Subscribe: El Blog d'en Ferran Espinosa
http://ferranespinosa.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Catalan
Tags:
amb  aquest  aquesta  comptes  consistori  dels  els  fer  fet  govern  les  manca  municipal  més  ple  regidor  tot  és 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: El Blog d'en Ferran Espinosa

El Blog d'en Ferran Espinosa

Updated: 2018-03-05T21:50:41.867+00:00

 Hola... De nou...

2014-11-25T18:02:39.415+00:00

Després de molt de temps crec que... Tornaré a publicar... Gràcies a tots... I fins aviat...Primers passos...

2011-09-28T11:21:46.272+01:00

(image) Primer de tot deixeu-me dir, que és un plaer tornar a escriure per vosaltres i ho és, sobretot, quan ho fas des de la perspectiva del govern municipal. En aquest sentit, aquí em tindreu per informar-vos de les novetats que es van produint a nivell de finances i noves tecnologies, que són les meves responsabilitats en el nou cartipàs del govern. Però abans de continuar, deixeu-me dir que en l’àmbit econòmic la nostra prioritat és la transparència absoluta, la contenció i la austeritat en la despesa i la rigorositat en el control dels cobraments.

Dit això comentar-vos que a la regidoria de finances treballem amb tres pressupostos alhora, el del 2010, el tancat, el del 2011, l‘actual, i el del 2012, el futur.

Així des de maig, hem treballat per poder tenir els Comptes del 2010 aprovats. I això ho vam fer en ple del passat dijous, 22 de setembre. Ara podrem lliurar els comptes a la sindicatura de comptes dins del termini legal establert.

Al passat ple també vam presentar l’Estat d’Execució del pressupost del 2011, per donar una idea de la situació comptable del consistori als grups municipals, per tal que tinguin tota la informació relativa als comptes de l'Ajuntament. En quant a la gestió, destacar que la nostra voluntat és la d’arribar a cobrar tot el que hem d’ingressar, per una banda, i, per l’altra, fer un ajust de la despesa. Prioritzant, sobretot, aquelles despeses en les que ens hem compromès: La despesa social.

Finalment, destacar que, també, estem treballant en la definició del pressupost del 2012.

Des de noves tecnologies dir-vos que hem posat les bases per iniciar la modernització, a nivell de gestió, d’un ajuntament que, en aquest àmbit, estava molt endarrerit i deixat.

Res més, que tingueu una molt bona festa Major i fins a la propera.Tornem amb el comptes de l'Ajuntament...

2011-03-02T17:42:25.833+00:00

(image) Una vegada més hem de tornar a parlar dels comptes de l’Ajuntament. És trist, cansat i avorrit però hem de parlar perquè l’actualitat política del consistori ens porta un altre cop a aquesta dinàmica. I sobretot quan, des del Govern, es senten veus que diuen que “el discurs de l’oposició només vol desprestigiar el contrari”.

Un primer aclariment. El nostre discurs és transparent i contundent: Volem els comptes clars, ja!!! Des d’ara mateix i sense retards ni excuses!!!

Ara fa pocs dies que s’ha aprovat el comte general del 2009, només dir que s’haurien d’haver presentat a la sindicatura de comptes a l’octubre de l’any passat. I afegir que respecte dels comptes del 2010, el passat 28 de febrer ha finit el termini legal per aprovar la liquidació i al consistori encara no se sap res.

Ho torno a dir, No desprestigiem a ningú simplement Volem els comptes municipals clars!!!

Dues coses més per acabar:

Tot el Govern Municipal és corresponsable d'aquesta situació (o sigui Iniciativa, ERC i CiU). Són els socis de Govern els que han d'explicar la seva incoherència, quan a les xarxes socials o a la mateixa ràdio, critiquen a Iniciativa i quan es produeix l'única votació sobre el compte general a la sala de plens, voten a favor del compte i mantenen un silenci, absolutament còmplice amb Iniciativa.

