Subscribe: Karel's Legal Blog
http://www.curacao-law.com/?feed=rss2
Preview: Karel's Legal Blog

Karel's Legal BlogLAWYERS // TAX ATTORNEYS // ARUBA - BONAIRE - CURAÇAO - ST. MAARTENLast Build Date: Fri, 21 Apr 2017 17:13:56 +0000

 SUPERVISION OF SECURITIES TRANSACTIONS IN ARUBA

Fri, 21 Apr 2017 16:36:52 +0000

New Ordinance entered into force on 1 January 2017

The Aruba National Ordinance on the Supervision of Securities Transactions (Landsverordening toezicht effectenverkeer; NOSST) entered into force on January the 1st, 2017. With this National Ordinance, a licensing obligation is introduced for stockbrokers, asset managers, investment institutions, managers of investment funds, and operators of a stock exchange, and ongoing supervision on the same.

The Central Bank of Aruba decides on any market access of stockbrokers, asset managers, investment institutions, managers of investment funds, custodians and (operators of) stock exchanges, and supervises them (Section 3 NOSST).

It is forbidden to operate in ...
Read the rest »

The post SUPERVISION OF SECURITIES TRANSACTIONS IN ARUBA appeared first on Karel's Legal Blog.
CORPORATE GOVERNANCE IN CURACAO

Wed, 05 Apr 2017 13:28:30 +0000

Lessons for the government

1. Why is good corporate governance necessary?

Basically, corporate governance is about the structures and processes for the direction and control of a company.

Corporate governance is intended to increase the accountability of a company and to avoid massive disasters before they occur. It is held that good corporate governance helps companies operate more efficiently, improve access to capital, mitigate risk and safeguard against mismanagement.

According to the International Finance Corporation of the World Bank Group:

It makes companies more accountable and transparent to investors and gives them the tools to respond to legitimate stakeholder concerns ...
Read the rest »

The post CORPORATE GOVERNANCE IN CURACAO appeared first on Karel's Legal Blog.
CHAMBERS GLOBAL 2017 LEGAL RANKINGS RELEASED

Fri, 17 Mar 2017 12:29:56 +0000

Karel Frielink ranked Band 1 again

(image)

Once again I have been selected as a ranked lawyer in Chambers Global 2017 identifying me as one of the best lawyers in the Dutch Caribbean.

The Chambers Guides have been ranking the best law firms and lawyers since 1990, and now covers over 190 jurisdictions throughout the world. Chambers ranks lawyers and law firms on several factors and considerations, all of which are investigated by their large team of more than 170 researchers. Yesterday, Chambers and Partners released the 2017 edition, also covering the Read the rest »

The post CHAMBERS GLOBAL 2017 LEGAL RANKINGS RELEASED appeared first on Karel's Legal Blog.
DE ONVRIJWILLIGE ONTBINDING VAN RECHTSPERSONEN

Fri, 24 Feb 2017 17:47:44 +0000

Kan bij beschikking van de Kamer van Koophandel

De regeling op grond waarvan de Kamer van Koophandel en Nijverheid de ontbinding van rechtspersonen kan bewerkstelligen is in Curaçao met ingang van 28 december 2016 sterk gewijzigd. Artikel 2:25 BW bepaalt met ingang van genoemde datum dat een in het handelsregister ingeschreven NV, BV, Coop, OWM, vereniging, stichting of SPF, door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Nijverheid kan worden ontbonden.

Deze weg kan door de KvK alleen worden gevolgd in geval ten minste één van de navolgende omstandigheden zich voordoet (art. 2:25 lid 1 BW):

 • gedurende ten minste een ...
  Read the rest »

  The post DE ONVRIJWILLIGE ONTBINDING VAN RECHTSPERSONEN appeared first on Karel's Legal Blog.
 • EEN OVEREENKOMST MET HET LAND?

  Thu, 02 Feb 2017 12:46:22 +0000

  Let op de Comptabiliteitsverordening 1989

  Uit een kort gedingvonnis van 26 januari 2017 van het Gerecht in Eerste Aanleg te Aruba (ECLI:NL:OGEAA:2017:54) blijkt nog maar weer eens dat de overheid (in dit geval het Land Aruba) niet (zomaar) is gebonden aan afspraken of toezeggingen als de daarvoor geldende regels niet in acht zijn genomen.

