Subscribe: Агро Перспектива - Законодательство
http://www.agroperspectiva.com/ru/zakon/export.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Ukrainian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Агро Перспектива - Законодательство

Агро Перспектива - ЗаконодательствоЗаконодательные акты Украины. Последние пять статейCopyright: Copyright 2002 ООО Аграрика
 
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2017 № 705

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2018 р.
за № 17/31469

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157

Відповідно до статті 12 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року № 157 "Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 688/28818, після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Установити, що надання на ринку продуктів з какао та шоколаду, які введені або будуть введені в обіг до 01 липня 2019 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, до закінчення строку придатності таких продуктів.".

>У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Трофімцеву О.В. >

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

Це дозволить вітчизняним виробникам відповідно до законодавства відвантажувати спирт етиловий за акцизною ставкою податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів в межах затверджених квот, а також здійснювати контроль за цільовим використанням спирту етилового з боку ДФС. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВАвід 27 грудня 2017 р. № 1082Київ
Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 "Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115) викласти в такій редакції:

"2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву "Етанол", для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, а також лікарські засоби, зареєстровані в інших країнах в установленому законодавством порядку, що підтверджується реєстраційним посвідченням, виданим відповідною країною.".

2. Установити, що вироблені на експорт до набрання чинності цією постановою лікарські засоби (у тому числі компоненти крові та виготовлені з них препарати), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву "Етанол", що зареєстровані в інших країнах в установленому законодавством порядку, що підтверджується реєстраційним посвідченням, виданим відповідною країною, належать до лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Прем‘єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

Уряд затвердив Порядок списання у 2017 році непогашених сум субкредитів, наданих державному підприємству "Центр державного земельного кадастру". Рішення прийняте на виконання статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Нагадаємо, що зазначені кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку були спрямовані на реалізацію проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру". Текст документа:"Про затвердження Порядку списання у 2017 році непогашених сум субкредитів, наданих державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" за рахунок коштів позики, залученої державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру", та за рахунок бюджетних коштів на умовах співфінансування зазначеного проекту, в тому числі простроченої заборгованості за такими субкредитами, а також заборгованості із сплати відсотків, плати за надання гарантій з обслуговування і пені, нарахованої за невиконання зобов’язань в рамках зазначеного проекту " № 967 - редакція від 13.12.2017 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВАвід 13 грудня 2017 р. № 967КиївПро затвердження Порядку списання у 2017 роцінепогашених сум субкредитів, наданих державномупідприємству "Центр державного земельного кадастру"за рахунок коштів позики, залученої державою відМіжнародного банку реконструкції та розвитку нареалізацію проекту "Видача державних актів на правовласності на землю у сільській місцевості та розвитоксистеми кадастру", та за рахунок бюджетних коштівна умовах співфінансування зазначеного проекту, втому числі простроченої заборгованості за такимисубкредитами, а також заборгованості із сплати відсотків,плати за надання гарантій з обслуговування і пені,нарахованої за невиконання зобов‘язань в рамкахзазначеного проектуВідповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:1. Затвердити Порядок списання у 2017 році непогашених сум субкредитів, наданих державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" за рахунок коштів поз[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 394

Київ

Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548
та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 511, № 52, ст. 2396; 2003 р., № 21, ст. 939, № 31, ст. 1608; 2004 р., № 42, ст. 2757; 2005 р., № 17, ст. 903; 2007 р., № 46, ст. 1882, № 73, ст. 2718; 2008 р., № 25, ст. 795; 2009 р., № 23, ст. 758, № 37, ст. 1256; 2011 р., № 16, ст. 656) такі зміни:

абзаци третій, четвертий, сьомий, двадцять восьмий, двадцять дев‘ятий, тридцять шостий - тридцять восьмий, сороковий і сорок перший пункту 12 виключити;

абзац третій пункту 13 виключити.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2017 року.

Прем‘єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 394

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222 "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 79, ст. 2940).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 276 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 795).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 373 "Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 983).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 709 "Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 61, ст. 2072).

5. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 168 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 656).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 і від 17 жовтня 2007 р. № 1222, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1220 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 8, ст. 270).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 656 "Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 78, ст. 2602).

Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 773 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 88, ст. 37).

Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

Кабінет Міністрів України постановляє:Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2016 р., № 2, ст. 67, № 61, ст. 2078) і від 2 вересня 2015 р. № 667 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2402; 2016 р., № 2, ст. 67) зміни, що додаються.Прем‘єр-міністр України В. ГРОЙСМАНІнд. 75ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 28 грудня 2016 р. № 1018ЗМІНИ,що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Українивід 10 вересня 2014 р. № 442 і від 2 вересня 2015 р. № 6671. Абзац восьмий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 після слів “насінництва та розсадництва” доповнити словами “, здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності; здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування”.У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667:1) пункт 1 після слів “рекламу в цій сфері” доповнити словами “, за якістю зерна та продуктів його переробки, державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності, здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарськ[...]