Subscribe: Bankier.pl - Firma
http://rss.bankier.pl/wiadomosci/espi.xml
Preview: Bankier.pl - Firma

Bankier.pl - Komunikaty ze spółekPolski Portal Finansowy - o finansach wiemy wszystkoLast Build Date: Wed, 24 May 2017 04:08:19 GMT

 CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

Wed, 24 May 2017 00:06:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 13 / 2017 Data sporządzenia:...
ADMIRAL BOATS S.A.: Otrzymanie z instytucji finansujących wypowiedzenia umowy kredytowej oraz wezwań do zapłaty zaległego zadłużenia

Tue, 23 May 2017 23:59:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2017 Data sporządzenia:...
DORADCY24 S.A.: Uzyskanie pozwolenia na budowę przez Spółkę zależną

Tue, 23 May 2017 23:48:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 Data sporządzenia:...
MM Conferences Spółka Akcyjna: Korekta harmonogramu publikacji raportów w 2017 r.

Tue, 23 May 2017 23:46:00 +0100

Zarząd emitenta, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 na dzień 26.05.2017. Podstawa prawna § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące...
ARRINERA: Rezygnacja osoby nadzorującej

Tue, 23 May 2017 23:36:00 +0100

Zarząd spółki ARRINERA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 maja 2017 roku otrzymał rezygnację Pana Andrzej Wojno z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 23 maja 2017 roku. Jako powód...
APATOR: Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy liczników do Tauron Dystrybucja S.A.

Tue, 23 May 2017 23:18:00 +0100

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2017 Data sporządzenia:...
STAR FITNESS: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Tue, 23 May 2017 22:45:00 +0100

Zarząd Star Fitness S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23.05.2017 r. zawarł ze spółką INC S.A. porozumienie na mocy którego rozwiązaniu uległa umowa w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez INC S.A. na rzecz...
MAKOLAB: MakoLab raport roczny za rok 2016

Tue, 23 May 2017 22:29:00 +0100

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport roczny za rok 2016.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego...
GREMPCO Spółka Akcyjna: Korekta Raportu 4/2017

Tue, 23 May 2017 22:20:00 +0100

Zarząd GREMPCO S.A. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej, w raporcie rocznym za 2016 rok, opublikowanym w dniu 22.05.2017 (Raport EBI Nr 4/2017), w tabeli „Wybrane pozycje finansowe” błędnie wpisano wyniki finansowe...
THE FARM 51 GROUP: Zmiana terminu premiery gry "Get Even"

Tue, 23 May 2017 21:55:00 +0100

W dniu 23.05.2017 Zarząd Emitenta powziął od Globalnego Wydawcy gry Get Even, Bandai Namco, informację o przesunięciu daty premiery gry z dnia 26 maja 2017 roku (zgodnie z raportem bieżącym Emitenta nr 15/2017) na dzień 23 czerwca...