Subscribe: IT-Staffing
http://www.it-staffing.nl/rss.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
business  design  development  engineer  management  met  product  project  quality  software  team  teams  test  worden   • 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: IT-Staffing

De Staffing Groep – Good thinking, great company.Wij detacheren interim-professionals bij het merendeel van 200 grootste organisaties van Nederland. Mogen we ook voor u aan de slag? Lead Data Platform Architect

2018-03-12T00:00:00

An increasing number of projects is aiming to generate value from data across all Businesses, varying from subsurface, production and asset management to retail and transportation. Although most of these projects have limited direct business dependencies, they all rely on a similar (and partially shared) foundational IT services and use related or overlapping data. Examples of the foundational IT services are cloud hosting (Azure, AWS) and storage, integration, identity and access management, advanced analytics, master data management and IT4IT. These foundational IT services and the business data stores are provided by a eight foundational portfolio’s and over ten business IT portfolio’s.

A project is currently running to ensure these foundational and data capabilities are timely available and overall consistent in support of the business projects. The IT architectural stream in the project aims to define the joint target state for the data- and foundational capabilities, and to define and deliver the roadmap for these capabilities.

Role
The Lead Data Platform Architect leads this architecture workstream. The objective is to define a consistent target state for the eight foundational portfolio’s, aligned to the various business requirements and technical options, and the coordinated and prioritized roadmaps. The Lead Data Platform Architect brings all stakeholders together on the vision and roadmap.

Deliverable
Documented target architecture for the foundational segments, including supporting roadmaps, endorsed by the IT Platform Leadership team.SRQ114275 Functioneel beheerder

2018-03-16T00:00:00

Werken aan systemen die het altijd moeten doen. Systemen die betrouwbaar en veilig functioneren. En die bij de behoefte van klanten aansluiten. Dat is waar jij als functioneel beheerder bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens aan werkt. Jij staat voor de ICT-functionaliteit van onze stelsels van stelsels van identiteit en reisdocumenten. Je beantwoordt vragen, lost incidenten op en voert wijzigingen door. Op basis van impactanalyses stel je verbeteringen voor en je organiseert en begeleidt analyses, regressie- en acceptatietesten. Dagelijks voer je controles uit en je levert input aan voor rapportages. Je pakt de mogelijkheden om het belang van onze systemen en ons werk naar voren te brengen. Dynamiek, kennis, innovatie en perspectief: deze functie heeft het allemaal voor jou. Heb jij als functioneel beheerder ook alles voor de functie? De werkzaamheden bevinden zich vooral op het domein van de reisdocumenten.

Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.

 Business Consultant/ Record Manager

2018-03-16T00:00:00

Achtergrond opdracht:

De Dienst Uitvoering Onderwijs zoekt tijdelijke versterking van het team Archiefmanagement.
We zoeken een recordmanager die taken verricht gedurende en na de implementatie van het OCWbrede e-DOCS en Digis@m pakket voor documentmanagement, recordmanagement en workflow management. Daarnaast bestaat het werkpakket uit taken op het gebied van tactisch archiefmanagement, analyse en ondersteuning.

Opdrachtomschrijving/werkpakket:

Werkpakket Digis@m/Suite 16
Samen met de recordmanager Den Haag tijdelijk bijdragen aan de projectimplementatie van Digis@m/Suite 16 binnen DUO, door:

- Geven van toelichting over en samen met de projectmanager DigiS@m afstemmen met management en gebruikers wat Digis@m is en hoe invoering ervan hen gaat helpen.
- Het signaleren van kansen op verbeteringen door digitalisering, in relatie tot Digis@m / Suite 16
- Analyseren van de huidige werkwijze rondom documentmanagement gedurende de voorbereidingsfase van procesimplementatie.
- Leveren van input t.b.v. het opstellen van een implementatiestrategie.
- Bijdragen aan het ontwerpen van een digitaal werkproces en hierbij de kaders van archiefbeleid DUO bewaken.
- Bijdragen aan het opstellen, vastleggen en effectueren van werkafspraken rond het gebruik van Digis@m.
- Bijdragen aan het opleiden van gebruikers gedurende projectfase.
- Leveren van gebruikersondersteuning in de rol van floorwalker, gedurende livegang fase.
- Adviseren over de coördinerende en ondersteunende rol bij gebruik van de document management systemen en de doorontwikkeling daarvan in projecten.
- Coördineren van samenwerking tussen de gebruikersorganisatie (sleutelgebruikers Groningen) en de product owner, functioneel beheer, gebruikersondersteuning en de recordbeheerders (CEI).
- 1ste lijns gebruikersondersteuning op locatie.
- Coördineren, organiseren en geven van opleidingen aan nieuwe medewerkers/nieuwe gebruikers van DigiS@m/Suite 16.
- Vertalen van archiefbeleid DUO naar uitvoering digitaal werkproces.
- Het signaleren van kansen op verbeteringen door digitalisering, in relatie tot Digis@m / Suite 16.

Werkpakket tactisch archiefmanagement:

- Het adviseren inzake archiefmanagement aan proceseigenaren, managers en medewerkers.
- Het bijdragen aan het opstellen en ontwikkelen van instructies, procedures en richtlijnen voor archiefmanagement.
- Monitoren en toetsen van het administratief/functioneel en technisch beheer van informatie.
- Het geven van voorlichting over archiefmanagement.
- Het inventariseren van behoeften en wensen aan archiefmanagement ter ondersteuning van de werkprocessen van de organisatie.
- Het ondersteunen van de uitvoering met het analyseren en het beantwoorden van operationele vragen op het gebied van archiefmanagement. Met name vragen over selectie en vernietiging vanarchiefbescheiden.

Werkpakket analyse en ondersteuning:

- Het ondersteunen en adviseren van de adviseurs archiefmanagement.
- Het analyseren van de ontwikkelingen met betrekking tot tactisch archiefmanagement en recordmanagement en het adviseren over de gewenste inrichting en werking.
Toelichting: de werkzaamheden van tactisch archiefmanagement en recordmanagement zijn nauw met elkaar verweven. Daarnaast bestaat er ook afhankelijkheid met de werkzaamheden van
functioneel beheer. Er moet een analyse worden uitgevoerd naar de werkzaamheden binnen deze functies, aangevuld met een advies naar de gewenste taakverdeling en inrichtingsvorm en de samenwerking tussen de functies..NET ontwikkelaar 8 FTE

2018-03-16T00:00:00

De Staffing Groep is op zoek naar 8 .Net Ontwikkelaars!

Voor het transformeren van applicaties naar de public cloud zoeken we .NET ontwikkelaars. Ervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery is een pré. Net als ervaring in het werken in een DevOps team.
 
Daarnaast zoeken we ook nog iemand voor het maken van delivery pipelines in VSTS (Microsoft Visual Studio).
 Senior Projectmanager BS SRQ109075

2018-03-16T00:00:00

UWV is op zoek naar een ervaren Senior Projectmanager in de rol van ad interim manager beschikbaarheidsmanagement.

Doel van de functie:
Personeelsplanning, personeelsinzet en personeelsontwikkeling van eigen team (Applicatie Beschikbaarheid). Bijdragen aan het ontwikkelen van jaarplan ICT Services. Adviseren en signaleren over het gebruik van materiekennis, competenties en het nemen van maatregelen ter verbetering hiervan. Bouwen en onderhouden van een netwerk met UWV management, leveranciers en de diverse IM afdelingen binen UWV zodat kansen en bedreigingen tijdig onderkend kunnen worden en daarop in UWV verband op geanticipeerd kan worden.

De projectmanager stuurt een groot, complex project of, via projectleiders meerdere projecten.
De functie draagt direct bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken:
Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
Formuleert projectplan, veelal bestaand uit meerdere deelprojecten, en managed project op resultaten
Faciliteert - en stuurt circa 10 tot 20 projectmedewerkers aan en coördineert activiteiten.
Is verantwoordelijk voor een complex project met groot projectbudget en gemiddeld risico.
Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
Adviseert senior projectmanager en of programmamanager inzake het uitvoeren van complexe projecten en over de implementatie van diensten.
Onderkent vraagstukken waarover beleidsbeslissingen genomen moeten worden, signaleert en bereidt deze vraagstukken voor, inclusief de organisatorische, personele, sociale en technische consequenties aan de opdrachtgever.
Identificeert nieuwe business cases en adviseert klant en ICT management ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen van ICT oplossingen.
Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden. Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.

Creëert randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
- Mitigeren risico’s.
- Werken onder architectuur.
- Draagt zorg voor juiste in beheer name.
- Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managersBusiness Analyst

2018-02-13T00:00:00

Job description 
As part of the COBACHI team, the individual will implement consumption based charging based on a set of pre-defined handrails (implementation guidelines).  Under COBACHI, IT cost will be recovered via a tariff for the total cost of a service inclusive of IT Central cost which is currently recovered based on standard allocation key today.  By doing this, it will allow the businesses to understand the total cost of ownership better and thereby making better business focused decisions as it relates to IT Services and its uptake.  This will result in overall better end user experience with a better business focused view of their IT costs and spend.
                      
This role is to perform the following for IT Services in scope for consumption based charging: 
 • Work with the Operate Land Scape Manager (OLM) and other relevant stakeholders on understanding the Consumption Based Charging Model (CBCM)
 • Work with OLM and Demand Planning to gather total costs and demand forecast
 • Analyze and define consumption charging model (unit of measure, tariff, under/over recovery process) with the stakeholders
 • Prepare material for approval via various governance forums, including key information such as demand growth and cost impact by business (and even down to the Legal Entity level)
 • Coordinate activities across responsible teams to implement the defined consumption model once approved
 • As required, support analysis, design and implementation of CBCM tool requirements
 • Ensure that ET SOM Cost Recovery Plan appropriately reflect and ties to consumption as closely as possible
 • As required, build relevant reporting in appropriate tools (ie. ServiceNOW or Apptio) to support growth of IT Services with the Consumption based model and to report on progress.  This can include reports or data to share with businesses on the consumption and cost recovery picture
 • Assist with the semi-annual / annual true-up process for IT services newly on-boarded to CBCM
 • Forecast Business demand for future and outer years, including strategies to influence demand that resulted in optimized and affordable IT as an outcome for the businesses.
 • As required, answer question, manage the escalations related to newly implemented IT Service under CBCM
 • May include updates to internal systems to align to cost recovery
 • Together with Demand Planning and Finance Operation teams ensures that the services are charged out to the Business OUs in line with agreed Business Planning handshakes.
 • Ensure a quality control and data integrity of source data related to cost recovery management
 • Vast scope and complexity of services, encompassing all cross businesses Enterprise Technology landscapes, for cost Recovery
 • Cost and Cost recovery is a very sensitive and visible area.  Strong stakeholder management needed.
 • Some stakeholders may not have financial background and concept maybe difficult for them to understand.  Need someone good with working with people and to help train team members that needs to do the work on-going.
 • IT services growing and evolving, ever changing, so not firm set or defined list of IT Services in scope
 • Working with OLMs not under direct reporting relationship.Secretaresse

2018-02-23T00:00:00

Je hebt een belangrijke rol in de ondersteuning van de werkzaamheden van de Managing Director IR (Institutional Relations), die rechtstreeks met de klanten in contact staat en daarbij schakel is naar het Executive Committee. Voortvarend en doortastend verzorg jij de drukbezette agenda, en denkt proactief mee met de invulling van de agenda. Ingewikkelde afspraken zijn geen probleem en je schakelt moeiteloos binnen de verschillende lagen. Je helpt bij de voorbereiding van vergaderingen, je notuleert en bewaakt de actielijsten. Ook denk je mee in de ontwikkeling van het team, en regelt de benodigde ruimtes en middelen. De wekelijkse klantupdate komt dankzij jouw hulp tot stand en hiervoor ben jij de spil! Je bent bekend met een Agile manier van werken, en ook heeft het kort cyclisch sturen geen geheimen meer voor jou.
Kortom, je krijgt een dynamische functie waarbij je heel snel moet kunnen schakelen tussen diverse werkzaamheden en omstandigheden. Je hebt vaak genoeg aan een half woord en je denkt graag mee en vooruit.
Uiteraard ben je zeer bedreven in het werken met Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Je vindt het leuk om met nieuwe technologie aan de slag te gaan.
 
 ServiceNow Implementation Support

2018-03-14T00:00:00

Our client is migrating several service management tools into 1 platform (ServiceNOW).
 
Responsibilities
- Attending weekly SME and Champions calls to support Q&A on training
- Reviewing training materials (including PPTs, Knowledge Articles, and testing of lab exercises)
- On-going maintenance of the SharePoint Site
- Support update of Learning Tutorials with video scripts and screenshots
- Booking of training sessions with Skype and/or conference tools
- investigation, Creation, and support of in-tool ServiceNow Training (Guided Tours)
- Admin support for training sessions (attending calls, invites etc)
- Admin Support of the ServiceNow Training env (e.g. access, profiles, labs, reporting)
- Maintenance of master training completion report
- Yammer Coverage & Support
- ServiceNow Email Channel Coverage & SupportCoördinator Infrastructure

2018-03-14T00:00:00

Interface with Infrastructure Service Provider (ISP) on the refresh and management of network devices in the client's estate. Wetenschappelijk Support Engineer

2018-03-13T00:00:00

Belangrijk is dat kandidaten op niveau kunnen communiceren met de gebruikers, wetenschappers/onderzoekers die gebruik maken van de supercomputer. Ruime ervaring en een hogere vooropleiding dan gebruikelijk zijn dan ook een must. Minimaal HBO is dan ook een vereiste.

Werkgebied
 • Het bemensen van de 2e lijns helpdesk voor de nationale supercomputer Cartesius en het nationaal rekencluster LISA
 • Het vanuit deze rol ondersteunen van onderzoekers, die de systemen gebruiken als belangrijk hulpmiddel voor het oplossen van complexe wetenschappelijke vraagstukken
 • Het oppakken van vragen over het gebruik van deze op Linux gebaseerde HPC omgeving, bijvoorbeeld hulp bij het installeren van software pakketten of bij het oplossen van veel voorkomende foutmeldingen
 • Het continue verbeteren van het eigen werkproces, bv door het automatiseren van veel voorkomende handelingen, teneinde de helpdesk zo efficiënt mogelijk in te richten.Bedrijfsanalist (sr analist informatievoorziening)

2018-03-20T00:00:00

Om de dienstverlening mogelijk te maken (en continu te blijven verbeteren), hanteert DUO een omvangrijke veranderportfolio. ICT-trajecten vormen daarvan een belangrijk (maar zeker niet het enige) bestanddeel. Analyse en realisatie vinden grotendeels plaats in BusDevOps-teams die een op Agile gebaseerde werkwijze volgen. De BusDevOps-teams werken met backlogs. Daarnaast worden programma’s en projecten uitgevoerd die veelal een andere werkwijze hanteren.
Al met al is sprake van een uiterst complex speelveld. Geconstateerd is dat er op dit moment onvoldoende controle- en sturingsmogelijkeheden op de portfolio zijn. Gewenste eindsituatie (in de loop van 2018) is dat de voortgang van het voortbrengingsproces op ieder moment duidelijk is. Zo kan waar nodig adequaat worden ingegrepen. Daartoe moeten de afspraken over de portfolio eenduidig worden vastgelegd en voor alle betrokkenen toegankelijk worden gemaakt. Vanzelfsprekend moeten de afspraken op de verschillende niveaus met elkaar in lijn zijn. Gevraagd wordt om een analyse naar de bovenstaande problematiek.
Hierin moet ook het onderwerp “SAP-PPM” worden meegenomen. De analyse wordt uitgevoerd onder auspiciën van het project “Informatievoorziening”. Verantwoording wordt afgelegd aan de projectmanager.

