Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Sat, 25 Feb 2017 05:51:00 GMT

 WEST REAL ESTATE: Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Fri, 24 Feb 2017 22:11:00 +0100

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartej pomiędzy Emitentem...
SERINUS ENERGY INC.: Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji Spółki

Fri, 24 Feb 2017 22:01:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2017 Data sporządzenia:...
SERINUS ENERGY INC.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Serinus Energy Inc.

Fri, 24 Feb 2017 21:53:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 10 Data sporządzenia:...
HYPERION S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Fri, 24 Feb 2017 21:49:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2017 Data sporządzenia:...
E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT.: Announcement

Fri, 24 Feb 2017 21:24:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:012_Announcement_legal_issue_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
ASSECO CENTRAL EUROPE: Recommendation regarding payment of dividend

Fri, 24 Feb 2017 21:20:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:02_2017_Recommendation__of_BoD_regarding__payment_of_dividend.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA...
ASSECO CENTRAL EUROPE: wyniki finansowe

Fri, 24 Feb 2017 21:10:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załącznikĂłw:ACE_2016_INDI_AR.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
ERGIS S.A.: Skup akcji własnych

Fri, 24 Feb 2017 20:55:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Zalacznik_do_Raportu_biezacego_2017_12.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...
ASSECO CENTRAL EUROPE: wyniki finansowe

Fri, 24 Feb 2017 20:51:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHSpis załącznikĂłw:ACE_2016_CONS_AR.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
ADMASSIVE GROUP: Wybór biegłego rewidenta

Fri, 24 Feb 2017 20:42:00 +0100

AdMassive Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż uchwałą nr 3/02/2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy CHE Consulting Sp. z o.o. na audytora, który przeprowadzi badanie jednostkowego...