Subscribe: Агро Перспектива - Законодательство
http://www.agroperspectiva.com/ru/zakon/export.rss
Preview: Агро Перспектива - Законодательство

Агро Перспектива - ЗаконодательствоЗаконодательные акты Украины. Последние пять статейCopyright: Copyright 2002 ООО Аграрика
 
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

Кабінет Міністрів України постановляє:Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2016 р., № 2, ст. 67, № 61, ст. 2078) і від 2 вересня 2015 р. № 667 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2402; 2016 р., № 2, ст. 67) зміни, що додаються.Прем‘єр-міністр України В. ГРОЙСМАНІнд. 75ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 28 грудня 2016 р. № 1018ЗМІНИ,що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Українивід 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 6671. Абзац восьмий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 після слів “насінництва та розсадництва” доповнити словами “, здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності; здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування”.У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667:1) пункт 1 після слів “рекламу в цій сфері” доповнити словами “, за якістю зерна та продуктів його переробки, державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності, здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування”;2) підпункт 2 пункту 3 пі[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

Відповідно до частини п‘ятої статті 121, частини третьої статті 125 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

Державній інспекції сільського господарства передати до 1 січня 2017 р. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Міністерству аграрної політики та продовольства.

Прем‘єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 979

ПОРЯДОК
ведення Реєстру сертифікатів на
насіння та/або садивний матеріал

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, вимоги до його змісту, процедуру внесення до Реєстру відомостей про видані та/або скасовані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал (далі - сертифікати).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі - Реєстр) - перелік сертифікатів та відомостей про них;

2) інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо його надання, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі;

3) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відомостей до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення.

Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

4. Реєстр є електронною базою даних.

5. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:

автоматизацію процесу внесення відомостей про сертифікати до Реєстру;

внесення відомостей про сертифікати в електронній формі та створення їх електронного архіву;

зберігання відомостей про сертифікати протягом 10 років з дати закінчення строку їх дії або скасування;

захист персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних";

виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру (накопичення, проведення аналізу, актуалізації та обробки даних, надання права доступу тощо);

проведення інших дій, визначених цим Порядком.

6. Реєстр містить такі відомості про видані органом з оцінки відповідності (суб‘єктом видачі сертифіката) сертифікати:

номер, дату видачі та строк дії сертифіката;

найменування або прізвище, ім‘я та по батькові суб‘єкта насінництва та розсадництва, якому видано сертифікат;

ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію), номер та масу партії, номери етикеток;

інформацію (відмітку) про скасування сертифіката.

7. Відомості про сертифікат вносяться до Реєстру органом з оцінки відповідності (суб‘єктом видачі сертифіката) не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі.

Внесення до Реєстру інформації (відмітки) про скасування сертифіката здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його скасування.

Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

8. У разі виявлення у Реєстрі технічної помилки орган з оцінки відповідності (суб‘єкт видачі сертифіката) протягом одного робочого дня виправляє її, про що інформує суб‘єкта насінництва та розсадництва.

Відомості про сертифікати, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей про сертифікати, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.

Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2015 р. № 884 Київ Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті для підтримкигалузі тваринництва, та визнання такими, що втратиличинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, що додається.2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем‘єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів Українивід 28 жовтня 2015 р. № 884 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджетідля підтримки галузі тваринництва 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" (далі - бюджетні кошти), які спрямовуються суб‘єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва та підвищення її ефективності суб‘єктам господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового відшкодування:вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м‘ясного і м‘ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців (класу "еліта"), племінних вівцематок, баранів, ярок (далі - часткове відшкодування вартості тварин); відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов‘язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів таутворених на кооперативних засадах м‘ясопереробних підприємств (далі - часткове відшкодування вартості об‘єктів).2. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку. 3. Головним розпорядником бюджетних к[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 вересня 2015 р. № 995-р Київ Про схвалення Концепції розвитку сільських територій Схвалити Концепцію розвитку сільських територій, що додається. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Національною академією аграрних наук, заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням. Прем‘єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК Інд. 75 СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р КОНЦЕПЦІЯ розвитку сільських територій Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Концепція Аграрні перетворення, які відбулися в Україні за останні роки, дали змогу збільшити валове виробництво сільськогосподарської продукції. Проте це не сприяло соціально-економічному розвитку сільських територій та підвищенню рівня життя сільського населення, тому існує потреба в комплексному підході до розв‘язання проблем розвитку сільських територій, в основу якого закладаються принципи сталого розвитку. Концепція окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та механізм підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв‘язання Основними причинами погіршення соціально-економічного та екологічного стану сільських територій є: відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на комплексний розвиток сільських територій, в основі якої закладені потреби територіальних громад села, селища; недостатність обсягів державної фінансової підтримки існуючих програм, спрямованих на сільський розвиток; низький рівень забезпечення сільського населення соціальними та економічними послугами на селі; нерівномірність забезпечення центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, низький рівень якості та доступності первинної медичної допомоги; неврахування екологічних вимог у виробничих процесах, що відбуваються на селі; низький р[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від12 травня 2015 р. № 271

Київ

Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, згідно з додатком 1;

перелік об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році після їх виключення із Закону України “Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, згідно з додатком 2.

2. Фонду державного майна у 2015 році:

1) забезпечити виставлення на продаж об‘єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, із застосуванням як основного способу продажу - конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій;

2) подавати Кабінетові Міністрів України:

у випадках, передбачених законодавством, на затвердження умови приватизації об‘єктів державної власності;

пропозиції до умов приватизації об‘єктів державної власності щодо продажу їх разом із земельною ділянкою.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Фонду державного майна у випадках, передбачених законодавством, та із залученням в установленому порядку радників забезпечити проведення спеціальних зустрічей з інвесторами (“роуд-шоу”) щодо об‘єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.

4. Уповноваженим органам управління державним майном у разі потреби здійснити передприватизаційну підготовку об‘єктів державної власності, які підлягають підготовці до продажу, та передати їх в установленому порядку Фондові державного майна.

Прем‘єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25