Subscribe: TZB-info
http://www.tzb-info.cz/rss/index.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Czech
Tags:
domu  fasády domu  jako  jsou  podle  pro  při  roce  schell  vody  vysokohodnotného betonu  zaměřeného stanovení  zařízení  článku 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: TZB-info

TZB-infoportál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnikaCopyright: Copyright 2017 Topinfo s.r.o.
 Čerpadla pro tlakovou kanalizaci

Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0100

Environment One je nejen průkopníkem nízkotlakového kanalizačního systému, ale také soustavně vede odvětví při vývoji nových systémů i inovacích. Společnost se zaměřuje na dokonalou kvalitu, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků, o čemž svědčí E/One Extreme Series. V současné době existuje téměř milion koncových uživatelů na celém světě.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015399ou.jpg
Program Dešťovka bude vyhlášený v průběhu dubna 2017

Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0100

Podle ministra Brabce bude program zaměřen na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití upravené šedé odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015398ou.jpg
Kärcher představil novinky pro rok 2017

Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0100

Prvního února na tiskové konferenci ve Žlutých lázních představila společnost Kärcher zcela nové směry v oblasti úklidu a čištění. V tomto roce přichází se čtyřmi unikátními novinkami, které usnadní a urychlí uživatelům práci.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015397ou.jpg
Ako ochrániť fasádu domu pred vonkajšími vplyvmi

Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0100

Zateplenie fasády domu kontaktným spôsobom izoláciou z kamennej vlny ROCKWOOL na jednej strane prináša finančné úspory a je šetrné k životnému prostrediu. Na strane druhej, existujú rôzne vonkajšie vplyvy, ktoré môžu celú investíciu do zateplenia znehodnotiť. Preto je pred zatepľovaním nutné okrem iného zohľadniť napríklad aj výber správnej omietky či pôsobenie vplyvov počasia, plesní a rias. Dobrým pomocníkom môže byť napríklad využitie termovízie.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015396ou.jpg
Jak ochránit fasádu domu před vnějšími vlivy

Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0100

Zateplení fasády domu kontaktním způsobem pomocí izolace z kamenné vlny ROCKWOOL přináší ekonomické úspory a je šetrné k životnímu prostředí. Na druhé straně existují různé vnější vlivy, které mohou celou investici do zateplení znehodnotit. Je proto nutné zohlednit třeba i výběr správné omítky nebo působení klimatických vlivů, plísní a řas. Dobrým pomocníkem může být i využití termovize.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015395ou.jpg
Turniket - zábrana proti neoprávněnému vstupu (2)

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

„Turniket (Turnstile), zařízení určené pro fyzické omezení průchodu pro jednu osobu v jednom okamžiku“ (ČSN EN 60839-11-1 ; 3.116). Dříve spíše mechanická propusť, dnes plnohodnotné elektromechanické zařízení s vlastní řídicí a vyhodnocovací logikou.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015394ou.jpg
Návrh a provoz elektrického akumulátoru v pasivním domě "Plus" se 17 bytovými jednotkami

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Úložiště (akumulátory) elektrické energie mohou při žádoucí masivnější decentrální produkci elektřiny v budovách přispět k výraznému zvýšení podílu vlastní elektřiny z fotovoltaiky na pokrytí celkové spotřeby budovy a také ke zvýšení stupně energetické soběstačnosti.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015393ou.jpg
Útlum zvuku stěnou konečné délky

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Tento článek navazuje na pojednání [4] z roku 2010. Vlnovou teorii světla a jeho ohyb zdůvodnil francouzský fyzik Augustin Jean Fresnel (1788–1827). Zanedlouho vzpomeneme dvoustého výročí jeho objevu. V roce 1819 získal Fresnel za pojednání o ohybu vlnění cenu Francouzské akademie věd. Útlum vlnění je způsoben interferencí. Zákony ohybu vlnění platí i pro zvuk a lze podle nich řešit i dvourozměrné problémy, tj. útlum zvuku stěnou konečné délky.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015392ou.jpg
Srovnávací zkoušky chování HPC a běžných betonů při zatížení povětrnostními vlivy

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

V článku jsou uvedeny výsledky rozsáhlého výzkumu vysokohodnotného betonu, zaměřeného na stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Chování vysokohodnotného betonu bylo během testů porovnáváno s referenčním betonem pevnostní třídy C40/50.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015391ou.jpg
Mikrokogenerace z biomasy jako prostředek k úsporám primárních energií a CO2

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Dotace v oblasti úspor energií jsou směřovány k projektům s prokazatelnými úsporami CO2 a s vhodnými ekonomickými parametry. Projekty jsou pak koncipovány jako kombinace stavebních a technologických opatření. Pro přípravu takového projektu je vhodné mít k dispozici škálu opatření s různými provozními a investičními parametry.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015390ou.jpg
Drcená sláma jako stavební materiál

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Obsahem článku je popis výsledků výzkumu zaměřeného na stanovení vybraných vlastností drcené slámy, která může být ve stavebnictví využívána jako přírodní tepelný izolant. V článku jsou uvedeny výsledky zkoušek, jejichž cílem bylo stanovit třídu reakce na oheň a hodnotu součinitele tepelné vodivosti drcené slámy.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015389ou.jpg
Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné?

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Jako soudní znalec se s nevyhovující funkcí otopného zařízení setkávám poměrně často. Co je těmto zařízením společné? Chybějí vyvažovací ventily. Není tak možné posoudit, zda napojené koncové jednotky mají dostatečný průtok, který by zajistil přenos nezbytného výkonu od zdroje tepla do koncových jednotek.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015388ou.jpg
Firma Schell na veľtrhoch v roku 2017

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Čo pripravuje spoločnosť Schell na tohtoročné veľtrhy? Kde sa s prezentáciou renomovaného špecialistu na sanitárne armatúry verejných a komerčných priestorov stretnete? Aké novinky návštevníkom predstaví na ostro sledovanom veľtrhu tento rok vo Frankfurte?


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015382ou.jpg
Firma Schell na veletrzích v roce 2017

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

Co připravuje společnost Schell na letošní veletrhy? Kde se s prezentací renomovaného specialisty na sanitární armatury veřejných a komerčních prostor setkáte? Jaké novinky návštěvníkům přestaví na ostře sledovaném veletrhu tohoto roku ve Frankfurtu?


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015381ou.jpg
Rozúčtování tepla v bytových domech poprvé podle nové vyhlášky

Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0100

V letošním roce se bude teplo v bytových domech poprvé rozúčtovávat podle nového zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb., která má do celého procesu rozdělování nákladů vnést větší spravedlnost. Až několik tisíc korun ročně si mohou připlatit ti, kteří zbytečně přetápěli, nebo naopak ti, kteří netopili vůbec na úkor ostatních obyvatel domu.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0153/015380ou.jpg