Subscribe: Kraj Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/dbman/tiskove_zpravy/rss/export.php
Preview: Kraj Vysočina

Kraj Vysočina25.05.2017 09:05:12 Za poškození památky hrozí vyšší sankce
Novela zákona o státní památkové péči nově počítá s vyššími sankcemi za poškození historických památek. Od 21. srpna 2008 již zákon na rozdíl od dosavadní normy nerozlišuje mezi firmou nebo soukromou osobou a pro všechny vlastníky nyní platí stejně vysoké sankce. Zatímco v minulosti hro...Příjem projektových žádostí do globálních grantů OP VK zahájen
Dnem 1. září 2008 byl zahájen příjem projektových žádostí o podporu z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projektové žádosti přijímá Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, a to vždy v úředních h...V obci Vlkov se už jezdí po nové silnici
Nově rekonstruovaný průtah obcí Vlkov byl dnes slavnostně uveden do provozu za účasti představitelů kraje Vysočina, obce Vlkov a zástupců zhotovitelské firmy OHL ŽS, a.s. Asi kilometrový úsek silnice procházející obcí byl opravován od března tohoto roku a řidičům slouží od 10. června 2...V Havlíčkově Brodě proběhla cvičná evakuace speciální školy
Včera krátce po 11 hodině dopoledne byla ve Speciální škole U Trojice v Havlíčkově Brodě vyhlášena evakuace z důvodu vzniklého požáru. Naštěstí nešlo o skutečnou událost, ale o nácvik připravenosti žáků i pracovníků místní školy na mimořádnou situaci. Součástí zásahu hasičů bylo i vypro...Občané mohou do konce roku 2008 vznést své připomínky k návrhům Plánů oblastí povodí
Plány oblastí povodí pořizují správci povodí, kterými jsou pro kraj Vysočina Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p. a Povodí Vltavy, s.p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Na území kraje Vysočina zasahují 4 oblasti povodí a to Dyje, Dolní Vltavy, ...Hejtman Miloš Vystrčil zahájil nový školní rok v Habrech a v Kamenici nad Lipou
Hejtman Miloš Vystrčil pozdravil dnes na radnici v Habrech na Havlíčkobrodsku dvě desítky dětí, které poprvé usednou do školních lavic. Malým školákům přivezl hejtman knížky a puzzle s motivem Habrů, další dárky si pro prvňáčky připravilo Hitrádio Vysočina. Další dnešní zastávkou Miloše...Vše o novém školním roce 2008/2009
Vyučování ve školním roce 2008/2009 bude zahájeno v pondělí 1. září 2008. Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne 42 737 žáků. Střední školy bude na Vysočině navštěvovat 26199 žáků a přibližně 1300 studentů bude studovat vyšší odbornou školu z toho 1000 studentů v denní formě stud...Nové a zajímavé webové stránky – problematika odpadového hospodářství jinak
Zajímáte se o životní prostředí? Chcete dozvědět více o způsobech třídění odpadů, související legislativě a názorech politických představitelů na problematiku evropských předpisů? Pokud si na tyto otázky odpovíte „ANO“ a navíc chcete poznat blíže prostředí veřejné správy v kraji Vysoči...Srdce na dlani už popáté
Ve středu 27. 8. 2008 se v Třešti uskutečnil jubilejní pátý ročník setkávání klientů ze zařízení sociální péče kraje Vysočina pod názvem Srdce na dlani pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Miloše Vystrčila a radního za sociální oblast Jiřího Vondráčka. Předcházející roční...Veřejné sbírky: Na Vysočině historicky nejvíce pomáhaly v době povodní
Od roku 2006 povolil Krajský úřad kraje Vysočina už šest desítek veřejných sbírek. V regionu jde v případě obcí či jednotlivců o jedinou instituci, která může zastřešovat agendu veřejných sbírek, kontrolovat účel a dozírat nad jejich konáním. Za poslední tři roky (od r. 2006) činil výtě...