Subscribe: TZB-info
http://www.tzb-info.cz/rss/index.xml
Preview: TZB-info

TZB-infoportál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnikaCopyright: Copyright 2017 Topinfo s.r.o.
 Nové podlahy ihned - bez vysychání a prasklin

Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200

Ať už jste se pustili do rekonstrukce nebo do stavby, jistě jste už zjistili, že se z času stalo nedostatkové zboží. Bohužel na většině staveb nevychází všechno podle původního časového plánu, jednotlivé práce tak nenavazují, termíny se odsouvají… I ve stavebnictví ale platí, že ta nejjednodušší cesta bývá často ta nejlepší.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016322ou.jpg
Vytápění elektrickými topnými fóliemi - zdravé a komfortní vytápění

Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200

Ve stavebnictví se stále častěji setkáváme s novými systémy elektrického vytápění stavebních objektů. Mezi takové moderní systémy patří i vytápění elektrickými topnými fóliemi. Jak vlastně vytápění elektrickými topnými fóliemi funguje a v čem je jiné nebo lepší než doposud používané topné systémy?


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016321ou.jpg
Černý kůň na trhu střešních krytin láme cenové rekordy

Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200

Exkluzivita a prvotřídní kvalita za neuvěřitelnou cenu, to je charakteristika akční nabídky společnosti SATJAM na krytinu SATJAM Trend z materiálu PUREXTM. V barevných provedeních RR33 černá a RR750 cihlová je tato krytina se 40letou garancí SATJAM Záruka Plus nyní nově dostupná za bezkonkurenčních 199 Kč bez DPH/m2.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016320ou.jpg
ODPAD ZDROJEM aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu

Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200

Cirkulární ekonomika. Všichni o ní vykládají, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem má představit. Přihlaste se na semináře ASIO a budete vědět víc než ostatní. Představíme principy cirkulární ekonomiky jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni. Část seminářů bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016319ou.jpg
Jaký byl veletrh For Arch 2017?

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

For Arch 2017 je za námi. Pokud jste se na veletrh nedostali a minuly vás dosavadní reportáže, přinášíme vám shrnutí.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016318ou.jpg
Příklad výpočtu svislých sil a napětí u zděných staveb

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Zjištění zatěžovacích sil a jejich excentricit při různých kombinacích zatížení je základem pro posuzování zděných konstrukcí budovy. Autor nabízí možný příklad výpočtu svislých sil a napětí u zděných staveb. Přílohy zahrnují výpočet pro šestipodlažní zděnou budovu při užitném zatížení stropů 1,5 kN/m2 a 3,0 kN/m2.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016317ou.jpg
Vzduchové clony PA - dokonalá ochrana dveřních vstupů

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Historie švédské firmy Frico, která ve skupině Systemair zaštiťuje segment tepelné techniky a zejména vzduchových clon, se píše již od roku 1932. Za těchto více než 80 let prošly vzduchové clony dlouhým vývojem.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016316ou.jpg
Jak by měli hygienici přistupovat k návrhům na využití vyčištěných odpadních vod? - díl II

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Řada zemí si vytvořila své národní předpisy na požadavky na jeden či více druhů recyklovaných vod, a to do určité míry i podle způsobu použití těchto vod. Podobná doporučení vytvořily i některé mezinárodní organizace.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016315ou.jpg
Servisní služby divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Víme, jak důležité je při podnikání v dnešní době zajistit maximální energetickou bezpečnost. Ať již podnikáte v jakémkoli oboru, se servisními službami společnosti Zeppelin CZ získáváte jistotu nepřerušeného provozu a můžete tak v klidu realizovat i ty nejsmělejší podnikatelské plány!


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016314ou.jpg
Kdy zavolat kominíka? Včera bylo pozdě

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Kdy a jak často čistit komín? Základní pokyny dává legislativa, ale bez odpovědného posouzení skutečného stavu to nestačí. Praxe ukazuje, že se zvyšováním účinnosti spotřebičů klesají teploty spalin a zvyšuje se riziko zanášení komína a jeho dehtování. Častější kontrola a čistění snižují riziko případné totální degradace komínu i riziko vzniku požáru.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016313ou.jpg
Využití nadprodukce elektřiny z FVE pro vytápění a přípravu teplé vody ve výrobním areálu, část 1.

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Autoři porovnávají naměřená data o výrobě a využití elektrické energie vyrobené solární fotovoltaickou elektrárnou s celkovou spotřebou elektrické energie ve výrobním areálu firmy. V druhé části článku navazují úvahami o možnostech využití nadvýroby elektřiny pro vytápění a přípravu teplé vody a jeho ekonomice.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016312ou.jpg
Spriahnuté drevobetónové stropy 4S - vývoj, testovanie a realizácia

Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200

Článok sa zaoberá laboratórnymi skúškami spriahnutých nosníkov, ktoré boli vytvorené spojením dreva a betónu pomocou celozávitových skrutiek Würth Assy plus VG. V práci sú uvedené výsledky meraní kmitania nosníkov a taktiež výsledky deštruktívnej skúšky štvorbodovým ohybom, ktorá bola zameraná na zistenie maximálnej odolnosti nosníka. Výsledky meraní sú porovnané s numerickým výpočtom.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016311ou.jpg
22. vedecko - technická konferencia Sanhyga 2017

Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0200

Konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017 sa koná 19. a 20. 10. 2017 v Piešťanoch a je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe z oblastí zásobovania vodou, splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania plynom a technologických zariadení v budovách.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016309ou.jpg
Nová ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0200

Platí od srpna 2016 a nahrazuje ČSN 73 08 10 z dubna 2009.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016308ou.jpg
Beton a betonové stavby v průběhu století (2. část)

Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0200

Společně s odborníkem na betonové konstrukce Jiřím Dohnálkem nahlížíme do historie betonového stavitelství. Pokračujeme ve výčtu významných stavebních realizací minulosti, v historii betonu a železobetonu, tentokrát převážně v oblasti mostního stavitelství. Materiál vznikl ve spolupráci s Historickým ústavem ČSAV a redakcí TZB-info.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0163/016307ou.jpg