Subscribe: Xavier Carro Garrote
http://xaviercarro.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Galician
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Xavier Carro Garrote

Xavier Carro GarroteSindicalista de UGT, Deputado no Congreso e Senador polo PSdeG-PSOE nas lexislaturas VIII e IXUpdated: 2018-03-05T17:34:32.209+01:00

 Ampliación sobre o meu artigo que publica hoxe a Voz de Galicia sobre o Tax Lease

2013-06-30T14:54:57.681+02:00

Por razóns lóxicas de espazo La Voz de Galicia publica hoxe unha versión reducida deste artigo.Tax Lease: axuda ilegal ou política fiscal?Tras a denuncia presentada por Holanda contra o noso sistema de Tax Lease na que se nos acusa de establecer axudas ilegais ó Sector Naval, estamos enredados nun contencioso coa Unión Europea sobre si estamos a falar dunha axuda ilegal ou dunha política fiscal. Anticipo que na miña opinión trátase dunha política fiscal que non só se emprega en España có Sector Naval, senón en toda Europa con todo o sector industrial, e aí está precisamente a diferencia que nos enreda. Como funciona?O tax Lease é unha operación financeira a catro bandas na que participan: un armador que compra un barco, un estaleiro que constrúe e vende o barco, un inversor en forma xurídica de AIE (Agrupación de Intres Económico), unha especie de unión temporal de empresas (UTE) de carácter fiscal, e finalmente un banco que presta os servizos de Leasing. O asunto transcorre así: o estaleiro vende o buque ó banco, que á súa vez formaliza un contrato de leasing a un prazo moi curto, normalmente 3 anos, có inversor organizado nunha Agrupación de Intrés Económico (AIE), en moitos casos como ten publicado a prensa, teñen participado empresas como Inditex ou El Corte Inglés. Estas empresas asociadas na AIE alúganlle o barco ó armador, a quen llo acabaran transmitindo ó finalizar a operación. Os reducidos prazos da operación xeran na AIE unhas fortes bases impoñibles negativas que lle reportan unhas desgravacións fiscais que permiten rebaixar o prezo do buque case nun 30% ó armador e reducir a factura fiscal das compañías inversoras nunha porcentaxe similar. Que consecuencias ten? As consecuencias destas transaccións son boas para tódolos participantes, o asteleiro vende o barco a prezo de mercado, o armador aforra un 30% do custo do buque, as empresas inversoras reducen substancialmente a súa factura fiscal e o banco cobra unha comisión polos servizos prestados. Pero nesta rolda falta por preguntarse, quen paga a factura? A resposta non ten dúbida, é a Facenda Pública a que financia cós impostos de todos o conxunto da operación en modo de devolucións fiscais ós inversores.Unha vez postas cara arriba as cartas desta xogada, se aplicáramos a lóxica deste tempo de crise no que todo se reflexiona coas vísceras, o primeiro que afirmaríamos é que se trata dun engano para que os máis ricos non paguen impostos, xa que aínda que non son os únicos beneficiados son os que sen ter relación algunha có sector naval reciben directamente as desgravacións fiscais. Pero compre unha mirada máis reflexiva e sistémica, xa que nestas cuestións tan complexas non debemos caer no mesmo erro que, ó meu entender comete a Unión Europea, que é o de abordar só un aspecto do problema en intrés neste caso do país denunciante de España ou dos nosos competidores en xeral.A aplicación deste sistema financeiro permite que compañías con altos beneficios invistan grandes sumas directamente no tecido produtivo, activando un sector que sen esa participación non existiría. Pode haber quen diga que se podería facer o mesmo si primeiro cobramos os impostos a estas grandes compañías e despois os investimos no Naval, pero non podería ser, porque as axudas públicas están prohibidas. Tamén se pode dicir que si os estaleiros non son competitivos que pechen, pero o certo é que as condicións para esa competencia estas suxeitas a normativas internacionais cambiantes, unhas europeas e outras de comercio internacional, que provocan desaxustes tan potentes no mercado como para poñer en perdas ou ganancias a un estaleiro nun momento determinado. Ademais o Sector Naval xera I+D+I e coñecemento que logo se aplica a outros moitos ámbitos da actividade produtiva. En resumo trátase dun sector estratéxico ó que non podemos nin debemos renunciar.Por outra banda resulta máis que discutíbel que a Facenda Pública perda con estas operacións. En primeiro lugar, poderíamos falar en termos es[...]Intervención na Mesa Redonda do Club de Campo

2013-02-03T14:41:13.154+01:00

Esta foi a intervención miña na Mesa Redonda que organizou o Club de Campo de Ferrol o pasado día 1 de febreiro. Como se pode ver nas fotos de prensa, aínda que non nalgúns textos publicados, eu non asistín, e a miña intervención foi lida por Nona Ines Vilariño.Antes de nada quero agradecer ó Club de Campo, e na súa representación a José Rioseco, a invitación a participar neste acto, ó que non poido asistir por prescrición facultativa. Tamén a Nona Ines pola súa axuda e cariño.De tódolos xeitos, a amabilidade dos organizadores fai posible a lectura deste documento que resume a intervención que tiña previsto facer persoalmente.Lembro as palabras de Zapatero na primeira reunión con tódolos Diputados socialistas, “quiero que seais los ojos y la voz de la gente”. Esa foi unha das razóns que me levou en ocasións a ser unha das voces discordantes dentro do Grupo Parlamentario.Confeso que empecei abrumado pola responsabilidade, pero comprendín que só dependería do meu traballo cando me dixo Alfonso Guerra, “no te preocupes, eres el mejor Diputado de Ferrol del Grupo de Gobierno”. Os medios de comunicación avalían ós Diputados polo número de iniciativas, pero é un baremo falso, primeiro porque depende de si estas no Grupo de Goberno ou na oposición. Dende a oposición acribíllase a preguntas e a peticións de comparecencia ós Ministros, pero dende o Grupo de Goberno tes a capacidade directa de influír nas decisións dos Ministerios.No meu caso o mellor exemplo e a posta en marcha do Plan Ferrol, feito ó que contribuín coa axuda clave de Touriño, Pepe Blanco e Montilla. Outra tarefa que me ocupou moito tempo foi a de servir de enlace entre distintos axentes en Ferrolterra cós Ministerios e organismos estatais, atendendo a, empresarios, sindicatos e concellos e incluso persoas particulares. A primeira lexislatura foi un período moi ilusionante coa aprobación de leis pioneiras a nivel internacional. Especialmente emotiva foi a aprobación da Lei contra a Violencia de Xénero e a Lei de Matrimonio de Persoas do mesmo Sexo.Ambas foron promulgadas nun clima de crispación provocado por unha oposición durísima do Partido Popular.Na segunda lexislatura, unha crise financeira internacional, provocada polas políticas neoliberais en EEUU durante os mandatos de Bush ten unhas consecuencias terribles, que aínda perduran en España e no resto do mundo. Moito se ten falado da incapacidade de Zapatero para asumir a crise e facerlle fronte, pero agora, aqueles que ían recuperar a confianza con só a súa presenza, están infrinxindo ós cidadáns uns recortes claramente ideolóxicos, e están aproveitando a crise para acometer as reformas neoliberais que sempre quixeron implantar en España, e que son as mesmas que están na raíz da crise que nos azouta. Un sistema de representación político democrático ten por obxecto, non só a xestión dos asuntos e os recursos públicos, senón tamén a resolución dos problemas  sociais e económicos que se presenten.Precisamente, o feito de que ante unha crise tan grave, os Gobernos nos sexan capaces de aportar solucións, é o que provoca un descrédito total dos partidos políticos e demais institucións democráticas.Os cidadáns perciben con claridade que o poder real non está nas representacións parlamentarias que votaron, senón nuns chamados “mercados” que nunca responden ante ninguén.Para maior escarnio, estamos vendo casos de corrupción escandalosos nos que ata o propio Presidente do Goberno recibiu en diñeiro negro que non declarou ó fisco, centos de miles de euros.A pregunta que os cidadáns se fan e ben sinxela: ¿si non nos serven para resolver os problemas, para que os queremos, gastando ademais recursos públicos?Segundo a miña opinión unha pregunta tan clara só ten unha resposta: a política, a representación dos cidadáns ten que recuperar o control sobre os recursos e redistribuílos de xeito que poidamos saír desta crise todos xuntos. Non precisamos unha solución macroecon[...]EL MUNDO SE DERRUMBA Y NOSOTROS NOS ENAMORAMOS

2012-03-15T15:27:37.069+01:00

Esta frase da película Casablanca deben de estala recitando os Alcaldes de Cesuras e Oza dos Ríos.

