Subscribe: IT-Staffing
http://www.it-staffing.nl/rss.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Dutch
Tags:
als  bij  binnen  deze  die  ervaring met  ervaring  kennis ervaring  kennis  met  nederland  software  team   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: IT-Staffing

IT-StaffingNederlands grootste aanbod aan actuele ICT projecten voor zelfstandige ICT professionals!Last Build Date: Wed, 22 Feb 2017 10:23:00 +0100

Copyright: Copyright Staffing Facility (2009)
 Change Coördinator/Nederland - Drenthe

Wed, 22 Feb 2017 08:44:40 Z

FunctieChange CoördinatorExpertiseWerkzaamhedenChangecoördinatorAchtergrond:Voor het programma cloudmigraties zoeken wij één medewerker die proactief meedenkt en in staat zijn collega’s de juiste info te laten opleveren zodat de changes v.w.b. de aanvraag van een service en de changes m.b.t. de migratie correct worden ingevoerd en voorzien worden van de juiste informatie zoals bv ZIP. Wij zoeken iemand die zijn werk niet vanachter een PC doen (procesmatig) maar de verschillende medewerkers life begeleiden de juiste info op tijd op te leveren. Daar waar dat niet lukt ook de mensen te ondersteunen en mogelijk dan zelf werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast moet hij/zij instaat zijn de juiste prioriteit te kunnen geven richting het service proces o.b.v. de migratieplanning. M.a.w. men moet veel en vaak overleg voeren met de verschillende projectleiders binnen het migratieteam (op dit moment zijn dat er 16 a 17 man) Ik zoek gedreven mensen met een groot doorzettingsvermogen.Hoofddoel is dat de kwaliteit van de geleverde services beter wordt dan op dit moment en dat e.e.a. sneller wordt geleverd dan op dit moment. Motto: in 1 keer goed! Algemeen:We zoeken een changecoördinator die de onderstaande taken kan uitvoeren:• Begeleiden van de juiste invoer door de projectleider m.b.t. de aanvraag van een service.• Aanvragen van de change t.b.v. de services aanvraag.• Najagen van de uitvoering van de service aanvraag.• Mocht blijken dat tijdens het aanmaken van de service change onduidelijkheden bij stack/KKB team ontstaan wat er precies geleverd moet worden, i.o.m. de PL de duidelijkheid verschaffen.• Begeleiden van de juiste invoer t.b.v. de migratiechange.• Ondersteunen bij het vinden van de juiste migratiedatum t.b.v. een P-omgeving van een applicatie of een keten.• Doorvoeren van procesverbeteringen omtrent het serviceaanvraag proces.• Verbetervoorstellen doen t.a.v. het totale proces.Resultaat:Zorgen dat migratie changes aanwezig aangevraagd worden in Topdesk. Zorgen dat er een planning is. Zorgen dat relevante velden in het ticket gevuld zijn met die planningsdata. Zorgen dat RIA en draaiboek aanwezig zijn. Kortom; dat de administratie op orde is en dat een Cloud migratie aansluit op/zich houdt aan de bestaande afspraken van het geldende Changeproces en Changeprocedure van DICTUSpeelruimte:Betrokkene houdt zich aan het geldende Changeproces en Changeprocedure van DICTU inclusief alle daaruit voortvloeiende afspraken.Kennis & Vaardigheid:Centraal hierbij staat: Het integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden Het aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie Geven van regulier en operationeel advies Leveren van inhoudelijke (advies)deelproducten.  toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning (procesmanagement) inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessenCompetenties:Competenties die wij zoeken zijn: Klantgerichtheid Analyseren Samenwerken Omgevingsbewustzijn Plannen en organiserenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te AssenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 4 maanden, optie op verlenging: JaEinddatum (vermoedelijk): 31-07-2017Aantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 70,00Datum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 17:00 uur.RegioNederland - DrentheStartdatumZ.s.m.Duur4 maandenReferentienr.100170250[...]Controller/Nederland - Noord-Holland

Tue, 21 Feb 2017 15:41:45 Z

Functie
Controller

Expertise


Werkzaamheden
Financial Controller - Amsterdam
 
De functie
De medewerker MDV draagt zorg voor een juiste, tijdige en volledige rapportage Transactieregister (aan- en verkopen) volgens de NEPROM richtlijnen, aanlevering transactiedata aan de Stivad database (op maandbasis), de maandrapportage cash flow Forecast (incl. backtesting) en ondersteunt de Risk Coordinator MDV door het vastleggen en beoordelen van de uitgevoerde controls
 
Het profiel
Financiele opleiding op HBO niveau. Cijfermatig inzicht. we zij op zoek naar medewerkers die onder tijdsdruk complexe analyses kunnen uitvoeren en daarover goed en duidelijk in woord en geschrift kunnen communiceren. Zorgvuldig, flexibel en een teamspeler. Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
 
Jouw afdeling
Het team Objectanalyse en Rapportage (OA&R) is onderdeel van de afdeling Midoffice Direct Vastgoed. Het team bestaat uit 6 enthousiaste, flexibele medewerkers die het teambelang voorop stellen, openstaan voor verandering en samen onze klanten zo goed mogelijk willen bedienen.
 
Wij bieden
Een functie voor de periode van z.s.m. tot tijdelijke vervanging (minimaal 1 maand) wegens ziekte niet meer nodig is, voor 40 uur per week, locatie Amsterdam.

Wij nodigen met klem kandidaten uit die voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll willen. Graag vernemen we dan je salarisindicatie op basis van 40 uur.
 
Heb je interesse? Dan ontvangen we graag de volgende zaken:

- recent cv, toegespitst op de functie
- persoonlijke motivatie
- uurtarief voor gedetacheerden of salaris op basis van 40 uur

Uiterste reactiedatum is 23 februari 2017 12.00 uur.
Het uiteindelijke tarief wordt bepaald op basis van de kennis en ervaring van de voorgestelde kandidaat, ook in vergelijking met de andere aangeboden kandidaten


Bijzonderheden
Indien je sollicitatie tot een plaatsing bij onze opdrachtgever leidt, is het van belang om te weten dat wij dan per ommegaande de volgende gegevens nodig hebben:
· Kopie Geldig Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geldig gedurende de gehele opdracht.)
· Gewaarmerkte kopieën van het hoogst behaalde diploma en voor de functie relevante diploma’s
· Kopie VOG (aan te vragen na plaatsing)
Deze gegevens hebben wij nodig om de screening die door opdrachtgever volgt, zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
z.s.m.

Duur
1 maanden

Referentienr.
92170030
Specialist/Nederland - Utrecht

Tue, 21 Feb 2017 15:37:23 Z

Functie
Specialist

Expertise


Werkzaamheden
Expert duurzame gebouwontwikkeling

Omschrijving van de inhuuropdracht
De klant staat aan de vooravond van een groots en complex renovatievraagstuk.
Om van de renovatie een succes te maken door een gebouw te realiseren dat zo goed mogelijk aansluit bij de visie van de klant, is een programmaorganisatie ingericht.
De klant heeft hoge ambities ten aanzien van de duurzaamheid van het toekomstige gebouw: circulair en energie neutraal. Ons vergezicht? Een aansprekend duurzaam en gezond gebouw die één geheel vormt met zijn omgeving.
Een gebouw dat waarde toevoegt aan de maatschappelijke en publieke functie van de klant. Een gebouw dat gebruik maakt van de intelligentie van de aarde in plaats van deze te verspillen. Om deze ambities waar te maken is een innovatieve aanbesteding nodig met als doel om kennis, creativiteit en ontwikkelingen in de markt optimaal te benutten en tegelijkertijd de transactiekosten en doorlooptijd van de aanbesteding te beperken.

Uit te voeren werkzaamheden
De klant zoekt externe kennis om:
· Samen met de interne organisatie de huisvestingsvraag te definiëren. Het formuleren van een waarde propositie voor de KB, waarbij het gebouw als bedrijfsmiddel wordt ingezet. Een gebouw dat maximaal de ambities van de KB ondersteunt;
· adequate invulling te geven aan de ambities ten aanzien van circulair en energie neutraal (ver-)bouwen, waarbij de nadruk ligt op het optimaal inrichten van de processen voor een slimme en duurzame exploitatie;
· de interne organisatie te versterken bij het voorbereiden op specifieke aspecten van het renovatievraagstuk en de tijdelijke huisvesting;
· in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf adequate invulling te geven aan de ambitie innovatief aanbesteden in dialoog met de markt;
· invulling te geven om, als koploper op het gebied van circulair en energieneutraal bouwen, het proces, kennis en ervaringen te delen en een inspiratiebron te zijn voor andere organisaties;
· invulling te geven aan de programma’s ‘Green Deal Circulaire Gebouwen’ en ‘Kantoor vol Energie’ waar de KB samen met het Rijksvastgoedbedrijf aan deelneemt als pilotgebouw.

Kennis, ervaring en competenties
We verwachten van de kandidaat:
· Academisch werk- en denkniveau.
· Aantoonbare kennis van en ervaring met huisvestingsvraagstukken en renovatietrajecten.
· Specifieke kennis ten aanzien van duurzame renovaties.
· Bij voorkeur een netwerk binnen de bouwwereld en/of het facilitair bedrijf, en het RVB.
· Zelfstandig, initiatiefrijk, omgevingsbewust, besluitvaardig, overtuigend.
· Gevoel voor interne en bestuurlijke verhoudingen.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 12 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren: 880 - 1128 per jaar
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Week 10
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 01-03-2017 aanleveren voor 14:00 uur.

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
Z.s.m.

Duur
12 maanden

Referentienr.
100170249
Financieel Analist/Nederland - Noord-Holland

Tue, 21 Feb 2017 15:23:06 Z

Functie
Financieel Analist

Expertise


Werkzaamheden
Financieel Analist - Amsterdam
 
De functie
De financiele portefeuille analist ondersteunt de business units "woningen, winkels en kantoren" door het leveren van relevante stuurinformatie en is tegelijkertijd counterveiling power en bewaker van het grootboek. De analist levert maand- en kwartaalrapportages m.b.t. business parameters, financiele cijferanalyses m.b.t. het exploitatieresultaat en geeft inzicht in de performance van de vastgoedportefeuille.
 
Het profiel
Financiele opleiding op HBO niveau. Cijfermatig inzicht. We zijn op zoek naar medewerkers die onder tijdsdruk complexe analyses kunnen uitvoeren en daarover goed en duidelijk in woord en geschrift kunnen communiceren. Zorgvuldig, flexibel en een teamspeler.

Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
 
Jouw afdeling
Het team Objectanalyse en Rapportage (OA&R) is onderdeel van de afdeling Midoffice Direct Vastgoed. Het team bestaat uit 6 enthousiaste, flexibele medewerkers die het teambelang voorop stellen, openstaan voor verandering en samen onze klanten zo goed mogelijk willen bedienen.
 
Wij bieden
Een functie voor de periode van 1-3-17 tot 31-5-17 voor 40 uur per week, locatie Amsterdam. Het uiteindelijke tarief wordt bepaald op basis van de kennis en ervaring van de voorgestelde kandidaat, ook in vergelijking met de andere aangeboden kandidaten.

Wij nodigen met klem kandidaten uit die voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll willen. Graag vernemen we dan je salarisindicatie op basis van 40 uur.

Heb je interesse, dan ontvangen we graag de volgende zaken:

- recent cv, toegespitst op de functie
- persoonlijke motivatie
- indien gedetacheerd uurtarief incl. reiskosten, excl. BTW.

Uiterste reactiedatum is 23 februari 2017 12.00 uur.Bijzonderheden
Indien je sollicitatie tot een plaatsing bij onze opdrachtgever leidt, is het van belang om te weten dat wij dan per ommegaande de volgende gegevens nodig hebben:
· Kopie Geldig Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geldig gedurende de gehele opdracht.)
· Gewaarmerkte kopieën van het hoogst behaalde diploma en voor de functie relevante diploma’s
· Kopie VOG (aan te vragen na plaatsing)
Deze gegevens hebben wij nodig om de screening die door opdrachtgever volgt, zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Regio
Nederland - Noord-Holland

Startdatum
01-03-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
92170029
Project Medewerker, Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 21 Feb 2017 14:58:33 Z

Functie
Project Medewerker, Projectleider

Expertise


Werkzaamheden
PROJECT ENGINEER/MANAGER CIVIELE TECHNIEK

Voor onze opdrachtgever, een grote speler in het Rotterdamse havengebied, zoeken wij een Civieltechnisch Project Engineer/Manager met 5 tot 7 jaar ervaring op het gebied van wegen-infrastructuur en de inrichting van openbare ruimtes (grijs en groen).
Aantoonbare ervaring met K&L met name nutsvoorzieningen.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met het volgende profiel:

- Een afgeronde HBO of WO opleiding richting Civiel Techniek
- Kennis en ervaring van Prince 2
- Kennis en ervarin gmet UAV-gc contracten
- Ervaring met risicomanagement
- Ervaring met civiele bouwprojecten voor overheden.
- Gedegen kennis van de Engelse taal

Interesse? Stuur dan uw CV in de Engelse taal naar recruitment@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
03-04-2017

Duur
12+ maanden

Referentienr.
92170028
Adviseur, Business Consultant/Nederland - Utrecht

Tue, 21 Feb 2017 14:55:17 Z

FunctieAdviseur, Business ConsultantExpertiseWerkzaamhedenBusiness consultant / AdviseurDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie-overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt. Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd. • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.0• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is de NVWA in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Sinds de start van het programma is het merendeel van de processen van de NVWA in kaart gebracht en herontworpen, is er een concern architectuur opgesteld en doorontwikkeld, zijn er een basisinformatievoorziening en additionele componenten aanbesteed en verworven en zijn de wensen en eisen ten aanzien van de digitale werkplek geformuleerd. Het programma gaat in 2017 van start met de fasegewijze implementatie van de herontworpen processen, ondersteund door de nieuwe basisinformatievoorziening en bijpassende hardware volgens de daartoe opgestelde transitieplanning.FunctieomschrijvingDe business consultant is verantwoordelijk voor het analyseren van sturingsprocessen (incl. informatie, administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC)). De focus ligt daarbij op de tactische en operationele sturingsprocessen. De werkzaamheden bestaan uit een mix van bureaustudie en interviews/gesprekken/workshops met medewerkers uit de organisatie.Taakomschrijving• Begeleiden en organiseren van workshops • Bepalen van vereiste opzet en presentatie administratieve organisatie en inte interne controle• Opstellen en doorontwikkelen van proces- en gegevensmodellen, AO en ICFunctie-eisen• Werk- en denkniveau WO;• Je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden binnen de Rijksoverheid, bij voorkeur bij andere inspectiediensten of de NVWA;• Je hebt ervaring met AO / IC in relatie tot BPM trajecten;• Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en leiden van workshops gericht op het scherp krijgen van sturingsprocessen• Je bent in staat mensen op verschillende niveaus voor je te winnen;• Je bent analytisch sterk en je bent accuraat; • Je hebt aantoonbare ervaring met werken ‘onder architectuur’.BijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te UtrechtBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 4 maanden, optie op verlenging: JaEinddatum (vermoedelijk): 01-07-2017Aantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Maximaal € 93,00Datum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 24-02-2017 aanleveren voor 09:00 uur.RegioNederland - UtrechtStartdatumZ.s.m.Duur4 maandenReferentienr.100170248[...]Technisch Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 21 Feb 2017 14:22:39 Z

FunctieTechnisch SpecialistExpertiseWerkzaamhedenTechnisch SpecialistOrganisatie & directie De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt er aan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening. Afdeling & team ICT-Regie en -beheer beheert de informatiesystemen van RvIG. De afdeling is verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de informatiesystemen en de technische infrastructuur. Daarnaast is ICT-Regie en -beheer verantwoordelijk voor het IT-beleid en onderhoudt de contracten met leveranciers van de infrastructuur en de informatiesystemen. Functieomschrijving Van de kandidaat wordt verwacht dat hij een bijdrage levert aan projecten op het gebied van vernieuwing van (complexe) software componenten en infrastructuur binnen de identiteitsketen van de overheid, alsmede de systemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van RvIG. Bij projecten fungeert de kandidaat als brug tussen de ICT-organisatie en zijn leveranciers. Opgedane kennis wordt binnen de organisatie geborgd. Onder de werkzaamheden vallen onder andere:  Het in kaart brengen en vastleggen van de huidige omgeving (blauwdruk)  Het beschrijven van alle basis elementen (architectuur bouwblokken)  Het beschrijven van alle varianten (afwijkingen)  Het opbouwen van de kwaliteitsattributen voor ontwikkelen en beheer  Fungeren als ‘technisch geweten’ en adviseur  Afstemmen van oplossingsrichtingen voor infra en software met de architecten  Aanspreekpunt voor architecten ten aanzien van technische oplossingen Functie-eisen  Wetenschappelijk werk- en denkniveau;  Ervaring met de strategische afstemming van infrastructuur op bedrijfsdoelen;  Ervaring met de strategische afstemming van ketensystemen op stelseldoelen;  Ervaren in (keten) business en IT uitlijning, inzicht en ervaring in het aansluiten van bedrijfsdoelstellingen met IT alternatieven;  Brede en actuele software productkennis;  Brede en actuele infrastructuur productkennis waaronder virtualisatie technieken, storage, datacenter netwerk architecturen en middleware;  Kennis en ervaring bij meerdere organisatiedomeinen;  Kennis en ervaring met software- en infrastructuurontwerpen;  Kennis van diverse vormen van elektronische gegevensuitwisseling en berichtenverkeer;  Kennis van en ervaring met de gangbare modelleringtechnieken zoals UML, Archimate, BPMN en EPC;  Kennis en ervaring met overheid referentiearchitecturen, zoals Nora 3.0, Marij en Gemma;  Kennis en ervaring met architectuurraamwerken, zoals Togaf, DYA;  Kennis en ervaring met frameworks voor de vastlegging van organisatiebrede architecturen en het werken met gestructureerde [...]Adviseur, Hoofd Informatie Beveiliging/Nederland - Utrecht

Tue, 21 Feb 2017 14:04:16 Z

FunctieAdviseur, Hoofd Informatie BeveiligingExpertiseWerkzaamhedenIB-coordinatorDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisieoverstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt. Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd. • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.Om dit doel te bereiken is de NVWA in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Sinds de start van het programma is het merendeel van de processen van de NVWA in kaart gebracht en herontworpen, is er een concern architectuur opgesteld en doorontwikkeld, zijn er een basisinformatievoorziening en additionele componenten aanbesteed en verworven en zijn de wensen en eisen ten aanzien van de digitale werkplek geformuleerd. Het programma gaat in 2017 van start met de fasegewijze implementatie van de herontworpen processen, ondersteund door de nieuwe basisinformatievoorziening Inspect en bijpassende hardware volgens de daartoe opgestelde transitieplanning.Het programmamanagement van Blik op NVWA 2017 wil er van verzekerd zijn dat bij de pilots en ingebruikname van de nieuwe basisvoorziening Inspect de risico’s op het gebied van informatieveiligheid beheersbaar gemaakt zijn tot een aanvaardbaar niveau. De combinatie VKA/SIG/Berenschot heeft de huidige stand van de informatiebeveiliging(IB) beoordeeld en concrete aanbevelingen gedaan voor verbetering. Deze aanbevelingen moeten nu onder tijdsdruk worden uitgevoerd.FunctieomschrijvingDe adviseur informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het vanuit een onafhankelijke en objectieve rol ondersteunen van de uitvoering van de aanbevelingen door de diverse actoren binnen het programma (architecten, analisten en ontwerpers, modelleurs, deel product owners). Hij doet dit onder aansturing van de Product Owner die eindverantwoordelijk is voor beheersing van de risico’s op gebied van IB.Je bent in staat om proactief en met oog voor de prioriteiten de noodzakelijke stappen in gang te zetten en resultaat te bereiken. Je bent in staat om ook zelf inhoudelijke producten uit de aanbevelingen te produceren (denk aan invulling acces control, secure software development maatregelen uit te werken voor de teams, verbijzonderen / uitwerken security en privacy principes etc)Je fungeert hij als sparringpartner voor het programmamanagement en het management van de NVWA als het gaat om informatiebeveiliging.Taakomschrijving• Uitvoeren van de activiteiten om de benoemde aanbevelingen op te volgen• Namens de Product Owner aansturen van de uitvoerende proffesionals en bewaken van het beoogde resultaat• Adviseren op gebied van IB in algemene zin bij ontwerpkeuzes• Samenwerken met de IB coordinatoren van de NVWA bij de uitvoering• Bewaken van de samenhang van de maatregelen die programma, NVWA en DICTU moeten nemen om tot een sluitende IB te komenFuncti[...]Recruiter, Support Medewerker/Nederland - Utrecht

