Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Sat, 24 Jun 2017 18:01:45 GMT

 PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.: Zawarcie porozumienia z EBC Solicitors S.A. ws. odstąpienia od umowy, zmiany umowy i zrzeczenia się roszczeń

Sat, 24 Jun 2017 16:24:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 58 / 2017 Data sporządzenia:...
EBC SOLICITORS S.A.: Zawarcie porozumienia z Pixel Venture Capital S.A. ws. odstąpienia od umowy, zmiany umowy i zrzeczenia się roszczeń

Sat, 24 Jun 2017 15:23:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2017 Data sporządzenia:...
HYDROTOR: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Sat, 24 Jun 2017 14:56:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2017 Data sporządzenia:...
MUZA: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 24.06.2017 r.

Sat, 24 Jun 2017 14:56:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:raport_nr_15.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
HYDROTOR: Podjete uchwały na ZWZA w dniu 24-06-2017 r.

Sat, 24 Jun 2017 14:55:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Hydrotor__ZWZA__24-06-2017__Uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...DOM LEKARSKI: Zmiana statutu

Sat, 24 Jun 2017 14:14:00 +0100

Zarząd DOM LEKARSKI S.A. (dalej "Spółka") przekazuje informację dotyczącą zmiany statutu Spółki, dokonanej w drodze uchwały nr 14/06/2017 ZWZA z dnia 24 czerwca 2017 roku. Poniżej zamieszczono treść przedmiotowej uchwały.Uchwała...
SOLAR COMPANY S.A.: Korekta korekty raportu bieżącego numer 11/2017, błędny numer korygowanego raportu.

Sat, 24 Jun 2017 14:11:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 K-2 Data sporządzenia:...
DOM LEKARSKI S.A.: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2017 r.

Sat, 24 Jun 2017 14:02:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2017 Data sporządzenia:...
DOM LEKARSKI: Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2017 r.

Sat, 24 Jun 2017 13:57:00 +0100

Zarząd DOM LEKARSKI S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 24 czerwca 2017 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba...