Subscribe: TZB-info
http://www.tzb-info.cz/rss/index.xml
Preview: TZB-info

TZB-infoportál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnikaCopyright: Copyright 2017 Topinfo s.r.o.
 Maximální bezpečnost bezdrátových sítí přináší nový OS v4.00 platformy IQRF

Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200

Bezpečnost bezdrátových přenosů začíná u základní důvěry k přijatým datům. IQRF využívá šifrování AES-128, průmyslový standard pro bezdrátovou komunikaci. Ochrana standardní síťové komunikace je nejdůležitější částí celého procesu, stejně jako přístup pouze pro autorizovaná zařízení a uživatele.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015553ou.jpg
Testování elektrických instalací je rychlejší o 40 %

Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200

Nyní společnost Fluke uvádí na trh nejnovější generaci tohoto přístroje – Fluke řady 1660. Testery z této řady jsou vybaveny řešeními, které výrazně urychlují práci měřících techniků, a činí ji ještě bezpečnější a organizačně jednodušší.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015552ou.jpg
Lze větrat efektivně, moderně, levně a s co nejmenšími ztrátami tepla?

Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200

Seventilation je špičková technologie řízeného větrání s rekuperací s účinností až 90 % se snadnou a levnou údržbou a velmi tichým chodem ventilátorů. Navíc splňuje požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám. Když k tomu přičteme ještě jednoduchou montáž bez bourání a většího nepořádku, máme favorita mezi systémy efektivního rezidenčního větrání.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015551ou.jpg
Podnikatelský manuál k NOZ - odpovědnost projektanta a dozoru

Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200

Odpovědnost projektanta vůči investorovi (objednateli) může vzniknout i bez přímé smluvní vazby mezi nimi. Tuto možnost naznačuje informace uvedená v článku. Investor může mít možnost v přiměřené míře žádat nápravu chyb přímo na projektantovi, i když obecně se soudí, například v oblasti realizace otopných soustav v rodinných domech, že jediná možná cesta je od investora ke zhotoviteli a od zhotovitele k projektantovi.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015550ou.jpg
Okapy Lindab Magestic: maximální odolnost proti erozi

Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200

Lindab nyní přichází s revoluční novinkou: systém Lindab MagesticTM je díky unikátní technologii povrchové úpravy na bázi zink-magnezia opravdovým králem mezi pozinkovanými okapy. Extrémně korozivzdorný povrch s přirozeným stárnutím, testovaný v solné komoře s velmi náročnými podmínkami, poskytuje maximální ochranu vůči povětrnostním vlivům.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015549ou.jpg
Tepelná pohoda při vytápění radiátory s vyšším podílem sálavého tepla

Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200

Při uvažování o nejvhodnějším způsobu vytápění vašeho domu nebo bytu, můžete zvolit běžná desková otopná tělesa, zajišťující šíření tepla především konvekcí. Těleso ohřívá okolní vzduch. Teplý vzduch stoupá vzhůru, jeho prouděním se vyhřívá místnost. Člověk v takto vytápěném prostředí vnímá teplotu primárně celého prostředí.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015548ou.jpg
Jaké aspekty musí splňovat zdravá kancelář

Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200

Stále více firem a společností si uvědomuje vliv a dopad pracovního prostředí na spokojenost, zdraví a produktivitu svých zaměstnanců. V případě nevýrobní společnosti tvoří mzdové náklady asi 90 % celkových provozních nákladů.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015547ou.jpg
Změny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek směrem ke kvalitě staveb

Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je účinný od 1. října 2016. Přinesl řadu změn, které mají vést ke zvýšení kvality staveb soutěžených jako veřejné zakázky. Kvalitě staveb se věnovala tisková konference ČKAIT 15. 3. 2017 v Praze, kde zazněl i tento příspěvek.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015546ou.jpg
Posúdenie dopadov na životné prostredie u novostavby rodinného domu (1. část)

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Článok rozdelený do dvoch častí popisuje výsledky štúdie hodnotiacej „zabudované“ environmentálne dopady novostavby rodinného domu. K posúdeniu je použitá metóda hodnotenia životného cyklu (Life-Cycle Assessment). Súčasťou článku je porovnanie siedmich rôznych variant zvislých a vodorovných konštrukcií.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015545ou.jpg
Češi si oblíbili novátorské bezpečnostní technologie. Populární jsou chytré zámky a mluvící kamery

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Chytré zámky v sobě spojují výhody mechanického i elektronického řešení. S trochou nadsázky za vás budou myslet v řadě každodenních situacích, kdy rádi zapomínáte, a přispějí k zabezpečení vašeho domu.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015544ou.jpg
Řízené větrání a dvouzónová regulace Brink

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Článek pojednává o optimalizaci provozu centrálního větrání se zpětným ziskem tepla s důrazem na minimální provozní náklady, hlučnost, účinnost, ale i s ohledem na úroveň relativní vlhkosti v interiéru.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015543ou.jpg
Sinclair představuje kompaktní okenní jednotky WINDOW Série

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Okenní jednotky WINDOW Série Sinclair se hodí zejména pro malé prostory a místa, kde není možno naistalovat nástěnné jednotky či provést rozvody chladiva a další specifické objekty (např. stavební buňky a mobilní domy). Jednoduchá instalace a nenáročný provoz ze série činí výborné řešení pro úpravu vzduchu.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015542ou.jpg
Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, se podílí na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015541ou.jpg
Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Článek hodnotí vliv objemu zásobníku na energetickou bilanci solární soustavy. Pokud azimutový úhel kolektoru přesahuje 45° od jihu, není možné v rámci dotačního titulu Zelená úsporám pro bilanční výpočty použít metodiku dle TNI 73 0302, která se běžně používá při návrhu solárních soustav.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015540ou.jpg
Stanovisko k revizním zprávám FVE

Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách publikoval odborné stanovisko týkající se revize fotovoltaické elektrárny a otázky, zda se revizní zprávy mohou týkat jednotlivých částí elektrárny, nebo musejí být vydány pro elektrárnu jako celek. Stanovisko také odpovídá na otázku, zda je nutné, aby byla posuzovaná elektrárna pod napětím.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0155/015539ou.jpg