La segona idea, és destacar el menyspreu de l'alcalde quan al darrer Ple va afirmar "que els comptes no deurien estar tan malament quan l'oposició no ha presentat al·legacions". Aquest no és el tema. De fet destacar que l’al·legació més important la hem fet en forma de denúncia a l'oficina antifrau. Són el tripartit que governa la vila qui ha de donar explicacions, per exemple del per què si els comptes estan tan sanejats, triguen una mitjana de 149 dies en fer els pagaments de l'Ajuntament?.

O tenen problemes que no reconeixen o tenen el sistema bloquejat, per culpa de la seva mala gestió.Ple de Pressupostos municipals del 2011

2010-12-19T14:24:16.431+00:00

(image) Aquest dimecres tenim Ple d’aprovació dels pressupostos municipals, pel proper any. Seran els quarts i darrers pressupostos d’aquest mandat, però aquesta aprovació es realitzarà en un context més que dubtós i qüestionable.

En primer lloc, es realitzarà tot i no tenir aprovats els comptes del 2009. Amb informes de la interventora que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

Dir que aquest fets, no fan més que generar incertesa, tant a l’hora de prendre decisions com a l’hora de portar el dia a dia de la gestió de l’ajuntament i òbviament, planteja més que dubtes, sobre la idoneïtat i rigorositat del pressupost.

Quina garantia tenim de que aquest consistori gestiona bé? Quina garantia tenim de que aquest pressupostos estiguin ben fets?

Dues dades a tenir en compte.

Aquest pressupostos no contenen inversions. Perquè el consistori, fa un mes i amb una operació paral·lela a la del pressupost, va decidir contractar préstecs amb el sector privat per cobrir les inversions de l’any que ve. Per tant, l’any que bé que hi haurà un nou govern de la vila, sigui del color polític que sigui, haurà de fer front al pagament d’un préstec que l’ha hipotecat el marge de maniobra sense cap necessitat. Un préstec que es fa amb 15 anys i per pagar entre d’altres coses el tapisat d’unes cadires,… és a dir, per fer unes més que qüestionables inversions.

La segona cosa es que l’endeutament de l’ajuntament ha augmentat amb aquest govern. La ràtio d’endeutament ha augmentat fins arribar al 75,45%.

Ens tornem a preguntar: Això és exemple de bona gestió municipal?

Esperem que aquest dimecres aquestes qüestions siguin aclarides. Però per acabar dir, que aquest Govern municipal si ha gestionat bé les apujades dels impostos. El rebut de l’IBI, des del 2006, ha experimentat una apujada de més del 25%.Roda de Premsa amb en Jordi Terrades

2010-11-23T10:52:19.452+00:00


(object) (embed)El Govern municipal es precipita i hipoteca el marge de maniobra del futur Govern

2010-11-19T12:03:52.359+00:00

(image) El passat dimecres, 17 de novembre, vam tenir Ple al Consistori molinenc. En aquest Ple vam continuar tractant temes econòmics. Però a diferencia del Ple previ, on es va evidenciar la més que qüestionable política fiscal del consistori, en aquest, vam veure quina és la seva política financera.

Concretament, se’ns va presentar una operació que consisteix en la contractació d’un préstec amb el sector privat per una quantia d'1,138.647,66 d'euros, per tal d'incrementar les inversions del consistori. Una modificació més que significativa del pressupost del 2010.

Des del nostre grup i després que nosaltres hem manifestat en diversos plens la manca d’informació i la manca de transparència, aquesta operació se’ns planteja en un marc d’incertesa en quant a la gestió econòmica. On tenim encara a sobre de la taula el tancament dels comptes del 2009, amb uns informes d’intervenció que posen de manifest irregularitats en la gestió econòmica del Govern Municipal i un “incompliment sistemàtic” de la llei de contractació pública.

I, a part, en un context de total desconeixement de la situació dels comptes del 2010. A dia d’avui no tenim cap informació. Reitero, tot i que el que es proposava era una modificació d’aquest pressupost del 2010, no en tenim informació al respecte de l'execució dels comptes d'aquest any.

Aquest fets, no fan més que generar incertesa tant a l’hora de prendre decisions importants per part el Govern del Consistori com a l’hora de portar el dia a dia de la pròpia gestió del consistori…
Dues dades amb aquesta operació: la ràtio legal de deute viu prevista pel 31.12.2010 és d’un 75,45% (abans del 70,43%) i el deute viu del consistori serà de 20,084.195 €.