  De eiser in deze zaak vorderde betaling van bepaalde bedragen van het Land Aruba, waarbij hij stelde dat het Land Aruba was tekortgeschoten in de nakoming van een tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht. Volgens eiser had hij met de adviseur van de Minister-President bepaalde afspraken ...
  Read the rest »

  The post EEN OVEREENKOMST MET HET LAND? appeared first on Karel's Legal Blog.
  CONSULAR CORPS OF CURAÇAO GETS NEW BOARD

  Wed, 18 Jan 2017 12:00:36 +0000

  The CCC represents 33 countries

  A new Board of the Consular Corps of Curaçao was appointed at the recent annual general meeting. Karel Frielink, honorary consul of Germany, was appointed the new Dean. The other board members appointed were Margaret Hawthorne (U.S. Consul General) as Vice-Dean, Ivan Moreno Jr. (honorary consul of Belgium) as Treasurer, Paul van de Laarschot (honorary consul of Hungary) as Secretary and Paul Pradin (honorary consul of France) as Member.

  The Consular Corps of Curaçao represents 33 countries. Its members serve as consul general, vice-consul, or honorary consul. They assist citizens from the countries they represent ...
  Read the rest »

  The post CONSULAR CORPS OF CURAÇAO GETS NEW BOARD appeared first on Karel's Legal Blog.
  AANDEELHOUDERSAANSPRAKELIJKHEID

  Thu, 12 Jan 2017 18:26:35 +0000

  De aandeelhouder als schaduwbestuurder

  Niet alleen bestuurders en commissarissen van een vennootschap kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun doen en laten, maar een aandeelhouder onder omstandigheden evenzeer.

  Uitgegaan wordt van het recht van Curaçao, maar wat hierna volgt geldt evenzeer in St. Maarten en de BES-eilanden, en (deels formeel en deels materieel) ook in Aruba. Hier staat de (mogelijke) aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) centraal. Dit betreft zowel de aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) als de aansprakelijkheid zoals die in het rechtspersonenrecht is geregeld.

  Een meerderheidsaandeelhouder heeft verschillende mogelijkheden om zijn zin te ...
  Read the rest »

  The post AANDEELHOUDERSAANSPRAKELIJKHEID appeared first on Karel's Legal Blog.
  BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID OP DE BES-EILANDEN

  Wed, 11 Jan 2017 18:09:37 +0000

  Niet iedere fout leidt tot aansprakelijkheid

  Wat het leerstuk bestuurdersaansprakelijkheid op de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) betreft gaat het om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor zijn doen en/of laten in zijn hoedanigheid van bestuurder. Voor de commissaris geldt mutatis mutandis hetzelfde. Er kunnen drie situaties worden onderscheiden:

  o Intern: aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon

  o Extern: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden

  o Extern: aansprakelijkheid jegens de boedel (faillissement)

  De interne aansprakelijkheid is op de BES-eilanden geregeld in art. 2:14 BW-BES. De aansprakelijkheid jegens de boedel in art. 2:16 BW-BES en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in art. 6:162 BW-BES. ...
  Read the rest »

  The post BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID OP DE BES-EILANDEN appeared first on Karel's Legal Blog.
  HAPPY NEW YEAR

  Sun, 01 Jan 2017 04:00:26 +0000

  Felis aña nobo 2017 / Gelukkig Nieuwjaar / Fröhliches neues Jahr / ¡Feliz Año Nuevo!

  . (image)

   

  .

  .

  The post HAPPY NEW YEAR appeared first on Karel's Legal Blog.
  EFFECTENBEMIDDELING EN VERMOGENSBEHEER

  Thu, 29 Dec 2016 15:22:17 +0000

  Nieuwe wet treedt binnenkort in werking

  Op korte termijn treedt in Curaçao de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders  (Ltev) in werking. De wet verbiedt het in of vanuit Curaçao optreden als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder zonder voorafgaande vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS; art. 7 Ltev).

  Blijkens de Memorie van Toelichting heeft de Ltev primair tot doel een toezichtregime te introduceren voor bemiddelaars in het effectenverkeer en beheerders van vermogen teneinde de werking van de financiële markten inclusief de kapitaalmarkten in Curaçao naar een volgend niveau te tillen en om de positie van de (potentiële) beleggers ...
  Read the rest »

  The post EFFECTENBEMIDDELING EN VERMOGENSBEHEER appeared first on Karel's Legal Blog.