Subscribe: האייל הקורא
http://www.haayal.co.il/xml/rss
Preview: האייל הקורא

האייל הקוראכתב-עת לענייני תרבות ואקטואליהCopyright: כל הזכויות שמורות לכותבים השונים
 


כדור הארץ - הדור הבא

Sat, 06 Aug 2016 20:10:39 +0300

איך תיראה אוכלוסיית העולם בעוד חמישים שנה? אילו מדינות גדלות, אילו מצטמקות, והאם התדמית של האירופאים הנעלמים והעולם השלישי המתרבה באמת נכונה? מבט על דו''חות הדמוגרפיה האחרונים של האו''ם.
בועת הדיור בישראל – לתת בה סימנים

Tue, 12 Jul 2016 09:50:18 +0300

האם שוק הנדל''ן בישראל תפח לבועה? הבה נבדוק במסודרהמלחמה של המאה ה-‏21

Mon, 11 Jul 2016 10:14:35 +0300

על-פי ג'ורג' פרידמן, החלה הספירה לאחור לקראת מלחמת עולם שלישיתשכבת האוזון משתקמת

Sun, 03 Jul 2016 19:42:14 +0300

בעקבות הסכם מונטריאול החל החור באוזון להצטמק

מאיזה גיל כדאי לתת לילדים דמי כיס?

Wed, 08 Jun 2016 14:33:23 +0300

ואפשר כמובן לדון בשאלות כמה, באיזה תדירות, לאילו צרכים, וכל סוגיה אחרת
(סקר האייל הקורא)
כדי להצביע לסקר, יש להכנס לעמוד הראשי של האתר.פביוס, שלום ופלסטין

Tue, 31 May 2016 05:52:50 +0300


הדאוזר וחבורת החופרים

Fri, 26 Feb 2016 11:30:00 +0200

קבוצת ספקנים הפשילה שרוולים ויצאה לשטח כדי לבדוק מדעית האם יש ממש ב''דאוזינג'' – שיטה על-טבעית לאיתור עצמים מתחת לקרקע


מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית?

Thu, 18 Feb 2016 21:18:16 +0200


(סקר האייל הקורא)
כדי להצביע לסקר, יש להכנס לעמוד הראשי של האתר.