Des del grup, vam demanar informació sobre la operació i la veritat és que les conclusions són per llogar cadires: Aquesta operació es fa perquè el consistori pensa que el proper any el Govern de l’Estat no deixarà fer aquest tipus d’operacions. No es cert, de fet en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es contempla que aquells municipis que estiguin per sota del 75% de la ràtio legal d’endeutament ho podran fer. Per tant, el Govern municipal s’ha precipitat i ha hipotecat el marge de maniobra per l’any vinent sense cap necessitat... Això és exemple de bona gestió municipal (que s’ho apuntin aquells que van parlant de vila del Bon Govern Municipal)... Quin "regalet" per l'equip de Govern que guanyi les municipals del proper any!L’Ajuntament ha apujat més d’un 25% el rebut de l’IBI des del 2006

2010-11-04T16:24:40.125+00:00

Al Ple del 3 de novembre l’ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals per al 2011. Aquesta aprovació es realitza anualment i és en aquesta iniciativa on es defineixen els impostos que han de pagar els molinencs i molinenques el proper any.

Però aquest any, destacar que aquesta aprovació s’ha fet sense tenir els comptes de l’any anterior aprovats i sense tenir informació sobre l’estat dels comptes de l’any corrent. A aquesta casuítica cal sumar un informe d’intervenció sobre la liquidació del 2009 que qüestiona la gestió i l’organització del consistori i que denuncia que les dades que es fan servir no reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial real de l’Ajuntament.

És en aquest context on l’equip de Govern del Consistori ha aprovat un increment del rebut de l’IBI d’entre un 2,5% i un 4%. Tot i que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i intenti falsejar la realitat dient que ha abaixat el tipus impositiu un 6%. Una cosa és abaixar el tipus i una altra el rebut de l'IBI. El rebut, degut a la revisió cadastral , puja un 10% anual del valor de la revisió. Per tant, encara que baixis el tipus pot passar que el rebut no ho faci. En particular a Molins de Rei pujarà entre un 2,5-4 % (per sobre de l'IPC).

Aquestes xifres es poden deduir veien l’increment en la partida del pressupost destinades a aquest impost, ja que el número d’habitatges pràcticament no ha variat.

(image) I tot això sense tenir en compte, podríem dir que fins i tot menystenint, la proposta del PSC de fraccionar en quatre pagaments, com a mínim, per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació.

En els moments actuals, creiem que això no hauria de ser així. Més que res, perquè aquesta mesura farà que el rebut de l’IBI, des del 2006, hagi experimentat una apujada de més del 25% i més encara considerant que l’Ajuntament ho fa sense demora, sense cap mena de retards.

Aquest Govern mai arriba tard a fer apujades dels impostos. Ara bé els altres temes, com l’aprovació del compte general del 2009, els pressupostos o la contractació pública sobretot d’aquells serveis que hores d’ara es realitzen sense contracte, és altra qüestió.Es va fer justícia... o va guanyar la selecció amb millor futbol

2010-07-12T09:09:06.078+01:00

(image)
Al final el resultat va ser just i va guanyar la millor selecció de jugadors. Un resultat històric, que el podeu seguir amb tot detall aquí.


Sobre el Pla Local de Joventut...

2010-02-25T12:11:14.903+00:00

(image)
La raó del Regidor (Febrer del 2010)

2010-02-10T10:08:50.527+00:00

Avui toca fer balanç de la Fira de la Candelera i ens hem de felicitar per la gran afluència de públic, causada en gran part per la bona o excel·lent climatologia, que ens ha acompanyat durant tot el cap de setmana. Ha estat molt curiós de veure com abans i desprès de la fira, el temps ha estat inestable, però durant el parèntesi firal ha fet uns dies espectaculars. En aquest sentit, s’han conjugat tots els factors per fer una fira increïble, com ja fa anys que no recordo.

Destacar, sobretot, la presència de diverses personalitats polítiques, però en especial la de la màxima representació institucional de Catalunya: el President de la Generalitat. En aquest punt, m’agradaria destacar que és trist de veure com hi ha regidors amb obligacions institucionals que no van tenir la delicadesa de venir a la recepció a l’Ajuntament, es trist, repeteixo, sobretot quan és el seu deure, la seva obligació i és la seva feina. Però així va ser.

