Subscribe: Stamboom Forum
http://www.stamboomforum.nl/rss.php
Preview: Stamboom Forum

Stamboom ForumHet sociale netwerk voor genealogen: (sub)fora, profielen met familienamen en diensten, weblogs en genealogische evenementen en zoekplaatjes gebundeld!Published: Wed, 28 Jun 2017 16:17:42 +0200

 


Gezocht: Doopinschrijving Cornelia Mercie [Domergie/Demerche] [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 16:13:59 +0200

Vreemd dat men van Cornelia wel de ouders wist en van haar broer Jan niet. (hij was tenslotte al 13 toen hij in het weeshuis kwam).

Broer Jan zou 18/4/1840 zijn overleden, maar ik kan zo snel de overlijdensakte niet vinden.

 

In het doopregister van Amsterdam vond ik wel ene Gerrit van der Beek x Catharina Janse. Zij laten een aantal kinderen dopen met als doopgetuigen o.a. Jan de Mersie, Johannes de Mersie en Cornelia de Mersie. Deze Gerrit zou van Den Haag zijn ca. 1780. Wellicht familie van Geertruij?
Johanna Wiggers 1765-1808 , kind van de één trouwt met een ander alles in de maand october 1799 [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 16:05:25 +0200

Gezien het jaar dat Anna noemt neem ik aan dat ze de huwelijksbijlagen bij het huwelijk van de zoon bedoelt:

Bruidegom

Hendrik Christoffel Geis

Beroep

schoenmaker

Geboorteplaats

Groningen

Leeftijd

26

Bruid

Maria Beudeker

Geboorteplaats

Amsterdam

Leeftijd

23

Vader van de bruidegom

Johan Hendrik Geis

Beroep

militair

Moeder van de bruidegom

Johanna Wiggers

Vader van de bruid

Johan Lodewijk Beudeker

Beroep

schoenmaker

Moeder van de bruid

Maria Martens

Gebeurtenis

Huwelijk

Datum

09-11-1825

Gebeurtenisplaats

Amsterdam

 
Weet iemand wie de moeder van Elisabeth en de ouders van Gijsbert Jacobus Maes waren? [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 16:01:03 +0200

42. 1582 december 14 824.Mgt,N.4817,29v ter instantie van Jan Wouter Panis tot Hilwarenbeeck wnd versocht Jannen de Witte Janss Niclasen Peeter Aert Sterts schepenen Peeteren Aert Jan Huyben ende Peeter Cornelis Adriaenss borgemrs binnen der heerlijcheyt ende den dorpe van Goorlle ook voor andere reputerende der gemeente van Goorlle hen vragende oft zij onder cautie sufficiante die voors. Panis puteerden te stellen begeerden te restiteren alzulcken peert ende xxvij of xxvi ka gld van hen gelt - alles volgens vonnis bij schepenen der stad sBosch tussen voors. Panis impetrant ter eenre en de voors. schepenen en de borgemrs ter andere zijde van 5 juli 1582 waarop de Witte en de borgemrs antwoordden [29-II(31)] dat ze wel gende? het beschaedt bij den prince van Parma der meyerien van sHertogenbossche verleent van meyninghe waren mette begonste executie voort te procederen nyet van meyninge sijnde het voors. affgepant peert ende 27 of 26 ka gld te restitueren zonder dat de voors. Panis die gesette contributien gelijck andere inne gegoeden prorata zal betaelt hebben etc. Panis protesteert - in presentie van Vijfver Jan Dierck Pasmans Peeter Gelder? Eelkens Dionys Jan Back ende meer anderen als getuigen hiertoe geroepen 

 