Tue, 21 Feb 2017 13:38:09 Z

FunctieRecruiter, Support MedewerkerExpertiseWerkzaamhedenDe Staffing Groep zoekt een Recruitment Support (Fulltime) FunctieomschrijvingHé, wat leuk. Je hebt ons gevonden! Welkom bij De Staffing Groep, een sociaal en maatschappelijk betrokken familiebedrijf, ontstaan uit passie voor het verbinden van mensen en werk. Sinds 1986 maken wij de match tussen bedrijven en interim professionals (recruitment) en nemen we rompslomp weg in de contractuele en juridische afhandeling ervan (bemiddeling). We blijken een duurzaam bestaansrecht te hebben en daar zijn we best trots op! Waarom is wat we doen belangrijk?Soms is er meer werk, soms is er minder werk, soms is er ander werk en soms is er geen werk. Deze dynamiek maakt de arbeidsmarkt bijzonder, werken uitdagend en geeft kansen voor bedrijven, mensen en maatschappij. Wij willen bedrijven en zelfstandige professionals graag helpen om die kansen te benutten. Dat is waarom we dit bedrijf hebben opgericht en ons tot in politiek Den Haag laten horen. Wij geloven dat het inzetten van zelfstandige en onafhankelijke professionals bijdraagt aan de innovatiekracht en het succes van bedrijven en groei van de economie. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij!Dit ga je doen:Je speelt een belangrijke ondersteunende rol in het maken en organiseren van de juiste match van kandidaten op aanvragen van onze klanten. Je krijgt de vrijheid om dit te realiseren met een leuk team van collega’s om je heen. De onderstaande taken behoren tot je verantwoordelijkheid:· Behandelen aanvragen die door onze opdrachtgevers zijn uitgezet;· Onderhouden contacten met onze klanten, interim professionals en toeleveranciers;· Ondersteunen van het recruitment team bij operationele en administratieve zaken.Dit bieden wij je:1. PlezierWerken doe je 8 uur per dag en dat maken we dan ook graag zo plezierig mogelijk. Om te beginnen met goeie koffie en verantwoorde thee (heel belangrijk!). We bieden we je een leuke werkomgeving met de juiste hulpmiddelen. Je hebt geluk, want we zijn 1 van onze 2 kantoren momenteel aan het ombouwen tot een moderne werk- en ontmoetingsplek, waar duurzaamheid, fitheid en biologisch eten voorop staan. Hier kun je geïnspireerd werken en ontmoeten! Ook lanceren we binnenkort een nieuwe website en implementeren we een geavanceerd CRM- en recruitmentsysteem. Oftewel, we zijn volop in beweging. Je wordt optimaal gefaciliteerd om je werk goed en gemotiveerd te kunnen doen.2. OntwikkelingWij vinden het belangrijk om je in je kracht te zetten, zodat je net even dat stapje extra zet met je team samen. Zo werk je op dagelijkse basis samen met een personal coach, een buddy en diverse inhoudelijke vakexperts. We bieden je opleidingsmogelijkheden en organiseren periodiek inspirerende teamactiviteiten en bijeenkomsten, gericht op kennisdeling, ontwikkeling en samenwerking. Want we lopen voorop in onze markt en dat willen we graag zou houden!3. En uiteraard… de juiste arbeidsvoorwaardenVanzelfsprekend word je marktconform beloond en zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een bonusregeling, pensioenvergoeding en een riante bijdrage in de ziektekostenverzekering. Onze verlanglijst:· Je hebt een klantgerichte -, positieve instelling en bent communicatief;· Je kunt goed organiseren, weet de rust te bewaren en prioriteiten te stellen;· Je weet mensen te binden en hebt een sterke focus;· Je hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding;· Je ziet voldoende uitdaging om deze rol minimaal 2 jaar met plezier en toewijding te vervullen.CompetentiesWij geloven in competenties van mensen. Want die maken wie je echt bent en waar je goed in bent. Dit zijn de belangrijkste competenties voor de rol van Recruiter en Recruitment Support:· Resultaatgerichtheid;· Service/klantgericht;· Accuraat;· Samenwerken;· Stressbeste[...]Project Coordinator/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 21 Feb 2017 12:38:34 Z

Functie
Project Coordinator

Expertise


Werkzaamheden
COÖRDINATOR PROJECTBEHEERSING

Onze opdrachtgever is een grote speler in het havengbeid van Rotterdam, die zich bezig houdt met de civiel- en infratechnische zaken in het havengebied. Momenteel zoeken wij voor spoedige indiensttreding een Coördinator Projectbeheersing die zich gaat richten op infrastructurele onderdelen m.b.t. planning, kostencalculatie en -beheersing, bouw- en projectmanagement en ICT zaken.
Na een detacheringperiode is er sprake van een vast dienstverband (deta-vast)

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Een afgeronde HBO of WO opleiding richting civiele techniek, bedrijfskunde of -economie of planologie.
- Kennis en ervaring met ICT programma's en toepassingen in het projectmanagementen en projectbeheersingsproces
- Tenminste 5 tot 7 jaar aantoonbare ervaring met projectbeheersing binnen de IT, gerelateerd aan infrastructurele projecten.
- Kennis en ervaring met Primavera P6, MS Project 2003/2010, SAP, Prince 2, Agile Scrum, IPMA, Risman.
-Aantoonbare ervaring met complexe planningen en risicomanagement.
- Uitstekende kennis van de Engelse taal.
- Gelieve CV aan te leveren in de Engelse taal.

Interesse? Zend uw recente CV in de Engelse taal vóór 24 februari aan recruitment@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
03-04-2017

Duur
6 maanden

Referentienr.
92170027
Ontwikkelaar/Java/Nederland - Gelderland

Tue, 21 Feb 2017 12:32:42 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Java

Werkzaamheden
Technical lead/Senior Java ontwikkelaar

Binnen het domein Invordering zijn we met uitdagende projecten bezig, waarbij we gebruik maken van moderne technologieën op een JAVA ontwikkelplatform.
Daarbij hanteren we een Agile werkwijze. Hierbinnen is er ruimte is voor de teams om zelf mede input aan de backlog.

IOA (Innen op Aangifte) is een nieuwbouw inningsapplicatie die zich in eerste instantie richt op het ondersteunen van het innen van Auto- aangiftemiddelen.

Binnen het project IOA zijn we voor één van de twee scrum teams op zoek naar een Technical lead/Senior Java ontwikkelaar. Een stevige persoonlijkheid die het team helpt de toepassing van Java op een hoger niveau te brengen en sturend is op de bouw-aanpak binnen het team. Dit vanuit een surplus aan ervaring in het werken met Java/mainframe back-end oplossingen. De lead developer is een back-end developer in hart en nieren. Hij/zij heeft ervaring met TDD.

De lead developer is niet de scrum master.

Opdrachtomschrijving:
De developer pakt de lead-rol binnen het team en kan werken conform standaarden en richtlijnen die gelden binnen het project en de belastingdienst. Tevens weet hij/zij zaken goed af te stemmen binnen het scrum team en de stakeholders

Het betreft een traject waarbij de volgende steekwoorden van toepassing zijn:
- Massale transactieverwerking
- Zaaksgewijze verwerking; orkestratie met IBM-BPM
- Hoge performance-eisen
- Hoge graad van testautomatisering
- Java op mainframe
- Multidisciplinair team: agile werkwijze

Kenmerken/Kwalificaties gewenste functie:
Expertise:
- Hibernate / Eclipse Link
- Maven
- Jenkins
- JEE6
- SOAP Web-services
- Enterprise JavaBeans (EJB)
- Java Message Service (JMS)
- EBC pattern
- XML
- DINQ als deployment toolbinnen de Belastingdienst (pre)

Businesskennis: Globale kennis van de primaire processen van de belastingdienst.
Kennis van de Invorderingsprocessen is een pré.

Vakkennis overig:
- Z/OS
- GIT / Jira
- Scrum
- Eclipse
- SQL
- JMeter

Persoonlijke vaardigheden:
- Lead Developer
- Team player
- Transparant werken
- Pro-actief
- Communicatief vaardig
- Klantgericht
- Flexibel
- Leergierig
- Gevoel voor humor

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Belastingdienst te Apeldoorn
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 01-03-2017
Projectduur: 2 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 40 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 09:00 uur.

Regio
Nederland - Gelderland

Startdatum
01-03-2017

Duur
2 maanden

Referentienr.
100170244
Technisch Consultant/Script, Windows 10, Windows Powershell/Nederland - Groningen

Tue, 21 Feb 2017 12:16:54 Z

Functie
Technisch Consultant

Expertise
Script, Windows 10, Windows Powershell

Werkzaamheden
Voor onze eindklant in Groningen zijn we op zoek naar een Senior Consultant (Architect).

Locatie: Groningen
Start: 01-03-2017
Einde: 01-06-2017 (optie op verlenging)
Inzet: 40 uur/week
Tarief: scherp

We zijn op zoek naar een collega die op basis van requirements een technisch design kan opstellen en mee kan helpen deze in de praktijk te realiseren. Dit project maakt gebruik van de laatste methodes en technieken op basis van Microsoft, Cisco en HP. Bijvoorbeeld Server 2016, Windows 10, DSC, Powershell 5.0, One view, Nexus. etc
Van de collega wordt verwacht dat hij ruime ervaring heeft met netwerken, virtualisatie op basis van Hyper-V en scripting, daarbij kijkt hij kritisch naar de reeds opgebouwde omgeving.

Het is belangrijk dat de persoon zelfstandig kan werken en zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat
We zoeken naar een kandidaat die meerdere jaren ervaring heeft in Microsoft server architectuur en die zichzelf op de hoogte houdt van nieuwste ontwikkelingen.

Functie-eisen:
- Eis: Ervaring als architect.
- Eis: Ervaring met het zelfstandig opzetten van een complete infrastructuur.

Functie-wensen:
- Pré: Kennis heeft van System Center Suite
- Pré: Goed de weg kan vinden met GPO’s en OU structuren.
- Pré: kennis en ervaring met DSC
- Pré: kennis en ervaring heeft met server 2016
- Pré: kennis en ervaring met implementeren van security controls
- Pré: kennis van Netscaler


Interesse? Stuur ons je CV (Word formaat), je motivatie gericht op de aanvraag en jouw tarief voor vrijdag 24 februari a.s. 14:00 uur.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
01-03-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
100170243
Developer/Soa/Nederland - Drenthe

Tue, 21 Feb 2017 11:53:31 Z

FunctieDeveloperExpertiseSoaWerkzaamheden2 Service Oriented Architecture (SOA) Developers Achtergrond:Bij Dictu van het Ministerie van EZ wordt sterk ingezet op verdere ontwikkeling van en het moderniseren van de uitvoering van haar werkzaamheden. Binnen het team Registers wordt invulling gegeven aan het Cluster Systeem Integratie dat zich bezig houdt met het SOA (OSB/BPEL) binnen de Oracle Stack. Deze discipline houdt zich bezig met innovatie en beheer van 2e en 3e lijn vraagstelling en zoekt verdere versterking. We zijn we op zoek naar junior (young professionals), medior en senior ORACLE Developers met OSB en/of BPEL kennis die ons verder helpt met de het opzetten en verder ontwikkelen van de diensten & producten binnen het Cluster.Algemeen:De Service Oriented Architecture (SOA) Developers houden zich met name bezig met:- Het maken van en plegen van onderhoud op SOA/BPEL en OSB webservices.- Het mee ontwikkelen en beheren van OBS/BPEL oplossingen voor projecten.- Het oplossen van incidenten en changes voor het beheren daarvan.- Het meewerken met Life Cycle Management (LCM) op de SOA/BPEL en OSB Services. - Het migreren van services en aanpassen van bestaande services naar de cloud omgeving.- Het ondersteunen & consulteren van verschillende disciplines binnen DICTU over SOA/BPEL en OSB Services.Speelruimte:Uitganspunt is bereidheid tot indiensttreding bij Ministerie van Economische Zaken (DICTU)Kennis & Vaardigheid:Algemeen:Werk- en denk niveau op HBO+ met als voorkeur een ICT achtergrond.Voor junior (young professional) geldt minimaal 1-2 jaar ervaring als ORACLE Developer, voor medior tussen de 2 en 5 jaar ervaring als ORACLE Developer en senior meer dan 5 jaar ervaring als ORACLE Developer. Van de Senior ORACLE Developer wordt verwacht als (gecertificeerd) Scrum Master te kunnen optreden.SOA ORACLE:Aantoonbare kennis en ervaring met Middleware (BPM /SOA/integratie) is een vereiste. Aantoonbare kennis en ervaring met OSB/BPEL systeemontwikkeling (ontwerp, realisatie en test) is een vereisteKennis en ervaring met verschillende ORACLE Development Tools (Oracle Weblogic, Oracle SOA suite 11g,Oracle SOA suite 12c, Oracle Service Bus)Kennis van en ervaring met Oracle B2B is een préKennis van en ervaring met Oracle PL/SQL is een préOverig:Projectmatig werken/ Prince2 methodiek / ScrumKennis van Applicatie-, Software-, en Technische architectuurZelfstandig, proactief, resultaatgericht en energiek.Bereid om zijn kennis met anderen te delen.Beheerst de Nederlandse taal en is communicatief vaardigContacten:Intern en extern over het aandachtsgebied en over de voorbereiding en advies voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren.Competenties:OrganisatiesensitiviteitAnalyserenOvertuigingskrachtNetwerkenOmgevingsbewustzijnPlannen en organiserenCreativiteitBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te AssenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaEinddatum (vermoedelijk): na 3 maandenAantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 09:00 uur.RegioNederland - DrentheStartdatumZ.s.m.Duur3 maandenReferentienr.100170242[...]Projectleider/Nederland - Drenthe

Tue, 21 Feb 2017 10:33:49 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenProjectleiderAchtergrond:Het team Projecten van de divisie Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle Infrastructuur projecten. De projecten bestaan uit een mix van projecten ten behoeve van onze opdrachtgevers en interne projecten tbv de verandering/vernieuwing van onze infrastructuur. Het team projecten bestaat uit een mix van projectleiders, solution architecten en ict-experts. Binnen het team zoeken we een enthousiaste gedreven projectleider ter uitbreiding van het team.De gevraagde projectleider valt in aansturing onder de programmamanager die overall verantwoordelijk is voor alle applicatiemigraties naar Cloud-omgeving van DICTU.Algemeen:Binnen DICTU/Infrastructuur Team Projecten zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider voor onze migratieprojecten. Onder jouw leiding en in overleg met de beheerafdelingen, migratieteams, functioneel beheerders en applicatie eigenaren realiseert je projectteam vele migraties van applicaties naar de Cloud omgeving. Je rapporteert aan de programmamanager, maar blijft verantwoordelijk voor de resultaten van jouw projectteam. De projectleider kan zijn/haar overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit en team ontwikkelingscapaciteiten inzetten om de migratietrajecten tot een succes te maken.De projectleider is binnen het DICTU Infra Cloud programma verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van aanzienlijk aantal applicatiemigraties van relatief kleine applicaties. Daarbij dient de projectleider de verschillende applicaties zowel functioneel als technisch in kaart te brengen.o Plannen en uitvoeren van migraties t.b.v. ketens waarbij het zwaartepunt van inspanningen in Assen ligt.o In kaart brengen van de verschillende applicaties (ketens) en bijbehorende componenten zowel functioneel als technisch.o Plannen van de migraties en afspraken maken met TAB, FAB en klant. Kennis & Vaardigheid:Eis: Aantoonbare ervaring met het leiden van minimaal 5 gelijktijdige applicatiemigraties.Eis: Ervaring met toepassen Cloud technologieën in geleidde projecten.Wens: Ervaring met Flexpod, Oracle VCA, VMwareWens: Aantoonbare kennis en ervaring met IT projecten binnen de OverheidContacten:Overige eisen: Ervaring binnen grote organisaties waar ICT ondersteuning essentieel is in het primaire proces (finance, telecom, olie, rijksoverheid etc) en waar dienstverlening vanuit de Cloud een belangrijk onderdeel is.Bereid om, indien de opdracht dit verlangt, een enkele dag in de week in een andere vestiging van DICTU en op klantlocaties te werken / reizenBereid om buiten kantoortijden te werken indien de migratie van de applicaties dit vereist.Competenties:(kader: najagen om informatie over en rondom applicaties volledig te krijgen)AnalytischOvertuigenCommunicatief sterk in woord en geschrift.OrganisatiesensitiefNetwerken en organiserenTeam ontwikkelenMotiverenCreativiteitBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te AssenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: Z.s.m.Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: JaEinddatum (vermoedelijk): 01-07-2017Aantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): maximaal € 85,00Datum geplande intakegesprek: nader te bepalenSluitingsdatum van uw aanbieding: 24-02-2017 aanleveren voor 17:00 uur.RegioNederland - DrentheStartdatumZ.s.m.Duur3 maandenReferentienr.100170241[...]Specialist/Business-intelligence/Nederland - Groningen

Tue, 21 Feb 2017 10:26:15 Z

Functie
Specialist

Expertise
Business-intelligence

Werkzaamheden
Sr. Business Intelligence Specialist

Achtergrond:
Binnen DUO is het Datawarehouse competence center (DWHcc) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere datawarehouses. Het DWhcc is in de afgelopen periode gegroeid van een kleine groep specialisten naar een afdeling van meer dan 25 medewerkers. Deze medewerkers worden ingezet op beheertaken en op projecten.

Opdracht:
Als Business Intelligence Specialist ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en het analyseren en modelleren van management/proces ondersteuning. Je analyseert de gebruikersvraag, achterhaalt de benodigde informatie en bepaalt en ontwikkelt het gewenste eindresultaat van de management/proces informatie oplossing. Je ontwikkelt gegevensleveringen en rapportages t.b.v. Registers Onderwijs, Inburgering en/of Bedrijfsvoering DUO. Je ontwikkelt ETL-programmatuur conform de standaarden van DUO (middels Informatica PowerCenter) om de bronnen vanuit de database te verrijken en maakt rapportages (middels SAP Business Objects 4.1.

Eisen:
- Minimaal 1 jaar relevante ervaring in de tool Informatica PowerCenter (ETL)
- Minimaal 5 jaar relevante ervaring in ETL-programmering t.b.v. ontwikkelen van BI systemen
- Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in projecten binnen grote complexe (overheids) organisaties.

Wensen:
Kennis en ervaring met de SCRUM-methodiek
Kennis en ervaring van MS SQL Server databases
SAP Business Objects 3.1/4.1
Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Dienstverlenende proactieve instelling met gevoel voor de omgeving waarin je werkt.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 13-03-2017
Projectduur: 10 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 28-02-2017 & 02-03-2017
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 12:00 uur.

Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
13-03-2017

Duur
10 maanden

Referentienr.
100170240
Project Coordinator/Intranet/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 21 Feb 2017 09:16:17 Z

Functie
Project Coordinator

Expertise
Intranet

Werkzaamheden
Projectcoördinator Intranet

Doel van de functie:
Als projectcoördinator zorg je ervoor dat het KB-plein wordt ingericht vanuit het “klant staat centraal” principe, maar ook vanuit het gedachtegoed “een aanspreekpunt voor heel Bedrijfsvoering”. Je coördineert de inrichting van het nieuwe intranet voor de gehele sector Bedrijfsvoering. Je houdt zicht op de kwaliteit en voortgang van het plaatsen van content op het intranet (KB-plein). Je informeert, adviseert en rapporteert aan het sectorhoofd Bedrijfsvoering. Je stuurt de projectgroep KB-plein aan en jij zorgt dat de content op de juiste wijze op KB-plein staat. Je motiveert, instrueert en ondersteunt de projectgroepleden (contentleveranciers) bij hun werkzaamheden.

