Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Wed, 20 Sep 2017 18:40:50 GMT

 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. uzupełnienia zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Wed, 20 Sep 2017 18:34:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32 / 2017 Data sporządzenia:...
ZAMET INDUSTRY S.A.: Informacja o zawarciu aneksu do umowy z kontrahentem.

Wed, 20 Sep 2017 18:22:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30 / 2017 Data sporządzenia:...
MONNARI TRADE S.A.: Skup Akcji Własnych

Wed, 20 Sep 2017 18:06:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Zestawienie_skup_20.09.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
KRAKCHEMIA S.A.: ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Wed, 20 Sep 2017 18:05:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 46 / 2017 Data sporządzenia:...
CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

Wed, 20 Sep 2017 18:04:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...
WIKANA: wyniki finansowe

Wed, 20 Sep 2017 18:01:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Oswiadczenie_o_bieglym.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: wyniki finansowe

Wed, 20 Sep 2017 18:01:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Skonsolidowane_SF_GK_JWCH_I_pol_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Sprawozdane_Zarzadu_za_I_pol._2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
APANET: Zmiany w Radzie Nadzorczej

Wed, 20 Sep 2017 17:42:00 +0100

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. Pan Andrzej Lis korzystając z uprawnienia osobistego wskazanego w §16 pkt 3 lit. b) Statutu...
S4E: Zmiany w Radzie Nadzorczej

Wed, 20 Sep 2017 17:40:00 +0100

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 roku pani Katarzyna Lomankiewicz oraz pan Mateusz Iżowski złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem na koniec dnia.Jednocześnie w dniu 20...
NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy

Wed, 20 Sep 2017 17:36:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2017 Data sporządzenia:...