Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Sun, 4 Dec 2016 05:05:38 GMT

 EBC SOLICITORS: Korekta raportu okresowego EBI nr 31/2016 - korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Sat, 03 Dec 2016 23:04:00 +0100

Zarząd EBC Solicitors S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść skorygowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.Korekta polega na wstawieniu jednostkowego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego...
HERKULES S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

Sat, 03 Dec 2016 18:17:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 61 / 2016 Data sporządzenia:...
POLSCY INWESTORZY S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania

Sat, 03 Dec 2016 14:28:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:przekroczenie_progu_5%_Polscy_Inwestorzy_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
MENNICA: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej Emitenta

Sat, 03 Dec 2016 12:30:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 84 / 2016 Data sporządzenia:...
MENNICA: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta

Sat, 03 Dec 2016 12:15:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 83 / 2016 Data sporządzenia:...
AS SILVANO FASHION GROUP: Share buyback transactions

Sat, 03 Dec 2016 10:27:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 44 / 2016 Data sporządzenia:...
GETIN NOBLE BANK S.A.: NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Fri, 02 Dec 2016 22:47:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 174 / 2016 Data sporządzenia:...
ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki

Fri, 02 Dec 2016 22:11:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:am_statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
GRUPA JAGUAR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 2016 r. wraz z projektami uchwał

Fri, 02 Dec 2016 21:32:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:GJA_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_29_12_2016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)GJA_-_Projekty_uchwal_NWZA_29_12_2016.pdf  (RAPORT...
MIKROKASA: Emisja obligacji serii B1

Fri, 02 Dec 2016 21:30:00 +0100

Zarząd Mikrokasy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2016 r. (dzień przydziału) Spółka wyemitowała 7253 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela...