Subscribe: Агро Перспектива - Законодательство
http://www.agroperspectiva.com/ru/zakon/export.rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade C rated
Language: Ukrainian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Агро Перспектива - Законодательство

Агро Перспектива - ЗаконодательствоЗаконодательные акты Украины. Последние пять статейCopyright: Copyright 2002 ООО Аграрика
 
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2015 р. № 884 Київ Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті для підтримкигалузі тваринництва, та визнання такими, що втратиличинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, що додається.2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем‘єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК Інд. 75 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів Українивід 28 жовтня 2015 р. № 884 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджетідля підтримки галузі тваринництва 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" (далі - бюджетні кошти), які спрямовуються суб‘єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва та підвищення її ефективності суб‘єктам господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового відшкодування:вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м‘ясного і м‘ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців (класу "еліта"), племінних вівцематок, баранів, ярок (далі - часткове відшкодування вартості тварин); відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній валюті, для покриття витрат, пов‘язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів;вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів таутворених на кооперативних засадах м‘ясопереробних підприємств (далі - часткове відшкодування вартості об‘єктів).2. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку. 3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним викона[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 вересня 2015 р. № 995-р Київ Про схвалення Концепції розвитку сільських територій Схвалити Концепцію розвитку сільських територій, що додається. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Національною академією аграрних наук, заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням. Прем‘єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК Інд. 75 СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р КОНЦЕПЦІЯ розвитку сільських територій Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Концепція Аграрні перетворення, які відбулися в Україні за останні роки, дали змогу збільшити валове виробництво сільськогосподарської продукції. Проте це не сприяло соціально-економічному розвитку сільських територій та підвищенню рівня життя сільського населення, тому існує потреба в комплексному підході до розв‘язання проблем розвитку сільських територій, в основу якого закладаються принципи сталого розвитку. Концепція окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та механізм підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв‘язання Основними причинами погіршення соціально-економічного та екологічного стану сільських територій є: відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на комплексний розвиток сільських територій, в основі якої закладені потреби територіальних громад села, селища; недостатність обсягів державної фінансової підтримки існуючих програм, спрямованих на сільський розвиток; низький рівень забезпечення сільського населення соціальними та економічними послугами на селі; нерівномірність забезпечення центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, низький рівень якості та доступності первинної медичної допомоги; неврахування екологічних вимог у виробничих процесах, що відбуваються на селі; низький рівень диверсифікації економі[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від12 травня 2015 р. № 271

Київ

Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, згідно з додатком 1;

перелік об‘єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році після їх виключення із Закону України “Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”, згідно з додатком 2.

2. Фонду державного майна у 2015 році:

1) забезпечити виставлення на продаж об‘єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, із застосуванням як основного способу продажу - конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій;

2) подавати Кабінетові Міністрів України:

у випадках, передбачених законодавством, на затвердження умови приватизації об‘єктів державної власності;

пропозиції до умов приватизації об‘єктів державної власності щодо продажу їх разом із земельною ділянкою.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Фонду державного майна у випадках, передбачених законодавством, та із залученням в установленому порядку радників забезпечити проведення спеціальних зустрічей з інвесторами (“роуд-шоу”) щодо об‘єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.

4. Уповноваженим органам управління державним майном у разі потреби здійснити передприватизаційну підготовку об‘єктів державної власності, які підлягають підготовці до продажу, та передати їх в установленому порядку Фондові державного майна.

Прем‘єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 9, ст. 93; із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2014 року № 776-VII та від 17 березня 2014 року № 1128-VII) такі зміни: 1) викласти статтю 1 у такій редакції: "Стаття 1. Визначити на 2014 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57.973.931,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 59.135.620,1 тис. гривень; повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.032.989,2 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень; граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону; оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею"; 2) статтю 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "міжбюджетні трансферти, надані станом на 18 березня 2014 року з Державного бюджету України місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим та міста Сева[...]
Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2014 рік Стаття 1. Визначити на 2014 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 395.304.327,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 345.459.299,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 49.845.028,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України у сумі 462.211.728,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 408.073.741,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 54.137.986,4 тис. гривень; повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.390.745,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.980.653,9 тис. гривень; надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 9.047.619,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.686.278,4 тис. гривень; граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 71.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону; оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2014 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону. Стаття 3. Затвердити на 2014 рік: міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6, № 7 та № 10 до цього Закону; нормативи щоденн[...]