Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Fri, 23 Mar 2018 05:06:28 GMT

 IFIRMA S.A.: wyniki finansowe

Fri, 23 Mar 2018 00:06:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ...
CWA S.A.: Uruchomienie portalu o kryptowalutach oraz technologii blockchain

Thu, 22 Mar 2018 23:57:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2018 Data sporządzenia:...
PBG: Zarejestrowanie połączenia PBG z PBG AVATIA.

Thu, 22 Mar 2018 23:56:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2018 Data sporządzenia:...
ENTER AIR S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. i zamierzone zmiany statutu

Thu, 22 Mar 2018 22:09:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Enter_Air_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_na_dzien_18_kwietnia_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Enter_Air_-_ZWZ_-_Projekty_uchwal_na_18_kwietnia_2018.pdf  (RAPORT...
P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

Thu, 22 Mar 2018 21:48:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załącznikĂłw:2017_List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

Thu, 22 Mar 2018 21:42:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załącznikĂłw:2017_List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
UNIFIED: Ponowna publikacja raportu rocznych za 2017 rok_wyjaśnienie

Thu, 22 Mar 2018 21:37:00 +0100

Zarząd Unified Factory S.A. ("Spółka") wyjaśnia, iż z powodu awarii technicznej, która uniemożliwiła Spółce dostęp do systemu EBI, jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2017 rok został opublikowany wczoraj...
08OCTAVA: Informacja o podjęciu dalszych działań pre-deweloperskich przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.

Thu, 22 Mar 2018 21:24:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2018 Data sporządzenia:...
DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

Thu, 22 Mar 2018 21:22:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2018 Data sporządzenia:...
CUBE.ITG S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Thu, 22 Mar 2018 21:22:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2018 Data sporządzenia:...