Vaian por diante os meus parabéns para esta unión, pero paréceme patético que mentres en Galicia HAI 250.000 parados, mentres este Goberno de Feijoó maniféstase incompetente e mudo ante a crise, e só desperta para aplicar recortes ós servizos básicos como a educación e a sanidade, mentres temos os mecanismos de apoio ó tecido empresarial paralizados cós responsables do IGAPE no cárcere, mentres a nosa lingua e a nosa cultura están a ser ninguneadas e desprezadas por que ten o deber moral e legal de defendelas, mentres non se aportan solucións, senón só boas palabras, os nosos problemas máis acuciantes: o sector naval, o sector financeiro galego, a sequía ou o saneamento das Rías, no DEBATE DO ESTADADO DA AUTONOMIA a estrela, a panacea, a solución a tódolos nosos males e sofrimentos é, para o Presidente da Xunta, a fusión de Cesuras e Oza.

Que Feijoó sexa parvo ou pretenda que o sexamos todos non me sorprende, pero que os medios de comunicación aplaudan coas orellas é indecente. ¿serei eu só o que penso isto?De Clase Media a Clase Precaria

2012-03-13T09:34:22.728+01:00

O sistema de Negociación Colectiva e Concertación Social que ven funcionando dende os Pactos da Moncloa foi determinante no nacemento e consolidación dunha clase media en España. O establecemento de incrementos salariais relacionados có IPC, a eficacia xeral dos Convenios colectivos que son, eran, de obrigado cumprimento para tódalas empresas e traballadores dun sector e territorio determinado axudaron, non solo á mellora das condicións salariais e laborais dos traballadores, senón tamén á estabilidade empresarial eliminando a competencia desleal.

Grazas a isto, puidemos configurar un sistema fiscal que se sustenta basicamente nas aportacións das rendas laborais, e fumos quen de financiar un Estado do Benestar, non completamente desenvolvido, pero sostible, que antes da crise financieira internacional estaba en superavit.


Non será a crise, que en todo caso ten unha raíz financieira e non laboral nin fiscal, senón a reforma da Negociación Colectiva, a eliminación da ultraactividade dos Convenios e o desequilibrio en favor dos empresarios, que poderán rebaixar salarios e dereitos, o que convertera a clase media en clase precaria, poñendo en risco a sostibilidade da protección e os dereitos sociais no futuro.


Estamos ante a frofecía autocumplida, dinnos que os Servizos Públicos son insostibles, recortan os salarios ós traballadores e o financiamento ós empresarios, provocando unha recesión que á súa vez repercute nunha rebaixa da recadación fiscal que se evidencia insuficiente para o financiamento dos Servizos Públicos.


No fondo o obxectivo verdadeiro é o de desmontar o sector público e converter os dereitos en negocios, a educación, a sanidade, a seguridade, as prestacións por desemprego, as pensións, e incluso o acceso ó emprego ( as ETTs xa son Axencias de colocación).


Canto antes urxe recuperar a conciencia de clase e loitar xuntos, non partidariamente contra Rajoy, senón contra os poderes fácticos que sustentan o pensamento neoliberal, do que o Goberno de Rajoy é o xenuíno representante en España.REXEITAMENTO ABSOLUTO DA CONDENA CONTRA GARZON

2012-02-10T09:13:34.910+01:00

Con esta sentencia queda claro que, como dixo Franco antes de morrer, "todo queda atado y bien atado". Que vivimos nunha democracia castrada por unha transición incompleta que votou terra e esquecemento sobre as víctimas e permiteu que os verdugos e os seus vástagos quedaran a cargo de tódolos resortes do Estado e dos poderes fácticos na economía, no exército, na iglesia e na xustiza.

Esta xustiza non necesita unha reforma, necesita un ERE con extinción de contrato para centos de xuíces fascistas e opusinos que impoñen a súa xustiza ó marxe da lei e da lóxica democrática. Unha xustiza que deixa que prescriban os delitos de Fabra e impón a Roca, o de Marbella catro anos de condea por unha morea de lelitos e de cartos roubados; unha xustiza que no caso Gurtel condea primeiro ó xuíz que investiga que ós corruptos, que agora teñen moitas posibilidades de quedar libres. Unha xustiza laxa cós corruptos da dereita e implacable có resto.

Ademais, para empeorar as cousas, o Goberno de Rajoy acaba de anunciar unha reforma mediante a cal o órgano de goberno dos xuíces será elixido exclusivamente por eles mesmos, có que cando un xuíz estorbe os intereses que defenden, será cautelosamente apartado dese posto, como pasa en Valencia. Unha xustiza ó servizo dos poderosos da corrupción, do ladrillo, das finanzas e das 100 familias que levan 100 anos gobernando este país.

É lamentable a imaxe que estamos dando ante o mundo. Enlace coa editorial do PaísComo dixo Rubalcaba "a Traballar"

2012-02-07T10:06:43.533+01:00

O Congreso pasou, os delegados falaron e xa temos novo Secretario Xeral. Penso que transmitimos unha boa imaxe de democracia interna e sobre todo eliximos unha boa Comisión Executiva, que acadou un 30% máis de voto que o propio Rubalcaba.

Eu coñezo persoalmente á maioría dos seus compoñentes e hai xente moi competente, empezando polo Secretario de Organización Oscar López, a nova Portavoz Parlamentaria, Inmaculada Rodriguez-Piñero, Antonio Hernando, Patxi López, Jesús Caldera, Trinidad Jimenez, Carmela Silva ou Hugo Morán, etc.

Apostouse por unha solución prudente e solida, o novo equipo dirixira a oposición ó PP e preparará o partido para as vindeiras confrontacións, deixando para unhas Primarias á francesa a elección do/da cabeza de cartel electoral para as próximas xerais.

Anúnciase tamén unha Conferencia de Organización que nos virá ben para poñer en marcha toda unha serie de novos procedementos internos que se aprobaron no Congreso como as Primarias ou a militancia na rede.

En definitiva, este novo equipo dirixente conta coa miña confianza.O futuro do PSOE - 1º

2011-12-13T20:34:47.151+01:00

Hoxe constitúense as Cortes da X Lexislatura cunha maioría absoluta do PP con todo o que iso supón para este país nestes tempos de crise e dificultades.Para min tamén comeza unha nova etapa, de ser Deputado do partido gobernante a un traballador máis de Navantia, onde me incorporarei no mes de xaneiro. Asumo este cambio con toda naturalidade, e non oculto que con certo alivio (nos últimos tempos a política estase convertendo en actividade de alto risco), consecuencia lóxica da esixencia cidadán de solucións ós graves problemas que nos embargan.Tamén esta nova situación permíteme falar con maior liberdade, sen as ataduras que un cargo de representación pública comporta. Agora falarei como un cidadán calquera, só suxeito á miña historia e á miña posición ideolóxica persoal.Destes anos de Deputado e Senador có Goberno de Zapatero direi, como penso que é amplamente compartido, que a primeira lexislatura foi brillante, con avances sociais que nos colocaron á cabeza dos países desenvolvidos en dereitos civís e sociais, (este será sen dúbida o xermolo da recuperación socialista). E a segunda foi unha sucesión de erros e falla de valentía para resolver a crise dende os postulados socialdemócratas.Cando a dous anos da lexislatura puxemos en marcha aquela campaña "Novas Enerxías" eu propuxen na reunión do Grupo Parlamentario dúas das medidas que foron as estrelas das propostas de Rubalcaba: a creación dun Banco Publico partindo do ICO e unha reforma fiscal para gravar as rendas altas. Naquel momento tiñan lóxica, pero en plena campaña do 20N era demasiado tarde. Todo estaba perdido.Pero agora non cabe lamentarse nin insistir naquilo de "xa o dicía eu", máis ben hai que recitar o "agora xa foi, Marica non chores".Son para o partido tempos convulsos e difíciles, nos que podemos acertar ou non. Eu non comparto a opinión dos que pensan que o sucedido é só consecuencia da crise económica e que superada esta recuperaremos o apoio electoral. A maiores da crise pasaron outras cousas: apareceu un movemento cidadán, o 15M que removeu as conciencias e a forma de ver as cousas de millóns de persoas, aínda que fora para empuxalos a votar ó PP; no Congreso séntanse grupos parlamentarios importantes á esquerda do PSOE; e o máis evidente, unha perda de poder institucional do PSOE a tódolos niveis histórica.Por iso creo que a recuperación hai que organizala simultánea-mente en dous niveis: por unha banda no discurso xeral do Partido e na elección de dirixentes novos, que aínda que sexan descoñecidos teñan a capacidade de romper a conexión coa última etapa de Zapatero; e por outra facendo un traballo orgánico de expansión e crecemento do Partido.Ademais, creo que hai que actuar rápido, porque a crise pode erosionar rápida e profundamente ó PP e cando iso suceda temos que estar en condicións de ser a casa grande da esquerda, para evitar que o sistema electoral volva a favorecer á dereita que sempre se presenta unida fronte a unha esquerda disgregada.[...]Yo confío en Rubalcaba

2011-08-30T15:05:24.319+02:00

Ayer tuvimos un debate de más de cuatro horas en el Grupo Parlamentario sobre la reforma constitucional, hablamos todos y de todo. Fue un debate intenso del que confieso haber aprendido mucho. Empezó Rubalcaba explicando el escenario en el que se produce la iniciativa, el contenido de la propuesta de reforma, y la cuestión de las formas incluida la posibilidad del referéndum. En relación al escenario recordó el Consejo Europeo del 21 de julio en el que se aprobó el segundo rescate de Grecia, que ha sido acertado en las medidas y cuantías pero que finalmente está retrasándose por la lenta tramitación institucional en la UE y en cada país; también se autorizó al BCE a comprar deuda de los países afectados por las tensiones especulativas, en una iniciativa, que supone de facto la existencia de Eurobonos; y se habló, por primera vez, de reforzar los mecanismos de control de la estabilidad presupuestaria. Pero agosto fue mucho más que eso: vivimos las tensiones del pacto sobre el nivel de endeudamiento en EEUU que dio lugar a la rebaja de la calificación de su deuda por primera vez en décadas; los ataques a las deudas soberanas de España e Italia y a los bancos franceses, que se resolvieron con la prohibición de las operaciones bursátiles a corto y sobre todo con la compra, por parte del BCE, de deuda en el mercado secundario de los países afectados por los ataques especulativos. A estas tensiones coyunturales se suma el recorte en el crecimiento de las economías de EEUU, Francia y Alemania, que afectará inevitablemente a nuestro crecimiento y por lo tanto a nuestra recuperación, al déficit y al empleo. Como consecuencia de todo esto, Italia y España anuncian y aprueban nuevos recortes del gasto, y Francia y Alemania urgen la aplicación de la solución griega y el establecimiento de mecanismos firmes de estabilidad presupuestaria. En relación a la estabilidad presupuestaria, Rubalcaba recordó sus palabras del discurso del 9 de julio en las que abogaba por una economía sana como mejor garantía de mantenimiento de las políticas sociales. En este punto el debate de ayer fue muy rico, pero quedó claro que el principio de estabilidad presupuestaria no es, ni mucho menos, un invento de la derecha (véanse los ejemplos de los Gobiernos del Ayuntamiento de Madrid o de CCAA como Valencia o Murcia), es un concepto que aparece en los años 40 en Suecia de la mano de dos sindicalistas del partido socialista que insisten en la necesidad de unas cuentas públicas saneadas y una distribución de la riqueza de la mano de los ingresos, pero sobre todo de la política de gasto. Por otra parte, el acuerdo alcanzado con el PP no refleja su posición de dogmatizar el déficit cero en cada ejercicio, refleja nuestra posición recojida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobamos modificando la anterior Ley del PP de considerar la estabilidad en el ciclo económico de tal forma que exista margen para hacer políticas anticíclicas, tanto en tiempos de bonanza ahorrando, como en recesión con un margen de endeudamiento limitado pero sólido. Nos queda además todo el margen en la presión fiscal que necesariamente, cada vez será más armonizada con Europa. El contenido de la reforma es por tanto más una garantía de sostenibilidad de las políticas sociales que un límite, deja fuera de la Constitución cifras concretas y mecanismos de sanción pero introduce una "clausula Social" : "Los límites del déficit estructural y de volumen de deuda pública de las AAPP solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado,..." En relación a las formas, mantengo mi posición, sigo creyendo que no son las m[...]Sobre a reforma constitucional

2011-08-30T14:48:28.974+02:00

Escribo esta entrada para manifestar a miña posición sobre a reforma constitucional.

En primeiro lugar penso que as formas son importantes, e unha reforma constitucional necesita un procedemento sereo e non express. Indígname especialmente, como diputado do PSOE, que o anuncio se producise sen aviso previo de ningún tipo, sen debate dentro do Grupo Parlamentario e sen que recibíramos xustificación ou explicación algunha por parte do Goberno. Compre ter en conga que estamos nun sistema Parlamentario e non Presidencialista. Corresponde ós diputados elixir ó Presidente, polo que creo que unha iniciativa deste calado debería ser consultada previamente cós diputados.

En segundo lugar non me parece axeitado unha reforma limitada ó control do deficit, cando levamos trinta anos pendentes de reformas na Carta Magna tan necesarias como a reforma do Senado, ou a eliminación da discriminación sexista na sucesión da coroa, ou a inclusión na Constitución do nome das CCAA, ou recoller o encaixe institucional e xurídico de España en Europa, por non falar de reformas no sistema electoral ou da eliminación das Deputacións.

En relación ó contido concreto da reforma non coñecemos o texto definitivo, pero en calqueira caso debería incluir a flexibilidade suficiente para permitir iniciativas como o PlanE, a Ley de Dependencia ou a ampliación dos 400€ ós parados sen prestación. De non ser así non contará có meu apoio.

Outra cuestión é o tema do referendum. Ainda que é certo que o procedemento elixido é perfectamente legal, non se entende que nun momento no que dende a calle se nos pide mellorar os mecanismos de participación cidadá nas decisións políticas, decidamos reformar a Constitución sen dar voz ós cidadáns.Sobre o Tax Lease do naval

2011-08-30T14:48:44.947+02:00

Unha denuncia ante o órgano europeo da competencia ben de poñer patas arriba de novo ó sector naval, e tamén pon en evidencia a existencia, desde o ano 2002 dun sistema fiscal específico para o naval que foi determinante na supervivencia do sector nos últimos anos. Pero compre falar deste asunto con un pouco de rigor e facer cando menos as seguintes afirmacións:

. O Tax Lease non é unha axuda pública ó sector naval, e un réxime fiscal específico que non só se aplica ó naval senón tamén noutros sectores en relación a outros produtos de investimento das empresas. Chamarlle axuda pública sería como dicir que os produtos sometidos a un IVA reducido están subvencionados polo Estado, simpremente teñen un tratamento fiscal propio. Ademáis, non pode verse como unha transgresión da libre competencia dado que na UE non existe unha armonización fiscal, por exemplo no imposto de sociedades.

. Dado que se trata dun mecanismo fiscal no que interveñen o armador, o estaleiro, un inversor e unha entidade bancaria, en ningún caso corresponde á Administración de Facenda ningunha autorización previa, esta simpremente procede a reintegrar as devolucións impositivas no momento que procede como a calquera contribuínte. Quenes si poden paralizar as operacións son as entidades financeiras, que ante as dúbidas derivadas do procedemento europeo non prestan ó inversor as cantidades necesarias para iniciar a operación.

. Por último, o Goberno estatal está traballando intensamente coa UE para defender o Tax Lease ou para, no seu caso implantar un sistema alternativo, consciente de que nel radica a supervivencia do sector naval no futuro. Para este obxectivo resultan especialmente imprudentes as manifestacións alarmistas do Presidente da Xunta e do seu Conselleiro de Economía e as súas afirmacións no senso de que se trata de axudas publicas.

. O Tax Lease púxose en marcha no ano 2002 e no seu día non foi sometido a informe previo das autoridades comunitarias, trámite que nos tería aforrado o actual desgusto. Unha vez máis a incompetencia dos Gobernos de Aznar pon en risco o naval e tócanos a nos afrontar e resolver as consecuencias dos seus entortos.A quen representa a CEOE?

2011-08-30T14:49:01.894+02:00

Unha vez superada a presidencia de Diaz Ferranz ó fronte da CEOE, e coa sinatura do acordo de reforma das pensións, todo parecía indicar que se iniciaba unha nova etapa na representación patronal. Pero as posicións máis retrógradas seguen a ser maioritarias, polo que se ve, e mesmo preferirían para España un escenario de intervención como o de Portugal, para poder aplicar o seu programa máximo: despido libre e gratuíto, redución das cotas empresarias á Seguridade Social e eliminación da ultraactividade na negociación colectiva.

E mentres soñan cun Goberno do PP que lles cumpra os caprichos os pequenos e medianos empresarios seguen a pelexar có seu principal problema, O FINANCIAMENTO. Pero teñen que facelo sós e non teñen quen os represente colectivamente, porque na CEOE manda a banca e non se vai esixir nada a si mesma.

Ágora que se fala tanto de democracia real, eu boto en falla unha democracia real, pero representativa, en defensa dos intereses dos autónomos e pequenos empresarios que necesitan cada día pelexar cós bancos para resolver o financiamento da súa actividade. Polo que se ve á CEOE este problema non lle importa.


Señor Feijoo, póñase a traballar

2011-08-30T14:49:43.737+02:00

Artigo publicado no Xornal de Galicia do día 12 do 3 do 2011. Neste asunto das caixas os acontecementos precipítanse, espero que non sexa o mesmo que na canción de Les Luthiers na que os acontecementos se precipitaban da torre embaixo. Son moitos os elementos a considerar nun procedemento complexo, polo que corremos o risco de pasar por alto algunhas contradicións que me parecen preocupantes. Hai ben poucos meses que a Xunta -¿lembrades?- encargou aquela auditoría, que custou unha pasta, e que dicia que as caixas galegas eran solventes, que a súa fusión era unha marabilla e que cunha pequena axuda do FROB todo estaría listo. Pois ben agora que por fin o Banco de España puxo as contas claras, dos 15.152 millóns de euros que necesitan as caixas españolas para capitalizarse, nada menos que 2.600 millóns corresponden a NCG, e ademais resulta que o seu core capital non era o que dicía a auditoría senón inferior ó 6%. Supoño que o Presidente da Xunta reclamará a quen fixo tal auditoría que lle devolva os cartos, salvo que non poida, simplemente porque puxeron no papel o que a propia Xunta lles mandou. Ou sexa porque era unha auditoría á carta. A cuestión de fondo é que a nosa economía non é capaz de financiar o seu crecemento, nin o seu investimento nin o pago da débeda cos seus propios recursos xerados polo aforro interno e a actividade económica. E non falo só da débeda pública senón sobre todo da privada que está nas mans principalmente das caixas. Xa non podía facelo antes da crise cando o noso investimento medraba ó 11% e o noso PIB ó 4% e agora peor. Nestas circunstancias os nosos bancos e caixas, e tamén as administracións públicas deben buscar o creto fóra, alí onde hai liquidez: o Banco Popular Chinés, os países produtores de petróleo ou os fondos de investimento americanos, alemáns ou ingleses. Pero cando chegamos a pedir os cartos dinnos que non se fían da nosa solvencia, por mor das nosas caixas e, ou non nos prestan ou nos prestan máis caro. Por isto a reforma do sistema financeiro é urxente e ineludíbel. Será un trago duro, terá consecuencias negativas no curto prazo, seguramente, pero se non nos damos présa, se seguimos facéndonos trampas no solitario, pensando máis nas vindeiras eleccións que nas vindeiras xeracións corremos o risco de perder nesta crise máis xiróns de pel dos que pensábamos. Quero crer que o Presidente da Xunta anda buscando inversores que nos salven, especialmente nun momento no que aparece un galego no sétimo lugar entre as fortunas do planeta. Que contradición verdade, como é posíbel que as fortunas dos galegos non confíen na nosa caixa. Serán males endémicos? Terán antigaleguidade financieira? Ó mellor non len a prensa galega e non saben o que está pasando? Ou será simplemente que non se fían duns equipos xestores que levaron as caixas a onde están e que seguen no machito eles e as súas familias sen dar conta dos seus actos e dos seus erros. Veña señor Presidente, colla a bandeira, póñase a traballar e deixe de pasear facendo campaña electoral fóra de Galicia. Fale con eses galegos que teñen os recursos suficientes para resolver este lío, cos de aquí e cos da diáspora. Concite o seu interés, e se lle poñen como condición cambiar os xestores da caixa déalles un papel en branco para que apunten os nomes que queiran, seguro que serán mellores que estes.[...]Mellorar a solvencia das Caixas

2011-06-29T13:19:45.182+02:00A Vicepresidenta do Goberno, Elena Salgado vén de anunciar unha nova esixencia de capitalización ás caixas de aforros, xusto despois do proceso de fusións. E avisa de que as que non cumpran en outono serán obrigadas a transformarse nun banco para que o Estado poida entrar no seu capital, ou sexa, serán nacionalizadas.
Algúns dirán que se trata dunha privatización das caixas de aforros, pero mal se pode explicar ese argumento se ó final o Estado as nacionaliza. Outros dirán que se tiña que ter feito antes, pero se así fose, non terían oportunidade de manterse como tales caixas aquelas que sexan capaces de capitalizarse debidamente.
En calquera caso, dende que no acordo de Basilea III se aprobou elevar ó 8% os fondos de capitalización dos bancos, resultaba evidente que as caixas terían que seguir o mesmo camiño. Unha axeitada capitalización, e a superación das probas dos stress test son a mellor garantía, xa non só de solvencia, senón de viabilidade futura das caixas.
Debemos lembrar que esta esixencia de capitalización dos bancos a nivel internacional foi unha proposta apoiada por España nas primeiras reunións do Ecofin e do G-20 unha vez que estalou a crise, e que está en liña co que o Banco de España ben facendo no sector financieino español dende o caso Banesto. Foi unha medida amplamente demandada pola esquerda, precisamente para evitar as operacións especulativas do sector financeiro, e agora, loxicamente as caixas terana que aplicar.
Se os nosos bancos resistiron mellor que os de outros países a caída do sistema financeiro internacional foi porque a súa implicación no sector inmobiliario era menor e tiñan investimentos industriais ou empresariais diversificados en moitos países. Pero as caixas, tamén a nosa, tiñan unha implicación no sector inmobiliario que superaba o 70% do seu risco. Esta situación seguramente mellorou cos fondos captados do FROB, pero penso que son aínda insuficientes.
A nova situación necesita dunha estratexia económica galega que incorpore ás principais corporacións, empresas e investidores potenciais, primeiro para cumprir as novas esixencias e segundo para construír unha verdadeira caixa galega, non polo nome da entidade ou polo apelido dos seus xestores, senón porque se implique realmente no desenvolvemento económico de Galicia. Tamén aquí, como teño dito noutros artigos, non viría mal ter coa diáspora unha relación económica máis fonda que superase as visitas de Feijóo, conselleiros e alcaldes levando empanadas, pulpo e gaitas para as escolas dos centros galegos.
En definitiva, auguro unha nova oportunidade perdida para Galicia, porque esta Xunta non está pola labor de traballar e construír. Está xa a estas horas o señor Feijóo preparando o seu enésimo furibundo ataque a Zapatero co que xustificará a súa incompetencia e sorrirá ante os seus dicindo polo baixiño “oíches o que lle dixen”.Resístese o final de ETA

2011-06-29T12:55:45.695+02:00

Artigo publicado no Xornal de Galicia o día 11 do 1 do 2011


Aínda que non son un experto na materia, e a pesares de que este asunto do terrorismo de ETA está suxeito a unha linguaxe moi medida, non me resisto a facer algún comentario á situación actual de ETA e ó comunicado de onte.
En primeiro lugar cabe preguntarse, en que situación estamos e porque chegamos ata aquí. A resposta no debe ser sinxela e caben razóns históricas, políticas e ata persoais, pero penso eu que nos últimos anos, tres factores foron determinantes; en primeiro lugar a eficacia na persecución policial do delito. Pero este factor leva funcionando ben moitos anos e por si só nunca dera resultado. En segundo lugar a Lei de Partidos, que permitiu apartar das institucións democráticas ós que defenden a utilización da violencia como ferramenta política. E por último o fracaso da anterior tregua por culpa unicamente da actitude de ETA. Hai quen segue cuestionando a oportunidade da tregua ofrecida por Zapatero na lexislatura anterior, pero eu penso que foi un paso necesario que propiciou un debate interno na esquerda aberchale, e que está dando lugar ós pasos que estamos vendo nos últimos meses.
Polo tanto estou convencido de que o fin de ETA está cerca, eles sábeno, son conscientes, pero resulta moi difícil saír, cambiar os parámetros de análise e de toma de decisións, os métodos e incluso o xeito de vida, incorporarse á sociedade e sobre todo, recoñecer que 50 anos de violencia non serviron para nada máis que para provocar dor e odio.
En relación ó comunicado, chámame a atención a reclamación dun “proceso democrático” e as constantes apelacións a que o pobo se pronuncie, acaso os vascos non votan cada catro anos en eleccións de todo tipo, municipais, autonómicas, estatais e europeas? Eses son precisamente os resultados electorais que ETA nunca entendeu.
A cuestión é moi sinxela, calquera partido político pode reivindicar o que estime oportuno, non é ilegal, tampouco coa Lei de Partidos, defender a independencia de Euskadi. Pero o que non é admisible é que unha minoría da sociedade impoña ó resto polas armas o seu modelo. Tampouco é cuestionable que reclamen politicamente a unidade de Eukalerria cos territorios franceses e Navarra, pero todos e cada un dos territorios que sinalan teñen actualmente rexímenes democráticos nos que están perfectamente claros os procedementos para abordar cambios institucionais e as maiorías necesarias para facelos. Por certo, maiorías que se gañan nas furnas e non coa pólvora.As trinta do liderazgo económico

2011-06-29T12:52:17.608+02:00

Artigo publicado no Xornal de Galicia o día 26 do 11 do 2010.