Uit te voeren werkzaamheden:
• Inrichten KB-plein vanuit één gedachte; de klant centraal
• Begeleiding, coachen van de contentleveranciers
• Doen van voorstellen om de kwaliteit te verbeteren
• Aansturen op juiste en tijdige plaatsingen
• Overleggen met contentleveranciers, de klant en opdrachtgever

Kennis, ervaring en competenties
Functie-eisen:
• Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten van website en/of intranet
• Je bent in staat de kaders te bewaken
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent een teamplayer
• Je bent resultaat- en klantgericht
• Je werkt nauwkeurig en bent analytisch ingesteld
• Je kunt flexibel reageren op een veranderende omgeving
• Je bent stressbestendig, hebt doorzettingsvermogen en tact

Inhoudelijke wensen:
• Op dit moment studerende HBO-er met accent op Intranet content systemen.
• Uitgebreide kennis van intranet, het liefst Winxwaves

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Den Haag
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: max. 24 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 13-03-2017 t/m 17-03-2017
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 03-03-2017 aanleveren voor 14:00 uur.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
100170239
Scrum Master, Teamleider/Nederland - Utrecht

Tue, 21 Feb 2017 07:39:27 Z

FunctieScrum Master, TeamleiderExpertiseWerkzaamhedenScrum Master - TeamleaderOrganisatie:Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie. Achtergrond: Omschrijving van de functieZou jij een bijdrage willen leveren aan de digitalisering van de Rechtspraak? Spir-it, de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, zoekt een ervaren scrum master om de kwaliteit en productiviteit van onze scrum teams en releasetrains continu te verbeteren.In een complexe omgeving waarin binnen grote projecten met concurrerende deadlines door meerdere teams wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk service-oriented architecture-landschap, is het van belang om een scrum master/teamleader te hebben die duidelijk richting geeft aan het team en teamleden en stakeholders mee kan nemen in hun agile ontwikkeling.Naast het leiden van het scrum team, werkt de scrum master samen met andere teams en stakeholders. Een optimale afstemming met stakeholders en andere teams is van cruciaal belang in een geschaalde omgeving.De scrum master/teamleider werkt nauw samen met de andere scrum masters uit het Agile Competence Center om de kwaliteit en productiviteit van de releasetrains van het programma KeI en het agile werken in de gehele organisatie continu te verbeteren. Storymapping, Portfolio Wall, Scaled Agile Framework en LEAN zijn tools die ingezet worden. Opdracht: Wat het werk betekent:• Managen en coördineren van de rituelen en activiteiten van het scrum team.• Ondersteunen van de Product Owner in het werken aan de Product Backlog, het produceren en naleven van heldere en haalbare planningen op de midden- en lange termijn (afgestemd met PO en projectleider).• Geven van duidelijkheid over de richting in een omgeving van concurrerende belangen en deadlines.• Creëren van bruikbare, betrouwbare en praktisch uitvoerbare plannen en rapportages die bijdragen aan de voorspelbaarheid van opleveringen.• Beschermen van het team tegen verstoringen en verwijderen van belemmeringen.• Leveren van een duidelijke richting.• Ontwikkelen van teamsamenwerking en -competenties.Eisen:- Minimaal HBO+ werk- en denkniveau- Heeft theoretische en/of praktische kennis van SAFe, LESS, Nexus en Spotify aanpak.Heeft praktijkervaring met een Backlog tool en bij voorkeur met JIRA- Beschikt over goede coachvaardigheden (coaching en ontwikkeling van teams)- Ervaring met werken in een (semi-) overheid organisatie Compet[...]Architect, Consultant/Nederland - Groningen

Mon, 20 Feb 2017 14:48:13 Z

Functie
Architect, Consultant

Expertise


Werkzaamheden
Sr. ICT Consultant

Startdatum: zsm
Duur: 3 maanden +
Locatie: Groningen

De hosting afdeling start een project om haar server infrastructuur omgeving te vernieuwen. De huidige omgeving op basis van HPE C7000 enclosures met Bl460 Gen7 servers, enkel HPE Proliant rack servers en HPE Brocade SAN switches zal worden vervangen door nieuwe generatie HPE hardware.

Een belangrijk onderdeel van het project is de introductie van HPE Oneview als beheer tooling. Daarnaast bestaat de omgeving uit 3PAR storage devices, Cisco Nexus switches en wordt MS Data Protectiuon Manager als backup&restorer product gebruikt. De omgeving is grotendeels gevirtualiseerd met Microsoft HyperV als hypervisor.

De taak omvat:
Het opleveren van onderstaande designs;
- High level architectuur design, server provisioning.
- Gedetailleerd technisch design van de server infrastructuur. (dit omvat servers, C7000 enclosures en Virtual Connect)
- Gedetailleerd technisch design van de Brocade SAN switch omgeving.
- Gedetailleerd design voor de implementatie van HPE Oneview
- Concept migratieplan (hierin worden de migratie methodieken beschreven, mogelijke tijdslijnen en te maken keuzes.

De designs moeten in het Engels worden geschreven, het migratieplan in het Nederlands.

Functie-eisen
De kandiaat heeft;
- Aantoonbare ervaring met het schrijven van designs.
- Ervaring met HPE hardware, zoals C7000 enclosures en servers
- Ervaring met gangbare architectuur methodieken en technieken.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Functie wensen
- Ervaring met Microsoft system center producten zoals SCOM, SCCM
- Teamplayer
- Resultaatgericht werken

Interesse? Reageer dan met recent cv, motivatie en uurtarief.


Bijzonderheden


Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
zsm

Duur
3+ maanden

Referentienr.
100170236
Ontwikkelaar/Nederland - Drenthe

Mon, 20 Feb 2017 14:18:18 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise


Werkzaamheden
PHP Applicatieontwikkelaar

Achtergrondinformatie:
DICTU ontwikkelt en beheert hoogbeschikbare en innovatieve (Cloud) producten en diensten voor haar opdrachtgevers. Voor het beheer en de doorontwikkeling van ‘Achilles’, een uitgebreide webapplicatie waarmee economische afdelingen in het buitenland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een beter inzicht krijgen in elkaars contacten met bedrijven en kennisinstellingen, is de behoefte ontstaan voor een senior technisch applicatie beheerder met minimaal 5 jaar ervaring.
In de functie als technisch applicatie beheerder ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en beheer van de omgevingen. Tevens lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de webapplicatie.

Verbijzondering werkzaamheden:
De werkzaamheden worden primair uitgevoerd in Assen. In de functie als technisch applicatie beheerder ben je lid van het beheer team wat jou mede verantwoordelijk maakt voor het dagelijkse onderhoud en beheer van de omgevingen. Tevens lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de webapplicatie. Naast werkzaamheden voor Achilles kan je ook ingezet worden bij beheer- en ontwikkel werkzaamheden voor andere PHP applicaties.

Verbijzondering kennis en vaardigheden:
• Een relevante opleiding, liefst HBO werk en denkniveau;
• IT gerelateerde opleiding/achtergrond
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Uitstekende kennis van MySQL en PHP;
• Voldoende kennis van HTML; CSS; Javascript;
• Ervaring met Linux en Git (is een pré)
• Ervaring met Scrum, of een andere Agile werkmethode is een pré

Kennis van Mac OSX, Linux systeembeheer
Kennis van Drupal 6, 7, ervaring met Drupal 8 is een pré
Ervaring met PHP, HTML5, CSS, JavaScript
Ervaring met AngularJS, jQuery
Ervaring met front-tooling zoals pre-processors (SASS/LESS)
Affiniteit met UX / design
Kennis en ervaring met MySQL
Ervaring met het Git.
Bekend met W3C standaarden (bv. WCAG.)

Verbijzondering competenties:
Communicatief vaardig
Pro-actief (meedenken met de klant)
Klant/service gerichte instelling
Accuraat en stressbestendig
Positief ingesteld
Teamspeler
Flexibel, geen 9-to-5 mentaliteitStandvastigheid, vasthoudendheid, accuratesse en je vermogen om de opdrachtgever tevreden te stellen en samen de juiste werkwijze te bewandelen.

Overige eisen:
We zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige kandidaat die fijn in de omgang is.

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Ministerie van Economische Zaken te Assen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 3 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): maximaal € 76,00
Datum geplande intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 22-02-2017 aanleveren voor 17:00 uur.

Regio
Nederland - Drenthe

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3 maanden

Referentienr.
100170234
Technisch Ontwikkelaar/Java/Nederland - Groningen

Mon, 20 Feb 2017 13:42:58 Z

Functie
Technisch Ontwikkelaar

Expertise
Java

Werkzaamheden
Senior PTO Java

Organisatorische context en cultuur:
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De afdeling waar vanuit deze aanvraag komt is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de ICT Software. Vanuit de verantwoordelijkheid wordt de DUO organisatie ondersteunt in het uitvoeren van haar taken.

Achtergrond opdracht:
Op korte termijn zijn wij voor de Delivery Keten Klantcontact, op zoek naar een Senior Programmeur Technisch Ontwerper Java (M/V). Je werkt daarbij samen met andere software ontwikkelaars in een complexe omgeving, die voortdurend in beweging is en waar back-end en front-end werkzaamheden bij elkaar komen. Je draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en snelle realisatie van de gekozen oplossing en neem je andere ontwikkelaars in het team op sleeptouw. Je schakelt hierbij constant met functioneel ontwerpers en functioneel testers. De kandidaat moet communicatief vaardig zijn en niet bang zijn om zich te begeven om nieuwe en onbekende terreinen.

Opdrachtbeschrijving:
Java ontwerpen, bouwen en testen. Grote lijnen in de architectuur uitzetten. Meedenken met collega’s en nieuwe oplossingen uitproberen en mee helpen met de ontwikkeling ervan. Java ontwerpen, bouwen en testen.

Eisen:
- HBO werk- en denkniveau
- 2 jaar relevante werkervaring in een Agile / Scrum omgeving
- 5 jaar relevate werkervaring in een Java EE5/6 omgeving

Wensen:
- 2 jaar relevante werkervaring met JBoss
- 4 jaar relevante werkervaring met Spring
- 4 jaar relevante werkervaring met Hibernate
- Relevante werkervaring met SOAP, RESTful services meer dan 4 jaar
- Relevante werkervaring met Angular meer dan 2 jaar
- Relevante werkervaring met Jenkins meer dan 2 jaar

Competenties:
- Teamspeler
- Assertief
- Weet zich snel nieuwe tools en frameworks eigen te maken

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: Z.s.m.
Projectduur: 7 maanden, optie op verlenging: Ja, max. 2x 7 maanden
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: 01-03-2017 & 02-03-2017
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 14:00 uur.

Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
Z.s.m.

Duur
12 maanden

Referentienr.
100170233
Migratie Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 20 Feb 2017 13:22:26 Z

FunctieMigratie SpecialistExpertiseWerkzaamhedenSpecialist Migratie TelefonieAchtergrondinformatie:DICTU heeft een deel van haar vaste telefonie uitbesteed aan een externe leverancier. Het contract met die leverancier wordt beëindigd en als gevolg daarvan moet die telefonie (functionaliteit) worden gemigreerd naar de interne vaste telefonie oplossing. DICTU heeft een Mitel platform waarop alle vaste telefonie moet landen. De huidige leverancier werkt met een Cisco omgeving. In totaal gaat het om ongeveer 14.000 nummers. Ten behoeve van deze migratie is een project geïnitieerd. Dit project zorgt voor de volledige migratie van alle DICTU klanten naar Mitel. Het project loopt al even en één klant is inmiddels gemigreerd. De komende tijd zullen de andere klanten over moeten. Dit betekent dat veel voorbereidende en migratie activiteiten parallel zullen worden uitgevoerd. Hierdoor is er ruimte voor een tijdelijke telecom expert met ruime migratie kennis en ervaring.DICTU heeft een deel van haar vaste telefonie uitbesteed aan een externe leverancier. Het contract met die leverancier wordt beëindigd en als gevolg daarvan moet die telefonie (functionaliteit) worden gemigreerd naar de interne vaste telefonie oplossing. DICTU heeft een Mitel platform waarop alle vaste telefonie moet landen. De huidige leverancier werkt met een Cisco omgeving. In totaal gaat het om ongeveer 14.000 nummers.Algemeen:De persoon die we zoeken zal inhoudelijk meewerken aan de voorbereidende activiteiten (ontwerp, nummerplannen, oplossen problemen, etc.), migratieplannen, ondersteunen migraties maar ook het mede opstellen en bewaken van de planning. Naast deze activiteiten wordt ook verwacht dat deze persoon het beheer gaat stroomlijnen. Belangrijk is dat dit in goed overleg gaat met de klantvertegenwoordigers, het DICTU telefonie team, externe partijen en andere stakeholders.We vinden het belangrijk dat de kandidaat ervaring heeft in een soortgelijke rol, inhoudelijk veel telefonie kennis heeft en pro-actief is, zodat hij/zij snel productief kan zijn.Vanwege het karakter van dit project wordt bereidheid tot weekend- en avond werk verwacht. Resultaten:De specialist heeft concreet de volgende taken:• Mede bepalen van de juiste migratie strategie en de impact/consequenties ervan;• Inhoudelijke ondersteuning van de klanten en het DICTU telefonie team;• Afstemming en inhoudelijke toetsing met externe leveranciers m.b.t. op te leveren producten;• Oplossen van (technische) issues (impact analyse, oplossing richtingen, besluitvorming);• Inhoudelijk begeleiding bij de feitelijke migraties;• Bewaken van de voortgang van voorbereidings- en migratieactiviteiten• Ondersteuning bij het inrichten van de beheerorganisatie en -processen met betrekking tot de gemigreerde diensten.Kennis en Vaardigheid:• Kennis en ruime ervaring met telefonie migratie projecten in genoemde rol, aantoonbaar op het CV;• Kennis van en ervaring met vaste en mobiele telefonie omgevingen, ook met vast-mobile integraties;• Een sterke pré is kennis en ervaring van de Mitel telefonie oplossingen;• Zelfstandig en pro-actief;• Toegewijd aan het leveren van kwaliteit.Competenties:• Heeft een goed conceptueel vermogen• Kan goed organiseren en structureren / houdt het overzicht• Is goed in staat om zelfstandig te acteren en daarnaast een teamplayer• Kan mensen verbinden, maar is ook duidelijk en spreekt mensen op een effectieve manier aan op hun gedrag en het nakomen van afspraken.• Bereid om migratiewe[...]Beveiligings Specialist, Specialist/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 20 Feb 2017 12:35:25 Z

FunctieBeveiligings Specialist, SpecialistExpertiseWerkzaamhedenIB SpecialistAchtergrond:In verband met het vertrek van een collega zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren IB specialist. Binnen DICTU is het prettig werken en is een externe een collega. WIj maken hierin geen onderscheid. DICTU is oa leverancier van infrastructurele beheer- en nieuwbouw dienstverlening aan verschillende partijen binnen de Rijksoverheid. De dienstverlening binnen de divisie waarin je werkzaam zult zijn betreft het rekencentrum - inclusief alle infrastructurele voorzieningen. Voor het rekencentrum gelden zeer hoge eisen m.b.t. beschikbaarheid en veiligheid. De beveiligingseisen die van toepassing zijn, gaan uit boven departementaal vertrouwelijk. Je begeeft je mee op het technische IB vlak maar moet ook ik staat zijn om beleid naar techniek te vertalen. Je werkt samen met de coordinator IB die zich meer richt op de beleidsmatige kant en inrichting van het ISMS. Een screening AIVD-A of B screening kan op een later moment van toepassing worden. Het is een pré als je ervaring hebt binnen de Rijksoverheid. We zijn op zoek naar een ervaren IB-specialist (minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als IB-specialist) die samen met de interne organisatie en de klant op niveau kan discussieren en ook nog eens IB maatregelen op een gezonde manier in twijfel kan trekken en concrete antwoorden op vragen kan geven. Je bent een doener met ervaring in het gevraagde specialisme.Algemeen:De IB-specialist ondersteunt de divisie bij het borgen van de actualiteit en de effectiviteit van het stelsel van beveiligingsmaatregelen. De IBS adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers op het gebied van Informatiebeveiliging. De IBS rapporteert aan de divisiemanager en teamleider beheer. De belangrijke taken en verantwoordelijkheden van de IBS zijn: • Adviseert op operationeel niveau over aan informatiebeveiliging gerelateerde zaken • Ondersteunt bij informatiebeveiligingsincidenten• Zorgt voor implementatie en gebruik van een ISMS binnen de divisie (niet alleen een tool)• Verzorgt een IB bewustwordingsprogramma binnen de divisie• Ondersteunt het management bij het actueel houden van het ISMS• Is verantwoordelijk voor het beheer van de (baseline) documenten binnen het team volgens de afgesproken procedures• Adviseert de projecten over informatiebeveiliging in projecten waar het team bij betrokken is• Ondersteunt het management bij het maken van de maandelijkse IB-rapportage• Vervult zijn rol in nauwe samenwerking met architecten en stemt af met de Coördinator IB over vragen buiten het bereik van de divisie • Doet voorstellen voor nieuwe toepassingen en realiseert deze ook, ondernemersgeest• Is in staat om in beperkte mate beleidsdocumenten op te stellen en hiervoor intern en bij de klant draagvlak te creërenResultaat:Naast het in het vakje "algemeen" gevraagde neem je ook deel aan het CAB en voorbereidende change overleggen om changes zo vlot mogelijk te begeleiden en zo snel als mogelijk je mening als IBS'er te geven.Kennis & Vaardigheid: Opleiding op het gebied van informatiebeveiliging (bijvoorbeeld CISSP). Actuele kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving als ook informatiebeveiligingsvoorschriften (o.a. ISO27001/2 en Wbp) Kennis van coördinatie omtrent informatiebeveiligingsmanagement¬systemen (ISMS), processen en het uit (laten) voeren van (EDP)audits maar ook het omzetten en begeleiden van opv[...]Casemanager/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 20 Feb 2017 11:00:35 Z

Functie
Casemanager

Expertise


Werkzaamheden
Casemanager - Leiden
 
De functie
Casemanagement: regie voeren op verzuim: geen loonsancties voor de werkgever, zo snel mogelijk gedeeltelijk of volledig herstel bereiken en de werkgever zo goed mogelijk begeleiden in de wettelijke verplichtingen. Claimgevallen zijn matig tot zeer complex. Handelt zelfstandig aanvragen, klachten of verzoeken van klanten af. Volgt protocollen in standaard werkprocessen. Sommige zaken vergen een aanpak buiten de standaarden. Onderhoudt extern contact met klanten om te informeren, regelen en te adviseren.
 
Het profiel
Enige jaren ervaring met casemanagement is een harde eis
Ervaring met klantcontact HBO/MBO+ niveau WFT Inkomen is een pré
Gediplomeerd casemanager is een pre
Resultaatgericht, klantgedreven, professioneel.

Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
 
Jouw afdeling
CIC draagt zorg voor een goede begeleiding van werkgevers en wernemers tijdens ziekteverzuim. Belangrijkste doelstelling is het zo snel mogelijk duurzaam terug krijgen van werknemers in het arbeidsproces.
 
Wij bieden
Een functie voor de periode van 1 maart tot 1 september 2017 voor 40 uur per week, locatie Leiden. Het uiteindelijke tarief wordt bepaald op basis van de kennis en ervaring van de voorgestelde kandidaat, ook in vergelijking met de andere aangeboden kandidaten.

Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag z.s.m. doch uiterlijk 22 februari 2017 12.00 uur het volgende:
- je CV toegespitst op de vacature
- persoonlijke motivatie
- uurtarief voor gedetacheerden of salaris op basis van 40 uur

Wij nodigen met klem kandidaten uit die voor de duur van de opdracht bij ons op de payroll willen. Graag vernemen we dan je salarisindicatie op basis van 40 uur.

Bijzonderheden
Indien je sollicitatie tot een plaatsing bij onze opdrachtgever leidt, is het van belang om te weten dat wij dan per ommegaande de volgende gegevens nodig hebben:
· Kopie Geldig Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geldig gedurende de gehele opdracht.)
· Gewaarmerkte kopieën van het hoogst behaalde diploma en voor de functie relevante diploma’s
· Kopie VOG (aan te vragen na plaatsing)
Deze gegevens hebben wij nodig om de screening die door opdrachtgever volgt, zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
01-03-2017

Duur
6 maanden

Referentienr.
92170026
Consultant/Etl-processen, Powercenter (etl), Sap Hana/Nederland - Gelderland

Mon, 20 Feb 2017 10:55:56 Z

FunctieConsultantExpertiseEtl-processen, Powercenter (etl), Sap HanaWerkzaamhedenBI ConsultantStartdatum: zsmDuur: 3 + maandenLocatie: DuivenOm de strategische doelen mogelijk te maken is BI onmisbaar. Dit is dan ook de reden dat BI gepositioneerd wordt als de meest toegevoegde waarde van IT. Onze opdrachtgever heeft een Data & Inzicht afdeling van bijna 60 BI consultants. Deze consultants zijn verdeeld over een BI Platform team en diverse ontwikkel scrum teams voor traditionele BI en analytics vraagstukken. Het BI Platfom team zorgt voor een stabiel BI landschap en daarnaast dat dit BI landschap voorbereid is op de toekomst. De scrum teams ontwikkelen voor een specifiek onderdeel van onze business. Daarnaast zijn er enkele BI architecten verantwoordelijk voor de roadmap en de kwaliteit van ons vooruitstrevende BI landschap. In dit landschap spelen SAP HANA en SAP BusinessObjects (Data Services, Information Steward, Webi, Design Studio, Lumira) een centrale rol.Als BI consultant ben je de inhoudelijke deskundige die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van de BI applicaties. De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen van BI & Analytics oplossingen ten behoeve van datagedreven netbeheer (keuzes maken in het energienetwerk met behulp van data), kanaalsturing, de grootschalige aanbieding van slimme meters en het KPI platform om het besturen leuker en makkelijker te maken en het BI landschap verder te vereenvoudigen. In deze snel veranderende en innovatieve werkomgeving is het jouw belangrijke taak om dit samen met de overige teamleden en onze businesspartners uit te voeren. Daartoe voer je ontwikkel werkzaamheden uit binnen het scrum team dat werkt voor onze Uitvoerings ketens. In deze ketens vindt de aanleg, onderhoud en monitoring van het energienet plaats, alsmede de storingsafhandeling en –coördinatie. Je bent daarbij in staat de achterliggende vraag en de werkelijke informatiebehoefte te achterhalen, waardoor het team het meeste toegevoegde waarde kan leveren. Ook ben je sterk en gedreven in dimensioneel (en virtueel) modelleren, zodat de data optimaal (her)gebruikt kan worden. Je identificeert hierbij ook kansen voor de ontwikkeling en optimalisatie van de BI processen of systemen. Je volgt de marktontwikkeling binnen het vakgebied als ook binnen de sector.Je verricht werkzaamheden van specialistische aard, die betrekking hebben op het gehele BI vakgebied waarvoor diepgaande inhoudelijke kennis is vereist. Daarnaast beschik je over een sterke BI visie en kunt deze vertalen naar een effectieve uitvoering. Je bent in staat om zowel business als IT verder te mobiliseren als het gaat om het innovatief gebruik van BI.Je hebt gedegen kennis van het BI vakgebied en bent in staat om vanuit je specialisme anderen te overtuigen. Door jouw ervaring ben je een communicatief-vaardige gesprekspartner voor zowel technische IT medewerkers als senior business managers. Hoewel je meer dan geboeid bent door innovatieve technologie ben je ook in staat om mensen te coachen, te motiveren en actief te stimuleren in hun continue professionele ontwikkeling (en die van jezelf).Hiervoor vragen we: - Een afgeronde technische HBO of WO opleiding, bij voorkeur (Bedrijfskundige) Informatica;- Minimaal 8 jaar relevante werkervaring;- Relevante werkervaring met SAP Dataservices in een BI-omgeving;- Relevante werkervaring met SAP HANA Native modelling[...]Technisch Applicatiebeheerder/Itil/Nederland - Utrecht

Mon, 20 Feb 2017 09:40:18 Z

Functie
Technisch Applicatiebeheerder

Expertise
Itil

Werkzaamheden
Technisch applicatiebeheerder

Achtergrond opdracht:
Ons team bestaat uit Microsoft professionals die gespecialiseerd zijn in IIS, C# .NET, ASP.NET/MVC, Dynamics CRM, SharePoint en diverse andere front- en backend applicaties.Het team is verantwoordelijk voor het beheren en waar nodig verder ontwikkelen van het web kanaal met bijbehorende services. Deze wordt door spir-it geleverd aan de Rechtspraak. Ben jij iemand die houdt van aanpakken en op het scheidingsvlak tussen ontwikkeling en beheer wil opereren? Dan is dit de functie voor jou!

Opdrachtbeschrijving:
Het voeren van 3e lijn incident- en probleembeheer op de bestaande en nieuwe portaal diensten- Participeren binnen multidisciplinaire (DevOps) teams vanuit beheerperspectief bij het ontwikkelen van software binnen de ontwikkelstraat- Het initiëren of vaststellen van een root cause analysis bij een incident- Het analyseren van problemen en deze terugvertalen naar wensen voor functioneel beheer of software matige aanpassingen voor de ontwikkelstraat- Het opstellen van documentatie t.b.v. beheer voor het eigen vakgebied- Aantoonbare ervaring met het zelfstandig en gecontroleerd doorvoeren van changes, releases en projecten- Het fungeren als de spin in het web tussen technisch beheerders, ontwikkelaars, klanten en opdrachtgevers

Eisen:
- Minimaal 3 jaar werkervaring met het beheren of ontwikkelen van web portaal- en bijbehorende backend omgevingen, ontwikkeld in het .NET Framework;
- 3 jaar kennis en ervaring met incident-, change- en release management en bent minimaal ITIL v3 foundation gecertificeerd;
- Kennis en ervaring met SharePoint 2013 en Microsoft Dynamics CRM 2013 of hoger;C150
- Kennis van IIS7.5 en hoger, SQL Server 2014 en Windows Server 2012 of hoger;
- Kennis en ervaring met SharePoint 2013 en Microsoft Dynamics CRM 2013 of hoger;
- Certificering: Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition

Wensen:
- Kennis en ervaring met het .NET Framework, C# ASP.NET en MVC
- Kennis en ervaring met Powershell
- Kennis en ervaring met Splunk is een pré;
- Ervaring en bewustzijn van informatiebeveiliging en het omgaan met persoonsgegevens
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift
- Bereid om bij calamiteiten of uitlopende werkzaamheden te werken in de avonduren. Bereid om 24/7 bereikbaarheidsdiensten te draaien

Bijzonderheden
Plaats van uitvoering: Spir-it te Utrecht
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Startdatum: 07-03-2017
Projectduur: 10 maanden, optie op verlenging: Ja
Aantal uren per week: 36 uur
All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Nader te bepalen
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 23-02-2017 aanleveren voor 14:00 uur

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
07-03-2017

Duur
10 maanden

Referentienr.
100170229
Quality Assurance Manager/Agile/Nederland - Zuid-Holland

Sat, 18 Feb 2017 15:47:18 Z

FunctieQuality Assurance ManagerExpertiseAgileWerkzaamhedenFor our international client in The Hague we are looking for a Top Project Assurance Manager.Job Title: Top Project Assurance ManagerWork location: The HagueHours per week: 40 hoursStart date: ImmediatelyEnd date: 31-December-2017*** Oil & Gas experience mandatory ***Purpose and Accountabilities:The Project Assurance Team is accountable to coordinate and execute assurance reviews on top IT projects across all business functions: Upstream, Downstream, Global Functions (GF), Projects & Technology (P&T), ITSO and TaCIT. Alongside the actual reviews, the team is also acting as Centre of excellence for IT assurance on a wider basis, defining best practices, coaching PMs, analyzing trends/behaviors and working with the Functional Excellence team to improve robustly long-term project deliveries.The Top Project Assurance Manager will support the TPA Lead in running these activities. It will include engaging with numerous stakeholders both on IT and Business teams, PMs and PMOs of the targeted projects.During the actual reviews, the TPA Manager will provide an independent feedback, high quality recommendations and group-wide insights to ensure projects are set up for success.Job Dimensions:• Pro-actively drive and or support the execution of the Top Project Assurance VAR plan or take part in as many VARs as possible and support quarterly root cause analysis of new/recurring themes/risks.• To support the delivery of the Top Project Assurance Mission by focusing on conducting quality VARs measured by feedback from key stakeholders after VARs and the ITE + Business IT (FAC) meetings. To introduce new KPI’s to measure the quality of the VAR recommendations.• To leaver the results and experience from the wider view of IT assurance to support initiatives related to strategic intent (e.g. Reformed Project Delivery Framework, Methodology selection such as Agile, Mature Project Archetypes and embed CI technique, Consistent application of – value driven - FE standards, Pre-project set-up for success, Value Agenda.)• To ensure VARs are impactful, resulting in structural improvements.• To stimulate connectedness and learning between different IT assurance providers and prevent over-assurance. This includes SIA, IRM and federated assurance teams. Through quarterly conversations planning will be aligned and results are shared / learned from. Support improving the clarity and understanding of all assurance related roles, responsibilities and relational intent of organizations. Pro-actively creating visibility of challenges and gaps on an on-going basis.Ensuring holistic visibility, coordination and alignment of ALL assurance improvement initiatives across organizational boundaries• Ensure visibility of VAR planning and key themes/insights to senior leadership on a regular/timely basis while providing insights for decision as follow: Input for Quarterly FAC meetings at ITE level and for several business areas; CIO/DV manager meetings 2 times a year, PD meetings 3 times a year and Top PM meetings 3 times a year.Technical Skills and Experience:• Extensive experience in IT programme/project management, clear command of the projectmanagement discipline (both theory & practice).• Previous experience in IT Project Assurance areas: done assessments & reports, participated in swat teams[...]Engineer/Plm, Sap/Nederland - Limburg

Fri, 17 Feb 2017 15:46:32 Z

Functie
Engineer

Expertise
Plm, Sap

Werkzaamheden
Industrial Engineer
To expand the team we are looking for an Industrial Engineer
proven experience with Lean Manufacturing!

Challenges as Industrial Engineer
Developing and manufacturing products with new innovations and technologies allowing people to print more customized with the reliability and quality of traditional mass print production.
The complexity, speed of innovations, time to market and multi-site development and manufacturing challenges you to improve and solve problems. You successfully translate innovations and technologies created by our R&D pioneers in the Netherlands and Germany, to successful and full-scale lean manufacturing operation at our production facility in Venlo. This involves implementing frequent and (still) ongoing design changes in an existing assembly line. But also search for (continuous) improvements in our assembly line to reduce assembly costs and lead time.

Goal is to build and maintain relationships with your counterparts at the (local) innovation centers in Netherlands and Germany and with your colleagues, and operators on the shop floor.

As a subject matter expert you make sure we grow and enhance our agile approach for capital goods by advanced Lean Manufacturing improvements throughout the full value chain. Effective and efficient manufacturing methods and processes are crucial in your operation resulting in a cost effective and accelerated production at our supply centers. Furthermore you make use of your strong analytical skills and pragmatic process mindset to identify and implement improvement opportunities in current assembly lines ensuring outstanding product quality, short assembly lead times and & short time to market.

Who are we looking for?
- A Bachelor degree, preferably in Mechanical Engineering, Electrical Engineering or comparable;
- About 3-5 years work experience in a relevant role within a low volume production/assembly environment;
- Proven experience with Industrialization, Lean Manufacturing, PLM, SAP related tools and a proven track record in translating ongoing changes into manufacturing processes as well as continuous improvement;
- Hands-on, result driven, decisive;
- Profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch and German language is advantageous but not a prerequisite;
- Permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
Z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
100170225
Beheerder, Infrastructuur Specialist/Sharepoint 2010, Sharepoint 2013, Vmware/Nederland - Groningen

Fri, 17 Feb 2017 14:51:08 Z

FunctieBeheerder, Infrastructuur SpecialistExpertiseSharepoint 2010, Sharepoint 2013, VmwareWerkzaamhedenSenior Beheerder InfrastructuurOrganisatie: In overleg met de coördinator van WerkplekdienstenContacten vinden voornamelijk intern plaats met architecten, infrastructuur ontwikkelaars, Security, Netwerken en de business.De externe contacten zijn gericht naar onze toeleveranciers.Achtergrond: De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs en werkt in opdracht van het ministerie van OCW. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. Als organisatie die werk maakt van goed onderwijs is DUO een betrouwbare, meedenkende partner voor opdrachtgevers. DUO voert als expert op het gebied van financiële en administratieve processen en als kenner van het onderwijsveld, correct en efficiënt wet- en regelgeving uit. Over het cluster WerkplekdienstenHet cluster WPD is binnen DUO gepositioneerd onder de afdeling Infrastructuur & Exploitatie (I&E) binnen de directie ICT Supply. De directie ICT Supply bestaat uit een technische infrastructuur afdeling en een software ontwikkel afdeling. Het cluster Werkplek Diensten is belast met het beheer van de ca. 2750 werkplekken op zowel de hoofdlocatie in Groningen, Zoetermeer als een aantal Service kantoren en Toetslocaties verspreid over Nederland. Het betreft hier hoofdzakelijk een VDI-werkplek op basis van VMware View. Verder doet WPD het beheer van de Exchange-, Skype for Business, MDM (Citrix XenMobile) en de Sharepoint-omgeving.De Sharepoint omgeving bestaat uit zes Sharepoint 2010 (virtuele) servers en bedienen ongeveer 200 gebruikers. We zetten Sharepoint op dit moment hoofdzakelijk nog in voor ICT-gerelateerde afdelingen. DUO werkt volgens ISM maar steeds vaker worden werkzaamheden verricht volgens de Scrum/Agile methodiek.Opdracht:Samen met een aantal WPD-collega’s breng je onze Sharepoint-omgeving naar een hoger plan. Op dit moment is het beheer nog voornamelijk reactief. Vertrekpunt is een door Microsoft uitgevoerde Risk Assessment Program (RAP) op onze Sharepoint-omgeving. Naast de wens om Sharepoint proactief te beheren willen we dat onze Sharepoint-omgeving stabiel is, goed performt en hoog beschikbaar is. Daarnaast brengen jullie gezamenlijk de monitoring op orde. Naast het gezamenlijk doorvoeren van de aanbevelingen van Microsoft geef je advies ten aanzien van de Sharepoint infrastructuur (eventueel roadmap-advies) en signaleert knelpunten en/of verbeterpunten in deze omgeving. Je draagt samen met de collega’s zorg voor het voorbereiden van eventuele proefproductie, voert deze uit en evalueert deze. Naast het technisch beheer willen we ook graag adviezen over het Functioneel beheer van onze Sharepoint omgeving. De scheidslijn tussen technisch- en functioneel beheer is op dit moment onduidelijk. Samen met jou willen we een logische scheiding bepalen tussen het technische en functionele beheer. Aandachtspunt hierbij is het laten landen en borgen van het functionele beheer binnen onze organisatie. We zoeken een Sharepoint specialist met een aantal jaren concrete werkervaring met het uitvoeren van (grote) projecten op het gebied van Sharepoint, het inregelen van beheer/monitoring en met het troublesho[...]Devops Engineer/Docker, Git, Jenkins, Maven, Selenium, Sonar/Nederland - Noord-Holland

Fri, 17 Feb 2017 14:40:49 Z

FunctieDevops EngineerExpertiseDocker, Git, Jenkins, Maven, Selenium, SonarWerkzaamhedenVoor onze eindklant in Amsterdam zijn we op zoek naar een C#/Java Dev Engineer.Start: 23-1-2017Einde: 31-3-2017 (optie op verlenging)36 uur/weekEen hypotheek is een van de belangrijkste financiële besluiten in het leven van onze klanten. Wij willen onze klanten financiële en emotionele rust bieden bij de aankoop van hun droomhuis en hun leven lang daarna.  Onze stack:Binnen Hypotheken maken we gebruik van gevirtualiseerde omgevingen en technologieën zoals JavaScript/ Polymer/ Angular JS in combinatie met rest API (Java) en Oracle/MSSQL Werkwijze:Onze agile manier van werken uit zich in het werken in 2-wekelijkse sprints. In ons streven om elke 2 weken iets "live" te zetten maken we gebruik van een geavanceerde Continuous Delivery pipeline waar we gebruik maken van componenten zoals Git, Sonar, Jenkins, Maven, Docker, Selenium in combinatie met geautomatiseerde deployments. Werkzaamheden:-       (Mede) Ontwikkelen van een (java) service voor allocatie van hypotheekaanvragen op investeerders budgeten-          Coaching en begeleiding van junior/medior Java ontwikkelaars-          Automatisering van Testen-          Automatisering van build en deployment Herken je jezelf in dit profiel? -          Je hebt een awesome personality! -          Je stelt je behulpzaam op naar je collega’s en helpt ze graag verder. -          Je hebt ruime ervaring met Java, AngularJS, Polymer en bent een Rockstar in één van deze.-          Je bent in staat om complexe zaken eenvoudig te maken voor anderen. -          Je hebt database kennis Orcale, NoSQL. -          Je kunt (vooral) doen én denken combineren. -          Je persoonlijkheid laat zich omschrijven met woorden als technisch, ownership, teamplayer, innovatief, pro-actief, flexibel, klant- en oplossingsgericht. -          Je hebt ervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery. -          Je hebt een passie voor techniek en vindt het nog steeds tof om hands on bezig te zijn. -          Je hebt ervaring met microservices.Kosten VOG zijn voor eigen rekening/Interesse? Stuur ons je CV, motivatie en tarief.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-HollandStartdatum17-02-2017Duur2 maandenReferentienr.100170223[...]Beheerder, Infrastructuur Specialist/Nederland - Groningen

Fri, 17 Feb 2017 13:13:14 Z

FunctieBeheerder, Infrastructuur SpecialistExpertiseWerkzaamhedenSenior Beheerder InfrastructuurOrganisatie: In overleg met de coördinator van WerkplekdienstenContacten vinden voornamelijk intern plaats met architecten, infrastructuur ontwikkelaars, Security, Netwerken en de business.De externe contacten zijn gericht naar onze toeleveranciers.Achtergrond: De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs en werkt in opdracht van het ministerie van OCW. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. Als organisatie die werk maakt van goed onderwijs is DUO een betrouwbare, meedenkende partner voor opdrachtgevers. DUO voert als expert op het gebied van financiële en administratieve processen en als kenner van het onderwijsveld, correct en efficiënt wet- en regelgeving uit. Over het cluster Werkplekdiensten:Het cluster WPD is binnen DUO gepositioneerd onder de afdeling Infrastructuur & Exploitatie (I&E) binnen de directie ICT Supply. De directie ICT Supply bestaat uit een technische infrastructuur afdeling en een software ontwikkel afdeling. Het cluster Werkplek Diensten is belast met het beheer van de ca. 2750 werkplekken op zowel de hoofdlocatie in Groningen, Zoetermeer als een aantal Service kantoren en Toetslocaties verspreid over Nederland. Het betreft hier hoofdzakelijk een VDI-werkplek op basis van VMware View. Verder doet WPD het beheer van de Exchange-, Skype for Business, MDM (Citrix XenMobile) en de Sharepoint-omgeving.De Exchange omgeving bestaat uit een viertal Exchange 2010 (virtuele) servers en bedienen ongeveer 3000 gebruikers. Naast normaal mailgebruik wordt Exchange ingezet voor SMTP server/applicatie relay.DUO werkt volgens ISM maar steeds vaker worden werkzaamheden verricht volgens de Scrum/Agile methodiek. Opdracht:Samen met een aantal WPD-collega’s breng je onze Exchange-omgeving naar een hoger plan. Op dit moment is het beheer nog voornamelijk reactief. Vertrekpunt is een door Microsoft uitgevoerde Risk Assessment Program (RAP) op onze Exchange-omgeving. Naast de wens om Exchange proactief te beheren willen we dat onze Exchange-omgeving stabiel is, goed performt en hoog beschikbaar is. Daarnaast brengen jullie gezamenlijk de monitoring op orde.Naast het gezamenlijk doorvoeren van de aanbevelingen van Microsoft geeft je advies ten aanzien van de Exchange infrastructuur (eventueel roadmap-advies) en signaleert knelpunten en/of verbeterpunten in deze omgeving. Je draagt samen met de collega’s zorg voor het voorbereiden van eventuele proefproductie, voert deze uit en evalueert deze.We zoeken een Exchange specialist met een aantal jaren concrete werkervaring met het uitvoeren van (grote) projecten op het gebied van Exchange, het inregelen van beheer/monitoring en met het troubleshooten op bestaande omgevingen. We zoeken een specialist die een actieve bijdrage kan leveren, die gestructureerd werkt en goed gedocumenteerd werk levert.De opdracht start op zeer korte termijn en zal naar verwachting een doorlooptijd hebben van 4 tot 6 maanden, mogelijk zal er sprake zijn van verlenging. De inzet is op basis van 36 uur per week.Jij zorgt er met de collega’s voor dat de Exchangesysteme[...]Beheerder, Infrastructuur Specialist/Nederland - Groningen

Fri, 17 Feb 2017 13:12:51 Z

FunctieBeheerder, Infrastructuur SpecialistExpertiseWerkzaamhedenMedior Beheerder InfrastructuurOrganisatie: In overleg vanuit het Infra Storage Recovery Team met de Product Owner.Contacten vinden voornamelijk intern plaats met architecten, infrastructuur ontwikkelaars, Security, Netwerken en de business.De externe contacten zijn gericht naar onze toeleveranciers.Achtergrond: Bij DUO werk je in een Infra team. Met je team ben je verantwoordelijk voor een aantal systemen, applicaties en/of diensten. Jij komt in het Storage Recovery Team, waar je met je teamleden verantwoordelijk bent voor een breed scala aan filestorage, SAN storage, TSM, backup en recovery oplossingen alsmede het bijbehorend beheer hiervan.Opdracht:De medewerker draagt bij aan de continuïteit van de dienstverlening vanuit het Storage Recovery. Team op het gebied van filestorage, SAN storage, TSM, backup en recovery op zowel het Windows als op het Linux platform.De hoofdwerkzaamheden zullen liggen op het gebied van het dagelijks beheer (Operations, Incident management, Change Management Quality management en van IBM Tivoli Storage Manager (TSM) ten behoeve van backup en recovery van Windows en Linux systemen en filesharing.Jij zorgt er met je team voor dat binnen het domein van het Infra Storage Recovery Team de systemen optimaal blijven draaien, lost problemen op en houdt de systemen up to date.Hierin neem jij het initiatief en laat jij een proactieve werkhouding zien. Jij neemt tijdig maatregelen om de continuïteit en de leverbetrouwbaarheid van de dienstverlening te waarborgen.Jij beschikt dan ook over goede communicatieve vaardigheden om zowel collega’s als afnemers tijdig te informeren over de te leveren dienstverlening.• Oplossen van incidenten• Uitvoeren van wijzigingen• Verbetervoorstellen doen en deze uitvoeren• Operationele taken uitvoeren• Risico’s monitoren en waar nodig tegenmaatregelen nemen• Actualiseren CMDB• Documentatie bijhouden• Beheren backup en recovery – tooling• Beheren Tape Library• Beheren File SharingEisen:- Getuigschrift van afgeronde HBO- opleiding ICT gerelateerd of anderzijds aangevuld met specifieke ICT-opleidingen- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met Filestorage, SAN storage, TSM, backup en recovery op zowel het Windows als op het Linux platform.- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie in een vergelijkbare omgeving qua omvang en complexiteitOpleiding/certificaat:- Server+; Linux+; MCITP- Kennis van technical support- Kennis van serverbeheer- Kennis van capacitymanagementCompetenties:Proactief, initiatief en samenwerken.Pragmatisch, zelfstandig en verantwoordelijkheidsbesef.Stressbestendig en communicatief vaardig.Wensen:Kennis van en werkervaring met TSM – Tape LibraryKennis van en werkervaring met Backup en RecoveryKennis van en werkervaring met SAN StorageKennis van Filesharing (Windows en Linux) Brede kennis van ICT en de nadruk op ICT-InfrastructurenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: Dienst Uitvoering Onderwijs te GroningenBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 01-03-2017Projectduur: 10 maanden, optie op verlenging: Ja, max. 2x 10 maandenAantal uren per week: 36 uurAll-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogeli[...]Dba/Nederland - Groningen

Fri, 17 Feb 2017 13:12:26 Z

FunctieDbaExpertiseWerkzaamhedenSenior Database AdministratorOrganisatie: Werkzaamheden en prioritering vindt plaats vanuit het Database team zelf via de product owner. Ter ondersteuning van dit proces wordt gebruik gemaakt van Agile/Scrum.Contacten vinden intern plaats met (project) architecten, (project) infrastructuur ontwikkelaars, Security, netwerken en de business. De externe contacten zijn gericht naar onze toeleveranciers.Achtergrond:De afdeling Technische Infrastructuur Beheer (TIB) van DUO bestaat uit vijf teams.Eén van de teams is het Database team dat verantwoordelijk is voor de SQL ontwerpen, inrichting, configuratie, implementatie, performance werkzaamheden alsmede beheer taken. Nadruk van deze opdracht komt te liggen op het analyseren, adviseren, implementeren en uitvoeren van MS SQL Datawarehouse activiteiten.Opdracht: Doel van deze functie is ondersteuning te bieden op MS SQL voor het DWH. MS SQL moet als onderdeel van het DWH proces voorspelbaar worden ingericht en worden geoptimaliseerd. In staat zijn om met de collega’s van het Database team, de Architecten, de collega’s van het DWH en eventueel met externe partijen het ETL/BI MS SQL t.b.v. van DWH te analyseren, adviseren, implementeren, te beheren en te optimaliseren.Resultaatgebied en Verantwoordelijkheden:- Beschikt over diep gaande kennis rondom het proces en gebruik van data mart- Beschikt over diep gaande kennis rondom het proces en gebruik van data vault- Beschikt over diep gaande kennis met betrekking tot query tuning- Is verantwoordelijk voor de MS SQL ontwerpen, inrichting, configuratie, implementatie en performance werkzaamheden m.b.t. DWH oplossingen- Ondersteunt de business door oplevering van MS SQL 2008/20014/20016 in de omgevingen (LAB/OTA/EXP/PRD);- Is verantwoordelijk voor beheertaken: bijwerken documentatie, administratie, registratie, operationele taken, changes, incidenten, risico’s en verbeteringen;- Is betrokken bij het anonimiseren van data;- Is verantwoordelijk voor kennis deling binnen het Database team.Vakmatige taken:- Levert zo nodig input aan de verantwoordelijke teams namens de I&E Business architecten, de Infra-domein architecten en Product Owners.- Vertaalt (team) klantwensen en ICT-afspraken m.b.t. databases.- Beschikt over diepgaand kennis over met MS SQL m.b.t. complexe DWH vraagstukken.- In staat zijn om analytisch en pro actief te handelen binnen de teams.Eisen:- Minimale afgeronde HBO opleiding, ICT gerelateerd of anderzijds aangevuld met specifieke ICT-opleidingen zoals MCDBA - Kennis van MS SQL 2008, MS SQL 2014 en MS SQL 2016- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in complexe en dynamische omgevingen, ETL/BI- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met complexe multidisciplinaire projecten, ETL/BI- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Consultancy- en adviesvaardigheden, ETL/BI- Kennis van databasebeheer - Kennis van informatieanalyse- Kennis van technisch ontwerp/applicatieontwikkelingCompetenties:- Proactief en zelf verbeteringen signaleren, overwicht, overtuigingskracht en beïnvloedingsvaardigheden- Initiatiefrijk en creatief- Uitstekende schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheidWensen:Kennis van Implementing a SQL Data Warehouse (767[...]Data Modeller, Database Expert/Owl/Nederland - Utrecht

Fri, 17 Feb 2017 12:35:00 Z

Functie
Data Modeller, Database Expert

Expertise
Owl

Werkzaamheden
Database specialist / Entity based modeler

Jouw rol
Een onderdeel van onze opdrachtgever heeft als primair doel de engineeringsprocessen te automatiseren. Je gaat de uitdaging aan om een database architectuur op te zetten waarin je het mogelijk maakt om objectinformatie vanuit verschillende applicaties binnen het engineeringsdomein (GIS, CAD, simulatie- en berekeningssoftware) met elkaar te verbinden en hier betekenis aan te geven. Je legt de basis voor semantisch modelleren.

De omgangsvormen binnen een onderdeel van onze opdrachtgever zijn informeel. We zoeken naar maximale vrijheidsgraden in het tijds- & plaats onafhankelijk werken. We leunen sterk op de eigen verantwoordelijkheid en autonome professionaliteit en zijn ondernemend en resultaatgericht. We zijn creatief, innovatief en onconventioneel. We hechten aan vrijheid en ruimte maar verliezen daarbij het eindresultaat niet uit het oog. We verbinden en zien kansen. Bij ons heerst er een energieke, dynamische sfeer.

Wat vragen we van jou?
· WO-opgeleid
· Kennis van en ervaring met:
o methoden en technieken voor het modelleren van data
o het ontdekken van entiteiten, attributen, relaties en business rules met functionele experts en gebruikersgroepen
o semantisch modelleren
o geospatial databases
o het inrichten van een database-architectuur
o proces & informatie analyse van engineeringsproces tbv implementatie architectuur
· Het kunnen inrichten van een Object Type Library is een pré
· Kennis van OWL/RDF en/of (GEO) SPARQL is een pré
· Kennis en ervaring met ruimtelijke data is een pré
· Je bent in staat om snel testmodellen te bouwen

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden
Start: z.s.m.
Duur van de opdracht: 1 jaar, daarna mogelijkheid tot vast dienstverband bij opdrachtgever
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Utrecht

Een online assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Regio
Nederland - Utrecht

Startdatum
z.s.m.

Duur
1 jaren

Referentienr.
100170219
Coordinator, Hr Adviseur/Nederland - Overijssel

Fri, 17 Feb 2017 10:08:08 Z

FunctieCoordinator, Hr AdviseurExpertiseWerkzaamhedenHR adviseur & coordinatorOrganisatie:Het team Personeel en Organisatie bestaat uit 18 enthousiaste collega’s op het gebied van HRM advies en beleid en een Inzetdesk voor de inhuur van extern personeel. We zijn op zoek naar een HR adviseur die tevens een coordinerende rol speelt bij de aansturing en doorontwikkeling van ons mobiliteitscentrum.Opdracht omschrijving:- Adviseren van (het management van) één of meerdere eenheden op het terrein van HRM/HRD.- Aanspreekpunt voor (de ontwikkelingen op) één of meerdere HR aandachtsgebieden.- Ondersteunen van concernbrede HRM / HRD projecten en trajecten.- Coordinatie mobiliteits- en loopbaancentrum- Doorontwikkeling LoopbaancentrumDe invulling van de opdracht kunnen gedurende de looptijd van de inhuur fluctueren. Dit is aan de orde als tussentijds gekomen wordt tot invulling van de HR adviesfunctie. Naar verwachting zal dat niet aan de orde zijn de eerste zes maanden. Mocht dit toch het geval zijn, kunnen de uren ca. twee dagen in omvang worden teruggebracht.Verantwoordelijkheden / Resultaten:Je bent verantwoordelijk voor het leveren van adequaat HR advies aan één of meerdere eenheden. Daarnaast wordt van je verwacht te komen met eeneen gedragen visie rondom de doorontwikkeling van ons mobiliteitscentrum. Naast het implementeren daarvan ben je verantwoordelijk voor de coordinatie waaronder het komen tot van-werk-naar-werk afspraken met de huidige deelnemers.Harde eisen:- Externe is de afgelopen twee jaar niet in vast of tijdelijk dienstverband geweest van de Provincie Overijssel.- U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO of WO op het gebied van HRM.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.- Externe beschikt aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van HRM.- Externe beschikt aantoonbaar werkervaring met veranderings- en ontwikkeltrajecten.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal (aantal) projecten in uw toelichting en welke rol en taak u als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.- Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan als HR adviseur met de coordinatie en doorontwikkeling van een loopbaancentrum (in de periode 2006-2016.) Gewicht 60%- Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan op het gebied FUWA (functiewaardering) en rechtspositie. Gewicht 15%- Externe heeft aantoonbare ervaring op het gebied van ontwikkelen van HRM beleid en arbeidsvoorwaarden in de periode 2010-2016. Gewicht 25%Competenties:- Doelgericht handelen- Goede communicator- Omgevingsbewustzijn- Oordeelsvorming- Organisatiesensitiviteit- Visie- Vertrouwen opbouwenBijzonderhedenPlaats van uitvoering: ZwolleBij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: JaStartdatum: 13-03-2017 Projectduur: 5 maanden, optie op verlenging: Ja, 1x 6 maandenAantal uren per week: 32-40All-in uurtarief (excl. BTW): Zo scherp mogelijkDatum geplande intakegesprek: 01-03-2017 tussen [...]Adviseur, Adviseur Informatievoorziening/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 17 Feb 2017 07:35:15 Z

FunctieAdviseur, Adviseur InformatievoorzieningExpertiseWerkzaamhedenAdviseur InformatiebeveiligingInleiding Onderstaand beschrijft het profiel van de ADVISEUR INFORMATIEBEVEILIGING. Dit profiel wordt gebruikt voor inhuur van externe adviseurs informatiebeveiliging voor de het CIO Office (CIO-O) binnen de Algemene Bestuursdienst. Profielschets: Binnen CIO-O wordt het informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en uitgevoerd door de Chief Information Security Officer (CISO). Als adviseur informatiebeveiliging geef je invulling aan dit beleid door het toe te passen in projecten en de organisatie en het beleid verder in de organisatie te verankeren. Dat vergt een goed gevoel voor de belangen die spelen en de veranderingen die binnen onze opdrachtgever nodig zijn. Het accent van de gevraagde werkzaamheden ligt op:  Primair – projecten van onze opdrachtgever concreet en praktisch adviseren over het toepassen van de beleidskaders voor informatiebeveiliging en privacy van onze opdrachtgever.  Secundair – beleidskaders voor informatiebeveiliging en privacy vertalen, toepassen en concretiseren naar standaarden, werkprocessen en best practices. En zo bijdragen aan een beter niveau van beveiliging van onze opdrachtgever. Dit samen met de CISO. Onze opdrachtgever realiseert haar strategie onder meer via een aantal strategische programma's, met veelal impact op processen, systemen en ICT. De verantwoordelijk voor de uitvoering van de informatiebeveiliging voor onze opdrachtgever is belegd bij de CISO, ondergebracht bij het CIO-Office. Om goed opvolging te geven, is de inzet van (tijdelijk) extra adviseurs informatiebeveiliging noodzakelijk. Profiel: Je hebt een academisch werk- en denkniveau via een opleiding bedrijfskunde, bedrijfsinformatica of bestuurlijke informatiekunde. Daarnaast heb je minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het werkveld van informatievoorziening in de rol van adviseur informatiebeveiliging. Je hebt ervaring met het vertalen van risico’s naar mitigerende maatregelen. Je hebt kennis van Privacy by Design en maatregelen die zich toespitsen op het beschermen van persoonsgegevens. Je bent gewend om samen te werken met diverse belanghebbenden, zoals IT’ers, operationele eindgebruikers en (C-level) management. Je beschikt over relevante IT-security kennis; certificeringen zoals CISSP, CISM, CISA of GSEC zijn een pré. Je bent een communicatieve professional, proactief, kunt uitstekend samenwerken binnen een (project)team, met je collega’s en met betrokkenen op diverse niveaus binnen de organisatie. Je kunt je collega’s overtuigen en krijgt veranderingen gerealiseerd. Voor de uitvoering van de opdracht is meerjarige ervaring met markstandaarden zoals VIR, BIR/BIR OH of ISO27001/2 een must, waarbij ervaring met het Hoger Onderwijssector erg belangrijk is. Kennis en ervaring van het HO normenkader informatiebeveiliging, het juridisch Normenkader HO, BIV classificaties en het uitvoeren van Privacy Impact Assessments is een pré. Gezien het internationale karakter van de universiteit beheers je naast de Nederlandse taal ook de Engelse taal uitstekend. TakenInformatiebeveiligingsbeleid [...]Ontwikkelaar/Agile, Oracle, Tibco/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 17 Feb 2017 07:17:47 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Agile, Oracle, Tibco

Werkzaamheden
TIBCO ontwikkelaar

Start: 1 maart 2017
Einddatum: 30 juni 2017 met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Den Bosch
Richttarief € 80,- (inclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten, exclusief BTW)
Sluitingsdatum aanbieding: dinsdag 21 februari 12:00 uur

Functieomschrijving
- Meedraaien als TIBCO ontwikkelaar in een Agile team
- Samenwerking met Beheer (Dev-ops)
- Meedenken over oplossingen voor user stories aangedragen door het story-team
- De in de refinement bedachte oplossingen implementeren met behulp van
TIBCO BusinessWorks
TIBCO iProcess / Business Studio
TIBCO AMX
Oracle
- Uitvoeren van Unittesten
- Issues analyseren / oplossen
- Voorbereidingen uitvoeren mbt deployment op Acceptatie en Productie
- Review beschreven technische oplossing (TO/ISB Review/Challenge)

Wij zoeken
Functie-eisen
We zoeken een ervaren TIBCO Ontwikkelaar. Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring is een eis. Ervaring met bovenstaande werkzaamheden
Daarnaast dient iemand ervaring te hebben op het gebied van Ketenintegratie (applicaties, werkstromen etc)

Competenties
- Analytisch
- Communicatief sterk in woord en geschrift
- Zelfstandig kunnen werken met aandacht voor kwaliteit
- Teamplayer

Wensen/ pré’s
- Ervaring met werken in Agile Scrumteams is een pré
- Must Tibco BW en iProcess op senior niveau

Interesse? Reageer dan voor dinsdag 21 februari 12:00 uur met je recente CV, motivatie toegespitst op de aanvraag, beschikbaarheid (vakantieplannen), minimaal 2 referenties en het uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten, exclusief BTW).

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
01-03-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
100170214
Ontwikkelaar/Abap, Agile, Sap, Sap Abap, Sap Mm, Sap Pm, Sap Qm, Scrum/Nederland - Groningen

Thu, 16 Feb 2017 15:59:13 Z

Functie
Ontwikkelaar

Expertise
Abap, Agile, Sap, Sap Abap, Sap Mm, Sap Pm, Sap Qm, Scrum

Werkzaamheden
ABAP Netweaver Gateway ontwikkelaar

Afdeling/project
Het project is opgestart om de inspectie processen te verbeteren door deze beter te laten aansluiten op de omliggende processen en de verouderde inspectie systemen (accessapplicaties) te vervangen door SAP-QM. De inspecteurs werken veel al buiten de deur, ook in het buitenland, en maken gebruik van een laptop. Om in het veld efficient inspectieresultaten te kunen vastleggen is een SAP UI5 voorkant in combinatie met SAP Netweaver Gateway noodzakelijk voor de aansluitng op SAP-QM. Voor het Project PING zijn wij op zoek naar een Senior technische SAP-consultant aandachtsgebied ABAP/SAP Netweaver Gateway . Gezien de materie heeft de consutant bij voorkeur ook kennis van SAPUI5 en SAP-QM, SAP-PM of SAP-MM. De consultant heeft uitgebreide, aantoonbare kennis en ervaring met SAP Netweaver Gateway en is bij voorkeur SAP gecertificeerd.
De technische consultant maakt onderdeel uit van een Scrum-team en is verantwoordelijk voor het vertalen van de opgestelde beschrijvingen naar een helder en éénduidige software oplossing, dit in nauw overleg met de product owner en de SAP UI5 consultant.
Het project wordt volgens Scrum methodiek uitgevoerd.

Taak
Technisch consultant ABAP/SAP Netweaver Gateway , realisatie en beschrijving van ABAP/SAP Netweaver Gateway oplossingen

Functie-eisen
• Zeer ruime ervaring met ABAP/SAP Netweaver Gateway
• Pré SAP PM, SAP-MM, SAP-QM en SAPUI5 kennis.
• Pré ervaring en kennis van Agile/Scrum.

Functiewensen
• Werkt gestructureerd en nauwkeurig, in juiste volgorde en tijd;
• Adequaat kunnen inzetten van een analytisch en creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen;
• Een proactieve houding, werk zien en meedenken in het team;
• Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het project team als met de business;
• Tonen van flexibiliteit en veerkracht om (on)voorziene projectactiviteiten tot een goed einde te brengen.

Bijzonderheden
Start: 6 maart 2017
Einddatum: 1 september 2017 met optie tot verlenging
Aantal uur p/w: 40
Locatie: Groningen
Datum intakegesprekken: Donderdag 2 maart 2017, gelieve hier rekening mee te houden
Sluitingsdatum aanbieding: Vrijdag 24 februari 14:00 uur

Regio
Nederland - Groningen

Startdatum
06-03-2017

Duur
5+ maanden

Referentienr.
100170213
Software Engineer/C, C++, Unix/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 16 Feb 2017 15:51:04 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
C, C++, Unix

Werkzaamheden
Software Release Integrator
Introduction
Do you want to manage and execute our software integration plan in order to meeting the product roadmap and quality standards? In this position you get the opportunity to get in the lead.

Job Mission
The Software Release Integrator executes and guards the software integration process. He defines and delivers the most efficient integration plans together with the SW Release Project Leader to meet the product roadmap needs. The plans need continuous adaptation and therefore, the Software Release Integrator will have to anticipate and take the appropriate steps.

Job Description
It is expected that you can think and work in terms of:
· Advice on planning, technical capabilities and optimizations towards development projects
· Improve integration tooling
· Improve the SW integration process and quality in total
· Overall improvement of the (functional) coverage
Manage and maintain the software integration plan to meet the product roadmap and quality standards.

Education
Bachelor or Master Level – Technical

Experience
· Already had the role of Software Build Manager / 5 years software development
· Knowledge of scripting/tooling.
· Knowledge of C/C++
· Experience with Unix / Solaris / Windows / Office applications

Personal skills
· Enthusiastic, flexible and assertive
· Communication skills
· Able to defend own opinion
· Proactive attitude
· Searching own challenges
· Multi-tasking/dynamic
· Able to prioritize
· High degree of autonomy
· Ready to be employed for at least 2 years
· Ability / willingness to attend additional courses

Interested? Please respond with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
100170212
Coach/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 16 Feb 2017 15:09:18 Z

Functie
Coach

Expertise


Werkzaamheden
Senior (Agile) Coach ICT

Start: zo snel mogelijk
Duur: 01-06-2017 (met een eventuele optie op een verlenging)
Locatie: Zwolle en Den Bosch
Aantal uren: 40 uur in de week
Sluitdatum: 22 Februari 12:00 uur.
Richttarief: € (inclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten, exclusief BTW)

Functieomschrijving
Diverse teams binnen ICT werken nu via de Agile/scrum methodiek. Ter ondersteuning van twee teams wordt een senior coach gezocht. Ondersteuning in de vorm van competentieontwikkeling van de productowners, scrummasters en teamleden. De teams samen een stap verder helpen in professionaliteit en ieder in zijn rol krijgen. Hierbij zoeken we deels naar inhoudelijke coaching maar met name coaching op het gebied van soft skills en competenties.

Wij bieden
Functie-eisen
- Ruime en aantoonbare ervaring als Senior (Agile) coach
- Communicatieve vaardigheden en een ‘neus voor politiek’ zijn essentieel. De teams bevinden zich in een veranderende omgeving die veel aandacht vraagt.
- Coachende vaardigheden. Kan goed feedback geven en doet dit gevraagd en ongevraagd. Biedt een helpende hand zonder zelf op de voorgrond te (willen) staan. Brengt rust in de teams en ondersteunt in zaken als prioritering.
- Verbindend en empathisch. Maakt snel verbinding met de verschillende doelgroepen en hoort de mensen maar is ook niet bang om door te pakken en grenzen aan te geven waar nodig.
- Hands on mentaliteit. Zal zelf ook het goede voorbeeld moeten geven door bijvoorbeeld presentaties of reviews voor te bereiden. (goed voorbeeld doet volgen)

Wensen/ pré’s
We zoeken een kandidaat die stakeholdermanagement en overige Agile /project activiteiten zelf heeft uitgevoerd.
Kennis van de sector (netbeheerder) en Agile/scrum is een pre.
Kennis en ervaring met SAFe is tevens een pre.

Met name de coachende skill, de soft skills, (politieke) sensitiviteit en feedback vaardigheden zijn belangrijk voor de positie. Dit dient duidelijk naar voren te komen in het CV.
Werkt vanuit afdeling ICT voor het programma, rapporteert aan programmamanager waar de twee teams onderdeel vanuit maken.

Must:
- Recent CV met aantoonbare kennis en ervaring als Agile Coach
- Motivatie
- Min. 2 referenties

Interesse? Reageer dan voor 22 februari 2017, 12:00 uur met je recente CV, motivatie, beschikbaarheid, min. twee referenties en het uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
16-02-2017

Duur
3+ maanden

Referentienr.
100170209
Designer, Software Engineer/Agile, C#, C#.Net, Matlab, Scrum, Uml/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 16 Feb 2017 11:14:45 Z

FunctieDesigner, Software EngineerExpertiseAgile, C#, C#.Net, Matlab, Scrum, UmlWerkzaamhedenC# Software Designer IntroductionDo you enjoy capitalizing on .NET software technology in an Agile development context to create solutions that our customers appreciate, and that make operators feel they’re in control? Are you fascinated by mathematics and its practical applications? If so, this could be an exciting opportunity! Job MissionWithin business line Applications the D&E YieldStar software groups address the area of complex machine control software. You will be end-to-end responsible for realization of software in C# in one of the application functions’ software teams, contributing to development of the YieldStar software platform. This is done using a scrum/Agile way of working. Job DescriptionYou like to contribute to ASML’s fastest growing business by delivering solutions to complex engineering problems in a multi-disciplinary team-effort. In this position you are a member of the Critical Dimension (CD) metrology, Overlay (OV) metrology, or Diffraction Based Focus (DBF) metrology application software team. The teams address development of algorithms for reconstruction and optimization, and integration thereof in new applications and workflows that enhance metrology capability for our customers.In the scrum team you take initiative to address user stories in this scope. You are guided by the scrum master (team lead), function cluster architect, and product owner (project lead). Furthermore, you cooperate with other software team members, and involve Customer Support (CS), Holistic Application Development (HAD) team members, and Manufacturing representatives. Your eagerness to experience the fit of our solutions at the customer makes you willing to use opportunities to travel.As a Software Developer you will act as fast learning software professional, and contribute to software realization using a disciplined agile/scrum based way of working. You apply software engineering practices such as requirements engineering (user story definition), object oriented analysis and design, implementation in C#, testing, and integration in the YieldStar software platform. You are eager to pick up knowledge on metrology recipe setup, reconstruction and optimization algorithms, and workflows associated with the OV, CD, or DBF application functions.Main Responsibilities• Act as scrum team member• Demonstrate end-to-end ownership for feature/story based software engineering• Align specifications with stakeholders in the function team and the software platform lead• Secure both software and product quality• Ensure adequate fit of software deliverables in the YieldStar software platform• Software realization, including design, testing and documentation• Act as buddy in pair-programming• Contribute to continuous improvement of our Agile software development for the software department as a whole• Transfer knowledge to colleagues in both D&E and sectors supporting o[...]Infrastructuur Specialist/C#, Delphi, Git, Java, Jira, Maven, Perl, Python, Tics/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 16 Feb 2017 08:41:12 Z

Functie
Infrastructuur Specialist

Expertise
C#, Delphi, Git, Java, Jira, Maven, Perl, Python, Tics

Werkzaamheden
Build and Release Infrastructure Specialist

Job Mission
Play an important part in the team that provides the optimal Continuous Integration environment for our (java) developers. Support colleagues with installation of latest build results on test benches. Facilitate software quality assessments by setting up and maintaining our TICS environment (together with Tiobe). Profound knowledge of and experience with software packaging, releasing and deployment concepts.

Job Description
· Maintain and optimize the Continuous Integration tooling
- TICS
- Repository access
- Test bench installation
- Software build
· Trouble shooting build issues
· Transfer knowledge to allow continued operation during planned absence
· Write and maintain scripts in bash, python and perl
· Use and administer (some of) the software version control system
Keywords: generalist, support, configuration management, maven/gradle, Nexus/artifactory, make, bash, python, perl

Education
HBO Technical, preferably computer sciences.

Experience
At least 3-5 years of experience in a relevant environment. Familiar with agile development methods, Jira, Stash and Bamboo.

Personal skills
· Team player
- Accessible
- Keen on sharing knowledge and responsibility
· Service oriented
· Good task switcher
· Open for the broad perspective of an issue (or solution)
- Identify both positive and negative consequences of a solutio
- Seeing out-of-the-box solutions
· Pragmati
- Creating short-term solutions without losing long-term maintainability
· Stress resistant
- Staying calm when pressure increases

Context of the position
The toolsmith works in the SDTI team that supports software development. Within the Applications business unit software is developed using multiple environments. Source code development is done in Java, C#, Delphi and several scripting languages such as Perl and Python. The Atlassian tools Jira, Bamboo and Stash are used together with GIT for software lifecycle management.
The toolsmith works regular office hours. He/she reports to the ASTI grouplead.

Interested? Please respond with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
100170203
Storage Beheerder, Support Engineer/Itil, Oracle, Sql/Nederland - Zuid-Holland

Tue, 14 Feb 2017 11:56:44 Z

FunctieStorage Beheerder, Support EngineerExpertiseItil, Oracle, SqlWerkzaamhedenFor our International client we are looking for an Storage Support EngineerStart: 1 March 2017End date: 28 February 2018Hours per week: 40Location: Rijswijk (ZH)This role is focused on the delivery of the PARS service, a service for the tape-based archival and retrieval of subsurface data utilizing Interica’s PARS product. Some of the specific duties include input of PARS jobs into the system, monitoring of jobs, customer engagement around the jobs and service, break-fix of the environment, deployments/upgrades, and other related duties as needed/determined. Technical Skills and Experience: MANDATORY: • Candidate must have a technical IT background in infrastructure service delivery in Linux and Storage. • Good understanding of Linux platforms including scripting, commands and file systems. • Experience interfacing with customers, end-users, service providers and vendors to develop and maintain effective relationships. • Must possess excellent interpersonal skills as well as a good command of the English Language both verbal and written. • ITIL IT management processes (ability to operate stringent Change, Incident, Problem, Request, Asset Management and Release Management regimes) PREFERRED: • Working knowledge of Quantum Scalar I80 and/or I500 Tape libraries or Backup systems. • Experience with Landmark’s R5000 suite and/or sub-surface Data Management background a plus. • Oracle and/or SQL Plus • Preferred expertise working Projects, contributing technically and/or managing small (technical) deliverables. • Candidates should be aware of application delivery and associated workflows preferably in a Storage and/or Data-management environment. Soft Skills and Experience: • Ability to prioritize and make appropriate trade-offs in work activities. • Ability to identify opportunities for improvement. • Work independently as part of a global team • Work effectively across cultural boundaries in a 24x7 environment Special Remarks: • Part of a global team based in several locations • As part of a global team the incumbent will need to be flexible to work outside of standard office hours. Will need to be available to join virtual teleconferences and meetings outside normal business hours if necessary. • No direct budget or staff reports • Scope of the role is broad spanning applications, data and infrastructureInterested? Please respond with English resume, motivation and hourly rate.BijzonderhedenRegioNederland - Zuid-HollandStartdatum01-03-2017Duur1 jarenReferentienr.100170180[...]Adviseur, Enterprise Architect/Nederland - Friesland

Tue, 14 Feb 2017 09:20:07 Z

FunctieAdviseur, Enterprise ArchitectExpertiseWerkzaamhedenStrategisch adviseur IV/enterprise architectuurervaringFunctie-inhoudJe participeert in het cluster CIO Office van de afdeling Strategie & Beleid (S&B) en rapporteert aan de CIO. S&B heeft als doel de directie van de klant te ondersteunen en te adviseren zodat zij optimaal invulling kan geven aan haar integrale management verantwoordelijkheid. Van de strategisch adviseurs binnen S&B wordt verwacht dat zij zelfstandig handelen. De strategisch manager S&B is hiërarchisch verantwoordelijk voor de gehele afdeling.Het CIO Office geeft richting aan de informatievoorziening en de inrichting daarvan. Daarnaast is het CIO Office verantwoordelijk voor het opstellen van en toezien op de uitvoering van een goed en efficiënt beleid op het gebied van informatie en ICT en adviseert de Governance Board hierover.Het CIO Office voert regie op de totstandkoming van belangrijke informatievoorzieningsproducten en heeft het overzicht en inzicht dat hiervoor nodig is.Opdrachtomschrijving:De strategisch adviseur IV kan o.a. worden ingezet als enterprise architect en weet de enterprise architectuur te verbinden met en bij te dragen aan de belangen en vraagstukken van de directie en de business waarbij hij richting aangeeft en strategisch adviseert. Hij/zij draagt zorg voor het ontwikkelen, actueel houden en communiceren van een integrale visie op de enterprise architectuur v.w.b. architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden voor de klant ketens, met als doel om het strategisch ondernemingsplan te realiseren.Enkele taken zijn:· Informeren en adviseren directieleden m.b.t. inrichting informatie voorziening· Functioneel richting geven aan en afstemmen met domein architecten van de klant directies en lead architecten van de klant programma’s· Voorzitter van de architectuurraad · Opstellen enterprise architectuur (vertalen strategisch ondernemingsplan naar enterprise architectuur inclusief target architectuur en guiding principes en het communiceren ervan op strategisch niveau)Participeren en gesprekspartner binnen VenJ en (strafrecht)ketenarchitectuur overleggen en zorgen voor verbindingResultaatgebied en verantwoordelijkheden:De strategisch adviseur IV / enterprise architect is verantwoordelijk voor het opzetten, actueel houden en communiceren van de enterprise architectuur en1. Houdt rekening met bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden.2. Draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van informatievoorzieningproducten, -diensten, –beleid en –processen.3. Coördineert en stuurt inhoudelijk meerdere complexe ontwikkelings- enveranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering aan.4. Coördineert en stuurt inhoudelijk het tot stand komen van meerdere complexe informatievoorzieningproducten, -diensten[...]Software Engineer/C, C++, Python/Nederland - Noord-Brabant

Tue, 14 Feb 2017 08:16:27 Z

Functie
Software Engineer

Expertise
C, C++, Python

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

Introduction
Would you like to develop software for our EUV Source that further limits the required operator intervention? This might be the job for you!

Job Mission
Together with other team members it is your mission to provide and improve software that enables fully automated solutions for controlling and managing the EUV light source (The Source).

Job Description
In order to gain availability, system initialize and terminate is introduced within the NXE Source. The goal is automatic and faster error recovery.
To achieve this, subsystem drivers will be introduced, implementing a driver control interface, a new software facility will be introduced which manages initialization and termination of subsystems within the source and a new GUI screen will be introduced replacing the current status overview, showing the generic state of the system and provides the option for an operator to initialize or terminate the system.
Your job will be to setup the subsystem driver framework and implement the new interfaces. Next to creating new functionality, the work consists of troubleshooting and integrating of the new functionality in the existing (legacy) SW.

We are proud of our team. We hire talented, motivated people and give them responsibility and the autonomy to innovate. We like people with a ‘can-do’ attitude and we want people who are inquisitive, hungry and eager to grow with us.

Main responsibilities
• Develop and maintain SW in C++
• Perform Software Impact Analysis for proposed changes
• Write / update required documentation (design, test, …)
• Implement and test accepted changes

Education
Bachelor or Master in computer science or equivalent experience.

Keywords:
Software C++ Python application state management

Experience
• 3+ years in development of technical software.
• Experience with C++¸ Object Oriented development

Personal skills
• Good communicative skills
• Team player
• Eager to learn
• Analytical
• Good knowledge of English
• Quality oriented

Please respond with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
Z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
100170171
Coach, Teamleider/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 13 Feb 2017 15:59:44 Z

FunctieCoach, TeamleiderExpertiseWerkzaamhedenTeamcoach bij SME Start: zo snel mogelijkDuur: 3 maanden (optie op een eventuele verlenging)Locatie: RotterdamRichttarief: 57,50 (inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon, exclusief BTW)Wil jij als teamcoach de uitdaging aan gaan om onze klantteams te faciliteren naar winning teams? Treed jij op als ambassadeur van onze Agile mindset en begeleid jij de teams in hun transformatie naar zelfsturende teams waarin ownership voor de resultaten volledig bij de teamleden ligt? Ben jij een verbinder, comfortabel in het geven en ontvangen van feedback en word jij blij van het succes van anderen? Dan start jij misschien wel op de interim opdracht van teamcoach bij SME! Functieomschrijving Je bent teamcoach voor een aantal klantteams. Jouw opdracht is om de teams te faciliteren tot een maximale outcome (winning teams creëren). Hierin: · Help je de teams bij het bepalen van hun “einddoel” (wanneer winnen zij de wedstrijd) en stimuleer je ownership rondom deze doelstellingen. · In samenwerking met het team werf en selecteer je nieuwe teamleden waarmee je een divers en complementair team borgt. · Je maakt de teams beter door te stimuleren op continue verbetering, eigen ontplooiing en ontwikkeling. Daarmee haal je het maximale uit het team en de teamleden. · Je creëert transparantie en een onderlinge feedbackcultuur, je laat het team de meerwaarde van samenwerking en samen groeien inzien. · Je stimuleert dat individuen en teams de verantwoordelijkheid en regie nemen voor hun ontwikkeling en treedt op wanneer dit onvoldoende gebeurt. · Je houdt het MT-lid op de hoogte van de ontwikkeling en groei van het team en de individuen en betrekt indien nodig het MT-lid. Als tweede opdracht faciliteer je een succesomgeving voor de teams om succesvol te zijn: · Je bouwt een feedbackloop (van de klant en naar elkaar) in waardoor het team slimmer kan werken. · Je signaleert belemmeringen en onderneemt actie om deze voor het team weg te nemen. · Je creëert een omgeving waar het team durft te experimenteren en fouten maken. · Je biedt “leermogelijkheden” voor het team. · Je neemt een voorbeeldrol in en bent altijd bezig met je eigen ontwikkeling. Jouw profiel Je bent gericht op samenwerking, maakt makkelijk verbinding en weet medewerkers en teams te motiveren. Je bent communicatief sterk, weet door te vragen wanneer nodig en toont lef. Je hebt er gevoel voor om talenten bij mensen en belemmeringen in teams te zien. Je bezit helicopterview en kan vanuit een niet hiërarchische positie, informeel leiderschap tonen.Must: - Recent CV- Motivatie (hieruit blijkt dat je ervaring hebt met een transitie naar zelfsturing team)- PersoonsbeschrijvingEen screening kan onderdeel van de procedure zijn. Interesse? Reageer dan [...]Developer/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 13 Feb 2017 15:42:21 Z

Functie
Developer

Expertise


Werkzaamheden
Ben jij een beschikbare Outsystems developer? En heb je altijd al willen werken bij een van de grootste energieleveranciers? Dan is dit je kans.

Outsystems developer
Start: zo snel mogelijk
Duur: 3 maanden (met een eventuele mogelijkheid op een verlenging)
Aantal uur: minimaal 4 dagen in de week
Locatie: Rotterdam
Richttarief: afhankelijk van ervaring en kennis (inclusief reis-, verblijfs-, parkeer- en kosten gebruik eigen mobiele telefoon, exclusief BTW)

Als Outsystems Developer beschik je over minimaal 1 jaar ervaring met versie 9, 9.1 en/of versie 10.
Heb je ervaring met UI bouwen
Ben je een zelfstarter en een aanhanger van de Agile / Scrum aanpak.
Een echte teamplayer en communicatief sterk

Must voor het aanbieden:
- Recent CV
- Motivatie
- Persoonsomschrijving

Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.

Interesse? Reageer dan voor woensdag 15 februari 10:00 uur met je recente CV, motivatie, persoonsomschrijving, beschikbaarheid en je uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Zuid-Holland

Startdatum
13-02-2017

Duur
3 maanden

Referentienr.
100170167
Architect/Lean Six Sigma/Nederland - Noord-Brabant

Mon, 13 Feb 2017 11:36:59 Z

FunctieArchitectExpertiseLean Six SigmaWerkzaamhedenQuality and Robust Design Reliability ArchitectIntroduction If you enjoy applying your engineering experience to state-of-the-art technology in a word-leading environment and you are equally inspired to execute your ideas, then Reliability Engineering is for you. This job requires more than excellent technical ability alone, you also need the vision and leadership to inspire, convince and motivate others.Job Mission The semiconductor industry represents the cutting edge of high technology. Simply to survive in this fast-moving environment, organizations must continually innovate and re-invent their products at very high frequencies. To be a leader in this environment you must move faster and more often than anyone else. That’s why we have established culture of “green light thinking” and a “go, Go, GO” mentality. Everyone knows the importance of generating big ideas. And everyone knows the importance of getting those big ideas to market first. It’s an adrenalin-filled atmosphere. One that must also embrace the absolute importance of system reliability. An area that is not familiar for all engineers yet, but that is changing rapidly since the customer expects this. That’s why as a Reliability Engineer you will not only need excellent technical skills but also the ability to network and communicate with other people to keep the notion of reliability at the top of everyone’s mind. You must get involved and stay involved with new module designs and their creators, and maintain reliability issues at the level of importance they require.Job Description By helping to build further and maintain the Design for Reliability methodology you will play a central role in continuing the commercial success of the world’s leading provider of lithography systems for semiconductors. It is a commercial success that is founded on three business essentials: innovation, time-to-market, and system reliability, so your technical skills will be vital. In addition to those technical skills you will deploy your communication skills and your persistence to continually influence others and maintain system reliability as a key performance indicator for the whole company. You won’t be doing this alone, but also with other sectors such as Industrial Engineering, Production and Customer Support.For a specific subsystem and its related parts & modules / building blocks:o Analyze field performance and lessons learned;o Establish reliability requirement and budget breakdown;o Define operational environment & user case;o Perform risk analysis / FMEA together with development team;o Identify critical parts;o Risk retirement, including feasibility and lifetime testing;o Reliability testing at different function levels within a subsystem;o Reliability[...]Test Coordinator/Gis, Hp Alm, Istqb, Prince Ii, Tmap/Nederland - Gelderland

Mon, 13 Feb 2017 10:21:15 Z

FunctieTest CoordinatorExpertiseGis, Hp Alm, Istqb, Prince Ii, TmapWerkzaamhedenTestcoördinator GIS MigratieStartdatum: zsmDuur: 3 maanden +Locatie: Arnhem, Duiven, Amsterdam en Haarlem (wisselend)Uren: 32 - 40 uur per weekLet op: Wij mogen geen ZZP'ers op deze aanvraag voorstellen! Ondertitel:Inspelen op een snel veranderende energiewereld is voor onze opdrachtgever een interessante en mooie uitdaging. Dit zien we terug in onze IT projectportfolio. Zorg jij er voor dat we “lean” testen en blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen?Functieomschrijving:De Testcoördinator valt binnen IT in het domein P3. Het domein is verantwoordelijk voor de delivery van Programma en Projecten en draagt zorg voor het beleid en ondersteuning op het gebied van projecten met een IT component, testen en releasemanagement. Je maakt deel uit van het team Release & Testmanagement.Als Testcoördinator lever je een bijdrage aan de productiviteits- en kwaliteitsverbetering (procesverbetering) van het organisatieonderdeel door het coördineren en begeleiden van testteams bij testopdrachten, teneinde te borgen dat volledige testen plaatsvinden. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van testplannen, waarbij je op basis van een risico analyse bepaalt welke testsoorten en testvormen uitgevoerd moeten worden en maakt een inschatting van de gevraagde capaciteit. Je beoordeelt de kwaliteit van software op basis van de testresultaten en acceptatiecriteria. Je rapporteert over de voortgang en geeft advies over in productie name. Ook ben je bereid om, daar waar nodig, de diepte van de techniek in te gaan.Functie eisen:Je verricht coördinerende en adviserende werkzaamheden vanuit je specialisme, die betrekking kunnen hebben op zowel IT als de business waarvoor diepgaande test, globale systeem- en proceskennis is vereist. Je kent verschillende aspecten van binnen en van buiten en weet vanuit je specialisme anderen te overtuigen. Je identificeert kansen voor de ontwikkeling of optimalisatie van het testen. Je participeert in complexe multidisciplinaire projecten die betrekking hebben op innovatieve toepassingen of een grote impact hebben op de verschillende bedrijfsonderdelen.Belangrijk voor het project zijn de volgende zaken: ervaring met grotere projecten en onder tijdsdruk kunnen werken. We zoeken een Testcoördinator die om kan gaan met complexe materie en die bereid is om in de diepte van de techniek van GIS en IT infrastructuur te gaan.Opleidingsniveau en ervaring:· Minimaal een HBO opleiding· Minimaal 5 jaar ervaring in het coördineren van testtrajecten, in het bijzonder GIS applicaties· TMAP Next Advanced en/of ISQTB Advanced gecertificeerd· Prince2 Foundation · Ervaring met HP ALM · Ervaring met werken in [...]Projectleider/Nederland - Zuid-Holland

