Subscribe: MČ Brno-Slatina - novinky
http://www.mcslatina.cz/rssprint.php
Preview: MČ Brno-Slatina - novinky

MČ Brno-Slatina - novinkyTiskové verze posledních 10 článkůPublished: 11 Dec 2016 10:59:27 3600

 

Záměr na pronájem hmotné nemovité věci – oploceného prostoru bývalého sběrného střediska odpadů Černovičky v k.ú. Slatina o celkové výměře 538 m2 na částech pozemků p.č. 3/20, p.č. 174/4, p.č. 173/1, p.č. 148/2, p.č. 173/6, p.č. 173/7, p.č. 173/8, p.č. 173/9 a p.č. 173/10, včetně plechového skladu, jehož výměra činí 74 m2 , vše v k.ú. Slatina.

11 Dec 2016 10:59:27 3600

č.j. MCBSLA/07186/16/MO/Ami ze dne 06.12.2016 - Záměr na pronájem hmotné nemovité věci – oploceného prostoru bývalého sběrného střediska odpadů Černovičky v k.ú. Slatina o celkové výměře 538 m2 na částech pozemků p.č. 3/20, p.č. 174/4, p.č. 173/1, p.č. 148/2, p.č. 173/6, p.č. 173/7, p.č. 173/8, p.č. 173/9 a p.č. 173/10, včetně plechového skladu, jehož výměra činí 74 m2 , vše v k.ú. Slatina.Veřejná vyhláška stavebního úřadu: Oznámení zahájení stavebního řízení

11 Dec 2016 10:59:27 3600

č.j. MCBSLA/07119/16/OVÚR/MK, Spis. zn. S MCBSLA/06336/16 - veřejná vyhláška ve věci oznámení zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce bytu - přestavbaSvolání VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016

11 Dec 2016 10:59:27 3600

Svolávám VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se koná dne 15.12.2016 v 18:00 hodin v sále Přemyslova náměstí 18.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu: "Kabelové rozvody UPC - Brno - Slatina" na pozemcích parc. č. 502/1, 502/27, 2282/9, 2284/3, 2285/13, 2285/2, 2285/29, 2285/28, 2285/14 v katastrálním území Slatina.

11 Dec 2016 10:59:27 3600

č.j. MCBSLA/07045/16/OVÚR-SÚ/MZ, SPIS ZN.: S MCBSLA/03700/16, veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení ve věci stavebního záměru nazvaného "Kabelové rozvody UPC - Brno - Slatina" na pozemcích parc. č. 502/1, 502/27, 2282/9, 2284/3, 2285/13, 2285/2, 2285/29, 2285/28, 2285/14 v katastrálním území Slatina.Návrh rozpočtu na rok 2017

11 Dec 2016 10:59:27 3600

Předkládáme návrh rozpočtu městské části Brno-Slatina na rok 2017. Obsah: návrh rozpočtu MČ v hlavní činnosti na rok 2017, návrh rozpočtu sociálního fondu MČ na rok 2017 a plán výnosů a nákladů MČ v hospodářské činnosti na rok 2017.Přesunutí zastávky MHD na ul. Bedřichovická

11 Dec 2016 10:59:27 3600

- zastávka „Slatina, rozcestí“ (linka 78, N96 - směr na Líšeň) Oznamujeme, že od večerních hodin v pátek 25. listopadu 2016 bude autobusová zastávka MHD „Slatina, rozcestí“ trvale přeložena za kruhový objezd na ulici Holzova. V tomto místě bude přepravcem společností DPMB i obsluhována. Tato změna se dotýká zejména autobusové linky č. 78 (směr konečná zast. - Židenice, nádraží). Bližší informaci lze získat na DPMB a.s. Důvodem přesunutí zastávky je nedostatečná bezpečnost pro chodce a cestující, kteří jsou nuceni obtížně přecházet tuto frekventovanou silnici. Chybějící přechod pro chodce bohužel v těchto místech nelze zrealizovat. V blízkosti zastávky v nové poloze na ul. Holzova za okružní křižovatkou je již vybudován nový nasvětlený přechod pro chodce. V budoucnu se plánuje tato zastávka i stavebně upravit. Věřím, že i přes zrušení zastávky na ulici Bedřichovická je tato změna vyvážena bezpečností cestujících. Grafické znázornění je uvedeno v příloze.