Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Wed, 22 Nov 2017 10:43:27 GMT

 PRAGMA FAKTORING S.A.: Wprowadzenie obligacji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Wed, 22 Nov 2017 10:32:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 77 / 2017 Data sporządzenia:...
UniCredit: Ordinary Meeting - Item 1 - proposal submitted by Shareholders

Wed, 22 Nov 2017 10:17:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Ordinary_Meeting_-_Item_1_-_Proposal_submitted_by_Shareholders_21_November_2017_eng.pdf  (RAPORT...
NEUCA: Nabycie akcji własnych

Wed, 22 Nov 2017 10:16:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 138 / 2017 Data sporządzenia:...
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F

Wed, 22 Nov 2017 10:06:00 +0100

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 10 listopada 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału...
ENAP: skup akcji własnych

Wed, 22 Nov 2017 09:38:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 96 / 2017 Data sporządzenia:...
GORENJE D.D.: Company receives request for convocation of Shareholders Assembly

Wed, 22 Nov 2017 09:09:00 +0100

Spis treści:1. REPORT2. INFORMATION ABOUT THE ENTITY3. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY UNI - EN REPORT No 33 / 2017 Date of issue: 2017-11-22 ...
RAFAMET: Podpisanie umowy o utworzeniu spółki joint venture.

Wed, 22 Nov 2017 08:46:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28 / 2017 Data sporządzenia:...
MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę Umowy o pożyczkę

Wed, 22 Nov 2017 08:39:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 103 / 2017 Data sporządzenia:...
GRODNO S.A.: wyniki finansowe

Wed, 22 Nov 2017 07:58:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:GRODNO_Opinia_i_raport_bieglego_rewidenda_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)GRODNO_Opinia_i_raport_bieglego_rewidenda_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ...
KOMPAP: wyniki finansowe

Wed, 22 Nov 2017 07:40:00 +0100

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:S_SF_3Q2017_Kompap_v2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) skorygowany ...