Opdrachtomschrijving:
“Stel vast welke informatie en afspraken over de portfolio moeten worden vastgelegd. Geef aan hoe het proces er uit ziet, maak helder welke informatie in SAP-PPM kan worden vastgelegd en kom met een advies hoe e.e.a. is te realiseren”.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden
Een kort en bondig analyserapport waarin de volgende vragen worden beantwoord:
1. Welke informatie en afspraken tussen directeuren, business managers en product owners moeten over de portfolio worden vastgelegd (requirements-analyse)?
2. Waarom moeten deze afspraken worden vastgelegd?
3. Hoe moet de vastlegging plaatsvinden (vastleggingsproces, tooling)?
4. Hoe kan het bovenstaande worden gerealiseerd? (advies in termen van wat-wie-wanneer)

Voor wat betreft SAP-PPM moeten (in overleg met de stakeholders) de volgende vragen worden beantwoord:
1. Wat verstaan we onder vastleggen van de gehele portfolio in SAP PPM (Wat moet de indeling zijn, welke categorieën, hoe werkt het proces? Wie rapporteert met welk doel aan wie?
2. Welke gebruikersinterface is nodig om SAP PPM gebruikersvriendelijker te maken?
3. Hoe verwerken we de project informatie uit MS-Project in SAP-PPM (leg alleen de hoofdlijn vast en de belangrijkste mijlpalen. Geen afhankelijkheden en dergelijke, schets het proces).
4. Hoe is resourceplanning vast te leggen in SAP-PPM over portfolio, programma’s, projecten en BUSDEVOPS trajecten (beschrijf het proces en knelpunten).
 AV2018-DCS-0047 System Engineer Business Process Management

2018-03-20T00:00:00

De Business Process Hosting infrastructuur is gebaseerd op het IBM product Websphere Process Server (WPS). Deze maakt gebruikt van de J2EE-platform van Websphere Application Server Network Deployment (WAS-ND).Daarnaast wordt inherent aan de WPS gebruik gemaakt van de Websphere Enterprise Service Bus (WESB)-technologie.Binnen het team ben je verantwoordelijk voor ontwerp en bouw werkzaamheden voor een nieuwe infrastructuurversie (IBM Business Process Manager versie 8.5 op IPAS). Ook zorg je voor de ondersteuning van je klanten op de nieuwe en bestaande infrastructuur (IBM Websphere Process Manager versie 8.5.6) en het opzetten en inrichten van testomgevingen voor de klanten. Het geautomatiseerd uitrollen van de infrastructuur kun je bouwen door gebruik te maken van o.a. Python scripting op LinuxDaarnaast ben je bezig met het oplossen van incidenten in de diverse omgevingen en wordt verwacht dat je medwerkers inwerkt.Data Scientist

2018-03-20T00:00:00

• Werkt samen met Analytics Programmeur om datasets voor het gebruik in statistische modellen te definiëren en voorbereiden.• Werkt samen met Business Analist om data te vertalen naar parameters van modellen en resultaten van modellen te interpreteren
• Bouwt en onderhoud datafundamenten en/of statistische modellen

Achtergrond opdracht:
De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Natuurlijk krijg je zelf ook de kans om je verder te ontwikkelen. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven? Ben jij de nieuwe interim Data Scientist/programmeur bij de afdeling data & analytics van de Belastingdienst?Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt deBelastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt.Ervaren Tableau Developer

2018-03-12T00:00:00

We hebben een 11tal complexe dasboards in Tableau met veel Queries daarin. Deze zijn gebouwd door een partij in UK onder leiding van onze Group CRM afdeling. Maar de rapporten performen niet. Daar zijn heel veel acties voor verricht met als resultaat dat we nog steeds geen performance hebben.
 
 Software Designer Mobile App Development Android

2018-03-19T00:00:00

In this role you have the opportunity to: 
Do you want to participate and take a challenging role as mobile app developer in innovative projects in the domains of healthcare, lifestyle and comprising connected products, the Internet of Things, mobile and cloud solutions? Are you interested in working in a multi-disciplinary environment, driving new digital product development for our client in a team of highly engaged professionals? 
Our client is a fast growing mass consumer products business that brings solutions for mothers and their babies and toddlers. One of the flagship products is the parenting platform uGrow that we are continuously improving and extending with new and improved features. 

You are responsible for: 
• Create the best mobile app experiences for new moms and dads!
• Understand the user needs and translate this into technical requirements. 
• Participate in the architecture definition and detailed design decisions of the mobile app. Participate and oversee the realization of the software development process with a remote development team. 
• Support and improve the mobile app in production by using monitoring tools and data analysis. 
• Participate in product improvement together with the Architects, Consumer Care and User Experience teams. 
• Integrate features provided by external service providers and/or connected products 
• Collaborate with suppliers, internal and external for our client.. 

 Projectmanager

2018-03-19T00:00:00

For our international cliënt in Rijswijk (ZH) we are looking for a Projectmanager for the Joint Venture Firewall project. This project will move our client's Joint Ventures behind the Joint Venture Firewall Solution by implementing a firewall solution for these assets and control the access and information going through.

Tasks:
- Define a plan to terminate network connections that will make use of IT that is provided in the cloud.
- Non-Operated Ventures TPA Thick Review & Remediation
- Non-Operated Ventures 1FA remediation (2FA SAP for Arrow & BapetCo)
- OfficeClient WiFi segregation for visitors in the offices
- LAN Port Security in the offices
- Implement SSL decryption on Palo Alto firewallsInformatie Analist

2018-03-20T00:00:00

De informatieanalist is verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen (incl. informatie, organisatie en ondersteuning) van de NVWA, zoals afgebakend in de concernarchitectuur. De focus ligt daarbij op informatie-analyses in het kader van de business intelligence en ondersteuning van het scrumteam.De business intelligence betreft zowel de voorkant van de processen van de NVWA (analyse en selectie) als de achterkant van het proces: afslag naar het datawarehouse en op basis daarvan interne en externe rapportages opstellen. In de afgelopen jaren heeft het nodige voorwerk plaatsvonden. Er ligt een raamwerk met KPI's waarlangs de nieuwe sturing plaats moet vinden. De informatieanalist moet enerzijds sterk zijn in het toelichten van de nieuwe KPI's en hoe daarmee gestuurd kan worden aan management en stakeholders. Anderzijds moet de informatieanalist de diepte in kunnen gaan en analyseren hoe de informatie ten behoeve van de KPI's in het nieuwe INSPECT systeem beschikbaar is of kan worden. Taakomschrijving• Behoeften vanuit implementatie ophalen, analyseren en structureren en omzetten in requirements• Begeleiden en organiseren van workshops rondom proces, informatie en requirements• In samenwerking met architectuur opstellen en doorontwikkelen van proces- en gegevensmodellen• Assisteren van product owner/projectleider bij de werkzaamheden in een scrum proces, waaronder:o Uitwerken van proces en gegevensmodellen in requirements in de vorm van ‘epics’ en ‘user stories’o Opstellen en/of beoordelen van acceptatiecriteria en testscenario’so Prioriteren en onderhouden van de backlogo Afstemming met product manager en andere productowners over de samenhango Afstemming met business- en solution architecten over kaders en architectuuro Deelname aan dagelijkse standups, wekelijkse refinements en tweewekelijkse demo, retrospective en planning• Op verzoek uitvoeren van analyses op ‘verticale thema’s’ zoals bijvoorbeeld beveiliging, authenticatie, e.d.Achtergrond opdracht:De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisieoverstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt. Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:• Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd. • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik (thans PI&I) gestart. In de huidige programma fase worden eerder ontworpen uniforme processen (die zijn vastgelegd in de procesarchitectuur) gerealiseerd in de “maakplaats”. Hier worden de “maakonderwerpen” door middel van de Agile ontwikkelwijze SCRUM samengeb[...]Document Control Specialist

2018-03-20T00:00:00

Combination of document control activities, training administration (TMS) and managing/analysis of data related to QMS processes and products 
 Data Scientist

2018-03-20T00:00:00

• Werkt samen met Analytics Programmeur om datasets voor het gebruik in statistische modellen te definiëren en voorbereiden.• Werkt samen met Business Analist om data te vertalen naar parameters van modellen en resultaten van modellen te interpreteren
• Bouwt en onderhoud datafundamenten en/of statistische modellen

Achtergrond opdracht:
De afdeling data & analytics is nog volop in ontwikkeling, en daarin speel jij een belangrijke rol. Met jouw frisse kijk, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling verder vooruit. Natuurlijk krijg je zelf ook de kans om je verder te ontwikkelen. Wil jij werken in dé datagoudmijn van Nederland? En samen met een jonge en gezellige club mensen een splinternieuwe afdeling vormgeven? Ben jij de nieuwe interim Data Scientist/programmeur bij de afdeling data & analytics van de Belastingdienst?Dankzij de innovatieve bigdataplatforms en -systemen van de Belastingdienst kunnen we burgers en bedrijven supersnelle service leveren. Belt iemand bijvoorbeeld de Belastingtelefoon met een vraag, dan kan ons callcenter alle gegevens van deze persoon er direct bij pakken. Je begrijpt, dit scheelt enorm veel tijd. In totaal beschikt deBelastingdienst nu over ongeveer 100 systemen die het werk efficiënter maken. Deze worden ontwikkeld en beheerd bij data & analytics, de afdeling waar jij werkt.
 AV2018-BD-9981B .NET Software architect

2018-03-20T00:00:00

Bij het Center DotNet (CDN) zijn we op zoek naar een software architect met senioriteit op technisch vlak en aangetoonde lead-kwaliteiten die op meerdere gebieden inzetbaar is. Het primaire inzetgebied is het beheer en de doorontwikkeling van de generieke .Net-ontwikkelstraat en de aansluiting daarvan op de generieke .Net-hosting (private cloud oplossing). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is "automatiseer de automatisering".In algemene zin zijn de volgende inzetgebieden van toepassing: (1) beheerder/consultant van de generieke .Net-ontwikkelstraat, (2) technisch aanspreekpunt voor onze hosting partner, (3) senior ontwikkelaar in projecten (nieuwbouw en herbouw) en (4) senior ontwikkelaar in onderhoud en beheer van de bestaande .Net-applicaties.Senior Agile Test Engineer

2018-03-20T00:00:00

We zoeken een senior agile test engineer die kan dienen als vakantievervanger (6 tot 8 weken), met als startdatum 19 maart die na twee (2) weken inwerken zes (6) weken één van de scrum teams kan ondersteunen.Als senior agile test engineer maak je deel uit van de NVWA Maakplaats, bestaande uit een aantal scrum teams (9 teams). Je bent binnen het team verantwoordelijk voor het opstellen, specificeren en uitvoeren van de testwerkzaamheden van de gerealiseerde user-stories en features. Je bent proactief, communicatief vaardig en in staat om als teamplayer te functioneren binnen multidisciplinaire Agile teams. Daarnaast heb je in het verleden ruime ervaring opgedaan met het opzetten van geautomatiseerde testscenario’s (met bijvoorbeeld Robot Framework en Selenium). Je houdt focus op datgene wat de meeste waarde toevoegt aan de business, door hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden. Je vindt het leuk collega’s (modelleurs en andere test engineers) te begeleiden op het gebied van testen, als sparringpartner van mede testers en van de stakeholders op te treden. Je bent HET kwaliteits geweten van het Agile team.Je bent niet vies van techniek en op zijn minst in staat de Blueriq modellen en de werking daarvan die je team oplevert te begrijpen. Je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en beschikt over empathisch vermogen.

Achtergrond opdracht:
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd;kan worden;gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma ‘Blik op NVWA’ gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht.Supplier Quality Engineer

2018-03-20T00:00:00

Your challenge

As a Supplier Quality Engineer you are the interface between the Innovation & Development team at Innovation Site Eindhoven and Manufacturing Suppliers. 
In this role, you have the opportunity to implement and manage Quality Engineering, Purchasing Controls and Supplier Quality processes related to the development, procurement and continuous improvement of manufacturing materials, components, software, sub-assemblies, contract manufactured finished devices/products or services, and their introduction into the supply chain 

Your responsibilities 

• Partner with R&D, Operations and Procurement personnel to proactively engineer quality and ensure compliance for raw materials, components, finished products etc., from suppliers. 
• Develop and support regulatory compliance gaps at suppliers, including supplier quality system and process development activities. 
• Ensure raw materials/components/products at supplier(s) are released from supplier(s) to the client according to the agreed requirements. 
• Drive quality and compliance development and/or improvement at suppliers when needed; the face to supplier(s) on lean improvements. 
• Ensure compliance to regulatory requirements and procedures for regulated products/processes. 
• Ensure raw material and component specs and drawings are translated to supplier quality 
Requirements, qualify suppliers, assess metrics of whether supplier products meet quality specifications, and audit suppliers critical to quality processes. 
• Ensure that validations are completed where specified, and control plans exist to ensure the sustained quality and compliance of supplied raw materials and components. 
• Ensure correction and prevention activities of suppliers are timely, effective and required communications and escalation. 
• Create Supplier quality function deliverables as per Innovation Site Eindhoven –Quality Management System in projects, in Life Cycle Management and in Post Market Surveillance. 
• Executes SCAR management effective and timely closure and Review/risk assessment of QN's and their escalation to SCARs where needed. 
• Qualifies and sustains sub- processes of suppliers, including performing process validations for critical supplier processes impacting part quality. 
• Ensures that the components/products at the supplier (including spare parts and services) are released according agreed specification and quality requirements (APQP / PPAP), and SQ audit results. 
• Independently works to deploy common approaches and working methods to drive towards Supply Base in the assigned BG or Market. PMO Analyst

2018-03-20T00:00:00

The client is driving a worldwide transformation program – Accelerate! - set out to unlock the company’s full potential, turning us into a more agile, entrepreneurial and customer focused company.  Ultimately it’s all about achieving excellence in execution, where all parts of the value chain effectively work together to drive success in our markets. To achieve this goal we are standardizing our operations to make optimal use of best practices and to become a true plug and play organization. Market to Order business transformation portfolio is focused on strengthening our commercial capabilities in the markets and business groups.

Your challenge
We are redesigning our organization, improving our processes & systems and last, but definitely not least; creating a winning team by living our behaviors and building capabilities for the future.

Your responsibilities
As a PMO Analyst you will, execute on the following activities, providing quality services against agreed timelines:
 • Support action, issue, and risk tracking, action log maintenance and reporting. Support change control, maintain change log and associated reporting
 • Support on-boarding and off-boarding of resources, including the creation and maintenance of program resource sheet
 • Create and Baseline program plan (MS Project) with dependencies
 • Maintain program plan and track all deviations from baseline
 • Planning scenario analysis
 • Create and maintain program roadmap with key milestones
 • Create and maintain dependency log
 • Support dependency tracking and reporting
 • Create and maintain program Scope document
 • Execute deliverable approval process
 • Create Deliverable approval report
 • Preparation of program status reports and identifying areas for corrective action / intervention
 • Monitor and Track KPI performance, trends, root causes and corrective action.Software Design Engineer (Metrology Software)

2018-03-20T00:00:00

Introduction
 
Is solving complex software engineering problems your passion? Does working in a multi-cultural environment make you spin? Does contributing to world’s most advanced lithography machines make you feel proud? Then this might be the right opportunity for you.
 