Amb aquesta puntualització ja em entrat dins l’àmbit polític de la vila i voldria continuar comentant, encara que segurament ja us haurà arribat pels mitjans de comunicació, que el passat 18 de gener, el Grup Municipal Socialista de Molins de Rei va denunciar el Govern Municipal davant del Síndic de Greuges de Catalunya.

Ja fa temps que reclamem al consistori que compleixi amb la Llei i ens permeti tenir la informació necessària per poder dur a terme la nostra acció de control del Govern. Parlem, per tant, d’un incompliment de la legalitat vigent, en el sentit de s’està treballant, al consistori, amb expedients incomplerts, amb incompliment de terminis i amb suspensions aleatòries de plens ordinaris (concretament, en cinc ocasions durant el 2009), això entre d’altres temes.

En definitiva, obstacles continus a la transparència democràtica d’aquest Govern, en el sentit de que parlem d’una manca d'informació necessària per poder fer les valoracions que pertoquen als regidors del PSC.

Destacar que aquest és l’últim recurs que ens quedava després d’haver demanat repetida i constantment la solució de les diverses irregularitats, tant al Ple, a les diverses Comissions Informatives o per mitjà d’Instàncies entrades al registre de l’Ajuntament.

En resum, l'actitud del Govern encapçalat per IiE demostra la seva ineficàcia i la incapacitat per gestionar amb rigor i garanties l'Ajuntament de Molins de Rei. Cal aclarir que parlem d'ineficàcia perquè segurament darrera d’aquesta actuació no hi ha mala fe, si no una dinàmica, fins i tot un costum, de no esforçar-se per millorar i per fer bé la seva feina.
El perqué d'una queixa al Síndic (de Greuges)

2010-01-30T13:57:15.295+00:00

Segurament ja us haurà arribat pels mitjans de comunicació, però deixeu-me dir-vos que el Grup Municipal Socialista de Molins de Rei va denunciar el Govern Municipal davant del Síndic de Greuges de Catalunya.En la queixa, el Grup Municipal Socialista demana al Síndic que protegeixi els drets "vulnerats", garantits per Llei, ja que el Govern impedeix la participació del grup en els afers públics. Per tant, si hem de parlar d’una raó, en concret, podríem fer referència a que el motiu es fonamenta en el fet d’obstaculitzar la tasca de l’oposició del consistori.Hi han molts fets, accions o inaccions que donen recolzament a les nostres afirmacions. Ja fa temps que reclamem a l'actual Govern que compleixi amb la Llei i ens permeti tenir la informació necessària per poder dur a terme l'acció de control del Govern que ens correspon com a grup de l'oposició. Parlem, per tant, d’un incompliment de la legalitat vigent, en el sentit de s’està treballant, al consistori, amb expedients incomplerts, amb incompliment de terminis i amb suspensions aleatòries de plens ordinaris (en cinc ocasions durant el 2009), entre d’altres temes. En definitiva, obstacles continus a la transparència democràtica d’aquest Govern, en el sentit de que parlem d’una manca d'informació necessària per poder fer les valoracions que pertoquen als regidors del PSC.Aquest és l’últim recurs que ens quedava després d’haver demanat repetida i constantment la solució de les diverses irregularitats, tant al Ple, a les diverses Comissions Informatives o per mitjà d’Instàncies entrades al registre de l’Ajuntament.En resum, l'actitud del Govern encapçalat per IiE demostra la seva ineficàcia i la incapacitat per gestionar amb rigor i garanties l'Ajuntament de Molins de Rei. Parlem d'ineficàcia perquè segurament darrera d’aquesta actuació no hi ha mala fe, si no una dinàmica, un costum fins i tot, de no esforçar-se per millorar i per fer bé la seva feina.[...]Hipocresia Municipal (II): El Molino Poductions... o ja n'hi ha prou de jugar amb la vila!!!

2010-01-13T07:59:11.940+00:00

Després d’un petit parèntesi, d’uns dies de festes nadalenques, reprenem la feina i ens tornem a trobar amb sorpreses al Consistori molinenc.A grans trets, sembla que vivim una continua comedia al mes pur estil de "El Molino" (Nota: poder és el que pensen ubicar al Molí... "El nuevo Molino" al Molí de Molins de Rei)Recordem els fets...Al Ple d’aprovació dels pressupostos, pel proper any, el regidor de cultura va votar en contra dels mateixos, al•ludint al mal tracte dispensat pels seus companys, que fins i tot, segons ell, el van “arribar a tractar com a un regidor de la oposició” .Això porta a que l’alcalde li demani, al mateix ple, si això implica que dimiteix, durant el proper any, del seu càrrec al capdavant de cultura. El regidor de cultura confirma a aquesta postura. De fet, és del tot coherent, ja que no s’entendria que el regidor, responsable d’una àrea, executés el pressupost al que ha votat en contra.Següent imatge a tenir a en compte, declaracions de l’alcalde a Radio Molins de Rei afirmant que, entre d’altres coses, el regidor de cultura NO estava capacitat per ser regidor de cultura.Tornem de vacances de Nadal i què ens trobem?Efectivament, que finalment, segons paraules de regidor de cultura, l’alcalde li ha demanat que no deixi el càrrec. El regidor, pel bé dels molinencs i molinenques, accepta continuar. Això sí, amb el compromís de canvis, durant l’any, en el pressupost de cultura.A tot això i curiosament, declaracions de l’alcalde encara no s’han produït. Ni per desdir-se de els seves declaracions, ni per confirmar el que el regidor de cultura està afirmant.Una situació si més no curiosa i, de fet, si algú volgués definir, amb més precisió, la situació no sé si parlaria d’hipocresia, de vodevil (tal i com ho fa el Xavi Paz al seu bloc amb una entrada amb clau d’ironia molt recomanable) o, fins i tot, de fariseisme, falsedat, fingiment o simulació.Hi hauria una diversitat d’opinions al respecte, però el que crec que tothom té clar, és que ja n’hi ha prou d’espectacles vergonyosos i de quedar en evidència davant l’opinió pública.Senyors que governen la vila, els hi demanem serietat envers la ciutadania, pels temps que corren i pel fet de que la manca de consens intern, la manca de projecte polític, la manca de ganes de fer la seva feina, la manca de lideratge i la manca de criteri comú que porta a continues contradiccions internes, entre d’altres temes, mai pot afectar al ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei.Serietat i respecte, perquè el que han de fer és treballar per la vila, per millorar la nostra vila, que això és el que , els molinencs i molinenques, esperen dels qui pretenen governar-nos i no que ens sorprenguin, contínuament, amb espectacles ridículs i vergonyosos.[...]Bones Festes per a tothom!!! (sense excepcions)

2009-12-22T11:46:30.533+00:00

Hola a tots i totes!
Us dessitjo unes molt Bones Festes nadalenques i que tan aquests dies, com la resta del nou any, sigueu molt feliços.


(image)


