Subscribe: TZB-info
http://www.tzb-info.cz/rss/index.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Czech
Tags:
budov  denního osvětlení  elektřinu  jak  kompresorem  nové  omezení vlastnického  pro  při  voda  vyvlastnění  vzduch voda 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: TZB-info

TZB-infoportál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov - aktuální informace z oborů vytápění, větrání a klimatizace, voda a kanalizace, obnovitelná energie, výtahy, elektrotechnikaCopyright: Copyright 2017 Topinfo s.r.o.
 Pomoc, rekuperace! Aneb, jak nám Evropská unie zdražila byty

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

Příspěvek je reakcí na článek o nových nárocích na energetickou úspornost budov vyžadovaných evropskou směrnicí na iDNES.cz, kde autoři do textu zamíchali i problematiku větrání a proložili jej několika naprostými nesmysly.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016688ou.jpg
Rozdíly v tradičním a novém přístupu k hodnocení denního osvětlení budov

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

V článku je porovnáno hodnocení denního osvětlení budov pomocí činitele denní osvětlenosti při rovnoměrně zatažené obloze (tradiční hodnotící kritérium) a autonomie denního osvětlení (nové hodnotící kritérium založené na klimatických datech).


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016687ou.jpg
Tepelné čerpadlo ARCTIC - konec legendy

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

Když jsme na jaře 1994 testovali naše první tepelné čerpadlo země-voda s pístovým kompresorem, tak jsme si nikdo z nás nedovedl představit, jak překotný vývoj nás čeká. Pak přišel Copeland s kompresorem SCROLL. Ing. Luděk Klazar zhodnotil potenciál tohoto kompresoru a věci nabraly rychlý spád. Na svět přišla první tepelná čerpadla vzduch-voda s kompresorem SCROLL vyrobená v České republice.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016686ou.jpg
Moderní metody pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

V technické praxi se poměrně často vyskytuje potřeba stanovení aktuální osové síly v prvcích stavebních konstrukcí. V tomto příspěvku jsou shrnuty hlavní závěry z experimentů provedených v rámci verifikačního procesu a aplikace in situ na stávající konstrukci nové metody určené pro nedestruktivní stanovování velikosti osových sil. Tato metoda je použitelná nejen pro nové, ale i pro stávající konstrukce.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016685ou.jpg
Romotop již 25 let přináší teplo domova

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

Romotop spol. s.r.o. patří ve vývoji, výrobě a inovacích krbových kamen a krbových vložek mezi evropskou špičku. Obchoduje se 40 zeměmi na čtyřech kontinentech. Za 25letou historii bylo vyrobeno bezmála milion krbů. Výrobky Romotop jsou vyhledávaným zdrojem tepla pro svoji kvalitu a spolehlivost.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016683ou.jpg
Práva subjektu údajů podle GDPR - hrozba pro provozovatele kamerových systémů I.

Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100

GDPR posiluje a rozšiřuje právo subjektu údajů na přístup ke shromážděným osobním údajům. K tomu účelu očekává, že správce nebo zpracovatel usnadní jeho výkon a zajistí možnost jeho realizace v přiměřených odstupech.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016682ou.jpg
Rozpoznávání obličejů

Sun, 10 Dec 2017 00:00:00 +0100

Lidská tvář hraje důležitou roli v naší sociální interakci a dokresluje osobnosti lidí. Použití tváře jako klíče k bezpečnosti s využitím biometrické technologie rozpoznání obličeje získalo v posledních několika letech díky svému potenciálu značnou pozornost.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016681ou.jpg
Odpojování plynových kotlů podle koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti

Sun, 10 Dec 2017 00:00:00 +0100

Od 1. října 2017 je účinná změna normy Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž. Nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou. Toto ustanovení vyvolává otázky, proč bylo do normy přidáno a jak se s ním vypořádat.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016680ou.jpg
Technologické a sociální předpoklady internetu budov

Sun, 10 Dec 2017 00:00:00 +0100

Článek mapuje konkrétní potřeby a předpoklady řešení inteligentních budov v sociální a technologické oblasti.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016679ou.jpg
Náhrada při vyvlastnění či omezení vlastnického práva

Sun, 10 Dec 2017 00:00:00 +0100

Vyvlastnění je jedním z právních institutů, který ve společnosti dlouhodobě vzbuzuje silné emoce. V první části článku jsme se zabývali základními právními východisky institutu vyvlastnění, následující text pojednává o náhradě při vyvlastnění či omezení vlastnického práva a následně i o procesu vyvlastnění, včetně jeho soudního přezkumu.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016678ou.jpg
Jak legálně dodávat elektřinu z vlastní elektrárny sousedům?

Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100

Držitel licence na výrobu elektřiny může tuto vyrobenou elektřinu za určitých podmínek prodávat dalším odběratelům, aniž by k tomu potřeboval licenci obchodníka s elektřinou. Stačí, když bude elektřinu dodávat tzv. přímým vedením, tedy bez využití veřejné sítě. Vlastní elektřinu pak poměrně snadno lze prodávat třeba sousedům v bytovém domě a společně ušetřit. Jak to zařídit? Odpovídá právník Filip Nečas z Frank Bold Advokátů.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016677ou.jpg
Co přinesly nové regulované ceny

Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100

Vydání cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem je spjato se změnou, nejčastěji se zvýšením cen energie pro konečné spotřebitele. Není divu, že toto období zajímá nejen dodavatele, ale i novináře a veřejnost. Ceny komodit na trhu se zvyšují, budeme platit také více kvůli cenovému rozhodnutí? Kde a jak si zvýšení nákladů lze zkontrolovat?


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016676ou.jpg
Padesátimilionová dotace přispěje k oživení zeleně v obcích a městech

Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100

Dobrý stav a údržba zeleně v intravilánu obcí mají významnou estetickou i rekreační funkci, ale zcela zásadní je jejich přínos ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšení půdních i klimatických podmínek, přispívají k zadržování vody v krajině i zachování biodiverzity.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016675ou.jpg
Novela stavebního zákona je za dveřmi

Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100

Od novely stavebního zákona se očekávají jednodušší podmínky pro zahájení stavby. S novelou zákona se mění celkem 45 souvisejících předpisů. Na semináři přednášeli samotní tvůrci novely.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016674ou.jpg
Nejúspěšnější řada tepelných čerpadel vzduch-voda od výrobce Mitsubishi Electric pokračuje

Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0100

Mitsubishi Electric, jako jeden z největších výrobců na trhu s tepelnými čerpadly, přichází opět pro sezonu 2017/2018 se dvěma kompletně inovovanými řadami tepelných čerpadel typu vzduch-voda s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter – New Generation.


Media Files:
http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0166/016673ou.jpg