O vindeiro sábado o Presidente Zapatero reunirá ás 30 principais empresas do país para ver de poñer en marcha un impulso concertado á economía española. Xa noutras ocasións, como cando se iniciou a crise e se produciu o colapso na concesión de cretos por parte dos Bancos, o Presidente reunírase cós principais dirixentes da banca para ver de buscar saídas ó grave problema do sistema financeiro internacional, e para evitar que contaxiase ás entidades bancarias españolas. Naquela ocasión o resultado foi positivo e podemos agora comprobar que os chamados Test de Estres deixaron en bo lugar ós nosos bancos fronte a outros de países como Francia ou Alemaña, e por suposto Irlanda.
Nesta ocasión non se trata tanto de ver que pode facer o Goberno polas grandes empresas, senón en que poden estas contribuír, por unha banda a mellorar a credibilidade internacional da nosa economía, e por outra á creación de nova actividade económica e emprego.
Ó meu entender a iniciativa é positiva. Non cabe dúbida de que foi a evolución da economía nos últimos anos, xunto có acerto e boa xestión destas empresas, seguramente, o que posibilitou a súa posición predominante no mercado nacional e a súa boa posición internacional. E precisamente por iso, agora que para saír da crise necesitamos o concerto de todos, compre que as compañías mais potentes contribúan ó proceso de recuperación.
Necesitamos resolver canto antes o grave problema do desemprego, non só por razóns económicas, senón porque o maior drama persoal dun parado e a carencia dun proxecto vital claro, a falla dun espazo, dunha función que cumprir na sociedade. Por isto, non podemos encomendarnos ó crecemento económico como elemento único da creación de emprego. Temos que buscar fórmulas de reparto do emprego, da actividade económica e dos recursos públicos e privados que interveñen no mercado de traballo que nos permitan incorporar á actividade produtiva a un número o maior posible de desempregados.
É aquí onde as grandes empresas poden contribuír a un impulso colectivo, porque son as posuidoras de capacidade tecnolóxica, organizativa e de financiamento para xerar procesos de crecemento acelerados nos sectores clave nos que operan. Deben apurar a posta en marcha de proxectos que tiñan deseñados a medio prazo e sobre todo deben comprometerse có pais, cós cidadáns, apostando por traballar en España e non polo modelo produtivo do noso insigne Conselleiro de Economía e Industria que produce en Portugal. Apostando por competir en excelencia e non en degradación laboral e esixindo tamén ó sector financeiro que se comprometa có investimento produtivo e abandonen o especulativo, e ós Gobernos central e autonómicos que melloren as políticas de apoio á iniciativa empresarial con ferramentas de axuda pública eficaces e áxiles como o programa de reindustrialización do Ministerio de Industria.
En definitiva, estamos a pasar un momento clave e delicado no que cabe esixir solidariedade dos que máis teñen, ou máis poden, para axudar ó conxunto da sociedade e recuperar o vello pacto Fordiano polo que a elevación das condicións de vida da maioría da sociedade é a mellor garantía de futuro para as grandes empresas de produción industrial.Hai campo suficiente para o acordo

2011-06-29T12:49:38.045+02:00

Artigo Publicado no Xornal de Galicia o día 30 do 9 do 2010.Debo comezar dicindo que a folga foi un éxito sen paliativos que debe apuntarse no haber dos sindicatos convocantes. Cumpríronse ademais tres feitos salientables e novos en democracia: escasos incidentes, cumprimento dos servizos mínimos alí onde foron pactados e unha posición de respecto ós convocantes, ás súas reivindicacións e ó papel que o movemento sindical desempeña na nosa sociedade por parte do Goberno de Zapatero.Resúltame perfectamente comprensible a posición sindical. Non só por razóns persoais, senón porque nunha situación na que se produce a maior crise dos últimos oitenta anos, provocada pola cobiza do capitalismo, que Manuel Rivas chamaba “capitalismo impaciente”, polos excesos do sector financieiro internacional, polo neoliberalismo máis radical, con resultados nefastos en todo o mundo, pero especialmente sobre o emprego do noso país; que é capaz de crear moitos postos de traballo en períodos de crecemento, pero non é quen de conservalos durante as crises; con catro millóns de parados sobre a mesa, coa dereita político-mediática encirrando ós sindicatos contra o Goberno e coa Patronal conxurada a facer fracasar o diálogo social, a folga xeral estaba cantada.A convocatoria coincide cunha mobilización europea a prol dunha saída da crise máis preocupada polo benestar dos cidadáns que polos mercados, solucións que en gran parte non están nas mans dun único Estado, senón dun consenso internacional que non parece imposible, pero si difícil e seguramente insuficiente na concreción das medidas a aplicar como a Taxa Tobin.Nos ataques sindicais contra a política do Goberno están implícitas as circunstancias que o forzaron a tomalas. Non se trata dun xiro ideolóxico do Presidente, senón da necesidade imperiosa de romper as desconfianzas dos mercados para evitar que o custo da débeda se coma a capacidade da nosa economía para manter e desenvolver no futuro as políticas sociais e os investimentos públicos.Nestas circunstancias o éxito da folga fortalece as posicións sindicais e obriga ó Goberno a abrir, a construír un novo marco de diálogo e pacto cós sindicatos, con ou sen a Patronal, que é quen queda máis descolgada neste novo escenario. Pero os contidos deses pactos teñen o límite que marca precisamente esa necesaria confianza dos mercados na nosa economía, polo que as reivindicacións terán que ser ben medidas e ben axeitadas ós contidos e prazos posibles, para non romper os equilibrios que nos están permitindo recuperar posicións e recoñecemento como economía fiable.Ó meu entender hai campo suficiente para o diálogo e o acordo, quedan reformas importantes por facer, e poden facerse doutro xeito si son consensuadas cós sindicatos, quedan ata dezaoito normas de desenvolvemento da reforma laboral, e incluso esta mesma norma pódese reformar a medio prazo si os resultados así o aconsellan.Un Goberno socialista ten que escoitar ós cidadáns, especialmente á súa base social, por iso persoalmente son partidario dun xesto claro na dirección de recuperar o diálogo social e de reequilibrar a presión dos custos da saída da crise cara a sectores da sociedade que, de momento, non están contribuíndo na medida que si o fan os traballadores, os funcionarios ou os pensionistas. Nesta dirección apuntan as reformas fiscais que se recollen nos Presupostos Xerais do Estado que gravan ás rendas máis altas. Pero quedan outros ámbitos con marxe para actuar como o fraude fiscal, as Políticas Activas de Emprego, o desenvolvemento do chamado Sistema Austríaco, a rel[...]Sobre a ILP de Rumbo 21