Hipocresia Municipal (I) o no es pot estar al mateix temps a missa i repicant

2009-12-11T12:43:43.581+00:00

Ja fa temps que parlem de la manca de projecte polític de l’equip de govern, la manca d’actitud positiva envers les seves obligacions i, sobretot, la manca de ganes de fer la seva feina, la feina d’un equip de govern del consistori que, tornem a dir, està obligat a treballar pels ciutadans i per les ciutadanes.El problema és que aquesta mancança s’acaba traduint en una forma destralera de fer les coses. Una forma de fer les coses improvisant, a corre-cuita i malament... i encara més greu, amb una forma de fer les coses a última hora que acaba produint errades significatives i oblits que ratllen la il·legalitat, com tenir la gestió d’un servei sense contracte durant 2 anys i mig, o com que documents importants no hi siguin a l’expedient que va a Ple, per tant, que atempta amb el dret a la informació dels ciutadans i les ciutadanes.Però pensàvem que aquesta actitud, poc transparent, només anava amb els partits que conformen l’oposició del consistori molinenc. Però no... Al darrer Ple vàrem poder constatar que aquest Govern, internament, també té problemes... Problemes que es van traduir en el vot en contra als pressupostos del 2010 del regidor de Cultura. Us recomano la lectura de la intervenció del regidor Jordi Romeu al seu bloc... No té desperdici i confirma el que venim denunciant els socialistes. Aquest fet, únicament demostra que el model d'iniciativa està totalment esgotat.Altrament, en aquest Ple es va poder evidenciar la incongruència de principis bàsics, de criteri, que tenen alguns partits. Sobretot, en matèria de Política Fiscal. Es sorprenent, si més no, veure que quan es parla d’impostos no municipals, de la Generalitat o de l’Estat, es manifesta un sentiment contrari a pujar-los i fins i tot de suprimir-los (vegi’s el debat de l’IVA o de l’Impost de successions del Ple). Però, els mateixos i amb el mateix sentiment insòlit, no tenen cap impediment per apujar entre un 10 i 12 % el rebut de l’IBI. Ho repeteixo, un rebut que tots pagarem l’any vinent un 10% més alt, com a mínim.Destacar del mateix Ple, també en la línia del que dèiem abans, sobre la falta de criteri i principis bàsics, destacar que IC-Ei (menys el regidor de Cultura), ERC i CiU van votar contra una moció, on els socialistes demanàvem que es millorés l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a la Biblioteca Pau Vila. El que demostra la veritable aposta de l’equip de govern per aquest equipament.Vergonyós testimoni de la hipocresia de l’Alcalde... Vergonya aliena de veure com el senyor que porta el govern municipal es contradiu a sí mateix, d’un Ple a l’altre. Concretament, en Ple del consistori d’octubre, des del Govern es va presentar i aprovar una moció per garantir l’accessibilitat a l’estació de RENFE. Per exigir a la resta no hi ha cap problema, per demanar un esforç extra a la ciutadania, de cara als impostos, tampoc, però a l’hora d’aplicar-ho al consistori no es té cap problema per no fer-ho. Senyors, estem parlant de la Biblioteca Municipal, que només hi ha una i que ara s’ha endarrerit, el fer la nova, com a mínim dos anys... I a més, tenint en compte que uns dels partits que actualment governen es va comprometre, no ara, sinó abans d’entrar a governar, fa més de sis anys, a fer una nova biblioteca...Hipocresia,... un nou terme a sumar al d’improvisació, forma destralera d’actuar, manca de projecte polític, manca d’actitud positiva i manca de ganes de fer la seva feina... llista a la que, segurament, anirem afegint nous termes i def[...]Premi a la iniciativa innovadora...

2009-11-18T18:42:39.616+00:00

Aquest ajuntament no deixa de sorprendre els seus vilatans i vilatanes... Sabeu perquè serveixen els arbres del passeig terraplé de la vila?

(image) (image) (image) (image)
Efectivament, per penjar els senyals de trànsit....

En moments de crisi s’ha d’innovar, s’ha de pensar en noves formes de fer, en canviar les dinàmiques anteriors, obsoletes... Molt bé, els que governen el consistori no deixen de sorprendre’ns... Sobretot, cobrant el que cobren, no era per menys!!

Visca la cutreria!!!


P.D: Els molinencs i molinenques ens mereixem algo més... no?La Raó del Regidor de Novembre...

