Subscribe: HledámPráci.cz - poradna pracovní právo
http://www.hledampraci.cz/data/pracovni-pravo.rss
Preview: HledámPráci.cz - poradna pracovní právo

HledámPráci.cz - poradna pracovní právoPoradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus zaměřená na pracovní právo a pracovně právní vztahy Končí platnost pracovní smlouvy s odchodem ředitele, který ji podepsal?
Dobrý den, výměna na funkci ředitele u zaměstnavatele nemá vliv na platnost dosud uzavřených závazků. Vaše pracovní smlouva bude nadále platná.Překážka na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti a nevyplácení náhrady mzdy
Dobrý den, nepůsobí-li u zaměstnavatele odbory nebo nevydal-li zaměstnavatel vnitřní předpis, kterým by snížil náhradu při částečné nezaměstnanosti na 60% průměrného výdělku (viz § 209 Zákoníku práce), pak Vám při nedostatku práce náleží doPřevod pod nového zaměstnavatele, kterému vadí výkon mé živnosti
Dobrý den, sice u Vás dochází k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele, ale při tomto institutu je zaměstnavatel povinen zachovat pracovní a mzdové podmínky v pracovním poměru (to se týká např. odměňování, pracovní doby aj.). PNávštěva pracovistě v době vycházek a zapisování do knihy příchodů
Dobrý den, zaměstnavatel má právo (i povinnost) zajistit bezpečnost osob, které se s jeho vědomím pohybují v jeho areálu a také chránit majetek. Je tak logické, že chce zapsat do knihy příchodů/odchodů i zaměstnance během pracovní neschopnoNáhradní volno ve svátek v nepřetržitém rozložení směn
Dobrý den, pokud čerpáte náhradní volno (resp. správně se říká volno s náhradou mzdy), pak se Vám doba náhradního volna považuje jako byste jí odpracoval (fond pracovní doby, který bude zbývat k odpracování bude o to nižší). Ovšem nebudeteNástup bez vstupní prohlídky, zdravotně nevyhovující práce, následné ukončení pracovního poměru absencemi
Dobrý den, to, že zaměstnavatel vůči Vám porušil povinnosti (= neposlal Vás na základě zákona o specifických zdravotních službách na vstupní lékařskou prohlídku), neodůvodňuje ukončení pracovního poměru absencemi z Vaší strany. A protože zaOdstupné při ukončení dohodou ze zdravotních důvodů
Dobrý den, nárok na odstupné byste měla pouze tehdy, pokud by k ukončení pracovního poměru (ať už výpovědí nebo dohodou) došlo pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice na riziVýpověď za půjčování peněz na pracovišti
Dobrý den, zaměstnavatel smí dát výpověď pouze v případech podle § 52 Zákoníku práce. V danou chvíli nedovedu přesně odhadnout, jak by zaměstnavatel výpověď zdůvodnil. A zaměstnavatel musí výpověď zdůvodnit tak, aby ji nebylo možné zaměnitMožnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek
Dobrý den, postup zaměstnavatele je v souladu s § 52, písm. g) Zákoníku práce. Za méně závažné, avšak soustavné porušování pracovních povinností může dát zaměstnavatel výpověď do 6ti měsíců od doby, kdy byl zaměstnanec písemně upozorněn naZapočtení pohledávky oproti mzdě
Dobrý den, započtení pohledávky oproti právu na mzdu-plat či odměnu z dohody pracovní právo zakazuje (viz § 144a, odst. 2 - 4 Zákoníku práce).Účetní a mlčenlivost o dotacích
Dobrý den, z vašeho dotazu není patrné, komu byste informaci chtěla sdělit (zřejmě zaměstnancům), ale i když jste nepodepsala zvláštní dodatek k pracovní smlouvě, jste povinna konat v zájmu zaměstnavatele a nezveřejňovat informace, které neMůže mi zaměstnavatel vzít celé prémie za minulý měsíc, když nechci prodloužit pracovní smlouvu
Dobrý den, je pravděpodobné, že Váš zaměstnavatel obchází smysl zákona a porušuje zákon. Abych na to však mohla odpověďět na 100%, musela bych vidět, jak má zaměstnavatel prémii definovanou. Pokud ji definuje tak, že vyhodnotí práci a kázeňCo je splatnost mzdy
Dobrý den, to, co máte napsáno (zřejmě ve smlouvě, vnitřním předpisu, pracovním řádu nebo kolektivní smlouvě) bude výplatní termín, nikoliv splatnost mzdy. Mzda je splatná v souladu s § 141, odst. 1 Zákoníku práce nejpozději poslední den daPružná pracovní doba a pracovní cesta
Dobrý den, pružná pracovní doba se na pracovní cestě neuplatní (viz § 85, odst. 5 Zákoníku práce). Zaměstnavatel je povinen na den, kdy Vás čeká pracovní cesta, předem písemně (pevně) rozvrhnout směnu (viz § 85, odst. 6 Zákoníku práce). ZprKolektivní vina a náhrada škody
Dobrý den, otázka je, jak zaměstnavatel škodu srazí. Máte-li např. osobní ohodnocení, pohyblivou složku mzdy, odměny, kde je nadefinováno, že zaměstnavatel může mzdu snižovat při porušování povinností, pak Vám může každému na mzdu "sáhnout"Prodloužení pracovní smlouvy u DPP po vyčerpání 300 hodin
Dobrý den, možnost zaměstnávání v daném kalendářním roce na dohodu o provedení práce je odpracováním 300 hod. už vyčerpána. Teoreticky můžete uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr. Připravte se však, že až k zaměstnavateliZápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
Dobrý den, zápočtový list se správně jmenuje "potvrzení o zaměstnání". (Ve vašem případě se jedná o listinu č. 2.) Je povinností zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání při ukončení každého pracovně-právního vztahu (tzn. při ukončení prZaměstnavatel nás podezírá z krádeže
Dobrý den, bránit se můžete tím, že se zbožím přichází do styku i osoby bez řádně sjednané hmotné odpovědnosti (= brigádnice), což znamená, že zaměstnavatel nezajistil podmínky pro ochranu svěřených hodnot. Když toto zaměstnavateli napíšeteZkrácený pracovní poměr a nárok na dovolenou
Dobrý den, z Vašeho dotazu není patrné, kolik jste v roce 2015 odpracovala směn, ani jaký nárok dovolené u zaměstnavatele je, ale pokud pracujete po 3 dny v týdnu, pak jste jistě odpracovala méně než 60 směn (zřejmě někde kolem 40 směn (+/-Neustálé změny ve směnnosti během dovolených - je zaměstnavatel v právu?
Dobrý den, nevím, co znamená "neustále měnit směny". Ale ať už máte pracovní dobu rovnoměrně rozvrženou (např. ranní - odpolední - noční od pondělí do pátku) nebo pracujete nerovnoměrně (R - O - N od pondělí do soboty či do neděle), pak zam