2011-06-29T13:46:32.572+02:00

Artigo publicado no Diario de Ferrol con motivo da Iniciativa Lexislativa Popular de Rumbo 21.A retirada do veto sobre ASTANO configúrase como un elemento cargado de simbolismo. Nel reúnense tódolos reproches, xustos no maior dos casos, á reconversión dos anos oitenta que tan fondo dor causou na sociedade de Ferrolterra. Nel susténtanse posicións de diversas forzas políticas que atoparon neste elemento unha xustificación ás súas propias carencias e que viviron durante décadas alimentando o odio ou o resentimento ó Estado e ó Partido Socialista sen por en marcha dende as distintas responsabilidades de goberno que tamén ostentaron iniciativa algunha para sacar a Ferrolterra da crise.Dende que no 2004 fun por primeira vez candidato e logo Diputado sempre falei claro sobre este proceso de Reconversión Industrial, sempre dixen que foi nefasto, precipitado e sobre todo sen compensacións claras e tanxibles. Sempre dixen que tanto o PSOE estatal como o local víronse desbordados pola situación e non conseguiron converter aquel proceso nunha oportunidade de cambio e desenvolvemento. Non era fácil, na calle estaban tódolos días milleiros de persoas sen perspectivas de futuro claras, e obviamente o prioritario foi resolver este grave problema perdendo un tempo precioso para deseñar un novo modelo de desenvolvemento para a comarca que tivo que esperar décadas. Ademais entrounos a febre da “terciarización da economía” e baixo esa máxima detestouse todo o relacionado có sector industrial e pensamos que o futuro pasaba polo sector servizos, sen respostar á pregunta de, a quen prestaremos servizos si ninguén produce nada?Toda esta historia e os sentimentos que produce en varias xeracións dos nosos concidadáns condénsanse na retirada do veto de ASTANO, de tal maneira que dicir que si á retirada e dicir que non a aquela reconversión e protestar e revolverse contra o máis escuro da nosa historia recente.É por isto que entendo perfectamente as razóns de Rumbo 21 e creo que conectan con este sentimento cidadán. Pero non se trata do guión dunha película ou dunha novela, tratase dunha iniciativa lexislativa popular que se pretende converter en lei, e dende ese punto de vista hai que analizala.En primeiro lugar, cabe destacar a inutilidade xurídica do texto que se propón que está cargado de voluntarismo pero que resulta inaplicable dado o reparto de competencias, xa non có Estado, senón coa Unión Europea.Non poido compartir unha iniciativa que se afasta da realidade, que volve a vista ó pasado para conducirnos a repetir os erros en vez de apostar pola diversificación e internacionalización dun tecido empresarial cada vez máis diverso e competente, non recoñece os efectos positivos do acordo do 2004 que nos esta permitindo manter unha carga de traballo moi importante na Ría de Ferrol, especialmente na consolidación do sector de reparacións, e que sobre todo esquece o fundamental, o sector naval civil privado en Europa, e en España está en clara recesión xa dende fai décadas con peches ou suspensións de pagos de asteleiros especialmente no ano pasado.Tentemos facer como nas comprobacións matemáticas e fagámonos algunhas preguntas: Si o sector naval civil é un gran negocio, porque hai outros asteleiros da Ría pechados? Porque non hai unha morea de propostas de inversores para comprar as instalacións e poñerse a producir barcos a toda presa? Porque están pechando asteleiros en España como Juliana ou Sestao? Porque UGT, CCOO ou a propia AIPF non apoian esta iniciativa?Finalmente, dicir que respecto profundamente o traballo[...]Javier Guerra ciscado có carbón

2010-07-16T12:02:45.160+02:00

Reproduzo aquí o meu artigo sobre o decreto do carbón publicado no Xornal de Galicia.A política enerxética está sometida a fortes tensións; os obxectivos de redución de gases de efecto invernadoiro, os prezos de produción, o mantemento de actividade económica nas comarcas mineiras, a dependencia enerxética do exterior, o nunca pechado debate sobre a enerxía nuclear, a necesidade de primar o desenvolvemento das enerxías renovables, o equilibrio entre capacidade de produción e capacidade da rede eléctrica e por suposto a presión enorme das empresas eléctricas sobre cada unha das decisións que toman os Gobernos.Este panorama evidencia que estamos ante un problema complexo que debe ser tratado con seriedade, por iso cando escoito ó Conselleiro de Economía e Industria Javier Guerra e ó Director Xeral de Industria da Xunta de Galicia, Sr Tahoces, dicindo barbaridades penso que compre aportar argumentos e información veraz para que cada quen quede retratado polas súas verbas e os seus actos.Hay que empezar dicindo que o chamado Decreto do Carbón non é un capricho de Zapatero, e unha medida para resolver un dos problemas que creou a crise económica, a saber, unha baixada notable da demanda eléctrica. Foi precisamente a confluencia desta baixada do consumo, xunto coa circunstancia dun inverno ventoso e pluvioso, que aumentou a produción de enerxía eólica e hidráulica, o que expulsou do sistema enerxético ó carbón, ó autóctono (asturiano e leonés) e ó de importación (Cerceda e As Pontes). Non saber isto sendo Conselleiro de Economía e Industria ou Director Xeral de Industria deixa en moi mal lugar ó cargo e ós titulares dos mesmos.Polo tanto o Decreto do Carbón ven a resolver un problema non a crealo, e dende o PSdeG, tanto Patxi como os alcaldes de As Pontes e Cerceda estamos traballando có Ministerio de Industria para establecer un tratamento equitativo para o carbón de importación que nos permita seguir producindo electricidade con seguridade de permanencia no chamado MIX enerxético, e ata o de agora están atendendo as nosas razóns, porque comparten a idea de que non se pode, para salvar un sector, perxudicar a outro.Pero ó final, o miolo do asunto está na negociación entre o Ministerio e as eléctricas sobre as compensacións que froito do decreto se aplicarán como garantía de dispoñibilidade e de nivel de produción mínimo técnico. Por certo, garantías que desaparecerán, igual que o actual problema, no momento que se recupere o consumo de enerxía.Xurden tamén aquí posicións contrarias ó carbón, sexa cal sexa, pola contaminación de CO2, e apostas radicais do lado das renovables. Son comprensibles, pero compre lembrar que inexorablemente o desenvolvemento das renovables obriga a manter as centrais de carbón ou ciclos combinados, dado que por cada Kw de enerxía limpa necesítase outro de termocentral equivalente para poder substituílo cando esta falla, porque non sempre fai vento ou sol. O que ocorre é que na práctica, cantas máis renovables, máis porcentaxe de tempo están paradas as de carbón. Dito doutro xeito, o Sr Guerra e o Sr Tahoces non poden pedir ó mesmo tempo máis eólico para Galicia e máis produción de Carbón, mentres para rematala, en Madrid os seus correlixionarios propoñen substituír o carbón e as renovables pola nuclear.Todo este debate está presente no diálogo sobre enerxía que ten en marcha o Ministro de Industria có PP, polo que o Sr Tahoces e o Conselleiro Javier Guerra, esta ben que lle falen a Zapatero e a Miguel Sebastián, pero de paso, p[...]Rajoy, Feijoo e o “viejo PP”

2010-07-11T16:24:55.041+02:00

Reproduzo aquí o último artigo publicado no Xornal de Galicia-

Xa está, xa temos sentenza sobre o Estatut de Catalunya, e á vista da mesma coido que alguén debería de pedir desculpas ós cidadáns polas burradas que se teñen dito. Rajoy dixo que se ia romper España, que se destruía o consenso da transición, que estábamos revisando o pasado, que supoñía unha voadura do noso sistema fiscal, que a distancia entre o Estatut e a Constitución era abismal, que era o principio do fin do Estado deseñado no 78, que dividía ós españois e que se trataba dunha reforma encuberta da Constitución.
Eu non critico que o PP tivera unha posición contraria, nin sequera que presentara un recurso ante o Tribunal Constitucional, o que critico, denuncio e rexeito é que os mesmos preceptos que cuestinou en Cataluña foran aceptados en Andalucía ou en Valencia, e que puxera en marcha unha campaña de recolleita de sinaturas por toda España có único obxectivo de enfrontar ós cidadáns con Cataluña e có Presidente do Goberno “culpable da ruptura de España”.
Dentro desa campaña infame, Galicia foi tamén moeda de cambio, e o Señor Feijoo impediu o consenso necesario para reformar o noso Estatuto de Autonomía que circulaba pola mesma senda que o catalán, por orde expresa de Mariano, o de Pontevedra. E agora admite timidamente a posibilidade dunha reforma pero sen comprometerse a iniciala de inmediato, porque non cree nela e porque camiña na dirección contraria á súa política lingüística.
Eu non temo pola ruptura de España, porque creo no noso modelo autonómico, que se chama así, pero ten características de puro federalismo, especialmente agora nesta nova fase de reformas estatutarias. Non me gusta a palabra “patriota”, porque foi moi mal utilizada no pasado e non quero esquecer, pero estou farto destes patriotas de pacotilla, que acusan sempre ós demais de romper España cando son eles os que converten as diferenzas que nos deben enorgullecer, en muros de incomprensión e intolerancia; que falan catalán na intimidade cando lles convén e limitan o galego cando teñen maioría absoluta; que non se cortan en criticar a nosa economía e ó noso país aquí e no estranxeiro, aínda que iso poñan en risco a propia recuperación económica; que critican sempre as conquistas sociais, como os dereitos universalizados polos socialistas en materia de educación, sanidade, prestacións por desemprego, pensións e dependencia, ou os dereitos civís como o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, a reforma do divorcio ou do aborto e logo non son quen de modificalos cando chegan ó poder, votando ademais boa man deles cando lles veñen dadas.
Agora xa hai sentenza, e os que tanto bramaron contra o Estatut, deben recoñecer o seu erro, e pedir desculpas ós cidadáns por tanta ponzoña que saíu polas súas bocas, e dar a cara e recoñecer que estaban equivocados. Pero isto non é posible no PP, aínda son quen de negar que mandaran soldados a Iraq, e iso que hai fotos e reportaxes de televisión, aínda non fixeron dimitir a Trillo polo Yak 42 nin a Fabra, nin a Agustín Fernández. En fin, non teño esperanzas de que emenden a súa actitude, pero o colmo do esperpento e a desculpa autoexculpatoria de Mariano Rajoy, “son cosas del viejo PP”.Flexibilidade interna para parar os despidos

