Subscribe: לימודי עיצוב אופנה
http://hahamama1.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss
Preview: לימודי עיצוב אופנה

לימודי עיצוב אופנה

Last Build Date: Sun, 05 Oct 2014 00:02:41 +0000

 עיצוב פנים

Mon, 12 May 2008 16:01:00 +0000

הביטוי אומר כי ביתי הוא מבצרי ,וגם באם הדבר נאמר בהקשר אחר הוא משקף את משקל המעטפת בה אנו נמצאים ומרגישים שייכות ונינוחות. הבית הוא השתקפות של הגרים בו ,את הגדרתם את ציפיותיהם ותחושותיהם.עיצוב פנים היא היכולת לחבור למי שמזמין תכנון ועיצוב למרחב חיים בו המזמין עומד לבלות את מרבית ימיו ולהביא את תמונת המראה של המזמין בדמות יצירת מרחב פונקציונאלי ואסטטי שיתאימו לו.מערכת הלימודים הינה רחבה ומקיפה נושאים ומקצועות הנוטלים חלק בעשייה ובהתהוות הרעיון העיצובי . היכולת לפתח ולהעביר את הרעיון העיצובי לשלב תיכנוני לחלק אותו למרכיבי ביצוע בדרך ליישום כך שיתחבר בסופו חזרה לכלל יצירה עיצובית ,הוא מרכיב יכולת מכריע המתפתח בתהליך הלמידה.נושאי הלמידה מדגישים את הצד המקצועי, את הכרת החומרים ,הטכנולוגיות העדכניות והבנת שיקולי בעלי המקצוע השונים שהינם חלק ביישום התיכנון אך שמה דגש על יכולתו היצירתית של המתכנן כמעצב מקשיב רגיש למזמין לסביבה לקוטקסט התרבותי פסיכולוגי בה הוא "מגדל" את יצירתו העצמאית האישית והייחודית.החממה - בית הספר לאמנות ועיצוב

Mon, 12 May 2008 15:58:00 +0000

החממה הינה בית ספר ונקודת מפגש המכנסת יכולות יצירתיים לעשייה מקורית. המכללה למנהל, כמוסד המלמד רבבות סטודנטים בנושאי לימוד שונים, רואה בתחומי האמנות ועיצוב אתגר ערכי, הראוי למיקוד יכולותיה וכוונותיה במובנם הרעיוני והמעשי ליצירת רף גבוה ובולט בנוף בתי הספר לאמנות ועיצוב בארץ. בית הספר, בהצהרת כוונותיו ובעצם השתייכותו למוסד בעל יכולות ארגוניות וכלכליות נרחבות, מעמיד תשתית הנותנת מענה מובהק וחד משמעי, ומאפשר ללומדים את מיצוי יכולותיהם תחת קורת גג רבת שנים ומוכרת. הכוחות המיומנים הנאספים אל בית הספר לאמנות ועיצוב מחזקים את ערכיות המסר ואת יכולת מימוש המטרות של החממה הכוללת הישגיות גבוהה של הלומדים.בעידן המערכות הגדולות והחובקות ,פעילות החממה בית הספר לאמנות ועיצוב, במסגרת המכללה למנהל הוא אך טבעי ומאפשר לפעול מקצועית וערכית, תוך יצירת מערכת יחסי גומלין התומכים את מטרות הסטודנטים ואת אלה של החממה והמכללה למנהל.החממה רואה עצמה מחויבת ליצור ולקיים תוכניות לימוד וחיי יצירה עצמאיים וחופשיים המדגישים את מרכזיותו של הלומד, תוך קיום דו שיח מפרה, בין הגורמים השונים, הלוקחים חלק בתהליך הלמידה ובתהליך חשיפת היכולות האישיות של הסטודנט בדרכו להיות יוצר בעל זהות יחודית.המתחם כסביבת לימודים המקיפה את הלומדים, מאפשרת רמת נגישות וגמישות גבוהים לתכנים, היוצרים יריעה רחבה של יכולות. החממה רואה עצמה אורגן בהעמדת מעטפת היכולות שברשותה לטובת הסטודנטים בהכרות ובתעודות המשקפות את היקף הידע והמיומנויות שנרכשו בתהליך הלמידה אך בעיקר את רמת ההישגיות האישית היחודית והמקורית.- הקניית הידע בתחומי ההומניסטיקה והתרבות.- רכישת ידע והבנה רחבה במקצועות האמנות והעיצוב.- הכרת הכלים הטכניקות והטכנולוגיות העדכניות.- פיתוח מיומנויות ללימוד עצמי.- הבנת תהליך מעשה היצירה.- עידוד ופיתוח יצירתיות מקורית.- הכרת ערך ההוויה האישית והקיבוצית.- הדגשת הרב תרבותיות והייחודיות הרגשית.- הבנת נושא אחריותו האתית מקצועית והחברתית של היוצר.- הנחלת השפה החזותית ועידוד לברור גבולותיה.מסגרות הלימודעיצוב אופנה, עיצוב תקשורת חזותית, עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, אמנותמסלולי הלימודלימודי בוקר - מסלול ארבע שנתי המקיף תוכנית לימודים רחבה המשלבת לימודים עיוניים ומעשיים בקשת נושאים בתחומי התמחות ומקצועות המקנים תשתית יכולות מקיפה. מי שעמד בדרישות המסלול יהיה זכאי לקבל תעודת בוגר של בית הספר בתחום בו התמחה.לימודי ערב - מסלול דו שנתי מורחב המציב תוכנית לימודים מעשית המשלבת מקצועות יעודיים למימוש היכולות בתחום הנלמד. מי שעמד בדרישות המסלול יהיה זכאי לקבל תעודת סיום [...]עיצוב אופנה

Mon, 12 May 2008 15:56:00 +0000

מבראשית שימש הבגד ככסות ומאז הלך וצבר עליו ואליו משמעויות הקשרים וששיקפו פרטים קבוצות מצבי רוח וצרכים אחרים.תוכניות הלימוד גיבשו מסלולי לימוד מעשיים בצד בסיס ידע והבנה תיאורטיים רחבים הנוגעים במקצוע האופנה ובנושאי לימוד כלליים –הומניסטיים.צוות המנחים הפרויקטים שיתופי הפעולה והקשרי ההתנסות יכשירו את הלומד לקראת היותו מעצב עצמאי ויוצר המדגיש את ייחודיות יצירתו סיום דרכו של הלומד בפרויקט גמר המדגיש את צבעו הייחודי של הבוגר ובשלותו כמי שצלח את המסלול ומטענו נראה על המסלול בקולקציה מקצועית העומדת לשיפוט.
לימודי האופנה מיועדים למי שמעוניין להכיר ולרכוש לעצמו ידע בתחום האופנה, ולעבוד בו.הלימודים מורכבים ממספר קורסים שיקנו ללומדים ידע ומיומנויות שיהוו בסיס ליכולתם בהמשך. לימודי האופנה מחולקים לארבע יחידות לימוד: קורס מבוא לאופנה , קורס תדמיתנות,עיצוב ואיור אופנה וקורס עיצוב אופנה מתקדם.