Subscribe: Dop :|: www.Dop.co.il :|: דופ
http://www.dop.co.il/sites/rss/rss.asp
Preview: Dop :|: www.Dop.co.il :|: דופ

בדיחה שונה כל שעהבדיחה אקראית ממאגר בדיחות דופ - המשך הבדיחה בלינק המצורף נוספה בדיחה מצחיקה בנושא: בדיחות יהודיות
רב אחד עצר נרקומן ושאל איפה זה הדואר. הנרקומן הסביר לו והתכוון ללכת. הרב החליט להחזיר לו חסד ואמר: "בני היקר, עזוב אותך מהסמים, בוא ואקח אותך לעולם התורה. אני אראה לך את התענוג האמיתי בדת שייקח אותך לשמיים!"

הנרקומן: "אתה תיקח אותי לשמיים? אתה לא יודע איפה זה הדואר!"

הבדיחה לקוחה מתוך מאגר אתר דופ