2009-11-11T17:05:53.139+00:00

Ja fa temps que vinc destacant, en diverses entrades, la manca de projecte polític de l’equip de govern, la manca d’actitud positiva envers les seves obligacions i, sobretot, la manca de ganes de fer la seva feina, la feina d’un equip de govern del consistori que, no oblidem, està obligat a treballar pels ciutadans i per les ciutadanes.El problema és que aquesta mancança s’acaba traduint en una forma destralera de fer les coses. Una forma de fer les coses corre-cuita i malament... i encara més greu, amb una forma de fer les coses a última hora que acaba produint errades, com que documents importants no hi siguin a l’expedient que va a Ple... Que es tradueix en la manca d’informació als grups municipals de la oposició, amb la conseqüent manca de dades per poder valorar la situació real...Deixeu-me destacar, en aquest punt, el que va apassar a l’anterior Ple. Justament per aquesta manca d’informació es va treure un punt del Ple, concretament, la modificació de les ordenances fiscals... i és just de dir i de destacar que la culpa no va ser de la interventora de l’ajuntament, tal i com va manifestar el mateix matí del Ple, el regidor de finances en una entrevista en aquesta radio. No senyor, No es just sobretot perquè l’expedient, a intervenció, va arribar el mateix dia de la comissió informativa, és a dir, una setmana abans del Ple... Aquesta és la previsió dels temes que el consistori porta a Ple... Aquest consistori improvisa massa i això comporta una gestió ineficient dels recursos del consistori.En definitiva, hi ha una sèrie de qüestions i d’elements que ens fan dubtar, justament, de la gestió que està portant actualment el consistori.Crec que això ja ho veieu al carrer... Hi ha coses que no s’entenen, com per exemple el fet de que ara, cuita-corrents comencin unes obres al carrer major que finiran a final de mes... i es reprendran l’any vinent... unes obres que patiran els comerços del carrer major i que patirem els molinencs i molinenques, perquè el trànsit rodat no podrà passar pel carrer major i no hi ha alternatives a aquest carrer...I, a més, tots sabem que passa quan es volen fer unes obres amb preses...Però a l’hora de pagar impostos si que ens tenen en compte.. Per cert, en relació al punt que es va treure del Ple, el de les ordenances fiscals, vull que sapigueu que el rebut de l’IBI, de l’impost de bens immobles, ens pujarà entre un 10-12%, encara que el regidor de finances no ho vulgui reconèixer i no ho vulgui fer públic.Per acabar torno a repetir, el que vaig dir a l’anterior raó, espero que aquest any no es prorroguin els pressupostos municipals, per serietat, per professionalitat i per que la feina s’ha de fer bé... Sobretot, quan s’estan cobrant 3.735 euros bruts al mes per fer de regidor amb dedicació absoluta.[...]La Raó del Regidor d'Octubre...

2009-10-16T18:59:49.633+01:00

(image) Bon dia molinencs i molinenques... Avui seré breu i directe,

Parlaré del incompliment de les promeses de l’equip de govern... destacar que sempre que parlem del tema, al Ple Municipal, se’ns comenta que la gestió del consistori és impecable... Doncs bé, anem a donar exemples del contrari:

El primer, de molts exemples, és que s’hauria d’haver aprovat el pla de mobilitat, fa més de tres anys. El Pla de mobilitat és un instrument vital, sobretot ara que tenim el poble en obres i ara que cada cop és més complicat circular per la vila... Sinó que preguntin als conductors que cada dia fan cues al carrer Verdaguer, a totes hores, pel matí, migdia i tarda.

Un consistori que, també, és el culpable de l’endarreriment en les obres de la nova biblioteca. Serà potser, perquè els molinencs no ens mereixem un equipament com el que tenen als pobles del costat.

També, parlaré del sobrecost de les obres d’urbanització de la Plaça de l’Estació. l’Ajuntament haurà de pagar uns 22.000 € de més per l’error en l’elecció dels materials del projecte. Un sobrecost que s’ha de pagar amb diners públics, de tots els molinencs i molinenques, en un moment i una conjuntura econòmica complicada com la que estem patint.

Un altre exemple, el mapa acústic, que encara no s’ha fet... o el fet, també, de que els dos darrers anys s’han prorrogat els pressupostos perquè el consistori no havia fet la seva feina... i en aquest punt vull aturar-me, perquè ara, ara que estem a prop de la data clau, hem plantejo la qüestió de si aquest any es tornaran a prorrogar el pressupostos municipals.

Em pregunto, també, de que si és així, si es tornen a prorrogar, no es veurà qüestionada la tasca del regidor de finances?. En altres paraules i de forma més directa, Què fa el regidor de finances? La seva principal ocupació és fer els pressupostos anuals, Què ha fet durant aquest any, o durant els dos anteriors?

Sincerament, espero que aquest any no es prorroguin els pressupostos municipals, per serietat, per professionalitat i per que la feina s’ha de fer ben feta... Sobretot, quan s’estan cobrant 3.735 euros bruts al mes.

Moltes gràcies i fins a la propera.Comença un nou curs polític...