Job Mission
 
As a part of our client’s Metrology Software department, you will provide the software solutions that realize the metrology system functions, producing sub-nm measurement and control accuracy. Your solutions emerge from sound software engineering practice and take low effort to develop and maintain. You choose for system-wide experience and drive for successful customer deployment
 
 
Job Description
 
Our client’s lithography systems deliver nanometer accuracy at high productivity. The required accuracy level cannot be achieved by hardware and mechatronics solutions only.  At system level, imperfections of the subsystems need to be measured and corrected. The Metrology Functional Group creates mathematical models describing the lithography machine and its imperfections. The parameters of these models are calibrated using several sensors present in the machine. The calibrations of the machine can be done offline in a dedicated calibration test, or inline while running production. Afterwards, the calibrated parameters are used to control the machine in such a manner that the inaccuracies are corrected. Solutions of the Metrology Functional Group are implemented in software by the Metrology Software Department. Your role is to design, realize and integrate high-quality software engineering solutions, allowing fast and efficient delivery of complex metrology functions. Within the Metrology Software Department, we are reshaping our software architecture to facilitate seamless implementation of the metrology functions in our software. By introducing engineering practices such as Model Driven Engineering, we increase our engineering efficiency.Design Engineer

2018-03-19T00:00:00

Introduction
Are you challenged by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort? Do you enjoy capitalizing on .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate? Would you like to contribute to the world’s most advanced chip production metrology equipment? Are you fascinated by optimizing equipment throughput and automation and integration of YieldStar in our customers’ fabs’ MES environment? If so, we currently have an exciting opportunity for a software developer!
 
Job Mission
Within business line Applications the D&E YieldStar software groups
address the area of complex machine algorithms software. You will be end-to-end
responsible for realization of software in C# in the In-Device Metrology, OV or
Focus software teams, one of the software teams contributing to development of
the YieldStar software platform. This is done using a scrum/Agile way of
working.

Job Description
 
In this position you are a member of the YS SW Application group. This group addresses implementation of the complex machine algorithms.
In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by= the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support and Manufacturing representatives. Your eagerness to experience the fit of our solutions at the customer makes you
willing to use opportunities to travel.
 
As a Software
Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working.
You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the YieldStar software platform.
 
Main
Responsibilities
 • Demonstrate end-to-end ownership for feature/story based software engineering
 • Align specifications with stakeholders in the function team and the
 • software platform lead
 • Secure both software and product quality
 • Ensure adequate fit of software deliverables in the YieldStar software
 • platform
 • Software realization, including design, testing and documentation
 • Act as buddy in pair-programming
 • Contribute to continuous improvement of our Agile software development for
 • the software department as a whole
 • Transfer knowledge to colleagues in both D&E and sectors supporting operations
 • (e.g. Customer support)
 • Act as scrum team memberIT Operations Engineer (Medior)

2018-03-09T00:00:00

Als engineer draai je mee in een van de Dev-ops team, maar draai je ook het zogeheten 'Goalie' rooster waarin je de incidentafhandeling voor je rekening neemt. 
Belangrijkste taken zijn:
- Beheer en onderhoud van onze belangrijkste dienstverlening
- Het ondersteunen binnen DevOps teams op het aansluiten op onze continuous delivery pipeline
- Inbrengen van verbetervoorstellen voor een efficientere en nog stabielere dienstverlening
- Golie rooster; incidentmanagement en operationeel intelligence op onze systemen met behulp van bijvoorbeeld SplunkCommunication Specialist

2018-03-09T00:00:00

You are responsible for building and executing executive communications and sales communications strategy for the BeNeLux region. Working with senior business leaders, you will develop a detailed understanding of the EMEA and local business priorities, build effective audience engagement strategies, and execute specific communications projects across a variety of mediums. Your focus will be accelerating our sales transformation process by delivering effective change communications programmes, consistent and compelling executive communications platforms, and an enhanced level of employee engagement. Communications approaches should be innovative in order to build ongoing engagement across all relevant EMEA lines of business, driving collaboration and interaction.

- Work closely with leadership teams to understand business priorities
- Define target audiences, objectives, and messages
- Develop, present and execute an effective communications strategy and programme for both clusters
- Ensure communications strategy is fully aligned with business goals
- Drive initiatives that effectively support all employees in ‘Crossing the Chasm’ – with a focus on a cloud-first approach, breaking down silos and driving collaboration, and championing customer advocacy
- Select effective tools, mediums, and technologies for message delivery
- Act as programme manager for all communications initiatives
- Share best practices with other members of the country and EMEA communications teams
- Use internal or external resources to deliver to the strategy
- Ensure quality and timely delivery of initiatives
- Manage to specific metrics goals and support employee engagement reporting across the business.

You'll be working closely with a colleague based in Brussels, The role will require travel to Brussels once a week.Medior Project Management Officer (PMO)

2018-02-21T00:00:00

Global Information Services (GIS) has a worldwide responsibility for all IT processes, solutions and services. The aim is to further enhance HEINEKEN Global Functions by delivering common business driven solutions and services. Global Solutions (GS) is a key component of GIS and covers the collaborative management of business relationships and the design, development and implementation of common solutions by following a consistent and rigorous programme and project management methodology.
The Project Management Officer (PMO) operates within the Global Centre of Excellence (CoE) Project Delivery, which provides project and programme management support for financials, planning, resourcing, controls and standards. The PMO supports Project Managers with managing, planning and allocating resources and keeping track of project planning, progress and budget, enabling a higher efficiency in project delivery. The PMO also supports the Project Managers with running their project in accordance with HEINEKEN best practices, methodologies, standards, tools and templates.

Offer proactive support to Project Managers to ensure approved projects are set up correctly with robust plans, resource allocation and financial cost plans and ensure information can be easily consolidated across the portfolio
 • Keep track of project progress and project financials and support the Project Managers in adequately reporting on this
 • Provide active project support services to the Project Managers such as project methodology support, project planning facilitation, etc.
 • Monitor resolution of issues and initiates discussions on resolving the issues
Identify risks including monitoring of mitigating actionsProduct Manager Advanced Analytics

2018-02-09T00:00:00

The Advanced Analytics Product Manager – Natural Language Processing (NLP) role supports with definition the NLP strategy for Advanced Analytics, and the framing, delivery and management of Advanced Analytics projects, and will be assigned a programme of work, organised around a key functional analytics theme (in this case NLP). They will report into the Product Team Lead.Tasks: NLP Product Management Identification, valuation and framing of new advanced analytics opportunities within any business areaAgile delivery and management of these NLP opportunities through the AA pipeline, in accordance with Pipeline management principles and reporting toolsAssure the quality of the delivery of advanced analytics PoCs within IT & TaCITDevelop products that can be easily scaled, replicated and reusedUnderstand current state-of-the-art, developments and practical applications of NLP in industry, technology vendors, academia and open source libraries to ensure that PoCs are both leveraging the best algorithms and technology solutions and are grounded in what is realistically achievable.Partner and instill learnings and best practice across Digital Main accountabilities and activities of the position:  Product Management You will be a rock-star agile PM – define clear user stories through ambiguity, manage cross-functional technical and non-technical work streams, and chase down strategic objectives (which may be loosely defined). Able to lead the front and back-end teamYou will support Process, Management and Requirement Definition enhancementsYou will have deep experience in developing NLP Advanced Analytics solutions, using standard frameworks, toolkits and librariesYou will have a good understanding of leading NLP vendor solutions and able to quickly and realistically assess new solution offeringsYou will have a good understanding of the potential utility, limitations and challenges of a wide range of NLP techniques and keep abreast of new developments in academic research and industry applicationsYou will need to be a seamless interface towards senior stakeholders in IT and the business to define and co-shape advanced analytics innovation opportunities (business managers, IT Managers, Innovation Advisors etc.)You will need to be a master of effective project framing & valuation of advanced analytics opportunities – calculating costs vs benefits across each of the project’s phasesYou will help steer and shape the development of the Innovation pipeline around NLP advanced analytics (both in terms of new technologies and in terms of business applications)You will need to seamlessly manage the performance and reporting of progress of your projects as they move through the pipelineYou will be responsible for successful handover of your successful PoCs to the Scale-Up teamYou will need to learn new skills and nurture new capabilities in your project teams to take advantage of emerging NLP technologies – which training programmes will support you withYou will lead core proof-of-concept activities to demonstrate new technologies and approachesYou will need to work with our ecosystem of partners and academics to derive the most value for the organisation and specific learning for your teamYou will proactively set-up meetings, one-on-one sessions and events that h[...]Supplier Quality Engineer

2018-03-07T00:00:00

For the ECR project we are looking for a Supplier Quality Engineer 

The organisations’ Global Supplier Quality Team works with a worldwide supply base and our global Business Innovation Units (BIU’s) to help ensure high quality purchased materials. The team leads Supplier Quality Engineering activities during new product development, purchased material quality issue resolution and ongoing supplier quality monitoring. 

Your Challenge
Perform Supplier Quality activities related to purchased part qualification with suppliers, supplier quality issue resolution and ensuring appropriate incoming material inspection strategies. Drive quality activities with suppliers, setting a high standard and fast response expectation so quality issues are prevented or minimized. Lead with best practices to enable our organization to provide high quality medical products to our customers. 

Your Responsibilities
Manage Supplier Quality related activities for purchased materials for electro-mechanical commodities such as printed circuit board assemblies (PCA’s), power supplies, cables, battery packs, plastics, sheet metal, machined parts, OEMs (displays, medical assemblies), labeling, etc.. Work with suppliers to ensure all necessary quality activities are rigorously addressed during initial product release and change such as: process mapping, process FMEA, process control plan, process validation (IQ, OQ, PQ), GR&R, MSA, line release, ramp monitoring, etc.. Ensure supplier test strategy aligns with quality goals. Focus on quality issue resolution via an 8-D based Supplier Corrective Action request process. Resolve quality issues via structured quality methods in order to ensure efficient and effective root cause analysis, and corrective / preventive actions that ensure there is no recurrence. Execute supplier audits, CAPA’s and monitor supplier metrics. Orchestrate first article inspection / first production inspection, and ongoing inspection plans that are aligned with supplier’s capabilities, quality history and our product needs. Support key processes as subject matter expert. Software Machine C# Designer

2018-03-01T00:00:00

IntroductionAre you challenged by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort? Do you enjoy capitalizing on .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate? Would you like to contribute to the world’s most advanced chip production metrology equipment? Are you fascinated by machine software, mathematics, physics and its practical applications? If so, this could be an exciting opportunity! Job MissionWithin business line Applications the D&E Yield Star software groups address the area of complex machine control software. You will be end-to-end responsible for realization of software in C# in one of the machine software teams, contributing to development of the Yield Star (low level) software platform. This is done using a scrum/Agile way of working. Job DescriptionYou like to contribute to the organisations' fastest growing business by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort. In this position you are a member of the Machine Software group and in one of the Sensing or Motion teams. The teams address development of software that interacts with the hardware and creates the framework for moving and acquiring data.In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support and Manufacturing representatives.As a Software Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working. You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the YieldStar software platform. You are eager to pick up knowledge on hardware like motion controllers or camera's, physics and mathematics and software architecture. Main Responsibilities Act as scrum team memberDemonstrate end-to-end ownership for feature/story based software engineeringAlign specifications with stakeholders in the function team and the software platform leadSecure both software and product qualityEnsure adequate fit of software deliverables in the YieldStar software platformSoftware realization, including design, testing and documentationAct as buddy in pair-programmingContribute to continuous improvement of our Agile software development for the software department as a whole  Context of the positionIn order to contribute to the realization of new software functionality you will need to be able to assess, review, discuss and implement software designs. Actively seek interaction with your team members to review yours and others contributions to our software archive. You work closely with your peers: to create software solutionsto decide on software implementationto participate in code, design and documentation reviewsto perform pair programming and test driven developmentto test and integrate with the platform From a project management perspective close cooperation with t[...](Sr.) Quality Engineer

2018-03-16T00:00:00

The Quality engineer is responsible for all related quality aspects within the new product introductions and the existing production lines for the packaging and assembly processes of high-end VCSEL packages. Provide day to day quality guidance to the design teams in the various phases of the projects. 
He/she will work on multiple projects in an international environment. The job includes frequent travels (more than 10%) to suppliers and customers in Asia and Europe. 

In this role you are responsible for: 
-Ensure all customer specific requirements are correctly managed and implemented. 
-Support the AQP/APQP process where required to ensure that all new products comply fully with the customer requirements, including DV/PV testing/ FMEA, Process Capability, Gauge R & R. 
-Be able to prescribe all relevant and required quality deliverables within a project and able to enforce (internal, at supplier’s and contract manufacturers), follow up and create all prescribed quality deliverables/ documents for these projects. 
-Developing and implementing quality management systems in the organization. 
-Creating and maintaining company documentation such as (quality) manuals, (quality) procedures and Standard Operating Procedures. 

You are part of: 
The Division is a global leader in VCSEL technology and designs, manufactures, markets and sells VCSEL-based solutions for data communications, consumer and industrial applications. It has a very comprehensive product portfolio ranging from high speed VCSELs for 3D sensing, data communication to infrared illumination modules for security, surveillance and night vision applications, from single mode VCSELs for sensing applications to intelligent Laser Doppler sensors for accurately measuring velocity and distance. Furthermore, the Division offers infrared radiation modules and systems for industrial heating and optical pumping applications. Q&R Compliance specialist

2018-03-16T00:00:00

FCO Program - Remediation 
• Analyze documentation of FCO execution by Markets. 
• Identify any issues as per defined documentation requirements. 
• Work together with Markets through daily management to solve any documentation issues 
• Present results to Post Market Surveillance for termination activities with Competent Authorities. 
• Provides proactive feedback on FCO execution documentation to Q&R for process improvement. Reliability engineer for printhead development

2018-03-16T00:00:00

During the development of a new generation printhead based on new technologies we encounter many reliability issues like lifetime issues, early failures and wear out. Within the quality and reliability (Q&R) function of this printhead we try to identify the failure mechanisms in an early stage of the development to reduce costs of non-quality in a later stage of the printhead production. Within this function you are responsible for the reliability program during the development stage of this printhead which consists out of two main tasks. The first task is too guarantee that the printhead meets its reliability requirements. To achieve this you must be able to develop, execute and analyze HALT, MEOST, HAST and/or ALT tests and perform root cause analysis on failed products to identify the weak links in the design. The second task is to support other project functions in performing the right lifetime tests on part level to guarantee a sufficient lifetime in the end product by performing FMEA's and define the right test for parts with critical to lifetime functionality.

Tasks & responsibilities

 • Responsible for the reliability engineering part of a new printhead development with MEMS technology
 • Define, execute and analyze reliability tests on printheads as complete products
 • Support project functions with realizing reliable printhead parts
 • Root cause analysis on defect products

Position & team

 • Member of the Quality and Reliability (Q&R) function of the MEMS Printhead. The Q&R function is a small function within a project of ~50 multidisciplinary people divided over other functions. A lot of interaction with these other functions is required.C# Design Engineer

2018-03-01T00:00:00

Introduction
Are you challenged by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort? Do you enjoy capitalizing on .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate? Would you like to contribute to the world’s most advanced chip production metrology equipment? Are you fascinated by optimizing equipment throughput and automation and integration of YieldStar in our customers’ fabs’ MES environment? If so, we currently have an exciting opportunity for a software developer!  