201. 1597 augustus 20 824.Mgt,N.4817, 121v-1 Adriaen Jacobs Schuermans man van Henircxken zijn hvr d.w. Adriaen Jan Lambrechtss tot Hilwarenbeeck wonende heeft getransporteert mr Cornelis van Aelst notaris res. in Hilwarenbeeck 1/3 als voorn. Henrixken hvr Adriaen voorn. aengecoemen en aenverstorven is van w. Jan Lambrechtss en Heylwich d.w. Wijtman Raess haar grootvader en moeye resp. in eender van 12 ka gld sjaers op de wede w. Cornelis Jan Schillders nog 1/3 in rente van 6 ka gld tot Hoogemierde nog 1/3 in 5 ka gld 11 st 2 p sjaers op de wede en krn Andries Adriaen Symons tot Esbeecke nog 1/3 in 5 ka gld 10 st op Cornelis Anthonis Loeyen ook tot Esbeecke noch 1/3 in 5 gld 10 st op Michiel Jan Pasmans tot Esbeecke noch het 1/3 in 9 ka gld sjaers op Aerdt Havermans tot Dun en noch 1/3 in [122r] rente van 3 ka gld sjaers op Jacob Aertss op Roevert onder Beecke tesamen met alle achterstelle waartegen mr Cornelis voors. zal betalen aan Adrianen voors. 125 ka gld waarvan Adriaen bekende 82 ka gld 7 st ontvangen te hebben van mr Cornelis nog 1/3 in 200 gld eens aan erfgen. Gerart Philipss tot Diessen nog 1/3 in 30 ka gld aen Marye Bloemendaells tot Diessen noch 1/3 van de verteerdec costen onbetaelt staende ten huyse van Jan Mijss? van Arendonck en nog 45 of 46 ka gld aan jannen ende Goyaert Panis - testes Corstiaen Willemss ende Jan Goiaert van Ham ingesetenen van Gestell bij Otw 
OPGELOST - Uliken Uike ten Boom & Sophia Jans(s)en *Rheden [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 14:45:11 +0200

Hinke Claus is een dochter van Johannes Claus en Dieuwke van DEkken.  Van beide heb ik wel een foto.

Ze woonden in Burum ( een klein dorpje bij Buitenpost in Friesland.   Ze kregen 12 kinderen.

En Johannes is weer een zoon van Hendrik ClausX Aukje Bijma.

Op papier is Hendrik dan weer een zoon van Johannes Franciscus Claus, een Belgische soldaat, gedeserteerd uit het leger van napoleon. ???

m.v.g.  joopclaus54@hotmail.com

 
vervallen [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 14:29:51 +0200

Sorry, onachtzaamheid. Dus indien mogelijk, verwijderen maar.
familie van den Dungen, Waardenburg [Index pagina's Family Search "search record pilot"]

Wed, 28 Jun 2017 14:16:49 +0200

Ik vrees dat er van de doopinschrijvingen van Waardenburg tussen 1726 en 1772 weinig is overgebleven.
Oorzaak verdrinking Bernardus Luttekes (Lutkie) in 1804 te Medemblik gezocht [Genealogie algemeen]

Wed, 28 Jun 2017 13:48:24 +0200

Ik had al naar het weer gekeken. De temperatuur is op sommige dagen inderdaad iets onder nul geweest. Omdat de datum van verdrinking niet in de archiefstukken voorkomt kunnen we de hypothese van door het ijs zakken niet verifiëren. Overigens heb ik de akte van bekendheid bij de vrederechter opgemaakt, die als bijlage bij de huwelijksakte van zoon Walterus zit (zie bijdrage van Peter S. hierboven) gevonden en uitgeschreven. Naar aanleiding van deze akte heb ik op mijn blog een klein bericht gemaakt. 
Jan Gerardus Altena, geb.Monster ca.1908. [Genealogie Online]

Wed, 28 Jun 2017 13:14:56 +0200

Zij zijn vertrokken naar Zuid-Afrika. Zie hier 

En hier nog een link http://www.groenheide.co.za/boeklys.php?outeur=Jan_G._Altena
Waar vind ik huwelijksinschrijving bij de Schepenbank Den Haag 1792? [Genealogie algemeen]

Wed, 28 Jun 2017 12:42:35 +0200

ik weet inmiddels dat er meer Johan Bernardussen Frerichs uit Wildeshausen naar Den Haag kwamen. Heel verwarrend allemaal steeds die dezelfde namen. Hoe heb jij je bovenstaande scan gevonden?


Dan zal het wellicht een ander zijn. Het is de enige vermelding 1742-1798 van een Johan Barend.
Het is een alfabetisch register, op achternaam. Akten zelf zouden in andere inv. nrs. te vinden moeten zijn.
Huwelijk Hendrik Nijbroek en Elisabeth Duim [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 11:14:36 +0200

 Niet ondenkbaar dat Hendrik en Gerrit broers waren. Kwam vroeger we vaker voor dat een tweede huwelijk met een broer/zus van de overledene werd gesloten. Na een overlijden moest er snel hertrouwd worden, zeker als er kindertjes waren. En wat is dan eenvoudiger dan eerst even binnen de familie te kijken.
Folkert van Seijen vertrokken naar Nijmegen [Genealogie algemeen]

Wed, 28 Jun 2017 09:41:22 +0200

Gezien de informatie in je andere vraag over deze persoon acht ik de kans levensgroot aanwezig.

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/zoek-naar-onderofficieren-en-militairen-bij-koninklijk-nederlandsch-indisch
Begraafinschrijving Frans de Bock 1686 Amsterdam [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Wed, 28 Jun 2017 08:33:04 +0200

@Peter S: de herkomst van de familie De Bock was mij bekend. De namen van de ouders van Frans, en de huwelijken van drie van zijn kinderen kloppen ook. Het is voor mij al enige jaren terug dat ik deze gegevens heb verwerkt. Een goed idee om die weer eens na te gaan. Ga ik zeker doen! Zo "kende" ik Matheus en Norbertus niet.

@G Karssenberg: de dopen zijn mij bekend. Bedankt!

Ik heb inmiddels contact gezocht met de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen.
Wat kan het "zere hoofd" van Lambertus Woudenberg betekenen ? Lexmond, 1861 [Militairen periode voor 1795 en na 1815]

Wed, 28 Jun 2017 00:58:01 +0200

Chris,

je bevestigd mijn vermoeden, dit was dan ook niet zo maar een vraag. Het zou dus ook bv. Psoriasis geweest kunnen zijn. Deze erfelijke huidziekte komt in de familie voor. Nu weten we wie we er op moeten aankijken, Lambertus dus ! (image)

Bedankt voor je reactie,

Wim.
Afbeeldingen in één keer verwijderen ui publicatie? [Genealogie Online]

Tue, 27 Jun 2017 23:17:20 +0200

Meneer Jonker,

Voor het verwijderen van alle afbeeldingen is nog geen functionaliteit beschikbaar. Voor nu kunt u het beste mij even een bericht sturen met uw verzoek (en daarin de melding om welke publicatie het gaat).

mvg,
Bob Coret
MyHeritage: "ik ben niet dood..." [Discussieforum omtrent genealogische sites en publicaties in het algemeen]

Tue, 27 Jun 2017 22:06:02 +0200

Precies om die reden werk ik nog steeds met de ALDFAER versie 4.2.

En ja ik weet dat als ik de update neem ik de instellingen zodanig kan veranderen dat er niks naar MH gaat, maar dan nog.

En by the way, de bijdrage van Dimitri is zeker nuttig, maar dat is het altijd.
Cornelia Neeltje Groenheijde tr. ca. 1915 Arie Verheul [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 21:47:13 +0200

Ik heb geen interesse naar oude foto's

[Jan Achterberg.

Zeker interesse naar oude foto's

Reageer

J.C.Looijen - vandaag om 21:30]
Cornelia Neeltje Groenheijde tr. Arie Verheul. Opnieuw. [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 21:43:14 +0200

Begraafplaats

Adres:

Provinciale weg Hazerswoude-Dorp

http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?view=Zerkenlijst&bgp=934&g=1174540&page=3&command=showgraf&redirected=yes

Cornelia Neeltje GROENHEYDI 29-08-1915     15-??-????   VERHEUL    
Arie VERHEUL 18-12-1913     12-08-????   GROENHEYDI    
Janna CATS 11-11-1888     07-02-1969 80   VERHEUL    
Hendrik VERHEUL 10-03-1885     20-09-1971 86   CATS  

 VOW op persoonskaart, wat betekent dit? = opgelost [Genealogie algemeen]

Tue, 27 Jun 2017 19:42:03 +0200

hartelijk dank!!!
Adoptie Nanlohy - Latuperissa plaats Porto, 1880 [Indische families]

Tue, 27 Jun 2017 19:21:43 +0200

Misschien via Delpher (kranten) nog iets wijzer te worden.
De afkomst van Johannes Schuyer [Scheuer]? [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 19:09:03 +0200

Ben, mijn emailadres is keeswalle1@gmail.com  Ik wacht je bericht af, zodat ik dat met de gewenste informatie kan beantwoorden.
Site Militieregisters.nl , er is een storing ! [Actualiteit]

Tue, 27 Jun 2017 18:57:43 +0200

Knap vervelend dat de storing nog steeds niet is opgelost....
Johannes Ockhuijsen * Utrecht ? omstreeks 1748? [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 18:56:55 +0200

Ik wil graag iedereen bedanken voor deze hulp. Ik heb meer gekregen dan waar ik op had gehoopt.

Met vriendelijke groet,

 

Jenny Leijssenaar
Oosterwijck bij Vreeden, waar ligt deze plaats? Duitsland? [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 18:36:22 +0200

Bedankt voor de reacties, Duitsland dus!Anthonie Johannes Gerardus van den Broek tr. Geertruida Broekhuizen graag meer over haar? [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 18:01:12 +0200

De namen van de dochters data zijn door mij verwijderd ivm privacy.