2010-06-22T09:21:20.288+02:00

Reproduzo aquí o meu artigo publicado no Xornal de Galicia o pasado día 16 de xuño. Empezarei por dicir que o tempo de negociación, aínda que non se chegase a acordo, non foi tempo perdido, serviu para debater en profundidade moitas materias e ir colocando propostas que son agora texto do Decreto, pero rematado o prazo o Goberno lexislou e optou por unha reforma equilibrada, non tanto dende o punto de vista de recoller propostas de cada parte, senón equilibradas en relación á realidade laboral do noso país.O noso Mercado de Traballo sofre varias anomalías, a primeira é que para unha empresa en dificultades, resulta máis sinxelo despedir que reorganizar. Isto está a provocar que o primeiro recurso sexa prescindir de traballadores e logo, no caso de novas contratacións facer os axustes internos cós novos contratados. Na práctica, os cambios do que se ven en chamar condicións sustanciais de traballo son moi difíciles de aplicar e as cláusulas de descolgue practicamente imposibles. Para resolver esta cuestión, a reforma simplifica os procedementos de aplicación das medidas de flexibilidade interna, pero mantenas sometidas á negociación colectiva, ó arbitraxe e á tutela xudicial. Ademais, introduce o chamado modelo alemán para os EREs, que permitirá manter os postos de traballo reducindo a xornada cun complemento de salario público que compense a redución salarial resultante.Outra anomalía é que non sendo o despido barato en España, segundo din os empresarios, si que é libre e incluso diría que caprichoso, de feito, que lóxica ten que o 80% dos despedimentos provocados pola crise económica se realizasen pola vía do despido disciplinario? Compre resolver esta cuestión, máis pola vía de causalizar o despido axustando a Lei á realidade que pola vía de alterar os custos e especialmente de reducir os dereitos dos traballadores. Por iso defínense mellor as causas do despedimento, dificultando especialmente o caprichoso e atópase unha fórmula de verdadeiro equilibrio, aportando dende o FOGASA 8 días de indemnización para manter o dereito dos traballadores á súa indemnización de 45 ou 33 días, segundo corresponda, reducindo nesta medida o custo para as empresas. Isto abórdase de xeito transitorio, xa que se anuncia a creación dun fondo específico para capitalización dos dereitos dos traballadores en caso de despedimento có que se reducirá considerablemente a tensión entre empresarios e traballadores polos custos do despido no futuro.A terceira anomalía do noso mercado de traballo é a alta temporalidade. Para resolvela endurécense as condicións para o seu uso, có obxecto que deixe de ser é a porta de entrada que as empresas utilicen como período de proba. Trátase en definitiva de converter a contratación indefinida na norma e a temporal na excepción, conferindo ó contrato de traballo un maior nivel de flexibilidade interna e mecanismos de axuste anteriores e alternativos ó despedimento.Estas son as razóns da reforma que tramitaremos polo procedemento de Proxecto de Lei, polo que tódolos grupos terán a oportunidade e a obriga de retratarse nas propostas que presenten. Non podía ser outro o procedemento dada a sentencia do Tribunal Constitucional que ante un recurso do Partido Socialista declarou inconstitucional o procedemento de Decreto Lei para a reforma que no seu día aprobou o Goberno de Aznar.Finalmente dicir que comprendo a posición responsable dos sindicatos, a eles corresponde defender os dereitos dos traballadores a[...]Necesitamos medidas en la otra dirección para no romper el discurso de Zapatero

2010-05-24T18:01:09.729+02:00

Entrevista publicada pola Voz de Galicia o domingo 23 de maio do 2010Xavier Carro Diputado del PSOEAutor: Enrique Clemente Localidad: Madrid/la voz.Fecha de publicación: 23/5/2010 "Es muy importante que haya sido el alma del Partido la que ha reclamado que la crisis no la paguen los más desfavorecidos"El diputado por A Coruña Xavier Carro fue uno de los socialistas que intervinieron en la reunión del grupo parlamentario celebrada el pasado martes para pedir que la crisis no la paguen solo los funcionarios y los pensionistas, sino también los que más tienen. Su intervención fue muy sonada, aunque fuese a puerta cerrada. -¿Qué dijo?-En primer lugar, dije que estaba a favor de medidas que reequilibren el coste de la crisis hacia una parte de la sociedad que no se había visto afectada por los anuncios de Zapatero. Ya sea actuando sobre las rentas más altas, los beneficios de la banca o recuperando el impuesto de patrimonio. Dije que necesitábamos como agua de mayo medidas en la otra dirección para equilibrar el coste de la crisis y, sobre todo, para no romper el discurso del presidente, el principio de que no tienen por qué pagarla los trabajadores, los pensionistas, los más desfavorecidos en definitiva. -También hizo una propuesta polémica sobre las subvenciones a la Iglesia.-Luego manifesté que apoyaba todas las medidas que fueran en esa dirección, pero que se me ocurría una que no se había puesto sobre la mesa, que no se adelante a la Iglesia el dinero del IRPF. En estos momentos no estamos para dar anticipos a cuenta a nadie. -La decena de diputados que intervinieron en el curso de esa reunión se manifestaron en esa línea de pedir que la crisis la paguen también los más ricos.-Fue una constante de las intervenciones. -¿Cree que ustedes han influido en el anuncio que Zapatero hizo un día después de que iba a subir los impuestos a los que más tienen?-Estoy convencido, porque ese debate del grupo se reprodujo también en otros ámbitos del partido e incluso dentro del Gobierno. Eso demuestra que el PSOE es un partido vivo, que los diputados no somos aprietabotones, sino que intentamos trasladar al grupo y al Ejecutivo las necesidades e inquietudes de la gente. -Estarán satisfechos por la reacción de Rodríguez Zapatero.-Yo estoy muy satisfecho, no porque me hayan dado la razón, sino porque se constata una vez más que Zapatero es un presidente que escucha. Es importante que haya sido el alma del partido la que ha reclamado que la crisis no la paguen solo los más desfavorecidos. -¿Cómo ve usted al presidente?-A nadie más que a él le ha dolido adoptar los recortes, porque es el presidente más de izquierdas que hemos tenido desde la República.Carro destaca el papel del ministro de Fomento. «Blanco tiene capacidad para ser el candidato, pero no hay debate»-¿Puede ser José Blanco candidato a presidente si Zapatero no se presenta?-Esta semana ha hecho un papel excelente. El miércoles tuvo una jornada parlamentaria brillante. Creo que está como nunca, muy fuerte, con la fuerza de la gente que cree lo que dice. En cuanto a las especulaciones, al propio Blanco no le gustan nada y es muy difícil saber cuál va ser el futuro. -¿Pero puede serlo?-En cuanto a capacidad personal, desde luego sobradamente, pero es un debate que no está sobre la mesa. No existe debate ni división sobre el papel del presidente.[...]Si a ninguén contenta, para que vale?