Job Mission
Within business line Applications the D&E YieldStar software groups address the area of complex machine control software. You will be end-to-end responsible for realization of software in C# in the FAFI/MC/SL software team, one of the software teams contributing to development of the YieldStar software platform. This is done using a scrum/Agile way of working  

Job Description
In this position you are a member of the Factory Automation, Factory Integration (FAFI), Machine Control (MC), and Software Layout (SL) team. The FAFI/MC/SL team addresses interfacing for topics such as factory automation, factory integration, throughput optimization, waterless monitoring, diagnostics, error recovery, and measurement recipe logistics.

In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support and Manufacturing representatives. Your eagerness to experience the fit of our solutions at the customer makes you willing to use opportunities to travel.

As a Software Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working. You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the YieldStar software platform. You are eager to pick up knowledge on semiconductor fab automation and throughput models.

Main Responsibilities
 • Act as scrum team member
 • Demonstrate end-to-end ownership for feature/story based software engineering
 • Align specifications with stakeholders in the function team and the software platform lead
 • Secure both software and product quality
 • Ensure adequate fit of software deliverables in the YieldStar software platform
 • Software realization, including design, testing and documentation
 • Act as buddy in pair-programming
 • Contribute to continuous improvement of our Agile software development for the
 • software department as a whole
 • Transfer knowledge to colleagues in both D&E and sectors supporting operations (e.g. Customer support)(Sr.) Test Engineer / Scrum Master

2018-03-15T00:00:00

Do you want to drive the Quality and Verification in challenging and innovative multi-disciplinary development projects for innovative healthcare future products? Do you want to take an active role across the organisations' businesses addressing all relevant Solution Quality and test architecture aspects? Do you want to be responsible for ensuring E2E Solution Quality targets are met by using your strong technical and program management skills, properly planned and professionally executed timely and with high quality? Your responsibilities As a Sr. Test Engineer you are responsible for: • Review of requirements in system/sub-system level, defines test requirements and specifications for consistency and testability and translate them into test cases. • Translates Test Policy and Test Strategy within his/her domain area into technical solutions for testing. • Performs studies and makes recommendations with respect to usage of new test techniques, methods, specifies requirements for, and evaluation of (possible) test tools, to support automated testing but also test engineering in general. o Assures the proper creation of an infrastructure for optimum usage of these tools. • Execution of system level tests both functional and non-functional (e.g. reliability, performance, environmental, etc.) including design, preparation and implementation of tests. • Documenting of test results in reports and registration of defects and issues into the defect tracking system • Analyses problem reports for missing items in test approach & monitoring and updating defects including defect closure. • Pro-actively translates gaps identified into new requirements of products • Assistance in the test estimation, planning and risk management activities. • Test Automation related to own program, technology area (test environment, case development and appropriate execution). Additionally, as a Scrum Master you are responsible for: Delivering state-of-the-art and high quality software system solutions requires a senior master of scrum in its broadest sense (process, people, content and project focus). We work in a context where multiple scrum teams work even in a global setup across the globe that is required to be coached. To fully realize this ambition, we are looking for a Scrum Master responsible for: • Coaching the team: act as performance coach for the team, creating a balance with the project's key stakeholders and the committed sprint plans • Removing impediments: remove any impediments that obstruct a team’s pursuit of its sprint goals and does everything to facilitate productivity • Continuous improvement: helping the team turn the sprint retrospective meeting into an evolutionary experience and to improve performance by learning from mistakes • Stakeholder management: support the backlog and release plan, radiate scrum artifacts to the product owner and team, and keep key stakeholders informed about progress • Multiple teams: responsible for multiple scrum teams that share a common goal typically in a SAFe release train context Your team[...]Complaint Investigation Experts

2018-03-15T00:00:00

Job summary:Evaluate and resolve complaints, initiate CAPAs, analyze complaint data, gather additional data as needed, and provide feedback to the development and manufacturing teams on potential product improvements, product defects, and safety evaluations KEY AREAS OF RESPONSIBILITIES           •  Work with a variety of diverse persons within the company such as Engineers, Scientists, Clinical Specialists, Field Service & Application Engineers, and Manufacturing personnel to facilitate the complaint handling  process globally  • Evaluate customer feedback, service records, and other sources of customer  and internal for possible complaint.              •Initiate complaint in process and applicable tool.                   •Evaluate incoming data and determine if it is sufficient to understand the nature of the complaint                    •Communicate with customers, call center reps and FSEs to gather more data  on complaints as needed           •Confirm complaint condition and determine corrective action (including CAPA as needed)                      •Communicate with complainant as needed to follow up on and resolve complaint; follow up with end user/customer via complaint submitter when  needed                      •Assess if the Risk assessment is covering the hazard in the complaint                   •Complete all needed records in a timely and accurate manner         JOB OVERVIEWBG Q&R:• Leads team of investigators responsible to evaluate, investigate, and resolve complaints.• Completes initial assessment of reportability and escalate to the manager when necessary to determine action.• Analyzes complaint data, gathers additional data as needed, and partners cross functionally to share feedback to the development and manufacturing teams on potential product improvements, product defects, and complaints.          SRRT:• Leads team of reviewers responsible to review and apply appropriate coding to Service Records as an input to the complaints process.Markets Q&R:• Leads team of investigators responsible to screen, evaluate, and monitor complaints (products & non-product) resolution.• Reviews complaint criticality and initiates necessary containment actions, escalating to the manager to determine action.• Analyzes complaint data, gathers additional data as needed, and partners cross functionally to provide feedback to the BIU supporting complaint evaluation and/or to the Market Management Review on potential process and quality improvements. Dimensions related to Know-How, Complexity, and Accountability:• A seasoned, experienced professional with a full understanding of area of specialization; resolves a wide range of issues in creative ways. This job is the fully qualified, career-oriented, journey- level position. Has a complete knowledge of company products and services.• Frequently interacts with subordinate supervisors, customers, an[...]Lean Coach

2018-03-15T00:00:00

As Lean Coaches we have a passion for Lean, a passion for driving continuous improvement. In our vision becoming Lean is not a goal itself it is means to an end to be able to continuously improve. From that perspective, we want al enabling functions to become capable to continuously improve by themselves . Therefore, our long term ambition is to make ourselves redundant in improvement initiatives. In this ambition we always prioritize sustainability of the improvement over the speed of becoming redundant. Organizational context The Lean Coach position reports to Manager and is part of the Lean Team, Group Business Tranformation and provides support to the enabling functions in their transformation to a more effective and efficient organization which enables the businesses to add more value in the market place. The team currently consists of 8 Lean Coaches, working from 5 different locations (Amsterdam and Chennai). Being part of the Lean team means to work together with authentic, enthusiastic, open and driven colleagues, striving to get sustainable impact. Besides, we constantly reflect on our way of working to continuously improve. Way of Working We deeply believe that change needs to be fun and inspiring to succeed in performance improvement. Why would you change otherwise? Therefore our role is to bring fun and inspiration to the team members on the Shop-floo, but also to Senior Managers in the BGs and COs. In driving the performance improvement and fostering honest dialogues between managers and professionals, we need switch between different roles. Therefore, we act as guide, coach, analyst, trainer or change manager, depending on the question. In all situations we challenge and we lead by example. We pro-activily ask our internal customers to provide us with feedback and rate our help with NPS (81% measured over the last 4 quarters on 37 initiatives). The client believes in three fundamental capabilities for the continuous improvement performance: Daily management, Hoshin Planning and Problem Solving.As Lean Coach your role is to help others in building, maintaining and improving these capabilities. To make this more concrete, a day in a life of a Lean Coach could look like this: - Kata coaching with your buddy, you have reflected on your learnings and know which next step to take;- Participate in the Lean team meeting, celebrating successes and asking a colleague to help you - Together with a teamlead prepare the Hoshin workshop for the MT - Have a coaching session on the A3, challenge team member on the roocauses of the problem that needs to be solved - Together with the facilitator prepare the daily management, be present and intervene when necessary, and look back together with the facilitator to reflect  Key areas of responsibility: • Create a culture in which teams focus on the needs of the (internal) customer • Focus on sustainable results, instead of short term wins • Develop internal Lean capabilities at all levels within the organization • Coach team members and management on the consist[...]Electrical Designer & Product Owner

2018-03-13T00:00:00

The Electrical Designer (Job family: Development Engineering) develops systems and solutions (including their validation, testing and trouble shooting) that serve practical purposes, amongst others by applying research results and technology advancements while taking care of the total system as well as inner workings of a design.

Job Purpose
On the basis of his/her professional specialization, the electrical developer makes a substantial contribution to the innovation of product and process. He/She develops new products, using the latest technologies and resources, often realizing systems based on unverified specifications. As product owner (~20% of your work), you are responsible for the power infrastructure of the IGT fixed system. Within this role, you are the specialist in power, and you have to align with external and internal stakeholders, suppliers and customers.

Key Areas of responsibilities
 • Responsible for the design, realization and test of a system, subsystem and component; understands and communicates consequences of the design on the architecture.
 • Develops the work with focus on consumer needs and technological competitiveness, and keeps this outside-in approach in mind for designs he creates.
 • Develops on the basis of design specifications in accordance with the functional specifications and tests, analyses and verifies their performance.
 • Finalizes the design specifications, schematics, drawings, codes and writes test scenarios’ for the developed modules or components.
 • Draws up personal schedule and reports on progress in a structured and methodical way and is responsible for keeping the costs of the activities in line with the calculated budget
 • Is responsible for delivering input in the planning process to the project leader.
 • Ensures that there is proper documentation for the developed hardware/software/mechanics.
 • Combines existing and/or purchased modules into components, which can be integrated into the subsystem.
 • Roadmapping of the power infrastructure.
 • Alignment with internal and external stakeholders, suppliers, customers, key markets, etcSenior Software Designer

2018-03-12T00:00:00

The assignment is to develop a solution for the automation of programming, configuration and verification of life critical medical device for an external healthcare customer. 

Your responsibilities 
Within the Application Software group, as part of the Electronics Department, we are looking for an enthusiastic Senior Software Designer who will work in a small team on the development of a solution for the automation of medical device programming, configuration and verification for an external healthcare customer. 

As a Senior Software Designer you are responsible for: 
• Working with a focus on consumer needs and technological competitiveness, keeping an outside-in approach in mind for the designs you create. 
• Collaborating closely with the customer, ensuring you are building the right thing 
• The design, realization, integration, and test of (embedded) systems or subsystems 
• Inspiring and supporting your engineering team 
• Adapting and improving you and your team to a world that is constantly changing around you 
• Drawing up a personal schedule and reporting on progress in a structured and methodical way keeping the costs of the activities in line with the calculated budget 
• Steering the planning process in the role of a project leader. 
• Ensuring that there is proper documentation for the developed software. 
• Combining existing and/or purchased modules into components, which can be integrated into a working system. 
• Leading improvement initiatives with regard to technological improvements and performs future-oriented studies with other specialists. 

Your team 
Your team will work according to the Agile principles of Scrum and eXtreme Programming. You will work on a highly innovative, tailor-made proposition, so an entrepreneurial mindset is a requirement. Together with your team, you will strive for continuous improvement of deliverables, your way of working, and yourself. The world doesn’t run from 9 to 5, so flexible working hours can be combined with a healthy work-life balance. Colleagues will challenge and coach you and you should willingly return the favor. 
 (Sr.) Test Engineer

2018-03-14T00:00:00

Your challenge  
You are working in a multi-discipline project team with the assignment to prove together with colleague testers that the system requirements for a new X-ray system release are covered. In this project team you can take the initiative to apply your test capabilities, medical domain knowledge and input from other disciplines (development, validation, application, marketing), to determine the test approach for your topic. Your contribution is essential in verifying and releasing the various system configurations.
 
Your responsibilities  
Your responsibilities within this Senior System test role will include: 
 • Review Master Test Plan and implement the defined test strategy.
 • Review of Requirement and Design documents from test point of view.
 • Develop, execute and archive objective, reproducible and maintainable test designs and test protocols (e.g. test cases/scripts), based on a risk-based strategy, by using test design methods, techniques and tools (ISTQB).as well as knowledge of regulatory rules (e.g. FDA, ISO)
 • Analyze, interpret and report test results for both system integration and verification purposes.
 • Provide (pro-actively) feedback to development and system design based upon experiences gained.
 • Contribute to design verification process improvements.
 • Set up and maintain a strong relationship with development, validation, service and manufacturing stakeholders and to manage their perception.
Your Team  
You will be part of the Business Unit Image Guided Therapy (IGT) systems within the organisation. This Business Unit is responsible for marketing, service, development and manufacturing of IGT systems used in the area of cardiac and vascular medical diagnosis and intervention. The customers are hospitals and their medical specialists. You have more than 10 colleagues and you are a team member in new product development projects that are typically larger than 20 man-years and contain software, (digital) electronics and mechatronics components.
 DevOps Engineer

2018-03-13T00:00:00

In this role, you have the opportunity to participate in innovative Research projects where you will boost our innovations by enabling the implementation of application stacks on out “on premise” and public cloud-based infrastructures. You will be asked to bring in your expertise in the field of HPC and cloud technologies and to support our teams in creating breakthrough innovations. 

The role will encompass the use of a broad range of HPC, OpenStack and Amazon AWS technologies, operating systems (Linux) as well as container technologies (Docker, Kubernetes). 

ou are responsible for: 
the proper operation of our “on premise” Linux and Openstack based IT infrastructures as well as for support of projects that make use of IT resources in the AWS cloud together with your colleagues by: 
• Deploying, automating, maintaining and managing “on premise” and AWS based IT environments; 
• Support Research projects in implementing their applications stacks “on premise” and on AWS; 
• System troubleshooting and problem solving across platform and application domains; 
• Suggesting architecture improvements, recommending process improvements; 
• Evaluate new technology options and vendor products; 
• Ensuring critical system security through the use of best in class (cloud) security solutions; 


 Talent Acquisition Consultant

2018-03-06T00:00:00

As Talent Acquisition Consultant you are part of an international team responsible for recruiting exceptional and diverse talent to fuel the growth and profitability of the client. We offer you a job with full responsibility for the end-to-end recruitment process, from identifying the business needs to overseeing the offer process for the selected candidate, along with contributing to Talent Acquisition projects. You drive our candidate experience and act as a strategic advisor across the business. 

Your responsibilities 
You are in the constant search for the best talent. You act as a business partner and advise the hiring managers on their staffing needs by building and maintaining a good relationship and business knowledge. You are responsible for the end-to-end recruitment process, from identifying the business needs to overseeing the offer process for the selected candidate. 

Your responsibilities in a snapshot: 
Conducting recruitment strategy meetings with your customer 
• You analyze the customers' business needs and translate them into an agreed recruitment approach, aimed at the fulfillment of the needs within time and quality constraints. 

Sourcing and selecting potentially suitable candidates 
• You source and attract relevant candidates through LinkedIn, Avature and additional innovative tools. 
• You select and interview suitable candidates using competency based interview techniques and, if necessary, other tests. Also, you ensure the proposed candidate(s) are interviewed and evaluated by the business in line with the agreed recruitment approach. 
As Talent Acquisition Consultant you are part of an international team responsible for recruiting exceptional and diverse talent to fuel the growth and profitability of the client. We offer you a job with full responsibility for the end-to-end recruitment process, from identifying the business needs to overseeing the offer process for the selected candidate, along with contributing to Talent Acquisition projects. You drive our candidate experience and act as a strategic advisor across the business.

