hebt contact met collega’s en met externe partijen die helpen om de doelstelling te bereiken. Jij creëert overzicht en hebt oog voor de veiligheid op de bouwplaats. Is een project afgerond dan evalueer je de kosten en uitgevoerde werkzaamheden. Meerdere projecten tegelijk, dat is voor jou toch geen probleem?Functie eisenJe werkt graag in een team en jouw actieve opstelling is opvallend. Je daagt je omgeving uit om tot concrete verbeteringen te komen. Je kunt goed met klanten omgaan en weet door jouw communicatieve vaardigheden jouw doelen te bereiken. Ook in hectische omstandigheden houd jij het overzicht en stel je prioriteiten. Verder vragen we:•een afgeronde technische MBO-opleiding, bij voorkeur in de richting Energietechniek. Of Werktuigbouwkunde, Middelba[...]Support Engineer/Cad, Plm/Nederland - Limburg

Tue, 08 Nov 2016 16:07:02 Z

FunctieSupport EngineerExpertiseCad, PlmWerkzaamhedenCAD-M system support engineer Uitdagende volgende loopbaanstap voor een IT support professional die zijn kennis op CAD-M wil laten spreken! Zoek jij een internationale scope binnen een IT organisatie met veel afwisseling, en waar je vanaf dag 1 wordt betrokken bij de implementatie van NX? Dan komen wij graag met jou in contact!Application Engineer CAD-MOndersteunen van interne klanten en het leveren van een onmisbare bijdrage in vernieuwende internationale projectenJouw uitdaging als Application EngineerMet jouw kennis van CAD-M word je in deze rol van dag 1 direct van begin tot eind betrokken bij de migratie van Co-Create naar het NX platform. Deze verantwoordelijkheid weet je te combineren met reguliere 2e/3e lijns support activiteiten.Je bent onderdeel van het CAD-M team (4 professionals), gevestigd in zowel Venlo als Munchen. Samen lever je wereldwijde ondersteuning op de CAD-M omgeving aan ruim 100 (Mechanical) Engineers werkzaam binnen & van de R&D centra in Venlo, Munchen of Vancouver. Naast het analyseren van problemen ben je ook sterk in het (proactief) signaleren van kansen voor verbetering en/of vernieuwing. Om succesvol te zijn in deze rol ben je een sterke gesprekspartner voor engineers evenals externe leveranciers.Met jouw kennis en ervaring op CAD-M word je direct betrokken bij het project om NX te implementeren. Binnen dit project ben jij de specialist op support niveau, en daarmee verantwoordelijk voor het succesvol inrichten van de activiteiten gericht het leveren van operationele ondersteuning. Dit betekent dat je concepten vertaalt naar slimme werkwijzen, en verbeteringen en aanpassingen voorstelt aan je collega's om effectieve support aan de interne klanten te kunnen leveren na de implementatie.Standplaats van deze positie is Venlo, Nederland. Je wordt aangestuurd door een Team Lead, en rapporteert aan de Manager IT Deve[...]