2010-05-24T17:10:57.520+02:00

Publicado no Xornal de Galicia
Levo tempo dándolle voltas a unha pregunta, cal é a intención política de Feijoo no referente á polémica inventada por el sobre o Galego?. Non cabe dúbida que durante a campaña electoral a razón era o medo, inexplicable, a Rosa Díez, así correron coma tolos Rueda e Ana Pastor a disputarlle a foto a empuxós naquela patética manifestación. Non tardou moito o tempo en poñer á lideresa vasca no seu sitio, cando dixo aquela frase en televisión empregando o termo Galego como un insulto dedicado a Zapatero. Por certo, saiu Feijoo todo pomposo a chamarlle a atención, a quen fora un ano antes compañeira de pancarta.
Gañadas as eleccións Feijoo pensou que o galego era unha boa cuña para abrir unha fenda entre o PSdeG e o BNG. O plan era perfecto, mandar ó Bloque cara ó extremismo e pactar cós socialistas unha reforma de maquillaxe baixo a dirección dun home elixido para iso, o Sr Lourenzo. Pero o plan fracasou porque tanto os socialistas como os nacionalistas entenderon que ningunha alternativa política ten futuro en Galicia si se enfronta ós elementos básicos que conforman a nosa identidade. Xa van varias manifestacións e pronunciamentos de todo tipo, todos en contra do Decreto, incluso por parte daqueles que presuntamente se quería protexer, Galicia Bilingüe; pero o Sr Feijoo non escoita ou non quere escoitar.
A opción que conten o Decreto non contenta a ninguén, mantéñense aspectos nefastos para o ensino, como a supremacía da posición do alumno sobre o profesor á hora de elixir a lingua vehicular, e segundo se di, ábrese a porta a unha reforma lexislativa sobre outras normas, que non presentaban ningún problema ata o de agora, só para poder dar un paso máis na dirección de derivar a responsabilidade pública á decisión privada dos pais, introducindo nas aulas un conflito que escusábamos ben.
O Decreto non hai por onde collelo, nin resolve ningún problema, nin parte da realidade do ensino en Galicia, nin debuxa un futuro mellor para o sistema, nin xera tranquilidade entre os pais ou os profesores. Máis ben xera un caldo de cultivo propicio para un conflito de consecuencias imprevisibles.
Eureka!, esta é a razón!, este é o obxectivo! Feijoo pretende xerar unha polémica permanente có idioma. E para que a quererá? Será para aireala a pracer, para acender o lume cada vez que lle conveña tapar outra cousa? Quizais para encubrir a pobreza e insolvencia do seu proxecto político?. Quizais para encubrir o fracaso da súa política económica? Quizais para tapar a carencia absoluta de estratexia ou dirección nos asuntos que de verdade importan ó país?. Como sexa iso imos aviados, e dáme que vai ser que si.A Conferencia Política do PSdeG-PSOE, una reflexión cara ó futuro de Galicia

2010-05-24T17:09:00.986+02:00

Artigo publicado no Xornal de Galicia
Baixo o título de “O Socialismo do Século XXI. Novas respostas para unha Galicia mellor” celebrarase nas vindeiras semanas unha reunión política crucial para o Partido Socialista en Galicia. Os resultados deste debate condicionarán as posicións e alternativas que durante os vindeiros anos se contrapoñerán ós proxectos e feitos do Goberno de Feijoo e polo tanto serán un elemento clave para ver si se configura ou non unha alternativa política capaz de recuperar o Goberno Galego.
Comprendo que os medios de comunicación estarán máis pendentes dos xestos entre Patxi, Caamaño, Barcón ou Blanco, pero non son estas as cousas que están en xogo neste lance, nin estamos no momento procesal de dirimir candidaturas. Agora toca reflexionar sobre o papel do socialismo galego no futuro inmediato, asentar e perfilar os seus obxectivos políticos e conseguir que estes respondan ás expectativas e desexos da nosa sociedade.
Dende o meu punto de vista trátase dunha iniciativa necesaria, non para cambiar os principios ou os postulados básicos, pero si para facer un relato da realidade política de Galicia que é distinta despois dun ano de Goberno da Dereita nun escenario de globalización e perda de soberanía dos Estados, e xa non digamos das CCAA.
Parto da defensa dun socialismo galego de corte federalista, afincado na esquerda socialdemócrata, no mundo do traballo e de fondo sentimento galeguista, pero cunha visión do mundo contemporáneo consciente da realidade da globalización.
Galicia ten potencialidades e ferramentas que non está a empregar para construír o seu futuro, por exemplo a necesidade de construír unha rede de alianzas económicas e sociais coa nosa diáspora, o exercicio pleno das competencias que unha reforma do Estatuto nos permitiría, unha reorganización administrativa que racionalice a nosa administración Pública, ou o deseño dunha política de incentivos á actividade económica deseñada para engadir valor ós nosos produtos e materias primas, que deixe de funcionar só a iniciativa das empresas, senón que contribúa a reequilibrar a nosa estrutura económica facéndoa máis eficiente e sostible.
Por outra banda, Galicia forma parte plenamente, dentro do Estado Español da Unión Europea. Lonxe queda o proceso de integración, e temos que deixar de atribuírlle á UE a culpa de tódolos nosos males. Debemos ter unha posición máis solvente, asumindo o cumprimento dos nosos compromisos, e influíndo en primeira persoa nunha configuración favorable das políticas comunitarias que nos afectan.
En definitiva nesta Conferencia Política debuxarase unha Galicia nova que poderemos construír entre todos si somos capaces de recuperar o Goberno da Xunta. Por esforzo de reflexión e de traballo non vai quedar.Temos que salvar o euro e regulamentar os Mercados

2010-05-24T17:06:38.164+02:00

Artigo publicado no Xornal de Galicia
A intervención de Zapatero no Pleno do Congreso do mércores anunciando un paquete de medidas de recorte do Déficit Público fíxome tremer. Explicou as circunstancias que se desenvolveron na semana pasada có ataque dos especuladores á bolsa española e por extensión á Unión Monetaria e ó Euro, e fun consciente de ata que punto, tal como dixen nun artigo anterior “a crise é o campo de batalla”. Explicou a actuación dos especuladores, que provocaron a crise da man do liberalismo económico, e son agora os que afogan ós Estados despois de pedirlles inxentes cantidades de recursos públicos para ser rescatalos das consecuencias da crise que eles mesmos provocaron. Non contentos con iso pelexan con fereza para evitar unha maior regulamentación da circulación internacional de capitais e da erradicación dos paraísos fiscais. En definitiva queren seguir dominando o orde económico mundial por enriba do poder democrático dos Estados. Temos que saír desa espiral malvada, temos que impoñer a lóxica do control democrático dos recursos devolvendo ós Parlamentos e ós Gobernos o poder que agora está nos despachos de Wall Street.
Dicía Zapatero “…la Unión Monetaria… nunca había afrontado una amenaza tan seria y real como esta a su propia existencia” No noso cu estaban dando unha patada ó Euro xa que non tiña lóxica unha caída da bolsa española na semana de datos macroeconómicos positivos. É certo que o Euro naceu e viviu ata o de agora cunha debilidade estrutural. Mentres que a Reserva Federal, como depositaria das reservas monetarias pode saír en defensa do Dólar, o Banco Central Europeo tiña competencias delegadas e limitadas polos Bancos Centrais dos países membros.
Por iso, na reunión de Líderes Europeos do pasado fin de semana, pola vía de urxencia tense adoptado a decisión máis importante en materia económica dende a existencia da moeda única. Constitúese un Mecanismo Europeo de Estabilización para respaldar á Unión Monetaria e ó Euro cunha dotación total astronómica, 750.000m€ con aportacións da Comisión, do FMI e dos Estados membros.
Pero España seguía tendo un problema, as tensións polo encarecemento da Débeda derivados da esixencia dos mercados dunha redución máis intensa do Déficit Público. Si permitimos que a nosa Débeda se encareza non seremos capaces de reducir o Déficit, por iso non importa o que nos opinemos sobre a nosa capacidade de cumprir cós pagos, senón o que os mercados nos atribúen. Por iso tivemos que adoptar este paquete de medidas que supoñen un aforro de 15.000m€ en dous anos. Rajoy di que se deberan ter decidido antes, eu coido que non, de facelo previamente á creación do Mecanismos de Estabilización, esas medidas estarían a día de hoxe amortizadas e teríamos que adoptar outras adicionais.
Chamoume un amigo na mañá do mércores e preguntoume, como estás? Díxenlle, como o Presidente, jodido por ter que adoptar medidas contrarias ó meu ideario e preocupado pola posibilidade de romper a paz social que é un elemento moi importante para saír da crise.