• You manage the offer process in alignment with the hiring manager C# Software Designer

2018-03-01T00:00:00

IntroductionAre you challenged by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort? Do you enjoy using .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate? Would you like to contribute to the world’s most advanced chip production metrology equipment? Are you fascinated by machine software, mathematics, physics and its practical applications? If so, this could be an exciting opportunity! Job MissionWithin business line Applications the D&E YieldStar software groups address the area of complex machine control software. You will be end-to-end responsible for realization of C# software in one of the machine software teams, contributing to development of the YieldStar software platform. This is done using a scrum/Agile way of working. Job DescriptionYou like to contribute to the organisation’s fastest growing business by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort. In this position you are a member of the Machine Software group and in one of the Sensing or Motion teams. The teams develop software that interacts with the Yieldstar hardware and hosts the framework for moving and acquiring data. The teams are multisite which requires an international mindset.In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support and Manufacturing representatives.As a Software Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working. You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the Yieldstar software platform. You are eager to pick up knowledge on hardware like motion controllers or camera's, physics and mathematics and software architecture.Main Responsibilities•        Act as scrum team member•        Demonstrate end-to-end ownership for feature/story based software engineering•        Align specifications with stakeholders in the function team and the software platform lead•        Secure both software and product quality•        Ensure adequate fit of software deliverables in the YieldStar software platform•        Software realization, including design, testing and documentation•        Act as buddy in pair-programming•        Contribute to continuous improvement of our Agile software development for the software department as a whole Context of the positionIn order to contribute to the realization of new software [...]Software Integrator

2018-03-05T00:00:00

Introduction
Do you want to manage and execute our software integration plan in order to meeting the product roadmap and quality standards? In this position you get the opportunity to get in the lead.

Job Mission
The Software Release Integrator executes and guards the software integration process. He defines and delivers the most efficient integration plans together with the SW Release Project Leader to meet the organisations’ product roadmap needs. The plans need continuous adaptation and therefore, the Software Release Integrator will have to anticipate and take the appropriate steps.
 
Job Description
It is expected that you can think and work in terms of:
- Advice on planning, technical capabilities and optimizations towards development projects
- Improve integration tooling
- Improve the SW integration process and quality in total
- Overall improvement of the (functional) coverage
- Manage and maintain the software integration plan to meet ASML’s product roadmap and quality standards

Context of the position
Within the organisation, the sector Development & Engineering (D&E) is responsible for the specification, design and engineering of the ASML products. Within D&E, the Software Cluster is concerned with the design, development, testing and integration of the complete software package which drives a generation of ASML products, within the SW Cluster, the department Software Integration (SWI) is responsible for the integration and releasing of newly developed software.Process engineer

2018-03-09T00:00:00

The process engineer has to define the appropriate test program (with the available test means), to carry out the testprogram and to analyse the results.
If necessary, improvement actions have to be defined and communicated.
The test and conclusions have to be reported.Q&R Projectmanager

2018-03-08T00:00:00

In this role, you have the opportunity to be part of the Quality & Regulatory team and working on projects with focus on improvement of critical processes and initiatives for meeting regulation requirements and improving compliance. 
This Transformation journey is exciting and challenging, you will have the opportunity to contribute in a true transformation in critical areas within an international company. At this moment there are few QMS challenging areas and new regulations which requires project based approach. We are looking to strengthen the team to successfully manage the transformation. We are looking for an expert in Project management with experience in Q&R domain. 

You are responsible for 
Apply standard End2End approach in the projects, to ensure plans are realized in timely and effective manner. Formulates the project plan, in accordance with the goals and timing, set by management; specifies the manning of the project, resources required, anticipated costs, risk assessment and quality standards to be used. Controls the project budget and project progress, evaluates all project initiatives as to feasibility, costs/benefits and added value, takes corrective actions when necessary and generates adequate reporting. Leads the project, in terms of quality, money, time, information and organization, monitoring progress and managing external stakeholders. Directs employees and gives them operational guidance, both technically and organizationally. 

Leads projects within Q&R domain which lead to significant compliance improvement, implementing new regulations. Managing project team. 

You are a part of 
IGT System Q&R team. This team consists of various functions Quality and Regulatory and you will work closely with these functions based on specific projects. You will be part of the organisations' Q&R organization and will be reporting to the Q&R Program Manager of IGT Systems and Q&R Project Director IGT. Quality Assurance Manager

2018-03-15T00:00:00

Your challenge 
To assure the Quality and Safety of Innovative (Medical and Non-Medical) products in a Dynamic Environment. 
Key challenges include risk management, design quality assurance activities and co-ordination of quality activities with Engineering, procurement, manufacturing, clinical, service and support teams. Supports organization to work compliant in a lean way. 

Your responsibilities 
• Instruct, coach and facilitate project team’s w.r.t Innovation Site Eindhoven-Quality Management System (Procedures/ Policies/ Guidelines/ tools/ training, etc.). 
• Instruct, coach and facilitate project teams on relevant product standards (IEC60335/IEC60601/21 CFR820/ISO13485, etc.) 
• Drives and supports quality & regulatory compliance to assure products & services comply with the Quality Management System / Business Management System requirements 
• Create quality function deliverables as per Innovation Site Eindhoven-Quality Management System in projects, in Life Cycle Management and in Post Market Surveillance. 
• Review Requirements Management process and outcome. 
• Reviews Product Verification and Validation. 
• Ensure Risk Management quality (quality of UFMEA, DFMEA, PFMEA/HB-SRA, etc.). 
• Ensure compliance to quality system requirements, regulations and standards in designated area of responsibility. 
• Ensures timely execution and required communications and escalation. 

Your team 
You will be part of the Q&R team consisting of approximately 40 team members working for the businesses- Mother &Child Care, Skin Care, Health Measuring Devices & Pain Relief reporting to the QAM Group lead. You will be based in Eindhoven, The Netherlands. You will work in project teams with co-ordination with marketing teams, manufacturing teams at various sites, supplier teams, and other Q&R members across the organisation. 

 SW Designer

2018-03-14T00:00:00

Within the Mechatronics SW department of the organisations’ department healthcare iGT Systems we create the motion control software for cardio/vascular X-ray systems. This software consists of the low level control for the robots as well as the application and field service software on top of that. The main challenge in such a medial environment is to combine (high speed) motion with safety for the patient and the operator. 

The project consists of multidisciplinary team that together with electronics, mechanics, test and stakeholders. The projects contain maintenance and new development. The SW team is working in a scrum setup. 

 (Lead) Software Designer

2018-03-01T00:00:00

Working within the EUV Source team (approx. 15 people) of Computer Systems, you will be working on providing and improving the operating system(s), virtualization, system installation, patching, backing-up and networking.

You will handle End-of-Life issues, assist the Architect in designing new features and directly pick up critical issues with our prototypes. You will be working on correct configuration of Operating Systems, manage network equipment, developing portability layers, providing functionality for system diagnostics. Optionally: support outsource-activities.

As a Computer Systems SW Lead Engineer you will also regularly provide feedback to the Project/team Leader as well as the team of Software Engineers who will create the proposed changes.

It’s crucial to have a constant communication to everyone on the progress and specification status to ensure no-one is surprised or disappointed. You work in close cooperation with the Project/team Leader ensuring that these projects are realized on time and on budget.
Software Engineer Production Control

2018-03-01T00:00:00

The software engineer is responsible for creating clear specifications, making the efficient design choices and to 'make it happen' by also implementing the design. Within Production Control you will take part in creating the supervisory control software by means of model based engineering.Equipment Engineer Mechatronica

2018-03-01T00:00:00

De afdeling Equipment Engineering is verantwoordelijk voor het ontwerp, implementatie en beheer van equipment. Op deze afdeling werken zo’n 40 medewerkers.
Binnen deze afdeling zijn wij op zoek naar een Equipment Engineer Mechatronica (3 FTE)
Doel
Realisatie van nieuwe equipments en verbeteringen aan bestaande installaties in sterke interactie met operationele productielijnen, die zich grotendeels in een cleanroom omgeving bevinden.
De productielijnen kennen een veelheid van processen, zoals micro-positioneren, conditioneren, lijmen/curen, (fijn)mechanisch bewerken, geautomatiseerde parthandling, assembleren, meten/testen.
De procesbesturing vindt voornamelijk plaats op Industriële PC-platforms en in mindere mate met PLC’s.
Werkzaamheden
 • Je ondersteunt de (senior) Project Lead Engineers met de realisatie van het lopende projectenprogramma, en beheert als Lead Engineer zelfstandig je deelprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de end-to-end equipment realisatie proces van klantadvies, analyse, projectorganisatie, realisatie, overdracht, archivering tot borging in onderhoudsfase.
 • Je stemt intensief af met je klantorganisatie (m.n. Production , Quality en Maintenance Engineers), Inkoop, externe leveranciers, productie- en onderhoudsorganisatie en facilitaire dienst om effectief te komen tot een gedragen resultaat.Development Engineer MEMS back-end

2018-03-02T00:00:00

Voor de ontwikkeling van back-end processen t.a.v. het verbinden van een MEMS-chips met electronica middels een hoge resolutie interconnectie bestaat een vacature. Meer specifiek is dit gericht op het kunnen processen van chips met bepaalde specifieke materialen, zoals een reeds aangebracht organische coating met anti-wetting eigenschappen
 Software Configuration Engineer

2018-03-01T00:00:00

Introduction
Do you want to define and manage our configuration baselines to enable efficient test bench & proto integration / customer upgrades and meet the organisations’ quality standards? In this position you get the opportunity to get in the lead.

Job Mission
The Software Configuration Engineer is owner of the system software configuration baseline. The Software Configuration Engineer will develop means and methods for functional configuration management by making the link between system function and software configuration requirements.

Job Description
It is expected that you can think and work in terms of:
- Make the link between system functions and software configuration requirements
- For the integration PERT and integration plan define pre- and post-conditions on software
- configuration parameters per Integration MileStone (IMS)
- Define the software configuration contents of the IMS-es
- Define the process to release software configuration baselines to the operational sectors
- Develop the tooling necessary to implement functional software configuration management
- Be the owner of the software configuration baselines

Context of the position
Within the organisation, the sector Development & Engineering (D&E) is responsible for the specification, design and engineering of the products. Within D&E, the Software Cluster is concerned with the design, development, testing and integration of the complete software package which drives a generation of products. In the SW Cluster, the department Software Architecture and Integration (SWAI) is responsible for the utilization and the configuration (hardware and software) of software test tools and the software configuration of the systems used to integrate new developments. The department contributes to an optimal design of the complete product and the creation of the product documentation necessary for pilot production.
 Front End Developer

2018-03-01T00:00:00

Assignment: helping shape the toolkit team and make our design kit tangible in Design Language System. 

JSON tooling 
• Theme selection 
• Choose JSON version 
• Connection of theme selection towards JSON tooling à after theme selection download for my technology the design token files
• Flatter JSON token files generation ( currently sDLS theming is hard to implement without a toolkit, software documentation needs to be provided. Same software to parse the JSON is written by everyone needs to be centralized.) 

• Update UI to new insights (new design proposals already available) 
• Landing page with explanation on how to use sDLS Tokens (JSON files are not always interpreted correctly) 
• Performance (loading is too slow) 
• Deprecation mechanism (for better way of making braking changes) 

Sketch Plugin development (we can do it internal, but support would be nice) 
• Sketch to  Ness (also needs to work with the sDLS token system collaboration is needed) 
• Theme selection for whole document with more theme selection possibilities (navigation/content/dialog?)  already in progress 
• Creation of states based on json (speed up design process) 
• Update text layers for Centrale sans font update (vertical correction)  might be crusial to make if we want to get people on board of the font update. 
• Update colors to a version (already possible but needs maintenance) 

Icons 
• Update of icopedia site for sdls icons (based on icon font tooling) 
• Way to request icons via a website 
• Icon font generation tooling for businesses within the clientSenior JEE Designer

2018-03-01T00:00:00

Our client has an installed base of hundreds of scanner systems worldwide. In order to meet uptime contract agreements the system down-time must be kept to an absolute minimum. The traditional way to diagnose a system failure is to send engineers to a failing machine and let them execute the diagnostics and calibration procedures using a set of procedures and software tools.

This way-of-working introduces travel time and relies on the skills of individual engineers.

Our client is about to change that way of working by introducing a server on-site that continuously monitors all scanners in a customer domain. The server must detect (upcoming) system failure and identify what corrective actions are needed via a knowledge and procedure database. In the calibration phase this server will initiate the required service actions on the scanner with correct settings and timings (which is highly configuration dependent).

The software running on that server will be JEE based. Core aspects of the design will be database management and information distribution (worldwide), performance efficient data collection schemes and data to information transitions.
A team of architects has been working out the high level concepts and some parts of the software are being build and tested now. PC based Java versions are available and now to be migrated to client-server. The team needs to scale up with 2 or more developers/engineers that have profound JEE knowledge and are eager to become part of this product development team.

Job Description
Tasks and responsibilities:
 • Support the architects in the translation from high level design to work-break down.
 • Writing and updating detailed Element Design Specification Documents
 • Code development in JEE.
 • Interface Design between JAVA EE modules and when needed the ASML factory SAP environment.
 • Define test strategies and if needed execution of software tests, set-up (automated) testingTechnical communicator/Information developer

2018-03-01T00:00:00

The organisations’ Documentation and Translation department is responsible for the development of information and documentation for the latest products (hardware, software and services). The department consits of an international group of professional technical communicators located on multiple sites. The department is constantly seeking for advanced and innovative ways to develop documentation.
The broad range encompasses manuals, online helps, launch kits, user interface strings and quick reference cards.
In order to be successful the participation in multi disciplinary teams is required and constant communication with stakeholders is needed.

Documentation is all text, on paper, on sites as well as on the equipment (printers) itself, and must be clear and understandable to end-users. Therefore a candidate must me able to write on a not technical manner.

The candidate has to make a table of content, where he describes format and content.
Then he or she has to write all content, and after a review he or she has to deliver all output to the graphical department.
 Mechanical draftsman

2018-03-01T00:00:00

Department: 
The Mechatronic Equipment department, with approximately 75 employees, is unique in its system design approach which has led to many practical solutions for our customers. Think of breakthrough solutions in smooth motion, high accuracy positioning, and mechanical construction in e.g. lithography systems and magnetic levitation stages. We are active in equipment as well as sub-system design, prototyping and testing. Next to that a lot of our mechatronics solutions are applied in consumer products and healthcare systems. 
In this department the group Mechatronic Equipment Design takes care for the Architecture and Mechanical / Mechatronical design of this equipment. 

Project: 
As a mechanical designer you will work in a multi-disciplinary project team of highly skilled technical experts from our client and their customers. The team works on a project where a challenging Mechatronic module is designed with regard to complexity and timing.

Function:
You are able to work with concepts. You are responsible to work out the mechanical concepts of the Mechanical Architect into designs and later on into detail designs including TPD. 
 Embedded SW Design Engineer

2018-03-01T00:00:00

Embedded SW Design Engineer
Job mission
In close co-operation with colleagues from software and other disciplines (mechatronics, optics, electronics) the software engineer is a member of a multi-disciplinary team. In these teams software plays an important role for the success of the organisation. Since software is an integrating competency, it is an essential added value for the organisation.

Job description
Next to regular SW Engineering tasks, the software troubleshooter is responsible for creating clear translations of customer problems into software issues, prioritizing, investigating, solving and releasing these software issues including design changes and documentation according to the quality standards. Customer satisfaction is the number one driver for the organisation and thus for every software engineer and Troubleshooter.

