Subscribe: MČ Brno-Slatina - novinky
http://www.mcslatina.cz/rssprint.php
Preview: MČ Brno-Slatina - novinky

MČ Brno-Slatina - novinkyTiskové verze posledních 10 článkůPublished: 29 May 2017 00:43:00 7200

 Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

29 May 2017 00:43:00 7200

Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se konalo dne 27.04.2017


Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 511/50

29 May 2017 00:43:00 7200

č.j. MCBSLA/02837/17/MO/Ami ze dne 17. 05. 2017 - Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 511/50 v k.ú. Slatina – orná půda o výměře 77 m2 panu Jiřímu Forstovi, Horácké náměstí 7, Brno.Rekonstrukce plynovodu

29 May 2017 00:43:00 7200

Na základě žádosti společnosti GasNet, s.r.o. se uskuteční výměna plynárenského potrubí v ulici Vlnitá a Vyškovská. Ocelové plynovody vybudované v roce 1958 jsou ve špatném technickém stavu (v posledních letech byly lokalizovány úniky plynu). Z tohoto důvodu je navržena společností rozsáhlá rekonstrukce nízkotlakých plynovodů včetně 22 ks přípojek. Rekonstrukce proběhne v termínu od května do srpna 2017 a je rozdělena do 2 etap. O přesném termínu odstávky plynu (cca na dva dny) budou uživatelé předem písemně vyrozuměni. Vzhledem k rekonstrukci plynovodu bude uzavřena komunikace na ulici Vlnitá a Vyškovská. Po dohodě se zhotovitelem bude umožněn pro občany bydlící v této lokalitě vjezd na parkoviště před BD na ul. Vyškovská 2-8. Povolení k vjezdu je možné si vyzvednout na sekretariátě ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úředních hodinách. Povolení je vydáváno adresně (1 vozidlo pro 1 bytovou jednotku) a bude platné po celou dobu stavby, vjezd na parkoviště bude povolen na základě tohoto povolení. Předpokládané termíny: Ukončení stavby: 18.08.2017 1. etapa: Vlnitá (11 ks přípojek) Termín: 08.05. - 25.06., termín odstávky: 21. - 23.06. 2. etapa: Vyškovská (11 přípojek) Termín: 12.06. - 06.08., termín odstávky: 02. - 04.08. Investor: GasNet, s.r.o. Zhotovitel: HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o. Dopravní značení: SIGNEX, s.r.o. Kontaktní osoba: Ing. Škrdla, stavbyvedoucí, mobil: 777 710 962


Slatinské kulturní léto 2017

29 May 2017 00:43:00 7200
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

29 May 2017 00:43:00 7200

Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se konalo dne 27.04.2017Veřejná vyhláška stavebního úřadu, rozhodnutí územní rozhodnutí č.j. MCBSLA/02741/17/OVÚR/LU ze dne 11.05.2017

29 May 2017 00:43:00 7200

Veřejná vyhláška stavebního úřadu, rozhodnutí územní rozhodnutí č.j. MCBSLA/02741/17/OVÚR/LU ze dne 11.05.2017 ve věci stavby nazvané: Ulice Tilhonova - úprava zastávky MHD Hviezdoslavova (BESIP). Jedná se o úpravu trolejbusových zastávek Hviezdoslavova. Stávající zastávky budou osvětleny, posunuty a zároveň budou prodlouženy nástupní plochy v obou směrech. Zastávka ve směru do centra Brna bude posunuta cca o 22 m, ve směru do Slatiny se zastávka posune o 54 m.Veřejná vyhláška :rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy bytového domu Langrova 1337/1f

29 May 2017 00:43:00 7200

Veřejná vyhláška stavebního úřadu, rozhodnutí stavební povolení č.j. MCBSLA/02724/17/OVÚR/LU ze dne 11.05.2017 ve věci stavby nazvané: Stavební úpravy bytového domu. Jedná se o stavební úpravy bytového domu na ulici Langrova 1337/1f spočívající ve ztužení stávajícího stropu nad 1.PP, který vykazuje mírné průhyby a s tím související výskyt trhlin, dojde tedy k předpětí do nosné stropní konstrukce, instalací lepených lamel a použití podpůrné ocelové konstrukce.