Subscribe: MČ Brno-Slatina - novinky
http://www.mcslatina.cz/rssprint.php
Preview: MČ Brno-Slatina - novinky

MČ Brno-Slatina - novinkyTiskové verze posledních 10 článkůPublished: 17 Jan 2017 22:19:39 3600

 


Záměr - pronájem bytu s pohledávkou – Tilhonova 52B, 627 00 Brno

17 Jan 2017 22:19:39 3600

č.j. MCBSLA/00256/17/BO/JS. Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou – Tilhonova 511/52B, Brno, velikost bytu: 2+1, celková plocha: 50,76 m2.

Změna staveb (objektů) v areálu Řípská 1164/15 v Brně-Slatině - zpětvzetí žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení

17 Jan 2017 22:19:39 3600

Usnesení stavebního úřadu č.j. MCBSLA/00269/17/OVÚR-SÚ/Mach ze dne 11.1.2017Usnesení z VII/46 zasedání RMČ MČ Brno-Slatina dne 21.12.2016

17 Jan 2017 22:19:39 3600

Usnesení z VII/46. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 21.12.2016Záměr na pronájem hmotných nemovitých věcí - pozemků p.č. 854 a p.č. 855

17 Jan 2017 22:19:39 3600

č.j. MCBSLA/00180/17/MO/Ami ze dne 09. 01. 20174 - Záměr na pronájem hmotných nemovitých věcí - pozemků p.č. 854 o výměře 19 m2 a p.č. 855 o výměře 18 m2 - pozemky pod garážemi v soukromém vlastnictví, oba v k.ú. SlatinaUsnesení z VII/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.12.2016

17 Jan 2017 22:19:39 3600

Usnesení z VII/45. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.12.2016Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek

17 Jan 2017 22:19:39 3600

Název R7/094 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemov. maj. Značka MMB/0000205/2017Veřejná vyhláška stavebního úřadu: Rozhodnutí - stavební povolení

17 Jan 2017 22:19:39 3600

č.j. MCBSLA/00106/17/OVÚR/MK, Spis. zn. S MCBSLA/06336/16 - veřejná vyhláška ve věci rozhodnutí - stavební povolení - Rekonstrukce bytu - přestavba