Other information
This is flex conversion: I can only offer candidates that can be converted after 12 months (=detavast).
At least 5 years experience is a must!
 Senior Mobile Android Developer

2018-03-01T00:00:00

Do you want to accelerate the creation of the Internet of Things and the dramatic impact it will have on the economy, science and society as a whole? 

You will be one of the cloud engineering experts that form a team tailored for a specific mission. You contribute to fast realization of prototypes as well as effective product development, by applying deep engineering knowledge of the most relevant coding platforms and standards, in combination with proven Agile collaboration methods and test-driven development. 
As Senior Mobile (Android) Developer in the Cloud engineering group 

• You will actively contribute and steer all aspects of agile software development: planning, tracking, architecture, development, configuration management, testing, integration, validation, and documentation 
• You will be able to estimate total required team effort, are closely involved in policy preparation and the program of the group 
• You will lead improvement initiatives with regard to technological improvements, and perform future-oriented studies with other specialists 
• You are recognized by peers because of your technical competences 
• You will be the contact point for customers, identify leads and understand market demand and customer requirements in the longer term 
• You have affinity or a desire to be active in backend development as well 
 Design Engineer

2018-03-01T00:00:00

The quality of your work is very important to you and you also want to work in a team with many specialists from various disciplines.

You are looking for a challenging, large-scale project and at the same time you want your work to impact millions of end users worldwide.

If the above describes what you would like to do at work, then we have the job you’ve been looking for!
 
Job Mission
As part of the client ‘s LOT Data group, you will develop and build software solutions that are instrumental to have our lithographic machines operating very productive while maintaining nanometer accuracy and making sure that the system interfaces are consistent and in accordance with the industry high standards.

Since software is an integrating competency, it is an essential added value for our client. You will be involved at all stages of the software development process; specifying, designing, testing and integrating the advanced software for use in our world-leading products.
 
Job Description
You will be responsible for creating clear specifications on requirements, making the efficient design choices, to 'make it happen' by also implementing the design and verify the implementation.

Next to this, you will be responsible for providing effort estimates for the work at hand and identify dependencies on others. Together with your team leader you will schedule your activities and agree on when to deliver the required specifications.
The software delivered is documented and qualified by means of automated test cases.
You will interface with both internal and external clients.

Our main core is data transformation and our group is linked to many other groups within the software cluster, therefore your work will be pivotal.
 Feature Integrator

2018-03-01T00:00:00

Introduction
The program SICS (Software Infrastructure & Computer Systems) is working on creating a software platform for basic functions used by all other SW developer. (including the Computer Systems Hardware and the operating systems). This platform will be integrated in new releases and already released versions.
 
Job Mission
Your mission is to ensure that the software of the SICS platform is introduced smoothly to the internal users.
 
Job Description
In the startup phase of the project you ensure that the users of the new or changed basic software function are known, you help to determine the impact for them and guard that their needs are covered by the requirements and designs.
You will create a software integration plan which should allow for a smooth integration of the feature. During the test phase of the feature you will be one of the testers. Once the new or changed feature is ready you will provide support to the developers in the introduction of the new feature. During the introduction phase you will be contact person for issues and it is your assignment to manage that they get resolved.

Overall it is combination of requirements engineering, planning, testing, escalation support role which makes it an exciting assignment.LCM specialist

2018-03-01T00:00:00

Your challenge 
Work on LCM and industrial activities which lead to innovations in a single domain process. 
Coordinate assigned activity team. 
Accent on realization of one main process, including setting strategic direction. 
One single domain activity, severe changes. Involving multiple businesses. 

Your responsibilities 
• Formulates the overall activities plan, in consultation with management and other parties concerned including the resources to be used, the manning of the activity and the anticipated costs 
• Defines the risks of the activity (w.r.t. specs, costs, planning, quality) and develops scenarios to overcome these risks. 
• Organizes the activity and arranges the management activities in terms of quality, time, money, information, and organization. 
• Is responsible for implementation and realization according to the activity plan (specification, quality, time, money, information) and organization. 
• Reports on the progress of the activity with an agreed frequency on quality, status, time, and money to senior management and to the activity members ensuring that there is an effective transfer and archiving of the activity results and the associated knowledge. 

Your team 
The position is part of the Advance Manufacturing in LCM group in the Mother and Child Care category part of Health & Wellness Business group 
 NRM Specialist

2018-03-01T00:00:00

Are you a NMR specialist, eager to support innovations and product development? Do you bring along a passion for measurements and methods as well as drive to solve complex research problems? Apply for this job!Your role as NMR SpecialistThe role of NMR specialist is crucial for the development of new type of inks for an increasingapplication range. Your researching mindset, strong planning skills and your eye for details enable you to be successful in this role.For product development projects and within your team you are the expert in this arena. With your experience gained, you are able to tackle analytical challenges and develop new measuring methods. In this role you handle and perform a variety of analyses requests for research and development projectsdevelop and transfer new measurement methods and protocolsperform research as well as contribute to maintenance and improvement of the equipment involvedare responsible for the planning and execution of raw materials analyses to support the production of inksanalyze chemical matter with modern data analyses techniques To be successful in this role you have to develop a good understanding of what is going on in the different teams within both R&D and production. Also, you make sure you are up to date with the latest developments in your area of expertise and develop further methods, analyses and protocols to support projects in the best possible way.What do we have to offer you?We offer you a challenge in a knowledge-based and informal organization where you create and share knowledge, translate this knowledge into innovation and interface with different product development projects. This makes that your role is crucial for the development and success of our future applications and products. Moreover, we expect you to influence and improve future products by making smart decisions balancing feasibility and market focus.DepartmentPart of our Research & Development organization, the department Analysis & Measurements (appr. 35 employees) contributes to product developments and research subjects from an expertise point of view. The department houses several specialist measurement techniques, develops and ensures sufficient knowledge on crucial subjects related to printing technologies and maintains relations with external (research) partners. Within this department you are [...]Integration and Test Team Lead

2018-03-01T00:00:00

Do you take the lead in driving complex Software projects to successful deliveries? Do you have the technical background and social skills to lead a multidisciplinary cross-sector team of professionals?

Job Mission
Deliver the SW integration and test plan needed for efficient Integration of a diverse set of software related changes within a landscape of several running SW releases. Indirectly manage and support projects that must contribute to these software changes.

Job Description
It is expected that you can think and work in terms of:

• Manage a team of software integrators, testers, configuration engineer, contributing SW PL’s, external parties, IT projects. (Typical team size is between 5 to 15 people, team size changes with project demands), and indirectly manage delivering software projects (up to 300 FTEs).
• Actively manage all software deliveries including related projects, pilots, end user feedback, change control board with product team, test and integrate and release the software changes.
• Deliver an integration and test plan, a release plan including phase transitions with the required and agreed content.
• Contribute to an ever evolving integration WOW.Test engineer

2018-03-01T00:00:00

IntroductionWould you like to manage a team of 8 persons that develops software for one of our leading edge products - Extreme Ultra Violet (EUV) Light Source? Are you the self-starter who can deliver successfully although you do not have all the requirements at the start? Do you like to cooperate with Physicians from our hardware teams? This might be the job for you!Job MissionTogether with your 7 to 8 team members it is your mission to provide and improve software (SW) that enables fully automated solutions for controlling and managing the EUV light source (The Source).Job DescriptionIn order to enable the development of new EUV Sources, we constantly need to improve the performance and reliability of our systems. Making robust software solutions for the hardware of the subsystems involved is a strong enabler for the roadmap of our products.Your job will be to manage a SW team that develops software to setup the subsystem drivers, implement the necessary interfaces and algorithms and also add supporting software like diagnostics. Next to creating new functionality, the work consists of troubleshooting and integrating of the new functionality in the existing (legacy) SW releases.We are proud of our team. We hire talented, motivated people and give them responsibility and the autonomy to innovate. We like people with a ‘can-do’ attitude and we want people who are inquisitive, hungry and eager to grow with us.Main responsibilities•        Create and maintain a team schedule•        Track deliverable progress•        Report to the Project Leader of the (multi-disciplinary) functional team and SW Development manager•        Organize the work•        Direct and coaches team members•        Build a strong team•        You need to get involved also in the technical details and decision makingContext of the positionWithin the organisation the next generation of lithography machines is being developed in the EUV (Extreme Ultra Violet) program. In the program a new light source (Source) is introduced which creates EUV.The software for the EUV Source is created by the EUV Source Software Department, which is a part of the Sector Development & Engineering. [...]Software Facilities Engineer

2018-03-01T00:00:00

Working within the EUV Source team of SW facilities, you will be working on providing and improving the software platform of libraries and frameworks that are used throughout the EUV Source software.
It is our mission to provide and deploy industrial strength software facilities that form the software backbone of a mature Source product line. These facilities include support for e.g. data management, interface construction, system diagnose, product variability management, system control, etc.

As a Source SW facilities Engineer you will work in a team (approx. 14 engineers) reporting to your team lead. This team uses Scrum/Kanban during development. You will have close collaboration with your architect and peers. To come to the right solutions, you are also required to discuss requirements with our stakeholders. For this you need to be pro-active and be able to find your way in the organization.
 Manufacturing Engineer

2018-03-01T00:00:00

Do you want to play a key role in the introduction of new products? As the Manufacturing Engineer, you are the representative of Operations in multi-disciplinary teams ensuring best in class transition from development to manufacturing. You will improve production processes with lean mythologies. You will improve product quality via DfX. 

Your responsibilities 
As the Manufacturing Engineer, your responsibilities include: 

- Defines, implements new/changed processes and leads the first production models for projects within own Building Block. 
- Defines, executes, controls and documents all process validation activities and related activities 
- Introduces new production-methods (technical & logistic), within own Building block 
- Working close together with other functions within Manufacturing, R&D and Quality to setup first time right processes 
- Participates in supply chain teams, design teams, purchasing teams and secures the agreed manufacturing requirements 
- Creates and maintains manufacturing documents (e.g. work instructions), provides training 
- Defines and implements improvements (e.g. via A3, Prince2, Green Belt,…) within the building block to increase yield, output and cost 
- Analyzes field performance data (e.g. DEFOA), installation test-results, and customer related complaints, in order to initiate improvements. 
- Prepares and introduces changes (products, components, production-processes) for released products. 

Your team 
You will be part of the Global Operations IGT-Systems organization of our client located in Best, Eindhoven. The IGT Operations organization is responsible for the manufacturing, delivery and installation of medical devices used for image guided therapy applications worldwide. Design Engineer

2018-03-01T00:00:00

Introduction
Is solving complex software engineering problems your passion? Does working in a multi-cultural environment make you spin? Does contributing to world’s most advanced lithography machines make you feel proud? Then this might be the right opportunity for you.  

Job Mission
As a part of the Metrology Software department, you will provide the software solutions that realize the metrology system functions, producing sub-nm measurement and control accuracy. Your solutions emerge from sound software engineering practice and take low effort to develop and maintain. You choose for system-wide experience and drive for successful customer deployment.  

Job Description
Within the organisation, lithography systems deliver nanometer accuracy at high productivity. The required accuracy level cannot be achieved by hardware and mechatronics solutions only. At system level, imperfections of the subsystems need to be measured and corrected. The Metrology Functional Group creates mathematical models describing the lithography machine and its imperfections. The parameters of these models are calibrated using several sensors present in the machine. The calibrations of the machine can be done offline in a dedicated calibration test, or inline while running production. Afterwards, the calibrated parameters are used to control the machine in such a manner that the inaccuracies are corrected.

Solutions of the Metrology Functional Group are implemented in software by the Metrology Software Department. Your role is to design, realize and integrate high-quality software engineering solutions, allowing fast and efficient delivery of complex metrology functions. Within the Metrology Software Department, we are reshaping our software architecture to facilitate seamless implementation of the metrology functions in our software. By introducing engineering practices such as Model Driven Engineering, we increase our engineering efficiency.    

Context of the position
This position is within the Software Metrology Department, which is a part of the Sector Development & Engineering.      Software Design Engineer

2018-03-01T00:00:00

The software engineer is responsible for creating clear specifications on requirements, making the efficient design choices, to 'make it happen' by also implementing the design and verifies the implementation. Next to this, the software engineer is responsible for providing effort estimates for the work at hand and identifies dependencies on others. Together with his team leader he schedules his activities and he agrees when to deliver his deliverables. The software delivered is documented and qualified by means of automated test cases.Datacenter Engineer

2018-03-16T00:00:00

Een Datacenter engineer die zorgt voor optimale staat van het datacenter van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het fysiek inrichten van racks en het aanleggen van de juiste bekabeling en stroomvoorziening. Je ondersteunt system- en networkengineers die hun apparatuur in het datacenter hebben gehuisvest, door het uitvoeren of controleren van installatiewerkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het installeren van netwerk- en serverapparatuur in racks, realiseren van patchbekabeling (koper, fiber en backbone bekabeling), beheer van de serverruimtes, inclusief het verzorgen van bijbehorende administratie rapportages. Ook ben je contactpersoon richting externe partijen die zorg dragen voor de elektrische installaties en koelvoorziening. Je controleert alle door andere gedane activiteiten in het datacenter, dat bestaat uit twee verdiepingen, eigen terreinbekabeling, en twee suites voor tape robots.

Je zoekt 
Een afwisselende baan in een werkomgeving waarin men zich specialiseert in het bieden van geavanceerde ICT diensten.
Een organisatie die je uitdaagt om samen met de system – en networkengineers diensten te leveren en te optimaliseren, gerelateerd aan de nationale HPC-infrastructuur. De gebruikers van onze nationale HPC-infrastructuur zijn voornamelijk onderzoekers werkzaam bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 Developr Microsoft Azure

2018-02-28T00:00:00

Voor een lopend project in Amsterdam zijn we op zoek naar een ervaren Microsoft Azure developer die nu of op zeer korte termijn beschikbaar is.
De developer moet instromen in een team dat al bezig is met ontwikkeling voor een eindklant in die actief is in de wereld van huishoudelijke artikelen.Integraal Manager Businesscases

2018-03-19T00:00:00

Het Waterschapshuis is de landelijke organisatie voor digitaliseringsvraagstukken voor de waterschappen. Voordat projecten bij Het Waterschapshuis worden gestart, wordt in de voorfase een objectieve kosten-batenanalyse gemaakt waarin verschillende scenario’s tegen elkaar worden afgewogen: businesscases.Middels deze businesscases wordt bepaald welk scenario voor een bepaald vraagstuk het meest rendabel en passend is voor de watersector. Deze businesscases komen vanuit verschillende disciplines in het IPM-team (omgevings-, contract, integraal, technisch management en projectbeheersing) én in nauwe samenwerking met de waterschappen tot stand.Het profiel van de Integraal Manager Businesscases:De Integraal Manager zorgt voor het verkrijgen van de opdracht tot het maken van debusinesscase (Aanvraag businesscase), het opstellen van de businesscases en draagt zorg voor de besluitvorming hierover. Door goedkeuring van de businesscase wordt het project gestart en worden de gevraagde middelen (capaciteit en budget) beschikbaar gesteld. De Integraal Manager Businesscases is verantwoordelijk voor de businesscase en het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hij/zij initieert de besluitvorming, legt verantwoording af, onderhoudt de contacten voor zover die van belang zijn voor de businesscasefase en zorgt voor de overdracht richting de projectfase.Tot de verantwoordelijkheden horen; Functioneel leidinggeven aan het IPM-team;Medeverantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van 8 tot 10 businesscases per jaar;Het SMART formuleren van de vraag- en probleemstelling, bepalen van de doorlooptijd van de businesscase in samenspraak met de opdrachtgever, de benodigde middelen, zie je toe op een gerichte marktbenadering, en laat dit plan vaststellen door de stuurgroep;Van de stuurgroep (per businesscase georganiseerd) ben jij de secretaris. Je wordt ondersteund door de resourcemanager die tevens als leverancier zitting neemt in de stuurgroep. De Integraal Manager Businesscases is verantwoordelijk voor de businesscase en hetaanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hij/zij initieert de besluitvorming, legt verantwo[...]Business Consultant

2018-03-20T00:00:00

Gezien de complexe veranderagenda staan er een aantal projecten op het portfolio in het kader van beveiliging en privacy. Daarnaast een aantal specifieke business projecten welke een focus hebben op korte termijn een tijdelijke oplossing en waar ook gevraagd is om een structurele oplossing uit te werken.

Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichtingTechnisch Applicatiebeheerder

2018-03-13T00:00:00

Dagelijks beheer en deelname in de DevOps-teams, oplossen van verstoringen en het coördineren van overzetten van nieuwe software / functionaliteit.

• Verantwoordelijk (proactief) voor de voortgangsbewaking van wijzigingsverzoeken en incidenten;
• Overzettingen / installaties op diverse omgevingen (incl. voortgangsbewaking)
• Uitvoeren van incidentmanagement (acties uitzetten / bewaken)
• Topdeskregistraties
• Opstellen acceptatiecriteria voor in beheer name applicaties
• Beheer applicaties / performance d.m.v. JPMON / Zabbix / Kibana / SCOM
• Deelnemen aan stand-up DevOps team

Testen
• Installatie testscenario’s opstellen en afstemmen
• GAT / EXP / PRD installatietest uitvoeren
• Ondersteuning bij testen door anderen uitgevoerd
• Bijdragen aan demo’sSenior Functioneel Beheerder

2018-03-20T00:00:00

DUO vraagt Functioneel/technisch applicatiebeheerder (OPS) in de bestaande capaciteit binnen het DevOps-team tbv SAP Service Centrum Inburgering.De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een of meer applicaties. De rol van de OPSer in het team is te zorgen dat er voldoende aandacht is voor het implementeerbaar en beheerbaar houden voor de applicaties en het leveren van 2e lijns support aan afdeling/FB t.a.v. produktie vragen en incidenten. Binnen het DEVOPS-team vindt er nauwe afstemming plaats met ontwikkelaars en testers ook t.a.v. onderhanden wijzigingen.Werkzaamheden• Voorbereiden en begeleiden implementaties.• Sparringpartner voor de ontwikkelteams / business over nieuwe ontwikkelingen en productie-issues• Meedraaien in de Devop-teams• Beoordelen van aangeleverde programmatuur op productiegeschiktheid• Verlenen van 2e lijns ondersteuning t.b.v. afdeling en functioneel beheer• Afstemming met interne DEVOPS-teams en met externe Software leverancierDoelstellingJe denkt mee bij het ontwerpen van aanpassen applicaties. Je geeft advies ten aanzien van de applicaties en signaleert knelpunten op dat gebied. Je draagt zorg voor het voorbereiden van de proefproductie, voert deze uit en evalueert deze. Je stelt richtlijnen en kwaliteitsnormen op met betrekking tot exploiteerbaarheid van applicaties, die opgenomen worden in de Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften (MTHV’s). Verder ben je onder andere verantwoordelijk voor het veiligstellen en het beschikbaar zijn van gegevens en applicaties. Tevens ben je bevoegd tot het accepteren of afwijzen van wijzigingen op de applicatieve componenten. Je hebt (beperkte) toegang tot de primaire DUO-systemen en voert correcties uit.Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden Dagelijks Beheer en deelname in de DevOps-teamsVakmatige taken• Zorgen dat de applicatiebeschikbaarheid voldoet aan het afgesproken dienstenniveau• Applicatiemonitoring• Incident-, change en quality-afhandeling• Operationstaken• Configuratie[...]Business Consultant

2018-03-20T00:00:00

Gezien de complexe veranderagenda staan er een aantal projecten op het portfolio in het kader van beveiliging en privacy. Daarnaast een aantal specifieke business projecten welke een focus hebben op korte termijn een tijdelijke oplossing en waar ook gevraagd is om een structurele oplossing uit te werken.

Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting.BI Specialist 3FTE

2018-03-20T00:00:00

Ontwikkelen van ETL-programmatuur om gegevens vanuit bronsystemen te extraheren, te verrijken en te laden naar een datawarehouse/datamart. Het technisch ontwerpen en inrichten van datamarts: database en Power Center verwerkingsprocessen. In voorkomende gevallen ontwikkelen universes en rapporten met behulp van BusinessObjects. Maximaal één dag in de week thuiswerken (op termijn) is bespreekbaar en in overleg.Senior Agile Testers 3 FTE (ANR-14839)

2018-03-20T00:00:00

Functieomschrijving
 • Werkzaamheden van een Agile Tester zijn: ·   
 • Opstellen en uitvoeren van logische en fysieke testgevallen; ·   
 • Ontwikkelen van (geautomatiseerde) testen op basis van de opgestelde testgevallen; ·       
 • Uitvoeren van handmatige en (geautomatiseerde) testen; ·   
 • Zorgen voor een adequate bevindingenregistratie; ·       
 • Rapporteren over de uitkomst van (geautomatiseerde) testuitvoer; ·   
 • Ondersteunen Product Owner bij samenstellen acceptatiecriteria ·        
 • Mee opstellen van User Stories volgens INVEST ·       
 • Borgen van kwaliteit binnen het scrumteam; ·       
 • Meewerken aan het verhogen van de testvolwassenheid.Functioneel beheerder CRM

2018-03-20T00:00:00

Bij de klant is in 2016 en 2017 Microsoft Dynamics CRM bij een aantal bedrijfsonderdelen uitgerold. Vanaf 2018 moet Microsoft Dynamics CRM verder binnen de organisatie worden uitgerold. Beginnend bij o.a. het team Externe Relaties. Daarnaast heeft het team Marketing door ontwikkel wensen voor het CRM. Zij werken sinds 2016 met het CRM.
 
Om de verdere uitrol en de gevraagde doorontwikkeling van het CRM te realiseren is in 2018 een project gestart met als doel dit in 2018 en 2019 te realiseren.
 
In het project wordt de Scrum-methode ingezet. Dat houdt in dat er vaste projectdagen zijn, deze worden nog worden bepaald.
 
Het beheer van Microsoft Dynamics ligt bij de interne functioneel beheerder bij de Unit IT & Educational Services van de dienst FZ&IT. Het ontbreekt echter aan voldoende capaciteit van de functioneel beheerder om de verdere uitrol alleen op te pakken.
 
Opdrachtformulering
De functioneel beheerder Microsoft Dynamics CRM zal deelnemen aan het projectteam van het Project CRM en werkt nauw samen met de vaste functioneel beheerder van Microsoft Dynamics.
 
Taken
De uitrol van CRM bij het team Externe relaties.
Inventariseren wensen van de Unit Student Services en hiervoor een voorstel maken.
Onderdeel van het team dat de uitrol van CRM bij de faculteiten voorbereid. Deze uitrol staat gepland voor tweede helft 2018 – 2019.

 Combimanager Noord Nederland

2018-03-20T00:00:00

De combimanager is eindverantwoordelijk voor de aansturing van zowel de operatie (‘running the business’) alsmede het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen (‘changing the business’) om de operatie efficiënter of kwalitatief beter te laten functioneren.Hij/zij zit in het Dagelijks Bestuur (DB) dat verder bestaat uit drie discipline vertegenwoordigers van Water, Energie en Media en een bouwmanager en een vertegenwoordiging van de aannemers. De combimanager stuurt de operatie aan en met het Dagelijks Bestuur ziet hij/zij erop toe projecten bij klanten naar tevredenheid, veilig en tijdig worden opgeleverd. Daarnaast stuurt hij/zij op voortgang van alle (verander)activiteiten die in het jaarplan zijn opgenomen.Een combi-organisatie vormt, samen met Stichting Mijnaansluiting.nl, een complexe matrixorganisatie met wederzijds verantwoordelijkheden. De combimanager legt verantwoording af over de gezamenlijke prestaties en de voortgang aan het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit directieleden en -vertegenwoordigers van alle acht aangesloten netbedrijven. De AB leden leggen verantwoording af over de individuele prestaties in het combi-proces. Zowel combimanager als AB leden handelen in de lijn van de stichting Mijnaansluiting.nl uitgezette strategische richting. De combimanager is voor de volgende zaken verantwoordelijk; Richt organisatie in met de juiste personen op de juiste plaats om de gestelde doelen te halen.Stuurt op prestatieverbetering/ontwikkeling bij mensen binnen de organisatie en grijpt waar nodig in.Stuurt op voortgang van operationele performance (‘running the business’), houdt, via de discipline vertegenwoordigers in het DB, de betrokken netbedrijven aan het nakomen van afspraken en rapporteert hierover aan het AB. Binnen de organisatie wordt de combimanager hierbij ondersteund door een bouwmanager.Stuurt op projectmatige wijze verbeterinitiatieven aan [...]Technisch Applicatiebeheerder

2018-03-20T00:00:00

Dagelijks beheer en deelname in de DevOps-teams, oplossen van verstoringen en het coördineren van overzetten van nieuwe software / functionaliteit.

• Verantwoordelijk (proactief) voor de voortgangsbewaking van wijzigingsverzoeken en incidenten;
• Overzettingen / installaties op diverse omgevingen (incl. voortgangsbewaking)
• Uitvoeren van incidentmanagement (acties uitzetten / bewaken)
• Topdeskregistraties
• Opstellen acceptatiecriteria voor in beheer name applicaties
• Beheer applicaties / performance d.m.v. JPMON / Zabbix / Kibana / SCOM
• Deelnemen aan stand-up DevOps team

Testen
• Installatie testscenario’s opstellen en afstemmen
• GAT / EXP / PRD installatietest uitvoeren
• Ondersteuning bij testen door anderen uitgevoerd
• Bijdragen aan demo’sSpecialist tactisch autorisatiemanagement

2018-03-20T00:00:00

Project Autorisatiebeheer werkt aan het op orde brengen van een passende autorisatiestructuur (inclusief rolgebaseerd autoriseren) en de governance daarop.

DUO is momenteel bezig om autorisatiebeheer te professionaliseren en de processen rondom aantoonbaarheid en “in control” zijn te verbeteren. Daarnaast wordt gewerkt aan het invoeren van Role Based Access Control (RBAC) gecombineerd met de Agile werkwijze die DUO momenteel invoert.

Als specialist tactisch autorisatiemanagement plaatst de kandidaat het onderwerp ‘autorisaties’ blijvend op de agenda van de organisatie en vertaalt zo de keuzes binnen autorisatiebeheer naar acties in de business.
Binnen het team van Informatiebeveiliging gaat de kandidaat meedraaien om de tactische invulling van de compliancy processen te borgen, samen met collega’s.

Daarnaast gaat de kandidaat als linking pin vanuit de afdeling Compliance meedraaien in het project Autorisatiebeheer. De kandidaat geeft binnen het project de richting aan, in het speelveld van belangen van werkbaarheid van de organisatie en compliancy aan normen en richtlijnen.
 Agile coach (ANR-14849)

2018-03-20T00:00:00

Als Agile coach adviseer en coach jij in het veranderproces naar Scrum & Kanban. Je bent een inspirerende agile coach en hebt plezier in het coachen van personen en teams. Je helpt ons in het eigen maken van Agile werken en het behalen van de gewenste cultuuromslag. Je bent een aanjager in verbeteringen in de samenwerking en kunt je makkelijk verplaatsen in mensen en de organisatie. Je hebt een hands-on mentaliteit en weet mensen en teams in beweging te krijgen om op korte termijn waarde te creëren voor onze klanten. Je weet complexe zaken te vereenvoudigen en bent sterk in het geven en ontvangen van constructieve feedback.
* Verantwoordelijk voor begrip, uitvoering en naleving van Agile (Scrum & kanban) waarden en principes
* Ervaren, energieke verandermanager die energie krijgt van veranderprocessen en weet die met enthousiasme over te brengen
* Faciliterend naar de teams en stelt hen in staat om continu kwaliteit te leveren
* Je zorgt voor zelfsturing en zelforganisatie van de teams
* Coach het team en individuen
* Je helpt de productowner om de communicatie tussen het team en de stakeholders te optimaliseren
* Je ondersteunt in het transparant maken van werkSr. Agile Coach met technische affiniteit

2018-03-05T00:00:00

We zoeken
We zijn op zoek naar een Sr. Agile Coach die al kilometers gemaakt heeft, die weet wat er toe doet en wat niet, om de IT4IT teams te helpen groeien in volwassenheid en continu verbeteren te verankeren. Ben je medogenloos in je aanpak om altijd beter te willen? Jij helpt de teams van IT4IT om zelfstandige high performance teams te worden met een agile en DevOps mindset.
 
Je bent op een prettige wijze eigenwijs of ‘anders’ zo je wilt en vanuit jouw expertise en creativiteit in staat om je collega's te coachen naar de juiste oplossing. Je fungeert voor Team IT4IT als hét aanspreekpunt voor complexe vragen op het gebied van Agile werkwijze. Je bent bekend met DevOps en kennis van automated build, test en deployment is een pré.
 
Achtergrond:
Binnen de afdeling systeemontwikkeling werken een of meerdere featureteams aan procesclusters. Om die teams zo goed mogelijk te faciliteren, ondersteunen we featureteams door middel van platformteam IT4IT. Team IT4IT bestaat uit twee DevOps-teams met een agile werkwijze. Je zult beide teams coachen, die op een zelforganiserende wijze, voortdurend de manier waarop feature teams werken verder optimaliseert. IT4IT verkent en onderzoekt initieven in de markt, binnen de verschillende andere DevOps-teams of initieert deze zelf.

Binnen de opdrachtgever word gebruikt gemaakt van een Microsoft landschap, maar maken ook gebruik van andere leveranciers en open source.
De DevOps-teams worden middels IaaS en PaaS gefaciliteerd door IT4IT.

 Servicedesk Medewerker 2FTE

2018-03-16T00:00:00

Als servicedeskmedewerker ondersteun je eindgebruikers (belastingdienstmedewerkers) op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Daarnaast beantwoord je vragen en verzoeken van eindgebruikers. Vanuit een operationele analyse onderken je samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen en verzoeken. Als daar aanleiding toe is, zorg je voor het aanpassen van prioriteit en aard van het afhandelingstraject. Tijdens het inwerktraject gedurende twee weken word je intensief begeleidt door een coach. Op termijn kan je mogelijk ingepland worden voor consignatiediensten tussen 18.00 uur en 7.00 uur.Developer OTL (Object Type Library) specialist

2018-03-15T00:00:00

Onze opdrachtgever is gestart met de digitalisering van de dienstverlening, met als doelstelling in 2020 de beste publieke dienstverlener te zijn. Hierbij is informatie de 4e productiefactor.De digitalisering binnen de organisatie is verdeeld over drie domeinen: één domein voor het digitaliseren van de Assets. Eén voor het digitaliseren van de werkomgeving voor de Medewerkers. En één voor het digitaliseren van de dienstverlening voor hun klanten. Binnen deze drie domeinen werken ze volgens Agile Scrum. Elk domein heeft specifieke doelstellingen gedefinieerd die in een periode tussen 2018 en 2020 behaald moeten worden. De teams binnen deze thema’s zorgen ervoor dat de digitalisering binnen de domeinen continu door gaat en ontwikkeling niet stil staat. Binnen de klant wordt gebouwd aan data gedreven processen.Om data van betekenis te kunnen laten zijn moet de inwinning en verfijning van data waar mogelijk centraal worden gestandaardiseerd en geborgd. Dat geldt voor data-classificatie, - definities en -ontsluiting. De eenvoud van het ontsluiten bepaalt de kwaliteit van de integratie van data in onze processen, onder andere op basis van Linked Data.​Een belangrijke stap in deze transitie is het opzetten van een brede Object Type Library (OTL). Dit is een intelligent woordenboek dan kan worden gebruikt door mens en machine. In deze OTL legt de klant begrippen en definities over objecttypen centraal, digitaal, gestructureerd en gestandaardiseerd vast. Dit doet de klant op een Agile wijze, van woordenlijsten naar thesaurus, naar taxonomie en ontologie. Op basis van dit semantische informatie model kunnen begrippen en feiten op een eenduidige wijze uitgebreid, hergebruikt en uitgewisseld worden. De klant zoekt [...]Adviseur Contractservices

2018-03-20T00:00:00

De medewerker die wij zoeken vervult werkzaamheden op het gebied van contract- en relatiemanagement richting DICTU. Het gaat hierbij om het toezien op de naleving van SLA afspraken. Van de betreffende medewerker verwachten we ook deelname aan het denken over hoe contract- en resourcemanagement in bredere zin beter in lijn gebracht kan worden met de omliggende IMP-organisatie.

Achtergrond opdracht*
Op de werkzaamheden waar we de gezochte medewerker op in willen zitten is nu een duidelijk tekort (1 fte). Dit maakt dat allerlei werkzaamheden nu onder druk staan, met name ook het nadenken over een nieuwe inrichting. Daarnaast is er behoefte aan aanvullende expertise op genoemde gebieden.Medior Operations Engineer

2018-03-19T00:00:00

Als engineer draai je mee in één van de DevOps teams, maar draai je ook het zogeheten ‘Goalie’ rooster waarin je de incidentafhandeling voor je rekening neemt.

Belangrijkste taken
• Beheren en onderhouden van onze belangrijke dienstverlening;
• Het ondersteunen binnen DevOps teams op het aansluiten op onze continuous delivery pipeline;
• Inbrengen van verbetervoorstellen voor een efficiëntere en nog stabielere dienstverlening;
• Goalie rooster: Incidentmanagement en operational intelligence op onze systemen met behulp van bijvoorbeeld Splunk;Project Manager Finance

2018-03-20T00:00:00

The Project Manager will be allocated to the projects within the Finance domain. Knowledge and understanding of financial processes are therefore required.
 
The Project Manager manages and delivers a project in accordance with GIS processes and governance, and within scope, quality, budgetary and time targets. This entails project scoping, planning, execution, managing transitions and evaluation. Depending on the type of project, s/he will also
be responsible for:
 
 • Developing win-win, collaborative relationships that add clear value to all internal and external stakeholders
 • Understanding the end-to-end service not just the technical components and impact from a user’s perspective
 • Collating and analyzing financial information to ensure value driven decision are made and the impact to the organization is clearly articulated
 • Actively embracing and promoting change, especially from a business
  perspective 
 • Leading by example and actively engaging and motivating their project teamsSenior Programmeur Technisch Ontwerper Java

2018-03-20T00:00:00

DUO vraagt om infra ontwikkelaars voor uitbreiding en vervanging binnen de bestaande Continuous Delivery DevOps-teams. Deze DevOps-teams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het Continuous Delivery Platform van DUO. Dit platform is de basis voor alle DUO Java applicaties. Werkzaamheden: Beheer en ontwikkeling van het Continuous Delivery Platform en Linux systemen, Sparringpartner voor de ontwikkelteams / business over nieuwe ontwikkelingen en productie-issues, Meedraaien in een DevOps-team, Werken met een veelvoud aan tools en technieken, zoals onder meer XLRelease, XLDeploy, Puppet, Jenkins, JBoss EAP, Java, Angular, Zabbix.

de rol als ontwikkelaar infrastructuur maak je deel uit van een gedreven, ondernemend team van professionals die voor DUO een Continuous Delivery-platform ontwikkelt en beheert. DUO ontwikkelt dit platform om betrouwbaarder, sneller en tegen lagere kosten haar business doelstellingen te kunnen behalen. Jij draagt bij aan het creëren van jouw ideale werkomgeving, waarin je samen met collega’s werkt aan het optimaliseren van de taken. Je bent proactief en initiatiefrijk in het aandragen en ontwikkelen van nieuwe concepten. Daarnaast werk je aan het oplossen van problemen en incidenten die zich voordoen op het platform. Je bent expert in je vakgebied maar wilt blijven leren en komt met vernieuwende ideeën. Zo lever je niet alleen een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de DUO-ICT, maar ook aan het naar een hoger plan brengen van de software –en infrastructuurontwikkeling binnen DUO.Functioneel Ontwerper

2018-03-20T00:00:00

Als ontwerper ben je verantwoordelijk voor het maken van Use Cases op basis van requirements en informatieanalyse en het uitdragen van gekozen oplossingen binnen het team.

Op korte termijn zijn wij voor de service eenheid registers, DevOps team Gegevensmagazijn op zoek naar een functioneel ontwerper(M/V). Het team ontwikkelt en beheert applicaties ten behoeve van het leveren van gegevens. Je werkt daarbij in een Devops-team samen met bouwers, testers en (technisch) applicatiebeheer (Ops). Als ontwerper verantwoordelijk voor het (helpen bij het maken) van Use Cases en het uitdragen van gekozen oplossingen binnen het team. Zelfstandig opstellen van ontwerpen (Use Cases) op basis van requirements en informatieanalyse met behulp MagicDraw, SQL (queries) en afstemming daarover.Beveiligings Specialist

2018-03-19T00:00:00

Ben jij die analytische en energieke informatiebeveiliger, met kennis van ICT, informatiebeveiliging en privacy, die het team van Business control van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens komt versterken.

Je draagt bij aan het initiëren en faciliteren van het bewustwordingsproces bij medewerkers binnen de organisatie en het periodiek toetsen op de aanwezigheid en naleving van beveiligingsmaatregelen die uit de vaststelling van een risico volgen. Je hebt zowel een interne focus als een externe. Je voert inhoudelijke analyses uit en draagt samen met het team bij aan betrouwbare managementrapportages. Je bent in staat om RvIG te vertegenwoordigen, zowel intern BZK als bij externe partijen. Je formuleert oplossingsrichtingen en stelt advies(deel) producten op.

Je draagt zorg voor de implementatie van de maatregelen vanuit de BIR2012 naar de BIR 2017. Inventariseert de diensten vanuit het Informatiebeveiligingsbeleid (IBB) en draagt zorg voor de vastlegging van processen en procedures. Samen met je collega’s ontwikkel je (nieuwe) templates en voert deze door.

Als functionaris informatiebeveiliging minimaliseer je de risico’s van de verschillende bedrijfsprocessen om zo het managementteam te ondersteunen en te adviseren bij de bewaking van diverse (ICT)projecten. Aan jou de uitdaging om de consequenties te beoordelen voor de diverse gebieden.Toets Specialist

2018-03-19T00:00:00

Het BIT start met een toets op uitvoering van een programma dat gericht is op de vernieuwing van een luchtverkeersleidingssysteem. Deze toets zal worden uitgevoerd door het toetsteam van BIT medewerkers, aangevuld met externe expertise.

De toetsspecialist zal binnen de toets concreet op de volgende werkzaamheden worden ingezet:
- Het uitvoeren van een eerste toets op dossiers, waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag welke onderzoeksvragen van belang zijn en welke standaarden van belang zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
- Het tijdens de toets uitvoeren van analyses die zijn gerelateerd aan de voor dit dossier te formuleren onderzoeksvragen.
- Het tijdens de toets inhoudelijk sparren met en adviseren van het toetsteam.
- Bijdragen aan het BIT-advies.
- Bij gebleken geschiktheid willen we de betreffende toetsspecialist toevoegen aan de flexibele schil, zodat deze in de toekomst voor andere toetsen kan worden ingezet.Medior Tester

2018-03-19T00:00:00

Voor het Uitvoerings Platform (UP) zijn wij op zoek een medior Testers. Deze zal in eerste instantie ingezet worden op de systeemtesten en Systeem Integratie Testen die plaatsvinden binnen het OntwikkelTeam (agile). De systeemtesten worden steeds meer geautomatiseerd uitgevoerd. De kandidaat moet ook inzetbaar zijn in andere delen van het programma (bijvoorbeeld de DICTU Acceptatie Test of testondersteuning van de Gebruikers Acceptatie Test). Tevens zal de kandidaat ingezet worden op beheer, dat wil zeggen het testen van changes en incidenten. Naast deze werkzaamheden zal de tester ingezet worden op de BLUERIQ migratie en de vernieuwing van het platform. Hij/zij zal actief testautomatisering moeten gaan toepassen, dat wil zeggen het opzetten van testautomatisering en het verder uitbouwen van de bestaande geautomastiseerde testen. Voor zowel unit, service alsook user interface testingProject Management Ondersteuner

2018-03-19T00:00:00

Voor het programma Zaakgericht Werken is men op zoek naar een PMO'er om het programma en een klantspecifiek project te versterken.

- Agendabeheer en afspraken plannen
- Mailbehandeling en verwerking
- Opstellen en bewaken van actielijsten
- Mijlpalenplanning (bijhouden/actualiseren/vormgeven/bewaken)
- Planvorming (faseplannen invullen, plan schrijven en redigeren)
- Activiteitenplanning (detailplanning bewaken en bijwerken)
- Wijzigingenbeheer (vormgeven aan issue log, exception reporting en change management)
- Resourcesplanning ( toegang, vakantieschema, project benodigdheden aanvragen en invullen)
- Risicostrategie inclusief mitigerende maatregelen (risico sessies organiseren en risicomatrix opstellen)
- Communicatie (opleveren van afgesproken deliverables met bijbehorende documentatie)
- Rapportages (opstellen en bijhouden van voortgangsrapportages op projectniveau)
- Projectoverleggen notuleren
- Deadlines bewaken voor projectleiders rapportages
- Agendabeheer tbv projectleider en programmamanagers
- Het organiseren van facilitaire zaken

Hoofdstandplaats: Zwolle
Extra standplaats: UtrechtAgile Coach / Scrum Master

2018-03-19T00:00:00

Dictu zoekt voor het project TVS (Toegangverleningservice) een Agile Coach, welke binnen het team de rol oppakt van Scrummaster. Daarnaast coach je de organisatie rondom het project naar een DevOps werkwijze. Je beshcikjt over zeer goede communicatie vaardigheden en hebt een goede overtuigingskracht. Je gaat werken in een DevOps team en bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van de bestaande automatische regressieset waarbij het team ook verantwoordelijk is voor beheer van de omgevingen (OTAP).Het Team Digitale Toegang is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheren van bouwstenen van de digitale toegangsporten (TVS, IDP, eIDAS) van DICTU en hiervoor zijn meerdere DevOps-teams actief. De bouwstenen bevatten functionaliteit voor toegang met DigiD 4, DigiD Machtigen, eHerkenning v1.7, v1.9, v1.11, Idensys, IDIN, en eIDAS.De werkwijze van de DevOps-teams zijn gebaseerd op Agile/SCRUM. Van medewerkers in het DICTU team wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen acteren en voldoende inhoudelijke ervaring hebben op de genoemde onderwerpen, zodat alle functionaliteit onderhouden en uitgebreid kan worden conform reeds gecommuniceerde levertermijnen.Het DevOps-team werkt aan het aansluiten van nieuwe klanten en portalen, het doorontwikkelen van de bouwstenen, oplossen van incidenten, problems en voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Hierbij worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:- Bewaakt mede de stabiliteit, beschikbaarheid, kwalite[...]Sr. Designer - outsystems

2018-03-20T00:00:00

Onze klant zoekt een ervaren Outsystems & .NET ontwikkelaar die sterk gemotiveerd is om zowel applicaties, front end als met nieuwe data en analytics platform te gaan werken. 

Algemeen
De ontwikkelaar komt te werken in een van beide scrum teams van de klant. We zijn dus op zoek naar een collega die een echte team player is, maar zich flexibel opstelt en tegen wijzigingen in het team kan.
 
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij naast het goed kunnen samenwerken met de directe collega’s, ook goede communicatieve vaardigheden heeft richting de eindgebruikers. Daarnaast wordt van de kandidaat gevraagd dat hij/zij zich snel kan in leren in complexe materie, stressbestendig is, wil bijdragen aan de verdere professionalisering van het team, en een doortastend en positief ingesteld persoon is.HR Adviseur

2018-03-20T00:00:00

Organisatie: Ressorteert hiërarchisch onder het teamhoofd HR advies.Doel van de Functie:Draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig en gedragen HR beleid.Taken:• Adviseert en ondersteunt de leidinggevenden van de organisatieonderdelen in zijn portefeuille bij het uitvoeren van het HR beleid van de organisatie.• Ziet toe op en bevordert een juiste uitvoering van het vastgestelde HR beleid.• Ontwikkelt beleid en (bijpassende) instrumenten op basis van maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en aansluitend bij het beleid van de organisatie en brengt deze in het teamoverleg.• Draagt zorg voor de implementatie en toepassing van beleid en de bijbehorende instrumenten.• Bevordert door proactieve samenwerking met HR collega's een eenduidige en juiste toepassing van het HR beleid.• Ondersteunt de collega HR Adviseurs over kwesties op zijn beleidsterrein.• Fungeert als vraagbaak voor leidinggevenden en medewerkers bij complexe HR vraagstukken.• Neemt deel aan het (MT) overleg van de organisatieonderdelen in zijn portefeuille.• Begeleidt de HR - servicemedewerker.• Neemt deel aan projectgroepen in diverse rollen.Contactpatroon Intern:• leidinggevenden• medewerkersExtern:• leveranciers van diensten• belangenbehartigers• instanties• regionale vaknetwerkenTotaal: 324 uur voor de duur van de opdracht.[...]Skype for Business Beheerder

2018-03-15T00:00:00

Je bent met een team van specialisten verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en het correct werken van een aantal producten binnen het Messaging and Collaboration cluster. Het gaat hier dan met name om het (proactief) beheer van Skype for Business en Exchange. Waarbij in eerste instantie het zwaartepunt bij Skype ligt.Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor Sharepoint, FIM en MDM (Citrix). Je lost complexe problemen en incidenten op en draagt daarbij zorg voor structurele oplossingen. Eventueel participeer je in infrastructurele projecten die betrekking hebben op een van de producten van MaC.We zoeken een ervaren en allround beheerder met een aantal jaren concrete werkervaring op het gebied van Messaging en Collaboration.We zoeken een beheerder die een actieve bijdrage kan leveren, die gestructureerd werkt en goed gedocumenteerd werk levert. Hierin neem jij het initiatief en laat jij een proactieve werkhouding zien. Jij neemt tijdig maatregelen om de continuïteit en de leverbetrouwbaarheid van de dienstverlening te waarborgen.Jij beschikt dan ook over goede communicatieve vaardigheden om zowel collega’s als afnemers tijdig te informeren over de te leveren dienstverlening.Je bent bij voorkeur bekend met het werken in scrumteams en kent de agile principes.Werkzaamheden:• Technisch beheer op Skype for Business en Exchange.• Oplossen complexe problemen e[...]