Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Mon, 24 Oct 2016 18:14:38 GMT

 SELVITA S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Mon, 24 Oct 2016 17:53:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Selvita_tekst_jedn._Statutu_2016.10.07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.: Otrzymanie przez Spółkę powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą funkcję zarządczą

Mon, 24 Oct 2016 17:49:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:formularz_tcm75-47412_Izabela_Bednarek.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA: Podpisanie porozumienia dotyczącego umów zabezpieczenia gwarancji zysku dla akcji Taxus Fund S.A.

Mon, 24 Oct 2016 17:47:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2016 Data sporządzenia:...
URSUS S.A.: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Mon, 24 Oct 2016 17:40:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2016 Data sporządzenia:...
ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2016 roku.

Mon, 24 Oct 2016 17:39:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:RB_53-2016_wybrane_dane_za_3_kw.2016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)CR_53-2016_selected_data_3Q2016.pdf  (RAPORT...
ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2016 roku.

Mon, 24 Oct 2016 17:39:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:RB_53-2016_wybrane_dane_za_3_kw.2016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)CR_53-2016_selected_data_3Q2016.pdf  (RAPORT...
ORANGEPL: wyniki finansowe

Mon, 24 Oct 2016 17:38:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:IFRS_Q3_2016_OPL_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)IFRS_Q3_2016_OPL_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
ORANGEPL: wyniki finansowe

Mon, 24 Oct 2016 17:37:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:IFRS_Q3_2016_OPL_Skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)IFRS_Q3_2016_OPL_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
LOYD: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LOYD S.A.

Mon, 24 Oct 2016 17:32:00 +0100

Zarząd spółki LOYD S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2016 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Bartosza Kaczmarczyka o skorzystaniu z uprawnienia osobistego przewidzianego w § 13 ust. 2 statutu...
AGROWILL GROUP AB: Resolutions of extraordinary shareholders meeting of Agrowill Group, AB which took place on October 24, 2016

Mon, 24 Oct 2016 17:31:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 126 / 2016 Data sporządzenia:...