Mon, 13 Feb 2017 10:14:51 Z

FunctieProjectleiderExpertiseWerkzaamhedenPROJECTLEIDER CONSTRUCTIESSta jij stevig in je schoenen en heb je veel ervaring met de voorbereiding en uitvoering van complexe bouwkundige projecten? Ben je proactief, inhoudelijk sterk, communicatief en slagvaardig? Beschik je bovendien over een drive om jezelf en de Rotterdamse Haven continue te verbeteren en begrijp je de belangen van onze klanten?Dan bouw jij binnenkort aan de haven van morgen.Onze opdrachtgever zoekt voor de afdeling Port Engineering / Droge Infrastructuur een ervaren Projectleider.De hoofdafdeling Port Development richt zich op de ontwikkeling van het Haven Industrie Complex, veelal bestaande uit het vestigen van bedrijven en het realiseren van infrastructuur van wereldklasse. Toekomstbestendigheid, bereikbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid staan daarbij centraal. Dit zijn vaak complexe projecten met een hoog afbreukrisico die substantiële investeringen van het Havenbedrijf vragen. Binnen het Havenbedrijf is het projectproces gebaseerd op Prince2 en specifiek toepasbaar gemaakt.Binnen de afdeling Engineering worden zowel openbare als ook klantvestigingen met natte infrastructuur en droge infrastructuur, waaronder vastgoedprojecten voorbereid en gerealiseerd. In totaal telt de afdeling Engineering ongeveer 50 medewerkers, waarvan circa 30 Projectleiders, 7 directievoerders en 7 contractmanagers en 4 kostendeskundigen. De Projectleider (Constructies) rapporteert aan de Teamleider Droge Infrastructuur.Taken ProjectleiderInvulling geven of laten geven aan het technisch inhoudelijke deel van projecten;Input geven bij het aanbestedingsstrategie van het ontwerp en uitvoeringsfase;Leiding geven aan de engineeringwerkzaamheden en het opstellen van de contract documenten;Het maken van een SchetsOntwerp (fase 0 /1) kunnen aansturen. Het betreft hierbij een haalbaar ontwerp (technisch en uitvoeringstechnisch) waarin o.a. constructiekeuzes op hoofdlijnen worden gemaakt;Een heldere uitvraag kunnen doen bij ingenieursbureaus. Hierbij in staat zijn om te beoordelen hoe dit georganiseerd moet worden (insourcen, outsourcen of product aankoop);Aansturen van een ingenieursbureau bij het maken van een ontwerp (inclusief risicodossier, planning, raming en veiligheidsdossier), en in staat zijn dit zelfstandig te kunnen beoordelen;Aansturen ingenieursbureau bij het opstellen van een Programma van Eisen en in staat zijn dit zelfstandig te kunnen beoordelen. Hierbij de samenhang met de overige contractdocumenten beheersen;Beheersen van raakvlakken met overige disciplines (spoor, wegontwerp);Identificeren van de belangrijke risico’s van de ontwerpen en van de processen;Adviseren voor de aanbestedingsstrategie (uitvoering). Dit betreft onder andere:mogelijke splitsing/verdeling va[...]Informatie Analist/Agile, Arcgis, Esri Gis, Esri-arcgis, Gis (geografisch), Oracle-spatial, Smallworld/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 10 Feb 2017 15:56:06 Z

FunctieInformatie AnalistExpertiseAgile, Arcgis, Esri Gis, Esri-arcgis, Gis (geografisch), Oracle-spatial, SmallworldWerkzaamhedenSenior Informatie Analist Startdatum: vanaf april 2017Duur: 3 maanden (met eventuele optie op een verlenging)Locatie: Den Bosch Inzet: 40 uur per week Doelstelling Functie Het adviseren over, het ontwikkelen en het inrichten van efficiënte en effectieveinformatievoorziening binnen de divisie ICT, waarbij de eisen en wensen vanuit de Business vertaald worden naar functionele beschrijvingen en verbetervoorstellen waardoor een optimale aansluiting van informatiesystemen bij de bedrijfsprocessen wordt verkregen. Als Senior Informatie Analist dien je ook de weekstart te coördineren. Resultaatgebieden - Begeleiden van en adviseren bij acceptatietesten, de invoering en evaluatie van het informatiesysteem. - Implementeren van veranderingen met betrekking tot nieuwe en /of gewijzigdeinformatie/gegevensstromen en de hiermee samenhangende systeemelementen, handleidingen, opleidingen e.d. - Ondersteunen (vraagbaak en adviesfunctie) van de overige groeperingen en functies binnen Informatie Management met betrekking tot de toegewezen applicatie(s). - Analyseren, ontwerpen en implementeren van functionaliteiten t.a.v. deinformatievoorziening d.m.v. het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, programma’s van eisen, definitiestudies, probleem-, informatie- en gegevensanalyses. - Maken van up-to-date Dashboards- Gesprekspartner strategisch niveau- Voorbereiden en geven van presentaties- Vertalen van deze functionaliteiten naar functionaliteiten voor (nieuwe)informatiesystemen (functionele ontwerpen). Functie-eisen • HBO-opleiding (bijv. Bedrijfskunde) • Kennis van GEOgrafische Systemen is vereist • Ruime kennis van de organisatie, de bedrijfsprocessen, informatievoorziening en ICT • Ruime kennis van methoden en technieken als gegevensmodellering, informatieanalyses e.d. • Ruime kennis van ICT infrastructuren en functionele- en data-architecturen • Kennis van ICT ontwikkelingen • Ervaring met het aansturen van applicatiebeheerders c.q. kleine teams (bijv. test- en acceptatieteams) • Kennis van beheerprocessen BISL/ASL • Minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel Beheerder • Ervaring met verschillende interviewtechnieken • Ervaring met presentatietechnieken • Ruime ervaring met programma’s, projecten en projectmatig werken • Ervaring met plannen en organiseren van werk • Ervaring in de energiebranche is een must Competenties Probleemanalyse Samenwerken Mondelinge en schriftelijke communicatie Resultaatgerichtheid Plannen en organiseren Overtuigingskracht OrganisatiesensitiviteitBijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatum10-02-2017Duur3 maandenRefere[...]Devops Engineer, Engineer/Agile, Angularjs, Java, Java Script, Maven, Scrum, Spring, Test Driven Development/Nederland - Friesland

Fri, 10 Feb 2017 10:05:15 Z

Functie
Devops Engineer, Engineer

Expertise
Agile, Angularjs, Java, Java Script, Maven, Scrum, Spring, Test Driven Development

Werkzaamheden
Ervaren Front end Dev Engineer

Start: 1 maart 2017
Einddatum: 30 juni 2017
Aantal uur p/w: 36
Locatie: Leeuwarden
Bijzonderheden: op deze aanvraag mogen wij geen ZZP-ers aanbieden

Dit ga je doen
Als Dev Engineer ben je onderdeel van het team dat volgens Scrum en DevOps werkt. Het team is verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van innovatieve en creatieve oplossingen in het Klant Zijn thema. Met het team werk je aan een full stack oplossing, van front end tot back end, met state of the art technologieën. Jouw belangrijkste kennis inbreng voor het team is Front End ontwikkeling.

Je werkomgeving
We opereren volgens het Scrum Agile development proces en zijn groot voorstander van de DevOps manier van ontwikkelen van IT oplossingen. De focus is gericht op hoogwaardige, bedrijfskritische software die tijdig geleverd wordt via een iteratief ontwikkelproces met regelmatige mijlpaal demo’s voor de stakeholders, zodat er geen verrassingen zijn over het eindresultaat dat we bouwen.

Wie ben jij?
Je loopt warm voor technologie en bent continu bezig met het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ben je een echte teamspeler die er voor gaat om samen met je teamgenoten waar te maken waaraan je je bij de start van een sprint committeert.

Daarnaast herken je jezelf in het volgende profiel:
· Master of Science in Computer Science of vergelijkbare opleiding
· 3+ jaren ervaring als software engineering
· Uitgebreide ervaring met Agile werken
· Ervaring met Continuous Delivery
· Uitstekende kennis van en ervaring met JavaScript, AngularJS en WEB 2.0 ontwikkeling
· Kennis van en ervaring met Polymer is een pré
· Kennis van en ervaring met Java ontwikkeling, Spring en Maven
· Kennis van TDD (Test Driven Development) en ATTD (Acceptance Test Driven Development)
· Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel spreken als schrijven

Kosten VOG zijn voor eigen rekening.

Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Friesland

Startdatum
01-03-2017

Duur
4 maanden

Referentienr.
100170140
Teammanager/Ms Lync, Ms Office 365, Windows 10/Nederland - Zuid-Holland

Fri, 10 Feb 2017 09:59:26 Z

FunctieTeammanagerExpertiseMs Lync, Ms Office 365, Windows 10WerkzaamhedenFor our client we are looking for an Lead Operational Landscape Manager.Start: 1 March 2017Duration: 6 months +Hours per week: 40Location: RijswijkJob description:The Workspace Lead Operational Landscape Manager (Lead OLM) is end-to end accountable for the IT operations of the portfolio and responsible for the day to day delivery of service, including communications, to the Business in line with agreed service levels, managing priorities and escalations. The Lead OLM is the ITSO interface towards the Business SOM’s, ITSO Core Operations and Suppliers and maintains constructive relationships with key stakeholders whilst still being able to challenge where needed. The Lead OLM manages the IT operating plan, budget and operational lifecycle of the landscape and is responsible for compliance with the relevant information security, IT controls and legal and regulatory requirements. The Lead OLM manages Supportability & Transition for new demand, changes and projects impacting the portfolio and provides sign off, with Agreement to Deploy and Agreement to Operate as key milestones. Together with the business and IT stakeholders the Lead OLM identifies, agrees, initiates and implements improvement opportunities and translates the need for application services into Service Agreements. The Lead OLM manages internal and external service providers and suppliers, as well as staff to ensure the service meets commitments and the business needs.Workspace services include, but are not limited to Workspace Services (e.g. Thick/thin client, DTAO), Front office productivity, O365, OS / Win10, Office 365 Services, Yammer, VCB ownership & coordination, SCCM (clearinghouse for apps), Back office (e.g. SharePoint and KM Services, Records Management, Unstructured Data), Collaboration & Mobility (e.g. Telephony, Conferencing, Digital signage. E.g.: Skype, Lync, global mobility policy, MDM (push e-mail))Dimensions · Managing the IT operations and security of for the portfolio which are globally used, while at the same time meeting service availability levels and business demands.· Be the Team Lead for a medium sized team (up to 10)· Interacts with (senior) stakeholders in the Business SOM’s, LOI, ITSO Core Operations and Suppliers, and supporting functions such as IRM, Architects and C&P, to ensure the Landscapes stay healthy in all aspects.· Operational budget responsibilityRequirementsEnd User Productivity Lead OLMs must have deep expertise in at least one or more of the services within the portfolio and preferred familiarity in others. These services include, but are[...]Applicatie Beheerder, Process Consultant/Html, Xml/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 09 Feb 2017 16:26:45 Z

FunctieApplicatie Beheerder, Process ConsultantExpertiseHtml, XmlWerkzaamheden Applicatiebeheerder en ProcesondersteunerDuur: 1 jaarVoor het digitaliseren van de primaire processen (inspectie en verwerken inspectieresultaten) is een online tool gebouwd. Deze applicatie moet worden ingericht, geïmplementeerd, beheerd en verder worden ontwikkeld. Hiervoor is onze klant op zoek naar een Applicatiebeheerder en procesondersteuner omtrent harmonisering rondom digitalisering. Als Applicatiebeheerder werk je zelfstandig, maar maak je deel uit van een team wat zich richt op het faciliteren en ondersteunen van onze specialisten die zich dagelijks bezig houden met het beoordelen en inspecteren van brandbeveiligingssystemen. Als Applicatiebeheerder:· Ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de technische- en functionele beheertaken voor de applicatie;· Ben je verantwoordelijk voor het inrichten en configureren van de applicatie;· Onderhoud je contacten met key-users en ondersteun je gebruikers bij de bediening van de applicatie;· Ben je verantwoordelijk voor het analyseren, registreren en oplossen van storingen en problemen;· Stel je advies op met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan de gebruikte applicatie;· Documenteer je de werkwijze en inrichting van de applicatie;· Zorg je samen met de systeembeheerder en de leverancier voor de juiste en ononderbroken werking van de applicatie;· Functioneer je als aanspreekpunt betreffende de werking en functionaliteit van de applicatie. Als Procesondersteuner:Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe tool, harmonisering etc waarbij de huidige kartrekker onze kwaliteitsmanager is die veel ervaring heeft met ICT systemen/digitalisering. Je zal de kwaliteitsmanager ondersteunen rondom het harmoniseringsproces voor digitalisering/ICT. Wij zoeken:Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand, bij voorkeur woonachtig in het Midden van het land, met HBO opleiding richting Informatica of soortgelijke achtergrond, met kennis van SQL, HTML en XML. Ervaring in internationale organisatie en kennis van koppelingen met diverse systemen. Persoon moet focus kunnen hebben op onze rapportage tool, ervaring met Sharepoint en Microsoft 365, het interessant vinden mee te denken en snel te kunnen oppakken van nieuwe ontwikkelingen zoals Powerapps en Flow bv! Verder zijn wij op zoek naar iemand die resultaat- en klantgericht is en die nauwkeurig, systematisch en kritisch de werkzaamheden uitvoert.Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.Kortom een afwisselende baan binnen een informele organisatie.Voor vragen kunt u contact opnem[...]Engineer, Tester/Agile, Scrum/Nederland - Noord-Holland

Thu, 09 Feb 2017 09:13:50 Z

FunctieEngineer, TesterExpertiseAgile, ScrumWerkzaamhedenCD Technical Test EngineerStart: 1 maart 2017Einddatum: 1 april 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: AmsterdamBijzonderheden: In het kader van de wet DBA kunnen we geen ZZP/freelancers aanbiedenJob DescriptionThe Continuous Delivery as a Service (CDaaS) product consist of many smaller products, both of the shelve and in house build apps which work closely together to provide a CD pipeline. To really tackle the “always reliable and secure” part of our tribe’s mission we are forming a temporary Feature Squad: Testing, who’s purpose will be: Improve the level of testing of the pipeline. There are multiple squads contributing to the CD pipeline, each responsible for some of the products that form the CD pipeline. These squad each have different levels of maturity in testing their own products and a mature integration test of the pipeline is missing.You goal is to give this Testing squad shape, align the initiatives and setup end-to-end integration tests. Making sure there is buy-in from the platform teams who will take over the maintenance of the tests once this project is finished. Do you recognize yourself in this profile:· You are inspired by the above · And have a Bachelor and/or Master degree in Information Technology · With at least 4 year experience in Test Automation. · You are experienced with various testing tools and techniques. · You have experience with infrastructure and java development. · Have strong knowledge of Continuous Delivery. · You enjoy to come up with architecturally sound solutions in new technologies. · Experience working in Agile/Scrum DevOps teams is mandatory. · Comfortable with collaboration and open communication · You are familiar with leading conferences and events on DevOps and Test Automation or items like Continuous Integration/DeliveryWhat do we offer?· One of the most advanced IT environments in the Netherlands · Full time position 36 or 40 hours for 6 months. · Enough space to develop yourself even further as an IT professionalKosten VOG zijn voor eigen rekening.Interesse? Reageer dan met je recente CV, motivatie en uurtarief.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-HollandStartdatum01-03-2017Duur1 maandenReferentienr.100170127[...]Engineer/Agile, Nosql, Scrum, Sql/Nederland - Noord-Holland

Thu, 09 Feb 2017 08:23:57 Z

FunctieEngineerExpertiseAgile, Nosql, Scrum, SqlWerkzaamhedenAll-round Database EngineerStart: 28 februari 2017Einddatum: 31 december 2017Aantal uur p/w: 36Locatie: AmsterdamBijzonderheden: In het kader van de wet DBA kunnen we geen ZZP/freelancers aanbiedenOur client is looking for a social database all-rounder with data modelling skills to enable colleagues to use the a fit-for-use database solution and willingness to broaden your horizon. How will you change?Our department is part of the IT heart. In this department we work with Agile/Scrum DevOps teams. The organization is setup according to the Tribes, Chapters & Squads management structure of similar character to Spotify. CIO NL is quickly becoming the technological driver behind the innovation by focusing on setting up a web-scale architecture in which high performing engineers work end-to-end agile.This results in, e.g. the best mobile app for several years in a row. The purpose of the tribe Omni Channel Building Blocks is to accelerate delivery of all squads (DevOps teams) and tribes (Departments), by providing “enablers”, that are easy to find, easy to use, and always reliable and secure. This is what we want to provide in the future to the engineers of all countries.Currently we do this by delivering six highly integrated products: The Content platform, The Browser platform, The API platform, The Distributed Data platform, The Gateway/Proxy, Road2Production (incl. Continuous Delivery as a Service – CDaaS) Job DescriptionTo make it easier to find and use these products, we are looking for someone to strengthen the ‘one onboarding team for databases’.In this team, you are responsible for helping teams to start using a Database (Database as a Service if applicable). You will explain Database basics, the fit-for-use, challenge their use-case, tools and deliver advice to teams working on a diversity of products.While helping these teams you’re able to gain great insights in the complex IT landscape of our organization. In the end you make sure that teams improve their use of a database in an intuitive and flexible way. Do you recognize yourself in this profile:• You are inspired by the above• You have a Bachelor and/or Master degree in Information Technology• You have a technical background on several types of databases, e.g. SQL, NoSQL, etc… (at least 4 years’ experience) and you are willing to broaden this horizon• You have experience in translating a logical design into one or more physical Databases• You have excellent commun[...]Engineer/C, Ftp, Http, Linux, Shell Script, Tcp/ip, Unix, Xml/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 03 Feb 2017 14:25:37 Z

FunctieEngineerExpertiseC, Ftp, Http, Linux, Shell Script, Tcp/ip, Unix, XmlWerkzaamhedenIndustrialization Equipment Engineer Computer Systems IntroductionThe Industrial Engineering role is part of the sector development. The Equipment Engineer is responsible for driving the service requirements into the early design of the products. Job Mission Industrial Engineering provides the people, means, methods and technical capabilities to introduce new products to the customer site. The engineer improves reliability, availability and serviceability of the products at the customer site, according to agreed specification. This means specification of operational requirements, co-design of new products, integration, validation, and introduction of new products and processes, and continuous improvement of volume equipment. This vacancy is within the software support team. It includes technical support to local service organization in the field of software, software architecture, user interface, UNIX, Fab automation, application software etc. as well as testing and initializing solutions for any found structural problem. Job DescriptionThe engineer has the following responsibilities: – Represent the customer support sector in the co-design phase and make sure the service requirements are implemented in the design;– Take care for new product introduction towards field organization;– Take care for structural improvements and feedback on structural improvements towards development team;– Review technical documentation to determine the Industrialization impact;– Define documentation, spare parts and tooling for the global service organization;– Be the expert in analysis of complex problems on-site;– Knowledge transfer from development to local service organizations;– Analyze global product performance and define requirements for co-design improvement. EducationBachelor or Master Degree in Information Technology, Electronics or other related studies. ExperienceExperience in a high-tech environment.Experience in servicing / developing embedded machine software.Specific knowledge:· UNIX/LINUX administration knowledge;· Computer systems knowledge;· Basic programming skills (C, shell scripting);· Knowledge on network protocols (TCP/IP, HTTP, FTP,…· Basic knowledge on webservices, xml. Personal skills· If you are a Software Developer and you want to make the next step towards Customer Relations;· If you have an excellent social and communication skills in English;· If you are able to work independently and in a [...]Engineer/Cad/Nederland - Limburg

Fri, 03 Feb 2017 12:40:57 Z

Functie
Engineer

Expertise
Cad

Werkzaamheden
Opto-Mechanical Designer

Start: a.s.a.p.
Duration: 6 months with an option to extension
Hours per week: 40
Location: Venlo

As a Mechanical Optical Designer you will become part of a multidisciplinary team that is working on the technological development of the next generation print engines. The team is working in close collaboration with colleagues from the project that are responsible for engineering the next inkjet printer.

Goal of the role
For the next release of these inkjet printers, the aim is to realize an engine with additional functionality and at a lower cost price. Goal is to invent, develop and validate this new functionality as an optical design specialist.

