Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Tue, 24 Jan 2017 04:27:11 GMT

 CFI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki - korekta

Mon, 23 Jan 2017 22:55:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2017 kor Data sporządzenia:...
CFI HOLDING S.A.: Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki - korekta

Mon, 23 Jan 2017 22:52:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2017 kor Data sporządzenia:...
NETIA: Realizacja Programu skupu akcji własnych

Mon, 23 Jan 2017 22:39:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Netia_23.01.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
PZU SA: Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

Mon, 23 Jan 2017 22:33:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2017 Data sporządzenia:...
PKNORLEN: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii zgłosił uzupełnienie projektów uchwał NWZ PKN ORLEN S.A. dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Mon, 23 Jan 2017 22:32:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:2017_01_23_PKN_ORLEN_Projekty_uchwal_NWZ_SP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2017_01_23_PKN_ORLEN_DraftResolutions_EGM_ST.pdf  (RAPORT...
ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą

Mon, 23 Jan 2017 22:03:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:ZPC_Notyfikacja_-_Przemyslaw_Danowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Umowa na doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania

Mon, 23 Jan 2017 21:50:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2017 Data sporządzenia:...
ORZEŁ BIAŁY S.A.: Korekta raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 r. - zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki – podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

Mon, 23 Jan 2017 21:29:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2017 K Data sporządzenia:...
ALMA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Mon, 23 Jan 2017 20:51:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:2017-01-20-AlmaMarket_Sprzedaz_19_058.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
MAXIMUS: Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Mon, 23 Jan 2017 19:14:00 +0100

Zarząd Maximus Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia...