Subscribe: MČ Brno-Slatina - novinky
http://www.mcslatina.cz/rssprint.php
Preview: MČ Brno-Slatina - novinky

MČ Brno-Slatina - novinkyTiskové verze posledních 10 článkůPublished: 22 Feb 2017 04:59:29 3600

 Veřejná vyhláška :OOP - dočasný zákaz stání silniční vozidel - Přemyslovo nám., Mikulčická, Tuřanka

22 Feb 2017 04:59:29 3600

OOP - dočasný zákaz stání silniční vozidel - Přemyslovo nám., Mikulčická, Tuřankač.j. MMB/0054462/2017Oznámení o zahájení vodoprávního řízení :veřejná vyhláška

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení :veřejná vyhláška,č.j. MMB/0076798/2017 VLHZ/ChyZáměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 17, Dědická 901/9, 627 00 Brno

22 Feb 2017 04:59:29 3600

č.j. MCBSLA/01112/17/BO/JS. Záměr na pronájem nebytového prostoru (místnost č. 17) Dědická 901/9, 627 00 Brno, o výměře 14,52 m2 panu Tomáši Střelcovi a paní Pavle Střelcové, trvale bytem Dědická 901/9, 627 00 Brno.Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Usnesení o částečném zastavení řízení

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Č.j. MCBSLA/01094/17/OVÚR-SÚ/MZ ze dne 17.02.2016, Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Usnesení o částečném zastavení řízení ve věci "Výstavba rodinných a bytových domů" v k.ú. Slatina, lokalita „Zlatá pole“, a to v části objektu SO.03_02 – Splašková kanalizace, na pozemcích parc. č. 1217/85, 1217/83, 1217/56 k.ú. Slatina, obec Brno.


Usnesení z VII/48.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2017

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Usnesení z VII/48. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.01.2017Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Rozhodnutí o umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací, umístěnou v prostoru ulice, resp. křižovatek Hviezdoslavova - Řípská

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Č.j. MCBSLA/00828/17/OVÚR/DF ze dne 03.02.2017, Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Rozhodnutí o umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací, umístěnou v prostoru ulice, resp. křižovatek Hviezdoslavova - ŘípskáSvolání VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Svolávám VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se koná dne 16.02.2017 v 18:00 hodin v sále Přemyslova náměstí 18.Veřejná vyhláška : sdělení - vyrozumění účastníkům

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Veřejná vyhláška : sdělení - vyrozumění účastníkům č.j. OV-ČJ/19721-17/ZEMTurnaj pěti zemí hokejových reprezentací do 17 let

22 Feb 2017 04:59:29 3600

Pozvánka na prestižní mezinárodní hokejová utkání Turnaj pěti zemí hokejových reprezentací do 17 let, jenž je svým obsazením vnímán jako neoficiální mistrovství světa. Tento mezinárodní turnaji hostí město Brno a Přerov a koná se v termínu od 8. do 12. února 2017. Své hokejové dovednosti nám předvedou mladí reprezentanti České republiky, Finska, Ruska, Švédska a Spojených států Amerických. Vstup na všechna utkání v Brně je zdarma. Podrobnější informace jsou v přiloženém letáku.