Zie vermelding van mij in het bericht.

Gr.

Moderator
Folkert van Seijen (Vansyen, VanSijen), waar geboren en overleden. [Indische families]

Tue, 27 Jun 2017 17:43:18 +0200

Beste Janny,

Verwijzing naar Ancestry is leuk, als je in bezit van een creditcard.

Ook voor een free-trial periode moet je gegevens van een creditcard vermelden.

verder verwacht ik van de informatie van het immigratie document, hoog uit de vermelding dat  Jenny Anna Kreulen de weduwe is van Folkert VanSyen.

Over hem verwacht ik dus verder geen informatie te vinden.

Groeten van Terkos.
Familieonderzoek vom Hofe x Schutz te Rodinghausen en Minden [Onderzoek in Duitsland]

Tue, 27 Jun 2017 17:09:33 +0200

Ah... Ja, dan zou e.e.a. gewoon kloppen verder.

Dus Zrohe zou ook wel eens een OCR foutje kunnen zijn, vondt het zelf eigenlijk beetje Pools klinken ;-)
Als ik dit een beetje verbaster, kom ik op Trohe, Thra of Troche, die achternamen bestaat wel. Maar zonder een echte scan is e.e.a. lastig te verifieren.

rob
Louis van Tuijlen en Maria Noomen, Amsterdam [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 15:40:19 +0200

Hartelijk dank voor jullie reakties.
van het Landhuis, van het Schipdam [Genealogie Online]

Tue, 27 Jun 2017 13:22:36 +0200

Hartelijk dankJan Groenheijde geb. De Lier 1926, overl. De Lier 28-12-1927 [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 12:39:53 +0200

Deze zijn hooguit te vinden in de tienjaren tafels.

Maar dit verschild online per gemeente.
Bernardus (Berend) Veldman geboren 7-8-1785 Hoog Millingen [Onderzoek in Duitsland]

Tue, 27 Jun 2017 11:28:46 +0200

Hi Peter,

here is my regular email address: A.Weise@t-online.de

I am looking forward to the exhange and I'll send you the other descendants of the VERHÜLSDONK clan in return.

Best regards

Joachim

 
Voogdijkaarten vs voogdijbewindskaarten [Genealogie algemeen]

Tue, 27 Jun 2017 10:28:31 +0200

Zeker weten doe ik het niet, maar mogelijk is het verschil dat in de voogdijkaarten de namen van pupillen en voogden staan en in de voogdijbewindskaarten de administratieve verantwoording van de goederen.
Automatisch melden van reacties = opgelost [Servicedesk]

Tue, 27 Jun 2017 08:08:32 +0200

Er moet weer een schopje gegeven worden ?
Antonius Jansz van Rijn uit Bunnik (vóór 1717) [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Tue, 27 Jun 2017 07:39:26 +0200

De huwelijkse voorwaarden van Antoni van Ryn en Gerrigje van Smorenburg bevestigen dat zijn ouders waren Jan van Rijn en Josijntje van Dijck.
GEDCOM als interne bestandsstructuur voor genealogische programma's (i.h.b. Aldfaer) [Genealogische software]

Mon, 26 Jun 2017 23:25:43 +0200

Dank voor jullie reacties. Ik blijf - evenals jullie - ploeteren met wat er nu is, dus gedcom als onvolmaakt uitwisselingsvoertuig. 
Familie Olstman/Olsman te Dalfsen [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Mon, 26 Jun 2017 21:33:43 +0200

Het lijkt erop dat de DTB's van Dalfsen pas beginnen in 1679. 

Misschien geven dan de aanwezige lidmatenregisters nog de meeste kans op succes.
Ovl Jan Smit (*20 okt 1877, Vollenhove; x Gerhardina van Marle x Jentje Visscher) [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Mon, 26 Jun 2017 17:02:14 +0200

Die optie zou kunnen, maar ik puzzel liefst eerst even samen voordat ik betaal voor de oplossing. Anders wordt genealogie ook zo saai (vind ik zelf).
Elizabeth Antje Bloksma * Winschoten 1910. [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Mon, 26 Jun 2017 16:46:41 +0200

Hallo Richard.

Bedank voor je reactie,hier kan ik in ierdergeval weer even verder mee,ben er erg blij mee.

Mvg Meta Veldhuizen.
Antje Folkerts Visser, waar is ze naar toe gegaan [Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland]

Mon, 26 Jun 2017 16:41:28 +0200

Ik kom graag in contact met u om gegevens uit te wisselen. Graag via email visserat@ziggo.nl. Met vriendelijke groet