2009-09-16T08:37:34.790+01:00

Comença un nou curs polític i em dol veure com alguns regidors, dels que governen a Molins de Rei, encara a dia d’avui, no tenen les coses clares... no tenen una idea clara de com fer avançar a la vila, de com fer una vila més amable i còmoda pels molinencs i molinenques... i més encara en els temps que corren.Aquestes paraules venen referendades pel fet que, tot i la crisi que estem patint, tot i que diuen que els ajuntaments no tenen prou recursos... l’ajuntament de Molins de Rei no gestiona bé, treballa al límit i a última hora, improvisant... i tots sabem que passa quan es fan les coses amb preses i a última hora... Exemples, al darrer Ple de Juliol...L’equip de govern decideix crear una taxa per cobrar a les Entitats que donen servei de bar a la Festa Major. Han tingut temps de sobre per fer-ho i ho fan, justament, al Ple abans de la Festa Major.Un altre exemple és l’aplicació definitiva de les modificacions recollides en la Valoració de Llocs de Treball. La Valoració de Llocs de Treball fou aprovada el febrer de 2007, 2 anys després han acabat d’aplicar les modificacions pactades en aquesta Valoració.Un altre exemple, s’ha modificat la data de l’inici de les obres de la nova biblioteca, es passa de l’any 2010 al 2012. El termini per notificar aquesta modificació acabava el 20 de juliol i malgrat que des de principis de l’any 2008 l’equip de govern sabia que havia de modificar-ho, no ho ha fet fins ara...Aquest són només exemples de mala gestió que es van veure al darrer Ple de Juliol... Si tirem enrere, encara hi ha més...Un exemple flagrant daixò és el cost de les obres d’urbanització de la Plaça de l’Estació. Aquesta obra, com d’altres a la vila, ha donat bastants problemes i l’Ajuntament haurà de pagar uns 22.000 € de més. Per tant, un sobre cost que s’ha de pagar amb diners públics, en un moment i una conjuntura econòmica difícil en la que estem immersos.Hi ha més com el Pla de mobilitat, que des del 2006 està en un calaix, el mapa acústic, que encara no s’ha fet, o el fet de que els dos darrers anys s’han prorrogat els pressupostos perquè el consistori no havia fet la seva feina... Hi ha més però ho deixo aquí...Senyors regidors que governen la vila, tenen un sou més que digne, només per tenir-ho present: l’Alcalde de Molins de Rei cobra 4.305,43 euros bruts al mes i els tinents alcaldes amb dedicació exclusiva 3.735,49 euros bruts al mes. Un sous gairebé d’empresa privada... i uns sous que els obliguen, per tant, a fer bé la seva feina, amb criteris d’eficiència... La qüestió és en una empresa privada el responsable d’aquesta ineficiència continuaria treballant?... No... veritat?.... En definitiva, senyors regidors que governen la vila, treballin per millorar la vila i per fer més còmoda i fàcil la vida dels molinencs i molinenques. Nosaltres, els regidors de la oposició farem la nostra feina d’exigir aquesta eficiència i resultats positius per la vila... I ho dic ara que comença un nou curs polític.[...]


Que duro se hace volver a la rutina después de las vacaciones, por suerte hay cosas geniales que ayudan (I)

2009-09-02T08:26:36.980+01:00

(image) Hace tiempo que no cuelgo ninguna reseña de cómics, pero hoy no me puedo contener. Ayer disfruté, como un niño, con la lectura de una obra impresionante: Historias de fantasmas 2, segunda entrega de la trilogía Essex County, ambientada en una versión muy personal del pueblo natal del autor canadiense Jeff Lemire.

En este relato, el autor se centra en las vidas de los hermanos Lou y Vince Lebeuf a través de casi siete décadas.

Solo destacaré que si la anterior entrega era increíblemente buena, esta es simplemente Genial... impressionante obra que no pude parar de leer hasta el final... con una magistral narración que hacía mucho tiempo no disfrutaba... muy pero que muy recomendable para aquellos lectores que busquen paladear algo más que buenos dibujos en un còmic... Ahora solamente nos queda esperar que se complete la trilogía en castellano...


Anteriormente en Essex County...

(image)
...Y próximamente...
(image)