Subscribe: MČ Brno-Slatina - novinky
http://www.mcslatina.cz/rssprint.php
Preview: MČ Brno-Slatina - novinky

MČ Brno-Slatina - novinkyTiskové verze posledních 10 článkůPublished: 22 Oct 2016 20:28:50 7200

 Beseda o prevenci kriminality

22 Oct 2016 20:28:50 7200

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, oddělení tisku a prevence ve spolupráci s městskou částí Brno-Slatina zvou na besedu "Prevence kriminality",která se bude konat ve středu 19.10.2016 v 16:00 hod. v sálu Přemyslova nám. 18, Brno-Slatina Beseda je určena zejména pro seniory.Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou

22 Oct 2016 20:28:50 7200

Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou – Vlnitá 549/21, Brno, velikost bytu: 2+1, celková plocha: 61,40 m2.Oznámení o uložení písemnosti

22 Oct 2016 20:28:50 7200

Oznámení o uložení písemnosti zn. FO/17952/2016/BaZáměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 890/2

22 Oct 2016 20:28:50 7200

č.j. MCBSLA/05744/16/MO/Ami ze dne 10.10.2016 - Záměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 818/1 - zahrada o výměře 428 m² v k. ú. Slatina.Záměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 818/1

22 Oct 2016 20:28:50 7200

č.j. MCBSLA/05744/16/MO/Ami ze dne 10.10.2016 - Záměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 818/1 - zahrada o výměře 428 m² v k. ú. Slatina.Záměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 890/2

22 Oct 2016 20:28:50 7200

č.j. MCBSLA/05712/16/MO/Ami ze dne 10.10.2016 - Záměr na pacht hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 890/2 - zahrada o výměře 284 m² v k. ú. Slatina.