Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Mon, 26 Sep 2016 02:06:02 GMT

 MIDAS: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Sun, 25 Sep 2016 17:49:00 +0100

Działając na podstawie §19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu...
INNO-GENE S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki INNO-GENE S.A. w dniu 23 września 2016 roku

Sat, 24 Sep 2016 21:13:00 +0100

Zarząd INNO-GENE S.A. („Emitent, Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść...
KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

Sat, 24 Sep 2016 12:39:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Uchwaly_ZWZA_2016_09_23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...
AMREST: Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Sat, 24 Sep 2016 12:19:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 126 / 2016 Data sporządzenia:...
LS TECH-HOMES S.A.: Podpisanie protokołu negocjacyjnego

Sat, 24 Sep 2016 12:05:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2016 ...
KOMPUTRONIK S.A.: Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku.

Sat, 24 Sep 2016 11:50:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2016 ...
REDWOOD Holding S.A.: Informacja dotycząca postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości podmiotu zależnego od Emitenta

Sat, 24 Sep 2016 10:56:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2016 Data sporządzenia:...
CFI HOLDING S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółki zależne od Emitenta

Sat, 24 Sep 2016 00:17:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30 / 2016 Data sporządzenia:...
AMREST: Powiadomienie o transakcji na akcjach AmRest dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Sat, 24 Sep 2016 00:05:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienie_o_transakcji_na_akcjach_AmRest_Wojciech_Mroczynski_23_09_2016.pdf  (RAPORT...
PROPERTYF: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2016 roku

Fri, 23 Sep 2016 23:24:00 +0100

Zarząd Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent, Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki...