Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Sun, 23 Jul 2017 02:02:19 GMT

 AMREST: Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Sat, 22 Jul 2017 19:51:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 184 / 2017 Data sporządzenia:...
HAWE w upadłości: Informacja o zażaleniu dłużnika na postanowieniu Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki (RB-13/2017)

Sat, 22 Jul 2017 15:46:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2017 Data sporządzenia:...
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement

Sat, 22 Jul 2017 15:20:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:069_ENEFI-share-transaction_-Mures_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Sat, 22 Jul 2017 12:42:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2017 Data sporządzenia:...
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Rezygnacja Człona Rady Nadzorczej

Sat, 22 Jul 2017 12:35:00 +0100

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej Spółka, lub Emitent) informuję, iż w dniu wczorajszym tj. 21.07.2017 wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Mroczka umotywowana...
PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zawiadomienie potencjalnego inwestora z USA o zamiarze Spólki w zakresie poszukiwania finansowania działalności badawczo-rozwojowej ze źródeł alternatywnych

Sat, 22 Jul 2017 10:32:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2017 Data sporządzenia:...
BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie istotnej umowy sprzedaży pakietu apartamentów w projekcie Złota 44.

Sat, 22 Jul 2017 08:22:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 19 / 2017 Data sporządzenia:...
Perma-Fix Medical: Korekta raportu EBI nr 11/2017 dotycząca rezygnacji Wiceprezesa Zarządu

Sat, 22 Jul 2017 03:38:00 +0100

Zarząd Spółki Perma-Fix Medical S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 11/2017 dotyczącą rezygnacji Johna Climaco z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powodem zakończenia pełnienia...
GLGPHARMA: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Fri, 21 Jul 2017 22:47:00 +0100

Zarząd GLG Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 roku podpisał z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. umowę na doradztwo w związku z wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki do obrotu...
BETACOM: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lipca 2017r.

Fri, 21 Jul 2017 22:16:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Zal._do_RB_26.2017__uchwaly_podjete_na_WZA_20.07.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) ...