Who are we looking for?
- Candidate has a MSc or Phd in physics or mechanics;
- At least 5-10 years of experience and profound knowledge of optical design basics!;
- Strong analytical and pragmatic level of working;
- Solid theoretical base that enables a highly experimental way of working/approach;
- Knowledge of and experience with optical design software is required, Zemax is preferred;
- Knowledge of and experience with 3DCAD is preferred;
- To be successful the candidate is communicative, driven, creative;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English or Dutch;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6-12 maanden

Referentienr.
100170069
Designer/Matlab/Nederland - Limburg

Fri, 27 Jan 2017 07:10:16 Z

Functie
Designer

Expertise
Matlab

Werkzaamheden
Mechanical Engineer

Start: a.s.a.p.
Duration: 6 months with an option to extension
Hours per week: 40
Location: Venlo

At Research & Development a project team of continuously busy with the maintenance and improvement of this printer series. Within the mechanical department of this team we are looking for a Mechanical Engineer.

Main tasks:
- Process running changes on mechanical point of view;
- Create completely dimensioned documentation for -mainly- sheet metal parts and injection moulding;
- Investigate changes and propose solutions and carry them out;
- Advise for structure changes to support the changes;
- Support engineering in new developments.

Who are we looking for?
Candidate has:
- BSc degree in Mechanical Engineering;
- 1-3 years of work experience in a multidisciplinary environment in a hightech industry;
- Knowledge of and experience with CAD experience (CoCreate Creo Elements/Direct Modeling), (NX is appreciated) as well as Product Lyfecyle Management;
- Affinity with creativity to process changes;
- Must like to investigate practical solutions within small boundries (change locally);
- Insight on cost aspects of solutions proposed;
- To be successful the candidate can work independent in a multidisciplinary team, is pro-active, has good communicational skills;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch is advantageous;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6+ maanden

Referentienr.
30170111
Engineer/Nederland - Limburg

Thu, 26 Jan 2017 14:28:13 Z

FunctieEngineerExpertiseWerkzaamhedenLead Engineer Equipment EngineeringStart: z.s.m.Duur van de opdracht: 6+ maandenAantal uur p/w: 40Locatie: VenloBijzonderheden: het gaat hier om een DETA-VAST constructieAankomend Lead engineer in Equipment EngineeringSuccesvol in het realiseren van nieuwe inktfabrieken van onze opdrachtgever.Jouw uitdaging in je ontwikkeling als Lead Engineer Equipment Engineering:Binnen de veranderende wereld van printen werken verschillende teams binnen productontwikkeling en manufacturing op dit moment aan vernieuwende en innovatieve printtechnologieën om nieuwe markten en klanten te bedienen. In deze rol werk jij mee aan deze innovatie en werk je aan de realisatie van de nieuwe inktfabrieken van onze opdrachtgever. Je leidt deelprojecten verschillend in complexiteit en investeringsgrootte.Jij bent verantwoordelijk voor: de realisatie van deelstukken voor de inrichting van onze nieuwe Inktfabrieken. Je neemt hier end-to-end verantwoordelijkheid voor het Equipment Creation Process van klantadvies, analyse, projectorganisatie, realisatie, in bedrijf name, overdracht naar de onderhoudsorganisatie tot borging in de operationele fase.Jouw expertise wordt gevraagd voor zowel het inrichten van labs binnen productontwikkeling, als de inrichting van (pilot) fabrieken. Met de interne opdrachtgever binnen productontwikkeling en/of manufacturing breng je de eisen voor de productie equipment in kaart. Jij draagt bij aan de vertaling van de systeemeisen naar slimme concepten en systeemintegratie, en gaat hiervoor op zoek naar de juiste externe leverancier. Dit doe je in nauw overleg met jouw collega’s. Production Engineering, Facility Services en inkoop.Met jouw organiserend vermogen en sterke communicatieve vaardigheden zorg jij voor succesvolle systeemintegratie en in bedrijfstelling volgens gemaakte afspraken, kosten en planning. Naast de leverancier werk je nauw samen met Product architecten, Production Engineers Quality Engineers, collega Equipement Engineers, collega’s van Facility Services en jouw collega’s van onderhoud. Technical Services. Jij brengt mogelijke risico’s en problemen op tijd in kaart en gaat samen met de betrokken collega’s op zoek naar slimme oplossingen.Als onderdeel van je werk heb je oog voor veiligheid en milieu en werk. Je hebt vaardigheden voor het toepassen van de machinerichtlijn, ATEX en CE markering. Je bent opgeleid om veilig te kunnen werken in een industriële omgeving en beschikt over een geldig VCA-V[...]Software Engineer/C, C++, Linux, Matlab, Python, Unix/Nederland - Noord-Brabant

Wed, 25 Jan 2017 08:18:41 Z

FunctieSoftware EngineerExpertiseC, C++, Linux, Matlab, Python, UnixWerkzaamhedenSoftware Integration EngineerStart: a.s.a.p.Duration: 3+ monthsHours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionDo you like to work in a multidisciplinary team which operates together with the USA? Do you have a pragmatic attitude and are you experienced in the field of software testing and integration? Then we are looking for you!Job MissionTo seamlessly integrate and support remotely developed modules and being a liaison between Veldhoven (NL) and Wilton (USA, CT)Job Description· Support and integrate in the US developed software · Execute test plans on in Veldhoven or Wilton located hardware · Work in multidisciplinary project teams · Experience in troubleshooting systems and diagnostics · Interfacing with Software integration engineers of other departments and US colleagues. · Contributing in the documentation of requirement, design and testing. · Has specialist knowledge in the field of software. Basic knowledge of the software processes and Calibration Performance Diagnostics (CPD) framework is preferred. · Working with and modifications of driver software and CPD software. · Must have affinity with Software tools and scripts · Supportive towards Proto, Pilot and Volume production · Flexibility with respect to working times · Regular traveling to the USA can be applicable EducationBachelor Software engineering (or related)ExperiencePractical experience with software (Unix/Linux, C, C++, Python). Experience with Matlab is a pre.Personal skillsWe are looking for a team player who can work accurant, has a systematic approach, is analytical, and is a real problem solver. Furthermore you need to have a pragmatic attitude and good communicational skills and knowledge of English, Dutch is a pro. Context of the positionThe holder of the position reports to the group leader in the Development & Engineering Mechatronics & Measurement department in Veldhoven and is operational within multidisciplinary projects actually running in Wilton, CT, USA.Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantStartdatumZ.s.m.Duur3+ maandenReferentienr.30170101[...]Engineer/C++, Git, Ood/Nederland - Limburg

Tue, 24 Jan 2017 15:20:36 Z

Functie
Engineer

Expertise
C++, Git, Ood

Werkzaamheden
Embedded Software Engineer

To expand the current team we are looking for an experienced Embedded Software Engineer.

The engineer will be part of an embedded software team within R&D who extends functionality for a printer product line.
As such he/she will be responsible for:
- Detailing and implementation of new functionality;
- Extending/improving of data science tooling based on Python/Pandas;
- Troubleshooting: analyzing problem reports and resolve them;
- The alignment with other disciplines in terms of requirements and design;
Experience in embedded software and minimal learning curve with respect to the organization, software architecture and tooling we use.

To be successful the candidate is/has:
- Self-assertive, has strong communication skills and likes to work in cross-functional teams;
- Strong analytical skills, sees a challenge in solving problems and is good at organizing the work;
- A fast learner, finds it easy to pick up in a new environment;
- Able to work independent and as part of the team.

Who are we looking for?
- Candidate has a BSc or MSc in software (engineering);
- 3-5 years of work experience in software development process (integration, testing);
- Knowledge of and experience with object oriented programming, Python, C++, GIT is required;
- Knowledge of and experience with Pandas is preferred;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch is advantageous;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Aanvullende informatie
Duur van de opdracht: 6 maanden
Mogelijkheid tot verlengen: ja (6 maanden)
Uren per week: 40

Please response with resume, motivation letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
z.s.m.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170099
Engineer/Nederland - Flevoland

Mon, 23 Jan 2017 13:38:00 Z

FunctieEngineerExpertiseWerkzaamhedenZELFSTANDIG TEKENAAR/CONSTRUCTEUR WERKTUIGBOUWKUNDEOnze opdrachtgever, onderdeel van een grote multinational, is een enthousiaste, professionele organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en leveren van totaaloplossingen in de vorm van complete installaties voor de voedingsmiddelenindustrie, olie & gas, farmacie, chemie en (afval)waterbehandeling.Ze zijn gevestigd op een prominente locatie direct aan de A6 in Lelystad. Zij bieden momenteel werkgelegenheid aan 100 werknemers in en om Flevoland en zetten de aanhoudende groei van de afgelopen jaren voort. Onze opdrachtgever is dan ook op zoek naar technische collega's om deze groei te kunnen realiseren.Functieomschrijving tekenaar/constructeurOnze opdrachtgever heeft een zeer uitdagende functie beschikbaar voor een proactieve en zelfstandige tekenaar/constructeur werktuigbouwkunde binnen een enthousiast team. Je gaat de Project Managers ondersteunen met het zelfstandig construeren en uitwerken van samengestelde werktuigbouwkundige en proces-technische constructies en systemen op het gebied van procestechniek, installaties voor de food-industrie, speciaal pompen en klant-specifieke opdrachten. Als tekenaar/constructeur ben je een werktuigbouwkundig specialist en kan je geheel zelfstandig vanaf scratch zelfstandig ontwerpen en P &ID’s maken voor proces-technische installaties, kleppen en afdichtingen uitzoeken en bepalen, Je levert tekeningpakketten m.b.v. Inventor 2017, die gereed zijn voor de werkvoorbereiding en productie. Je denkt mee in het hele ontwerpproces, maakt je eigen planningen en kunt je eigen prioriteiten stellen. Daarnaast ben je ook in staat om t.b.v. de verkoopafdeling presentatietekeningen te maken. Dit is een uitdaging voor een zeer zelfstandige en vindingrijke, slimme tekenaar/constructeur.Wat onze opdrachtgever biedt:• 38-urige werkweek• Goed salaris• 13e maand• Overig overeenkomstig met CAO kleinmetaalGevraagd wordt• HBO werktuigbouwkunde• Ervaring als tekenaar/constructeur met bijvoorbeeld procestechnische installaties en speciaal pompen.• Bedreven in het tekenen met Autocad en Inventor (2017)Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met Paul den HartogE paul.denhartog@destafffinggroep.nlM 06-22706423BijzonderhedenRegioNederland - FlevolandStartdatum23-01-2017Duur12 maandenReferentienr.30170094[...]Designer/Matlab/Nederland - Limburg

Tue, 17 Jan 2017 08:45:26 Z

Functie
Designer

Expertise
Matlab

Werkzaamheden
Mechanical Designer

Start: a.s.a.p.
Duration: 6 months with an option to extension
Hours per week: 40
Location: Venlo

As a Mechanical Designer you are part of a multidisciplinary project (approximately 10 people). The designer will be mainly responsible for the mechanical part of the design.His or her role will be to improve the current functionality of and to introduce new functionality of a new printer with regard to ink supply. Redesigning the tissue cleaner unit in close cooperation with a mechanical constructor and other disciplines in order to improve its performance and usability as well as reducing the costs. Another part of the job will be maintaining the quality the print head.
Most important stakeholders will be the colleagues of the team, production, service and purchasing.
Tools to achieve this goal are gathering requirements, create, evaluate and choosing concepts as well as prototyping, verification and validation of the different processes.

Who are we looking for?
- Candidate has a MSc in Mechanical Engineering or Mechatronics (with affinity to Mechanical Engineering);
- 3-5 years of work experience working in multidisciplinary teams and in a manufacturing environment;
- Knowledge of Matlab is required;
- Knowledge of and experience NX (verification of calculations) is preferred;
- To be successful the candidate is a team player, has good communicative skills and is has a hands point of view;
- Candidate has profound knowledge - verbal and written - of English. Knowledge of Dutch is advantageous;
- Candidate is permissioned to work in the Netherlands, and able to provide, if requested, a certificate of conduct.

Interested? Please respond with resume, motivation and hourly rate.

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Limburg

Startdatum
a.s.a.p.

Duur
6 maanden

Referentienr.
30170067
Coordinator/Linux, Redhat/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 12 Jan 2017 08:22:28 Z

Functie
Coordinator

Expertise
Linux, Redhat

Werkzaamheden
Architecture and Integration Technical Coordinator
Introduction
Do you enjoy bringing structure in complex projects, are you able to manage supplier deliveries?
Then this is the job for you.

Job Mission
You will be part of a large project which will be executed in the coming 5 years. Your role is that you will link the suppliers and development teams on technical and organizational level. Aim of the project is to replace the computer systems ( SPARC, Solaris) on scanners installed in the field for the next generation ( x86, Linux),

Job Description
In this role you are supporting the project lead in the daily operation of the Pioneer project.

Education
HBO level computer science /software engineering or equivalent

Experience
· At least 5 years’ experience in a software engineering role.
· A good knowledge Linux and Unix operating systems(preferably RedHat, Solaris)

Personal skills
ASML is a highly dynamic environment, which requires you to be a good communicator, team player, to take initiative and to be result oriented.

Context of the position
This position is within the Software Machine Control & Infrastructure department, which is a part of the Sector Development & Engineering. You will be part of a support team which has a scope broader than the IT issues.

Please response with resume, motivaton letter, availability and hourly rate to serap.gauri@destaffinggroep.nl

Bijzonderheden


Regio
Nederland - Noord-Brabant

Startdatum
z.s.m.

Duur
3-6 maanden

Referentienr.
30170028
Technology Expert/C, C++, Debug, Eclipse, Linux, Sun Solaris, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 15 Dec 2016 15:49:14 Z

FunctieTechnology ExpertExpertiseC, C++, Debug, Eclipse, Linux, Sun Solaris, VxworksWerkzaamhedenTechnical Expert - Customer Support Engineering TeamStart: a.s.a.p.Duration: 3+ monthsHours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionIf you get excited by supporting your colleagues in finding the root cause of issues as fast as possible so they can continue with a containment of a structural fix delivered by you to build a state-of-the-art chip product, check out our position as Technical Expert – Customer Support Engineering Team.Job MissionTogether with a talented team, you will pick up all support calls in the Computer systems group. The time pressure will be tangible. You will be involved in system down moments where all eyes are on you to solve the problem as quickly as possible. You will have to crack several hard issues a week and indicate quality gaps which will get visible during your support activities.Job DescriptionYour role will be key in cross-communication and integration between several core departments.Your daily activity will be to offer technical support, which you will have contact with Software engineers, Software integrators, Customer Support technicians and the Manufacturing team.Based on machine logging and core dumps you will pin point the root cause and define the solution direction of the issue. You will discuss this solution with the development team to make estimates for the expected effort to solve the issue. You will also be involved in the new solutions provided by the development team.Within the group you will work in a continuous improving environment, so you should feel energized by these changes to move forward. We even expect you to take proactive initiative for continues improvement on software quality and/or development efficiency.EducationBSc. or MSc. in Electronics or Technical Software, Informatics or Computer ScienceExperience· You should have at least 10 years of experience in software development for embedded systems, preferable in an analytical / support role · C, C++ · Debuggers · Eclipse · Solaris, Linux, VxWorks Personal skillsOur new colleague should first of all be passionate about technology and should be excited by the idea that his work will impact millions of end-users worldwide.As you have already seen, our role is extremely co[...]Engineer, Software Engineer/Agile, C, C++, Clearcase, Edi, Linux, Python, Sun Solaris, Unix/Nederland - Noord-Brabant

Wed, 14 Dec 2016 13:44:49 Z

FunctieEngineer, Software EngineerExpertiseAgile, C, C++, Clearcase, Edi, Linux, Python, Sun Solaris, UnixWerkzaamhedenMedior Software Design EngineerStart: a.s.a.p.Duration: 3+ monthsHours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionWould you be involved at all stages of the software development process; specifying, designing, testing and integrating the advanced software for use in our world-leading products?Do you enjoy software development and would like to expand your skill set and see your programming efforts through to commercial, external customer driven, deliverables? Then this is an exciting opportunity for you to apply.We are looking for Senior (>5 years' relevant experience), Medior (>3 years' relevant experience) and Junior Design Engineers (>1 year or relevant experience).Job MissionAs part of the Software Factory Integration and Factory Automation group, you will develop and realize software solutions that are instrumental to have our lithographic machines operating very productive while maintaining nanometer accuracy. Since software is an integrating competency, it is an essential added value for our client. You will be involved at all stages of the software development process; specifying, designing, testing and integrating the advanced software for use in our world-leading products.Job DescriptionThe software engineer is responsible for creating clear specifications on requirements, making the efficient design choices, to 'make it happen' by also implementing the design and verifies the implementation. Next to this, the software engineer is responsible for providing effort estimates for the work at hand and identifies dependencies on others. Together with his team leader he schedules his activities and he agrees when to deliver his deliverables. The software delivered is documented and qualified by means of automated test cases. Customer satisfaction is the number one driver for our client and thus for every software engineer.EducationBachelor or Master level with an education in Computer Science.ExperienceDemonstrable expertise in C, C++, object oriented programming, Unix/Linux, Solaris, Python, and software configuration management (ClearCase). Experienced in working in (agile) team environment. At least 3 years of experience in software[...]Developer/C, C++, Linux, Python, Shell Script, Vxworks/Nederland - Noord-Brabant

Fri, 02 Dec 2016 08:20:04 Z

FunctieDeveloperExpertiseC, C++, Linux, Python, Shell Script, VxworksWerkzaamhedenComputer Systems Technical Expert – Outsourcing Management IntroductionWould you like to work in a multinational environment that also provides you complex technical and planning challenges? Are you a senior developer with expert design skills with good planning and management skills and you want to take over a more complex role? Are you interested in elaborating nanometer precise technical specifications?We have the job you’re looking for! Job MissionYou will be the single point of contact for our outsourcing teams – you will have to elaborate technical specifications, align with the supplier teams’ activity and oversee that the tasks are done in a quality and timely manner. Together with several talented teams of design engineers, you will plan the workflows and supervise that they are delivered as agreed with the end clients. Job DescriptionYour role will be to coordinate the activity and the workloads of the outsourcing teams, you will make sure that the technical specifications are clear and the teams are functioning in an efficient manner. You have a helicopter view of the overall activities, but your technical knowledge will help you understand the small issues which might occur. You will define work packages views to the outsourcing parties. You will make sure that the development teams have a clear view of their tasks, progress, deadlines and end goals. You will distribute the workload evenly and you will supervise that the development teams have all the tools, information and the necessary guidance to complete their tasks. You will drive the projects that our outsourcing teams are handling; you will make workload planning and adjust it accordingly if required. You will verify if the delivery fulfills the functional correctness and with the required quality level EducationBSc. or MSc. in Electronics or Technical Software, Informatics or Computer Science Experience· You should have at least 5-10 years of experience in software development for embedded systems, created specification which are implemented by a team and have experience with managing multiple teams· C, Python, Shell scripting is required. C++ is a plus· Networking· Linux, Vx[...]Developer/Git, Html, Java, Jira, Junit, Maven, Powermockito, Xsd, Xslt/Nederland - Noord-Brabant

Thu, 17 Nov 2016 15:49:45 Z

FunctieDeveloperExpertiseGit, Html, Java, Jira, Junit, Maven, Powermockito, Xsd, XsltWerkzaamhedenSenior Java Developer (3x)Start: a.s.a.p.Duration: 3+ months wiith an option to extensionHours per week: 40Location: VeldhovenIntroductionD&E Applications department develops, integrates and qualifies functional modules and application packages in the area of wafer metrology (critical dimension, focus and overlay) and wafer fab applications (performance control applications). All development activities need to be conducted with the constraints of specification, time and budget as demanded by market conditions.Job MissionThe mission of a Senior Java Developer is to develop Java applications within the D&E Applications department. The Senior Java Developer will work on the applications that improve the creation of a chip in terms of size, performance and yield.Job DescriptionThe job consists of following activities:· The main activity of a Senior Java Developer within the Litho InSight projects is to develop new features within time and with a high quality level. § Experience: Java 7, XSD, XSLT, HTML; knowledge of Java 8 is a plus · During development, communication with product owner, stakeholders and fellow developers is key to success. · The Senior Java Developer will be able to use and adapt frameworks like Maven / Bamboo and JPA to the need of the product being developed § Experience: .pom files. · During product creation, the Senior Java Developer will create both production code as well as test cases. § Experience: Junit and Mockito. · The product under development will be created in iterations using the Scrum way of working. § Experience: Stash, Jira, Git and Bamboo. § EducationMaster degree or Bachelor degree with sufficient experience.Additional skills: Mathematical / Statistical affinity is a plusExperience5+ years working experience from which at least 4 years as Java developerPersonal skills· Analytical thinker (instead of incident management, issue management) · ‘Make it happen’ attitude · Good communicator · Team player Interested? Please respond with your resume, motivation and hourly rate.BijzonderhedenRegioNederland - Noord-BrabantSta[...]